Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Hoe om te gaan met verdriet - 3
Andrew Wommack

Deel 1. Jouw situatie is niet uniek
Deel 2. Het gebeurde dat
Deel 3. God is niet de oorzaak van jouw verdriet
Deel 4. De bron van alle verdriet

Als MP3 bestand te downloaden van: www.awmi.net
Vertaling: Jan Vossen 2008. Voor reacties: familyvossen@versatel.nl

Algemene inleiding:
Verdriet, pijn, gekwetst zijn is iets dat ieder van ons vroeger of later meemaakt. Het is niet te vermijden, maar je kunt er op een positieve manier mee omgaan. Sommige van de meest invloedrijke mensen in de geschiedenis kwamen er beter en met meer bewogenheid uit door de manier waarop ze met hun pijn omgingen. Anderen kwamen in een destructieve spiraal terecht. Deze serie zal je helpen om als overwinnaar uit jouw pijn te voorschijn te komen.


Deel 3: God is niet de oorzaak van jouw verdriet

Hallo, ik ben Andrew Wommack en dit is onze derde tape van een serie van 4 getiteld: ‘Hoe om te gaan met verdriet’. Ik heb al heel veel behandeld. In onze eerste tape heb ik vooral gesproken over dat je allereerst moet vaststellen of dat wat je verdriet bezorgt, echt iets is om verdriet over te hebben of niet. Of dat je verdriet het gevolg is van iets onbenulligs. Je kunt misschien vinden dat dit niet gezegd hoeft te worden, maar heel veel dingen waar mensen verdriet over hebben is het helemaal niet waard om over te rouwen. Daarom vind ik toch dat het gezegd moet worden. Vervolgens hebben we het gehad over 1 Korintiërs 10:13 , dat je moet beseffen dat niets uniek is. Dat satan nog nooit met iets nieuws is gekomen. Als jij denkt dat jij iets meemaakt dat nog nooit iemand anders heeft meegemaakt, dan zal dat je van het antwoord afhouden. Ook ligt er troost in het besef dat andere mensen hetzelfde hebben meegemaakt en er doorheen zijn gekomen. En dat ze het nu goed hebben. Dat geeft je hoop. Je hebt nodig je te identificeren met anderen en te beseffen dat andere mensen hetzelfde hebben geleden. Daar hebben we over gesproken. En we hebben het erover gehad dat de Heilige Geest er is om je te troosten. En over de verschillende manieren waardoor je door de Heilige Geest getroost kunt worden.

Op onze tweede tape heb ik gesproken over hoe alles waarmee satan je kan aanvallen in feite tijdelijk is. En dat het begrijpen daarvan de dingen in het juiste perspectief van de eeuwigheid plaatst. En ik geloof dat dit een essentiële stap is om in staat te zijn met verschillende zaken om te gaan, maar in ieder geval met rouw of verdriet. We hebben gesproken over 2 Korintiërs 4:16-18 waar Paulus in staat was om te zeggen dat hij maar een lichte verdrukking had .
Niet omdat hij geen problemen had, maar omdat hij had geleerd tevreden te zijn. Hij had geleerd die dingen in het licht van de eeuwigheid te plaatsen. Hij zei: ‘Het is maar voor een ogenblik’. En hij zag niet op de fysieke, natuurlijke dingen, maar op het hele plaatje. De eeuwige waarden en de dingen van God.

Op deze tape ga ik in op wat ik denk dat een van de meest kritieke dingen is in het omgaan met verdriet in je leven. En ik ga weerleggen wat misschien wel meer dan 90% van alle Christelijke voorgangers, pastors, dominees beweren. Het lijkt misschien alleen zo van uit mijn perspectief, maar de overgrote meerderheid van christelijke voorgangers zullen als je met rouw of verdriet geconfronteerd wordt op de een of andere manier zeggen dat God degene is die dit verdriet heeft veroorzaakt. Dat God soeverein is, dat God alles onder controle heeft. Ze verwijzen naar een almachtige en alwetende God en beweren dat er een of andere positieve reden moet zijn dat deze ramp is gebeurd. En ze proberen mensen te troosten door te zeggen dat God uiteindelijk het beste weet wat goed is. God werkt op ondoorgrondelijke manieren. 

En ik wil toegeven dat dit je tijdelijk enige troost kan verschaffen. Het kán je een zekere bemoediging geven door te bedenken dat God hier een doel mee heeft. Iets wat jij niet kunt zien, iets buiten jouw vermogen om te zien. En dat kan op de korte termijn helpen. Maar voor mij is dat als een verband leggen op een geamputeerde arm. Het is geen lange termijn antwoord, en ik denk dat het op lange termijn enorme schade aanricht. Net zoals je een geamputeerd ledemaat gaat verbinden, zal het ervoor zorgen dat je geestelijk sterft. Ik zal enkele van deze dingen meer in detail bespreken. Maar God is niet de oorzaak, de bron van de tragedie in jouw leven. God heeft het niet gedaan. 

Ook al kun je enige troost vinden in de gedachte dat het geen zinloos iets is wat geen enkele zin of betekenis heeft, en dat God er als bovennatuurlijk wezen een plan en een doel voor heeft, het kan je tijdelijk enige troost geven, maar uiteindelijk zal het je verbitteren naar God vanwege al het kwaad dat in je leven komt. Ten eerste is het gewoon niet waar. Dat is gewoon niet in overeenstemming met wat het Woord van God leert. 

