Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Woedemanagement - 3
Andrew Wommack

Deel 1. Goddelijke woede
Deel 2. De bron van goddeloze woede
Deel 3. Boosheid tegen God, anderen en jezelf

Oorspronkelijke titel: Anger Towards God, Others, And Self
Als MP3 bestand te downloaden van: www.awmi.net
Vertaling: 2008 Jan Vossen

Iedereen heeft te maken met woede, boosheid. Daar is geen ontkomen aan. Maar gaan we met onze boosheid om op de manier zoals Gods Woord ons aangeeft? Er bestaat een soort woede die van God is, maar zelfs de normale goddeloze woede wordt zeer verkeerd begrepen. Het is niet zo dat mensen of omstandigheden ons boos maken. In dit onderwijs reikt Andrew ons opmerkelijke waarheden uit Gods Woord aan over het onderwerp woede. Een goddeloze woede is de sociale standaard van tegenwoordig. Gods Woord leert ons alles wat we moeten weten om op een goddelijke manier met onze boosheid om te gaan.

Deel 3: Boosheid tegen God, anderen en jezelf

Sommige mensen denken dat woede een totaal negatieve verkeerde emotie is. De manier waarop het wordt gebruikt is meestal een verkeerde emotie, maar er bestaat een juist gebruik van woede. En ik heb er over gesproken dat dit één van de redenen is dat satan toegang heeft tot de levens van veel mensen. Efeziërs 4:26 zegt: ‘Weest toornig en zondig niet. Laat de zon niet over uw toorn ondergaan’. En het volgende vers zegt: ‘en geef de duivel geen voet’. Wat aangeeft dat als je geen rechtvaardige goddelijke woede hebt, dit een van de manieren is waardoor satan ingang heeft in je leven. Een manier om dit te zeggen is: zolang je ergens mee kúnt leven, zúl je dat. Maar als jij een goddelijk soort boosheid toestaat te laten opkomen, tot waar je er genoeg van hebt, je verdraagt dit niet langer, je gaat bijvoorbeeld niet langer ziek zijn, of arm, ellendig of vals. Je kunt een driftbui letterlijk gebruiken om satan uit te drijven. Jezus smeet de tafels van de geldwisselaars om en joeg het vee naar buiten. Ik verzeker je dat Hij woest was. En Jezus zondigde niet. 

Gisteravond spraken we over het verkeerde gebruik van woede, de manier waarop de meesten van ons ermee vertrouwd zijn. We spraken erover waarom je eigenlijk boos wordt op mensen. Waarom je al die dingen doet. En wij vertelden vanuit Spreuken 13:10 dat uitsluitend door trots ruzie voortkomt. Dat is het enige dat je boos maakt. Het is niet jouw persoonlijkheidstype, het zijn niet je hormonen, het is niet wat iemand anders jou heeft aangedaan wat je boos maakt. Het is je zelfgerichtheid. Als iemand van jullie er gisteravond niet bij was, klinkt het je misschien verkeerd in de oren. Je bent het er misschien niet mee eens. Maar ik verzeker je dat het waar is. En gisteravond hebben we heel veel mensen vrij zien worden. Ik verzeker je dat dit heel veel levens van mensen zal veranderen. Daar hebben we het over gehad. 

Vanavond wil ik spreken over drie gebieden waarin mensen boos worden. Ik heb het natuurlijk over het verkeerde soort boosheid. Niet over goddelijke boosheid. En deze wordt veroorzaakt door onze zelfgerichtheid. Als je werkelijk ontvangt waar ik het gisteravond over heb gehad, zal dit je boosheid volledig ontwapenen. Maar ik wil hier over drie terreinen spreken. Een daarvan is dat mensen boos op God worden. En dat is iets wat ik gewoon niet uit eigen ervaring ken. God heeft mij aangeraakt en ik kan me nergens voorstellen dat ik ooit boos op God ben geweest. Maar ik spreek heel veel mensen en ik weet dat dit een gebied is, waarin heel veel mensen werkelijk boos zijn op God. Echt waar. 

Waarschijnlijk zijn er ook mensen hier in deze zaal die boos zijn op God. Je vindt dat God je in de steek heeft gelaten. En dat komt door verkeerde aannames, en verkeerd begrip. Allereerst, als je zou toepassen waar we gisteravond over gesproken hebben en gewoon de witte vlag hijsen: ‘God, ik ben U niet, U bent God. Ik zal van U houden en U dienen ongeacht de omstandigheden of wat ook’. Dat zou dit probleem al helemaal oplossen. Ik ben opgevoed in een denominatie die leerde dat God degene was die mijn vader had gedood toen ik 12 jaar oud was. Dat God degene was die beproevingen en problemen zond. Dat God degene was die mij deed mislukken. God deed dingen om mij te straffen en te breken en al die dingen te doen. En ook al was niets van dit alles waar. Ik heb een totale toewijding van mijn leven aan de Heer gemaakt en ik was ook bereid zo’n soort God te dienen. Dat was ik echt. Omdat ik besefte dat ik God niet was, en Hij wel. En ik ging niet zeggen: ‘Zolang U zus of zo bent, zal ik U dienen’. Ik wilde God gewoon dienen. En als Hij verkeerd aan mij was uitgelegd, dan diende ik Hem op die manier. En toen ze mij vertelden dat God mijn vader had gedood, ik herinner me dat ik dacht: ‘Ik begrijp niet hoe een liefdevolle God mijn vader kan doodmaken, maar als dat de waarheid is, ik zal Hem dienen’. Ik ben nooit boos geworden, ik ben nooit verbitterd geraakt. Ik heb nooit tegen God gerebelleerd. En daarom, nogmaals, als je dit besluit neemt, dat jij Jezus op de troon van je leven stelt en Hij de eerste en belangrijkste in je leven is, dan zou dat dit probleem moeten oplossen. Maar er zijn heel veel mensen boos op God, omdat zij denken: ‘Als God almachtig is, hoeft Hij maar met Zijn vingers te knippen en had Hij dit probleem kunnen oplossen. God heeft het niet gedaan en God heeft mij dus in de steek gelaten’. Er zijn daarom mensen die boos zijn op God. 

Ik ga hier nu een illustratie gebruiken, ik raad dit niet aa, ik neem daar dus geen verantwoordelijkheid voor, maar deze week keek ik naar de film ‘Bruce Almighty’. Heeft iemand van jullie die film gezien? Ik heb hem deze week gezien. Een pastor vriend had hem bij me aanbevolen, dus ik dacht, ik zal eens kijken. Ik heb hem op TV gezien. In ieder geval, ik beveel de film niet aan hoor. Het gaat over een kerel die boos is op God omdat zijn leven een puinhoop was. Hij gaf God er daarom van langs. God kwam opdagen in de vorm van deze acteur, wie was het ook weer, Morgan Freeman. Hij kwam langs in de vorm van Morgan Freeman en zei: ‘Oké, Ik geef jou nu de macht’. En Bruce werd daardoor een poosje God almachtig. Laat maar eens zien of jij het beter kunt. En hij verprutste het totaal. Maar in ieder geval was hij boos op God. Tenslotte besefte hij dat hij er zelf een zootje van had gemaakt en bekeerde zich. Midden op de snelweg viel hij op zijn knieën en bekeerde zich en zei: ‘Oh God, neem het maar terug, ik geef me over’. Hij werd prompt door een vrachtwagen overreden, stierf en ging naar de hemel. Maar in ieder geval, het is een heel verhaal. Maar het geeft een illustratie dat er heel veel mensen zijn, die God maar de schuld geven en denken dat God er allemaal voor verantwoordelijk is. 

Ik weet dat als ik met mensen spreek die iemand hebben verloren, ze denken dat als God het zou willen, dat God deze persoon had kunnen opwekken. En omdat een kind met een afwijking is geboren, omdat iemand te vroeg is gestorven, omdat een huwelijk stukliep, omdat een bedrijf failliet gaat, omdat dingen niet goed gaan, omdat je gezondheid slecht is, of wat dan ook. Er zijn mensen die boos worden op God. Nogmaals, het is in wezen zelfzuchtig. Jij hebt het niet begrepen. Je hebt nooit jezelf helemaal toegewijd aan God. Er zijn allerlei dingen die ik je zou willen vertellen die je hiermee zouden kunnen helpen om hier overheen te komen.

Op de allereerste plaats zijn er allerlei misvattingen. Mensen denken dat als God werkelijk God is, hoe komt het dat God dit niet heeft opgelost. Als God werkelijk God is, had Hij mijn probleem kunnen oplossen. Je moet beseffen dat God niet onafhankelijk van jou in je leven ingrijpt. Al onze boosheid tegen God is gebaseerd op verkeerd begrip en misvattingen. Laat ik een Bijbelvers gebruiken om dit te behandelen. Uit Efeziërs 3. Misschien wil je dit in je eigen Bijbel lezen anders geloof je gewoon niet dat het er in staat. Dit is niet de manier waarop de meeste mensen geloven. Efeziërs hoofdstuk 3:20 Hem nu, Die machtig is meer dan overvloedig te doen, boven al wat wij bidden of denken, En de meeste mensen zetten daar een punt neer. En ze zeggen dan: ‘God is in staat alles te doen. God is in staat overvloedig te doen, veel meer dan wij bidden of denken’. Dat statement is niet waar. Dat is niet wat dit vers zegt. Het zegt: Hem nu, Die machtig is meer dan overvloedig te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht, die in ons werkt. Met andere woorden, het woordje NAAR betekent dat Gods vermogen, Gods bewegen, het vrijzetten van Zijn kracht in jouw leven gebeurt NAAR de kracht die in jou werkt. God werkt dóór mensen. 

