Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

De 4 sleutels om vol te blijven van God
The 4 Keys To Staying Full Of God
Andrew Wommack 

Deel I - Verheerlijk God
Deel II - Wees dankbaar
Deel III - De kracht van verbeelding 
Deel IV - Een goed hart 

Als MP3 bestand te downloaden van: www.awmi.net
NB: soms wordt de Engelse vertaling gebruikt omdat de Nederlandse tekort schiet.

Deel I - Verheerlijk God

Ik (Andrew) ben opgegroeid met het feit dat je een vergiet bent, ook in geloof. Dat je steeds iets van God opnieuw moet krijgen. Maar we hoeven geen jojo-leven met God te hebben. Je hoeft God niet te verliezen in je leven. 

Rom 11: 29
De genade die God schenkt neemt hij nooit terug, wanneer hij iemand roept maakt hij dat niet ongedaan.

Ik zal eerst even wat statements maken.
God gaat echt niet bij je weg, je zult zelf daar afwisselend mee omgaan. God geeft niet de vreugde, vrede, zegeningen en neemt dat weer terug. De reden dat je dat denkt ligt bij ons. Ik zal het dus niet hebben hoe je de hemelpoorten kunt bestormen. Nee ik ga het hebben over jou. Je bent zo vol van God als je zelf wilt geloven. God bepaalt dat niet. Er zijn radiosignalen in de ruimte, ook tv signalen. Je ziet het niet en misschien geloof je het niet totdat je een radio of een tv aanzet. Mensen bidden voor opwekking. Ik ben daar niet tegen. Maar mensen geloven dat het aan God ligt hoeveel opwekking er is. We krijgen een verkeerd godsbeeld. Hij zendt altijd. We zijn gewoon slechte ontvangers. 

Er zijn 4 dingen die onze ontvanger kan repareren. 

Rom 1: 16
Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken. 17 In het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt, zoals ook geschreven staat: ‘De rechtvaardige zal leven door geloof.’

Het woord Evangelie zoals hier staat, werd nauwelijks gebruikt. Het was eerder: 
het was te goed om echt waar te zijn. De discipelen gebruikten dit woord om Gods werk te laten zien. God was niet boos, deed geen oordeel: dat was te goed om waar te zijn.
De religieuze joden die werkten onder de wet vonden dit afgrijselijk. Toen Paulus begon over dit evangelie was de eerste vraag: hoe zit het met de wraak van God. De hel?
Wel, veracht u dan zijn onbegrensde goedheid, geduld en verdraagzaamheid, en weet u niet dat zijn goedheid u tot inkeer wil brengen? Gaat het dan hier om: Geloof, anders ga je naar de hel? Het is wel waar, maar het is het verkeerde nieuws, het verliest de kracht van het evangelie. We moeten het goede nieuws vertellen.

En vanuit de hemel openbaart Gods toorn zich over al het kwaad en onrecht van hen die met hun onrechtvaardigheid de waarheid geweld aandoen.

Rom 1: 20: 
Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn,

Niemand kan zich dus verontschuldigen. 
Als je stil wordt, dan gaat je hart spreken. Maar veel mensen willen niet eens stil zijn. “Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naartoe? Wat doe ik elke dag?”. Ze zetten de tv aan en ontvluchten de rust. Wordt eens stil over Zijn werken.
De 4 punten om onze ontvanger te repareren staan in dit vers 21 aan de Romeinen. Ze komen in 4 hoofdstukken terug. 

Vers 21: want hoewel ze God kennen, hebben ze hem niet de eer en dank gebracht die hem toekomen. Hun overpeinzingen zijn volkomen zinloos en hun onverstandig hart is verduisterd.
Because that, when they knew God, they glorified him not as God, neither were thankful; but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened.

Vers 21 e.v. laten zien hoe je verder weg kunt lopen van de openbaring, het evangelie.
Jullie lopen niet weg als je naar mij luistert, maar het kan je wel gebeuren met bijvoorbeeld ziekte. Maar als je niet stopt met verheerlijken van God dan verlies je het nooit. 

Glorify in het Grieks: waarde geven aan…
Als God je aanraakt: dat geeft waarde. Satan zal onmiddellijk die waarde proberen weg te nemen. En proberen een andere waarde in je leven te brengen. 
Als je ervan overtuigd bent dat God van je houdt, dan ontmoet je morgen iemand die je bekritiseerd. Satan probeert de andere kant van de munt te laten zien. Maar als je zegt: God houdt van me, dan is satan geen punt meer. Weet dat het accepteren van mensen niet afhankelijk is van God. 
Ik geef zelf geen waarde aan hun opinie. Ik hoor ze dan wel, maar de weegschaal moet de goede kant opslaan. Niets kan tegen God op. Dat moet je houding zijn!
Mat 10:7: je moet Mij meer liefhebben.
Vaak zijn we zo afhankelijk van codes, behalve van God. Denk aan carrière, huwelijk, acceptatie, etc Het is in competitie met God. 

