Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

De positieve bediening van de Heilige Geest - 2
Andrew Wommack

Deel 1. Overtuig je hart
Deel 2. De Trooster
Deel 3. De zonde van ongeloof
Deel 4. Rechtvaardigheid en oordeel

Oorspronkelijke titel: The Positive Ministry of the Holy Spirit;
Als MP3 bestand te downloaden van: www.awmi.net
Vertaling: Wiebrig Calderhead

Veel mensen zijn gaan geloven dat twijfel aan jezelf, jezelf schuldig voelen, gevoelens van onwaardigheid en veroordeling van je zonden het werk van de Heilige Geest is. Maar dat is niet waar. De bediening van de Heilige Geest is juist het tegenovergestelde van wat veel christenen denken. De Heilige Geest is de grote Trooster. Maar Zijn positieve bediening gaat nog verder. Als jij kracht in je leven wilt hebben, moet je weten en begrijpen wat ik in deze serie onderwijs.

Tweede tape: De Trooster

Gisteravond heb ik gesproken over wat ik de positieve bediening van de Heilige Geest noem en we hebben 1 Johannes 3:16-21 behandeld, dat je hart overtuigd moet worden. Jouw hart vertrouwt God niet als vanzelfsprekend. Ik zou hier graag meer over willen onderwijzen, maar dat ga ik niet doen. Ik heb een tape getiteld "Het hart van de mens" dat hier gedetailleerder op ingaat. Ik moedig je aan om die tape te pakken te krijgen. De meeste mensen zijn in verwarring gebracht over wat het hart is. Veel christenen geloven dat het hart en de geest hetzelfde zijn. Ik denk niet dat ze precies hetzelfde zijn, want de Schrift zegt dat als je wedergeboren wordt, je een gloednieuwe geest krijgt. Alle dingen zijn voorbijgegaan, alle dingen zijn nieuw geworden. Jouw geest is perfect, compleet en is verzegeld en die positie zal nooit veranderen. De geest behoudt zijn zuiverheid en heiligheid, zelfs als je zondigt, omdat zonde je geest nooit kan binnendringen.

Als je geest en je hart hetzelfde zouden zijn, dan zouden andere tekstplaatsen moeilijk te begrijpen zijn, want Jezus zei: "Want uit het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen" (Mattes 15:19). En in Jacobus 4:8 staat: "zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt" , wat erop duidt dat hoe je innerlijk bent een deel van je hart is. Ik zou nog veel meer tijd kunnen nemen om dit verder uit te leggen, maar je hart is niet synoniem met je geest. Je hart is een combinatie van je geest en je ziel. Daarom zegt de Bijbel dat je met je gehele hart moet geloven.

Jouw geest, dat deel van jou dat wedergeboren is, staat in geloof, vertrouwt altijd op God en gelooft God altijd. Maar jouw ziel; je gedachten, je persoonlijkheid, vertrouwt niet altijd op God. Eigenlijk heeft je ziel de neiging om God niet te willen geloven. Het heeft de neiging gecontroleerd en beheerst te zijn door wat je ziet, proeft, hoort, ruikt en voelt. En dus zijn de meeste mensen in feite innerlijk verdeeld. Onze geest vertrouwt altijd op God, is vol van liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid (geduld), vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Galaten 5:22). Maar je ziel is dat gedeelte van je dat deze dingen belemmert. De sleutel tot het christelijke leven is om je ziel en geest in overeenstemming te krijgen. Je geest is altijd in overeenstemming met God, maar je ziel is dat niet. Als je je ziel en geest in overeenstemming krijgt, dan ga je met je gehele hart geloven en dan zul je wonderen gaan zien.

Je bestaat uit drie delen: geest, ziel en lichaam. Je geest staat altijd in relatie met God en vertrouwt God altijd. Je lichaam is niet werkelijk de stuwkracht in je leven. Het geeft je alleen maar informatie over hoe je je voelt en dat soort dingen. Maar je ziel is het deel dat beslissingen maakt. En als je ziel in overeenstemming is met je geest, dan is dat twee tegen n. Het is gewoonweg in de meerderheid. De kracht en het leven dat in je geest is zal je vlees (je vleselijke mens) overheersen . Maar als je ziel in overeenstemming met je lichaam is, dan ga je liever af op wat je voelt en wat de nieuwsmedia zeggen dan wat Gods woord zegt. Dan is dt twee tegen n en dan kun je de stroom van het leven van God die aan je binnenkant is volkomen afsluiten.

Dit is dus erg belangrijk en wat ik gisteravond vertelde is dat je hart, het gedeelte van je hart dat de ziel heet, niet van nature in God gelooft. Het neigt juist naar het tegenovergestelde. Van nature gelooft het God niet. Van nature veroordeelt het. Je geweten is in je ziel en je geweten veroordeelt je voortdurend en vertelt je dat alles wat je gedaan hebt verkeerd is. "Je hebt die en die niet goed behandeld, je hebt dit en dit niet gedaan." Je hart veroordeelt je gewoon onophoudelijk en het laat je zien waar je de fout in gaat.

Alleen al het feit dat de Schrift in 1 Johannes 3:19 zegt: "Hieraan zullen wij onderkennen, dat wij uit de waarheid zijn en voor Hem ons hart overtuigen," maakt dit voor de meeste mensen een radicale tekst, want de meeste mensen denken dat ze hun hart niet hoeven te overtuigen, dat als ze het juist hadden, ze het meteen juist zouden voelen en dat hun hart daarvan zou getuigen. De meeste mensen denken dat hun hart meteen een positieve kracht zou zijn als ze het juist hadden. Als ze zich daarom niet goed voelen, als ze een vorm van veroordeling voelen, dan nemen de meeste mensen aan dat het wel van God moet zijn. En van de dingen die ik gisteravond onderwees is dat we de Heilige Geest de schuld gaven van dat gevoel van onwaardigheid, dat gevoel dat je mislukt bent, dat je tekort schiet. De meeste mensen denken dat het de taak van de Heilige Geest is om ons te laten zien waar we het verkeerd doen, dat de bediening van de Heilige Geest hieruit bestaat dat, telkens als we iets verkeerds doen, Hij dit aan ons vertelt.

Laat me je deze vraag stellen. Als we persoonlijke vrienden waren, als je niet alleen maar naar deze bijeenkomst komt, maar als ik je persoonlijke vriend zou zijn en iedere dag volgde ik je overal en ik zou iedere dag de hele dag bij je zijn, en als telkens als je iets verkeerds zou doen ik je zou zeggen dat je het verkeerd doet: "Je doet het weer verkeerd!", en als ik de mogelijkheid had om te zien hoe je aan de binnenkant bent en telkens als je iets zag en daarover iets dacht, zelfs al zou je er niet naar handelen, maar als ik dan kon zeggen: "Ik weet wat je denkt, hou ermee op!", iemand zou iets tegen jou zeggen en ik zou zeggen: "Ik weet wat je denkt, je dacht dat en dat, je bent een zondaar", en als telkens als je iets verkeerds deed of verkeerds dacht of je deed iets niet wat je wel had moeten doen, als ik er nog steeds was en zou zeggen: "Waarom ben je niet aardiger voor die en die, hoe komt het dat je niet meer in de collecte geeft, hoe komt het dat je die en die weg laat gaan zonder hem te vragen hoe het met hem is en zonder aan hem te denken, je denkt alleen maar aan jezelf," als ik je voortdurend zou berispen en je steeds weer liet zien wat je allemaal verkeerd deed, hoeveel van jullie denken uiteindelijk dat ik n van je beste vrienden zou zijn. Je zou alles in het werk stellen om van me af te komen als ik je telkens weer zou vertellen wat je verkeerd deed. Ik denk dat iedereen hier begrijpt dat als je iemand om je heen hebt die je alleen maar bekritiseert, je niet erg lang goede vrienden met hem zou zijn.

