Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Moeiteloze verandering - 1
Andrew Wommack

Deel 1: Veranderd door het Woord
Deel 2: Overwin je twijfel
Deel 3: Het Woord is het zaad – deel 1
Deel 4: Het Woord is het zaad – deel 2

Oorspronkelijke titel: Effortless Change – Transformed By The Word
Als MP3 bestand te downloaden van: www.awmi.net
Vertaling 2008 Wiebrig Calderhead

Iemand zei eens dat het enige wat onveranderlijk is, verandering is. Wij veranderen allemaal, vooral degenen die de genade en kracht van God hebben ervaren. Wij zijn er niet langer tevreden mee om normaal te zijn. We willen veranderen. We moeten veranderen. Maar hoe? Er is een geheim om nagenoeg zonder moeite te veranderen. Klinkt dit te mooi om waar te zijn? In deze serie maakt Andrew ons deelgenoot van de geheimen die Jezus onderwees, waardoor we als vanzelf veranderen. Dit soort verandering is een nevenproduct van het zoeken naar God. Andrew laat zien hoe de kracht van Gods woord deze verandering teweegbrengt.

Deel 1: Veranderd door het Woord

Vandaag beginnen we met een gloednieuwe serie waarin we praten over "Moeiteloze verandering". Het klinkt of zoiets onmogelijk en onbereikbaar is, maar daar gaan we over praten. Ik zal jullie uit het Woord van God een aantal dingen laten zien die jullie mening hierover helemaal zal veranderen.

Ik weet dat de meeste mensen denken dat verandering een pijnlijk proces is. Ze zien het als een bewerkelijk proces en denken dat het een heleboel inspanning kost om je manier van denken en doen en je omstandigheden te veranderen. De meeste mensen hebben weerstand tegen verandering. Het is moeilijk om tradities te veranderen. De mensen zijn vastgeroest in een sleur. Ze doen dingen altijd op een bepaalde manier. Er is een natuurlijke weerstand tegen verandering en de meeste mensen denken daarom dat verandering een pijnlijk en moeizaam proces is.

Maar ik zal je een aantal dingen uit het Woord van God laten zien waardoor de manier waarop je dit benadert en begrijpt volledig zal veranderen. Als je ontvangt waar ik over praat, dan kan er letterlijk zonder moeite verandering in je leven plaatsvinden.

Maar laat me duidelijk maken dat velen van jullie niet eens in de gaten hebben dat je moet veranderen. Je kunt wel wensen dat je omstandigheden zullen veranderen. Je kunt bijvoorbeeld wensen dat als je ziek bent, je in gezondheid begint te wandelen of dat als je arm bent, je in voorspoed gaat wandelen. Je begrijpt misschien wel dat je wenst dat al die uiterlijke dingen zouden veranderen. Maar in feite begint alle verandering binnenin je.

Ik ga hier niet veel tijd aan besteden, want ik heb hier al over onderwezen in een andere serie, dus daar kom ik niet meer op terug. Maar ik wil in het kort het volgende getuigenis geven, dat de Heer mij op 31 januari 2002 vertelde dat ik beperkt had wat Hij in mijn leven wilde doen, omdat ik te klein dacht. Ik beperkte God door mijn beperkte denken.

Een week lang mediteerde ik hier grondig over totdat het een totale openbaring in mijn leven werd. Toen riep ik mijn stafleden bijeen en ik vertelde ze waar God me van had overtuigd. Ik zei: "Ik weet niet hoe lang het duurt om het beeld dat ik binnenin me heb te veranderen. Het duurt misschien een week, een maand, een jaar, vijf jaar. Ik weet het niet. Maar ik ga veranderen en we zullen een groei ervaren."

Ik herinner me dat ik dit aan mijn stafleden vertelde en in minder dan een week begonnen dingen zo snel te veranderen, dat ik ervan versteld stond. Er gebeurde van alles. Ik zal niet op alle details ingaan, maar in onze bediening gebeurden dingen zoals het feit dat we binnen twee tot drie maanden een enorme financiële stijging zagen. Er waren twee tot drie maanden voor nodig om brieven te schrijven, ze te kopiëren en te verzenden aan de mensen van onze mailinglijst en ze hiermee over mijn nieuwe opvatting te vertellen. Dat is logisch. En je kunt hier het verband zien dat toen ik de mensen erover ging vertellen, zij gingen reageren.

Maar ik zeg je dat onmiddellijk nadat ik mijn opvatting had veranderd, nadat ik van binnen was veranderd, er een reactie kwam, wat ongeveer drie maanden na het tijdstip waarop God tot me gesproken had gebeurde. In onze ontvangsten braken we drie keer een record en dit gebeurde voordat ik de tijd had gehad om mensen de mailing te sturen en zij de tijd hadden hier kennis van te nemen en te reageren. Ik zeg dus alleen maar dat toen binnenin mij dingen veranderden, onmiddellijk alles in mijn leven begon te veranderen. In de uiterlijke omstandigheden veranderde van alles toen ik van binnen mijn manier van denken veranderde. En in dit getuigenis zit nog veel en veel meer dan wat ik nu aan je heb verteld. Maar ik zeg alleen maar dat het op deze manier gaat.

Als jij verandering wilt zien in uiterlijke dingen, dan moet het binnenin jou gaan beginnen. Hierover gaat deze serie dus. Ik wil met jou praten over hoe je van binnen kunt beginnen te veranderen. Als je de manier waarop je denkt kunt veranderen, dan zegt Spreuken 23:7: Zoals een man in zijn hart denkt, zo is hij. Als jij van binnen kunt veranderen, dan zul je een verandering in de buitenwereld zien. En omgekeerd, als je van binnen niet kunt veranderen, dan kun je bidden wat je wilt, je kunt God smeken, je kunt anderen overhalen om jou te helpen, ze kunnen jou de handen opleggen totdat al het haar op je hoofd ervan af is gewreven, maar ik zeg je dat je geen verandering in je uiterlijke omstandigheden zult ervaren totdat jij van binnen verandering ervaart.

Voordat we tot de kern van dit onderwijs aankomen, wil ik nog iets anders duidelijk maken. Sommigen van jullie zullen zeggen: "Ja, ik wil graag verandering. Ik heb alles gedaan wat ik maar weet en toch is het net of de dingen maar steeds hetzelfde blijven." Het is een wet van God, dat zoals een man in zijn hart denkt, hij ook zo is. Dat staat in Spreuken 23:7 en het geldt natuurlijk ook voor vrouwen. 

In Romeinen 8:6 staat: "Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede." 

Ik weet dat een aantal van jullie hierover gepikeerd zullen zijn en het er niet mee eens zijn, maar als jij niets anders dan problemen ervaart, dan komt dat door de manier waarop je denkt. Nu is het zo dat iedereen, of je nu wel of niet met de Heer wandelt, een hobbel op zijn weg kan hebben. Er zullen je negatieve dingen overkomen, omdat we in een gevallen wereld leven en wij een vijand hebben die tegen ons in het geweer is. Ik zeg dus niet dat ieder afzonderlijk probleem het directe gevolg is van iets binnenin je. 

Maar ik zeg dat als jouw hele leven zich in een neerwaartse spiraal bevindt, als er nooit iets werkt en dat soort dingen, dat de typerende reactie van de mensen is om iemand anders de schuld te geven. Ze zeggen dat het hun huidskleur is, hun familie, je komt uit een achterstandsituatie, het komt door een bepaald persoon. Je geeft wie dan ook de schuld. Jouw werkgever is een sufferd, maar jij niet. Zo gaat het maar door. Het is altijd de schuld van iemand anders. Dit is over het algemeen de typerende reactie. Maar de Schrift maakt duidelijk dat jouw ervaringen, jouw omstandigheden, alles bij jou, in wezen voortkomen uit hoe je denkt. Zoals je in je hart denkt, zo ben je. Als je geestelijk gezind bent, dan krijg je leven en vrede.

Ik weet dat velen van jullie dit niet leuk vinden en zeggen dat het niet waar is. Maar weet je, als ik naar jouw huis zou gaan en jouw tuin zou zien, alle dingen die daar groeien, dan had ik niet bij je hoeven te zijn om te zien wat jij geplant hebt. Ik hoef er in het voorjaar niet bij te zijn, als je al die gewassen plant. Het enige wat ik hoef te doen is, er te zijn als het opkomt. Als bij jou in de tuin maïs staat, dan heb je maïs geplant. Als jij erwten hebt, dan heb je erwten geplant. Ik zou er misschien vanuit kunnen gaan dat iemand anders in jouw tuin is geweest en iets heeft gezaaid, maar het is feitelijk jouw verantwoordelijkheid om jouw tuin te beschermen. Ik zeg dus dat alles wat daar groeit er is omdat jij het hebt geplant of dat je iemand anders hebt toegestaan het daar te planten.

We zien dat het in de natuurlijke wereld zo gaat. Ik zeg je dat precies zoals die wet in het natuurlijke een zekerheid is, hetzelfde geldt voor het geestelijke gebied. Voordat je werkelijk verandering ziet, moet je ophouden om excuses te maken, alle andere mensen de schuld te geven en te zeggen dat het alleen maar een kwestie is van noodlot of geluk. "Bij mij lukt nooit iets." Je moet ermee ophouden dingen te bekritiseren en je moet inzien dat de Schrift zegt dat zoals je in je hart bent, dat dit de manier is waarop je zult zijn. Als je geestelijk gezind bent, dan brengt dat leven en vrede voort.

Een ander vers dat hierover gaat, staat in 2 Petrus 1. Ik zal dit even snel voorlezen. In vers 2 staat: "genade en vrede worde u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus, onze Here." 

Veel mensen willen dat genade en vrede in hun leven wordt vermenigvuldigd. Ze willen vrede in hun leven en ze bidden ervoor. Ze vragen andere mensen om hen te helpen en eigenlijk zien ze uit naar vrede in hun uiterlijke omstandigheden. In dit vers staat dat het komt door de kennis van God.

Ik zou hier heel veel tijd aan kunnen besteden, maar het maakt weer hetzelfde punt duidelijk, dat vrede in je leven niet ligt in de afwezigheid van problemen en omstandigheden om je heen, maar dat het binnenin je begint. Je kunt op de plek komen waar je midden in een storm vrede hebt. Uiteindelijk zal die vrede binnenin je de uiterlijke omstandigheden beginnen te veranderen.

In het volgende vers staat (2 Petrus 1:3): "Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht." 
Hier staat dat Zijn goddelijke kracht ons alles heeft gegeven. 