Laat ik een illustratie geven, en vervolgens ga ik enige verzen geven. Ik had een situatie toen ik de pastor was van een kleine groep mensen in Segaville Texas. Het was de eerste kerk waar ik ooit pastor was. Daar was een gezin dat in Guatemala had geleefd. Ze waren Amerikaan, maar hadden in Guatemala gewoond. En toen ze daar woonden kreeg de vrouw een kind. En ze was een nogal kleine vrouw en de baby was erg groot. Onderweg naar het ziekenhuis was de baby al gekomen, voordat ze arriveerden. En daardoor waren er complicaties. De baby was mongoloïde en dus geestelijk gehandicapt. En er waren allerlei problemen met het kind. En één van de dingen die gebeurden was dat zijn immuunsysteem van slag was. Het werkte niet. En de artsen zeiden dat het kind het nooit zou overleven. 

En zij begonnen te bidden en te geloven dat God het kind zou laten leven. En het kind leefde meer dan vier jaar. En toen ik hen ontmoette was het kind 3½ of 4 jaar oud. Dus in ieder geval, zij waren aan het bidden en geloofden God voor de genezing van dit kind. Omdat de baby geen immuunsysteem had, zeiden de artsen dat als de baby ooit ziek zou worden, zij er dan niets aan konden doen. Hij zou gewoon sterven. En het kind zou nooit kunnen lopen. Dat deed hij wel en op een dag deed hij de garagedeur open, wat een teken van kracht was. En iedereen was enthousiast etc. Maar hij liep wel een verkoudheid op, en raakte in kritieke toestand. De ouders vroegen me dus om te komen. Ik reed naar hun huis en bad met hen. Maar omdat hij geen immuunsysteem had, hadden de artsen al gezegd breng hem niet eens naar het ziekenhuis. Ze brachten hem dus niet naar een arts. 
En ik zat voor hem te bidden. Voor mij was het alleen maar dat hij een verkoudheid had of zoiets. En ik hield hem in mijn armen. Hij was zo’n vier jaar oud maar erg klein voor zijn leeftijd door al deze problemen. En terwijl ik hem vasthield stierf hij in mijn armen. En we baden, we deden alles wat we wisten om te doen. Ik geloofde dat God mensen uit de dood kon doen opstaan en ik bad en gebood het leven terug in hem te komen. In feite, zoals ik al had verteld, hadden deze mensen in Guatemala gewoond en spraken vloeiend Spaans. En ik sprak helemaal geen Spaans. En terwijl ik voor dit kind bad, bad ik in tongen. En de moeder vertelde me later: ‘Wist jij wat je zei’? En ik zei: ‘Nee, ik bad gewoon in tongen’. De moeder zei: ‘Je zei in het Spaans: sta op en ren, spring, speel’. En ik gebood leven terug in hem te komen. Ik sprak Spaans en zij had de vertolking van wat ik sprak. Maar in ieder geval de jongen werd niet uit de dood opgewekt. En de politie gooide ons bijna in de gevangenis omdat we niet naar een ziekenhuis waren gegaan, tot de ouders uiteindelijk een artsenverklaring konden laten zien waarin stond dat ze niets konden doen en dat als er iets zou gebeuren, hij het toch niet kon overleven. Dus in ieder geval werden we vrijgelaten. Maar het was een afschuwelijke toestand. 

Waar het mij nu om gaat is te zeggen dat ik in tragische situaties ben geweest zoals deze. In die tijd zou het geweldig zijn geweest voor mij, het zou een mooie uitvlucht voor mij zijn geweest, als ik had gezegd: ‘Nou, ik denk dat het Gods wil moet zijn geweest om jouw zoon weg te nemen’. Dat zou heel eenvoudig zijn om dat te zeggen. Het zou heel gemakkelijk zijn geweest om het maar op God af te schuiven in plaats van dat ik zou toegeven dat mijn geloof misschien niet sterk genoeg was geweest. Of misschien hún geloof, of dat van ons allebei. Er spelen zoveel dingen een rol bij genezing. Maar in plaats van de verantwoordelijkheid bij mij of bij hen, of wat anders dan ook, te leggen, laten we alle schuld op God schuiven. Die heeft schouders die breed genoeg zijn. En Hij kan het wel aan. En laten we zeggen dat God degene is die jouw kind heeft gedood. 

Ik weet dat dit erg rauw klinkt. Maar kort nadat ik 12 was geworden, stierf mijn vader. En ik weet nog dat de pastor van onze kerk kwam. Hij was degene die het nieuws kwam vertellen omdat mijn moeder nog in het ziekenhuis was. Hij kwam binnen en zei: ‘God had jouw vader harder nodig in de hemel dan jij hier op aarde’. En zo probeerde hij mij en mijn broer en zus te troosten. En in feite vertelde hij dat er niets kan gebeuren tenzij God het toestaat. God had dit gedaan. En ik begrijp niet hoe ik dat als kind van 12 jaar aanvaardde. Ik heb heel wat mensen gezien die als hen verteld werd dat God hun vader had gedood, ogenblikkelijk boos op God zouden zijn geworden. Ogenblikkelijk zouden ze wrok tegen God gaan koesteren. Ik deed dat helemaal niet. Ik aanvaardde wat ze zeiden. Ik neem aan dat ik geconditioneerd was. Ik begreep het zelfs niet. 

Maar het verwarde mij wel. Ik kon maar niet begrijpen waarom God mijn vader van mij wegnam. En het gaf allerlei problemen. Maar prijs God, ik was in staat het te verwerken. Prijs de Heer dat Hij me de waarheid heeft laten zien en dat ik niet bitter ben geworden. Maar ik geloof dat dát soort dingen ontelbare mensen tegen de Heer heeft gekeerd. Ik onthoud me van het noemen van de namen van mensen. Want dit zijn dingen die ik uit de tweede hand heb gehoord, en daarom ben ik niet absoluut zeker van de juistheid van de uitspraken. En misschien herinner ik me bepaalde dingen niet helemaal juist. Ik wil niet in dat soort problemen komen, maar zoals ik het heb begrepen en me kan herinneren, is één van de rijkste en meest invloedrijke mensen van de Verenigde Staten zéér vijandig tegenover God. Hij werd een keer geïnterviewd. En ik hoorde in het interview dat hij verklaarde dat de reden dat hij zó tegen God was, was dat hij een zuster had die iets had. Ik weet niet meer of ze stierf of dat ze gehandicapt was. Maar hij keerde zich tegen God omdat de religieuze leiders hem hadden verteld dat God dit zijn zuster had aangedaan. En hij vertelde dat hij zo’n soort God niet wilde dienen. 