Weet je, we hadden eens een Bijbelschoolstudent. Gek genoeg mocht ik hem wel, maar de meeste mensen hadden een hekel aan hem. Hij had helemaal geen vrienden. De reden daarvoor was dat hij kritiek had op iedereen en op alles wat ze deden. Op een keer was ik aan het onderwijzen, waarbij ik een opmerking maakte over de effectenhandel. Ik ben vergeten wat het was, ik maakte gewoon een opmerking, ik ben niet zo financieel ingevoerd. Maar hoe dan ook, technisch gesproken had ik het niet juist. Ik praatte ongeveer een uur. En ik durf erom te wedden dat ik maar een paar dingen zei waar je vraagtekens bij kon zetten. Maar waar ik over onderwees was juist en nuttig. De mensen werden erdoor gezegend, ze veranderden erdoor. Maar deze man kwam bij me en in plaats van dat hij toegaf dat ik goede dingen had gezegd, begon hij me te bekritiseren. "Jij zei dat en dat over de effectenhandel en zo werkt het helemaal niet." Hij zat daar maar en wees me terecht. Elke keer als ik iets verkeerds zei, ging deze vent me terechtwijzen en verbeteren. Dat gebeurde elke keer. Er ging geen les voorbij of hij had wel iets. Weet je, als jij hier zou komen om mij te bekritiseren, zo van, nou ga ik eens even kijken of hij iets verkeerds zegt, als jij met die houding zou komen, dan zou ik waarschijnlijk wel wat voor je hebben gehad. Maar als je hier met het juiste hart komt en je hart opent, dan geloof ik dat God door mij kan spreken en je zegenen. 

In ieder geval, die man bekritiseerde me altijd, dus eindelijk, na ontelbare keren, kwam hij na n van mijn lessen naar me toe en zei: "Ik wil je niet beledigen, maar " en hij begon weer. Ik zei: "Nou, je beledigt me wel." En hij zei: "Waarom?" En ik zei: "Je hebt me nooit zelfs maar n compliment gegeven. Alles wat je doet is me bekritiseren. Meestal heb je het wel bij het rechte eind. Het is niet zo dat ik het niet met je eens ben, maar het enige wat jij doet is dat je mij er elke keer op wijst als ik iets verkeerds zeg. Je hebt nooit de goede dingen opgemerkt die ik zeg of doe. Jij bent er snel bij om iemand te bekritiseren. Ik vertel je gewoon dat dat de reden is dat niemand je aardig vindt. Je bent een onaardige persoon."

Het is een lang verhaal, maar God liet me zien waarom hij zo was. Ik praatte met hem en hij gaf het toe. Eigenlijk zijn we daarna vrienden geworden. Hij was in wezen een goede vent, maar als kleine jongen kreeg hij steeds kritiek. Zijn vader haatte hem en kleineerde hem steeds en daarom was hij teruggevallen op zijn verstand om te laten zien dat hij beter was, om te proberen geaccepteerd te worden door de mensen. In plaats van geaccepteerd te worden, joeg hij eigenlijk de mensen bij hem weg. Ik confronteerde hem hiermee en hij zei: "Weet je, je hebt gelijk." In wezen had hij echt een goed hart. Hij probeerde aansluiting te zoeken bij anderen door hen te laten zien hoe intelligent hij was, maar in plaats daarvan liet hij zien hoe dom ik was. Je zegent de mensen er niet mee als je dat soort dingen doet.

Maar wat ik in ieder geval wil zeggen is dat we dachten dat de Heilige Geest ervoor is om je telkens te vertellen als je iets verkeerds deed, "Je deed het weer, waar dacht je nou aan, je zou dit beter moeten doen", we denken dat Hij dat zegt. Zo hebben we het geleerd. Maar het is niet waar. Er staat dat we ons hart moeten overtuigen. Je hart veroordeelt je steeds. In het volgende vers van 1 Joh. 3, vers 20, staat: "indien ons hart ons veroordeelt, God meerder is dan ons hart en kennis heeft van alle dingen." Dit laat zien dat je hart je kan veroordelen, als God daar niet de bron van is. In vers 21 staat: "als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid tegenover God."

Als je de negatieve veroordeling, die van je eigen hart, van je geweten komt, kunt uitschakelen en in plaats daarvan zover komt dat je hart eigenlijk overtuigd is en vertrouwen aangeeft, dan staat je een ruime vergelding te wachten (Hebreen 10:35) . Dus hier hebben we het gisteravond over gehad. 

Laten we naar het evangelie van Johannes gaan, naar hoofdstuk 14. Hier spreekt Jezus op de avond vr Zijn kruisiging. Hij geeft de laatste instructies aan Zijn discipelen en Hij begint hen te vertellen over de Trooster. De hoofdstukken Johannes 14, 15 en 16 zijn n hele boodschap die Jezus op de avond voor Zijn kruisiging aan Zijn discipelen gaf en vier keer verwijst Hij naar de Heilige Geest met de naam de Trooster. In Johannes 14:16 zegt Hij: "Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn."

Als je dit in het Grieks opzoekt, waar Hij zegt "een andere Trooster", dan betekent dat "een ander van precies dezelfde soort". Hij zegt met andere woorden: God geeft je Iemand die net zo is als ik ben geweest, je coach, iemand die je aanmoedigt, je opbouwt, van je houdt en je genade laat zien als alles wat de religie je laat zien afwijzing is. Ik zal bidden tot God en Hij zal je een andere Trooster geven, net zoals ik ben." De Heilige Geest wordt dus de Trooster genoemd, niet de aanklager.

Als je dit zou negeren en alleen maar zou kijken naar de manier waarop de religie de bediening van de Heilige Geest voorstelt, en als men jou zou vragen om een naam aan de Heilige Geest te geven die Zijn taak goed beschrijft, dan zou waarschijnlijk aan de top staan: de veroordeler of de aanklager, iemand die je alles wat je verkeerd doet laat zien. Zo is het altijd geleerd. En toch noemt de Bijbel de duivel de aanklager van de broeders . De Heilige Geest wordt de Trooster genoemd. Dat is precies de tegenovergestelde functie die door religieuze leringen aan Hem is toegeschreven.

De Heilige Geest is er niet om je te laten zien waar je verkeerd bent gegaan. Hij is er om je op te bouwen, om je te troosten. Als je het woord trooster opzoekt, dan betekent dat bemoediger of voorbidder. Dat is wat het Griekse woord letterlijk betekent. Hij is er om je te bemoedigen. De Heilige Geest is iemand die je bij een wedstrijd toejuicht. Hij is als een coach die je aanmoedigt: "Je kunt het. Je kunt het doen. Kom terug en probeer het weer." Hij moedigt je aan. Hij doet voorbede voor je. Hij is er niet om jou te veroordelen.

Ik zeg je dat de Heilige Geest een slechte naam heeft gekregen en dat is in de eerste plaats te wijten aan de kerk. De kerk heeft geleerd dat de Heilige Geest je te pakken zal krijgen. Ik heb zelfs wel eens mensen horen bidden voor iemand die in zonde leefde, en ze zeiden: "Heilige Geest, pak hem, grijp hem, laat hem zijn zonde zien, laat hem zien dat hij verkeerd zit." We bidden zulke gebeden. "Laat de Heilige Geest los op de mensen om ze te veroordelen."

In Johannes 14 staat in vers 26: "maar de Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb." Mensen, dit is een geweldige tekst. Het is niet mijn bedoeling om over de hele bediening van de Heilige Geest te onderwijzen, maar ik wil je er wel op wijzen dat Jezus hier de Heilige Geest weer de Trooster noemt.

In hoofdstuk 15, waar Jezus nog steeds aan het praten is en wat nog steeds dezelfde boodschap aan de discipelen is, zegt Hij in vers 26: "Wanneer de Trooster komt, die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest der Waarheid, die van de Vader uitgaat, zal deze van Mij getuigen." Hier wordt de Heilige Geest weer de Trooster genoemd, een bemoediger, een voorbidder.

In hoofdstuk 16 staat in vers 7, wat echt een krachtige tekst is: "Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u "
Hij zegt hier dat het nuttig, gunstig voor ons is, we zijn er beter aan toe,
" Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden."

Jezus zegt hier dat het beter is dat je de Heilige Geest bij je hebt dan dat je Hemzelf bij je hebt. Dat is lastig om in je hersens te krijgen. De meesten van ons zouden wat graag willen dat Jezus in Zijn fysieke lichaam met ons liep, met ons praatte, ons bemoedigde, en zien dat Hij wonderen verrichtte. En toch zegt de Bijbel dat het eigenlijk beter is om de Heilige Geest te hebben dan de fysieke aanwezigheid van Jezus.