Weet je, als je vandaag genezing in je lichaam nodig hebt, dan gaan de meeste mensen bidden en dan willen ze dat God van buitenaf komt, Zich uitstrekt en hen bij de hand neemt en hen aanraakt. Ze verwachten dat God een bliksemschicht stuurt, een geestelijke bliksemschicht die hen raakt en boem!, ze zijn genezen. Maar de Schrift zegt dat alle dingen die tot leven en godsvrucht strekken, inclusief genezing, voorspoed, vreugde, vrede, relaties, succes in je zaken, noem maar op, dat alle dingen die tot leven en godsvrucht strekken door de kennis van God komen.

Het begint in feite binnenin je en dit slaat terug op de tekst die ik al heb gebruikt, Spreuken 23:7: zoals iemand in zijn hart denkt, zo is hij. Jouw leven en de overheersende factor in jouw leven is de manier waarop je van binnen denkt. In plaats van uit te zien naar uiterlijke verandering, in anderen en in je omstandigheden, is het eerste wat je moet doen, in te zien dat verandering binnenin je begint, naarmate de kennis van God die je hebt.

Weet je, dit is een eenvoudige waarheid. Het is een diepgaande waarheid. De meeste mensen ontgaat dit, omdat het zo eenvoudig is en omdat ze denken dat het ingewikkelder moet zijn. Het kan niet alleen maar het feit zijn dat je op de juiste manier over de dingen moet denken. Maar ik geloof werkelijk dat jij iedere omstandigheid in je leven kunt keren als jij het perspectief van God begint te zien en als jij Zijn gedachten begint te denken. Veel mensen hebben hier verschillende termen voor, maar ik geloof dat de Bijbel dit "geloof" noemt. Geloof is om de dingen vanuit het perspectief van God te zien.

Geloof is om in staat te zijn dat als iemand je iets aandoet, in plaats van dat jij reageert in het natuurlijke fysieke gebied, gebaseerd op je emoties, jij doet wat het Woord van God zegt. Je neemt een tekstplaats zoals Efeze 6:12 waar staat dat je niet hebt te worstelen tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, de machten, de wereldbeheersers dezer duisternis en de boze geesten in de hemelse gewesten.

Iemand kan iets tegen je zeggen waardoor je vreselijk boos wordt. Maar omdat je kennis hebt van het Woord van God, herken je dat de duivel door mensen heen kan praten. De duivel kan mensen gebruiken die je in het harnas jagen. Maar in plaats van dat je deze dingen in het natuurlijke benadert, heb je een ander perspectief, door jouw kennis, en je denkt van binnen anders. Je ziet in dat het niet echt die persoon is die kwaad op je is, maar dat het iemand is die weerstand heeft tegen de God die binnenin je is. Daarom zul jij voortdurend anders reageren dan anderen. Je draait je om en je houdt van die mensen, in plaats van dat je ruzie gaat maken. De gevolgen zullen anders zijn.

Dit begint allemaal als jij anders gaat denken. Ik zeg je dat dit geweldig is. Ik zou je hierover vele getuigenissen kunnen geven. In deze serie zal ik er waarschijnlijk een aantal van gebruiken. Maar ik zeg je dat ik geloof dat dit absoluut waar is. De meeste mensen willen een verandering in hun omstandigheden en toch zien ze niet in dat verandering van binnen begint.

Als we onze Gospel Truth seminars houden en de mensen over ons Bijbelcollege vertellen, dan vragen we vaak: "Hoeveel van jullie beseffen dat er meer is, dat je meer wilt en dat je verlangt naar verandering in je leven?" Als we dat vragen, is het niet ongewoon dat van alle mensen die naar de Gospel Truth seminar zijn gekomen, ongeveer 80 tot 90 procent, en dit zijn Christenen, de meesten van hen zijn geestvervulde Christenen, inzien dat hun behoeften veranderd moeten worden. Ze zijn niet tevreden met waar ze zijn. Ze willen meer.

Ik geloof dat de meeste mensen die naar deze uitzending kijken of dit onderwijs lezen, net zo zijn als de mensen die naar onze bijeenkomsten komen. Als je eerlijk bent, dan zeg jij ook dat er meer moet zijn. Je gelooft dat God iets beters voor je heeft. Dus de meeste mensen zien uit naar verandering. Ze willen meer.

Nadat we die vraag hebben gesteld en de meeste mensen het ermee eens zijn dat ze inderdaad verandering willen, gaan we verder en we vragen: "Wat ga je dan doen om die verandering te bewerkstelligen? Wat moet dan veranderen?" En dan gebruik ik graag de definitie van krankzinnigheid. Dat is dat je steeds maar weer hetzelfde doet en toch andere resultaten verwacht. Als jij in je uiterlijke omstandigheden iets veranderd wilt zien, dan moet je allereerst iets in je hart veranderen. En dan moet je stappen ondernemen om te veranderen. Verandering komt niet van buitenaf, het begint van binnen. Als jij verandering in je leven wilt, dan moet je iets anders gaan doen.

Als ik dit naar voren breng, dan is het voor mij erg logisch. Ik snap niet hoe iemand het er niet mee eens kan zijn. Maar zodra ik dit naar voren breng, dan stuit ik meteen op weerstand, omdat mensen bang zijn om te veranderen. Ik heb zelfs wel eens mensen ontmoet die in beroerde, verschrikkelijke omstandigheden verkeerden, maar ze hadden zich aangepast. Ze wisten dat ze konden overleven. Het mocht dan wel niet zijn wat ze wilden, het mocht dan wel niet hun droom of hun doel zijn, maar ze zaten er al een lange tijd in en ze wisten dat ze konden overleven. Ze waren bang voor mislukking.

Ik zeg je dat, om verandering in je leven te zien, je op het punt moet komen dat je er ziek en moe van bent om ziek en moe te zijn. Je moet werkelijk op die plek komen dat je er van alles aan wilt doen om verandering in je uiterlijke omstandigheden te zien. Als je de manier waarop je denkt verandert, dan neem je een risico. Tenzij je bereid bent om dat te doen, zul je nooit deze uiterlijke verandering zien.

Het doet me denken aan de geschiedenis waarin de stad Samaria was belegerd door de Arameeërs. De Arameeërs hongerden deze mensen zodanig uit dat de mensen hun eigen kinderen opaten. Ze aten de mest van dieren en verkochten dit voor hoge prijzen. Ik bedoel dat er een verschrikkelijke droogte en hongersnood in deze stad was. De mensen stonden op het punt om uitgeroeid te worden en er was niets wat ze konden doen, omdat de Arameeërs de stad van alle kanten hadden belegerd. 

Er zaten vier melaatse mannen buiten voor de poort van Samaria en ze praatten met elkaar. Ze kwamen met het volgende. Ze zeiden: "Hoe lang blijven wij hier nog zitten? Totdat we doodgaan? Als we hier blijven, dan gaan we dood. Als we de stad ingaan, dan komen wij om van de honger. Laten we naar de vijand gaan, naar de Arameeërs. Als zij ons doden, dan gaan we maar dood. We gaan toch dood. Wat hebben wij te verliezen?" Deze melaatsen stonden dus op en gingen naar het kamp van de Arameeërs. 

Het bleek dat de Heer daar al was geweest en Hij had bewerkt dat de Arameeërs een geluid hoorden. Ze dachten dat de Israëlieten de hulp van een ander land hadden ingeroepen en van de schrik sloegen ze op de vlucht. Ze lieten al hun ezels, hun voedsel, hun tenten, hun voorraden, hun goud en hun zilver achter. Ze lieten echt alles achter. Ze vluchtten voor hun leven en ze maakten dat ze wegkwamen. En deze melaatsen die een paar minuten eerder geconfronteerd waren met de hongersnood maakten een geweldige persoonlijke redding mee.

Ze gingen naar de legerplaats en er was eten dat nog steeds warm was. Ze begonnen te eten tot ze vol waren. Ze namen de kleren, het goud en het zilver. Al die dingen deden ze en uiteindelijk waren zij degenen die het goede nieuws in de stad Samaria vertelden. Zij werden helden die de bevrijding van het hele gebied verkondigden. 

Dat allemaal gebeurde omdat deze melaatsen, die door de andere mensen vermeden werden, die buiten voor de poort zaten en van de honger omkwamen, die een vreselijk vooruitzicht hadden, eindelijk een besluit namen. "We moeten iets doen. Als we hier blijven, dan gaan we dood. We moeten ergens naar toe." Ze bekeken hun mogelijkheden en ook al leek het helemaal niet goed, dan was het in ieder geval beter dan stil te blijven zitten en te sterven. Omdat ze dat deden, maakten ze een geweldige redding mee.

Velen van jullie zijn nu op dit moment aan het sterven. Je weet dat je gaat sterven. Als je niet fysiek aan het sterven bent, dan is het wel emotioneel. Je huwelijk loopt op de klippen. De dingen gaan niet goed. Je weet dat er iets verkeerd is. Je weet dat er meer is. En toch ben je bang om stappen te ondernemen, omdat je bang bent dat je zult mislukken.

Goed beschouwd ben je nu al aan het mislukken. Zelfs al ben je verzekerd van een vast inkomen, zelfs al woon je in een redelijk leuk huis, zelfs al gaan al die andere dingen wel goed, als je in je hart niet tevreden bent, als je niet iedere ochtend wakker wordt met het gevoel dat je God wilt prijzen omdat er weer een dag is waarin je dingen kunt doen omdat jij voldaan bent, dan zeg ik je dat, of jij het nu beseft of niet, er verandering nodig is. Als je resultaten wilt zien, dan moet je iets anders gaan doen. Het is de definitie van krankzinnigheid dat je steeds maar weer hetzelfde doet en je toch bidt voor andere resultaten. Als jij andere resultaten wilt, dan moet je iets anders gaan doen.

Wat ik hier duidelijk wil maken is dat het allemaal van binnen begint. Je kunt daar wel zitten en tot God bidden dat er iets bovennatuurlijks of zo gebeurt. Velen van jullie bidden om de loterij te winnen. Velen van jullie bidden dat de dobbelsteen op een bepaalde manier gaat rollen, maar ik zeg je dat als je daar voor gelooft, je God helemaal niet volgt. Op die manier zal God niet in je behoeften voorzien. Ik heb iets over kansberekeningen gehoord. De kans dat zoiets gebeurt is één op de vijf miljoen of vijf biljoen of zoiets. Dat is gewoon stom. Je kunt het dan wel van de loterij, dus van je omstandigheden verwachten, of dat iemand je kantoor binnenkomt en zegt dat je de directeur van een groot bedrijf wordt en dat je tot de Quote 500 gaat behoren, of zoiets, maar zo gebeurt het niet in het leven. Zo werkt het niet. Als je in je uiterlijke omstandigheden verandering wilt, dan begint het binnenin je.

