Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Woedemanagement - 1
Andrew Wommack

Deel 1. Goddelijke woede
Deel 2. De bron van goddeloze woede
Deel 3. Boosheid tegen God, anderen en jezelf

Oorspronkelijke titel: Godly Anger
Als MP3 bestand te downloaden van: www.awmi.net
Vertaling: 2008 Jan Vossen

Iedereen heeft te maken met woede, boosheid. Daar is geen ontkomen aan. Maar gaan we met onze boosheid om op de manier zoals Gods Woord ons aangeeft? Er bestaat een soort woede die van God is, maar zelfs de normale goddeloze woede wordt zeer verkeerd begrepen. Het is niet zo dat mensen of omstandigheden ons boos maken. In dit onderwijs reikt Andrew ons opmerkelijke waarheden uit Gods Woord aan over het onderwerp woede. Een goddeloze woede is de sociale standaard van tegenwoordig. Gods Woord leert ons alles wat we moeten weten om op een goddelijke manier met onze boosheid om te gaan.

Deel 1: Goddelijke woede

Ik ga met een serie beginnen, waarin ik alle drie avonden zal spreken over woede. En de manier waarop ik dit aanpak is dat ik spreek over woedemanagement (anger management). Dat is een soort modewoord onder psychologen tegenwoordig. Zij spreken over het managen van je woede en dat soort dingen. Meestal ben ik het helemaal niet eens met hun terminologie of alle andere dingen die zij zeggen. Maar ik denk dat het in dit geval een juiste manier is om het zo te benoemen. In de volgende predikingen ga ik spreken over hoe je kunt worden bevrijd van een goddeloos humeur en gaan we het hebben over waar woede vandaan komt, wat maakt je eigenlijk zo boos. Dat zal velen van jullie volkomen verrassen en wellicht shockeren. Maar ik verzeker je dat dit de reden is dat zo weinig mensen in staat zijn hun woede op een goede manier te hanteren, omdat ze het niet begrijpen. Ze denken dat andere mensen hen boos maken. Dat gaan we nog behandelen en ik denk dat je er heel veel aan zult hebben. 

Maar het allereerste waar ik vanavond over ga spreken is dat God degene is die je een humeur (temperament) heeft gegeven. Dat shockeert sommigen van jullie misschien. Sommigen van jullie zijn misschien volledig overtuigd dat een humeur (temperament) van de duivel is. En dat jouw boosheid van de duivel is. Nu kan het best zo zijn dat de manier waarop het gebruikt wordt en de manier waarop het in jouw leven functioneert demonisch is. Voordat wij trouwden was mijn vrouw een driftkikker (Eng.: redhead). Ze is nu zo’n beetje van kleur veranderd. Maar zij was behoorlijk driftig. En prijs God, ze werd bevrijd van wat demonische dingen. Ik bedoel: er waren enkele demonische dingen in haar. Dat was voordat wij trouwden, prijs God. Maar het was demonisch. En het zou mij helemaal niets verbazen als er vanavond mensen in deze zaal zitten die driftig zijn. Je hebt dingen gedaan die andere mensen gekwetst hebben. Die jou zelf hebben gekwetst of je hebben beschaamd. En het zou me totaal niet verbazen als daar wat demonische zaken in zitten. 

Daar gaan we ook over spreken en het behandelen. En ik wil dat je beseft dat satan in zijn hele leven nog nooit iets heeft geschapen. Satan is geen schepper. Satan is een misvormer. Satan heeft bijvoorbeeld geen liefde geschapen. Het enige wat hij doet is zich er meester van maken en het misvormen tot lust. En hij verandert het in nog andere dingen. Satan is zijn hele leven nog nooit met een oorspronkelijk idee gekomen. Hij neemt wat God heeft geschapen, en misvormt dat. En ik denk dat als we bijvoorbeeld over liefde zouden spreken, over het juiste gebruik van liefde, hoe is Gods soort liefde, en als we mensen het juiste gebruik van liefde zouden laten zien, dan zou dat al een heel eind schelen om mensen van lust en dat soort dingen te bevrijden. Als we alleen maar het juiste gebruik van liefde zouden laten zien. 

De doorsnee christen begrijpt helemaal niet dat er een correct gebruik van woede bestaat! God heeft jou het vermogen tot woede gegeven. Hij heeft ieder persoon met een temperament geschapen! Als jij geen temperament hebt, dan functioneer je niet op de manier zoals God je heeft geschapen. En we zullen vanavond veel Bijbelverzen laten zien die je aantonen dat het de bedoeling is dat je woedend bent! Als jij dit door God gegeven vermogen, om op de juiste manier woedend te zijn, niet gebruikt, er bestaat namelijk een juist, goddelijk gebruik van woede, dan loop je het risico dat je door onbegrip en gebrek aan inzicht deze woede op mensen richt. Je gebruikt het dan op de manier die de meesten van ons met woede verbinden. En dan voel jij je weer schuldig vanwege het verkeerde gebruik ervan. 

De allereerste stap om je boosheid te managen is te erkennen dat het vermogen om boos of woedend te worden een van God gegeven vermogen is. En je moet het correcte gebruik van drift, van je temperament, en van het juiste gebruik van boosheid weten. Dat zal je al een heel eind op weg helpen om van het verkeerde gebruik van woede af te komen. Je moet het juiste gebruik van boosheid weten. 

In Efeziërs 4 vers 26 staat: Wordt toornig, en zondigt niet; de zon ga niet onder over uw toornigheid; Vers 27: en geeft de duivel geen plaats.
Dit vers geeft jou de opdracht om boos te zijn en niet te zondigen. Wat ik zeg is dat er een goddelijk soort boosheid is, die geen zonde is als je boos bent. Er bestaat een juist gebruik van boosheid. Dat is wat dit zegt. En dit is een van de meest verdraaide en verkeerd gebruikte verzen uit de hele Bijbel. Dit wordt heel vaak onderwezen in huwelijksseminars. En dan zeggen ze dingen als: God weet dat je ook maar een mens bent. God weet dat je soms boos zult worden, nou vooruit, je mag boos worden, maar als je het maar iedere avond belijdt, dan is het geen zonde. Laat de zon niet over je toorn ondergaan. Zo wordt dit vers geïnterpreteerd en toegepast. 

Maar dat is onjuist. Dat is niet wat God zegt. God zegt helemaal niet, oké, zolang het daglicht is, mag je boos zijn, als het maar niet buiten donker is geworden. Hij zegt helemaal niet: een klein beetje boosheid mag wel. Wat hier staat is: ‘Wees boos’, het is een gebod, en het is geen zonde als je het op de juiste manier gebruikt. Hij spreekt hier over een rechtvaardige woede. Heb goddelijke toorn, en vervolgens, laat de zon er niet over ondergaan. Wat hij hier zegt is, laat dit niet slapen of ongebruikt liggen. Val niet in slaap, laat je woede nooit wegebben. Maar laat jezelf bewogen blijven met een goddelijke en rechtvaardige soort woede. Dat is waar dit vers over spreekt. En vervolgens zegt vers 27: en geef de duivel geen plaats. Met andere woorden: als je geen goddelijke soort woede hebt, en die laat wegebben en je wordt passief, dan geef jij plaats aan de duivel. (diepe stilte) Dank je wel voor deze oorverdovende stilte! 

Zie je, vóór ik over het verkeerde gebruik van woede kan spreken, dat doen we morgenavond, dan spreken we over hoe je daarvan bevrijd kunt worden, moet je beseffen dat God je het vermogen heeft gegeven om boos te worden. En in feite is boosheid een van de geweldige wapens die God je in je leven heeft gegeven ten goede. Tenminste, zolang je op de juiste dingen boos bent. Zolang je het tenminste op de goede manier gebruikt. Als jij boosheid niet goed gebruikt dan geef je ruimte (plaats) aan de duivel. 

Ik heb heel wat mensen, die naar me toe kwamen, bediend voor genezing van kanker. En dit is mijn ervaring, en ik kan je er geen Bijbelvers voor geven, maar ik verzeker je dat ik duizenden mensen van kanker heb zien genezen. We zagen Cleo van kanker genezen, ze heeft haar getuigenis gegeven deze ochtend. En in mijn ervaring in het omgaan met mensen die kanker hebben, is kanker helemaal niet moeilijk om te overwinnen. 
Je kunt onmogelijk passief, afwachtend zijn en de strijd tegen kanker winnen. Als jij vrees hebt voor kanker en het iets is dat je verontrust, als je bezeerd bent, je hart gebroken, als je aan doodgaan denkt, kan kanker je verslaan. Maar het allereenvoudigste, wat ik de meeste mensen aanraad die met een probleem rond kanker bij mij komen, is: als jij jezelf kunt opwekken om woedend te worden op dit ding en zegt: ik weiger dit nog langer te tolereren, en je bestrijdt het als de pest, die het in feite is, en je wordt echt boos, dan is boosheid een van de allerbeste dingen om je te helpen kanker te overwinnen. 