Daar zijn veel redenen voor. Hier ga ik vanavond niet allemaal over onderwijzen, maar n van de redenen is dat Jezus maar op n plaats per keer kan zijn. De Heilige Geest kan bij ieder van ons binnen in ons zijn. Hij zal ons nooit begeven of verlaten. Hij is vanavond hier in deze bijeenkomst. Hij is bij alle gelovigen die bijeenkomsten houden. Het feit is dat de Heilige Geest ons nooit zal verlaten. In Zijn fysieke lichaam moest Jezus mensen verlaten. De Heilige Geest verlaat ons nooit. Als je dit koppelt aan de andere dingen die over de Trooster zijn gezegd, dan betekent dit dat Hij er altijd is om je te bemoedigen. Hij is er om je op te bouwen en je van binnen sterk in de Heer te maken. En toch hebben de meesten van ons altijd gedacht dat de Heilige Geest er is om ons te beschuldigen en ons te vertellen waar we het fout doen als ons hart ons begint te veroordelen. We hebben aangenomen dat dit de bediening van de Heilige Geest is. En we hebben die veroordeling in ons leven toegelaten.

Laat me het op deze manier zeggen. Als iemand anders je zou veroordelen zoals jij jezelf veroordeelt, dan zou je dat niet toelaten. De meesten van jullie zouden iemand anders niet tegen je laten praten zoals je tegen jezelf spreekt, wat je in jezelf praten noemt of ik weet niet hoe je het noemt, zoals je in jezelf denkt. Als je bijvoorbeeld in geloof staat dat God je zal genezen, dan weten velen van jullie wel wat je dan moet zeggen. En als iemand naar je toekomt en zegt: "H, ik heb gehoord dat je doodgaat, dat je nog maar een week te gaan hebt. Je gaat het niet maken. Je gaat dood," dan zouden velen van jullie zeggen: "Nee, want door Zijn striemen is mij genezing geworden, " en je zou de juiste woorden tegen die ander zeggen en het niet toelaten dat iemand anders zijn ongeloof in jouw binnenste neersmijt. Maar toch, in je hart zit je daar dan en denk je: "Ik ga echt dood. Ik vraag me af hoe mijn begrafenis zal zijn. Ik vraag me af hoe het nu verder moet met mijn gezin." En je staat jezelf toe om jezelf te veroordelen en negatief te praten en dingen te doen wat een ander niet had moeten wagen om bij je te doen. We staan het onszelf wel toe. We staan deze veroordeling toe en denken dat het de Heilige Geest is die je laat zien hoe onwaardig je bent. We dulden het, terwijl de waarheid is dat het niet de bediening van de Heilige Geest is. 

Als je vijand tegen je zou komen en je op de een of andere manier ervan kon overtuigen dat alle vuile dingen die in de publiciteit over je geschreven waren juist waren en als je de rapportages van je vijand begon te geloven, man, hoe zou dat je benvloeden als je in een strijd voor het goede verwikkeld was. Publiciteit is verschrikkelijk. Als je iets vaak genoeg steeds maar weer zegt, dan ga je in een leugen geloven. Als je het maar vaak genoeg herhaalt. De duivel heeft ons zover gekregen om te denken dat die negatieve veroordeling die uit ons eigen geweten komt, de Heilige Geest is die ons, telkens als we dit en dat hebben gedaan, ellendig maakt. Wat een geweldig middel heeft de vijand toch om jou jezelf te laten veroordelen.

Weet je, we schuiven de duivel van alles in de schoenen en we zeggen dat het de duivel is die ons veroordeelt, maar de waarheid is dat hij de meesten van ons heeft geleerd om die veroordeling aan te nemen en hij gebruikt ons eigen geweten als de norm van goed en slecht en ons geweten vertelt ons wel dat we slecht zijn. Het bouwt je nooit op en het vertelt je nooit als je iets echt goed deed. Het vertelt je alleen maar dat je verkeerd bent. De duivel heeft dat aan de meesten van ons geleerd. En nou kan hij op vakantie gaan, want je maakt er een reuze succes van om je eigen leven te vernietigen. Je hebt de duivel niet meer om nodig om je te veroordelen, je veroordeelt jezelf al, terwijl je denkt dat het de Heilige Geest is, en je omhelst het.

Als we de positieve bediening van de Heilige Geest werkelijk zouden begrijpen en als we zouden inzien dat Hij er is om je op te bouwen en je te bemoedigen, en als je niet opgebouwd en bemoedigd bent, dan is het niet de Heilige Geest die je verscheurt, maar dan ben je het zelf. Of het is de duivel, maar het is waarschijnlijker dat je het zelf bent omdat de duivel je het verkeerd heeft geleerd, en jijzelf bent je eigen grootste vijand.

Man, als je de positieve bediening van de Heilige Geest zou begrijpen en de voordelen die je ervan hebt, dan is dat beter dan dat Jezus aanwezig is. Je hebt deze coach aan je binnenkant die gewoonweg altijd iets positiefs zegt: "Je komt er wel, je kunt het wel, God houdt van je, God is niet boos op je." Mensen, dat is fantastisch.

Nu wil ik je laten zien wat er in vers 8 staat. Ik weet dat een aantal mensen hierop zaten te wachten, zodat ze mij kunnen tegenspreken. Want in Johannes 16:8 staat: "En als Hij komt (hier praat Jezus over de Trooster, de Heilige Geest), zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel."

Zie je, er zijn mensen die zeggen dat dit vers alles wat ik heb gezegd met voeten treedt. "De Heilige Geest is gezonden om van zonde te overtuigen. Als ik iets verkeerds doe, is de Heilige Geest er om te laten zien dat ik iets verkeerds heb gedaan." De meeste mensen vatten deze tekst op deze manier op. Hier wil ik een paar dingen over zeggen. Ten eerste is het woord overtuigen niet hetzelfde als het woord veroordelen. Er is een positieve en een negatieve manier waarop de Heilige Geest je erop kan wijzen dat je een vergissing hebt gemaakt. Hierover zou ik een hele tijd kunnen praten, maar het belangrijkste punt dat ik naar voren wil brengen is dat Jezus wist dat dit verkeerd opgevat zou worden. Hij wist het. Hij kende de mensen. En daarom besteedt er Hij er drie verzen aan om precies uit te leggen waar Hij over sprak. Wij stoppen vaak bij vers 8 en lezen de rest van de verzen niet.

Kijk maar eens. Hij legt elk van deze drie gebieden uit waar de Heilige Geest de wereld van zal overtuigen. In vers 9 gaat het over zonde: "van zonde, omdat zij in Mij niet geloven."

Let nou eens op wat Hij niet zei. Mensen, dit zal een aantal van jullie aan het schrikken maken. Hij zei niet dat de Heilige Geest je overtuigt van overspel, liegen, stelen, je tienden niet betalen, niet naar de kerk gaan. De Heilige Geest overtuigt je niet van je individuele zonden. Dat zegt Hij helemaal niet. Er staat: Hij zal je overtuigen van zonde enkelvoud. En daarna zegt Hij welke zonde dat is. De zonde, omdat zij in Mij niet geloven. Dat is het. De Heilige Geest is niet Degene die je veroordeelt vanwege je zonden meervoud.

Dit wordt een uitdaging voor de theologie van iemand anders, maar ik daag je uit om het woord van God te nemen en dat tot je te laten spreken. De Bijbel zegt in 1 Johannes 2:2 dat Jezus een verzoening is voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld. Wist je dat er al betaald is voor de zonden van de hele wereld? Jezus is al gestorven voor de zonden van de hele wereld. In n van de brieven staat er ook een tekst over. Ik ben vergeten waar het is. Daar staat dat Hij de Verlosser van de wereld is, vooral voor degenen die geloven. 