Toen ik op 23 maart 1968 enthousiast werd voor de Heer, gebeurden er gewoon een aantal dingen. Eén van die dingen was dat het Woord van God levend werd. Ik ging lezen en ik bedoel dat het niet langer een boek meer was over wat God zei, maar God sprak rechtstreeks tot me. Ik werd verliefd op het Woord van God. Ik kwam op de plek dat ik het Woord bestudeerde en het dingen op me overbracht. Ik merkte dat er veranderingen in mijn leven kwamen.

Ik herinner me de keer dat door bestudering van het Woord en nadat de Heer me al had onthuld dat ik geroepen was voor de bediening en ik de dingen zag die God in mijn leven wilde doen, ik hierover een visioen kreeg. Ik herinner me dat ik thuis was. Het was nog voordat ik getrouwd was. Ik lag voor mijn bed geknield en ik was aan het bidden. Ik had de Bijbel voor me openliggen op het bed. Ik was gewoonweg overstelpt toen ik eraan dacht dat ik zou meemaken dat blinde ogen opengingen, dove oren opengingen, mensen uit de dood zouden worden opgewekt, dat ik al die fysieke wonderen zou meemaken. 

Ik wist dat God me had geroepen om het Woord van God te prediken en dat de levens van mensen veranderd zouden worden. Over al deze dingen was ik aan het bidden. Ik was 18 jaar en ik herinner me dat ik een visioen kreeg van alle dingen die zouden gebeuren als ik op de televisie de mensen het evangelie bracht. Ik zag al die dingen en ik wist dat het zou gebeuren.

In die tijd was ik introvert. Ik kon zelfs niemand aankijken als ik met hem praatte. Ik was gewoon een boertje uit Texas en hoe kon een boertje uit Texas ooit op de televisie of de radio komen. Weet je, als ik had mogen kiezen, dan zou ik mezelf nooit hebben gekozen. Maar ik zag al die dingen waar God me voor had geroepen en ik zag dat het in het natuurlijke gebied volkomen onmogelijk zou zijn.

Dus ik was daar aan het bidden. Ik lag voor het bed geknield en ik vroeg: "God, hoe kom ik van waar ik nu ben naar de plek waarvan ik weet dat U me zegt dat ik daarnaar toe moet." Het leek me zo'n enorme afstand toe en ik zei dus: "Heer, ik weet niet waar ik langs moet gaan. Ik weet niet hoe ik daar moet komen. Hoe moet ik het doen?"

Ik herinner me dat terwijl ik aan het bidden was, ik mijn ogen opendeed en naar de Bijbel keek die daar voor me op het bed lag. En toen ik die Bijbel zag hoorde ik dat de Heer tot me sprak. Hij zei: "Als jij Mijn woord neemt en er dag en nacht over peinst, dan zal Mijn woord je alles leren wat je moet weten. Mijn woord zal alles veranderen."

Ik weet dat dit heel eenvoudig klinkt, maar ik bedoel dat als het niet zo eenvoudig was geweest, ik niet in staat zou zijn geweest om het te pakken te krijgen. Maar toen het gebeurde, was het God die tot me sprak. Ik bedoel dat het Gods aanwijzing voor mij was.

Vanaf die tijd vergat ik al mijn vragen zoals hoe ik over mijn verlegenheid heen moest komen en hoe ik aan het geld zou komen om dit te doen, enzovoort, en ik stortte mijzelf op het Woord van God. Het kwam zover dat ik een tijd lang, waarschijnlijk tot de tijd dat ik trouwde, 10 tot 16 uur per dag het Woord bestudeerde en de waarheden van God leerde. Mijn persoonlijke getuigenis is dat toen ik het Woord van God nam en het dag en nacht overpeinsde, het mij begon te veranderen.

Dit is feitelijk de kern van wat ik wil zeggen. Ik zal dit op nog heel veel andere manieren zeggen en ik ga een heleboel teksten aanhalen om je dingen te laten zien. Maar in een notendop is dit feitelijk wat ik probeer te zeggen, dat als we Gods Woord de eerste plaats geven in ons leven, en als jij zover komt dat je er voortdurend over nadenkt, dit jou zal veranderen. Ik bedoel, dit is mijn getuigenis. Dit is zoals het bij mij gebeurde. En dit is ook zoals het Woord van God het zegt.

De Heer vertelde dit aan Jozua. Jozua was de opvolger van Mozes. Als je hier even over nadenkt, dan was het moeilijk om in de voetstappen van Mozes te treden. Amen? Ik bedoel maar, hoe kun je na Mozes de leider worden? Jozua worstelde hier dus ook mee en hij bad: "God, wat moet ik doen? Hoe kan ik dit volk leiden?" In het eerste hoofdstuk van het boek Jozua sprak God tot Jozua en Hij zei: "Zoals Ik met Mozes geweest ben, zal Ik met u zijn (Jozua 1:5). Elke plaats die uw voetzool betreden zal, geef Ik u (Jozua 1:3)." Hij gaf al deze beloftes aan Jozua. Maar in vers 8 van Jozua 1 staat: "Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn."

In die tijd hadden ze alleen de eerste vijf boeken van de Bijbel, de boeken die Mozes had geschreven. Ik geloof dat als we het op onszelf toepassen, we zouden kunnen zeggen dat in plaats van deze wetboeken van Mozes de Bijbel, het Woord van God, niet mag wijken uit onze mond, maar dat we het dag en nacht overpeinzen, zodat je nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zul je op je wegen je doel bereiken en zul je voorspoedig zijn.

Als je bij het einde van dit vers begint en naar voren werkt, dan willen de meeste mensen voorspoedig zijn. De meeste mensen willen hun doel bereiken. En toch is het verbazend dat de grote meerderheid van de mensen het eerste deel van dit vers overslaat. Ze besteden hun gebedstijd eraan om God te vragen of ze alsjeblieft voorspoed mogen hebben in hun zaken, of hun huwelijk alsjeblieft mag slagen, of hun lichaam alsjeblieft mag genezen. Ze doen al deze dingen, maar ze doen niet wat het Woord van God zegt. 

In Jozua 1:8 zegt het Woord dat de manier om voorspoed en succes in ieder gebied van je leven te hebben, inclusief fysieke genezing, emotionele genezing, relaties, al dat soort dingen, dat je het Woord van God moet nemen en erover moet mediteren, en wel zodanig dat jouw woorden en handelingen ervan doordrenkt zijn. Als het Woord van God letterlijk je leven begint te beheersen, dan zul je succes hebben en zul je voorspoedig zijn. Dit is onvoorwaardelijk zo. Dit is precies waarop mijn leven is gebaseerd.

Ik weet dat sommigen van jullie denken: "Maar ik heb ook nog een baan. Ik kan het Woord niet overpeinzen als ik aan het werk ben." Of waarschijnlijk zijn er vrouwen hier die twee of drie kinderen hebben. Je bent voortdurend in de weer, dag en nacht ben je bezig, en je zegt: "Ik kan niet gaan zitten om de Bijbel te lezen terwijl mijn kind de straat oprent omdat ik geen aandacht geef aan wat er gebeurt." De meeste mensen geloven dat je niet letterlijk dag en nacht het Woord van God kunt overpeinzen. Ze denken dat dit een totaal onuitvoerbare opdracht is.

Maar laat me je dit zeggen. Overpeinzing is simpelweg het focussen van je aandacht op iets tót het punt dat het nooit uit je bewustzijn is. Ik geloof bijvoorbeeld dat alle bezorgdheid overpeinzing is. Je overpeinst iets wat slecht of negatief is. Als jij bijvoorbeeld een vrouw bent die voor je kinderen zorgt, boodschappen doet, je kinderen overal naar toebrengt, het huis schoonmaakt, wat er ook maar van je gevraagd wordt, dan kan ik je verzekeren dat als jij op deze manier een dag hebt doorgebracht, je het eten hebt klaargemaakt en alles hebt gedaan wat je moest doen, jouw aandacht toch de hele tijd in beslag kon worden genomen door gepieker over hoe je dit moet betalen en hoe je het moet aanpakken. 

Of je hebt een probleem met je huwelijk en je denkt daar steeds over na. "Wat zal er gebeuren? Loopt het op een scheiding uit? Bedriegt hij me? Heeft hij iemand anders?" En je kunt alle dingen doen die je moet doen en toch neemt dit je gedachten in beslag en je maakt je er zorgen over. Of je bent iemand met een carrière, je bent aan het werk en je doet van alles, of je bent met je handen bezig, en toch worden je gedachten in beslag genomen door gepieker over hoe deze situatie zal uitpakken.

Je kunt met van alles bezig zijn en toch is er iets waardoor je gedachten in beslag worden genomen. Je maakt je er zorgen over en je kunt dag en nacht over iets piekeren. Als sommigen van jullie eerlijk zijn tegenover jezelf, dan kun je zodanig dag en nacht over bepaalde problemen piekeren dat als je gaat slapen, je erover droomt. Je hebt een rusteloze nacht, omdat je steeds maar denkt aan hoe je iets moet doen, hoe je uit een bepaalde situatie kunt komen.

Wat ik hiermee duidelijk wil maken is dat dit overpeinzing is. Jij zou dit normaal gesproken niet als overpeinzing betitelen, maar ik geloof dat dit het precies is. Het gedeelte van je dat zich zorgen maakt is hetzelfde gedeelte van je dat aan het overpeinzen is. Overpeinzing is gewoon iets positiefs. 

Dus het punt dat ik duidelijk wil maken is dat als je niet veel tijd hebt, als je moeder bent van vier kinderen, als jij een baan hebt en voor een baas werkt, dat het voor jou verkeerd is om dag en nacht het Woord te bestuderen, om daar zestien uur per dag mee bezig te zijn. Dat is verkeerd, want het is niet billijk ten opzichte van je werkgever, je gezin, de verantwoordelijkheden die je hebt. Ik ben me daarvan bewust. Maar weet je wat je wel kunt doen? Je kunt een tekst nemen, een tekst uit het Woord van God lezen en de rest van de dag en de rest van de nacht hierover peinzen en nadenken over hoe jij deze tekst op jezelf kunt toepassen.