Ik denk aan nog een ander persoon. Een invloedrijke acteur. Ook die keerde zich tegen God en werd zeer goddeloos omdat hij op jonge leeftijd iemand had verloren. Ik ken niemand die hier statistieken over verzameld heeft, niemand die dit kwantitatief kan bewijzen. Maar ik geloof dat er echt duizenden, misschien wel miljoenen mensen zijn die zich tegen God hebben gekeerd. Ze weten dat Hij bestaat. Maar ze willen Hem niet dienen omdat orkanen, iedere ramp die plaatsvindt, ieder sterfgeval, iedere tragedie aan Hem wordt toegeschreven.
En ik geloof dat dit absoluut helemaal fout was. Dit is niet wat het Woord leert. 

Terug naar mijn verhaal. Ik begrijp waarom mensen dat doen! Want als jij geprobeerd hebt om bij iemand te staan en te geloven in genezing, of voor de redding van een huwelijk, of dat een persoon in leven zou blijven en niet zou sterven, bijvoorbeeld voor een bedrijf om te werken, en je bemoedigde hen en het heeft niet gewerkt, dan is het een uitvlucht. Het is dan heel gemakkelijk om te zeggen: ‘Nou, God heeft het gedaan’. Maar dat is niet wat het Woord leert. En weet je, vanwege mijn toewijding aan het Woord moest ik tegen dit gezin dat hun vierjarige jongen had verloren zeggen: ‘Ik weet niet waar het probleem zat, maar God heeft jullie zoon niet gedood’. Dit is NIET Gods wil. Dus was een van hun vragen ogenblikkelijk: ‘Is de duivel dan sterker dan God’? ‘Nee, zeer zeker niet, maar God gebruikt mensen. God stroomt door mensen heen. En wellicht was mijn geloof niet sterk genoeg. Misschien was het jullie geloof. Misschien was er angst of iets anders’. Ik zei: ‘Ik probeer niet iemand de schuld te geven. Ik probeer niet iemand verantwoordelijk te stellen en zo nog meer toevoegen aan het verdriet dat jullie ondergaan. Maar ik zeg wel dit: ik weet niet waar het probleem zat, maar het zat niet bij God’. 

En de uitkomst van dit verhaal was, dat deze mensen, omdat ik ze de waarheid had verteld, dat ik niet precies begrepen heb hoe het gebeurde, maar dat ik wist dat het niet door God kwam, dat deze mensen gingen bidden. En God liet ze dingen zien, ze geloofden werkelijk. En ze vertelden me dat ze dingen van God hadden gehoord in gebieden in hun leven, waar ze in angst hadden gefunctioneerd. En ze wisten dat dit eraan zou komen. Dat was al zo lang uitgesproken en ze zagen de eerste verschijnselen van ziekte. Zij aanvaardden zelf de verantwoordelijkheid. Ze voelden zich niet veroordeeld, ze hadden geen ongeloof, het was niet hun zonde of iets dergelijks, maar ze waren gewoon niet zo sterk als ze zouden moeten zijn. En daarom zeiden ze: ‘Dit zal nooit meer gebeuren’. En deze bevalling had bij deze vrouw, zoals ik al had verteld, tot al deze complicaties en handicaps geleid omdat zij zo klein was. En in ieder geval hadden de artsen haar gezegd dat ze nooit meer kinderen moest hebben en als ze wel zwanger zou worden, zou het haar leven kunnen kosten en zeker de dood van haar kinderen. En onder geen voorwaarde zou ze ooit nog kinderen moeten hebben. 

In ieder geval, omdat ik hen de waarheid had verteld, kregen ze geloof in God. Satan had hen misschien wel een keer kunnen beroven, maar omdat ik hen de waarheid vertelde, rekenden zij af met de vrees en de problemen en later kregen ze dacht ik drie of vier kinderen erbij. Allemaal natuurlijke bevallingen thuis, omdat ze wisten dat geen arts ze ooit zou aannemen als hij hun dossier zou zien. En enkele jaren geleden stuurden ze me een foto van hun drie of vier kinderen, allemaal op de middelbare school of de hogeschool, allemaal gezond en alles was prima in orde. De waarheid maakte deze mensen vrij. 

Soms is het moeilijker met de waarheid om te gaan dan met een leugen. Liever dan een sprookje vertellen, dat je op dat moment een goed gevoel geeft, is de waarheid dat God niet degene is die ook maar enig kwaad in ons leven aanricht. Laat ik hier enkele verzen over geven. Ik geloof dat die echt een verschil zullen maken. Laat ik beginnen met te zeggen dat God ons tot op zeer grote hoogte de autoriteit heeft gegeven ons eigen leven te leiden. Uiteindelijk zal iemand ter verantwoording worden geroepen voor wat hij deed en voor wat hij heeft gekozen. En we zullen ons voor God moeten verantwoorden en God zal de bokken van de schapen scheiden volgens Matteüs 25 . De mensen die zich tegen God hebben verzet en gerebelleerd, en die zich altijd tegen Zijn overtuiging hebben verzet, zullen naar een eeuwigheid worden gestuurd die afgescheiden is van God. Degenen die aan Jezus trouw zijn geweest, zullen worden uitgenodigd en verwelkomd als getrouwe dienaren. 