Ik weet niet of je begrijpt wat ik zeg, maar mensen beseffen dit helemaal niet. Dit heeft zich zo vastgezet in het denken van de meeste mensen dat ze er gewoon maar vanuit gaan dat God alles kan doen wat Hij maar wil. Wij hebben hele hordes in het lichaam van Christus die maar bidden voor een opwekking. En ik ben helemaal niet tegen opwekking. Ik zou dolgraag alle effecten en voordelen van een opwekking zien gebeuren. Maar de manier dat mensen er voor bidden, ze zijn helemaal niet bezig met het evangelie te prediken en mensen bedienen en helpen, waar Jim het over had, hun boodschappen voor ze kopen en ze zeggen dat God van ze houdt. In plaats daarvan zitten ze maar in hun gebedsruimten God te vragen om Zijn geest uit te storten. En ze begrijpen maar niet waarom God dit gebed nog niet heeft verhoord. 

Twintig, waarschijnlijk dertig jaar geleden was er een stad in Mississippi waar ze 24 uur per dag gebed hadden voor opwekking. Het was al vijftig jaar gaande. Je kon naar de kelder van deze kerk gaan. Dit was dertig jaar geleden en je kon gaten in het beton zien, waar mensen met hun knieën gaten hadden gesleten rond deze knielbanken. Ze hadden al die jaren 24 uur per dag gebeden om opwekking. Vijftig jaar lang. En nu is het al tachtig jaar en we hebben het nog steeds niet zien plaatsvinden. Hoe komt dat? Moeten we nog eens een miljoen mensen ronselen om in overeenstemming te bidden en God te vragen dit te doen? Het komt doordat mensen niet begrijpen hoe opwekking tot stand komt. 

Opwekking komt helemaal niet doordat jij er om bidt en vraagt. Ik weet dat sommige mensen aanstoot nemen door de manier waarop ik dit zeg, maar ik zeg het opzettelijk op deze manier. God heeft de dingen zó geschapen en zó ingericht dat Hij door mensen heen stroomt. En als jij het evangelie niet aan mensen verkondigt, en jij geen handen bij mensen oplegt en ze ziet genezen, als jij er niet op uit gaat en in de naam van de Heer de kracht vrijzet die de Heer heeft gegeven zal er niets gebeuren. Het zal niet zomaar uit de lucht komen vallen. 

Je kunt helemaal niet bidden en iemand door gebed alleen gered krijgen. Je kunt iemand niet het koninkrijk binnen bidden. Wat je wel kunt doen is bidden en God vragen om arbeiders in de oogst op hun pad te brengen. Als ze in een ander land of een andere stad wonen en jij niet in staat bent ze te bereiken. Maar íemand moet op hun weg komen en tot deze persoon getuigen en hen het evangelie verkondigen. Je kunt bidden dat radio, televisie en video’s op hun weg zullen komen en dat God dát zal gebruiken. Maar ik zeg je dat je niet zomaar iemand het koninkrijk binnen kunt bidden. Ik kan je niet zeggen hoeveel mensen boos zijn op God, omdat ze al twintig, dertig jaar hebben gebeden voor de bekering van hun man of vrouw en die nog steeds niet wederom is geboren. Ze zijn boos. Waarom heeft God nog steeds mijn gebed niet verhoord? Alsof God maar zomaar naar beneden reikt en iemand aanraakt en hups ze zijn gered! Zo gebeurt het niet. De Heer heeft wel ieder persoon al zijn zonden vergeven. Behoud is voor ieder persoon beschikbaar, maar ze moeten het Woord van God hóren. Romeinen 10 zegt: 14 Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker? 15 En hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn? 17 Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. 1 Petrus 1:23 zegt dat je wederom geboren bent: niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God. Om iemand te redden kun je niet alleen maar bidden en dan redt God soeverein en bovennatuurlijk deze persoon. God zal iemand op hun pad moeten brengen om hen de waarheid te verkondigen, om het Evangelie aan hen te prediken. 

Maar wij hebben tegenwoordig mensen in het lichaam van Christus die op hun knieën liggen te bidden voor opwekking. Bidden voor behoud maar aan niemand het evangelie verkondigen, omdat ze bang zijn afgewezen te worden. Ze willen geen afwijzing ervaren, ze zijn bang het bootje te laten schommelen. Maar het Woord zegt dat je wederom geboren wordt door een onvergankelijk zaad: het Woord van God. Hier wordt dezelfde uitdrukking gebruikt die wij gebruiken voor het planten van een zaad en zo een plant te kweken. Of een zaad in een vrouw planten en daardoor een kind verwekken. Er bestaat geen maagdelijke geboorte. Er was maar één maagdelijke geboorte ooit en daarna nooit meer. Ik verzeker je dat helemaal niemand ooit een maagdelijke wederom geboorte zal hebben. Zonder interactie en ontvangen van het Woord van God. Wij móeten het Woord van God aan mensen prediken. Maar mensen negeren dit en gaan er maar van uit dat als God zou willen, Hij deze persoon zal redden. God kan dit veranderen. Mijn kinderen zouden God kunnen dienen en het is Gods schuld. Hoe komt het dat God mijn kinderen niet Hem laat dienen? Hoe kan God mijn gezin de dingen laten doen die ze hebben gedaan? 

God beheerst jouw leven gewoon niet op die manier. God gaat helemaal niemand buiten de wil van die persoon om dwingen tot redding. Ze hebben een vrije wil. Het is stil hier. Ik weerleg hier vanavond heel wat religieuze doctrine. Maar weet je, er zijn mensen die boos zijn op God, omdat ze er maar van uitgaan dat God Almachtig maar gewoon kan doen wat Hij wil. En dat kan Hij niet! Sommigen van jullie nemen hier aanstoot aan en je zou ook kunnen zeggen: Hij wil het niet of zal het niet. Het maakt niet uit wat je zegt of hoe je het zegt, de kern is, het zal niet gebeuren! God stroomt door ons NAAR de kracht welke in ons werkt. 

Als jij opwekking wilt, weet je wat je moet doen? Jíj moet voor God gaan staan en opgewekt worden. Vol met de kracht van de Heilige Geest. Raak in vuur en vlam, ga het Woord geloven en neem dan het vuur dat God in jou legt en ga er op uit en besmet andere mensen ermee. Predik het evangelie, demonstreer het. Wek iemand uit de dood op. Drijf demonen uit. Open blinde ogen. Demonstreer de kracht van God en ik verzeker je dat als je dát doet, mensen wederom geboren zullen worden. Wij hebben deze week nog mensen wederom geboren gekregen. Weet je waarom? Omdat ze een demonstratie zagen van de kracht van God. 

We hebben, ik weet niet hoeveel, meer dan vijftig of zeventig of meer mensen die deze week de doop in de Heilige Geest ontvingen. Weet je waarom? Omdat ze de kracht zagen, de demonstratie. We hebben mensen uit rolstoelen zien komen, wat hadden we vanochtend ook weer? Iemand werd van chronische pijn genezen, ik weet niet, er waren verschillende getuigenissen vanochtend. Deze broeder hier werd van kanker genezen. Er waren geweldige dingen. Er kwam een dame uit Tennessee die van een zware beroerte is genezen. Ze had zelfs niet kunnen overleven, maar ze is volkomen gezond. We hebben de demonstratie van de kracht van God gezien. En zie je, als je begint te handelen op basis van het Woord van God, en je laat die kracht binnen in je wérken, dan zullen mensen wederom geboren worden. Mensen worden gedoopt in de Heilige Geest en er gebeuren dingen. 

Maar we zijn op de een of andere manier verstrikt geraakt in dit: ‘Oh God, als U echt God bent, dan kunt U deze persoon redden’. Nee, dat kan Hij niet. Zij zullen moeten geloven. En de manier waarop God het in elkaar heeft gezet dat ze kunnen geloven, is dat ze het Woord moeten horen. En velen van ons zijn te laf, te zelfzuchtig om het Woord van God tot iemand te prediken en wij vervangen dat door gebed en vragen God. En als het dan niet gebeurt, worden we boos en verbitterd op God! Zo werkt het gewoon niet! Dat is net als iemand die boos is omdat hij geen oogst heeft, maar nooit enig zaad heeft gezaaid. Ze hebben er voor gebeden. Ze hebben God geloofd, hoe kan het dat God geen oogst heeft gegeven? Sommigen van jullie vinden dit een dwaze illustratie, maar ik heb dit écht zien gebeuren.

Er was een man die boer was. Hij was een tot op het bot ongelovige en werd glorieus gered. Hij zat in mijn Bijbelstudies God te prijzen. En hij was zo druk bezig in het circuit van de Full Gospel Business Men, dat hij geen tijd had om zijn land in te zaaien op de manier zoals ieder ander deed. En één maand, één maand voor de graanoogst, kocht hij een half miljoen dollar graanzaaisel en zaaide 40 secties land in met graan. Hij verloor een half miljoen dollar. Hij had verwacht dat God het wel bovennatuurlijk zou laten groeien omdat hij zo druk bezig was met Gods werk te doen. En toen zijn oogst niet op kwam en hij alles kwijt was, was hij boos op God. Hij kwam naar mij toe: ‘God heeft mij in de steek gelaten, ik ben trouw bezig geweest met mijn getuigenis geven en God had dit zaad bovennatuurlijk moeten laten opkomen’. Zo werkt het niet. Weet je, het is gewoon dom om dan op God boos te zijn. Hij had op zichzelf boos moeten zijn. Dat werkt gewoon niet. 