Passiviteit is wat heel veel mensen de dood injaagt. God heeft je het vermogen gegeven om boos te worden. Je moet op een punt komen waar je zegt: ik heb hier genoeg van, ik heb het gehad. Ik ben het spuugzat om ziek en moe te zijn. En als je zover komt is het een geweldig geestelijk voordeel voor je. Ik kan je niet vertellen hoe vaak ik heb geprobeerd ergens mee af te rekenen, en ik bedoel echt honderden keren. Ik kan me een keer herinneren helemaal aan het begin van onze bediening, dat Jamie en ik voor financiën voor onze bediening geloofden en het kwam maar niet binnen. Ik probeerde geduldig te zijn en bleef maar het Woord belijden en in God geloven. Maar wij hadden de grootste moeite en problemen. En het kwam tot een punt dat we achter waren met de huur. We hadden niets te eten, en onze rekeningen werden niet betaald. Wij stonden oog in oog met een ramp en ik kon er niet langer tegen. Ik ging naar het kerkgebouw en begon te bidden. En ik bad tot ik woest, heel boos werd. En ik werd echt woedend op de duivel. Ik schreeuwde en tierde. Als ik hem te pakken had kunnen nemen, als hij fysiek was geweest, had ik hem behoorlijk beschadigd. Ik verloor mijn geduld. Ik zei: ik heb het helemaal gehad. Dit is niet de manier waarop God het bedoeld heeft, en als ik het predik, dan zal ik er ook naar leven. En ik werd woest en schold de duivel uit, en ik wist op een bepaald moment dat ons probleem was opgelost! 

En ik ging naar huis om Jamie te zeggen: Prijs God, er is iets gebeurd, onze nood is opgelost. En voordat ik haar nog iets kon zeggen, zei zij dat er iemand had gebeld die mij bij de kerk zou treffen om onze auto te kopen, die wij al langer dan een maand te koop hadden gezet. En dat zou onze problemen oplossen. En nog voordat ík haar kon zeggen dat ons probleem was opgelost, vertelde ze mij dat. En toen dat gebeurde dacht ik, waarom heb ik ooit een hele maand zitten wachten en de hele zaak tot een crisis laten komen voordat ik woest werd! 

Kijk eens naar dit vers dat overeenstemt met wat hier gezegd wordt. In Matteüs hoofdstuk 11 spreekt Jezus en Hij heeft het eigenlijk over Johannes de doper. Johannes de doper was gaan twijfelen of Jezus wel echt de Christus was, en hij stuurde twee van zijn discipelen naar Jezus. Ik val midden in het verhaal. In Matteüs 11:12 Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het Koninkrijk der hemelen zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar. Veel mensen hebben met dit vers geworsteld en vragen zich af waar dit over gaat. Het betekent gewoon dat we in oorlog zijn. Het is niet een kwestie van, nou als God van je houdt dan komt het allemaal wel goed in je leven. Natuurlijk, God houdt van je en God heeft genezing voor je bereid, voorspoed, onuitsprekelijke vreugde en heerlijkheid. God is absoluut een 100% goede God. Het is Gods wil dat geen enkel persoon hier ziek zou zijn, arm, verslagen of wat ook, in welk gebied van je leven ook. God heeft nog nooit rommel gemaakt. God heeft geen een enkel individu ooit bestemd om te mislukken. God heeft ieder van ons bestemd én voorbestemd om voorspoedig te zijn. Het ligt gewoon NIET aan God dat wij niet winnen en geen grotere dingen zien gebeuren. 

Maar het koninkrijk der hemelen is niet alleen maar wat Gods wil voor ons is. Er is daar óók een vijand en het ligt onder vuur. Wij worden aangevallen. En daarom, ook al is het Gods wil dat je gezond bent, wordt je toch niet automatisch gezond. We hebben een vijand die ons probeert tegen te houden en je moet leren vechten en overwinnen. Zelfs al is het Gods wil dat je voorspoedig bent, je wordt niet automatisch voorspoedig en je moet ervoor vechten en standhouden om die dingen gerealiseerd te zien. Het koninkrijk der hemelen ligt onder vuur, we zijn in oorlog en alleen de mensen die gewelddadig vastbesloten zijn om te zeggen: ‘Prijs God, er zijn gewoon niet genoeg demonen in de hel om mij te weerhouden van wat God aan mij gegeven heeft’, dát zijn de mensen die van God zullen ontvangen. En de rest van jullie, die té passief zijn om dat te doen, zullen naar iemand toe moeten hollen die wél gewelddadig genoeg vastbesloten is, en hém jouw gebeden laten doen. En dat is in principe waar het lichaam van Christus op dit moment is. 

En weet je wat één reden is waarom we zo passief zijn? Weet je waarom sommigen van jullie jaren en jaren lang met ziekte opgescheept blijven? Omdat je geen juist gebruik maakt van de boosheid die God je gegeven heeft. Je bent boos op mensen, of je bent boos op God, of je bent boos op omstandigheden, in plaats van te begrijpen dat je woest op de duivel moet worden en op de geestelijke machten die je belemmeren! 

God heeft je het vermogen gegeven om boos te worden, en er wordt geestelijke kracht en geestelijke vermogens vrij gezet als je tot het punt komt: nu ben ik het helemaal zat, ik heb het echt helemaal gehad hiermee. Jezus heeft mij verlost van ziekte, Jezus heeft mij van armoede verlost. Hij heeft mij verlost, want er staat dat ik mij verheug met onuitsprekelijke vreugde en volle heerlijkheid. En als ik mij niet verheug, dan komt dat niet door mijn hormonen. En het komt niet omdat ik teveel suiker heb gegeten. Man, wij hebben tegenwoordig werkelijk voor alles een uitvlucht. Weet je waarom jij niet blij bent? Als jij depressief bent komt dat gewoon omdat je God niet gelooft! En omdat je boos bent op mensen en dingen, in plaats van dat je boos bent op de duivel en boos op de depressie. Je moet woedend worden! Ik hoop dat ik vanavond iemand echt woest krijg! Je móet woedend worden en zover komen: nu ben ik het helemaal spuugzat. Ik heb het helemaal gehad hiermee. Ik wordt op een rechtvaardige manier boos en ik laat de zon niet over mijn toorn ondergaan. En prijs God, ik ga geen ondermaats leven meer leiden. 

Broeders en zusters, het grootste probleem dat ik tegenkom als ik met mensen bezig ben, is dat mensen wéten dat het Gods wil is dat ze gezond zijn. Ze weten dat God kán genezen, ze geloven dat het Gods wíl is. Maar ze zeggen maar: ‘Oh God, alstublieft, genees mij toch, als het Uw wil is. Alstublieft, toch lieve God.’ Je bedelt en smeekt en dan ga je zitten, eet bonbons en kijkt naar allerlei rotzooi op de TV en zit maar te wachten tot God je geneest. Ik zeg je: God heeft Zíjn deel al gedaan. God heeft allang opwekkingskracht binnenin jou geplaatst. En een van de voornaamste redenen waarom mensen niet genezen en niet vrijgezet worden en in de dingen van God wandelen, is omdat ze de nederlaag aanvaarden. Je legt je er bij neer! Je kijkt maar om je heen en ziet dat de hele wereld zo is, ‘en tenslotte ben ik ook maar een mens’. Dat is verkeerd denken. Ik ben niet maar een mens. Eenderde van mij is van muur tot muur Heilige Geest. En daarom ga ik gewoon niet ziek zijn! Het is 34 jaar geleden dat ik ziek ben geweest en ik gá gewoon niet ziek worden! 

Ik denk dat ik tijdens de kerstvakantie voor het eerst hoofdpijn heb gehad. De eerste keer in mijn leven. Ik weet het niet zeker omdat ik nog nooit eerder hoofdpijn heb gehad, maar ik sprak met mijn zoon en hij dacht dat het hoofdpijn was wat ik had. Ik had 24 uur niet gegeten en 6 km op een loopband gerend zonder water te drinken. Dat was dom en ik denk dat ik toen een hoofdpijntje had. Maar dat was het ook wel in 34 jaar tijd. En ik heb er snel mee afgerekend. Ik word niet ziek en ik ga niet ziek worden. En sommigen van jullie denken: ‘Ik kan gewoon niet geloven dat je zó kunt leven.’ Nou, dát is de reden dat jij hoofdpijn krijgt. Dát is de reden dat jij ziek bent! Weet je, ik heb gewoon besloten dat ik zo niet wil leven. En sommigen van jullie denken: ‘Maar dat kan ik niet, ik héb dat gezag niet!’ Ja, dat heb je wél. Jij hebt het gezag. Jouw leven gaat de richting op waarin jíj gelooft dat het gaat! 