God zal dus het laatste woord hebben in alles. God heeft de uiteindelijke controle in handen. Maar onderweg heeft God ons de vrijheid gegeven om te kiezen. God beheerst niet onze levens. Je kunt gewoon niet beweren dat als iemand sterft, dat hij niet had kunnen sterven zonder Gods toestemming. Zonder dat God het óf heeft gewild, óf het heeft toegelaten. Dat is gewoon niet wat het Woord van God onderwijst. Laat ik daar wat verzen over geven.

Deuteronomium 30:19. Mozes was degene die hier sprak, maar hij sprak namens God. En hij zei hier: 19 Ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot getuigen; het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek; kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht.
God zeg hier: ‘Ik geef jóu de keuze’. Leven of dood. Het zou geen moeilijke keuze moeten zijn. Wie zou er voor de dood willen kiezen? Nou, mensen doen dat iedere dag. Mensen verkiezen de dood boven het leven door satans vervuiling. Omdat hij het denken van de mensen heeft verdorven. En ik denk dat een van de redenen waarom mensen voor de dood kiezen boven het leven, is omdat God verkeerd is afgeschilderd. Men heeft van Hem beweerd dat Hij degene is die mensen doodt, dat God al deze dingen doet. 

Nogmaals, ik maak deze serie niet lang na de terroristische aanval op de USA, de aanvallen op het WTC in New York, en het Pentagon in Washington DC. Er zijn verschillende bekende geestelijke leiders geweest die beweerden dat dit Gods oordeel was en dat God Amerika oordeelde. En weet je, dat heeft tot een heftige reactie geleid. Ik denk niet dat het erg is als ik namen noem, omdat ze in de publiciteit zijn getreden en zeer uitgesproken zijn geweest. Zij wilden zelf die aandacht en dat soort dingen. Maar Jerry Fallwell beweerde openlijk dat dit Gods oordeel over Amerika was vanwege de homoseksuelen en al dat soort dingen. Maar weet je, een heleboel mensen werden boos. Zozeer dat Jerry Fallwell zijn woorden terugnam en excuses aanbood. 

Weet je, bij dit soort tragedies zijn er altijd weer mensen die daar gebruik van maken en beweren: ‘Dit heeft God gedaan’. Maar nee, God heeft dat helemaal niet gedaan. Daarmee wil ik niet zeggen dat Amerika niet Gods oordeel verdienen zou. Ik denk dat Amerika vreselijk gezondigd heeft tegen God. Maar op dit moment leven we in een tijdperk van genade. En daarom brengt God geen oordeel over ons. Niet individueel, en niet collectief over een natie. Ik heb nu geen tijd om hier in detail op in te gaan. Ik heb een tapeserie: ‘Het gezag van de gelovige’ dat dit verder uitlegt. Daar zitten zes tapes in en ik moedig je aan die te bemachtigen. Als je de dingen die ik hier zeg niet begrijpt en er tegenaan hikt of ze verwerpt, dan moedig ik je aan die tapes te beluisteren . Luister ernaar, daarin wordt dit veel meer in detail uitgelegd. Maar onder het Oude Testament oordeelde God wel mensen en was er wraak, straf en vergelding van God. Maar dat was nooit een zegening. En nooit iets dat positief uitwerkte zoals de kerk het vaak voorstelt. 

De kerk leert dat God problemen in je leven veroorzaakt omdat ze in feite een zegening zouden zijn in plaats van een vloek. Het is eigenlijk zo dat God je probeert te zegenen. Deuteronomium 28 omschrijft zeer duidelijk wat een zegen is en wat een vloek is. In Deuteronomium 28:1-14 wordt opgesomd wat de Bijbel een zegening noemt. Zegeningen zijn financiële voorspoed, gezondheid, bevrijding van je vijanden, voorspoed op ieder gebied van je leven en gewoon goede dingen. En vervolgens worden in de verzen 15 tot en met 68 van Deuteronomium opgesomd wat de Heer een vloek noemt. En daar worden ziekte en gebrek genoemd. Alle ziekte en alle gebrek. Inclusief de dingen die in dat hoofdstuk niet worden opgenoemd. De meeldauw en verwoestende stormen, dat omvat orkanen en tornado’s. Ruzie en geweld van mensen. En dat je vijanden je aanvallen en je niet in staat zult zijn stand te houden. En zo gaat het maar door. Het is net alsof je en schoolbord zou nemen. En op de linkerbovenkant schrijf je ZEGENINGEN. En op de rechterbovenkant schrijf je VLOEKEN. Je kunt alles uit Deuteronomium 28:1-14 opschrijven onder zegeningen. En de verzen 15-68 onder de vloeken. 

Dat maakt het overduidelijk dat verkeerde dingen, ziekte, armoede, verdrukking, depressie, dat ál deze dingen slechte dingen zijn. Het zijn vloeken. En er waren tijden dat God deze dingen over de mensen bracht. Maar nóóit om hen tot zegen te zijn, maar als oordeel, als straf op de zonde. En in het Nieuwe Testament heeft Jezus ons verlost van de vloek van de wet. Dat staat in Galaten 3:13 . Christus heeft ons verlost van de vloek van de wet. Een meer letterlijke vervulling daarvan dan in Deuteronomium 28:15-68 kun je gewoon niet vinden. Jezus heeft ons dus van die wraak verlost. Jazeker, onder het Oude Verbond sloeg God mensen met ziekte en gebrek en deed allerlei dingen. Maar ónze straf is op Jezus gekomen en onder het Nieuwe Verbond, 2 Korintiërs 5:19, staat: dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen.
God is niet degene die ons tegenwoordig oordeelt. Er komt wel weer een toekomstige vervulling waarin God de wereld zal oordelen. Maar in de tijd van Jezus Christus tot aan de tweede wederkomst van Christus is er een tijdperk dat je het tijdperk van de gemeente kunt noemen, of het genadetijdperk, waarin God de wereld de zonde niet toerekent. En dus is Hij NIET degene die ons oordeelt en deze dingen doet. 