Maar in het geestelijke gebied doen wij precies hetzelfde. God, waarom hebt U niets gedaan? God doet gewoon niet soeverein dingen buiten mensen om. God gebruikt mensen. Er zal altijd een mens betrokken zijn bij de kracht van God. God beweegt niet buiten mensen om. Sommigen van jullie zullen het daar niet mee eens zijn, soms stellen we de dingen zo voor dat ze soeverein plaatsvinden. Maar zoiets bestaat niet. Als je het hele Woord van God doorzoekt, iedere keer als je wat dan ook ziet gebeuren, mensen komen tot de Heer, wonderen gebeuren, naties worden op hun kop gezet. Voor ieder goed ding dat plaats vond in de Bijbel heeft God mensen gebruikt en heeft Hij iemand gevonden om te gebruiken. Als ik tijd had kon ik hier nog een apart onderwijs over geven. Maar God is een Geest. En Hij heeft fysieke menselijke wezens geschapen en gaf de autoriteit op deze aarde aan fysieke menselijke wezens. De kracht van God zal niet manifesteren zonder een fysiek menselijk wezen dat daarvoor wordt ingezet. Zo is het gewoon eenmaal. 

En zie je, als je hier wat van zou begrijpen, zou dat met een deel van je boosheid en woede naar God af moeten rekenen. Van: ‘Waarom deed God dit niet’? God werkt door ménsen. Het is niet God die jou ook maar een moment in de steek heeft gelaten? Het probleem is, dat wij God niet hebben geloofd. Het probleem is dat wij zijn tekort geschoten in het ontvangen van God. De Heer wil geen enkel individueel mens zien sterven en naar de hel gaan. Hij heeft voor de zonden van iedere persoon betaald. Het is niet Zijn wil dat wie dan ook maar verloren gaat. Maar weet je, mensen sterven en gaan naar de hel. Sommigen omdat ze het wel hebben gehoord, maar gekozen hebben om hun eigen weg te gaan. Maar er zijn vele mensen die sterven en naar de hel gaan, omdat er niemand is die hen het evangelie vertelt. 

Bij ons is een kerk bezig miljoenen dollars uit te geven om mensen over de wereld te sturen om voor steden te bidden. Maar ze verbieden hen om te spreken. Ze verbieden om te getuigen. Ga alleen maar bidden en doe geestelijke oorlogvoering. Aan dat soort dingen worden miljoenen dollars uitgegeven. Ze denken dat je een opwekking naar beneden kunt bidden. Zo werkt het gewoon niet. En als jij dat wel denkt, en al die inspanning besteedt aan gebed, en er gebeurt gewoon helemaal niets, dan is dat omdat je niet meewerkt met de wetten die God heeft ingesteld. En dan wordt jij boos op God. Waarom heeft God niet ingegrepen? Waarom heeft God niets gedaan? God moet door mensen heen stromen. God heeft altijd een man of een vrouw nodig om doorheen te stromen. 

Ik garandeer je dat God je niet heeft laten zitten. God is trouw, trouw, trouw. Hij heeft nog nooit een enkel individu van ons in de steek gelaten. En boosheid tegen God is óf uit onwetendheid omdat je verkeerde vooronderstellingen hebt, of omdat je gewoon zo zelfgericht bent dat je alleen maar aan jezelf denkt. En dat je Gods standpunt niet hebt overwogen, niet hebt beschouwd hoe het koninkrijk van God werkt of iets dergelijks. Er zijn wetten die bepalen hoe God functioneert. Mensen, er is zoveel wat ik hierover zou kunnen zeggen. Laat ik gewoon nog zeggen, in Markus 5 waar de vrouw met de bloedvloeiingen naar de Heer toe kwam, zijn er gewoon wetten die bepalen hoe Zijn kracht stroomt. Zij kwam naar Hem toe en raakte de zoom van Zijn kleed aan, en Jezus draaide zich om en zei: ‘Wie raakte Mij aan’? De meeste mensen denken dat dit een retorische vraag is. Zij denken, natuurlijk is Jezus God, dus Jezus wist alles. Nou was Jezus wel degelijk God, dat geloof ik met mijn hele hart, maar Jezus was ook een fysieke mens. En met zijn fysieke verstand wist Hij niet alles. 

Lukas 2:52 zegt dat Jezus: …nam toe in wijsheid en grootte en genade bij God en mensen. Hij moest toenemen in wijsheid. Jezus kwam niet Hebreeuws sprekend uit de moederschoot. Jezus wist niet hoe Hij moest lopen als kleine baby. Hij moest het leren. Jezus struikelde. Hij moest leren voedsel naar Zijn mond te brengen en niet op Zijn gezicht te smeren. Jezus’ verstand moest groeien. Hij was God in Zijn geest, maar in Zijn denken wist Hij niet alles. Hij moest worden opgevoed en toenemen net als een normaal mens. En toen Hij zich omkeerde en vroeg: ‘Wie raakte Mij aan’, sprak Hij vanuit zijn zondeloze, volmaakte fysieke denken, en wist Hij niet wie Hem had aangeraakt. Dit nu is zo belangrijk, omdat als jij denkt dat God maar soeverein bepaalt wie ook maar geneest, dan denk jij dat God ieder persoon bekijkt, oordeelt of ze waardig zijn, en als je waardig genoeg bent, als je dit en dat allemaal hebt gedaan, dan schenkt God jou genezing. De meeste mensen denken dat dit zo werkt. 

Ze komen bidden en als ze dan niet genezen en geen manifestatie zien, dan vragen ze zich af: ‘Waarom heeft God mij niet genezen?’ En dan gaan ze zich afvragen, is er een of andere onwaardigheid in mij? Heb ik dit of dat niet gedaan? Is dat de reden dat God het heeft achtergehouden? Dat is helemaal niet hoe het koninkrijk van God functioneert. 

Deze vrouw raakte de zoom van zijn kleed aan en Hij wist niet wie het was. Dat betekent dat Hij haar niet had bekeken. Hij had niet overwogen of ze wel oprecht genoeg was, of ze wel genoeg geloof had of wat dan ook, maar de kracht van God ging gewoon van Hem uit en deze vrouw was genezen, nog vóór Jezus maar de kans had om haar te beoordelen. Weet je wat dit mij zegt? Dat het koninkrijk van God functioneert op basis van wetten. Het is net als elektriciteit. Als jij een stroomdraad onder spanning, die niet is geïsoleerd, vastpakt, en je bent geaard, dan zal die kracht door je heen stromen en je bezeren of je doden. En het is echt niet de elektriciteitsmaatschappij die iets persoonlijk tegen jou heeft en dit deed om jou een lesje te leren. Het is gewoon een wet. Het is gewoon wet. Als je die wetten begrijpt kun je er gebruik van maken. Elektriciteit bestaat al vanaf de dag dat God de hemel en aarde schiep. Adam had al van elektriciteit gebruik kunnen maken als hij had begrepen hoe de wetten werken. God heeft elektriciteit niet voor ons verborgen gehouden. Het is onze onwetendheid van de wetten die ons heeft verhinderd ze te gebruiken. Het is onze onwetendheid van de wetten die zorgt dat mensen sterven aan elektriciteit. Het is niets persoonlijks. Het wordt gewoon door wetten beheerst.
En je moet gewoon leren wat die wetten zijn en leren ermee samen te werken. Als jij in deze ruimte het licht aan wilt doen, of de airco aan wilt zetten, kun je de elektriciteitsmaatschappij bellen en hen smeken en bedelen of ze alstublieft het licht aan willen doen, alstublieft zet de elektriciteit aan. Ze zullen het niet doen. Ze hebben de kracht al lang opgewekt en bij jou afgeleverd. Het is de wet dat jij de schakelaar om moet zetten. Jij moet naar de knop gaan en erop drukken. En in zekere zin ben jij degene die bepaalt of deze kracht gaat werken. Niet omdat jij groter en sterker in macht of autoriteit bent. Het is niet jouw energie, het is niet jouw autoriteit. Ik verzeker je dat je een gloeilamp in je mond kunt stoppen, maar die zal nooit aangaan. Jij bent niet de krachtbron. Maar die kracht is tot jouw beschikking gesteld en jij moet op de knop drukken. 

Het is precies hetzelfde met de dingen van God. God heeft allang ieder persoon genezen die ooit genezen zal worden. Hij heeft al ieder persoon op deze aardbol gered, de betaling voor hun zonden is al verricht. God heeft allang een voorziening getroffen voor alles wat je maar nodig kunt hebben, zelfs voordat je het probleem maar had. Gods werk is gedaan en als jij de manifestatie van wat je nodig hebt niet ziet, dan komt dat niet omdat God soeverein heeft besloten om jou niet te geven wat je nodig hebt. Het komt omdat jij onwetend bent van de wetten. Je hebt de schakelaar niet omgezet. Je hebt niet in geloof gesproken. Je hebt iets niet goed gedaan. De oorzaak is niet dat God niet geeft, maar dat wij niet hebben ontvangen. Het is altijd naar de kracht die in óns werkt. Dit is toch een ontzagwekkende waarheid. Jullie zitten me allemaal aan te kijken van: oh, dit weet ik toch, of: hier geloof ik niks van. Ik verzeker je, dit is een fundamentele waarheid. Je zult nooit ver komen in je relatie met God, totdat je snapt dat God getrouw is, dat God je nog nooit heeft laten zitten. En als iets in je leven nog niet heeft gewerkt, dan is het niet Gods fout! Gooi het op onwetendheid of weet ik veel, maar geef niet God de schuld! 