En sommigen zeggen: ‘Oh nee, ik verlang er écht naar’. Maar er is echt een verschil tussen ergens naar verlangen en geloven. Morgenochtend zal Cecil, als hij nog steeds hetzelfde onderwijst, spreken over dominerend geloof. Dat is de term die híj gebruikt. Ik gebruik de term autoriteit. Echt Bijbels geloof betekent dat je autoriteit hebt en gebruikt. Je moet niet blijven zitten, maar opstaan en autoritéit nemen over dingen. In plaats van dat je maar passief God om dingen zit te bedelen moet je opstaan en éisen. Niet van God, want God heeft het allang gegeven. Maar je moet éisen dat de duivel zijn handjes van je weghaalt. En weet je wat hierbij allemaal betrokken is? Boosheid! God wíl dat je boos bent! 

Eén van de problemen is, dat je op de verkeerde dingen boos bent, en níet boos op de duivel, en niet boos op armoede, en niet boos op ziekte! Als jij zo graag boos wilt zijn, hou op met boos zijn op je man, of je vrouw, of je hond, of je kinderen. Of op degene die je in het verkeer snijdt. Word boos op ziekte! Kom zover dat je ziekte echt haat! Man, je moet ziekte echt haten. Velen van ons is geleerd om ziekte niet te haten, maar om het te verwelkomen. Velen van jullie hebben geleerd dat als je ziek bent, dan blijf je lekker in bed liggen, en iemand komt je over je bol aaien en maakt iets te drinken voor je klaar. Je hoeft niet naar school, je hoeft niet naar je werk. En eigenlijk is het wel heel comfortabel! Amen? 

Weet je, wij zijn zover gekomen dat we ziekte verwélkomen. Er zijn mensen die ziekte gebruiken om medeleven en aandacht te krijgen, zodat iedereen maar weet hoe vreselijk het voor ze is. En dan háát je niet echt de ziekte. Je haat misschien de ziekte die je de dood injaagt. Zover wil je misschien niet gaan, maar een klein beetje pijn af en toe, ‘tenslotte word ik oud’ en ‘je moet toch iets kunnen verdragen’ en ‘het kan toch niet dat je tachtig wordt en nog steeds kerngezond bent?’ Mozes was honderd en twintig jaar oud en zijn ogen waren niet eens zwak geworden en zijn natuurlijke kracht was niet geweken. Weet je, wij zouden allemaal in bovennatuurlijke gezondheid moeten wandelen. We zouden in voorspoed moeten wandelen. Maar het probleem is dat wij lijdzaam zijn, passief, en de duivel toestaan om ons te beroven. 

Dit is een andere manier om het te zeggen. Zolang jij ziek kúnt zijn, zúl je ziek zijn. Zolang je arm kúnt zijn, zúl je arm zijn. Zolang je depressief kúnt zijn, zúl je depressief zijn. Maar als jij tot het punt komt dat je zegt: dit was het. Hier trek ik de streep. En ik ga je bestrijden. Ik weiger om ziek te zijn, ik sterf liever in het harnas in het gevecht tegen de ziekte, maar ik zal NIET ziek zijn!
En zelfs al zou ik de manifestatie nooit van mijn leven zien, dan nog zal er op mijn grafsteen gebeiteld staan: Ik heb je toch gezegd dat ik genezen ben? Amen? Nu ben ik genezen! Maar je moet een instelling krijgen dat je tot je laatste snik weigert om armoede uit te spreken, weigert depressie uit te spreken. Ik ga vechten. We hebben heel wat watjes, passieve mensen, in het lichaam van Christus, die denken dat boosheid zondig en slecht is. Nou is de manier waarop het heel vaak wordt gebruikt inderdaad slecht. Daar ga ik de volgende twee avonden over spreken. We zullen het dan hebben over het verkeerde gebruik van boosheid. 

Maar er is een Goddelijk gebruik van boosheid, en als jij opgewonden raakt en zegt: ik ben het spuugzat om nog langer ziek en moe te zijn, dan zal dat sommigen van jullie net over de streep tot de overwinning brengen. Je weet dat God je voorspoedig wil maken want Hij is gekomen om je vrij te maken. En je verlangt ernaar, maar je bent gewoon een watje. En maar smeken en bedelen, en maar vragen en je afvragen waarom God nog niets heeft gedaan. Als jij zou opstaan en je rechten opeisen, niet van God, maar van de duivel, en zeggen: ‘man, ik ben het zat. Ik verdraag dit geen seconde langer meer.’ En als jij woedend zou worden en tot het punt komt: ‘ik tolereer ziekte geen seconde langer meer, ik vertik het om nog ooit ziek te zijn,’ zul je genezen. Daar heeft de Schrift het over. Gewelddadig vastbesloten zijn. Boos zijn. 

Laat ik je nog enkele andere verzen hierover tonen. Dit is geen onderwerp waar ik vaak over spreek, dus ik heb hier enkele van opgeschreven, zodat ik ze kan opzoeken. Psalm 97:10. We kijken naar enkele verzen waar de Heer ons gebied om boos te zijn. Psalm 97:10 zegt: Gij, die de HERE lief hebt, haat het kwade; God heeft je geboden om kwaad te haten. God is degene die ons het vermogen om te haten heeft gegeven. Vaak als wij in de kerk de liefde benadrukken, hebben we het over de andere wang toekeren. En ik ga dit allemaal vanavond nog wel in balans brengen, Jezus heeft ons gezegd de andere wang toe te keren en dat soort dingen. En ik ga proberen dit allemaal in balans te brengen. Maar in onze poging om het punt te benadrukken dat we zouden moeten liefhebben en onszelf niet moeten wreken wordt het vaak voorgesteld alsof christenen zó passief moeten zijn dat helemaal niets ons ooit verontrust, niets maakt ons ooit geïrriteerd en we hebben het voorgesteld alsof liefde dit zieke gedoe is dat je geen boosheid hebt. Er is geen enkele opwinding, het is vlak en emotieloos. Maar dat is helemaal niet zoals Jezus was. Dat ga ik straks nog even laten zien. We zullen nog over heel wat dingen spreken. Maar dit is een vers, en we gaan er nog enkele lezen, waarin God je heeft geboden om te haten. 
Ik kan het niet laten je even een voorproefje hiervan te geven. Maar ik probeer dus te zeggen dat in de Bijbel de christenen in de hemel zich verheugen en juichen: ‘Ja God, omdat U ze hebt gedood en het bloed hebt laten stromen tot aan de tomen van de paarden.’ Eén tot anderhalve meter hoog over een oppervlakte van 120 km in de veldslag van Armaggedon. En de christenen zullen roepen: ‘Hoera voor God’, en God prijzen en zich verheugen en verblijden bij de vernietiging van de goddelozen. 

Sommige mensen zullen tegenwoordig zeggen: ‘Maar ik zal me nooit verheugen om de vernietiging van wie dan ook.’ Nou, God doet dat wel degelijk! En de heiligen in de Bijbel deden het! Maar als jij denkt dat de Bijbel zegt dat liefhebben betekent dat je nooit iemand zult haten, dan heb je het mis! Weet je, ik hou van mijn vrouw. En omdat ik van mijn vrouw houd en als jij vanavond zou proberen mijn vrouw pijn te doen, dan wordt ik boos op jou. En ik verzeker je dat ik je zou bestrijden. Ik blijf daar niet staan toekijken en zeggen: ‘Nou, ik hou van God, en ik hou van mijn vrouw, ik hou van iedereen, dus maak haar maar dood als je daar zin in hebt! Pak haar geld maar af als je wilt, maar ik blijf in liefde wandelen.’ Nee, een deel van liefde is, dat als ik werkelijk mijn vrouw liefheb, dan haat ik alles en iedereen die probeert haar te kwetsen. En als iemand beweert: nee, dat zou ik nooit doen, die heeft dan niet werkelijk lief. 

Als jij werkelijk liefhebt, dan is het net als een stok met twee uiteinden. Je kunt één uiteinde liefde noemen, en het andere uiteinde móet wel het tegengestelde zijn: haat! En het blijft dezelfde stok. Het is allemaal liefde. Het gaat niet om het haten van mensen, begrijp me niet verkeerd, maar om het haten van het kwaad dat op degene die je liefhebt afkomt. Een gebrek aan begrip hiervan heeft sommige christenen gebracht tot het punt waar ze alleen maar duifjes zijn. Zij zullen nooit ten strijde trekken. Ze zullen nooit vechten en nooit wie dan ook maar beschadigen. Maar dat is helemaal onjuist en je kunt dat niet bewijzen uit de Schrift. 