Heb 12: 1-2
Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. 2 Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God.

Je moet je distantiëren van alles. Jezus deed dat ook van zijn eigen leven (kruisiging).

Fil 3:7
Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. 8 Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen.

Paulus schreef deze brief in de gevangenis en toch heeft hij het 17 keer over vreugde in God. 
Jouw leven is misschien het belangrijkst ten opzichte van anderen, maar niet voor God. Zie het in het perspectief van God. Als God je raakt en je gaat e.e.a verliezen en je vindt dat vervelend, dan heb je meer waarde aan andere dingen gegeven dan aan God. 
Wat mensen zeggen of schrijven, ook professoren, gaat niet boven wat ik lees in de bijbel. 
Ik was niet eens hongerig totdat ik God leerde. En ik Hem boven alles stelde. 
Je mag waarde geven aan veel dingen, maar niet boven God. Mijn vrouw weet dat ik meer van God hou dan van haar en dat is ook andersom. Als zij van mij zou houden zoals ik ben, dan had ze reden om mij te verlaten. Maar weet je ze heeft een overeenkomst met God en daarom houdt ze van mij.

Jezus distantieerde zich van alles! Hebr.12 :2: 
Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God.

Voor de vreugde!? Welke vreugde in die situatie? Jezus keek naar de opstanding. Hij wist dat Hij zou overwinnen. Hij zag jou en mij in de eeuwigheid. Hij koos ervoor te worden beschimpt. Hij bepaalde waar de waarde lag. Dat kun jij ook. En als je dan een echtscheiding krijgt? Sommige bepalen dat God toch belangrijker is en richten zich op God. 

Rom 11: 13
Ik spreek nu tot degenen onder u die uit heidense volken komen. Zeker, ik ben een apostel voor de heidenen, maar ik schat mijn taak juist dáárom zo hoog
For I speak to you Gentiles. Inasmuch as I am the apostle to the Gentiles, I magnify my office,

Het woord dat hier gebruikt wordt is hetzelfde als glorify in Rom 1:21 
Magnify = groter maken = glorify 
Je kunt dus in je ervaring, in jouw perceptie, God groter maken. God is wie Hij is. 
Afhankelijk van de bril die je op hebt, kun je God of je problemen groter maken. Wij maken juist de kleine dingen groot. Bepaal dus waar je waarde ligt. 
Ik vind het fijn als jullie mij leuk vinden, maar daar ben ik niet op uit. Ik wil geen waardering van jullie. 
Satan kan in je leven komen als je wegloopt van het prijzen van God. 
Weet je, in 1850 was je op je 12e volwassene. Dat is pas een druk op je leven.
Weet je, A-merken, er goed uitzien, zelfrespect etc. Dat is geen druk. Er is dan een vacuüm in je hart als je dat toch denkt.
We leven niet in een drukke wereld! In oorlog leven, dat is druk. In de file staan is geen druk, dat doe je zelf door er meer van te maken dan het is. Als je je uitgeblust voelt dan is het je keuze om daar meer waarde aan te hechten dan aan God. God U bent groter: glorify en magnify Hem. 

Deel II Wees dankbaar

In Rom 1: 21 staan de 4 punten die belangrijk zijn om vol te zijn in God.

Vers 21: want hoewel ze God kennen, hebben ze hem niet de eer en dank gebracht die hem toekomen. Hun overpeinzingen zijn volkomen zinloos en hun onverstandig hart is verduisterd.

1e deel ging over Eer en dank = waarde hechten aan…., prijzen. De meesten geven verkeerde waarde door te geloven wat ze zien en horen en zien niet de vreugde, vrede, etc.

Hebr 12:1-2
Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. 2 Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God.

Weet je dat hier staat: afschrikken: minder waarde geven aan…
Glorify = kijken wat hij heeft gedaan in je leven. Maar OOK: Je waarde minder maken aan al het andere. 
Mat.10:7 zegt: je moet Mij meer lief hebben. Niet haten zoals plat geschreven staat in een ander tekstdeel staat. Het gaat hier om een keuze in de relatie.
Jezus nam de vreugde die voor Hem lag. Welke vreugde ligt er in het kruis? Denk er eens aan als je zelf gekruisigd wordt, terwijl je niets gedaan hebt?
Jezus accepteerde schande voor iets wat Hij niet had gedaan! Toch focuste hij op vreugde. Hij keek verder. Hij keek geestelijk. Hij kijk achter het kruis. Dit zou zijn Vader verheerlijken. Hij zag jou en mij. Hij had de wereld lief!
De persoon die succes heeft kijkt achter het probleem. 
Vergroot je of verklein je problemen. Als Jezus de schande op zich nam en zich niet liet afschrikken kun je zelf veel tot nul reduceren. 
Wij prijzen God vaak tot een bepaald punt, maar niet in die en die situatie. “Dat wordt moeilijk voor mij…..” 