Jamie en ik hadden een zeer intieme vriendin. Ik heb zelfs noodverlof gehad om uit Vietnam naar huis te komen om bij dit meisje te zijn. Toen zij stierf was ik bij haar. Ik was erbij toen ze in haar eigen bloed stikte. Wij probeerden God te geloven dat ze uit de dood zou opstaan. We baden dat ze uit de dood zou opstaan. Ze werd begraven. En weet je, iedereen om me heen, zei: ‘Nou, het zal Gods wil niet zijn geweest, we weten niet waarom God haar niet genas’. En ik zei tegen iedereen: ‘Ik verzeker je dat het Gods wil was dat dit meisje zou genezen’. En ze zeiden tegen mij: ‘Wil jij beweren dat Gods wil niet is geschied’? Weet je, in religieuze termen denkt men dat Gods wil altijd automatisch geschied. Ik zei: ‘Nee, ik weet niet hoe ik het uit moet leggen. Ik weet alleen, het was niet Gods wil dat dit meisje stierf’. En sommige mensen konden dit niet aan. 

En het heeft mij drie jaar gekost om uit te puzzelen wat er was gebeurd. Maar er waren heel wat oorzaken voor. Er waren heel wat stommiteiten, heel wat onwetendheid aan onze kant die dit veroorzaakten. Het was niet Gods wil dat zij stierf. Het was ook niet Gods wil dat mijn vader stierf toen ik 12 jaar oud was. God heeft mijn vader niet gedood. Sommige mensen denken: ‘Iedereen heeft een nummertje, en als jouw nummertje wordt omgeroepen, dan ben je er geweest’. Dat klopt niet. Dat is niet juist. 
Dat is gewoon niet waar. God kiest helemaal niet soeverein het moment dat jouw leven voorbij is. De Schrift zegt dat God iedereen mínstens 70 jaar heeft toegemeten. En als om reden van kracht, jouw kracht, je wel 80 jaar leeft, gaat het daar verder. Jij kunt je leven verlengen! God heeft absoluut niet jouw nummer ergens op een kalender staan in de hemel. En als je nummertje aan de beurt is, dan moet je gaan. 

Als jij minder dan 70 jaar oud sterft, dan heeft satan je op de een of andere manier gedood. Dat heeft hij misschien niet rechtstreeks gedaan, maar bijvoorbeeld doordat jij hebt meegewerkt, misschien door alle junkfood te eten, of doordat je in slaap viel tijdens het rijden en een auto-ongeluk had. Het is iets, maar in ieder geval níet God die jou heeft weggenomen. God heeft minimaal 70 jaar toegemeten en Hij zegt dat je ouder kunt worden dan dat. In feite is het zo dat de kerel die schreef dat 70 het minimum was, zelf 120 jaar leefde. Mozes is degene die dat heeft geschreven in Psalm 90. Mozes werd 120 jaar oud en zijn kracht was niet afgenomen, noch waren zijn ogen minder geworden. Hij functioneerde in gezondheid. En dat kun jij ook. Wij kunnen ook 120 jaar oud worden. God is niet degene die deze dingen bepaalt. 

Ik zeg je, onwetendheid is een dure grap. Soms hoor je wel eens dit gezegde: die uitdrukking van Dave Duell over die bumpersticker die precies het tegenovergestelde zegt: ‘onwetendheid is een zegen’. Je hoort mensen zeggen dat onwetendheid een zegen is. Maar de waarheid is dat onwetendheid je veel kost. Onwetendheid is duur. Onwetendheid is gevaarlijk. De Heer zegt: ‘Mijn volk gaat ten gronde aan een gebrek aan kennis’. En ik verzeker je, broeders en zusters, dat wie dan ook maar boos is op God…, ik weet gewoon niet hoe ik het vriendelijker kan zeggen, dus vergeef me, maar wie dan ook maar boos is op God is onwetend. Onwetend van de dingen van God. God is de meest geweldige persoon. Hij is trouw, Hij is vriendelijk, Hij is vergevingsgezind. God is nog nooit te kort geschoten naar wie dan ook hier. Jouw probleem wordt nooit en nooit door God veroorzaakt. En als jij op God boos bent, dan ben je ontwetend. 

God houdt van je. Ik veroordeel je niet, maar je bent onwetend. Je weet gewoon niet hoe de dingen van God werken. In feite is het niets dan genade van God dat wij niet allemaal al vernietigd zijn. Want wij zijn zó door en door onwetend. Weet je, we ontvangen veel meer dan we begrijpen. Er is een genade en een goedheid van God, maar onze eigen onwetendheid hindert ons. In ieder geval, ik kan de hele avond wel doorgaan met hierover te onderwijzen. Ik heb tapes over de ‘soevereiniteit van God’ en andere onderwerpen. Maar er is geen enkele, maar dan ook geen enkele reden voor jou om boos op God te zijn. 

En dan is er nog een andere categorie van mensen die boos zijn. Ik spreek in het algemeen, niet over individuele gevallen. Maar mensen worden boos op andere mensen. Ze koesteren onvergevingsgezindheid en houden vast aan onvergevingsgezindheid. Man, ik zou dagenlang over onvergevingsgezindheid kunnen prediken. Ik probeer dit allemaal heel snel samen te vatten vanavond. Ik zal enkele dingen heel snel moeten noemen. 

Maar boosheid op andere mensen is gewoon nutteloos. Het is zinloos. Er is werkelijk geen enkel voordeel voor je, om vast te houden aan onvergevingsgezindheid ten opzichte van andere mensen. Het treft de ander helemaal niet. Het kwetst alleen maar jezelf. Ik kan je gewoon niet zeggen hoeveel mensen ik ken die op een ander boos zijn. Ze weigeren met hen te praten, laten hen links liggen en denken dat zij op de een of andere manier die persoon raken. Ze denken dat ze hen terug kunnen pakken door boos te zijn. Maar die ander slaapt ’s nachts lekker en denkt er niet eens aan. Het maakt hen niets uit wat jij denkt. Het heeft geen enkele invloed op hen. Jij bent degene die er maar mee bezig blijft. Jij bent degene die er gezondheidsklachten door krijgt, omdat je door je onvergevingsgezindheid gespannen raakt. Je straft alleen maar jezelf. Boosheid doet een ander helemaal niets. Het raakt jóu. 

Ik heb in Ohio voor een vrouw gebeden. Dat was zo’n 25 jaar geleden. En deze vrouw kwam met een looprek naar voren. Ze had artritis. Ze had 30 minuten nodig om 5 tot 10 meter af te leggen. Ze was nauwelijks in staat vooruit te komen. Zij had zo’n vreselijke pijn. Ik heb met deze vrouw gebeden en de pijn bestraft, en gebood de pijn om haar te verlaten. En de pijn van deze vrouw verliet haar ogenblikkelijk. Ze tilde het looprek boven haar hoofd en liep rond met dat ding boven haar hoofd. Als je haar had gezien, ze kon nauwelijks schuifelen. Het was wonderbaarlijk hoe deze vrouw werd vrijgezet en genezen. En iedereen begon God te prijzen. De volgende avond kwam ze weer naar de samenkomst en weer met dat looprek. En ze was nauwelijks in staat zich voort te bewegen. En ik zei: ‘Wat is er met je gebeurd’? En ze zei: ‘Tegen de tijd dat ik bij mijn auto was, was al die pijn weer terug en ik ben er nu erger aan toe dan ooit tevoren’. 

En ik zei: ‘Weet je, op de een of andere manier is de grondoorzaak van die artritis achter gebleven’. We hadden wel iets boven het oppervlakte afgesneden, maar het groeide weer op. Ik zei: ‘Er moet een reden zijn’. Het hoeft niet altijd zo te zijn. Soms wordt je gewoon aangevallen. Soms gebeuren dingen gewoon. Maar soms zijn er emotionele, geestelijke redenen waarom mensen ziek zijn. En daarom zei ik: ‘Er moet een oorzaak zijn, waarom je zo bent, dus laten we bidden’. En toen ik voor deze vrouw begon te bidden sprak de Heer tot me over onvergevingsgezindheid, wrok en bitterheid. En ik zei: ‘Tjonge, jij hebt een haat in je hart tegenover iemand’. En deze vrouw begon te huilen en zei: ‘Ik weet precies over wie jij het hebt’. En ik zei: ‘Je moet vergeven’. En deze vrouw onderbrak mij en vertelde dat zij twintig jaar daarvoor omging met een man. En hij wilde sex met haar bedrijven voordat ze trouwden. Ze zei: ‘Nee’, en hij zei: ‘Ik hou van je, ik beloof met je te trouwen’. En hij haalde haar over en ze ging met hem naar bed. En toen liet hij haar zitten en ging er vandoor. Dat was lang geleden nog voordat abortus populair werd. Ze had geen alternatief. Ze kreeg een buitenechtelijk kind en onderging schaamte en schande en al die dingen, en dat was in een heel conservatieve omgeving. Heel anders dan tegenwoordig. Deze vrouw voelde zich vreselijk vernederd, twintig of dertig jaar lang, dat weet ik niet meer, heeft zij deze man gewoon gehaat. Ieder dag van haar leven en bad dat hij zou sterven. 

Hij was uit haar leven verdwenen. Ik weet zeker dat hij haar gewoon allang vergeten is en er niet meer aan dacht. Maar zij droeg haat voor hem rond in haar hart, zonder zich te realiseren dat dit precies hetgeen was dat de artritis toegang tot haar leven gaf. Het deed hem helemaal niets, het verwoestte haar. Dus ik bad voor haar en zei: ‘Er is een zalving van God voor jou om je te helpen deze vent te vergeven’. Ze begon te huilen en zei: ‘God, ik vergeef hem’. Ze noemde zijn naam en vergaf hem gewoon en liet het los. En weet je, nog voor ik voor haar kon bidden hief ze dat looprek omhoog en begon weer rond te lopen. Ze was volledig genezen. Ze kwam iedere avond terug. Het was een serie van vier avonden. Ze had geen enkele pijn meer, het kwam niet meer terug en ze heeft nooit meer een probleem gehad. Ze was vrijgemaakt. 