Laat me een voorbeeld geven. Vorige week bestudeerde ik 2 Kronieken 20 waar het over koning Josafat gaat. Hij had God gediend en was trouw geweest aan God. De manier waarop hij hiervoor werd beloond is dat drie volken tegen hem optrokken. Deze drie volken hadden een bondgenootschap gesloten en ze kwamen met een overweldigende legermacht opzetten. Op geen enkele manier kon koning Josafat hier tegenop. Hij verzamelde dus zijn hele volk en hij bouwde een podium. Hij stond op het podium en hij ging bidden. Voor het oog van het hele volk hief hij zijn handen op naar de hemel en hij begon te bidden. Hij zei: "God, we hebben geen hulp. We kunnen niets beginnen tegen de grote legermacht die tegenover ons staat. Onze enige hulp is in U. Wij vertrouwen op U. Wij verwachten het van U. God, wij hebben U nodig om iets te doen."

Terwijl hij zo bad, stond een profeet op en hij profeteerde dat ze niet eens een gevecht hoefden aan te gaan. Hij zei dat ze zich 's morgens moesten verzamelen, er op af moesten gaan en dat ze zouden ontdekken dat de strijd al gewonnen was. Dus Josafat stond op en hij vertelde zijn volk de profeet van de Heer te geloven, zodat ze voorspoedig zouden zijn. "Geloof het Woord van God, en jullie zullen bevestigd worden." Hij sprak deze krachtige woorden van geloof.

De volgende ochtend stonden ze heel vroeg op om tegen deze drie legers op te trekken. Josafat zei niet alleen met woorden dat hij in God geloofde, maar hij bewees het door de zangers in de frontlinie te plaatsen.

Weet je, over deze passage heb ik nagedacht. Ik dacht eraan wat een wonder het was wat er gebeurde. Sommige mensen lezen de verhalen uit de Bijbel alsof ze niet werkelijk zijn gebeurd. Maar zie je, je kunt erover gaan peinzen en niet alleen de informatie lezen. Je kunt er goed over nadenken en zeggen: "God, hoe zou het zijn als ik Josafat was geweest? Hoe zou het zijn geweest als ik de soldaten had verteld zich in de achterhoede op te stellen en de zangers in de frontlinie?" 

Ze begonnen te zingen en de Heer te prijzen dat Zijn goedertierenheid tot in eeuwigheid is. Ze gingen deze drie legermachten tegemoet, die met waarschijnlijk meer dan een miljoen mensen en tot de tanden bewapend waren, en de zangers gingen voorop.

Het is één ding om dit te lezen, maar het punt dat ik maak is dat ik deze tekstpassage lees en waarschijnlijk twee tot drie dagen lang steeds weer terug ga naar deze passage. 's Morgens ben ik een half uur of een uur bezig om deze passage te lezen. Ik zoek andere dingen op, ik zoek informatie op, ik vergewis mijzelf ervan dat ik alle informatie erover heb en dan peins ik er overdag over. Vorige week reisde ik naar één van onze Gospel Truth seminars en toen ik in het vliegtuig zat had ik mijn ogen gesloten en ik zat daar na te denken over Josafat. En ik bedacht wat een enorme stap in het geloof dit was en hoe God hem had beloond.

Want toen ze over de heuvel kwamen en zagen wat er gaande was, hadden deze drie legers zich tegen elkaar gekeerd. Twee legers hadden besloten om het derde leger te doden en daarna, toen ze dat leger hadden uitgeroeid, gingen ze elkaar te lijf zodat de laatste twee mensen die nog overbleven elkaar doodden. Toen het leger van Israël over de heuvel kwam en ernaar keek, zagen ze niets anders dan lijken. Al het goud en zilver en kleren en materialen was voor hen en het was zoveel dat het hele volk van Israël er drie dagen voor nodig had om de buit te verzamelen.

De meeste mensen lezen zo'n verhaal en dan denken ze dat het een overwinning was omdat ze God vertrouwden. Maar je kunt enorme waarheden uit dit verhaal halen. In mijn geval zei ik tot de Heer dat ik me met Josafat vereenzelvigde. Het zag ernaar uit dat zijn leven en zijn koninkrijk uitgeroeid zouden worden, maar te midden van dat alles riep hij het uit tot God. God gaf hem een profetie, hij geloofde het en minder dan 24 uur nadat hij God begon te vertrouwen, bleek datgene wat de vernietiging van de natie had moeten zijn één van de beste dingen te zijn die ooit gebeurden. 

Ze gingen erop uit. Ze hoefden niet eens een zwaard op te tillen. Ze gingen erop uit en verzamelden ontzettend veel buit en Josafat wijdde dat allemaal aan de tempel. Want voordat deze gebeurtenis plaatsvond, hadden andere mensen al het goud en zilver uit de tempel gestolen. Hij was dus feitelijk in staat om een situatie die ernaar uitzag dat het hem zou vernietigen om te draaien naar iets dat ten goede kon komen aan de tempel en waarmee hij de tempel kon opknappen. Het bleek een geweldig iets te zijn.

Nadat ik dit gelezen had, overpeinsde ik nog dagenlang deze teksten en ik dacht aan sommige problemen waarmee ik te maken had. Het zag ernaar uit dat het wel eens het einde kon betekenen van de bediening van Andrew Wommack. En toch zat ik daar en ik dacht eraan dat op dezelfde manier waarop God dit voor Josafat had gedaan, deze situatie, die mij zou kunnen vernietigen, wel eens één van de beste dingen kon zijn die ooit waren gebeurd.

Zie je, als je het Woord overpeinst, dan bouw jij je geloof op. Ik denk dat dit de meeste mensen ontgaat. Wat je problemen of je omstandigheden ook maar zijn, er is niemand die meer dan één woord van God verwijderd is van de absolute overwinning. Wat ik hiermee bedoel is dat God weet waar je bent en hoe Hij jou, van waar je ook maar bent, kan krijgen op de plaats waar je zou moeten zijn. 

Alles wat je nodig hebt is een woord van God. Alles wat je nodig hebt is de geringste aanwijzing. Alles wat je nodig hebt is een onthulling van Gods wijsheid. God wringt zich niet in zijn handen en piekert er niet over hoe Hij jou uit jouw situatie kan krijgen. Voor iedereen is er een eenvoudige oplossing. Het grootste probleem dat we hebben, is dat we niet in staat zijn om Gods stem te horen en om te weten wat God zegt. De manier waarop je dat oplost is door het Woord van God. Als wij in het Woord van God zouden gaan en dit overpeinzen, dan zou de Heer tot je spreken. Hij zou je wijsheid en aanwijzingen geven.

Ik heb met mensen over de hele wereld te maken, met allerlei soorten mensen, in alle stadia van geestelijke volwassenheid, maar ik weet door mijn gesprekken met hen, dat er mensen zijn die hun hoofd schudden en zeggen: "Ja, we weten dat dit het Woord van God is en dat hierin onze antwoorden staan." Ze zeggen dat, omdat ze weten dat ze dit behoren te zeggen. Maar in de praktijk geloven deze mensen niet echt dat je problemen op je werk door het Woord van God kunt oplossen. Maar dat kun je wel. Sommige mensen zeggen dat het vergezocht is. Maar dat is niet zo.

Als je naar het eerste hoofdstuk van het boek Spreuken gaat, dan vertelt Salomo daar waarom hij deze spreuken schreef. Hij zegt dat het is om wijsheid aan de onverstandigen te geven en inzicht aan degenen die geen inzicht hebben. Daarna heeft hij het er in de volgende hoofdstukken over wat het gevolg zal zijn, hoe rijkdom en eer samengaan met wijsheid, en zo gaat het maar door. Ik verzeker je dat als je de principes van het boek Spreuken zou nemen, ze je van alles zouden vertellen.

In Spreuken 18:16 staat dat iemands geschenk ruimte voor hem maakt. Hier gaat het niet alleen over je talenten en vaardigheden, maar het gaat letterlijk over een geschenk aan iemand. Eigenlijk is de negatieve kant hiervan een steekpenning. De meesten van ons begrijpen wel hoe een steekpenning mensen kan beïnvloeden en dingen kan veranderen. Een geschenk, niet uit negatieve overwegingen, maar voor iets positiefs gebruikt, zal boosheid kalmeren en wraak afwenden.

Er is ook een tekst die zegt dat als je de spotter wegjaagt, de twist verdwijnt (Spreuken 22:10). Ik heb die tekst in mijn eigen bediening gebruikt toen ik problemen had met mensen. Ik ging naar de persoon die de oorzaak van de problemen was en joeg de spotter weg, de persoon die daar maar zit en voortdurend kritiek heeft. Weet je, andere dingen worden er door opgelost. Je kunt leren hoe je met je stafleden moet omgaan. Je kunt leren hoe je met je werknemers moet omgaan. Je kunt leren hoe je met je baas moet omgaan. Je kunt wijsheid leren als je een verkoper bent of als je een ouder bent en problemen met je kinderen hebt.

Mensen, er ligt hier een schat aan informatie. Ik moet nog tegen een probleem aanlopen waar het Woord van God geen antwoord op kan geven. Als je deze woorden zult nemen, ze zult overpeinzen en deze kennis in je brengt, dan zal de Heilige Geest, als de tijd eenmaal daar is, deze dingen in jou tot leven brengen en je laten zien wat je moet doen. God spreekt hiermee tot mij. Dit is het geheim van mijn leven. Mijn liefde voor het Woord van God heeft mijn leven veranderd.

Soms krijg ik hier kritiek op. De mensen zeggen dat ik meer van het Woord van God houd dan van God. Ik maak er geen onderscheid tussen. Jezus is het vleesgeworden Woord en woonde onder ons (Johannes 1:14). Het Woord is niet dit fysieke boek. Je kunt een bladzijde uit je Bijbel scheuren, maar daarmee heb je het Woord van God niet veranderd. Maar deze woorden zijn een volmaakte voorstelling van het hart van God. Dat geloof ik. Als ik het Woord lees, dan lees ik niet een boek over God, maar dan schrijft God aan mij. 

Er zijn zelfs dingen die duizenden jaren geleden aan andere mensen werden geschreven, zoals het eerste hoofdstuk van Jeremia. De Heer vertelde aan Jeremia dat, voordat Hij hem vormde in de moederschoot en voordat hij uit de baarmoeder voortkwam, Hij hem had geheiligd en tot een profeet voor de volkeren had gesteld (vers 5). Sommige mensen lezen dit en zeggen dat dit duizenden jaren geleden, meer dan drieduizend jaar geleden, specifiek voor Jeremia was geschreven. Hoe kun je hier zo opgewonden van raken alsof het aan jou geschreven was? 