God wil je huwelijk zegenen, maar als je een slecht huwelijk hebt? Heb maar vreugde dat het niet voor altijd is. Belangrijker is dat je God kent. Hem de waarde geven i.p.v. je fysieke leven. ls je huwelijk zo belangrijk is dat je niet kan leven zonder? Dat is dus de verkeerde waarde. 
Jezus ontkende zijn schande! Hij werd beschimpt en geslagen. Hij gaf er niet om. Hij keek naar iets anders.
Dingen zijn zo groot omdat God kleiner is! Al je dat omdraait wordt alles beter. Je huwelijk wordt beter, als hij of zij iets dat niet goed doet, je blijft wandelen met God. Dat is je waarde. In je fysieke leven gaat het dan beter. Zoek eerst het Koninkrijk van God
Mijn vrouw houdt meer van God dan van mij: gelukkig maar.


Hebr 11: 24
Door zijn geloof weigerde Mozes, toen hij volwassen werd, aangesproken te worden als zoon van een dochter van de farao. 25 Liever werd hij even slecht behandeld als het volk van God dan dat hij vluchtig voordeel had bij de zonde; 26 omdat hij uitzag naar de beloning waardeerde hij de smaad van Christus hoger dan de schatten van Egypte.

Mozes werd geslagen en beschimpt en toch achtte hij God hoger. Mozes zei: mijn troon verlaten voor de woestijn voor God, dat is mij alles waard.
Onze waarden zijn zo ingesteld dat we niets willen verliezen. Maar Mozes zag uit naar iets dat groter was.
In Grieks staat hier; ap-ob-lep-oh: dat is wegkijken van alles, om alleen het ene object te zien. Mozes keek weg van rijkdom naar de Messiaanse toekomst.
Laten we kijken naar Fil.3: Hier spreekt Paulus over al zijn verworvenheden. Hij was zeer geleerd en gaf toch zo veel op. 

Vers 7: 
Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. 8 Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen

Paulus heeft alles wat hij had gekregen en waar hij vast trots op was (vroeger) een andere waarde gegeven. Kunnen wij dat ook? Alleen het kennen van Christus overtreft alles!
Onze reputatie? Let op: in relatie van de waarde tot God. Maak een keuze, welke wordt het?
David deed hetzelfde als deze bijbelse figuren. Ze hielden meer van God dan van zichzelf. Doe het ook.

P37:4
Zoek je geluk bij de HEER, hij zal geven wat je hart verlangt. 

Hij geeft niet wat je wilt, maar Hij geeft je Zijn verlangen. God doet wat je wilt doen, je doet dan wat Hij wil.

Rom 1:21
Want hoewel ze God kennen, hebben ze hem niet de eer en dank gebracht die hem toekomen. Hun overpeinzingen zijn volkomen zinloos en hun onverstandig hart is verduisterd.

Eer en dank geven is hetzelfde griekse woord voor prijzen – groter maken. 

Psalm 69:31 een profetische psalm. 
De naam van God wil ik loven met een lied, zijn grootheid met een lofzang prijzen. 

God prijzen is vooral dankbaar zijn.
In het Engels staat er AND WILL GLORIFY HIM WITH THANKSGIVING

Prijzen is Hem groter maken. Wanneer je Hem dankbaar bent, dan maak je Hem groter. 
Belangrijk is het dus dat je hem dankbaar bent. Iets wat we zijn vergeten.

2 Tim3:
Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. 2 De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Ze zullen God lasteren, geen ontzag tonen voor hun ouders, ondankbaar zijn en niets heilig achten.

Zie je dat ondankbaarheid in de lijst staat van God lasteren! 
We weten niet meer de goedheid van God. Dankbaar zijn is herinneren en nederig zijn. Dat gaat dus niet als een je een self-mate mens bent.
Herinneren. Je geheugen is een sterk instrument. Ik ken een vrouw die haar geheugen kwijt raakte. Ze herkende haar man niet meer van de laatste 12 maanden. Het huwelijk ging kapot.
Denk wat het verlies van geheugen doet je met je werk, de kerk, je huwelijk, etc. 
En weinig mensen weten nog wat God deed. 
Haal terug wat Hij voor je heeft gedaan. Is elke dag als een nieuwe dag? Mijn leven niet. Nagenoeg elke dag ga ik terug naar Gods werk voor mij. Ik dank constant. Ik prijs Hem. Ik herinner me Hem in mijn leven.
Satan krijgt dan geen kans omdat het geheugen constant de victorie uitspreekt.