Haat tegen andere mensen doet helemaal niets aan hén. Maar het zal jouzelf vernietigen. Satan zal er gebruik van maken om binnen te komen, je lunch op te vreten en het zakje te laten ploffen, als jij toegeeft aan ruzie en haat. 

Laat me hier enkele verzen over geven. Kijk eens in Jakobus 3:16 want waar naijver en zelfzucht heerst, daar is wanorde en alle(rlei) kwade praktijk. (SV: alle boze handeling). Weet je, dit is een van de meest verbazingwekkende verzen in de Bijbel. Verbazend op een negatieve manier. Het is geen positieve verklaring, maar wel helemaal waar. want waar naijver en zelfzucht heerst, daar is wanorde en alle(rlei) kwade praktijk. Niet enkele of enige boze handeling, maar álle boze handeling. Als jij in ruzie en twist terecht komt, en nu spreek ik niet over een goddelijk soort woede tegen de duivel en tegen het kwade, maar als jij terecht komt in haat en strijd met een persoon, dan open je de deur voor wat satan ook maar wil doen in jouw leven. Dat is precies wat dit vers hier zegt. want waar naijver en zelfzucht heerst, daar is wanorde en alle(rlei) kwade praktijk.. Nijd en twist openen de deur tot alles wat satan in jouw leven wil doen. En dat is een luxe die jij je niet kunt veroorloven. 

Ik ben eens naar een kerk geweest in Corpus Christi in Texas. En vlak voordat ik daar kwam, was een jongen gestorven. En de kerk had een begrafenis gehad. Deze kerk was bezig geweest met geloven. Het was een Assemblies of God kerk die predikte dat wonderen kúnnen gebeuren, maar je kunt ze niet voorspellen of voor ze geloven. Het was meer ‘het is zoals het gebeurt, het zij zo’. De pastor was recent aangeraakt door het Woord en was begonnen te prediken dat God een goede God is. God wil je zegenen, en het is altijd Gods wil om te genezen. En deze jongen had in coma gelegen en de kerk had voor hem gevast, ik dacht drie dagen lang, gelovend dat God hem zou opwekken. Hij stierf en twee dagen voor ik kwam hadden ze een begrafenis. Ze waren net gloednieuw begonnen en probeerden God te geloven in dit gebied. Hun geloof was in verwarring geraakt en ze gingen mij vragen stellen. Ik ging met de ouders van dit kind uit eten om uit te zoeken wat er was gebeurd. En ik vertelde hen: ‘Ik verzeker je, God heeft je niet in de steek gelaten. God is niet in gebreke gebleven om deze jongen te genezen, er moet iets zijn geweest van onze kant, dat ons heeft verhinderd de genezende kracht van God te ontvangen’. Maar ik wist niet wat het was. Ik wist niet wat ik hen moest vertellen. 

Het kostte me enkele dagen, maar uiteindelijk kwam ik erachter dat er zoveel ruzie in het huis was tussen de ouders dat de ouders over een echtscheiding aan het praten waren. Ze schreeuwden en tierden tegen elkaar. Op de dag dat dit gebeurde had de moeder ruzie met de jongen gekregen en had gezegd dat ze hem haatte en niet wilde dat hij ooit nog naar huis terug zou komen. Hij was naar school gegaan. En tijdens de middagpauze had hij de school verlaten en was naar het huis van iemand gegaan. Dat was tegen de schoolregels. En hij had een pistool gepakt en speelde er mee. Hij speelde Russisch Roulette . Hij zette het pistool tegen zijn hoofd en schoot zichzelf door het hoofd en daardoor raakte hij in coma. Vervolgens gingen ze bidden en geloofden voor genezing en konden maar niet begrijpen waarom hij niet was genezen. Weet je, zij leefden in ruzie. Dat huis was vol ruzie en haat en onvergevingsgezindheid en dit vers zegt dat dat een deur openzet voor iedere boze handeling. En ze hadden geen flauw idee hoe het mogelijk was dat satan hun gebeden belemmerde. 

Weet je, je kunt gewoon niet in ruzie leven en satan zo’n toegang tot je leven geven en allerlei dingen toestaan. Je moet beseffen dat ruzie onaanvaardbaar is. En sommigen van ons denken: ‘Nee, zo ben ik opgevoed. Wij zijn nooit een lief aanhankelijk clubje geweest. Wij schreeuwen altijd tegen elkaar. Zo is het nu eenmaal’. Je kunt zeggen wat je wilt, maar het is verkeerd. En het vormt een toegang voor de duivel in je leven.
‘Nou, ik ben Mexicaans en Mexicanen zijn nu eenmaal heetgebakerd en werken elkaar snel op de zenuwen. Zo zijn we nu eenmaal’. Nou, je zit fout. Dat zijn helemaal je genen niet. Je hoeft helemaal niet zo te zijn. Je kunt ervan worden bevrijd. Ik garandeer je dat ruzie de deur opent naar ieder boos werk. En wij vragen ons maar af waarom we zulke problemen hebben. 

Ik logeerde een keer in het huis van mensen, toen ik daar preekte. En zij schreeuwden gewoon tegen hun kinderen. Ik herinner me dat ze tegen een kind tierde: ‘Ga onmiddellijk je bed opmaken, jij luie donder, niksnut’. Ze voer tegen hem uit en ging tekeer. En ze hadden mij gevraagd: ‘Hoe kunnen wij zorgen dat onze kinderen ons liefhebben en de dingen laten werken’. En ze konden maar niet begrijpen wat er mis was. En dus, nadat ik deze tirade had aangehoord zei ik tegen deze vrouw: ‘Waarom ga je niet tegen mij tekeer? Waarom schreeuw je niet tegen mij om mijn bed op te maken? Waarom kom je naar mij en praat wel vriendelijk tegen mij’? Ze keek mij aan en zei: ‘Maar jij bent te gast in ons huis’. En ik zei: ‘Nou, als je net zo tegen mij zo spreken als tegen je kinderen, zou ik ook een probleem met je hebben’. 
Maar op de een of andere manier denken mensen: ‘Maar we zijn familie, zo gaan familieleden met elkaar om’. Nou, dat zou precies het tegenovergestelde moeten zijn. Als je bot zou moeten zijn, maar je zou tegen helemaal niemand bot of onvriendelijk moeten zijn, maar als je tegen íemand te keer moet gaan, ga dan tegen mij te keer. Wees bot tegen een vreemdeling, maar ga niet te keer tegen de mensen die je het meest liefhebt. Je zou de mensen in je eigen huis vriendelijker moeten behandelen dan wie dan ook. Je zou jegens hen je béste gedrag moeten vertonen in plaats van je ergste gedrag. 

Weet je, mijn broer is niet eens gedoopt in de Heilige Geest. Maar ik verzeker je dat hij enkele dingen goed in orde heeft. En een van de dingen die vlak nadat hij was getrouwd gebeurde was, dat zijn vrouw van allerlei dure dingen te voorschijn haalde. Porselein, kristal, zilver bestek om de tafel fraai op te maken. Hij vroeg: ‘Waarom zet je al dit spul klaar’? Ze zei: ‘We krijgen vanavond visite en ik wil ons allerbeste bestek klaarzetten’. Ray pakte alles weer in en zette het oude spul neer en zei: ‘Van nu af aan zal mijn gezin eten van het beste spul, porselein, zilver, kristal en zo, en dat andere spul is voor de visite. Ik wil mijn eigen gezin béter behandelen dan wie dan ook.’ En weet je, hij heeft een goed huwelijk. Hij heeft een goed gezin. 

Je hebt een referentiekader. Je bent opgevoed in een omgeving waar geschreeuwd en gescholden werd en je denkt dat dit normaal is. Maar ik zeg je dat het Woord van God ons zegt dat waar nijd en twist is, daar is wanorde en ieder boos werk. Je bidt misschien voor financiële voorspoed en je citeert al je verzen en geeft je tienden en doet alles punt voor punt precies goed, en je kunt maar niet begrijpen waarom je niet voorspoedig bent. Maar je schreeuwt en behandelt mensen als dieren. Je wordt boos. Je zegt dingen, je hebt driftbuien en je kunt maar niet begrijpen waarom je niet voorspoedig bent. Dat is net alsof je de duivel door de voordeur naar buiten jaagt, maar je laat alle ramen en de achterdeur wijd open staan. Dat is gewoon dom. Je zult alle kansen voor de duivel om je leven binnen te komen moeten afsluiten. 

Wellicht voel je wat bevrediging, je denkt dat je hen straft, maar je treft helemaal die ander niet. Ik zeg je dat boosheid tegen andere mensen, en nijd en ruzie een ingang is voor ieder boos werk in jouw leven. Je kunt je dat helemaal niet veroorloven. Je moet het stoppen. En de manier om het te stoppen hebben we gisteravond besproken. Hou op met zelfgericht te zijn en alleen maar aan de dingen te denken vanuit jouw perspectief, kom zover dat je meer van God houdt en meer van andere mensen dan van jezelf. Dan houd je vanzelf op met boos zijn op andere mensen. Je gaat bewogenheid met hen krijgen. Amen? 