Nou, ik kan je de exacte tijd en plaats vertellen. Het was in 1973 in een flat in Kingsley Place Apartments in Dallas, Texas. Ik las deze tekst, ik ging naar bed en ik kon niet slapen. Dat was heel ongewoon voor me. Ik dacht: "Tjonge, wat gebeurt er toch?" En opeens kwam de aanwezigheid van God in die kamer.

Dat was vlak nadat ik was getrouwd. Ik stond op en ging naar onze woonkamer. Het is een lang verhaal, maar de Heer kwam en net zoals Hij Salomo had verteld, zei Hij: "Ik zal je alles geven waar je om vraagt." Hij vertelde dat Hij me alles zou geven waar ik om zou vragen. Ik zei dat ik de bekwaamheid om Zijn woord te spreken wilde hebben, zodat het woord van God de levens van mensen zou veranderen. 

Toen raakte Hij me aan en Hij bracht me naar Jeremia 1:5. Hij zei: "Voordat ik je in de moederschoot vormde, voordat je voortkwam uit de baarmoeder, heb Ik je geheiligd en tot een profeet voor de volkeren gesteld." En Hij ging door een aantal Schriftplaatsen met me. De Heer sprak tot me door de Schrift, door Jeremia 5:14, dat, omdat ik dit woord spreek, Hij de woorden in mijn mond tot vuur maakt, en dit volk tot hout, en het zal hen verteren.

Je kunt daar wel zitten en zeggen dat deze dingen duizenden jaren geleden aan Jeremia waren geschreven, en dat waren ze ook, maar God sprak ze tot mij, in mijn gedachten. En je kunt daar wel zitten en zeggen dat ik gek ben. Wel, je kunt zeggen wat je wilt, maar ik denk dat jij gek bent. Man, het werkt voor me. Ik zie de kracht van God zichtbaar worden en ik zeg dat dit de manier is waarop God in mijn leven tot mij heeft gesproken.

Sommige mensen willen dat God buiten het Woord om tot hen spreekt. Dat heb ik niet nodig. Ik geloof werkelijk dat God mensen heeft geïnspireerd. Er zijn mensen geweest die hun leven hebben gegeven om dit Woord te bewaren. We nemen het als vanzelfsprekend aan. Veel mensen kijken ernaar en ze hebben er geen respect voor. Ze eren het Woord niet voor wat het is. Daarom is het hun ook niet zo tot nut zoals het voor mij is. Ik vertel je dat in Gods Woord alles staat wat je nodig hebt om succes te hebben. Als we gewoonweg zouden doen wat het Woord zegt en het dag en nacht zouden overpeinzen, dan zouden we voorspoedig zijn en zouden we heel veel succes hebben.

Ik weet dat de gemiddelde persoon niet gelooft wat ik zeg. Dat is precies de reden waarom de gemiddelde persoon niet dag en nacht het Woord van God overpeinst. En dat is de reden waarom ze geen voorspoed hebben en geen succes. Ik heb het hier zelfs over christenen. De meeste christenen eren het Woord van God niet. Ze zien niet dat God letterlijk tot hen spreekt. Als ze het al gaan lezen, doen ze dat meer uit religieus plichtsbesef en een verplichting en ze verwachten niet dat God tot hen spreekt.

Ik weet niet hoe ik dit op je kan overbrengen. Je begrijpt al of niet wat ik hier zeg. Maar als ik het Woord van God open, dan praat God tegen me. Dit zijn levende woorden. De Bijbel noemt het Het Levende Woord. Het leeft. Het is niet dood. Er is een verschil tussen dit boek en ieder ander boek. 

Ik weet dat sommigen van jullie dit niet leuk vinden en me hierover bekritiseren, maar dat is de reden waarom ik geen andere boeken lees. Ik lees per jaar misschien een of twee andere boeken en dat doe ik eigenlijk alleen maar omdat zoveel mensen er bij me op aandringen dat ik hun boek lees. Ik vind deze mensen aardig en ik weet dat ze goede dingen te zeggen hebben. Maar ik geloof dat alles wat ik nodig heb hier in het Woord van God staat en dat is het enige waar ik naar verlang.

Nog niet zo lang geleden hield ik een bijeenkomst in Santa Clara in Californië. Daar kwam een man naar me toe die zei dat hij genoten had van het onderwijs. Het had hem gezegend. Deze dingen had hij nooit eerder gehoord. Maar hij kwam naar me toe, en hij was wetenschapper, en hij zei dat ik dit boek over wetenschap en de Bijbel zou moeten lezen. In dit boek wordt de Bijbel vanuit een wetenschappelijke hoek belicht. Ik zou er mijn voordeel mee kunnen doen en vragen kunnen beantwoorden. Maar ik zei dat ik gewoonweg niet de tijd had om dat boek te lezen. Hij bleef maar aandringen. Hij gaf me de boeken en hij wilde dat ik die zou lezen.

Omdat hij zo bleef aandringen, moest ik hem uiteindelijk terugdringen. Ik was niet kwaad of zo, maar ik vertelde hem gewoon dat de manier waarop mensen leren hoe ze vals geld kunnen onderscheiden niet is door ze al het valse geld te laten bestuderen. Want er is oneindig veel vals geld in omloop. Je kunt nooit ieder vals bankbiljet bestuderen. Wat ze in plaats daarvan doen is om aan de mensen die moeten bepalen of een bankbiljet wel of niet vals is het echte geld te geven. Ze houden het vast, ze betasten het, ze raken zo bekend met de structuur, de textuur, het gewicht en hoe het eruit ziet dat ze onmiddellijk vals geld kunnen herkennen, omdat ze zo bekend zijn geraakt met het echte geld.

Ik zei dat ik er zo over dacht en dat ik zo bekend ga raken met God door zijn Woord, dat ik deze wetenschappelijke theorie niet hoef te leren of naar iemand toe hoef te gaan om dit soort dingen te leren. Ik word zo vastberaden gericht op het Woord van God dat ik die andere bijkomstige dingen niet nodig heb.

Nu weet ik dat dit afwijkt van hoe de meeste mensen het doen. De meeste mensen bevelen aan om per week of per maand een boek te lezen. Ik zeg niet dat dit van de duivel is, maar ik zeg dat er een verschil is tussen het boek van wie dan ook en het Woord van God. Ik heb boeken geschreven. Ik ben niet tegen boeken. Maar ik zeg je dat er een verschil is tussen mijn boeken en het Woord van God. De enige reden waarom ik zo gesteld ben op mijn boeken is omdat ze volgepropt zijn met het Woord van God. Ik gebruik deze boeken eigenlijk om dingen uit te leggen. Ik gebruik persoonlijke voorbeelden om te proberen mensen het Woord van God te laten begrijpen. 

Maar, en dit is geen rancune van mijn kant, het zou me niet kunnen schelen als jij al mijn boeken aan de kant zou leggen en dag en nacht het Woord van God zou overpeinzen. Je zou dan veel beter af zijn. Maar er zijn veel mensen die zo onbekend zijn met het Woord van God dat ze iemand nodig hebben die de Schriftplaatsen neemt en voor ze samenvat, waardoor ze een goede richting opgaan om het Woord van God zelf te kunnen bestuderen. Ik ben zo onvermurwbaar over Gods Woord.

Wat ik duidelijk probeer te maken is dat als jij verandering in je leven wilt hebben, jij in het Woord van God moet gaan. Veel mensen bidden en vragen God om hen iets te sturen. Ze bidden tot God om iets te doen. Ze verwachten dat iets van buitenaf zal komen, terwijl de waarheid is dat het allemaal binnenin je begint. 

Als jij het Woord van God zou nemen en het dag en nacht zou overpeinzen en op de plek zou komen waar het Woord van God een grotere realiteit voor je is dan de persoon die naast je zit in de bus of op je werk, dan is de waarheid, zelfs terwijl je op je werk met andere mensen bezig bent, dat je voortdurend aan teksten denkt en aan de dingen die God tot je spreekt. En als je daarover peinst en je probeert dit in verband te brengen met de verschillende omstandigheden en situaties, dan zul je toevallig voorspoediger worden dan je ooit met opzet zou kunnen zijn.

Laat me een Schriftplaats nemen uit Spreuken 4:20, waar staat: "Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig uw oor tot mijn uitspraken."
Voordat ik hiermee verderga, wil ik even wat opmerken. Als er staat: sla acht op mijn woorden, dan betekent het dat je er aandacht aan moet geven. Ik ga ervan uit dat iedereen ooit eens op school is geweest. De onderwijzer staat voor de klas te praten en jij keek naar hem, maar je gaf geen aandacht aan zijn woorden. Ik bedoel dat het het ene oor inging en het andere oor weer uit. Je zat aan andere dingen te denken. Je was aan het dagdromen en je aandacht was op iets anders gericht. 

Op dezelfde manier kunnen mensen routinematig Schriftplaatsen lezen. Je zou waarschijnlijk een heel hoofdstuk uit de Bijbel kunnen lezen en zodra jij je Bijbel dichtslaat zou ik bij je kunnen komen en je vragen welk hoofdstuk je hebt gelezen, in welk boek van de Bijbel het staat, en jij zou er geen idee van hebben. Je zou me zeker niet kunnen vertellen wat je hebt gelezen. Ik zeg dit niet om wie dan ook maar te veroordelen, maar ik zeg alleen maar dat je dan geen "acht slaat op mijn woorden", zoals deze tekst in Spreuken zegt.

De reden dat ik dit punt maak is omdat als ik begin te benadrukken hoe belangrijk Gods Woord is en hoe krachtig het is, de mensen er altijd op terugkomen en zeggen: "Nou, ik heb het Woord bestudeerd en ik heb het Woord gelezen en ik heb de Bijbel van begin tot eind gelezen en het heeft niets voor me gedaan." Je moet aandacht geven aan die woorden en je oren ertoe neigen. Dit betekent niet dat jij je hoofd op een bepaalde manier moet buigen, maar het betekent dat je oren moet hebben om te horen. Je moet met je hart luisteren, niet alleen maar met je hoofd. Het gaat hier om je focus. Het gaat hier om je betrokkenheid.

Als je in de eerste plaats veel waarde gaat hechten aan het Woord van God en er voorrang aan gaat geven, en als je dan ieder woord als een rechtstreeks woord van God tot jou zou nemen, als je daar aandacht aan zou geven en daar je oren toe zou neigen, dan zou je de resultaten beginnen te zien van waar ik over praat.