Jezus heeft gesproken over de andere wang toekeren. Ik raak een beetje op een zijspoor. Ik moet enkele van deze dingen laten lopen. Ik kan je er toch niet helemaal van overtuigen. Maar laat ik het op deze manier stellen. Als iemand op mij afkomt en mij wil doden vanwege mijn getuigenis voor het evangelie, weet je, dan zal ik de andere wang toekeren. Mensen hebben mij in mijn gezicht gespuugd. Ik heb ze nooit ook maar wat gedaan. Ik werd zelfs niet boos, ik heb het afgeveegd en zelfs geen woord in mijn zin overgeslagen. Ik bleef gewoon doorpraten. Er zijn mensen geweest die hebben gedreigd mij te doden. Vorige week werden nog twee leraren van onze Bijbelschool met de dood bedreigd. We werden niet boos. We hebben niet teruggeslagen, we baden voor die kerel. We hebben hem wel van de school verwijderd, omdat we het niet verstandig vinden iemand op school toe te laten die een geweer bij zich heeft en dreigt om mensen dood te schieten. Dat is niet echt handig. We hebben hem dus wel van school verwijderd. Maar we hebben hem naar binnen gehaald en gezegd: hé, we houden van je, we willen je helpen en als jij je aan onze regels kunt houden, zullen we je zelfs weer op school toelaten’. We hadden deze jongen lief. We werden niet boos op hem. We hebben zelfs de politie niet op hem af gestuurd. 

Wij houden van mensen. Als het dus is dat iemand mij vervolgt vanwege het evangelie, dan keer ik de andere wang toe. Maar weet je, als jij in een donker straatje op mij afkomt en zegt: geef me je geld, dan zal ik zeggen: ‘Hoeveel heb je over voor dit geld? Ben je bereid om voor dit beetje geld te sterven?’ In Vietnam hebben ze me geleerd iemand met mijn blote handen te doden. Ik weet niet echt zeker of het me lukt, maar ik zal hen zeggen dat ik het kan! Zij weten niet dat ik het niet kan. En ik zal zeggen: ‘Jullie zijn met zijn tweeën of met zijn drieën, wie wil er het eerst dood voor mijn 20 pegels? Ik ga hier niet aan meewerken. Ik ga jullie niet helpen.’ Sommige mensen overhandigen hun portemonnee en zeggen: ‘Het is het niet waard’. Maar wat je dan doet, is dit negatieve gedrag belonen. En als iedereen zou vechten en zich verzetten, dan zul je merken dat de goddelozen dit soort dingen niet zo snel meer zouden doen! 

Wist je dat de staten waar de wet toestaat dat je wapens draagt ter zelfverdediging een lager misdaadcijfer kennen, omdat de boeven naar de staten gaan waar geen wapens zijn toegestaan? Daar is minder verzet. Als ze weten dat ze het kunnen bezuren, zullen ze niet zo gemakkelijk iets doen. Je verergert het probleem in plaats van het te stoppen als je dingen maar verdraagt. God heeft je boosheid gegeven om kwaad te weerstaan. En op de een of andere manier hebben wij het zó verdraaid dat wij denken dat een christen zich nooit tegen wat dan ook maar mag verweren. Jezus zei het zo in Johannes 18 toen Hij voor Pilatus stond en ze waren gewoon verbijsterd dat Hij niets deed en niet terugvocht. Hij zei: Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als Mijn koninkrijk van deze wereld was, dan zouden Mijn dienaren vechten. Weet je wat Hij zei? Hij was gekomen om een geestelijk koninkrijk te vestigen. Hij ging sterven voor de zonden van de wereld, dus Hij liet zichzelf door mensen doden omdat het een geestelijke zaak was. En door Zijn dood en het vergieten van Zijn bloed zou Hij redding en behoud brengen. Maar Hij zei: ‘als Mijn koninkrijk een fysiek koninkrijk was, dan zouden mijn dienaren vechten.’ En in het boek Openbaring hebben wij heel veel verzen waarin Zijn dienaren vechten en waar het bloed zoals ik al heb gezegd stroomt over een gebied van 120 km, één tot anderhalve meter hoog. 

Je moet kunnen onderscheiden of het een geestelijke zaak betreft. Je kunt een geestelijke strijd niet winnen met fysieke wapenen. Maar je kunt ook geen fysieke strijd winnen met geestelijke wapens. En er zijn Schriftuurlijke precedenten voor vechten en het voeren van fysieke oorlog. En ik verzeker je, dat als ik president Bush was geweest, had ik minstens gedaan wat hij heeft gedaan, en als het mogelijk zou zijn meer. En dat is een goddelijk iets om te doen. En iemand die gaat zitten beweren: ‘Ik vind dat we onszelf niet eens zouden moeten verdedigen, we moeten maar op God vertrouwen’, heeft gewoon een van de lessen die in de Bijbel staan over het hoofd gezien. 

Als het een geestelijke oorlog is, het bestrijden van het kwaad, zoals wij op dit moment een culturele oorlog in onze maatschappij hebben, dan kun je dat niet met geweren en wapens bestrijden. Dat is een geestelijke oorlog. En wij moeten die in de arena winnen. Door wat ik hier nu doe. De waarheid uitspreken en mensen tot bekering brengen. Maar als het op iets fysieks aankomt, als jij probeert mij mijn geld afhandig te maken, dan krijg je van mij een stomp in je gezicht. Ik pak een steen en gooi die naar je. Ik pak een knuppel en geef je er van langs! En ik zal zeggen: ‘In de naam van Jezus, maak dat je wegkomt’ en ik geef je er van langs terwijl ik het zeg. Daar is helemaal niets verkeerd aan! Ik kan wel zien dat sommigen van jullie hier echt door gezegend zijn!

Maar weet je, dit is één van de instellingen die ons verhindert om van de duivel te winnen. Wij hebben mensen die zó passief zijn, dat ze niet eens weerstand bieden aan kanker! Ze vragen maar aan God en ze vragen Hem om het weg te nemen. Maar ze worden er niet boos op. Ze omarmen het! Ze aanvaarden het! Jij staat artritis gewoon toe! ‘Nou, het is heel normaal, dat hoort nu eenmaal bij het ouder worden’. Maar je zou boos moeten worden en zeggen: ‘Hé, dit is niet wat ik wil hebben. Dit is niet mijn leven. Hier ga ik niet mee leren leven!’ 

Ik had eens iemand die kanker had en de artsen hadden hem gezegd dat hij zou sterven. Hij ging er over twee weken heen. Ze zouden hem gaan opereren en daarna een bestraling en een chemotherapie geven. En hij zei: ‘Zo ga ik niet leven, die behandelingen vermoorden je!’ Weet je wat hij deed? Hij begon te joggen. Zes kilometer per dag. Hij was een kamerolifantje. En toen hij begon, deed hij twaalf minuten over een kilometer. Maar hij zei: ‘Als ik ga sterven, dan sterf ik in het harnas’. En hij begon te rennen. En terwijl hij rende zei hij: ‘Ik haat dit ding’, en hij werd boos. Woedend. En de adrenaline begon te stromen. En hij kwam zover dat hij 12 kilometer per dag rende. En zes jaar nadat de artsen hadden beweerd dat hij dood zou zijn, was hij nog bezig met rennen en vechten. Ik heb hem al enige tijd niet gesproken, maar hij weigerde gewoon zich erbij neer te leggen. Hij is nooit meer naar de artsen gegaan, heeft zich niet aan hun behandelingen onderworpen. 

De vrouw van Linus, ik weet niet waar hij nu is, maar hij is de directeur van onze Bijbelschool, en zijn vrouw had kanker. En zij heeft het verslagen zonder een enkele medische behandeling. De vrouw van Don Krow, een van onze andere leraren op de Bijbelschool. Zijn vrouw had kanker en zij weigerde iedere medische behandeling. Ze heeft haar dieet veranderd, en genas ervan. Maar in ieder van deze voorbeelden werden zij gewelddadig vastbesloten en woedend en besloten: ‘Ik ga hier niet mee leven’, en ze overwonnen het. 

Kanker is helemaal niet moeilijk te verslaan. Er is alleen maar iemand voor nodig die agressief is in plaats van passief. En als jij maar zegt ‘God, alstublieft, maak mij beter,’ ga je dood. Tenzij iemand anders die wel agressief is voor je bidt. Mensen, dit is echt heel eenvoudig materiaal. Het is helemaal niet moeilijk. 

Kijk in Spreuken 8. Dat is een geweldig Schriftgedeelte. Spreuken 8:13 zegt: De vreze des HEREN is het kwade te haten.
Hoe vaak spreekt de Bijbel, ik ga ze niet allemaal opnoemen, maar hoe vaak spreekt de Bijbel over het vrezen van de Heer en de voordelen van eerbied en ontzag voor de Heer? Heel vaak. En hier staat dat de vreze des Heren is het kwade haten. Iedere keer waar staat ‘vreze des Heren’ zou je dit kunnen vervangen door ‘haat het kwade’, want dat is wat de vreze des Heren is. Vreze des Heren is het kwade haten. En kijk hier eens naar: hoogmoed en trots en boze wandel en een mond vol draaierijen haat ik. (Spreuken 8:13b.)