Het laatste onderwerp waar ik vanavond over wil spreken, en dit is echt heel belangrijk, is dat heel veel mensen boos zijn op zichzelf. Heel veel mensen haten zichzelf. En weet je, wat je niet hebt kun je niet weggeven. We hebben heel veel huwelijksconferenties gehouden. In feite hebben we zelfs een heel stel seminars hier in Phoenix gehouden. Wellicht zijn sommigen van jullie jaren geleden wel eens geweest. En een van de dingen die ik werkelijk afkeur van sommige van de huwelijksseminars waar ik zelf naar toe ben geweest of over gehoord heb, is dat ze je vertellen hoe je van je partner zou moeten houden. Zij vertellen je allerlei manieren om je partner te behandelen en al die aanhankelijke dingen die je moet doen. Ze geven je al die stappen, maar zeer zelden vertellen ze je over hoeveel God van jou houdt. 

De reden dat de meeste mensen geen liefde geven, is dat ze nooit echt liefde hebben ontvangen. Ze hebben het zelf niet. En je kunt gewoon niet weggeven wat je niet hebt. En de meeste mensen hebben nooit echt Gods onvoorwaardelijke liefde voor henzelf ontvangen. En de reden dat sommigen van jullie zo vals als een slang zijn, komt omdat je niet van jezelf houdt. Je haat jezelf. Je bent hartstikke ontevreden over jezelf en daardoor ben je niet in staat van een ander te houden. En wat je niet hebt kun je niet geven! 

Ik heb heel veel getrouwde stellen geholpen. Ik sprak met ze, en de ene persoon is boos en woedend, en ik vraag: ‘Heb je ooit wel eens nagedacht waarom iemand zo is’? En ze hebben er meestal nooit over nagedacht. Het enige waar ze naar kijken is wat er gebeurt. Maar ze vragen zich niet af waarom iemand zo is. Ik ging dan functioneren in de gaven van de Geest en zei: ‘Man, God laat me zien dat deze mensen nooit liefde hebben gekend. Ze zijn mishandeld, bezeerd en gekwetst. Hoe kunnen ze geven wat ze niet hebben?’ En wat we doen is, in plaats van ze bekritiseren over hun daden, naar de oorzaak ervan gaan en beginnen hen te vertellen: ‘Weet je, God houdt van je. Je hoeft zo niet te zijn’. En als iemand eenmaal vol wordt van de liefde van God, gaat hij dat automatisch ook geven aan andere mensen. 

Sommige mensen vinden mij hard of zoiets, omdat ik recht voor zijn raap ben en allerlei dingen zeg. Maar ik heb echt mensen lief. En mijn hele leven is gewijd aan het liefhebben van mensen en te proberen om mensen te helpen. En ik weet precies vanaf wanneer dat zo is. Dat gebeurde op 23 maart 1968 toen opeens de liefde van God binnen in mij explodeerde. Vóór die tijd deed ik dingen omdat de kerk me opdroeg dat je dingen moest doen. Je moest prestaties leveren voordat God van je kon houden en je aanvaarden. Dus ik laadde mezelf op. Bedenk dat ik een introvert persoon was. Ik kon niemand aankijken en praten tegelijk. Maar ik laadde mezelf op om er op uit te gaan en getuigenis te geven. Op straat en van deur tot deur getuigen. Ik ging er niet alleen met volwassenen op uit. Ik ging ook speciale jeugdavonden bezoeken. Ik belde op dinsdag- en donderdagavonden bij deuren aan. Iedere avond legde ik vijf of zes bezoeken af. Iedere zondag stond ik voor in de kerk. Ik kreeg schouderklopjes vanwege de mensen die ik tot de Heer had geleid. 

Toen ik veertien, vijftien, zestien was, leidde ik meer mensen tot de Heer dan de pastor zelf. Ik weet niet zeker of ze echt wederom geboren waren, omdat ik niet echt geïnteresseerd was of ze wederom geboren werden. Ik deed het voor de erkenning die ik kreeg en de schouderklopjes. Ik deed het met een gevoel van: ‘God, wilt U mij nu accepteren?’ En daarom leidde ik hen gewoon door een gebed heen. Ik liet ze het gebedje nazeggen en de kaart invullen en dan kon ik weer een scalp meenemen naar de kerk. En ik kreeg de eer hen bereikt te hebben. En het interesseerde me niet eens of ze nu werkelijk wederom geboren waren of niet. Ik kreeg de erkenning en de eer. Daar deed ik het voor. Maar het was zwaar. Ik moest mezelf helemaal opladen omdat ik zo introvert was. Het was net als tanden trekken. Ik moest weggeven wat ik zelf niet had. 

Maar op 23 maart 1968 was ik in een gebedssamenkomst in Arlington Texas, het is een heel lang verhaal. Maar ik was gewoon met vrienden aan het praten. We baden iedere zaterdagavond van 10 tot 12 uur ’s nachts. Dat laat je zien hoe religieus ik was. Achttien jaar oud. En dat hebben we jarenlang gedaan. We kwamen op zaterdag samen en met al mijn vrienden baden we twee uur lang iedere zaterdagavond. Maar mijn relatie met God was heel erg oppervlakkig. Ik was wederomgeboren, maar niet gedoopt met de Heilige Geest en dat soort dingen. Het was oppervlakkig. En ik bad een doorsnee gebed iedere keer en dan was dat weer afgehandeld. Maar er was een jongen in onze groep, Marion Warren, en als hij bad, was het indrukwekkend om te luisteren naar hoe hij bad. Als hij bad dan sprak hij met God. En God sprak terug! Hij sprak tegen God alsof God een persoon was? En het was geweldig om naar hem te luisteren. Ik bedoel, het was verbazingwekkend. Ik was echt onder de indruk van zijn gebeden. Maar het was ook veroordelend. Want Marion bad 15 tot 20 minuten en nadat hij had gebeden was er niets meer over om te zeggen. En daardoor stond ik te kijk. Ik was een van de leiders van de kerk en wat zouden mensen wel van me denken als ik niet kon bidden. Dus ik zorgde dat ik vóór Marion bad, zodat ik mijn gebedje eruit had en hij de rest van zaak kon doen. 

Deze avond zat ik dus gewoon met mijn vrienden ergens over te praten, en Marion zonk gewoon op zijn knieën en begon zijn hart uit te storten voor God. Hij bad wel 30 minuten! Hij bad zo ongeveer voor alles wat maar ter wereld bestond! En in plaats van dat ik van zijn gebed genoot en met hem instemde, en samen met hem bad, weet je wat ik deed, ik zat te denken, jongen, ik was boos. Ik zat maar te denken: ‘Hij laat mij er als een nul uitzien. Zo blijft er niets meer over om te zeggen. Mijn kleine gebedje van: ‘Heer zegen ons zo het Uw wil is om Jezus wil’, zou heel erg schamel lijken na hem. 

Ik was boos, vanwege mijn ‘zelf’. Veel mensen doen dit als ze bidden. Ze spreken helemaal niet met God. Ze praten tegen de mensen. Ze willen gehoord worden. Ze willen vroom en religieus gevonden worden. Jongen, wat is die ‘geestelijk’. Dat was precies waar ik mee bezig was. Ik was woedend omdat hij het gras voor mijn voeten had weggemaaid. En ik was boos op Marion. Ik was witheet. En ik kan je niet uitleggen waarom, het is gewoon de genade van God, maar opeens was het alsof God een gordijn wegtrok en me liet zien wat voor een huichelaar ik was. Hoe zelfzuchtig en zelfgericht ik was. Hoe ik nog nooit van mijn hele leven iets met een zuiver hart had gedaan. Al die mensen die ik zogenaamd tot de Heer had geleid, ik deed het niet omdat ik hen liefhad en Jezus met hen wilde delen, ik deed het om erkenning te krijgen, eer. Ik bad uit huichelarij. God liet me gewoon mijn leven zien, die ik gewoon zonder een bovennatuurlijke openbaring van God gewoon niet zou kunnen weten of beseffen. 

God liet me zien dat ik het uitvaagsel der aarde was. En toen Marion klaar was met bidden, ik weet niet hoe het gebeurd is. Want mijn theologie had mij geleerd dat God me zou doden. Ik dacht dat toen ik zag hoe verrot ik van binnen was en wat voor een religieuze huichelaar ik was, ik dacht dat op dat moment God het ook voor het eerst zag. En ik bedacht dat Hij me zou doden. Mij was verteld dat God mijn vader had gedood toen ik 12 jaar oud was! God was degene die mijn oma die mij had opgevoed had gedood toen ik 18 jaar was. Ik had heel wat dood en dingen gezien en mij was altijd verteld dat God degene was die het had gedaan! Dus ik was overtuigd dat als God wist hoe slecht ik was dat Hij me zou doden. En ik verwachtte die avond te zullen sterven. Sommigen denken misschien dat het een overdrijving is, maar ik wist dat ik zó onwaardig was, dat ik zeker was dat God me zou doden. Maar vóór Hij me zou doden wilde ik schoon schip maken. En dus, voor de ogen van de pastor, de leiders van de kerk, mijn beste vrienden, iedereen op wie ik indruk had proberen te maken, keerde ik mijzelf binnenste buiten. En ik beleed dingen die helemaal niemand had kunnen weten. Dingen die ik zelf niet eens had geweten voor dat moment. Ik had geen flauw idee wat voor hypocriet ik was. Ik begon mijn motieven te belijden, waarom ik dingen deed, hoe huichelachtig ik was. Wat voor oplichter ik was, ik keerde mezelf helemaal binnenstebuiten. Ik bedierf ieder aanzien dat ik ooit maar had gehad bij deze mensen. Maar ik stortte mezelf uit voor God en beleed het en zei: ‘God, het spijt me’. En vroeg om vergeving. 