In Spreuken 4:20 staat dus: "Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig uw oor tot mijn uitspraken. 21 Laat ze niet wijken uit uw ogen, bewaar ze diep in uw hart." En in vers 22 staat vervolgens: "Want zij zijn leven voor wie ze vinden, genezing voor hun ganse lichaam."

Mensen, dit is een krachtige tekst. Gods Woord is leven. Hier gaat het niet alleen over het fysieke leven. Als je in een situatie op leven of dood bent, dan is dat er ook bij inbegrepen, maar dit gaat ook over depressiviteit. Mensen, dit is gewoon zo krachtig dat ik uren zou kunnen besteden om over deze dingen te praten. Als jij met depressiviteit worstelt, dan kan ik je verzekeren dat jij niet dag en nacht het Woord van God overpeinst.
Nu kan ik overal ter wereld de mensen horen zeggen: "Jij weet niet hoe het bij mij is." Ja, dat weet ik wel. Omdat in Romeinen 8:6 staat dat de gezindheid van het vlees de dood is, maar de gezindheid van de Geest leven en vrede is. De dood werkt bij jou, en dat is depressiviteit, ontmoediging, boosheid, onvergevingsgezindheid, bitterheid, enzovoort. Dat zijn allemaal vormen van dood. Als jij de dood in je hebt werken, dan is dat omdat jij dood geplant hebt. Ik bedoel dit niet om jou te veroordelen, maar ik bedoel dit om misvattingen uit de weg te ruimen en je te laten zien waar het probleem zit.

Ik gebruik nogmaals deze illustratie dat ik niet bij je hoef te zijn als jij gewassen in je tuin plant om te zien wat je hebt geplant. Ik hoef er alleen maar te zijn als die gewassen opkomen. Als jij dood in je leven hebt, als jij depressief, ontmoedigd, boos en bitter bent, dan heb jij het Woord van God niet overpeinsd, omdat het Woord van God de gezindheid van de Geest is en alleen maar leven en vrede voortbrengt. In Johannes 6:63 staat: "De woorden die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven." 

Het Woord van God is geest, dus als je geestelijk gezind bent, dan heb je de gezindheid van het Woord van God. Als je de gezindheid hebt van het Woord van God, dan brengt dit leven en vrede voort. In Jesaja 26:3 staat: "Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt." (NBV: De standvastige is veilig bij U, vrede is er voor wie op U vertrouwt.)

Dus als iemand zegt dat hij al deze dingen heeft gedaan en toch nog al die verschrikkelijke problemen in zijn leven heeft, dan heeft hij misschien wel het Woord van God gelezen, of hij heeft iemand anders gehoord die het Woord van God citeerde, maar hij heeft er geen aandacht aan gegeven. Hij had zijn oren niet geneigd en hij heeft de woorden niet diep in zijn hart bewaard. Je hebt je ogen laten afdwalen en je focus op andere dingen gericht. Als je doet wat Gods Woord zegt, zal het de resultaten voortbrengen, zoals Gods Woord dat zegt. In Spreuken 4:22 staat dat het Woord van God leven is voor wie het vindt, en genezing voor hun ganse lichaam.

Ik kan je niet vertellen hoeveel mensen bij me gekomen zijn, het zijn er wel honderden of duizenden, die lichamelijk ziek waren en me vroegen of ik voor hen wilde bidden. Welja, ik bid wel voor ze. Maar wat moet de persoon die steeds voor iedereen bidt doen als hij zelf ziek wordt? Moet ik snel naar iemand gaan iedere keer als ik tegen een ziekte moet vechten? Weet je, ik doe dat niet. Weet je wat ik dan wel doe? Ik neem het Woord van God. Zoals jij een pijnstiller neemt als je pijn hebt, zo neem ik, als ik pijn heb, het evangelie. Ik neem het Woord van God en ik weet dat het Woord van God zegt dat door Zijn striemen ons genezing is geworden. Deze tekst kan ik citeren.

Maar het is niet altijd voldoende om uit je geheugen een tekst te citeren. Weet je wat ik doe als ik aangevallen word door fysieke symptomen? Natuurlijk zal ik het weerstaan, ik bestraf het en spreek mijn geloof uit en normaal gesproken is dat wel voldoende. Ik denk dat het 36 of 37 jaar geleden is dat ik voor het laatst ziek was. Ik heb nooit een aspirientje genomen. Ik word niet ziek. Ik geloof niet in ziek zijn. Maar ik heb wel symptomen van ziekte gekregen en die duurden allemaal niet langer dan één of twee uur. Maar als ik, wanneer ik deze symptomen onmiddellijk bestraf, niet direct resultaten zie, weet je wat ik dan doe? Dan neem ik het Woord van God en ga weer naar de tekstplaatsen die ik al weet. Juist vanwege dit principe ga ik er weer naar terug. Eigenlijk is Spreuken 4:22 één van de teksten die ik dan opzoek, waar staat dat de woorden leven zijn voor wie ze vinden en genezing voor het ganse lichaam.

Het Woord van God is genezing voor je ganse lichaam. In Psalm 107:20 staat dat Hij zijn woord zond en hen genas en hen aan de groeve deed ontkomen. Als ik genezing in mijn lichaam nodig heb, dan neem ik het Woord van God en dan overpeins ik het. Ik eet deze woorden, omdat ze leven voor mijn vlees zijn. Ik zou ze ook uit mijn hoofd kunnen citeren, maar ik ga er toch naar terug en ik bestudeer ze en terwijl ik dat doe, zegt de Bijbel in Romeinen 10:17 dat geloof komt uit het horen en het horen door het Woord van God. Het geloof dat ik al binnenin me heb, is er al, en ik wakker het aan als ik deze teksten overpeins. Terwijl ik begin ze te overpeinzen, stroomt de genezing door me heen. 

Ik heb de afgelopen 36 jaar hooguit een paar uur ziektesymptomen in mijn lichaam gehad. Ik ben dingen te boven gekomen zoals gebroken beenderen, zwellingen, verstuikingen, koorts, misselijkheid, een geprikkelde maag waardoor je de neiging hebt om over te geven. Ik heb zelfs een verklaring van de dokter dat ik een ongeneeslijke ziekte heb, en binnen een paar uur was ik volkomen genezen van die ongeneeslijke ziekte. 

Ik heb hiernaar gehandeld en het werkt. Dit is wat het Woord van God zelf onderwijst. En toch leeft de gemiddelde persoon niet op deze manier, zelfs niet de mensen die zeggen dat zij geloven dat het Woord van God belangrijk is. Ze overpeinzen het Woord van God niet dag en nacht. Dat is precies de reden waarom ze geen succes hebben en niet voorspoedig zijn.

Kijk eens naar een tekstgedeelte in Romeinen 12. Hiermee heeft God mijn leven hervormd. Dit is de eerste tekstplaats die voor mij tot leven kwam en zo'n krachtige invloed op mij had dat het verloop van mijn leven er door veranderd werd. In Romeinen 12:1-2 staat: "1 Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst. 2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene."

Het laatste gedeelte van het tweede vers zegt dat je de goede, welgevallige en volkomen wil van God mag erkennen. Dat is wat ik in mijn leven zocht. Ik wilde de wil van God kennen en ik zocht op wat het woord erkennen betekent. Het betekent dat het zichtbaar wordt voor de fysieke zintuigen. Dat was precies wat ik wilde. Ik geloofde dat God al een plan voor mijn leven had. Ik wist alleen nog niet wat het was. Het was niet zichtbaar voor mijn fysieke zintuigen. Ik geloofde dat het ergens was, maar ik wilde dat het zichtbaar werd.

Ik begon me hier onmiddellijk op te richten. Ik begon deze tekstplaats te bestuderen en ik zei: "God, hier staat dat als ik deze dingen doe, als ik ze erken, dan zal ik de goede, welgevallige en volkomen wil van God zichtbaar maken." Ik ging dus deze tekst analyseren. Ik zou hier uren over kunnen praten, maar ik zeg alleen maar dat dit vers uit Romeinen 12 mijn leven hervormde. Het gaf me een geheel nieuwe koers en nadat ik drieëneenhalve maand dit vers had overpeinsd, had ik een ervaring waarbij God zijn liefde in mijn leven uitstortte. Het veranderde absoluut de koers van mijn leven. Het was 23 maart 1968 en ik ben sinds die tijd nooit meer dezelfde geweest.

Maar hoe belangrijk die ervaring ook was, wist je dat ik de opbrengst van een ervaring, een ontmoeting met God had kunnen verliezen? Ik weet dat je er misschien moeite mee hebt om te begrijpen wat ik zeg, want jij denkt: "O, als ik echt een ontmoeting met God zou hebben, als ik een visioen zou hebben of als God aan mij zou verschijnen, dan zou mijn leven nooit meer hetzelfde zijn." Ik heb een aantal wonderbaarlijke ontmoetingen met God gehad en ik vertel je dat je niet op je emoties of op een ervaring kunt leven.

Het is nu 37 jaar geleden dat ik op deze manier een ontmoeting met God had en ik kan je verzekeren dat als ik alles wat ik heb gedaan, had gebaseerd op een ervaring die mij 37 jaar geleden overkwam, ik vandaag de dag droog, dood en levenloos zou zijn. Het gaf me een duwtje in de rug. Het opende mijn ogen en gaf me een visie. Ik werd erdoor gemotiveerd. Het is goed. Ik prijs God ervoor. Maar weet je dat Romeinen 12:2 doorslaggevend was voor de verandering in mijn leven? Word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar word hervormd door de vernieuwing van je denken.

Dat is wat er met mij gebeurde. Ik had deze ervaring. Het kreeg mijn aandacht en het maakte dat ik een andere richting uitging. Het veranderde mijn verlangens, maar het was de vernieuwing van mijn denken door het Woord van God dat mij helemaal en totaal heeft veranderd. Ik schrijf iedere kracht en overwinning die ik heb meegemaakt toe aan het Woord van God dat tot leven is gekomen en tot mij gesproken heeft.

Dit tweede vers zegt niet gelijkvormig te worden aan deze wereld. Het Griekse woord dat voor gelijkvormig wordt gebruikt, betekent letterlijk dat je in een mal gegoten wordt. Ik weet niet of jij het voor je ziet, maar je verlaat dit leven niet op dezelfde manier waarop je erin gekomen bent. Je kwam als een baby ter wereld. Toen je geboren werd was je onschuldig en had je geen koers of plan voor je leven. Je mag dan wel naïef op de wereld zijn gekomen, maar tegen de tijd dat je 20, 30, 40, 50, 60, 70 of hoeveel jaar dan ook hebt geleefd, dan kan ik je verzekeren dat, als je niet oppast, de druk van het leven je heeft gevormd. Ieder van ons wordt gevormd. Je verandert van gestalte, vorm, koers. Maar het goede nieuws is dat jij kunt uitzoeken in welke mal je past.