Je kunt me vanavond geen overspel laten plegen, omdat ik Gods werk prijs. Satan krijgt geen kans.
2 Petr: Petrus roept op: Onthoudt dat…. Zegt hij 3x 
Je vergeet alles wat God zegt over de toekomst, je heden en verleden? Dan raak je in een neergang van vreugde. Er ontstaat een vacuüm in je hart dat je gaat vullen met andere dingen.

Ps 100:3-4
Kom zijn poorten binnen met een loflied, hef in zijn voorhoven een lofzang aan, breng hem hulde, prijs zijn naam: 

Daarom verzaken wij onze plicht niet. Ook al gaat ons uiterlijke bestaan verloren, ons innerlijke bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd

Zeg niet ik heb zoveel problemen, dat kan ik niet. Vergeet dan niet wat Paulus heeft meegemaakt. Lees zijn brieven. Dan verbleken onze problemen.
Als je kunt ademen: prijs dan God! Hij geeft meer dan onze problemen groot zijn.

Paulus legt ook uit waarom je zo moet zijn.
Vers 17: De geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister, die alles omvat en alles overtreft..

Onze TV en wereld bepaalt onze referentie. Dat is niet Gods perceptie. Toch grote problemen? Het is tijdelijk. Een eeuwigheid tegenover dit probleem maakt het klein!

Vers 18:
Wij richten ons niet op de zichtbare dingen maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig.

Als je vreugde kwijt bent, dan heb je de verkeerde waarde gesteld. natuurlijk zijn er chemische processen die in onbalans zijn. Mensen kunnen bijvoorbeeld manisch depressief zijn. Die onbalans komt niet door de depressie, maar door een verkeerde beeld, negativisme
Je lichaam reageert op je emotie.

Rom 8:6 
Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, maar wat de Geest wil brengt leven en vrede.

Geest brengt leven en vrede. Zo niet, dan is je verstand natuurlijk (dat is vleselijk) gericht.

Jes 26:3
Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee: because he trusteth in thee (NL is slecht vertaald)

Vrede is dus gerelateerd aan je denken. Je emoties zijn gerelateerd aan je denken.
Al onze problemen zijn ondergeschikt aan God. Zou God denken met al die problemen: oooohh, heeft iemand een oplossing voor Mij?? NEE
Je kunt niet falen als je op God gericht bent. Het is een kracht als je je op God richt. 
God maakte het niet ingewikkeld? Wij doen dat.
Sommige mensen maken bijvoorbeeld Hollywood-sterren zo groot. God hecht daar geen enkele waarde aan. 
Er is niks met voetbal, Tv, etc. Wel als het meer waarde krijgt dan God. De waarde is essentieel! Ga je sporten i.p.v. naar de kerk? Dan heb je dus een probleem.
We moeten voor God belijden: oh wat geven wij weinig waarde aan U. 
Als wedergeboren christen heb je niets te klagen!

DEEL III - DE KRACHT VAN VERBEELDING

JE KUNT DUS JE ONTVANGER REPAREREN, DE ZENDER WERKT IMMERS ALLANG GOED


In Rom 1: 21 staan de 4 punten die belangrijk zijn.

Vers 21: want hoewel ze God kennen, hebben ze hem niet de eer en dank gebracht die hem toekomen. Hun overpeinzingen zijn volkomen zinloos en hun onverstandig hart is verduisterd.

God loopt niet weg van je, dat doe je zelf.
Dus 1e: prijzen, we laten andere waarde toe en eren God dus minder
2e: we zijn een aroma dat God waardeert. Klagers zijn voer voor satan.
Aanbidding heeft met positief te maken. Focus op God, dat is positief.
3e: als je dus God niet prijst, Hem groot maakt, vervolgens niet dankbaar bent, dan leidt dat weer tot zinloze gedachten.

Engels: ….but became vain in their imaginations……..

Gedachten zijn hier verbeeldingen. We hebben dat allemaal, constant. We hebben de keuze dan het voor of tegen je te gebruiken. Je verbeelding is het gevolg van je focus.
Je kunt niets doen zonder verbeelding. Verbeelding in het OT betekent: creëren.
Voordat je iets doet moet je het eerst zien met je verbeelding. Een figuur zegt meer dan 1000 woorden. Je ziet met je ogen aan de binnenkant meer dan je ogen aan de buitenkant. Als ik zeg HOND: dan zie je niet H O N D, maar je ziet (creëert) een beest. Met mijn woorden kan ik je beelden ook weer veranderen. GROTE HOND, GROTE GEMENE HOND, GROTE GEMENE HOND MET GROTE TANDEN.
Als ik zeg iemand heeft kanker: onmiddellijk zie je een ziek iemand die pijn lijdt.
Titus 1: een ouderling moet sober zijn. Dat is niet van “dronken” zijn, maar vrij van speculatieve verbeelding. Ikzelf zeg tegen mijn staf dat ik niet ga speculeren. Daar begin ik niet aan. Kom maar naar me toe. Voordat je het weet zitten we van alles te doen zonder dat het waar is.
Verbeelding is zeer krachtig. We hebben een beeld van wie we zijn. De meeste hebben dat niet van God, maar wel van anderen. Wat zegt Gods woord over ons?
Zien jullie jezelf zwak, arm, introvert, etc?. Het gaat je domineren. Verander het beeld dan van binnen!
Als we prijzen, hem waarde geven, dankbaar zijn. Dan gaat onze verbeelding een toekomst zien die positief is i.p.v. negatief.