Eén van de redenen dat het in onze maatschappij zo’n zooitje is, is dat in de seculiere wereld in de nieuwsmedia en films en dat soort dingen, hoogmoed en trots niet langer iets is dat wordt gehaat. Trots is de norm geworden. Filmsterren, atleten en dat soort mensen, Muhamed Ali: ‘I am the Greatest’, ze blazen zichzelf op, en laten trots en arrogantie zien. Het is niet langer iets dat in onze cultuur wordt gehaat. Het wordt gestimuleerd, het wordt geaccepteerd. En weet je waarom? Omdat mensen trots en arrogantie niet langer haten. En de Bijbel zegt dat de vreze des Heren het begin is van wijsheid. Je zou trots moeten haten. En daar kan ik een hele serie aan besteden, maar trots is in wezen zelfgerichtheid. Je zou zelfzucht moeten haten. Maar wij betalen grof geld om te gaan kijken naar mensen die zo egocentrisch zijn als de pest. 

Ik weet niet veel van die jongens uit de amusementsindustrie. Als we van die spelletjes spelen waar je dan aan de categorie amusement toekomt, dan haak ik af. Ik heb daar nooit zo aan meegedaan. Maar op internet las ik vorige week over Britney Spears die zou gaan trouwen met een of andere highschool type. En binnen 24 uur zegde ze het af. Ze is gewoon een verwend nest. Ik heb niets tegen Britney Spears. Maar het is gewoon een verwend nest, een prima donna, die trouwt en binnen 24 uur weer scheidt. En mensen aanbidden gewoon de grond waarop ze loopt! Vinden haar geweldig. Weet je, over het geheel genomen zijn filmsterren, nogmaals, er zijn altijd uitzonderingen op, maar over het algemeen zijn filmsterren ploerten. Ze zijn echt het uitvaagsel van de maatschappij. Echt waar! Ze trouwen ontelbare keren Ze zijn immoreel, goddeloos. Ze zijn het uitvaagsel van de maatschappij. En toch hebben wij magazines met hun foto op de omslag. We verheerlijken hen omdat mensen niet langer trots en arrogantie en allerlei boosaardigheden haten. 

En de reden dat dit gebeurt is dat de kerk in slaap is gesust, in passiviteit. En daarom verliezen wij de culturele oorlog in onze maatschappij. Omdat de kerk helemaal niets meer haat. Wij willen helemaal niemand voor het hoofd stoten. Ik wil niet dat iemand van streek raakt. Ik ben niet tegen mensen. Ik heb Britney Spears lief. Als zij vanavond hier zou zijn, zou ik tot haar getuigen en haar vertellen dat God haar liefheeft en het evangelie aan haar verkondigen. Ik ben helemaal niet tegen haar, maar ik zeg dat ze zich als een idioot gedraagt. En dat zou niet aangemoedigd moeten worden, en ze zou niet vereerd moeten worden en men zou niet tegen haar moeten opkijken. Dat is gewoon stom. En ik weet dat er heel wat van jullie hier zijn, die van al die dingen genieten. Wellicht verontrust ik je, maar ik hoop dat ik je woedend maak. Amen? Je moet eens ergens boos over worden. Prijs God! 

Er staat: hoogmoed en trots en boze wandel en een mond vol draaierijen haat ik. Het woord ‘vol draaierijen’ is letterlijk ‘verdorven’. Ik heb ergens de definitie van verdorven opgeschreven. De woordenboekdefinitie: afgeweken van wat juist of goed is. Verdorven. Haat jij alles wat afwijkt van het goede spreken? Ik verwed dat sommigen van jullie ‘ja’ zeggen en tegelijkertijd naar komedies kijken en films die verdorven zijn. Ze wijken af van wat goed is, maar jullie haten het niet. Je gebruikt het om je ermee te amuseren. Ik probeer niet je te veroordelen. God houdt van je, maar ik zeg gewoonweg: wij haten het kwade niet. Het is de bedoeling dat je het kwade haat. 

Hier is nog een definitie van ‘verdorven’: afzien van het goede en volharden in wat verkeerd is. Man, je kunt bijna iedere krant, iedere nieuwsuitzending en bijna alles nemen, en ze zijn hardnekkig, volhardend verkeerd. Je zou verkeerde, verdraaide dingen moeten háten. Je zou het moeten haten als iemand gewoon maar leugens zit te vertellen. Man, onze nieuwsagentschappen van tegenwoordig zijn gewoon aan het liegen. Wij hadden een vriend, ik ben vergeten welke het precies was, een van hen, een vriend van een vriend, zit in Irak. En hij schreef: geloof gewoon geen woord van wat ze je allemaal wijsmaken op de TV. Er zijn natuurlijk enkele Irakezen die ons niet mogen en die proberen te moorden. Die ook Amerikanen vermoorden en dat soort dingen. Maar hij zegt: ‘De Irakezen dansen in de straat en bedanken ons, opnieuw en opnieuw en opnieuw omdat we er zijn. De Irakezen zijn dolblij om van de dictatuur van Saddam Hoessein te zijn bevrijd.’ En onze verdorven, verdraaide nieuwsmedia blijven gewoon volhardend en koppig weigeren de waarheid te vertellen en spuien maar leugens uit. En de meesten van ons kijken ernaar. Omdat we het kwade niet háten. 

Ik verzeker je broeders en zusters, als jullie de overwinning van God in je leven willen zien, dan zul jij je boosheid moeten vrijzetten. Niet tegen mensen, ik zal morgenavond proberen dit allemaal in het juiste perspectief te zetten. Maar je zult je woede vrij moeten zetten tegen de leugens, het bedrog, de dingen die satan doet. En tot het punt komen dat, prijs God, ik niet langer zo ga leven. En woede is een goddelijke kracht als ze op de juiste manier wordt gericht. Het probleem is, dat we het niet hebben gericht. We hebben het niet gemanaged. Daarom noem ik deze serie ‘woedemanagement’ Omdat we het moeten managen en in de juiste richting sturen. 

Laten we kijken in Psalm 111:10. Ik moet snel door enkele van deze verzen heen, want ik probeer duidelijk te maken dat woede geen goddeloos iets is. Het hangt er gewoon van af hoe je het gebruikt. Psalm 111:10 zegt: De vreze des HEREN is het begin der wijsheid,… en in het vorige vers ontdekten we dat de vreze des Heren is om het kwade te haten. Daarom is het haten van het kwade het begin van wijsheid…. een goed inzicht hebben allen die ze betrachten. Zijn lof houdt eeuwig stand. Als jij woede op de juiste manier en in de juiste richting zou gebruiken, en het kwade haten, dan zou je beginnen sommige dingen te begrijpen. En in plaats van verwarring zou er een positieve kijk ontstaan. 

Een van de dingen die er in onze maatschappij gebeuren is, dat er geen absolute waarden meer bestaan en daarom mag je niet meer absoluut tegen bepaalde dingen zijn. Alles moet maar afhangen van de omstandigheden. Maar weet je, met het Evangelie zijn er absolute waarden en standaarden. God heeft Adam en Eva geschapen en niet Adam en Steve. En ik ben er absoluut zeker van dat homoseksualiteit een zonde is. Betekent dit dat ik homoseksuelen haat? Nee! Ik heb vrienden, en dan bedoel ik echt vrienden, niet kennissen, mensen waarvan ik heb gehoord, maar mensen die goede vrienden van mij zijn, die met homoseksualiteit hebben geworsteld. Die ermee hebben moeten leren omgaan. En ik heb ze nóóit bestraft of veroordeeld en ben vriendelijk voor hen. Ik haat geen homoseksuelen, maar ik haat homoseksualiteit. En dat heb ik ze ook gezegd en ik heb ze ook gezegd dat dit absoluut helemaal verkeerd is. En daar bestaan geen uitzonderingen voor. 

Maar de kerk is tegenwoordig bang om de waarheid te zeggen, omdat we bang zijn om politiek incorrect te zijn en dat iemand het verkeerd opvat. Jamie keek op TV naar aan interview met George Bush en, wie was, het? Dyanne Saywer interviewde hem dacht ik. En zij probeerde hem er in te laten lopen. En ze zei: Dus mijnheer de president, vindt u dat homoseksuelen zondaren zijn? Ze probeerde hem zover te krijgen dat hij homoseksuelen zou veroordelen en daardoor onder kritiek zou komen te staan. En man, hij was echt heel scherp. God gaf hem wijsheid. Hij zei: ‘Dyanne, wij zijn allemaal zondaren. Wij hebben allemaal gezondigd en derven de heerlijkheid Gods.’ Hij zei: ‘Een van mijn favoriete verzen is: haal niet de splinter uit het oog van iemand anders zolang je nog een balk in je eigen oog hebt zitten.’ En hij zei: ‘Ik ben er niet om wie dan ook te veroordelen, maar ik geloof wel degelijk dat het huwelijk is voor een man en een vrouw.’ En zo verwoordde hij zijn standpunt. En de manier waarop hij dat deed was echt wijsheid. 