Door de druk van het leven is iedereen geneigd om zich naar het patroon van pessimisme te voegen. Je verliest je dromen, je verliest je doel, je wordt bitter, je hebt onvergevingsgezindheid. De wereld probeert je in dit patroon te persen. Dat is het patroon van de wereld en de problemen van dit leven proberen jou daartoe te dwingen. Maar je hoeft je niet aan dit patroon aan te passen. Jij kunt uitzoeken in welke mal je past.
Weet je, ik kreeg dit idee eigenlijk op de dag dat we werden opgeroepen om naar Vietnam te gaan. De meesten van ons waren nog maar tieners. Ik was 19 jaar toen ik werd opgeroepen om naar Vietnam te gaan. Ik had mijn training bij de infanterie al gehad en toen we te horen kregen waar we naar toe zouden gaan werd iedereen op één na opgeroepen om naar Vietnam te gaan. De meeste tieners stortten in en begonnen te huilen, omdat ze bang werden.

Ik bedoel, tegenwoordig zijn we in een oorlog in Irak en ik bagatelliseer dat niet of heb er kritiek op, maar 1700 doden in ongeveer twee of drie jaar, hoewel dat niet iets is om te negeren of te bespotten, is niets vergeleken met wat er in Vietnam gebeurde. Als je betrokken raakt bij een autobom is dat akelig, maar dat is niets vergeleken met de mortiergranaten, bommen en mensen met geweren die op je afkomen.

In ieder geval wil ik duidelijk maken dat toen we naar Vietnam verscheept werden, we wisten dat we oog in oog met de vijand zouden staan. Dat gold niet alleen voor maar een enkeling. Op iedereen zou worden geschoten en iedereen kon getroffen worden door mortiergranaten of raketten. Daarom stortten de mensen als een kaartenhuis in elkaar. Ze waren aan het huilen.

De legerpredikant werd erbij geroepen. En ik werd echt gezegend door wat hij zei, want hij zei het volgende: "Het leger, vooral als je naar Vietnam gaat, is een vuur en het zal je vormen. Maar jij kunt uitzoeken in welke mal je zult passen. Het hoeft niet per se een negatieve ervaring te zijn waardoor je vernietigd wordt. Het kan een positieve ervaring zijn." En God gebruikte de woorden van die legerpredikant om rechtstreeks tot mij te spreken.

Dit is het punt dat ik duidelijk wil maken. Iedereen krijgt in zijn leven met druk te maken en dat zal je vormen, maar jij kunt kiezen of je zoals de andere mensen zult zijn en negatief en bitter zult worden, onvergevingsgezind zult raken en gaat mopperen en klagen, of dat je toelaat dat deze dingen je naar de Heer drijven en je sterker in je geloof en bestendiger in je toewijding aan God maken.

Hoe kun je dat doen? Hoe kun jij je eigen mal kiezen? Er staat dat je niet gelijkvormig aan deze wereld moet worden, maar hervormd moet worden door de vernieuwing van je denken. Het woord hervormd komt van het Griekse woord metamorphoo. Van dat woord komt ons Nederlandse woord metamorfose. Het beschrijft het proces van een kleine rups die een cocon spint en zich verpopt tot een prachtige vlinder. Een kruipend eng diertje wordt iets prachtigs en kan vliegen. Als je hervormd wilt worden, een metamorfose wilt ondergaan, zodat je volkomen verandert van een zwak en minderwaardig persoon die allerhande problemen heeft tot een persoon die het leven van God in zich heeft, dan is volgens het Woord van God de manier om dat te bewerkstelligen door het vernieuwen van je denken. En de manier waarop dat gebeurt is door het Woord van God.

Je kunt niet gewoon je denken afsluiten en nergens aan denken. Sommige mensen vragen wel eens aan een ander: "Waar denk je aan?", en het antwoord is dan: "O, niets." De waarheid is dat je altijd aan iets denkt. Het is onmogelijk om niets te denken. Je denkt voortdurend, zelfs als je slaapt. Daar komen de dromen vandaan, van je onderbewuste denken. Je kunt je denken niet stopzetten en niet gaan denken. Het enige dat je kunt doen is kiezen of je aan de dingen van de Heer gaat denken of aan de dingen van deze wereld. Dat hoeven niet per se demonische dingen te zijn. Het hoeven geen pornografische, horrorachtige of andere verschrikkelijke of goddeloze dingen te zijn. Je kunt aan fysieke natuurlijke dingen denken. Dat kunnen zelfs fatsoenlijke dingen zijn. Ze hoeven niet slecht te zijn. Maar als jij je in beslag laat nemen door deze dingen, dan zul je nooit deze verandering ervaren.

Als je veranderd wilt worden, een metamorfose wilt ondergaan zodat je van een rups in een vlinder verandert, dan doe je dat door je gedachten op God te richten door het Woord van God. Als je veranderd wilt worden, dan doe je dat door het Woord van God. Ik zeg dit steeds maar weer en ik blijf het zeggen, omdat het tot je moet doordringen dat God geen enkel ander systeem hiervoor heeft.

Nu kun je inderdaad wel een aanraking van God ervaren. Het is mij overkomen. Ik heb veel mensen bediend en ik heb gemerkt dat in een crisissituatie, als iemand is gestorven, je het kunt uitroepen tot God en omdat God van je houdt, zal Hij je aanraken. Je kunt een Goddelijke openbaring hebben, een epifanie, zoals sommige mensen het noemen, je kunt een ontmoeting met God hebben, God zou tot je kunnen spreken en dat zal je leven raken. Maar ik kan je verzekeren dat dit soort emotionele dingen, deze ervaringen maar heel kort duren. Je zult nooit in staat zijn om alleen maar op een emotioneel niveau een relatie met God te onderhouden. Je zult je denken moeten vernieuwen.

Als je voor de lange termijn hervormd wilt zijn, je leven wilt zien veranderen, dan moet je door het Woord hervormd worden. Je moet je denken vernieuwen. Voor sommige mensen schijnt dit misschien een beperking, maar voor mij is het geweldig. Ik hou ervan omdat het zo eenvoudig is. Je hoeft alleen maar dag en nacht het Woord te overpeinzen. We hebben het vers uit Jozua 1:8 al gebruikt. Je houdt deze dingen in je gedachten. Je denkt er steeds maar weer aan. Je houdt je gedachten gericht op het Woord van God en niet op een soapserie van de televisie. Als je dat doet, zal je leven moeiteloos, automatisch gaan veranderen.

Ik weet dat sommigen van jullie er echt mee worstelen om te geloven dat dit waar is. Maar ik zeg je dat je het niet zou moeten afkraken totdat je het hebt geprobeerd. Ik heb het geprobeerd. Ik kan je niet zeggen hoeveel uur ik het Woord van God heb overpeinsd. Het zijn misschien wel honderd, duizend, tienduizend of honderdduizend uur geweest. Er is niets wat me meer inspireert en me meer uitdaagt dan in het Woord van God te zijn en God tot me te laten spreken. Opeens kan ik een toepassing zien tussen wat ik in het leven van iemand zie en de Schriftplaatsen. God legt een direct verband met mijn leven. Jij moet dit ook gaan doen. Het grootste ter wereld is om te zien of te ervaren dat God tot me spreekt door het Woord van God.

Ik weet dat velen van jullie er niet zo over denken. Velen van jullie hebben misschien de Bijbel gelezen. Het is misschien niet saai, want ik bedoel maar, er staan verhalen in de Bijbel die iedere roman, ieder plot die ooit is bedacht overtreffen. Ik denk dat er geweldige dingen in de Bijbel staan. Maar velen van jullie hebben het alleen maar als een boek gelezen en daarom kunnen jullie nu niet zeggen dat dit het opwindendste is dat jullie ooit hebben gedaan. Maar ik kan naar waarheid zeggen dat de grootste vreugde, de grootste opwinding die ik ooit in mijn leven heb gehad was als ik alleen met God was, het Woord bestudeerde en dat ik opeens verbonden was met Gods hart. Door deze Schriftplaatsen weet ik wat God tot me zegt. God geeft me rechtstreekse openbaring. Ik kan naar waarheid zeggen dat dit het geweldigste is wat ooit in mijn leven is gebeurd.

Ik heb gezien dat mensen uit de dood werden opgewekt. Mijn eigen zoon is uit de dood opgewekt en hoewel ik dat waardeer, want ik zeg niet dat dit niet opwindend en geweldig was, heeft het Woord van God en mijn relatie met God door zijn Woord ervoor gezorgd dat mijn zoon uit de dood werd opgewekt. Het was een nevenproduct, niet de oorzaak. Daar draait mijn leven om. Ik zeg je dat als je veranderd wilt worden, een metamorfose wilt ondergaan, zoals een rups in een vlinder verandert, de manier om dat te doen is door Gods Woord te nemen en dit dag en nacht te overpeinzen. Doorleef het en het zal je veranderen. En dat vind ik opwindend.

Ik herinner mij dat de Heer dit aan mij liet zien. Het is een lang verhaal, maar ik had een toezegging gedaan aan de Heer en terwijl ik de Heer zocht, voelde ik dat de Heer me vertelde om te stoppen met mijn studie. Dit was tijdens de oorlog met Vietnam, dus als ik zou stoppen met mijn studie zou ik onmiddellijk in dienst moeten en naar Vietnam worden gestuurd. Ik zou onmiddellijk mijn sociale zekerheid verliezen, het inkomen uit mijn vaders overlijden, omdat ik nog minderjarig was en nog studeerde. 

Het zou dus financieel nadelig voor me zijn, het zou me naar Vietnam sturen en het zou me mogelijk hebben gedood. Maar afgezien daarvan vertelde iedereen in mijn leven dat dit niet van God was. Het was van de duivel. Je moet een opleiding volgen als je predikant wilt worden. Je moet naar een theologische hogeschool en je moet een academische titel hebben. Iedereen vertelde me wat een uilskuiken ik was en dat het niet zou kunnen gebeuren, tenzij ik de voorgeschreven weg zou volgen.