En al die dingen die ik had gedaan om Gods gunst te verdienen, in de hoop dat door al die dingen te doen, God mijn gebeden zou verhoren en iets zou doen. Hier zat ik op mijn allerergst. Voor de eerste keer in mijn leven beseffend dat ik God helemaal niets goeds aan te bieden had. Ik beleed het. En tot mijn verbazing kwam in plaats van verwerping en straf een bovennatuurlijke liefde van God mijn leven binnen. Een liefde die ik met geen mogelijkheid aan je kan beschrijven. Vier en een halve maand lang was ik gewoon vertrokken in de aanwezigheid van God. Ik sliep niet langer dan een uur achter elkaar in die tijd. Ik ging nooit zitten en een hele maaltijd eten, ik pakte wat bij elkaar en was vertrokken. Ik was in de aanwezigheid van God. Ik kon mijn ogen sluiten en in mijn verbeelding Jezus aanraken. Hij was zó dichtbij en zó werkelijk. Ik was overweldigd door de liefde van God. En vier en een halve maand was ik gewoon opgenomen in de liefde van God. 

En weet je wat er gebeurde? Het leidde er niet toe dat ik God minder wilde dienen. Maar nu, in plaats van dinsdag- en donderdagavond bezoeken te doen, en vijf bezoeken iedere avond, en mezelf opladen, en een uur besteden om mezelf op te werken zodat een introvert kon aanbellen bij mensen die hij nooit had gezien, begon ik ogenblikkelijk, toen ik eenmaal de liefde van God had, en ik wist hoeveel God van me hield, van mensen te houden. Ik getuigde tot alles en iedereen die maar bewoog. Ik sprak met iedereen. In plaats van de dinsdag- en donderdagbezoeken, daar was ik mee gestopt, getuigde ik tot iedereen die ik maar zag.

Als ik een restaurant binnenging, dan ging ik staan en we baden zo hardop als we maar konden. En iedereen in het restaurant stopte en keek naar ons. En dan zei ik: ‘Uw eten moet ook gezegend worden’. Het is niet de goede manier om te doen, maar ik zeg dat al mijn angst en vrees was verdwenen. Volmaakte liefde drijft de vrees uit. En ik was zó enthousiast over God, dat ik dat gewoon met iedereen wilde delen. Ik getuigde tegen mensen die uit de kroeg kwamen. Ik had een belofte gemaakt dat ik niemand wilde zien zonder met hem over Jezus te praten. Natuurlijk is dat geen verstandige belofte, want dat kun je gewoon niet volhouden. Ik weet nog dat toen ik in dienst moest en in het gelid stond en duizenden mensen langs zag lopen, zonder dat ik tegen ze kon getuigen, ik bedacht: ‘God, dat is een volkomen irreële belofte om te doen en ik moest me ervan bekeren en vergeving vragen’. Maar een jaar lang of zo zag ik niemand zonder met hem over Jezus te praten. Ik sprak met iedereen en overal. 

En zoals ik je al heb verteld, was ik bang voor andere mensen. Ik was uiterst verlegen en ik moest mezelf dwingen. Ik ging naar binnen en ik had een script van buiten geleerd die ik tegen mensen kon zeggen om te proberen ze tot de Heer te leiden. Nadat ik had ontdekt hoeveel God van mij hield, was mijn motivatie totaal veranderd. En ik belde wel bij honderd deuren per dag aan. Ik ging naar mensen toe en ik hield helemaal geen aantallen of formulieren bij om in te leveren en enige eer daarvoor te krijgen. Ik praatte gewoon met mensen over Jezus omdat ik zoveel van Jezus hield. En ik hield van mensen en ik wist dat Jezus van ze hield. En ik wilde dat mensen dezelfde vreugde zouden kennen die ik had. En mensen begonnen de deur voor onze neus dicht te gooien. Wij begonnen in de rijke buurt van Arlington Texas, en mensen gooiden de deur in mijn gezicht dicht. En ik hoorde de meest bizarre opmerkingen. Ik vroeg aan hen: ‘Bent u christen’? En ze haalden letterlijk een munt uit hun zak en zeiden: ‘Kijk, hier staat: In God we trust‘. Ze dachten dat, omdat ze een munt hadden waarop stond ‘in God we trust’ dat ze daarom Christen waren. Ze hadden geen flauw idee wat een Christen was. 

Dus, ik wilde gewoon met mensen praten. Vroeger liep ik op deuren af en dacht: ‘Oh God, laat er toch niemand thuis zijn’. Omdat ik al eer kreeg voor het aanbellen. Of ze er wel of niet waren. En eer was het enige waar ik op uit was. Ik wilde dat mensen vonden dat ik het geweldig deed. Ik was niet geïnteresseerd of mensen God leerden kennen. Ik bad: ‘Oh God, laat er toch niemand thuis zijn’. En als ze wel thuis waren bad ik: ‘Oh, God, laat ze geen vragen stellen, zorg dat ze niet allerlei problemen hebben, laat me mijn zegje doen.’ En weet je, als je het goed doet, en je kent je praatje, en je zegt: ‘Is er nu enige reden waarom je niet zou willen bidden en Jezus in je hart aanvaarden?’ Dan laten de meeste mensen je wel met ze bidden. Er zijn heel weinig mensen die dan zeggen: ‘Ja, laat me met rust, ik wil graag naar de hel’. Je krijgt mensen dus wel zover dat ze een gebedje nazeggen. Maar dat wil nog helemaal niet zeggen dat ze wederomgeboren zijn. Dus ik ging maar door mijn routine heen: ‘Oh God, laat hen toch geen probleem hebben, laat hen mij niet onderbreken, laten ze me geen vragen stellen’. 

Maar nadat ik de liefde van God binnen in mij had, is echt alles totaal veranderd. Ik begon trucjes te gebruiken om de aandacht van de mensen te trekken, zodat ze naar me zouden luisteren. Ze gooiden de deur dicht. Dus lieten we enquête formulieren drukken en dan zeiden we: ‘We houden een Christelijke enquête. Zou u enkele vragen willen beantwoorden?’ En dan stelde ik deze vragen en vulde het ding in. En de laatste vraag was: ‘Heeft u een persoonlijke relatie met Jezus?’ En dat was het enige waar ik op uit was. De kaarten gooiden we weg. We deden daar helemaal niets mee. Het was gewoon een trucje om mensen naar me te laten luisteren. Maar in ieder geval, de mensen gooiden de deur in mijn gezicht dicht. En ik herinner me die dag dat ik met mensen had gesproken en ik was vastbesloten, ik zou met de volgende persoon praten al moest ik mijn voet tussen de deur steken om die open te houden. En ik liep dus erheen, zoekend naar wat ik zou zeggen tegen deze persoon, ik belde aan. En een dame opende de deur op zo’n kiertje met de ketting erop. En ze keek met een oog naar buiten en gromde: ‘Wat wil je’. En ik zei: ‘Prijs God, ik heb eindelijk een Christen gevonden’. En ze zei: ‘Hoe kom jij erbij dat ik Christen zou zijn?’ En dat was geweldig, omdat mensen altijd probeerden me te overtuigen dat ze allang Christen waren. Maar deze vrouw beweerde van niet. En ik zei: ‘Nou, u heeft een Bijbelvers hier op uw hek staan’. En deze vrouw zei: ‘Wat? Een Bijbelvers op mijn hek?’ Ze haalde de ketting eraf kwam in haar kamerjas naar buiten en zei: ‘Waar is dat vers op mijn hek?’ Ik sloeg Filippenzen 3:2 open en zei: ‘Hier staat het: Pas op voor de honden‘. En ik bleef maar doorlezen. En ik las heel Filippenzen hoofdstuk 3 aan haar voor, voordat ze bij zinnen kwam en het huis invluchtte en de deur sloot.

Maar wat ik je probeer duidelijk te maken, is dat vóórdat ik de liefde van God begreep, ik mijzelf dwóng om de goede dingen te doen, maar mijn hart was verkeerd. Ik was in strijd, het was niet bevredigend. Ik was geen zegen voor andere mensen. Je kunt niet geven wat je niet hebt. Maar toen ik eenmaal begreep hoeveel God van me hield, volkomen onafhankelijk van mijn prestaties. Ik bedoel, toen ik op mijn allerergst was en eindelijk besefte hoezeer ik een huichelaar was en God niets te bieden had en ik me bekeerde, toen stortte God gewoon Zijn liefde in mijn hart uit. Vanaf dat moment wist ik dat God van me hield. En vanaf toen was het liefhebben van andere mensen gemakkelijk. 

Ik kan je eerlijk zeggen dat het niet moeilijk voor me was om in liefde jegens andere mensen te wandelen toen ik eenmaal begreep hoezeer God me liefhad en hoe weinig ik die liefde waardig was. Als jij onze relatieve onwaardigheid voor God zou begrijpen en dan deze ontzagwekkende liefde voor ons, dan kan ik je verzekeren dat het niet moeilijk is om geduldig en vriendelijk tegen andere mensen te zijn. 

De reden dat velen van jullie jezelf niet liefhebben is dat je niet hebt begrepen hoeveel God van jou houdt. En als je die Goddelijke soort liefde nooit hebt ontvangen, dan zul je niet echt in staat zijn dat aan andere mensen te geven. En weet je, je moet met deze gebieden afrekenen. Je moet deze zelfhaat kwijtraken. En de manier waarop de wereld ons zegt dat we het moeten doen, is in feite door de standaard te verlagen. Ze leggen de lat zó laag dat iedereen er overheen kan. Als jij schuld en veroordeling voelt, dan is de manier waarop de wereld dat benadert door te zeggen: ‘Voel je niet schuldig, jij kunt er niets aan doen. Zo ben je opgevoed. Je bent in een disfunctioneel gezin opgevoed. Zo ben je gemaakt’. En ze maken van iemand anders de oorzaak dat jij zo’n klier bent. 