Zelfs in het Oude Testament, toen God Zijn toorn over mensen uitstortte was dat niet zonder onderscheid. Het lijkt heel veel op wat de USA doet als vergelding voor de terroristische aanvallen. Zij gaan niet achter iedere Islamiet aan. Ze jagen niet zomaar op iedere Arabier. Ze zijn op zoek naar de mensen die werkelijk deze dingen hebben bedacht en uitgevoerd. Natuurlijk kunnen er in deze acties van de USA, de Britten en geallieerden dingen gebeuren waardoor onschuldige mensen getroffen worden. Maar dat is niet hun doel. Hun doel is niet onschuldige mensen te treffen, hun doel is om de terroristen aan te vallen en uit te schakelen. En dat pas nadat ze zijn uitgelokt. En in feite is het niet eens wraak of vergelding, maar een poging om vrede te bereiken, omdat deze terroristen de vrede van de hele wereld bedreigen. 

Als wij mensen toestaan om dit soort wreedheden te begaan en vrijelijk dit soort intimidatie te plegen, dan zal er helemaal niemand ooit veilig kunnen zijn. Het zou de vrijheid zoals wij die kennen vernietigen. Het is dus niet alleen maar wraak en vergelding. Het is in feite een missie die gericht is op vrede. En allicht zijn er mensen die het daar niet mee eens zijn, maar ik denk dat de meerderheid van de mensen de wijsheid hier wel achter zullen zien. Soms moet jij je verzetten tegen een pestkop. En ongeacht de consequenties, ongeacht of je gewond raakt of wat dan ook. Soms zijn er ergere dingen dan in elkaar geslagen te worden. Soms moet je gewoon opstaan en doen wat je moet doen. 

Toen God dit soort oordeel bracht, was het vergelding. Het was niet zonder bewogenheid. Zoals toen de Heer de eerstgeborenen van Egypte doodde. Daar kun je over lezen in het boek Exodus. Maar in Genesis 15 lees je dat God Abraham een belofte doet, dat zijn kinderen 400 jaar in een vreemd land zouden verblijven en dat God hen daarna uit dat land zou leiden. En God zei dat Hij dat land zou oordelen met deze tekenen en wonderen. Maar Hij gaf als reden dat dit 400 jaar zou zijn was omdat hun ongerechtigheid nog niet vol was . Met andere woorden, ze waren al over de grens gegaan. De Heer profeteerde de vernietiging van de Kanaanieten, de Hittieten, en al die ‘ieten’ die tegen Hem hadden gerebelleerd en die gewoon in vreselijke perversie leefden. God had dus al het oordeel aangekondigd. Maar Hij gaf hen vierhonderd jaar de tijd van genade en liet het toe omdat hun ongerechtigheid nog niet vol was. Het punt dat ik maak is, dat ook al was er vreselijk oordeel en toorn over de Egyptenaren. Zelfs tot aan het doden van alle eerstgeborenen, dat was niet in een opwelling van emotie. Het was goed uitgedacht en na een periode van genade van vierhonderd jaar, vóór God die vergelding uitvoerde. 

De mensen van Sodom en Gomorra, die met zwavel en vuur werden vernietigd. Ook daar kun je de genade van God zien. Als er maar 50 rechtvaardige mensen zouden zijn, zou God de hele stad sparen. Maar er bleek maar één rechtvaardige daar te zijn en God haalde hem eruit. Dat was niet eens onderdeel van de onderhandelingen die God met Abraham voerde. En toch vernietigde Hij de mensen van Sodom en Gomorra. Ik heb het over de mannen, vrouwen en de kinderen. En sommige mensen vinden dat wreed en afschuwelijk. Maar heel reëel, als je even stilstaat en nadenkt hoe verdorven, hoe corrupt Sodom en Gomorra waren, en ik heb wat dingen gelezen, historische en archeologische dingen, het was zo pervers en zo afschuwelijk. Ik wil niet eens proberen wat dingen hier te noemen op deze tape. Het was gewoon afschuwelijk. De seksuele perversie. En dat kun je zien in de Bijbel. Ik dacht dat het Genesis 19 was. Je kunt zien hoe pervers ze waren, dat toen deze twee engelen in de stad kwamen, de hele stad uitliep en homoseksuele dingen met hen wilde bedrijven. En dat was gewoon een patroon. Deze mensen waren totaal en volledig aan afgoderij overgegeven en het was afschuwelijk. 

En ook al was het een vreselijk oordeel dat God over hen bracht, ik geloof dat als je naar het menselijke ras als geheel kijkt, dat Sodom en Gomorra zó verdorven waren, zó sensueel en zó decadent, dat het als een kankergezwel was dat God uit de mensheid weg moest snijden. Het was zeker hard en zeer ernstig voor de mensen van Sodom en Gomorra. En ook al zie je de toorn van God, dan zie je die alleen op Zijn vijanden. Nadat Hij zeer lang verdraagzaam en geduldig met de mensen is geweest. Zelfs in dat oordeel kun je nog genade onderscheiden. 