En dat is wat ik probeer te zeggen. Ik ben niet tegen homoseksuelen, maar ik haat homoseksualiteit. En zelfs al zou je er zonder de Heer naar kijken, wist je dat het percentage, of de cijfers over zelfmoord bij welke groep mensen in het land ook, het hoogst zijn onder homoseksuelen? Het is twee, drie, vier keer zo hoog. Het maakt mensen kapot. Het cijfer voor depressie is hoger, het ziektecijfer is hoger en al het andere. Homoseksualiteit is slecht nieuws. Het is verkeerd. Maar ik heb homoseksuelen lief. Als hier vanavond een homoseksueel is, wij houden van je en we willen je helpen. We bidden voor je en doen wat we kunnen. Maar ik zeg je dat homoseksualiteit verkeerd is. Het is van de duivel en je bent misleid. En dat is de waarheid. En dat zeg ik in liefde. 

Er zijn velen onder jullie die zeggen: ‘Ik vind het niet leuk dat dit soort dingen gezegd worden.’ Dat komt omdat jullie deze leugens van ‘wees maar passief’ en ‘heb nergens ooit maar een mening over’ hebben aanvaard. En je denkt dat het van God is als je maar over je heen laat lopen. 

Laat ik je wat verzen over Jezus voorlezen. Kijk eens in Johannes 2 vers 14. Ik begin eigenlijk met lezen vanaf vers 13. En het Pascha der Joden was nabij en Jezus ging op naar Jeruzalem. 14 En Hij vond in de tempel de verkopers van runderen en schapen en duiven, en de wisselaars, die daar zaten. 15 En Hij maakte een zweep van touw en dreef allen uit de tempel, de schapen en de runderen; en het geld van de wisselaars wierp Hij op de grond en hun tafels keerde Hij om. 16 En tot de duivenverkopers zei Hij: Neemt dit alles hier vandaan, maakt het huis mijns Vaders niet tot een verkoophuis. 17 En zijn discipelen herinnerden zich, dat er geschreven is: De ijver voor uw huis zal Mij verteren.
Denk je dat Jezus zondigde toen Hij dit deed? Zeer zeker niet. Jezus was zonder zonde. Denk je dat Jezus naar binnen ging en passief, met zo’n watjeshouding waarbij hij zijn vingertje opstak, met een zweepje in de hand en zei: ‘Jongens, ik vind het niet leuk om dit te doen, ik wil niet dat je het verkeerd opvat, maar Ik moet jullie hier wegsturen. Heb begrip voor me’. En heel voorzichtig houdt hij het tafeltje schuin en zegt: ‘ksst, alstublieft verlaat deze ruimte’. 

Ik verzeker je dat Jezus woedend was. Hij maakte een zweep. Hij sloeg mensen met een zweep, smeet hun geld overhoop en joeg ze naar buiten. En weet je, dit was tegen de joodse wet. En er waren Romeinse soldaten aanwezig om de orde te handhaven. En Jezus was zó furieus, ik bedoel… ben je wel eens bij iemand in de buurt geweest die helemaal door het lint gaat? En daardoor durft helemaal niemand in te grijpen, omdat ze alle beheersing hebben verloren. Niemand kan voorspellen wat ze doen. Jezus ging op de juiste manier door het lint. En de Romeinse soldaten stonden toe te kijken. En er waren Joodse wachters om het gezag van de schriftgeleerden en de farizeeërs te handhaven. En níemand raakte hem aan. Niemand durfde ook maar íets te doen, want Jezus had ze helemaal in elkaar geslagen! Hij had een zweep! Hij ging daar met een wapen naar binnen en joeg mensen de tempel uit. Je ziet dit niet zo snel omdat het allemaal niet in chronologische volgorde staat. Maar dit was de eerste keer dat Hij in Jeruzalem kwam na Zijn waterdoop. En Hij deed dit nogmaals in Markus 11 aan het eind van Zijn bediening twee jaar later. 

Hij deed dit niet maar één keer. Hij joeg de geldwisselaars naar buiten en gooide al hun geld op de grond en dat soort dingen. En in Markus 11 vlak voor zijn kruisiging kwam Hij weer langs. En omdat ze ál die dingen weer hadden ingevoerd deed Hij het nog een keer. Het was geen vergissing. Het was niet iets waarbij God het voor één keer door de vingers zag. Het was opzettelijk, het was bewust en toen de mensen dit geldwissel gedoe in de tempel weer hadden ingevoerd deed Hij het de tweede keer. Hier heb je Jezus, de zondeloze Zoon van God. Dezelfde die toen Hij voor de mensen stond die Gods wil volvoerden en hen toestond hem te slaan, in Zijn gezicht te spugen, weigerde terug te slaan of te schelden. Dit is dezelfde persoon en in beide gevallen consistent. Hij voerde een geestelijke strijd. Hij volbracht Gods wil door zich te laten spugen en te slaan. Maar toen het op iets fysieks, iets natuurlijks aankwam en Hij de zonde aanpakte, liet Hij zijn volkomen woede erover zien en dat is een goddelijke houding! Dank jullie voor deze overdonderende stilte! Ik krijg geen enkele amen hierop! 

Als iemand tegenwoordig zoiets zou doen, dan zouden we zeggen: ‘Nou, heel erg onchristelijk.’ Maar Jezus deed het. Broeders en zusters, er is een juist gebruik van boosheid. Het moet alleen niet op mensen zijn gericht. Het is tegen de duivel. Sommigen zeggen: ‘Het zag er toch naar uit dat Jezus op die mensen boos was.’ Nee, Hij was boos op de duivel. Weet je, ik hoorde van Smith Wigglesworth, als hij voor mensen bad, dan sloeg hij mensen. Hij stompte ze. Eén keer pakte hij een baby en schopte de baby van het podium af. Een baby van zes maanden oud waar hij voor bad, schopte hij zo de eerste rij in. Toen die neerkwam was hij genezen. Hij sloeg mensen en schreeuwde en donderde. En mensen bekritiseerden hem. Wat is er met jou aan de hand, waarom doe jij die dingen? Ze bekritiseerden hem en zeiden: ‘Je bent boos op mensen, je slaat mensen’ En hij zei: ‘Ik ben helemaal niet boos op mensen, ik ben op de duivel uit. Ik kan er ook niets aan doen dat hun lichaam in de weg staat.’ Hij beschouwde tumoren als demonen. Hij haatte ze en hij sloeg ze en greep ze beet en deed dingen. En hij zei: ‘Ik kan er niets aan doen als hun lichaam in de weg staat.’ Dit was ook wat Jezus deed. Hij zag de demonen die deze verdorvenheid uitvoerden in het huis van Zijn Vader. Hij maakte korte metten met deze demonen en kon er ook niets aan doen als die in een persoon zaten. 

Dat is net als in een van mijn samenkomsten. Ik had een keer een vrouw, toen Jamie ‘Halleluja’ zong, zoals ze ook vanavond heeft gedaan. Ze doet het zachtjes en vol aanbidding. En deze pinksterdame begon: ‘Halleluja’ te gillen en te krijsen en joeg iedereen zo’n beetje de stuipen op het lijf. Ik stuurde enkele van mijn mensen naar haar toe om haar te vragen het een beetje zachter te doen. En ze kwamen terug en zeiden: ‘Ze zegt dat het van God is, ze kan het niet beheersen.’ Ik ging naar achteren met haar praten en zij ging van ‘Halleluja!’ en ik zei: ‘Dame, dit is niet van God’. En zij zei: ‘Oh ja, dit is van God, ik voel God helemaal over me heen’. Ik liet haar vanuit 1 Korintiërs 14 zien dat de geesten van de profeten aan de profeten zijn onderworpen. Ik zei: ‘Dit is niet aanbiddend en stemt niet overeen met waar we nu mee bezig zijn.’ En zij zei: ‘Oh, het is de Heilige Geest.’ En ik zei: ‘Nee, de Heilige Geest zal jou niet beheersen. Jíj kunt het beheersen, dat is wat dit vers hier zegt: de geesten van de profeten zijn aan de profeten onderworpen’. Ze zei: ‘Nee, het is God’. Ik zei: ‘Het is de duivel’! En ik zei: ‘Ik ga dit stoppen’. En zij zei: ‘Maar ik kán het niet stoppen’. Ik zei: ‘Kijk, deze duivel gaat deze zaal verlaten. Als jij het toelaat drijf ik hem uit en gaat hij weg en kun jij blijven. Maar als jij hier aan blijft meewerken, zul jij samen met die duivel moeten vertrekken.’ En zij zei: ‘Maar ik kan er niets aan doen: Halleluja!!’ Dus ik liet me door enkele kerels assisteren, pakten haar op en zetten haar buiten en zeiden: ‘Kom niet meer terug’. Jaren later heb ik die vrouw weer gesproken en ze bedankte me en zei: ‘Dat was inderdaad een religieuze geest en ik ben ervan bevrijd en ben nu vrij.’ En ze zei: ‘Dank je wel dat je me toen de waarheid hebt verteld’. Zie je, ik was helemaal niet boos op haar. Ik was boos op de duivel die mijn samenkomst verstoorde en als zij had meegewerkt hadden we de duivel weg kunnen sturen. Maar als ze niet met ons meewerkt, dan sturen we haar mét de duivel naar buiten. 