Maar de waarheid is, dat niemand anders jou heeft gemaakt zoals jij bent. Ze hebben je hooguit een aanleiding gegeven, ze hebben je misschien met een probleem opgezadeld dat ik niet heb gehad, maar jij houdt altijd de keus of je bitter of beter wordt. En soms moet je gewoon het feit onder ogen zien: ‘Ik ben een klier, ik heb de foute keuzen gemaakt’. En stop met proberen er onderuit te komen en andere mensen verantwoordelijk te houden. Je maakt hen tot zondebok. Het is gezond voor je om te erkennen: ‘Ik ben degene die een puinhoop van mijn leven heeft gemaakt. Iemand heeft mij misschien geholpen, maar ik heb de keus gehad. Ik had beter kunnen worden in plaats van bitter’. Je moet het onder ogen zien, maar laat vervolgens toe dat God je liefheeft, ongeacht wie jij bent, en niet vanwege wie je bent. Verbind Gods liefde voor jou niet aan de een of andere waardigheid of prestatie in jouw leven. De reden dat God van je houdt is dat Hij liefde ís. Niet omdat jij liefelijk bent. En als je dit zou kunnen begrijpen, zou het je enorm helpen om dingen te aanvaarden. 

Onlangs ging een dame in Fort Worth tegen mij te keer en gaf me ervan langs. Zij vond dat ik enkele dingen fout had gedaan. Ik had er tegenin kunnen gaan en zeggen: ‘Het is niet mijn fout, het is eigenlijk jouw fout’. Maar ze zei: ‘Jij bent helemaal niet wie jij beweert te zijn’ en dat soort dingen. En ze ging maar tekeer. Maar in plaats daarvan zei ik: ‘Weet je, ik zit verkeerd. Vergeef me’. En dat ontwapende haar volkomen. Ze had verwacht dat ik haar zou gaan veroordelen en mijn daden rechtvaardigen en haar veroordelen. En ik zei gewoon: ‘Het spijt me, ik zit fout. Ik doe niet alles volmaakt. Het spijt me dat ik u heb teleurgesteld. Het spijt me dat ik niet ben wat u wilt dat ik ben’. Sommige mensen kunnen dat niet toegeven. Ze kunnen het feit dat ze tekort schieten niet onder ogen zien. Weet je, ik was een mislukking toen God me vond en zonder God ben ik nog steeds een mislukking. Het enige goede in mijn leven is wat Jezus heeft gedaan. Buiten Jezus om is er gewoon geen goed in mij. Ik heb geen enkele illusie over mijzelf. 

Er zijn sommigen van jullie die de grootste moeite hebben dat toe te geven. Je móet je gewoon goed voelen over jezelf. Maar je moet beseffen dat jouw vleselijke zelf de reden is dat Jezus stierf. En dat er een nieuwe jij is in jezelf. Een wederomgeboren jij en dát is het deel van je dat goed is. En dát is het deel van jou dat God liefheeft. En wat jouw leven waarde en zin geeft is niet jóuw goedheid, maar het feit dat jij het voorwerp van Gods liefde bent. God houdt van je, en dat is wat je leven de moeite van het leven waard maakt. 

En als je dát zou kunnen begrijpen, zou je vrede met jezelf krijgen. Niet zelfgenoegzaam, nog steeds verlangend om het beter te doen, mensen lief te hebben, maar dat jij jezelf niet langer veroordeelt, dat je komt tot het punt: niemand van ons verdient de liefde van God en je kunt Gods genade en goedheid als geschenk aanvaarden. En dan kun je vrede hebben.

Weet je, ik ben een gelukkig mens. Ik weet dat ik niet alles ben wat ik zou moeten zijn. En ik ben nog niet alles dat ik gá zijn, maar ik ben niet ontevreden over mijzelf. Ik ben niet boos op mijzelf. Ik weet dat zonder Jezus in mij geen goed woont, maar mét Jezus ben ik geweldig. En ik hou van wie ik ben in de Heer en ik weet dat God van mij houdt en daarom haat ik mijzelf niet. En daarom kan ik jou ook goed behandelen omdat ik heb geleerd mezelf goed te behandelen. Ik heb geleerd dat God mij niet geeft wat ik verdien. Dus hoef ik jou ook niet te geven wat je verdient. Ik kan genadig zijn voor jou, omdat God genadig is geweest voor mij. En sommigen van jullie hebben dit nooit ervaren en daarom ben je niet in staat om dat weer aan andere mensen te geven. Amen? 

Als je de dingen waar ik vanavond over heb gesproken neemt en toepast, verzeker ik je dat dit volledig af kan rekenen met deze drie gebieden van haat, waar je boos bent op God, boos op mensen of boos op jezelf. Je kunt die dingen volledig onschadelijk maken. En je kunt in een bovennatuurlijke liefde van God beginnen te wandelen. En gaan begrijpen dat God van je houdt. Amen? En dat zou je leven volledig veranderen. 

De Heer maakt me op dit moment duidelijk dat er sommigen van jullie zijn, die de dingen waar ik over gesproken heb weten, vooral dit laatste gedeelte over het begrijpen van Gods liefde. Er zijn sommigen van jullie hier die verstandelijk weten dat God van je houdt, maar je hebt het nooit echt ervaren. En de Bijbel zegt in Efeziërs 3 vers 19: en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Dat klinkt als een tegenspraak, een ‘oxymoron’. Hoe kun je iets kennen dat je kennis te boven gaat? Waar hij het hier over heeft is, dat er verschillende woorden voor kennis zijn in het Grieks. Het gaat erover dat je de liefde van Christus mag ervaren, die de intellectuele kennis over de liefde van God te boven gaat. En het resultaat daarvan is dat je wordt vervuld met de volheid van God. 

Er zijn sommigen van jullie die de liefde van God alleen maar als een leerstelling kennen. Maar je kent het niet als een ervaring. Het is geen realiteit voor je. En weet je, als jij ooit effectief in staat wilt zijn om andere mensen te helpen en een echt goede relatie met God te hebben, dan zul je verder moeten gaan dan alleen verstandelijke, intellectuele kennis, en Gods onvoorwaardelijke liefde voor je moeten ervaren. Je moet zover komen dat je weet, dat je zeker weet, niet alleen maar in je hoofd, maar in je hart, dat God van je houdt. Het moet realiteit voor je worden. En er zijn sommigen hier die dat nog nooit hebben ervaren. En je moet dat ervaren. 

Ik geloof dat God dat nog liever aan jou wil openbaren dan dat jij het wilt meemaken. Het is dus geen kwestie van: ‘Wilt U dat voor mij doen’. Maar het is een kwestie van wil jij God toestaan om jou lief te hebben. Stop met je eigen goedheid te handhaven en kom tot het punt om je eigen hypocriete dingen en al je zelfgerechtigheid te erkennen, zoals ik met mijn eigen getuigenis heb verteld, en stop met te proberen om God van je te laten houden omdat je het verdient. Wil jij jezelf vernederen en het gewoon als een geschenk aanvaarden? En wil jij een openbaring van Gods liefde voor jezelf ontvangen? Of ga je nog steeds proberen je eigen gerechtigheid te handhaven en proberen te kunnen zeggen: ‘God, ik verdien het’. 

Als jij jezelf vernedert, verzeker ik je dat God nog liever aan jou wil openbaren hoeveel Hij van je houdt, dan dat jij het wilt weten. Amen? Dat is waar. Weet je, iedereen van ons kan een grotere openbaring ontvangen van Gods liefde. Er is geen enkele persoon die de hoogte, de breedte, de diepte en de omvang van de liefde van God volledig heeft leren kennen en er alles over weet. Er zijn sommige mensen hier die al zijn begonnen het te ervaren. Je hebt al een openbaring. Je weet dat God van je houdt. Misschien moet je terug op het spoor komen en er meer op focussen dan je hebt gedaan. Maar tot jullie spreek ik niet. Ik spreek tot de mensen hier voor wie het niets anders dan intellectuele kennis is. Je weet niet zeker dat God van je houdt. En wat je niet hebt, kun je niet geven. Je bent boos op jezelf. Je bent teleurgesteld in jezelf. En je hebt nog nooit Gods onvoorwaardelijke liefde voor je aanvaard. En weet je, je moet gaan ontvangen. Je moet dat vanavond ontvangen. 

Degenen die zeggen: ‘Ik ben al op deze weg’, jullie hoeven niet te reageren, maar diegenen van jullie die zeggen: ‘Dit is geen realiteit in mijn leven en ik heb nodig dat het realiteit wordt. Ik geloof dat er vanavond een zalving van God is, die mij zal helpen de liefde van God te begrijpen en te ontvangen. Ik wil Gods liefde ervaren. Dat heb ik nooit eerder gehad’. Als jij dat bent, dan vraag ik je om eerlijk en moedig genoeg te zijn om te gaan staan waar je staat en ons met je te laten bidden. En ik geloof werkelijk dat God een wonder in de harten van mensen gaat doen vanavond. Als jij dit bent, wil ik dat je gaat staan waar je bent. 

Ik verzeker je dat dit je leven zal veranderen. Ik werd wederomgeboren toen ik acht jaar oud was, maar ik was achttien toen ik deze openbaring pas ontving dat God van me hield. En ik wist dat ik wederom geboren was. Maar toch had ik geen echte openbaring hiervan. Je hebt nodig dat dit realiteit in je leven wordt. Je hebt dit nodig. Het moet gebeuren. Je kunt niet geven wat je niet hebt. 


 

www.vergadering.nu