Jes 26:3
De standvastige is veilig bij u, vrede is er voor wie op u vertrouwt. 
4 Vertrouw altijd op de HEER, alleen op hem, want de HEER is een rots sinds mensenheugenis. 
Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee: because he trusteth in thee.

Mind is hier hetzelfde word als verbeelding. Dus houd je verbeelding op de Heer en dan geeft Hij vrede. We moeten dus onze verbeelding ook op God richten. 
Het lezen van Gods woord is vitaal. De data gaat in je computer. Het lezen gaat vooraf aan je meditatie. Dat is gebruik maken van je verbeelding! Denk aan David en Goliath. Zijn grootte heb ik eens uitgetekend. Dat maakt de woorden echt zichtbaar . Weet je waarom een bezoek aan Israël zo mooi is? Om de verbeelding zichtbaar te maken van het woord. Ik heb de stenen van David ook gepakt. Je ziet het.
De bijbel zegt dat je al genezen bent. Dat moet je oppakken en mediteren en zie dat je genezen bent. Sommige mensen lezen en hebben het toch niet gezien omdat ze niet verbeelden (creëren).
Opstanding van de doden? Ik heb gemediteerd op alle gevallen in de bijbel. Ik heb me zien staan voor het graf van Lazarus. 

Sommige mensen kunnen het niet, anderen wel. Als je iets niet ziet aan de binnenkant, dan ook niet aan de buitenkant. Waarom? Het fysieke van wat je ogen zien, moet worden omgevormd tot wat God zegt. Misschien heb je nog nooit iemand vrij kunnen maken. Mediteer daarop vanuit de bijbel en je zult zien dat het gebeurt. Je hebt nog nooit iemand genezen? Mediteer daarop vanuit de bijbel, verbeeld je dat en het gebeurt. etc

Gen. 6:5 een negatieve verbeelding.
De HEER zag dat alle mensen op aarde slecht waren: alles wat ze uitdachten was steeds even slecht

We zien dingen tegenovergesteld aan Gods woord. M.n. niet wedergeboren christenen
Afgewezen, zwak, zielig. Dat bepaalt je verbeelding! God ziet dat.


1 Kron.28:9
En jij, Salomo, mijn zoon, wees ontvankelijk voor de God van je vader en dien hem met volle overgave. Want de HEER onderzoekt alle harten en kent alle verlangens en gedachten. Als je hem zoekt, zul je hem vinden; als je hem verlaat, zal hij je voor eeuwig verstoten

God bracht oordeel over de verbeelding. Terwijl mensen denken dat het gaat om acties die zichtbaar zijn! 
Je kunt geen overspel plegen? Dat gebeurt wel in je verbeelding. Dat is hetzelfde als je geen baby wil als vrouw en toch naar bed gaat met mannen. Ik garandeer je dat er zeer weinig dingen zijn op tv die je niet verbeelding geven van seks, haat, etc.
Huwelijksproblemen? Heb je dan een verkeerde keuze gemaakt? Wat een stomme gedachte. Ga daar nooit naar toe. Trouw je weer een ander en scheidt weer? Laat het gewoon niet toe!
Een negatief woord van satan, daar maak jij vervolgens een paragraaf van. De meeste van onze denken zo negatief.

1 Kron 29: 
1, 5 miljard dollar voor een schaapsjongen (David). Daar kwam 3,5 miljard dollar bij. David prijsde en maakte God groot. 

Vers 18: 
HEER, God van onze voorouders Abraham, Isaak en Israël, koester dit blijk van de gezindheid van uw volk voor altijd en laat hun hart op u gericht zijn.
LORD God of Abraham, Isaac, and of Israel, our fathers, keep this for ever in the imagination of the thoughts of the heart of thy people, and prepare their heart unto thee

Je herinnering bepaalt je hart. Ik heb 32 jaar met God gewandeld. Ik heb zo grote geschiedenis met Hem. Ik kan het gewoon niet vergeten. Je geheugen is krachtig. Vergeet niet de goedheid van God.

Laten we eens naar bijbelteksten kijken.

2 Petr 1
Wie ze niet bezit is kortzichtig, ja blind, en vergeet dat hij van zijn vroegere zonden gereinigd is.

Vers 12: Daarom zal ik u hieraan blijven herinneren, hoewel u dit alles wel weet en gegrondvest bent in de waarheid die u hebt leren kennen.