Jezus is niet alleen de Verlosser van de christenen, Hij is de Verlosser van de hele wereld. Hij heeft al betaald voor de zonden van de ongelovigen. De zonden van Hitler waren al vergeven. Hitler ging niet naar de hel omdat hij 6 miljoen Joden heeft vermoord en voor hekserij en liegen en voor immoraliteit en dat soort dingen. Weet je waarom Hitler naar de hel is gegaan, voor zover wij weten dat hij naar de hel ging? Het is omdat Hij niet in Jezus geloofde. Een persoon gaat niet naar de hel vanwege individuele zondige handelingen. Jezus betaalde voor al onze zonden. Voor die van het verleden, die van nu en zelfs voor die van de toekomst heeft Hij betaald. Weet je waar het hier om gaat? Ga je de betaling die Jezus voor onze zonden deed aanvaarden, door je geloof in je Heer te stellen en Hem je Verlosser te maken, of ga je Hem gewoon negeren of proberen Gods redding door je eigen goedheid te verdienen? Wat je ook doet, als je niet in de Heer Jezus Christus gelooft, ga je naar de hel. Niet vanwege al de zonden die je hebt gedaan, maar omdat je de betaling voor je zonden hebt verworpen.

Voor veel mensen is dit een radicale denkwijze en veel mensen denken dat ik te licht over zonde denk. Nee, wat ik zeg is dat het offer van Jezus voor onze zonden oneindig veel groter was dan onze zonden. Dat er gewoonweg geen vergelijking mogelijk is. Als je bijvoorbeeld een weegschaal had, een balans waar je aan beide kanten dingen op zet om te wegen, en als je de zonden van de hele wereld, van alle tijden, zelfs die zonden die nog niet zijn gebeurd, aan n kant zette, dan zou dat als een zandkorrel zijn vergeleken met de baksteen aan de andere kant waar Jezus voor onze zonden betaalde. De betaling van Jezus, dat Hij Zijn leven neerlegde en voor onze zonden stierf, is zo oneindig veel groter dan onze zonden, dat het er helemaal niet meer om gaat of je gelogen hebt, gemoord, gestolen, dat je dit soort dingen hebt gedaan. Daar gaat het helemaal niet meer om, omdat de verzoening, de betaling voor onze zonden, zoveel groter is dan onze zonden. Het is niet te vergelijken. God is niet kwaad op je vanwege je individuele zonden. Jezus heeft ervoor betaald.

Als ik op de een of andere manier voor je zonden kon betalen, als jij mij verkeerd had behandeld en ik zou het weer goed kunnen maken door mijn zoon te doden en ervoor te zorgen dat mijn zoon voor jouw zonden zou lijden, als ik al die moeite zou doen, dan kan ik je verzekeren dat ik mijn zoon niet voor je zou opofferen als het het probleem niet afdoende zou oplossen, als slechts een gedeelte van het probleem opgelost zou zijn. Als het maar een gedeeltelijke oplossing zou zijn, waarbij jij zelf ook nog van alles moest doen, man, waarom zou iemand zo'n groot offer brengen als het niet zou werken. Mensen zeggen nu wel: "O ja, ik geloof dat Jezus stierf, n een deel is dat je Hem moet vertrouwen, maar het is ook nog zo dat je zelf geen enkele zonde in je leven kunt hebben en kunt verwachten dat God dan nog van je houdt." Iemand die zoiets zegt heeft nooit begrepen hoe groot het zoenoffer was dat voor onze zonden werd gebracht.

Jezus betaalde voor onze zonden. En druppel van Zijn bloed was meer waard dan alle zonden van het hele menselijke ras. Jezus betaalde zo totaal voor onze zonden, dat als God naar je kijkt, als je Jezus hebt aanvaard, Hij ontzettend gelukkig met je is vanwege je aanvaarding van Jezus, zelfs als je leven n grote rotzooi is.

Nu zullen sommigen van jullie weer zeggen dat je het niet kunt geloven, omdat je in de spiegel kijkt en je de zonden ziet. Je zou het boek te pakken moeten krijgen dat onderwijs geeft over geest, ziel en lichaam. God is Geest, Johannes 4:24 , Hij kijkt naar jou in de geest. Je moet in de geest naar Hem toegaan en in de geest ben je volkomen gloednieuw. De oude dingen zijn voorbij gegaan, alle dingen zijn nieuw. Je bent schoon en zuiver. De zonde komt je geest niet binnen en God is Geest. Hij baseert Zijn relatie met ons op wie je bent in de geest, niet op je fysieke handelingen.

Er is misschien iemand die met dit onderwijs kan meegaan. Je volgt mijn denkwijze en je zegt: "Dus jij zegt dat je gewoon in zonde kunt leven. Je kunt er maar op los leven en dat is dan geen enkel punt, want God is nu eenmaal Geest en Hij ziet naar jou in de geest." Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg dat technisch gezien God niet naar je zonden kijkt. Zonde speelt geen enkele rol meer tussen jou en God. Dat is radicaal anders dan wat de meeste religies tegenwoordig prediken. Zonde speelt geen rol. Maar betekent dat dan dat je de vrijheid hebt om in zonde te gaan leven? Nee, het betekent allereerst dat als je werkelijk wedergeboren bent, je een nieuwe natuur hebt en dat je heilig wilt leven. Ten tweede, als je in zonde leeft, dan gooi je de deur open voor de duivel. Elke keer als je toegeeft aan zonde, geef je jezelf aan satan, de auteur van die zonde, en als je dat doet, dan zal satan de kaas van je brood eten en je boterham er bij.

Je wilt niet dat satan de kaas van je brood eet en daarom ga je heilig leven, maar dat doe je niet om te maken dat God dan blij met je zal zijn. God is blij met je gebaseerd op jouw aanvaarding van Jezus. En als Hij niet blij met je is, is Hij dat niet vanwege al je individuele zonden, maar dan is Hij niet blij met je omdat je Zijn grote offer niet hebt aanvaardt. Daar is God van ontdaan, van het feit dat mensen Zijn Zoon verwerpen. Als je Zijn Zoon verwerpt en naar de hel gaat, dan zeg ik niet dat je niet hoeft te betalen voor je individuele zonden. Want als jij de betaling niet accepteert die gemaakt is, dan denk ik dat je er zelf voor zal moeten betalen. Maar dat verbleekt in vergelijking met de zonde om Jezus te verwerpen. Samengevat gaat het om de zonde dat je Jezus verwerpt.

En dit is waar de Heilige Geest de mensen van overtuigt. Toch zendt de kerk de boodschap uit: "Heb berouw of anders , bekeer je of brandt in de hel, God is boos op je omdat je homosexueel bent, God is boos op je omdat je dit hebt gedaan, de toorn van God komt op je." En de kerk, die de vermeende vertegenwoordiger van God op aarde is, veroordeelt mensen wegens hun individuele zonden en maakt er een punt van hoe ze hebben geleefd. De enige reden dat je enige openbaring van zonde nodig hebt is om in te zien dat je onrein bent voor het aangezicht van God en dat je jezelf niet kunt redden. Je bent niet goed genoeg. Je hebt een verlosser nodig. Daarom laat de wet je je zonden zien en overtuigt de wet je ervan dat je het verkeerd gedaan hebt, met als doel om je te laten zien dat je een verlosser nodig hebt. Maar de taak van de Heilige Geest is niet om je te laten zien dat je een overspelige bent, dat je dit bent, dat je dat bent. De taak van de Heilige Geest is om je te laten zien dat je je vertrouwen niet in Jezus hebt gesteld. Vertrouw in Jezus. Daar gaat het allemaal om.

De Heilige Geest probeert niet om de wereld te veroordelen en hen ellendig te maken vanwege hun zonden. Men heeft ons verteld dat dit de bediening is van de Heilige Geest, de bediening van ellendigheid, dat Hij degene is die je ellendig laat voelen. Nee, de Heilige Geest is er om jou ervan te overtuigen dat je Jezus niet vertrouwt: "Jezus houdt van je. Kijk eens wat Jezus voor je heeft gedaan. Wil je dit niet accepteren?" Hij is een Trooster, Hij is een Bemoediger. Hij is een Voorbidder. Hij is er niet om je ellendig te laten voelen. Telkens als jij je ellendig en veroordeeld voelt, zo van: "Oh God, hoe kunt U me toch gebruiken, want ik ben zo'n stumper," dan komt dat niet van God. De Heilige Geest doet het niet. Het is je eigen hart dat je veroordeelt. Het enige waar de Heilige Geest je op wijst is het feit dat, raad eens, dat je Jezus niet vertrouwt. "Wil je Jezus niet vertrouwen? Wil je Jezus niet je Heer maken? Zou je dit grote geschenk niet willen ontvangen? Denk er eens aan hoeveel God van je houdt." Het is allemaal bemoedigend. Het is niet slecht, het is niet negatief, het is allemaal bemoedigend.