Mijn punt hier is dat er wel wraak en toorn van God is, maar dat betekent niet dat we een boze kwaadaardige God hebben. De ware aard van God die blijkt uit 1 Johannes 4:8 is liefde . God IS liefde. Maar Hij is ook rechtvaardig en Hij is zich ervan bewust dat je soms een kankergezwel uit de mensheid weg moet snijden. En in het Oude Testament zagen we zoiets gebeuren. We zagen Sanherib Hizkia de koning van Israël aanvallen . En Sanherib en zijn generaal bespotten God en zeiden: ‘Wie is jullie God dan wel. De goden van de andere landen zijn niet in staat geweest hun volk tegen ons te beschermen. Wij gaan jullie vernietigen. Jullie God stelt niets voor’. Ze bespotten God. Ze lachten God in het gezicht van alle Israëlieten uit. Die nacht trok een engel er op uit en doodde honderd vijfentachtig duizend soldaten. Maar dat was uitgelokt. Die mensen waren in rechtstreekse rebellie, ze waren vijanden en hadden geen deel aan het verbond. 

Het punt waarom ik dit allemaal vertel is, dat de religie tegenwoordig. Vooral de fundamentalistische, de evangelische religie van tegenwoordig, in wezen onderwijst dat God álles beheerst en zij rekenen alles, ook het slechte aan God toe. Zij beweren dat iedere keer als er iets slechts gebeurt, dat het óf een oordeel van God is, óf dat het een of ander corrigerend of opvoedend doel heeft. Het is een verlossende daad van God, zelfs als Hij mensen doodt, als Hij je AIDS geeft, of als je kanker hebt, als je gescheiden bent. Wat dan ook, God beheerst al deze dingen. Maar dat is helemaal niet wat het Woord van God zegt. 

Een heel duidelijke manier om dit te zien is 2 Petrus 3:9 De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.
Dit vers maakt het heel duidelijk. God wil niet dat er ook maar iemand verloren gaat, maar dat állen tot bekering komen. Dit maakt het heel duidelijk. Het is niet Gods wil dat ook maar iemand naar de hel gaat. Maar toch zegt Jezus dat meer mensen de brede weg naar het verderf zullen nemen dan de smalle weg (poort) tot het eeuwige leven . Jezus zei dat niet alle mensen gered zouden worden. Zelfs niet eens de meerderheid van de mensen zal gered worden. En toch zegt de Bijbel in 2 Petrus 3:9 dat het niet Gods wil is, dat ook maar íemand verloren gaat. En als jij het Woord van God gelooft, hoe kun je dan beweren dat Gods wil áltijd zal gebeuren? Want het is NIET Gods wil dat mensen verloren gaan, en tóch gaan mensen verloren. Hoe kan dat? Omdat God ons een keus heeft gegeven! God beheerst ons niet als pionnen. 

Het is gewoon niet zo dat alles wat in jouw leven gebeurt van God komt. Het is gewoon niet zo dat God slechte dingen in gang zet.
Dit is een radicale stelling: het is ook niet zo dat God al die slechte dingen toestaat! En ik weet dat sommige mensen ogenblikkelijk door het lint gaan als je dit soort dingen zegt. ‘Wat zeg je nu? Dat God niet alles onder controle heeft?’ De meeste religieuze mensen, de meeste fundamentalistische, evangelische types zullen in een poging om om te gaan met de tragedies die in het leven gebeuren niet altijd zeggen dat God het heeft veroorzaakt, maar ze zullen meestal zeggen dat God het toegelaten heeft, omdat er niets kan gebeuren tenzij God het toestaat. Maar dat kun je helemaal nergens in de Schrift vinden. 

God is in deze zin soeverein, dat Hij de allereerste is, de allerhoogste. Er staat niets en niemand boven Hem. Maar Hij oefent het gezag en de macht die Hij heeft niet op zo’n manier uit dat wij geen keus hebben. Ik heb dat vers al eerder gebruikt, Deuteronomium 30:19 ‘Kies dan heden, Ik stel u leven en dood voor’. Jij moet kiezen. Hij heeft ons de keuze gegeven. Hij zal deze keuze niet voor jou maken, en satan kan je er niet toe dwingen. Wij kiezen. God heeft ons de keus gegeven. Wij zijn vrije morele wezens. 

En als wij gaan beweren dat de terroristische aanvallen op Amerika van God waren dan is dat gewoon fout. Ik geloof in feite dat God bezig was met deze terroristen, die deze zelfmoord aanslagen deden. Er waren al mensen gearresteerd. Een van de verhalen die ik hoorde was dat er twee Arabieren waren gearresteerd in Texas. Ik dacht dat het in Fort Worth Texas was, of daar ergens. Op een trein. En ze waren gearresteerd omdat ze aan het ruzie maken waren. Ze waren onderling aan het bekvechten en trokken daardoor de aandacht van de autoriteiten. En toen deze probeerden hen te kalmeren en ze daarom in bewaring stelden, vonden ze precies dezelfde dingen in hun bezit. De dozensnijders en allerlei andere dingen die hen in verband brachten met deze terroristen. En er werd over gespeculeerd dat zij ook nog een ander vliegtuig hadden moeten kapen, maar ze hadden ruzie gekregen. Wellicht omdat een er vanaf wou zien en de ander wilde ermee door gaan. 

Zie je, ik geloof dat God een goede God is, en dat God alles deed wat Hij kon doen om deze terroristische aanslagen te voorkomen. Er was ook een e-mail die rondging na deze aanvallen. Er was een vrouw die vertelde dat een van haar collega’s die vijandig tegen God was zei: ‘Waar was jouw God toen deze aanslagen plaatsvonden?’ En deze vrouw begon daarover na te denken en schreef deze e-mail en somde daar enkele dingen op die God allemaal had gedaan. Bijvoorbeeld: Er waren vier vliegtuigen bij betrokken. Wellicht waren er meer de bedoeling geweest, maar er waren er vier werkelijk gekaapt. Ze probeerden dingen te vernietigen en één van die vliegtuigen stortte neer in een graanveld. Alle inzittenden stierven maar het bereikte nooit haar doel. Ik geloof dat God daarbij betrokken was. God probeerde door deze passagiers heen te werken en mensen legden letterlijk hun leven neer om het leven van andere mensen te redden. Ik geloof dat God dát soort dingen doet. Niemand heeft grotere liefde dan dat hij zijn leven neerlegt voor zijn vrienden . 