Vers 15 en ik doe er mijn uiterste best voor dat u zich dit alles ook na mijn heengaan steeds weer voor de geest zult kunnen halen
Moreover I will endeavour that ye may be able after my decease to have these things always in remembrance


2 Petr 3: 1
Geliefde broeders en zusters, dit is al de tweede brief die ik u schrijf. Met beide wil ik u tot een helder inzicht brengen,
in both which I stir up your pure minds by way of remembrance

Herinneren vraagt actie: neem in je stille tijd de tijd voor herinnering. 
Daarom vraagt God ook ons te herinneren. Ook je overwinningen in Christus. Ook je positie in Christus. Je verbeelding gaat dan door de goedheid van God de positieve houding krijgen. Je focust op God. 

Marc 6: 
Toen er al veel tijd was verstreken, kwamen zijn leerlingen naar hem toe en zeiden: ‘Dit is een afgelegen plaats en het is al laat. 36 Stuur hen weg, dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omtrek gaan om eten te kopen.’ 37 Maar hij zei: ‘Geven jullie hun maar te eten!’

De discipelen stuurden mensen weg, ze hadden geen verbeelding dat Jezus dat ook kon. 
Onze kerk doet dat ook: we sturen onze mensen weg terwijl de kerk grote oplossingen kan geven. De discipelen vroegen hem: ‘Moeten wij dan voor tweehonderd denaren brood gaan kopen om hun te eten te geven?’
Ze keken naar hun fysieke kracht, hun geld i.p.v. hun geestelijke kracht!

Vers 41:
Hij nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit, brak de broden en gaf ze aan zijn leerlingen om ze aan de menigte uit te delen; ook de twee vissen verdeelde hij onder allen die er waren.

Omhoog kijken is het Grieks voor HIJ zag twee keer. Dit komt 14 keer voor in de bijbel.
o.a. bij Bartimeus.
Jezus zag het anders: niet alleen fysiek, maar Hij keek erachter. De geestelijke wereld! 
Zijn verbeelding maakten dat het eten voldoende was. 
Wij kijken en zegen: dat gaat niet lukken en vervloeken het. Jezus zei: het is mij genoeg en zegende. 5000 (zonder de vrouwen en kinderen). 
Let op: cijfers: Jezus brak 102 groepen voor elke discipel. Ze hebben ongeveer er 7 uur over gedaan. Het was laat in de avond. Dus ze hadden geen 7 uur. Het kan dus niet gebeurt zijn met alleen Jezus die eten brak.
Jezus zegende en de discipelen konden door geloof dit ook uitdelen. 

Zie je wat voor kracht er zit in je positie!!
KIJK OMHOOG en zie wat God je geeft. Of kijk je naar mensen, kerken, etc. 
Marc 8: de blinde man => Jezus zei kijk omhoog!

Doe je ogen open van je hart. Dat doe je door te prijzen, God groter maken. Alles heeft een naam U Naam is groter. Vervolgens dank Hem: zie de goede dingen. Je verbeelding zal je dan helpen door de vrede van God. 

Deze elementen bouwen allemaal op elkaar verder. Dat gaat door tot het hart.

DEEL IV - EEN GOED HART 

In Rom 1: 21 staan de 4 punten die belangrijk zijn.
Vers 21: want hoewel ze God kennen, hebben ze hem niet de eer en dank gebracht die hem toekomen. Hun overpeinzingen zijn volkomen zinloos en hun onverstandig hart is verduisterd.

Hoe zorg je voor de goede flow in je leven.

1e: Prijzen, God groter maken.
2e: Dankbaar zijn. Altijd. Niet dankbaar zijn is niet heilig zijn. 
3e: Verbeelding 

2Cor 10: 3
We leven wel in deze wereld, maar vechten niet met de wapens van deze wereld. De wapens waarmee wij ten strijde trekken dienen niet ons eigen belang, maar zijn er om met hun kracht bolwerken te slechten voor God. We halen spitsvondigheden neer 5 en iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God, we maken iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen 

Er is oorlog!
Het kost moeite om in overwinning te leven. Mijn mening is dat het meeste wat wij geestelijke strijd noemen, heel anders is dan we leren. We denken dat we constant worden aangevallen. Satan moedigt dit aan. Het geestelijke vechten is tussen je oren. Je gedachten en verbeelding bepalen je externe werkelijkheid. Verbeelding (imagination) in de bijbel is creëren. Dus eerst prijzen, waarde geven aan God; dan gaat je verbeelding automatisch in een positieve richting.

Hun overpeinzingen zijn volkomen zinloos en hun onverstandig hart is verduisterd.
- but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened- 

Math 12: 35. Je hart controleert 
Addergebroed! Hoe kunt u iets goeds zeggen terwijl u zelf slecht bent? Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over.