Dit is voor de ongelovigen. De Heilige Geest zal ook de gelovigen overtuigen van de zonde. Sommige mensen nemen vers 8, waar staat: "Hij overtuigt de wereld van zonde," en ze gebruiken het woord wereld alsof het alleen op ongelovigen slaat. Ze zeggen dat de Heilige Geest alleen de ongelovigen hun noodzaak voor verlossing laat zien. Maar als je dat zegt, dan zou je ook zeggen dat een christen de bediening van de Heilige Geest niet heeft. Dus nee, Hij zal je nog steeds wijzen op zonde. Maar niet op de individuele zonden. Hij zal je erop wijzen dat je Jezus niet vertrouwt.

Je moet er over nadenken om te pakken te krijgen wat ik hier zeg. Maar dit is de wortel van iedere zonde. Iedere zonde komt erop neer dat je Jezus niet vertrouwt, dat je geen gemeenschap hebt met Jezus, dat je niet afhankelijk bent van Jezus. Dat is de wortel van iedere zonde.

Toen Adam en Eva zondigden, weet je wat hun zonde was? Sommige mensen zullen zeggen dat het het eten van de vrucht was. Nee, dat was alleen maar een manifestatie. Weet je wat hun zonde was? Ze geloofden een leugen van een pratende slang dat God niet van hun hield, dat Hij hen goede dingen onthield, dat hij vroeg of ze niet als God wilden zijn, dat God hen een minderwaardig leven wilde laten leiden, dat dat de reden was dat God hen verboden had deze vrucht te eten. Hun zonde was dat ze ophielden erop te vertrouwen dat God werkelijk van ze hield en dat Hij goed was. Ze hielden op om in God te vertrouwen. Jezus was toen nog niet manifest geworden, maar in het Nieuwe Testament staat dat zij ophielden om in Jezus te vertrouwen. Ze hielden op om in Zijn goedheid te vertrouwen en te geloven en daarom namen ze hun zaken in eigen handen. Omdat uiteindelijk God niet voor ze was, moesten ze voor zichzelf opkomen. Ze moesten zichzelf helpen. Ze konden niet afhankelijk zijn van God. Dat was hun zonde.
De zonde die alles op gang bracht was de zonde om niet in God te geloven, om God niet te vertrouwen. En je kunt iedere zonde in de Bijbel noemen, maar de oorzaak is steeds dat we niet in God vertrouwen.

Laat me David als voorbeeld gebruiken en 2 Samul 12 nemen. David had overspel gepleegd met Batseba. En hij had niet alleen overspel met haar gepleegd, maar vervolgens vermoordde hij haar man in een poging zijn zonde te verbergen. Ik bedoel maar, dat was David, de man die in de Bijbel genoemd wordt als een man naar Gods hart, de geliefde zanger van Isral, zoals de Schrift hem noemt, en deze man, die eens zo dicht bij God was, pleegde overspel en moordde daarna om zijn overspel te verbergen.

In het 12de hoofdstuk van 2 Samul kwam de profeet Natan bij David en gaf deze kleine gelijkenis over een man die heel veel schapen had, heel erg rijk was, en die toch, toen iemand bij hem op bezoek kwam en hij een dier wilde slachten om aan zijn gast voor te zetten, in plaats van uit zijn eigen overvloed en rijkdom te nemen, naar zijn arme buurman ging die alleen maar een klein ooilam had dat als een kind voor hem was. Er staat: "Het groeide bij hem op, samen met zijn kinderen; het at van zijn bete, dronk uit zijn beker en sliep in zijn schoot, het was hem als een dochter." De rijke man nam het lam van de arme man en slachtte het om het zijn gast voor te zetten. Toen David deze gelijkenis hoorde werd hij zo ontzettend kwaad, dat hij zei: "Hoe durft hij! De man die zoiets gedaan heeft moet het viervoudig vergoeden en hij zal ter dood veroordeeld worden. Ik ga hem doden om wat hij heeft gedaan." En Natan draaide zich om en zei: "U bent die man." Het was een gelijkenis over David. David had zo veel. Hij had in die tijd al 13 vrouwen. Hij kon met ieder van zijn vrouwen een relatie hebben, hij had erop uit kunnen gaan en iedere vrouw in het koninkrijk kunnen hebben, en toch begeerde hij de vrouw van Uria. Hij nam haar en vermoordde hem.

Ik neem nu even een zijweg, dit is Andy-theologie, ik heb geen tijd om hierover te onderwijzen. Maar ik geloof dat David het oordeel dat over hem kwam zelf heeft voorgeschreven. Ik geloof niet dat de reden dat God Natan naar hem toezond was om te zeggen: "David, je hebt dit en dit en dit gedaan. Heb berouw." In plaats daarvan gaf hij deze gelijkenis om te zien hoe David zou reageren. De Bijbel zegt: "Onbarmhartig zal het oordeel zijn over wie geen barmhartigheid heeft bewezen; maar de barmhartigheid overwint het oordeel." Als David gezegd zou hebben: "Laten we naar deze man gaan en hem vragen berouw te hebben", en als hij genade aan die man betoond zou hebben, dan geloof ik dat hij zelf die genade gekregen zou hebben. Maar hij gaf het oordeel dat hij viervoudig moest betalen en dat hij ervoor moest sterven, en God zei: "David, je hebt zojuist je eigen oordeel getekend. Je wordt veroordeeld zoals je zelf oordeelt."

Natan ging dus naar David en zei dit allemaal en daarna zei hij, in vers 7: "Gij zijt die man! Zo zegt de Here, de God van Isral: Ik heb u gezalfd tot koning over Isral en u gered uit de macht van Saul. 8 Ik heb u gegeven het huis van uw heer, en de vrouwen van uw heer in uw schoot. Ik heb u gegeven het huis van Isral en Juda en indien dat te weinig geweest was, dan had Ik u nog wel meer gegeven."

Ik zou hier uren over kunnen onderwijzen. Ik neem het nu maar even snel door. Maar er staan krachtige dingen in deze tekst. Hij zei: "David, ik heb je al heel veel vrouwen gegeven", en Jezus zegt in Marcus 10 dat het nooit Gods bedoeling was geweest dat een man tijdens zijn leven meer dan n vrouw zou hebben. Dat was nooit Zijn wil. Van het begin van de schepping heeft Hij hen als man en vrouw gemaakt. Hij bedoelde geen meerdere vrouwen en toch zei Jezus dat met het oog op de hardheid van de harten van de mensen Hij hen toestond meerdere vrouwen te hebben. David had in die tijd 13 vrouwen en God zei: "Ik heb ze aan je gegeven." Het was niet zoals Hij het bedoelde, maar toch kwam Hij tegemoet aan David en liet het toe en Hij zei: "Als dat te weinig was geweest, dan had Ik je meer gegeven, David. Ik zou je meer vrouwen hebben gegeven." Nou, voor sommige dingen die ik hier zeg zul je waarschijnlijk wel even je veiligheidsgordels moeten omdoen.

Weet je waar God gegriefd om was? Het was niet omdat David overspel had gepleegd, het was niet omdat David Uria had vermoord, hoewel deze dingen natuurlijk verschrikkelijk waren, maar dat zat God niet dwars. Luister naar het hart van God als je vers 9 leest: "Waarom hebt gij het woord des HEREN veracht, en gedaan wat kwaad is in zijn ogen? De Hethiet Uria hebt gij door het zwaard verslagen; zijn vrouw hebt gij u tot vrouw genomen, hemzelf hebt gij door het zwaard der Ammonieten gedood. 10 Nu dan, het zwaard zal van uw huis nimmermeer wijken, omdat gij Mij hebt veracht, en de vrouw van de Hethiet Uria genomen hebt, opdat zij u tot vrouw zou zijn."