Er zouden mogelijk wel meer dan duizend mensen betrokken kunnen zijn door deze vier vliegtuigen, want in ieder van hen konden wel 350 tot 400 mensen. En toch waren er in totaal maar 281 of 289 mensen aan boord van deze vliegtuigen. Weet je, ik vlieg heel veel, en ik zie gewoon nooit vliegtuigen die zó leeg zijn. Zeker niet in de tijd vóór die terroristische aanslagen. Dat is zeer ongebruikelijk. En normaal zullen maatschappijen zelfs vluchten schrappen als er zo weinig mensen in zitten. Dat overkomt mij zo vaak! Dit was dus zeer ongebruikelijk. En weet je, ik geloof dat God bezig was mensen te weerhouden om op die vliegtuigen te stappen. 

In het WTC werken normaal zo’n 50.000 mensen in die twee torens. En dan zijn er meestal nog zo’n 10.000 mensen in het winkelcentrum beneden. Mensen die hun winkel drijven. Het zou helemaal niet ongebruikelijk zijn als er totaal 70.000 mensen in en bij die torens waren geweest. Maar op het moment dat deze vliegtuigen insloegen waren er maar zo’n 20.000 mensen aanwezig. En bovendien stortten de torens niet onmiddellijk in, en waren ze in staat bijna iedereen op zo’n 6.000 mensen na te evacueren. Ik bedoel, God was bezig mensen te beschermen. Maar weet je, God beheerst ons leven niet. 

Ik hoorde van een vrouw die uit het gebouw werd gehaald. En toen het erop leek dat de torens het zouden houden, had haar baas iedereen de opdracht gegeven om weer terug naar het kantoor te gaan. Hij gaf iedereen die opdracht. En deze vrouw vertelde dat zij in haar hart wist dat ze dit niet moest doen en ze ging weg en overleefde het zo. Haar baas en haar collega’s stierven. Weet je, ik geloof dat God had ingegrepen en ze uit dat gebouw had geleid, maar door verkeerde keuzes zijn ze weer op de weg van het ongeluk gegaan. God heeft ze niet vermoord, omdat ze slecht waren of zo. God heeft het helemaal niet gedaan. God had ze er uit geleid, maar zij gingen weer naar binnen. Dat was gewoon een verkeerde keuze van hen. 

Er zijn zoveel van dit soort dingen. Wij zullen nooit de volle waarheid hierover weten, maar het belangrijke punt dat ik duidelijk wil maken is dat God dit niet heeft gedaan. God heeft deze mensen niet geleid om een zelfmoordaanslag te plegen. God heeft hun hart niet geleid door hen het idee te geven dat zij een speciale plaats in de hemel zouden verdienen met een hele harem vrouwen. God heeft deze Arabieren niet voorgelogen en ze op deze manier misleid. 

Áls God Amerika zou gaan oordelen vanwege de homoseksualiteit en andere zonden, waarom heeft Hij dan niet Hollywood getroffen? Of San Francisco en zo kun je wel doorgaan. Broeders en zusters, het is gewoon verkeerd om te denken dat God alles beheerst. Of om te denken dat er niets gebeurt zonder dat God er toestemming voor geeft. Ik zeg dat sommige mensen, en tijdens de nationale dag van gebed in de Nationale Kathedraal bracht Billy Graham deze vraag naar voren en zei: ‘We weten niet waarom God dit heeft toegelaten’. En hij ging verder. En ik ben niet tegen Billy Graham. Ik houd van Billy Graham. Ik beschouw hem als een broeder en dat hij geweldig werk voor God heeft gedaan. Maar weet je, zelfs zonder verder een preek te houden, wordt er gesuggereerd dat God óf dingen moet doen, óf ze moet toestaan. Het is alsof misschien niet alles vanaf Zijn bureau is bedacht, maar God moet op zijn minst zijn stempel van goedkeuring op alles zetten. En dat is gewoon niet wat de Schrift ons onderwijst. Dat staat er gewoon niet. 

Laat ik nog wat verzen noemen. Jakobus 1:13 zegt: 13 Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word van Godswege verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking. 14 Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte. 15 Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. 16 Dwaalt niet, mijn geliefde broeders. 17 Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer.
God is een goede God, dat is wat hier wordt gezegd. Iedere goede gave komt van God. Dwaalt niet hierover. 

Een ander vers dat hierbij past is Johannes 10:10 waar Jezus zelf zegt: 10 De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.
Jezus kwam om goede dingen te geven. Satan kwam om te stelen, te slachten en te verderven. Als het goed is, is het van God. Als het slecht is, is het van de duivel! Heel eenvoudige theologie. 

In het 9e hoofdstuk van het boek Lukas wilden de discipelen van Jezus vuur uit de hemel laten neerdalen, net zoals Elia in het Oude Testament had gedaan . En Jezus bestrafte hen en zei: ‘Jullie begrijpen niet waar het Mij om gaat, jullie begrijpen Mijn bediening niet. Ik ben niet gekomen om mensen hun levens te verwoesten maar om hen te redden’. 
In Johannes hoofdstuk 3, toen Jezus sprak over wederom geboren worden, zei Hij: ‘De Zoon des mensen is niet gekomen om te veroordelen, maar God had de wereld zo lief dat Hij zijn Eniggeboren Zoon heeft gegeven opdat wie in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft’. Wie gelooft wordt niet veroordeeld . De Heer kwam helemaal niet om veroordeling te brengen. Wij leven in het tijdperk van de genade en de goedheid van God. 