Jezus joeg dus gewoon de demonen de tempel uit. Hij kon er ook niets aan doen dat mensen de duivels toestonden om in hen te blijven. Jezus werd toornig! Dat is een goddelijke eigenschap! Wees toornig en zondig niet. Laat de zon niet over uw toorn ondergaan. Weet je, in het boek Galaten, als je dat ooit bestudeert, werd Paulus ook zó boos. Hij werd toornig omdat de mensen de genade hadden verlaten en tot het wetticisme waren teruggekeerd. En hij was grof. Hij was openlijk hardvochtig tegen ze en zei: ‘Als iemand een ander evangelie verkondigt dan ik jullie heb verkondigt, die zij vervloekt’! Ik weet vrijwel zeker dat deze mensen iets hadden van: ‘Oeh, ik kan niet geloven dat hij dát heeft gezegd.’ En daarom hebben ze waarschijnlijk iets gedacht van: ‘Hij zal wel niet bedoeld hebben wat hij zei.’ En daarom zegt hij gewoon nóg een keer in het volgende vers: ‘Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik thans nog eens: indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt!’! Hij was woest! In Galaten 4:16 zegt hij: Ben ik dus een vijand van u geworden, nu ik u de waarheid zeg? Hij was hard tegen ze. En vervolgens in Galaten 5, nadat hij spreekt over die Joden die maar over de besnijdenis doorzaagden, zegt hij: ‘Ik wou maar dat zíj afgesneden waren die jullie zo verontrusten!’ En sorry dat ik zo recht voor zijn raap ben, maar Paulus is degene die dit heeft gezegd. Ik vertel alleen maar wat de Bijbel zegt. En weet je waar hij het over heeft? Hij heeft het over deze Joden die alle mannelijke Christenen wilden besnijden. Hij zegt in feite: ‘Ik wou dat ze allemaal gecastreerd werden.’ Hij zegt: ‘Als zij zo graag willen triomferen in jullie vlees? Castreer ze maar’. Als je het opzoekt in wat voor vertaling ook, dát is waar hij het over heeft! 

Besef je dat Paulus gewoon pissig was op die Judaïsten. En wij zijn zó bang dat we iemand beledigen. Ik zeg je, iedere keer als je met dit soort dingen meewerkt maak jij jezelf ongevoelig voor een Goddelijk soort boosheid, en maak jij jezelf een schietschijf voor de duivel. Je geeft voet aan de duivel omdat je geen ruggengraat hebt! 

Broeders en zusters, God heeft ons gemaakt om op te staan en de duivel aan te vallen! Ik heb het niet over tegen mensen vechten. Ik ben niet tegen mensen. Als iemand hier vanavond boos is… Chuck hier was bij me in Fort Worth, toen een vrouw tegen me tekeer ging en zei dat ik waardeloos was. En in plaats van dat ik mezelf begon te rechtvaardigen en te zeggen ‘hoe durf je dat te zeggen’, want zij verwachtte dat ik mezelf zou gaan verdedigen en met haar gaan argumenteren, bood ik gewoon mijn excuses aan en zei: ‘Het spijt me. Het spijt me dat ik niet aan uw verwachtingen voldoe’. Ik probeerde mezelf niet te rechtvaardigen en zei: ‘Het spijt me’. Ik liet haar te keer gaan. 

Ik vecht niet met mensen. Ik ben niet boos op mensen. Maar weet je, ik ben wél boos op de duivel en ik ben boos op ziekte en ik ben woedend op wat satan allemaal uitvreet. En ik zég wel degelijk dingen en ik word wel degelijk driftig. Ik ben gewoon niet boos op mensen. Mijn vrouw kan je vertellen dat ze me nog nooit driftig heeft zien worden. Ze heeft me nooit boos zien worden. Mijn kinderen zeiden dat een van de dingen waar ze een hekel aan hadden was, dat ik niet als andere ouders was. Omdat ik nooit boos werd, ik schreeuwde nooit tegen ze. Ik heb nooit mijn stem verheven. Ik heb het niet over boos zijn op mensen. Ik ben een zachtmoedig mens, ik ben een aardige kerel, maar weet je, ik háát de duivel! En ik háát ziekte en ik haat armoede en ik haat depressie. En ik haat kwaad en verdorvenheid en trots en arrogantie. En ik tolereer ze niet. Ik heb temperament. Ik kies gewoon waar ik het op richt. Er bestaat een juist gebruik van temperament. 

Omwille van de tijd ga ik dit niet nogmaals lezen. Maar als je wilt kun je het opschrijven en opzoeken. Romeinen 12:19 zegt: De liefde zij ongeveinsd. `Het woord ongeveinsd betekent zonder huichelarij. Laat je liefde niet hypocriet zijn. En de rest van dat vers zegt: Heb een afkeer van het boze, en hang het goede aan. Als jij geen afkeer van het boze hebt, dan is je liefde geveinsd! Als jij zegt dat je van God houdt, maar je haat niet de dingen die tegen God zijn, dan heb je geen echte Goddelijk soort liefde.
Laat me dit gewoon even oplezen: Openbaring 6:6 t/m 17. Openbaring 11:18. Openbaring 14:10 en 19. Openbaring 15:1 en 7. Openbaring 16: 1 en 19. Al deze verzen spreken over de toorn van God die uitgegoten wordt. De schalen van de gramschap van God, wee de bewoners van de aarde om de toorn van God die komt. Mensen roepen het uit en vragen de rotsen en de bergen om hen te vernietigen en te bedekken omdat de toorn van God wordt uitgegoten. 

In Openbaring 19:1-6 en Openbaring 16:5 verheugen de heiligen en de engelen zich en roepen: God, U bent waardig, wat een grote wijsheid, want ze hebben het bloed van de heiligen vergoten en u geeft hen bloed te drinken, hun eigen bloed. Waardig bent U en ze beginnen God te aanbidden en te prijzen en verheugen zich omdat ze de vernietiging van de bozen zien. Weet je, er zijn sommige mensen hier in deze zaal die zich niet eens kunnen verheugen als ze een slecht mens zien verliezen. Maar dat is geen juiste houding van liefde. Nogmaals, je kunt best medelijden voelen voor de persoon, en zeggen dat het jammer is. Maar weet je, ik ben blij dat gerechtigheid zegeviert en dat het kwaad mislukt. Ik ben blij om te zien dat er een vergelding is aan de kwaadaardigen en ik ben vóór gerechtigheid en in ben tégen kwaadaardigheid. En dat is een goddelijke instelling. 

Ik ga weer terug naar het vers waar we mee begonnen zijn, Efeziërs 4:26 Geraakt gij in toorn, zondigt dan niet: de zon mag niet over een opwelling van uw toorn ondergaan.
Laat het niet in slaap vallen, wek jezelf op, je moet dingen dóen om jezelf opgewekt, in beweging te houden, want deze hele wereld is passief geworden. De hele wereld heeft goddeloosheid omarmd. Deze wereld haat helemaal geen hoogmoed en trots en boze wandel en een mond vol draaierijen. Ze omarmen het! Ze ondersteunen het. Christenen geven punten aan films die totaal pervers zijn. Weet je, als wij stoutmoedig zouden zijn en onze mening geven over TV, films en dat soort dingen, zouden we deze maatschappij volledig kunnen veranderen, als we werkelijk het kwade zouden haten en niet maar toegeven aan dat soort dingen. Wij zijn het grootste segment, ik bedoel, geestvervulde in tongen sprekende Christenen zijn de grootste groep stemmers in dit land en als wij werkelijk in overeenstemming met God zouden handelen en met onze portemonnees zouden stemmen, dan konden we de filmindustrie veranderen, de TV, we zouden alles kunnen veranderen, maar de Christenen haten niet echt al deze dingen en wij helpen het maar toenemen door onze passieve houding tegenover deze dingen. 