Waarom kwam dit oordeel op David? Hij was een man uit het Oude Testament en dit zou ons tegenwoordig niet meer overkomen, omdat ons oordeel op Jezus is geplaatst. Je kunt dus geen goede vergelijking maken tussen wat er met David gebeurde en wat er met ons gebeurt. Prijs God voor Jezus! Maar toch, waarom kwam dit oordeel over David? God zegt: "Omdat je Mij hebt veracht." De meeste mensen denken altijd dat David God niet verachtte. Hij begeerde Batseba en toen kreeg hij het benauwd en werd hij ertoe gedreven om Uria te vermoorden, omdat hij bang was dat hij ontmaskerd zou worden en hij de schande wilde vermijden. Maar nee, de aanleiding is dat hij God verachtte.

Toen hij jong was, vertrouwde hij God en gehoorzaamde hij God en God zegende hem met heel veel dingen, maar nu was hij zo welvarend geworden, hij was zo voorspoedig geworden dat hij niet langer van God afhankelijk hoefde te zijn. Hij was koning en kon doen wat hij wilde en begon toe te geven aan zijn vlees en begeertes. Je kunt dat zien in 2 Samul 11, waar in vers 1 staat: "ten tijde, dat de koningen plegen ten strijde te trekken", maar David bleef thuis. Hij was de koning, hij had erop uit moeten gaan en moeten doen waarvoor God hem had gezalfd, en toch was hij zo welvarend dat hij er niet meer op uit hoefde te gaan en niet meer hoefde te vechten. Hij kon het aan iemand anders overlaten om zijn gevechten te leveren. En er staat ook dat hij op zekere avond van zijn bed opstond, toen de zon onderging. Dat betekent dat hij overdag geslapen heeft, dat hij zich stom verveelde, omdat hij niet deed waarvoor hij was geroepen. Hij leefde een luxueus leventje en toen raakte hij in moeilijkheden.

Hij verachtte God. Het was het feit dat hij niet van God hield en niet meer hetzelfde hart voor God had. Daarover was God ontdaan. Het uitte zich in het feit dat David overspel en een moord pleegde. Maar de zonde was niet de moord of het overspel, hoewel ze in zekere zin zonden zijn, maar de wortel van die zonden was het feit dat hij niet meer van God hield. Hij had God veracht en dat deed God verdriet.

Laat me je dit vragen. Stel dat je vrouw vreemd zou gaan. Weet je hoe het merendeel van het Lichaam van Christus met zonde handelt? We praten over de fysieke handelingen en de fysieke gevolgen. We zouden zeggen: "Besef je wel dat er tegenwoordig sexueel overdraagbare aandoeningen zijn, dat je hiermee als het ware Russische roulette speelt? Als jij met iemand anders een verhouding begint, dan stel je jezelf open voor soa's. En wat zal er wel niet gebeuren als je man erachter komt. Mens, je doet je kinderen pijn, je doet je man pijn. Er kunnen alleen maar negatieve gevolgen uit voortkomen." We praten dus over de fysieke gevolgen. En we proberen de mensen van immoraliteit af te houden vanwege de fysieke consequenties. Dat is een manier waarop je ermee kunt omgaan, maar zo doet de Heilige Geest het niet.

Laat me je dit vragen. Stel dat er een remedie tegen Aids en soa's is gevonden en dat opeens de fysieke consequenties veranderd zijn. Zou dat betekenen dat het nu ok is om vreemd te gaan? Nee, omdat de werkelijke zonde niet de schade is die je kunt oplopen. Ik bedoel maar, als dat de enige reden zou zijn, dan zou het slim zijn om op zedelijk gebied een vroom leven te leiden, zodat je niet al die fysieke gevolgen zou hebben. Maar er is nog veel meer. Als een vrouw vreemd zou gaan, dan zou haar man tegen haar kunnen zeggen: "Wat ga je doen als je zwanger raakt. Wat zal de buitenwereld wel niet zeggen als je een onwettig kind krijgt. Wat moet dat wel niet voor het kind betekenen." Dat soort dingen. Laten we ervan uitgaan dat je nooit zwanger zult raken. Betekent het dan dat het wel oke is, omdat er uit deze buitenechtelijke verhouding geen kind wordt geboren? Nee, de echtgenoot zou gekwetst zijn, omdat het zou betekenen dat zijn vrouw niet meer alleen van hem hield. Hij zou zich geschonden voelen. En hij zou ook inderdaad geschonden zijn. 

En eigenlijk, of hij er nu wel of niet achter komt, loopt hij altijd schade op. Ik heb geen tijd om hier op in te gaan, maar of het nu wel of niet om fysieke dingen gaat, het feit is dat de vrouw niet van de man houdt. Of het je nu alles kost, of je daarom uit je baan wordt ontslagen omdat je misschien seks met je baas hebt of zoiets, of je nu zwanger raakt, of je een soa krijgt, al dat soort dingen zijn maar bijzaken. Maar daar richten de vleselijke mensen zich op. Ze zeggen, we moeten ophouden met zondigen, want het kan al deze dingen tot gevolg hebben. Maar de wortel is dat je iemand kwetst die meer van je houdt dan iemand anders en die wil dat je er helemaal alleen voor hem zult zijn. Daar gaat de zonde van overspel over. Je breekt een verbond. Je bent aan het bedriegen, manipuleren, liegen. Je doet degene die van je houdt pijn. Dat is wat overspel zo verkeerd maakt.

Weet je wat het verkeerde is van de zonde van overspel? Het is niet de fysieke daad en het feit dat het je huwelijk beschadigt en dat je een seksueel overdraagbare aandoening zou kunnen krijgen. Het is het feit dat God je een huwelijkspartner heeft gegeven. God heeft je daarmee gezegend, maar jij bent niet tevreden met wat God heeft gedaan. Je gaat langs wat God heeft gedaan. Je vertrouwt God niet. Je zegt: "God, mijn partner is waardeloos. Ik waardeer niet wat U mij gegeven hebt. Het geeft me geen voldoening. Ik moet erop uit gaan en een onwettige seksuele verhouding hebben om mijn lusten te bevredigen." Je vertrouwt God niet. En daar heeft God verdriet van.

Dit is precies wat in het 39ste hoofdstuk van het boek Genesis gebeurde, toen de vrouw van Jozefs meester hem een oneerbaar voorstel deed. Ze bleef maar proberen hem te verleiden en hij wilde gewoon niets met haar. Eindelijk zei hij: "Hoe zou ik dan dit grote kwaad doen en zondigen tegen God?" Dat was de reden dat Jozef trouw kon blijven, omdat hij zei dat het niet alleen een zonde tegenover Potifar was, niet een zonde tegen de vrouw, niet een zonde tegen zijn familie en hun goede naam, dat het niet een zonde tegen al deze dingen was, maar een zonde tegen God. "Hoe kon ik God dit aandoen? Hoe zou ik God verdriet kunnen doen, als God zo goed voor me is geweest?"

Weet je, toen ik 8 jaar was werd ik wedergeboren. Mijn broers en zusters groeiden in hetzelfde huis op. Je omgeving zegt dus niet zoveel, want zij ontspoorden en een tijd lang deden ze om wat voor reden dan ook slechte dingen. Toen ik op 8-jarige leeftijd wedergeboren werd, begon ik van de Heer te houden en daar ben ik nooit van afgeweken. Ik was ongelooflijk naef. Als ik je zou vertellen hoe naef ik was, dan zouden een heleboel mensen me hardop uitlachen. Ik was zo naef als je maar kunt zijn. Maar ik werd flink wakker geschud toen ik in dienst moest en naar Vietnam werd gezonden. Wist je dat ze in Vietnam iedere drie maanden voor de troepen een zogenaamde non-actief hadden. De soldaten gingen naar een veld en werden teruggebracht naar de achterhoede en daar hadden ze Philippijnse meisjes. Dat waren danseressen of zangeressen en ze voerden shows op, maar eigenlijk waren ze prostituees die dansten en zongen. En de regering stelde alle drank die je maar kon drinken beschikbaar. Gratis bier en gratis seks, drie dagen lang, het was absoluut een orgie. Er waren ongeveer 200 mannen in mijn compagnie en we deden dit iedere drie maanden, maar ik was de enige in mijn compagnie die nooit aan dat gedoe meedeed.