Spreuken 23:7 Je hart dicteer wat je zegt en doet. 

De kerk leert hypocrisie doordat mensen van alles moeten en er niets wordt gedaan aan het hart. 

1 Cor13: 3
Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.

De bijbel leert dat de houding van je hart belangrijker is dan je werken.
Religieuze mensen haten dit: zij gaan voor uiterlijkheden. Als mensen niet goed gekleed de kerk inkomen dan worden ze veroordeeld. Als ze juichen, dat is niet gewoon, dan worden ze veroordeeld. Men kijkt niet naar het hart. Als we juist gekleed gaan, ons houden aan de rituelen, dan is het goed in die kerken.
Ze kijken naar de oude mens i.p.v. de nieuw mens. God is echter achter je hart aan!
Dit leidt tot hypocrisie: “deze standaard hoort”, mensen snappen het niet maar doen het gewoon. De conditie van je hart dicteert je handelen. Je kunt je handelingen ook veranderen zonder je hart. Maar dat is niet goed. Ik zeg nooit dat men zich goddelijk moeten gedragen, alleen dat iets uit het hart moet doen, anders behaagt het God niet. Het behaagt misschien mensen of je religie. Zonder hart leidt het tot nul, komma nul.
Je hart moet gevoelig worden voor God.

Ef 4: 17
Op gezag van de Heer zeg ik u dus met klem: ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden. 18 In hun geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van het leven met God, omdat ze hem niet kennen en hun hart voor hem gesloten hebben.

In hun geest = is hetzelfde als Griekse woord imaginaton (verbeelding) .
Je verbeelding bepaalt dat je iets begrijpt. Is je hart gesloten, dan is het niet mogelijk te horen en te luisteren naar God. Dat is gelijk aan Rom 1:21.

We leren door externe zintuigen. Dat is heel menselijk. God heeft ons echter ook een andere kracht gegeven. God sprak tot ons in onze geest. Ons hart dicteerde hoe we ons voelde. Door de zonde ontstond er een breuk. De dood in de relatie met God. We zijn gescheiden van God. 
I.p.v. dat God binnen komt (kon komen) via je geest, gaan we over op onze zintuigen vanaf de zondeval.

Ef 4: 22
dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen, dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden
- And be renewed in the spirit of your mind.

Er staat “een geest in je gedachten”. God spreekt tegen je in je geestelijke gedachten.
Je geestelijke hart moet de keuze maken. We hebben geleerd dat we natuurlijk (=zintuigen – vleselijk) gedachten hebben. God leert ons anders. 

Ef 4: 17
Op gezag van de Heer zeg ik u dus met klem: ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden.

Mensen die niet vanuit hun hart leven, maar ut hun vleselijke leven, zijn verloren mensen. 

Vers 18
In hun geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van het leven met God, omdat ze hem niet kennen en hun hart voor hem gesloten hebben.

Nu Even een samenvatting
Ons hart is (was) niet gevoelig voor God door de zondeval. We controleren dat via onze vleselijke zintuigen. Het hart wordt vanaf dan gedomineerd door externe omstandigheden. Er is duisternis. Hoe komt dat? Je hart richt zich immers op je focus en dat is niet God (geen relatie). Als je waarde geeft aan God en zijn werk en steeds meer focus krijgt, dankbaar bent, positief kijkt, dan gaat je hart gevoelig worden voor God.
Aan de andere kant werkt het ook zo. Als je alleen luistert naar de negatieve dingen, ellende, etc. dan kan je hart niet gevoelig worden voor God.
Als wedergeboren christen heb je dus een andere focus. In je verbeelding krijgen gedachten dan grond om te werken. Dan zie je wat je denkt. Dat moet je stoppen als het niet goed is, als het tegen Gods woord is.
Ik heb van die waarschuwingssystemen gecreëerd. Als het gaat om bijv. Gods liefde. Die is heel anders dan onze liefde. Gods liefde is onvoorwaardelijk. Ik reageer gewoon anders op mensen en situaties. 

Col 3: 15 Laat in uw hart de vrede van Christus heersen,

In het verkeer laat ik me niet opfokken, te laat op een afspraak? Door andere mensen me laten opfokken? 
Ik laat me mijn vrede niet afnemen.
Ik ga niet naar sommige dingen toe, omdat ik weet dat ik daarin geen vrede heb. 
God spreekt tegen je via je hart.

Rom 1: 21: want hoewel ze God kennen, hebben ze hem niet de eer en dank gebracht die hem toekomen. Hun overpeinzingen zijn volkomen zinloos en hun onverstandig hart is verduisterd.

In je hart is de ware wijsheid. Je hebt als wedergeboren christen de gedachten van Christus!

1 Cor 2: 16
Er staat immers geschreven: ‘Wie kent de gedachten van de Heer, zodat hij hem zou kunnen onderwijzen?’ Welnu, onze gedachten zijn die van Christus.