Nogmaals, ik zeg niet dat je een politieke activist moet worden. Weet je, ik heb een hekel aan abortus. Ik haat abortus. Maar ik zie er helemaal niets in om voor een abortuskliniek te gaan staan en daar demonstreren en van alles doen. Misschien doen sommigen van jullie dat, ik ben niet tegen je, ik denk dat we alle mogelijkheden moeten benutten. Maar ik werd jaren geleden al overtuigd dat we iets aan abortus moesten doen. Maar ik had geen zin om voor een kliniek te gaan staan. Weet je wat ik deed? Wij zijn een zwangerschapscentrum begonnen in Colorado Springs. En ik heb mijn radio uitzendingen en andere dingen gebruikt om er reclame voor te maken. Ik heb een plekje in het drukste winkelcentrum gehuurd en duizenden dollars aan drukwerk besteed. En wij hebben een klein zwangerschapscentrum dat maar 10 klanten per jaar kreeg. En nu hebben we daar meer dan 400 klanten per maand. We hebben een advertentie op de voorpagina van de ‘Gazette Telegraph’ in Colorado Springs gezet toen het abortuscijfer in Colorado Spring met de helft gedaald was en in de hele staat is het met één derde gedaald door dat zwangerschap centrum. Ik beweer dus niet dat je moet demonstreren. Ik heb nooit gedemonstreerd. Maar ik haat wel degelijk abortus en ik heb er iets aan gedaan om te helpen iets te bereiken. En wij hebben geïnvesteerd en er iedere maand geld in gestoken. We hebben aan het Colorado Zwangerschapscentrum gegeven. En ik doe er iets aan omdat ik abortus haat. Ik praat er niet alleen maar over, ik doe iets. Ik zeg dus niet dat je iemand in zijn gezicht moet gaan schreeuwen, je kunt wel degelijk in liefde naar de persoon handelen, maar we moeten echt leren het kwade te haten. En dat we goddeloosheid haten. En dat we ziekte en gebrek haten, en armoede en ellende haten. Dat we depressie haten en ik weiger gewoon op die manier te leven. 

Ik bid dat ik kan overbrengen wat ik vandaag aan je probeer duidelijk te maken. Maar broeders en zusters, er zijn velen van jullie die nog steeds ziek zijn, arm, depressief en verslagen omdat jullie het nog verdragen om op die manier te leven. Als jij zover komt dat je het niet langer verdraagt om zo te leven, ik wil zo niet langer leven, ik ga iets dóen, zelfs al is het verkeerd, maar hier blijf ik niet langer. Het is net als met die melaatsen die aan de poort van Samaria zaten. Hoe lang blijven we hier zitten? Tot we sterven? Als wij hier blijven zullen we sterven, als we de stad ingaan sterven we van de hongersnood. Laten we naar de Syriërs gaan en als ze ons doden, dood gaan we toch, dus laten we de enige mogelijkheid die we nog hebben gebruiken. We staan op en gaan iets doen. Er zijn sommige mensen in deze zaal, je bent aan het sterven, of het nu fysiek is, emotioneel, financieel. Satan is bezig je tot moes te slaan, en je wenst wel dat dingen zullen veranderen, maar je hebt geen strijdlust meer over binnenin je. Je zit maar passief te wachten en te bedelen en bij God te pleiten. Ik zeg je: wek jezelf op en wordt boos! En weiger gewoon om de duivel nog langer je te laten beroven en plunderen! Dat is een noodzakelijk onderdeel van de strijd! 

Ik heb als feit ontdekt dat als je díe instelling krijgt dat de duivel in feite een lafaard is. En weet je, als hij weet dat hij toch gaat verliezen zal hij je niet aanvallen. De reden dat hij jou zo hard aanvalt is omdat jij passief bent en toegeeft en hem de kans geeft te winnen. 

Vroeger was ik een ‘jogger’. Ik doe het nog steeds wel een beetje, maar ik ben nu meer een ‘wandelaar’ dan wat anders. In ieder geval, vroeger deed ik aan ‘joggen’ en er kwamen altijd honden achter mij aan. Over de hele VS gebeurde dat. Op een keer ben ik in Silicoga Alabama een boom in gejaagd. Om vier uur ’s ochtends door vijf honden. Een uur lang of zo, tot er iemand langskwam en de honden weghaalde. Ik ben door honden gebeten, in bomen gejaagd, door honden opgejaagd. En ik was niet bang voor honden, maar ik had zoveel slechte ervaringen dat het gewoon ellendig was. En op een keer was ik in Trinidad, Colorado. Ik ging met deze mensen mee naar huis. Ik verbleef in hun huis en ik mocht in hun slaapkamer slapen. En zij hadden een pitbull. En deze pitbull was een aanvalshond. En ze had minstens 15 1e-plaats prijzen voor aanvalswedstrijden. En die kamer hing vol met certificaten, linten, bekers voor aanvallen. En toen het tijd was om naar bed te gaan zeiden ze: ‘Je kunt in deze kamer slapen’ En het was de kamer van deze pitbull! En ik vond het prima zolang de eigenaren erbij waren, maar ik zei: ‘Hé, wat gebeurt er als ik ’s nachts opsta om naar het toilet te gaan? Wat doet deze hond dan’? Ze zeiden: ‘Die doet je helemaal niets’. En ik zei: ‘Maar hoe zit het dan met al deze aanvalstrofeeën en dat soort dingen’? En zij zeiden: ‘Maar het is een aanvalshond, het is geen valse hond’ En ik dacht: ‘Wat is het verschil’? En ze zeiden: ‘Een valse hond zou je bijten, maar een aanvalshond is getraind. Ze zal helemaal nooit iemand pijn doen’. 

En ze gaven het voorbeeld van deze inbreker die in hun huis had ingebroken. Zij waren niet thuis. En vier uur lang had deze aanvalshond die inbreker rondgejaagd, en toen hij viel greep hij hem bij de arm. En vier uur lang hield hij de arm van deze man vast. En iedere keer als die zich bewoog of wilde opstaan, dan gromde hij en kneep, maar hij heeft zelfs de huid niet beschadigd en hem geen schade bezorgd. Hij zei: ‘Dát is een aanvalshond. Een hond die iemand zou bijten, zoals een jogger’, ik had hem wat van mijn ervaringen verteld, ‘dat is een valse hond, en zo’n hond zou ik doden’. En toen hij dat had gezegd was het alsof er een lichtje bij me ging branden. En het werd me gewoon helder: ‘Ik heb me laten intimideren door honden’! En ik zei: ‘Ik ben degene met gezag, hoe durven die honden…’ En ik heb het grootste deel van mijn leven honden gehad. Op dit moment heb ik er geen, maar ik ben helemaal niet tegen honden, ik ben een hondenliefhebber. Ik vind honden leuk. Als een hond puppy’s heeft zal ik hun territorium niet schenden en niets doen dat ze als een bedreiging opvatten. Ik zal nooit iets doen dat een hond pijn doet. Maar als ik aan het joggen ben op straat, en een hond komt op me af, dan kan ze beter zorgen dat ze in staat is zichzelf te verdedigen. 
Mijn houding is veranderd. En niet lang daarna was ik over de weg aan het joggen. En er kwamen twee dobermans achter me aan. En dobermans leken wel de soort te zijn die mij het meest lastig vielen. En deze dobermans kwamen achter me aan en ik zeg je, ik ging door het lint. Ik werd woest op die honden. Hoe dúrf je achter mij aan te komen. Dit is openbaar terrein, je hebt geen enkel recht om dit te doen en ik pakte een stok en begon te meppen. En als ik een van die honden te pakken had gekregen zouden ze het er niet best vanaf hebben gebracht. En het was erg grappig om twee dobermans over de straat te zien hollen met een jogger die hen achterna zat. En dat was waarschijnlijk twintig jaar geleden en weet je, dit is mijn punt: toen ik mijn houding veranderde, dieren weten dat op de een of andere manier, heb ik vanaf die tijd nooit meer een slechte ervaring met een hond gehad. Een deel van de reden dat ik dit probleem had, was dat ze mijn zwakheid kunnen voelen en daar gebruik van maakten. 

En satan is net een hond. Satan weet of jij bereid bent tot het uiterste te vechten of je een strijdbare houding hebt of dat je passief bent en maar doet alsof. Als hij zwakheid in je bespeurt zal hij op je af springen en je verslinden. Hij gaat rond, zoekende wie hij kan verslinden. De mensen die hij kan verslinden zijn zwakke, passieve mensen, die in slaap zijn gesust. Die denken dat ze nooit boos mogen worden, ik moet deze ziekte en dit gebrek maar zien te dragen, geduldig en in stilte armoede lijden en God daardoor verheerlijken. Nee, je moet zover komen dat je deze dingen haat. En als jij die instelling krijgt, zal satan zijn staart tussen zijn benen steken en er vandoor gaan. En ik verzeker je dat een van de beste dingen die je kunt doen, is op een juiste manier boos worden, en de zon niet over je toorn laten ondergaan. Je moet jezelf opwekken. En daar ben ik vanavond voor gekomen. Om je op te wekken, aan te vuren. Om degenen die aangetast zijn te troosten, en de zelfvoldane aan te tasten. Amen? Je moet aangevuurd worden! Halleluja. Prijs God. 

Vader wij houden van U. Vanwege Uw woord. Dank U voor deze waarheden uit Uw Woord. 

Deel 2. De bron van goddeloze woede


 

www.vergadering.nu