Met n van die mannen was ik naar de kerk geweest. Vroeger gingen we in de Verenigde Staten als kind samen naar de kerk. Ik kende deze man en hij was van het soort dat in de Verenigde Staten nooit zoiets gedaan zou hebben. Maar als je in Vietnam bent, als er op je gevuurd wordt, dan denk je dat je het er nooit levend vanaf zult brengen, want aan alle kanten zag je mensen dood neervallen, dus je dacht dat je waarschijnlijk nooit meer thuis zou komen. Dus wie komt er achter? Het zijn Philippijnse prostituees. Hiermee verdienen ze hun brood. Ze gaan je niet verklappen. Niemand maakt het je moeilijk. Iedereen doet het, behalve jij. Ik zag mensen die normaal gesproken goede moreel hoogstaande mensen waren eraan toegeven, vanwege de druk. En het was omdat ze dachten dat niemand er achter zou komen. "Mijn vrouw in de Verenigde Staten komt het toch niet te weten. Niemand komt het te weten. Wie gaat me verklappen? Niemand toch?" Ze dachten, omdat er geen consequenties aan verbonden waren, dat ze vrij waren om het te doen. Maar wat ze over het hoofd zagen was dat het een zonde tegen God is. Hun eigen geweten wist dit en hun eigen geweten begon hen te veroordelen. Dat zagen de mensen over het hoofd. Voor mij ging het niet om de gevolgen. Het was niet een kwestie of ik er mee weg kon komen, of iemand het zou ontdekken of niet. Het was omdat ik God met mijn hele hart liefhad. En dit zou God hebben teleurgesteld. Het zou onaangenaam voor Hem zijn. En daarom was ik in staat om daar mijn reinheid te bewaren, zelfs al was ik de enige in mijn compagnie die niet aan dat gedoe meedeed.

Ik ging eens een keer naar een christelijke school met ongeveer 500 leerlingen. Ze adverteerden met de tekst: "Positieve druk van leeftijdsgenoten is een van de belangrijkste redenen om je kind op deze school te plaatsen." Terwijl ik dat las, dacht ik, wat ze met positieve druk van leeftijdsgenoten bedoelen is dat, omdat dit een christelijke school is en iedereen hier de Bijbel leest en bidt, er de druk is dat je afgewezen en bekritiseerd gaat worden als je niet van de Heer houdt en God niet zoekt. Ze gebruikten de term positieve druk van leeftijdsgenoten als iets om mensen te motiveren. Dat is beslist de verkeerde reden. Vat dit niet verkeerd op. Als je kinderen grootbrengt, en ik heb kinderen grootgebracht, dan is dat moeilijker dan mensen uit de dood tot leven te brengen. Amen? Ik moest allebei doen met mijn kind. Hem tot leven te brengen was niets vergeleken met hem groot te brengen. Wat ik wil zeggen is dat je alles moet gebruiken wat je hebt. Maar op die school is dat niet het beste wat ze hebben, omdat ze niettemin de kinderen leren toe te geven aan druk. Ze leren ze om toe te geven aan de positieve druk van leeftijdsgenoten. Als mensen die worden getraind om toe te geven aan druk, de positieve druk van leeftijdsgenoten verlaten, en naar Vietnam worden verscheept of naar Marokko of naar een strijdveld waar sex en immoraliteit beschikbaar zijn, dan zal, omdat iedereen het doet, diezelfde training die ze kregen, maken dat ze deze goddeloze daden gaan bedrijven, omdat ze niet geleerd hebben om rechtstreeks aan God verantwoording af te leggen in een persoonlijke relatie. Het ging alleen maar over druk: "Wat zullen de mensen van me denken?" Als je ze uit een positieve situatie haalt en ze in een negatieve situatie plaatst, dan zal diezelfde training hen dwingen om in zonde te leven. Dat is de verkeerde reden.

Als je geen drugs gebruikt omdat je er verslaafd aan kunt raken, omdat het je hersens kan aantasten, omdat je het heel veel geld zal kosten, omdat je een ziekte kunt krijgen door een naald en omdat je iemand verdriet zou kunnen doen, dan zijn al deze dingen waar, maar weet je waar het met drugs werkelijk om gaat? Drugs kosten een heleboel geld, waarschijnlijk ook je gezondheid en je respect. Drugs gebruiken of dronken worden is niet slim. Het kost je heel veel. En als jij aan de drugs bent, dan zeg je in feite: "Mijn leven is zo ellendig. Ik ben zo depressief. Het doet me van binnen zo'n pijn, dus weet je wat? Het kleine beetje uitstel dat ik kan krijgen als ik gewoon stoned ben en niets meer voel weegt op tegen de schaamte, de afwijzing, het geld, het gezondheidsrisico. Ik ben zo ellendig dat ik alles zou doen." Het probleem is dat je je niet tot God wendt en je zorgen op Hem werpt en naar God kijkt om aan je behoeften tegemoet te komen. Je vervangt Gods bedoeling voor je leven door een fles of drugs.

Wat werkelijk verkeerd is, is dat je niet in Jezus vertrouwt. Het is niet het feit dat je een ziekte zou kunnen krijgen of zo. Dit is allemaal wel waar en op zich zijn het hele geldige redenen, maar als je dat als motivatie gebruikt, dan zie je over het hoofd wat de Heilige Geest doet. De Heilige Geest zegt niet tegen je dat als je een drugsgebruiker bent God boos op je is, maar de Heilige Geest zal zeggen: "Waarom zoek je je heil in drugs in plaats van dat je naar Mij komt? Kom bij Mij. Ik hou van je. Je vertrouwt en gelooft mij niet. Ik kan je beter helpen dan drugs ooit maar kunnen en bovendien zal je altijd high blijven. Het kost je nooit geld. Je zult de volgende dag geen kater hebben en over moeten geven. Er zijn geen neveneffecten." De Heilige Geest zal zeggen: "Ik hou zo veel van jou. Ik kan je beter helpen dan deze drugs." Zo zal de Heilige Geest een drugsgebruiker toespreken. Hij zal niet zeggen: "Je bent een mislukking", omdat je drugs gebruikt. God is niet kwaad op je. Nee, de Heilige Geest zal zeggen: "Waarom gebruik je drugs in plaats van mij? Laat Mij je helpen. Laat Mij je blijdschap, vrede en geluk brengen. Laat Mij je noden oplossen. Waarom ben je homoseksueel? Zo heb ik je niet gemaakt. Ik heb je als Adam en Eva gemaakt, niet als Adam en Steve. Je verwerpt me. Je zegt dat ik het verkeerd heb, dat ik je verkeerd heb gemaakt. Dat ik de verkeerde persoon in het verkeerde lichaam heb geplaatst. Dat is een verklaring tegen Mij. Het is kritiek op Mij." Op deze manier zal de Heilige Geest je terechtwijzen en zeggen: "Waarom doe je dit. Je zou in Mij moeten vertrouwen."

Met liegen is het net zo. Weet je waarom mensen liegen? Omdat ze er niet op vertrouwen dat God aan hun kant staat. Ze denken dat als mensen de waarheid zouden weten, ze worden ontslagen of niet in dienst genomen, dat anderen ze zullen afwijzen, dat ze moeten manipuleren en liegen, de waarheid moeten bewijzen en iets moeten overdrijven of aandikken om een voordeel te behalen. Het is een gebrek aan vertrouwen in Jezus.

Iedere zonde die je je maar kunt bedenken is een gebrek aan vertrouwen in Jezus. Als jij God niet voor je geldzaken vertrouwt en Hem geen giften geeft, als je God nooit vertrouwt, weet je, dan is God niet kwaad op je omdat je je tienden niet hebt betaald, omdat je het geld nodig hebt voor je bedrijf of zo, anders ga je failliet. Nee, de Heilige Geest zal zeggen: "Waarom vertrouw je Me niet. Waarom vertrouw je niet op Mijn belofte dat als jij geeft, aan jou gegeven zal worden. De reden dat je niet geeft, is omdat je niet op God vertrouwt. Je gelooft de beloften van God niet. Als je zou geloven, zou je een gever zijn."

De Heilige Geest zal je dit soort dingen vertellen. Hij zal je de dingen laten zien die verkeerd zijn, maar Hij zal dat altijd op een positieve manier doen. Hij gaat je niet veroordelen vanwege de zonde van overspel, de zonde van liegen, de zonde van drugsgebruik en de zonde van al dit soort dingen, maar Hij laat je inzien dat je n ding nalaat, dat je Jezus niet op dit gebied vertrouwt. "Waarom vertrouw je niet in de Heer? God houdt meer van je dan alles waar je maar je heil in zoekt." Waarom kijk je naar pornografie? Man, dat is een aanwijzing dat er iets niet in de haak is, dat je je emoties, je lusten wild hebt laten lopen. Je zoekt naar bevrediging door iets in de wereld, terwijl God de enige is die je voldoening kan geven.