En weet je, ik kwam deze Schriftplaatsen tegen en God liet me gewoon zien dat als ik het Woord van God zou nemen en het zou overpeinzen, dat dit alles wat ik in mijn leven nodig had tot stand zou brengen. Ik kan niet goed overbrengen hoeveel troost ik daar uit putte en hoezeer dat richting voor mijn leven gaf. Ik stortte mezelf in het Woord van God. Ik stortte het Woord van God in mij en hier ben ik, 36, 37 jaar later. Ik kan naar waarheid zeggen dat de openbaring van Gods Woord mijn leven heeft veranderd, mijn persoonlijke leven en mijn bediening. Ik geloof dat het net zo voor jou zal werken.

Laat me dit eerste onderwijs in deze vierdelige serie over Moeiteloze verandering beëindigen door naar Psalm 19 te gaan. Dit is één van de vele teksten die hierover gaan. Ik moet gewoon maar wat uitkiezen. We hebben heel veel teksten gebruikt en er zijn heel veel teksten die ik moet overslaan. Psalm 119 heeft 176 verzen, het is de langste Psalm in de Bijbel, zelfs het langste hoofdstuk in de Bijbel, en ieder afzonderlijk vers van die Psalm gaat over het belang van het Woord: Ik berg Uw woord in mijn hart, opdat ik tegen U niet zondige (vers 11); Waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren: Als hij dat houdt naar Uw Woord (vers 9); Zij, die Uw wet liefhebben, hebben grote vrede, er is voor hen geen struikelblok (vers 165). En zo gaat het maar door.

Maar laat me naar Psalm 19 gaan en daar een paar teksten uit halen over het belang van het Woord van God en hoe dat je leven zal veranderen. In vers 8 staat: "De wet des Heren is volmaakt", en al die verschillende bewoordingen die worden gebruikt: de wet van de Heer, de getuigenis van de Heer, de bevelen van de Heer, verwijzen naar het Woord van God. In vers 8 staat dus: "De wet des Heren is volmaakt, zij verkwikt de ziel."

Ik heb het woord "verkwikt" dat hier wordt gebruikt in het Hebreeuws opgezocht. Het betekent dat je tot een oorspronkelijke toestand wordt hersteld. Ik heb hierover gemediteerd en ik kan je zeggen dat dit iets geweldigs is. Ik ontmoet zoveel mensen die een tragedie in hun leven hebben waardoor hun ziel gekwetst en beschadigd is. Ze hebben deze pijn in hun leven, en de gemiddelde persoon gaat gewoon door met deze pijn, hun hele leven lang. Ze lijken niet in staat te zijn zich hiervan los te maken. De meeste mensen hebben aanvaard dat het nu eenmaal zo is.

Ik geloof dat een van de redenen waarom ze dit hebben aanvaard is dat de wereld er op deze manier naar kijkt en de wereld heeft geen toegang tot de bovennatuurlijke kracht van God. In het natuurlijke, zonder God, is dat namelijk zo. Je bent een product van je omgeving. Als je seksueel mishandeld bent, dan heb je daar littekens van. Als je in elkaar geslagen bent en veroordeeld en als je is verteld dat je er niets aan kunt doen, dan heeft dit een litteken gevormd en dan zal dit jou de rest van je leven beïnvloeden.

Maar zo is het niet bij God. God zal niet alleen maken dat je ertegen opgewassen bent, maar hij zal je totaal veranderen, zodat het is alsof het nooit gebeurd is. Dat is wat dit vers zegt. De wet van de Heer is volmaakt en verkwikt je ziel, het herstelt je in je oorspronkelijke toestand. Als je door iets beschadigd bent, dan hoef je dat niet 5, 10, 20 of 30 jaren mee te dragen, maar je kunt er overheen komen. Het Woord van God zal je ziel verkwikken en het terugbrengen naar de oorspronkelijke toestand. Dit geldt niet alleen voor een enkeling, maar het is waar voor alle mensen. Want sinds de val van Adam zijn ons bestaan en onze omstandigheden zo negatief geworden en zijn ze zo anders dan wat God oorspronkelijk voor de mensen heeft bedoeld.

Ik heb bijvoorbeeld gehoord dat tegen de tijd dat het gemiddelde kind de middelbare school verlaat, het meer dan 116.000 brute moorden heeft gezien op de televisie. Nu weet ik niet zeker of ik dit getal goed heb. Ik weet niet hoe ze aan al die getallen komen, maar hoe dan ook is het gemiddelde kind tegen de tijd dat hij de middelbare school verlaat blootgesteld geweest aan moord, seksuele uitspattingen en goddeloze dingen, die de Heer nooit heeft bedoeld om de mensheid mee op te zadelen.

Hoe kom je over zoiets heen? De wet van de Heer is volmaakt. Het is niet alleen goed, maar het is beter dan al het andere wat er te vinden is. Het is volmaakt. En het zal je ziel verkwikken en jou tot de oorspronkelijke toestand herstellen.

Ik weet dat zoveel mensen hun lasten, hun leed en pijn, die jaren eerder zijn ontstaan, uit vroegere huwelijken, waar dan ook uit, met zich meedragen en ze lijken zich maar niet te kunnen herstellen. Dat is omdat ze het Woord van God niet nemen en dit niet goed in hun leven gebruiken. Het is een belofte dat de wet van de Heer volmaakt is, jouw ziel zal verkwikken en zal herstellen tot een oorspronkelijke toestand.

Psalm 19:8 gaat verder: "de getuigenis des HEREN is betrouwbaar, zij schenkt wijsheid aan de onverstandige." Het woord onverstandige betekent hier dat het gaat om mensen die dom zijn, die niet goed nadenken en die vergissingen maken. En ik zou je niet kunnen vertellen met hoeveel mensen ik gesproken heb, die mij hun verhaal hebben verteld en de domme dingen die ze hebben gedaan. Ze pleegden overspel en eindigden met schaamte en schande. Ze verloren hun baan, hun kerk en hun vrienden, ze kregen fysieke problemen, ze kregen Aids, enzovoort. Dat waren de onaangename gevolgen van de domme dingen die ze hebben gedaan.

Er zijn momenten dat ik iemand wil zeggen: hoe dom kun je zijn en toch nog steeds ademen? Ik verbaas me erover wat mensen doen en ik vraag me af waarom ze dat hebben gedaan. Ik weet dat velen van jullie denken dat jij ook dit soort dingen hebt gedaan, je kon er gewoonweg niets aan doen. Dit vers zal je wijs maken, zelfs als je in het verleden dom bent geweest. Er is geen enkele reden om er genoegen mee te nemen dat je gewoonweg niet zo verstandig bent als iemand anders. Het Woord van God zal je denken en je begrijpen stimuleren.

In vers 9 staat: "De bevelen des HEREN zijn waarachtig, zij verheugen het hart." Hoeveel mensen zijn depressief en verslagen? Een aantal van jullie zijn dat zeker en ik heb met duizenden mensen te maken gehad die depressief en verslagen zijn, die geen enkele reden tot blijdschap kunnen vinden en die ermee worstelen. Ze geven als reden op dat dit en dat met hen gebeurde, maar weet je waar het allemaal op neerkomt? De bevelen van de Heer zijn waarachtig, zij verheugen het hart.
Als jij je niet verheugt, als jij niet vol met blijdschap en vrede bent, als jij as hebt in plaats van een hoofdsieraad, rouw in plaats van vreugdeolie en een kwijnende geest in plaats van een lofgewaad (Jesaja 61:3), als jij je niet met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde verheugt (1 Petrus 1:8), dan ligt dat niet aan je omstandigheden. Het is het feit dat jij een vacuüm binnenin je hebt en dat je de waarheid van Gods Woord niet weet. De bevelen van de Heer zijn waarachtig, zij verheugen het hart. Als jij ontmoedigd bent, moet je het Woord van God nemen, de beloften van God nemen, beginnen ze voor jezelf uit te spreken en ik kan je verzekeren dat je binnen de kortste keren gelukkig zult zijn.

Vers 9 gaat verder met: "het gebod des HEREN is louter, het verlicht de ogen." Mensen, wat zul je er een profijt van hebben als je duidelijk kunt zien in plaats van dat je alles negatief waarneemt, waardoor jij je glas altijd half leeg ziet. Hoeveel zal het je waard zijn om in staat te zijn de positieve kant van dingen te zien en in staat te zijn om door alles heen een uitweg te zien. Dat is wat het Woord van God doet.

In vers 10 staat: "De vreze des HEREN is rein, voor immer bestendig." 
Mensen, dit is krachtig. 
"De verordeningen des HEREN zijn waarheid, altegader rechtvaardig."
Vers 11: "Kostelijker zijn zij dan goud, ja, dan veel fijn goud; en zoeter dan honig, ja, dan honigzeem uit de raat."

Als we dit geloven, dat het Woord van God kostelijker is dan goud, ja, dan veel fijn goud, en zoeter dan honing, ja, dan honigzeem uit de raat, als we meer verlangden naar het Woord van God dan naar geld, als je meer verlangt naar het Woord van God dan naar eten, zelfs het lekkerste eten, je favoriete eten, als we als Job zouden zijn die zegt dat hij de woorden van zijn woord hoger acht dan het voedsel dat hij nodig heeft , als we zo naar Gods Woord zouden verlangen, dan zou je leven veranderd worden.

In vers 12 gaat het verder: "Ook laat uw knecht zich daardoor ernstig vermanen; in het houden ervan ligt rijke beloning." Mensen, hoeveel profijt zou jij in je leven kunnen hebben als je gewaarschuwd zou worden voordat jij in de problemen raakt, voordat jij een goddeloze relatie aangaat, voordat jij de verkeerde baan neemt, voordat je de verkeerde afslag neemt, voordat je de verkeerde auto koopt, voordat je al die dingen doet die nadelig zijn voor je gezondheid. Hoeveel zou het je waard zijn als je al die problemen zag voordat ze kwamen, zodat jij voorzorgsmaatregelen kon nemen? Dat is precies wat het Woord van God zal doen. Als je het Woord van God houdt, dan ligt daar een rijke beloning in.

Er is nog veel meer wat ik hierover kan zeggen, maar hopelijk krijg je de essentie te pakken. Als je Gods Woord zou nemen en het in je leven zou toepassen, en het Woord het middelpunt van je leven zou maken, en het dag en nacht zou overpeinzen, dan zal het Woord van God ervoor zorgen dat je leven moeiteloos verandert. Het zal als vanzelf gaan. Als je daarom niet de overvloed en overwinning ervaart die God heeft beloofd, dan is God niet tekortgeschoten en dan is het niet omdat wij niet hard genoeg hebben gesmeekt, maar dan is het omdat we niet het zaad hebben genomen en in ons hart hebben geplant. 

Deel 2: Overwin je twijfel


 

www.vergadering.nu