Col 3:10
en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt.

Een nieuwe mens ben je.

1 Joh 2:20
U echter bent gezalfd door de Heilige, u allen weet dat. (ALLES) 
Ook mogelijk is de vertaling: ‘u allen bezit kennis’.

U hebt de perfecte wijsheid in Christus. 
Als je je hart verduistert, gescheiden van de Geest, dan gaat het niet goed.

Spreuken 4: 20-24
20 Mijn zoon, heb aandacht voor mijn woorden, geef aan mijn uitspraken gehoor. 
21 Houd ze steeds voor ogen, bewaar ze in het diepste van je hart. 
22 Ze zijn het leven voor wie ze aanvaarden, sterken heel het lichaam als een medicijn. 
23 Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven. 

Je hart is waar je leven vandaan komt. Niet van externe dingen. Je natuurlijke gedachten zeggen: ga dingen doen in het leven. Maar hier staat: laat eerst God in je hart. Dat is anders. Wees stil en leer God kennen, zegt de psalmist. Dat is overigens iets anders dan 5 minuten kwaliteitstijd (stille tijd). Luister naar je hart in je stille tijd. Wees in de aanwezigheid van God.

Ps 119: 99 ben verstandiger dan al mijn leermeesters, want ik overdenk uw richtlijnen, 

Overdenken is: meditatie, geestelijk opnemen in je verbeelding.

Joh 14:12
Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader.

Als je gaat zitten en je ogen eens dichtdoet. Wat deed Jezus? Genezing, opstanding doden, etc. Dat ga jij ook doen!!!!! Je hart spreekt tegen je en laat je dingen doen. Totdat je het ziet aan de interne kant, gaat er extern niets gebeuren. 
Misschien zeg je: “er moet ook gewerkt worden, laat anderen maar mediteren”. Weet je, als je mediteert, hoef je geen dominee te zijn. Doe het en je werk wordt makkelijker.
Het woord van God is geschreven voor je hart. Dan zal je het verstaan. Probeer je het met je verstand, dan gaat het niet.

Spr 1:2
Ze bieden wijsheid en zijn een leidraad in het leven, verdiepen het inzicht
To know wisdom and instruction; to perceive the words of understanding;

Vers 5: Laat wie wijs is goed naar deze spreuken luisteren en nog wijzer worden. Laat wie verstandig is meer en meer de vaardigheid verwerven

Het boek spreuken is gemaakt om je wijsheid te geven. Het verandert je leven. Mediteer.

Spr 2: 1
Mijn zoon, als je in acht neemt wat ik zeg, mijn richtlijnen altijd onthoudt, 
2 een open oor hebt voor mijn wijsheid, een geest die neigt naar inzicht, 
3 als je erom vraagt de dingen te begrijpen, roept om scherpzinnigheid, 
4 ernaar zoekt als was het zilver, ernaar speurt als naar een verborgen schat 

Spr 4: 7
Het begin van wijsheid is dat je wijsheid zoekt, aan alles wat je hebt verworven, inzicht toevoegt. 8 Acht de wijsheid hoog, dan geeft ze je aanzien, ze strekt je tot eer wanneer je haar omhelst. 

Houding van het hart!

Spr. 6:32
Maar pleeg je overspel, dan heb je geen verstand, wie zoiets doet richt zichzelf te gronde. Hij zal door smaad worden getroffen en zijn schande zal niet worden uitgewist. 

Ps 32: wees niet als aan ezel die niets begrijpt 

Handel niet als een dier dat niets begrijpt en alleen met fysieke pijn kan worden gestuurd. Je hart moet op de eerste plaats komen. Bij overspel ben je als een paard. Je hormonen sturen je. Als je hart je stuurt kun je geen overspel plegen, of 1000 andere verkeerde dingen, gemeen zijn, depressief, etc
Maar veel christenen willen van alles veranderen zonder het hart. 
Het is niet makkelijk om ons hart te veranderen. Het kost misschien iets meer tijd, maar als het dan zover is, kan je hart ook niet meer zomaar veranderen. Je hart stuurt je. 

Rom 1: 21
Vers 21: want hoewel ze God kennen, hebben ze hem niet de eer en dank gebracht die hem toekomen. Hun overpeinzingen zijn volkomen zinloos en hun onverstandig hart is verduisterd.

Als je je hart wilt veranderen moet je beginnen bij God! Eerst prijzen, meer waarde geven dan wie ook, je vrouw, kinderen, werk, etc. Hem groter maken, zijn overwinning vieren. Kijk naar het goede, positieve. Je verbeelding zal veranderen, dan ook je hart. Dit is de manier waarop God je heeft gemaakt. Zo was het bedoeld. Luister naar je hart. Je krijgt bovennatuurlijke wijsheid. Luister niet alleen, beoefen dit. 


 

www.vergadering.nu