De Heilige Geest is een Trooster. Hij is een bemoediger. Hij veroordeelt niet. Hij laat je niet zien hoe armzalig je bent. En als we dus de booschap verspreiden dat God boos op je is omdat je dit en dit gedaan hebt, God haat dat en Hij is boos, dan is dat de verkeerde boodschap. We maken geen nauwkeurig onderscheid en daarom zei Hij dat de Heilige Geest zal overtuigen van zonde, rechtvaardigheid en oordeel. En daarna legde Hij uit dat het niet om je zonden gaat, niet om alles wat je verkeerd doet. Hij laat je niet elke keer zien dat je het verknald hebt, maar Hij vertelt je dat je Hem niet vertrouwt in dit gebied. "Vertrouw me in dit gebied en let maar eens op wat het oplevert."

Het is een positieve bediening, niet een negatieve. De Heilige Geest haalt je nooit naar beneden. De Heilige Geest is niet gestuurd om je te kwetsen, je te veroordelen, je aan te klagen, maar om je op te bouwen. Als je deze positieve bediening van de Heilige Geest werkelijk zou begrijpen, dan kan ik je verzekeren dat het je hele leven zal veranderen.

Ik ben me ervan bewust dat wat ik vandaag heb gezegd precies het tegenovergestelde is van hoe de meeste mensen denken, dat het moeilijk voor jullie is om dit in je hersens te krijgen. Je zegt dat dit niet waar kan zijn. Dat dit bijna te goed nieuws is om waar te zijn. Dat is wat het evangelie is. Het is bijna te goed nieuws om waar te zijn, dat God niet kwaad op je is vanwege alle dingen die je hebt gedaan. De betaling voor jouw zonden is zo veel meer dan jouw zonden dat God niet kwaad is. Hij is zelfs niet eens in een slecht humeur. Jezus heeft zo zeer voldaan aan Gods gevoel van rechtvaardigheid en Zijn aanspraak op betaling, dat voor wat God betreft wat jij hebt gedaan niet eens belangrijk voor Hem is.

Het is wel belangrijk dat als jij je openstelt voor de duivel, satan je de kaas van het brood zal eten en je boterham er bij. Daarom zal de Heilige Geest je vertellen: "Doe het niet. Satan gaat je vernielen als je het doet." Als je bidt voor hulp met je financin en je niet begrijpt waarom je niet voorspoedig bent, of als je duizend dollars per dag aan drugs uitgeeft, dan zal de Heilige Geest zeggen: "Vertrouw op God en wees niet afhankelijk van drugs en dan zul je voorspoedig zijn." Hij zal je vertellen om op te houden met deze dingen, maar het is altijd op een positieve manier en het gaat er altijd om of je Jezus vertrouwt en gelooft. Mensen, is dit goed nieuws of niet? Het is geweldig nieuws.

Ik weet dat er nu iemand is die zegt: "Ja, dat zal wel. Als mensen ter harte nemen wat je zegt en ze gaan erop uit zonder zich nog zorgen te maken over zonden en ze laten al hun zelfbeheersing varen, dan geef je de mensen gewoon een vrijbriefje om in zonde te leven." Zal ik je wat zeggen? Mensen doen dit al heel goed zonder vrijbriefje. Wat ik zeg zet je niet vrij van zonde, maar het zet je vrij van de veroordeling van zonde. Als je eenmaal vrij bent en weet hoeveel God van je houdt, dan zul je per ongeluk heiliger leven dan je ooit eerder opzettelijk hebt geleefd. Dit moedigt niet goddeloosheid aan, het zet je vrij van goddeloosheid. Het doorbreekt de heerschappij. Je hoeft niet meer afhankelijk te zijn van al die andere dingen, omdat je nu beseft dat het probleem niet dit en dit en dit is, maar dat het probleem slechts n ding is, en dat is dat je niet in Jezus vertrouwt.

Het plaatst ons allemaal in hetzelfde bootje. Weet je, ik moet nu ophouden, maar nog n ding. Ik ging eens naar een afkickcentrum in het Okifinoki-moeras in Florida. In dat afkickcentrum sprak ik voor moordenaars, overspeligen, verschrikkelijke mensen die uit het gevangenissysteem waren gehaald en midden in dit moeras waren gezet. Ze konden er niet weg, omdat anders de krokodillen en slangen hun te pakken zouden krijgen. Ze waren een harde criminele kern. Er waren ongeveer 200 tot 300 alcoholisten, drugsverslaafden, moordenaars, verschrikkelijke mensen, en daar was ik, de vent die zijn hele leven nog nooit had gevloekt, nooit sterke drank had gedronken, nooit een sigaret had gerookt. Ik kwam daar binnen en daar waren al die criminelen. Ik vertelde hun dat ik nog nooit had gevloekt, sterke drank had gedronken, een sigaret had gerookt, koffie had geproefd. Je had deze mensen moeten zien. Ze keken naar me alsof ze wilden zeggen: "Waarom is hj hier om met ons te praten?" En toen probeerde ik hun uit te leggen dat mijn zonde eigenlijk precies dezelfde is als hun zonde. Ik vertrouwde niet in Jezus. Het was niet hun drugsverslaving of het feit dat ze hadden gemoord. Dat was niet het probleem. Het was het feit dat ze niet in Jezus vertrouwden en dat ze daarom al die dingen hadden gedaan. Bij mij kwam de zonde op een andere manier tot uiting, maar het was precies dezelfde zonde. Ik ben niet een betere zondaar dan iemand anders. We hebben allemaal niet in Jezus vertrouwd. De Heilige Geest gebruikte wat ik zei en ongeveer 200 kerels waren aan het janken en hadden berouw. Het veranderde hun levens. Hun levens namen een keer.

Je predikt dat heiligheid niet dit en dit en dit doet. Nee, het draait allemaal om je persoonlijke relatie. Vertrouw je werkelijk in Jezus? Daar gaat het om. Het maakt niet uit of je iets hebt gedaan dat ik niet deed. Ik heb niet in Jezus vertrouwd. Ik deed het op eigen houtje, net zoals ieder van jullie heeft gedaan. Het is dezelfde zonde. Het is dezelfde wortel van alle zonden. En dat is het enige waar de Heilige Geest je van overtuigt. De religie zal altijd een ergere zondaar van je maken. Er is geen enkele persoon hier die erger is dan iemand anders, of die beter is dan iemand anders. We hebben allemaal onze eigen dingen gedaan. We hebben allemaal op ons eigen kunnen geleund. We hebben allemaal de wijsheid van God verworpen en onszelf in die plaats gezet en gedacht: "Ik ben God. Ik kan doen wat ik maar wil. Ik heb het allemaal zelf gedaan." Dat is net zo'n afschuwelijke zonde als moord, overspel of wat dan ook.

De reden waarom God zegt: "Zoals je in je hart denkt, zo doe je", is vanwege de gedachte die hier achter ligt. Het gaat er niet om of je een kind krijgt als je overspel hebt gepleegd, of alleen al het feit dat je overspel hebt gepleegd, waarmee je je echtgenoot pijn deed, of je nu wel of niet een kind kreeg. Het is het feit dat je niet van hem houdt. En daar gaat het allemaal om. God houdt van je. God is na-ijverig. God wil jou. En de Heilige Geest is naar ons gezonden om ons te vertellen dat Hij van je houdt. "Hou alsjeblieft op met wat je doet, want God houdt van je." Hij wil niet dat je iets wat bedoeld was om je leven te vervullen, vervangt door iets anders. Daar gaat de bediening van de Heilige Geest over.

Ik kan nog veel meer vertellen, maar ik heb vandaag geen tijd meer. Ik zal er nooit een einde aan kunnen maken en daarom stoppen we maar gewoon. De volgende keren bespreken we de andere twee dingen waar de Heilige Geest ons van wil overtuigen.

Deel 3. De zonde van ongeloof
 


 

www.vergadering.nu