Terwijl ik dit zeg, roept dit ogenblikkelijk enkele vragen bij mensen op. En ze zeggen: ‘maar wacht even, jij beweert dus dat God deze dingen niet doet? Hij straft ons niet? Hij treft ons niet met toorn? En al deze ellende die in de wereld aan de hand is, is niet door God in elkaar gezet? En dat roept bij sommige mensen angst op: ‘Jij beweert dus dat er geen goddelijke grenzen bestaan? Ik vind juist zoveel troost in het feit dat alles wat mij overkomt door God goedgevonden is.’ Ja, dat is precies wat ik zeg. God vind helemaal niet alles goed wat er in je leven gebeurt. Er zijn slechte dingen die goede mensen overkomen. 

En één van de redenen staat in Hosea 4:6 Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. En het geloven in iets dat niet waar is, geloof in een extreem ongebalanceerde leerstelling, dat God soeverein is en daarom álles controleert en beheerst, leidt ertoe dat mensen te gronde gaan. Het leidt ertoe dat mensen aan alle dingen toegeven, die satan in hun leven wil doen. En dat is gewoon niet goed!! 

Laat ik nog enkele andere dingen noemen. Het woord ‘soeverein’ hoor je heel veel. Het woord ‘soeverein’ wordt in de King James Bijbel helemaal niet gebruikt. De NIV versie gebruikt het letterlijk duizenden keren. Zij vullen het woord ‘soeverein’ in op de plaats waar de King James ‘Heer God Almachtig’ heeft staan. Ik denk dat het een vertaling van het woord ‘Jehova’ is. Ik kan me hierin vergissen omdat ik het origineel niet heb bestudeerd. Maar in ieder geval, de NIV heeft het woord ‘soeverein’ populair gemaakt. En onder de fundamentalistische evangelische christenen is de soevereiniteit van God een van de voornaamste doctrines. En ik verzeker je dat er mensen zullen zijn die mij een ketter zullen noemen omdat ik hier kritiek op lever en dat ik zelfs maar de mogelijkheid opper dat het niet correct wordt uitgelegd. 

Maar laat ik je een definitie geven van hoe het woordenboek het woord ‘soeverein’ uitlegt. Als het als een adjectief wordt gebruikt, en daar hebben we het over als we ‘soevereine heer’ zeggen, betekent het ten eerste: hoogste, overste. Ik ben het er mee eens dat God de hoogste, de overste over alles is. Niets en niemand staat boven Hem. God is de top van de piramide, van de gezagsstructuur. Niemand is boven Hem. 
De tweede betekenis is: ‘hoogste rang of hoogste autoriteit hebben’. Daar ben ik het ook mee eens. God is absoluut de baas over alles. En God is de hoogste. Betekenis drie: ‘onafhankelijk’, zoals bijvoorbeeld in ‘een soevereine staat’. De Verenigde Staten zijn soeverein. Dat betekent dat we ooit een kolonie van Groot Brittannië waren, maar we hebben ons afgescheiden en we zijn een soevereine staat geworden. Dat betekent dat wij ons zelf besturen en over onszelf beslissen. 

Soms hoor je mensen het woord ‘soeverein’ toepassen op de Heer. Ze zeggen: ‘Hij is soeverein, je kunt nooit weten wat God zal doen’. En daarmee geven ze de suggestie dat er geen samenhangen en oorzaken zijn. God kan gewoon doen wat Hij maar wil, en wanneer Hij maar wil. En ze gebruiken het woord soeverein alsof het betekent: ‘onvoorspelbaar’. Maar die betekenis komt niet voor in het woordenboek. Er is geen enkele definitie van het woord ‘soeverein’ die ‘onvoorspelbaar’ of ‘willekeurig’ betekent. In feite is het gewoon ondenkbaar dat een God die een universum heeft geschapen dat zó gestructureerd en zó ordelijk is, zelf totaal ongestructureerd en ongeordend zou zijn, en dat je nooit met zekerheid kunt zeggen wat Hij gaat doen. 

Nee, dat is helemaal niet wat dit betekent. Toen de Verenigde Staten een soevereine staat werden, betekende het dat ze onder het gezag en de controle van Groot Brittannië uitkwamen. Maar dat betekent niet dat er geen beperkingen en geen grenzen zijn. Wij regeren onszelf en we hebben daarvoor regels en wetten opgesteld voor onszelf. En de VS is géén wetteloos land, dat maar alles doet wat het wil en alles mag. Nee, je kunt zeker weten wat de VS zal gaan doen. We hebben een grondwet die ons aan bepaalde zaken houdt. 

Nou, God is ook soeverein. Hij is onafhankelijk. Hij is de allerhoogste in gezag en autoriteit. Hij is de hoogste en steekt boven alles uit. Maar Hij heeft wetten ingesteld hoe Hij zal werken. En God zal Zijn Woord nooit schenden. Hij zal niet veranderen. Hij heeft gezegd dat Hij niet kan liegen. God zal nooit veranderen. Dat soort interpretatie van soeverein, die beweert dat God maar alles kan doen wat Hij wil, je weet maar nooit wat God zal doen, dat is geen Schriftuurlijke interpretatie. De vierde definitie van soeverein betekent: voortreffelijk, uitnemend. En ik geloof dat God inderdaad voortreffelijk is. (met kop en schouders boven de rest uitsteekt) Ik ben het dus met alle vier definities eens. Wat mij betreft geen enkele aanmerking. 

Maar weet je, dat is niet de uitleg die de religieuze wereld aan het woord ‘soeverein’ geeft. Als je de wortel van het woord ‘soeverein’ bekijkt, dan komt het van een Latijns woord: ‘super’ en dat betekent: ‘boven’. Ik geloof dat God super is, boven ieder ander. Maar de manier waarop religie dit woord ‘soeverein’ heeft gebruikt is om te zeggen dat God alles beheerst. Hij orkestreert alles. Alles wat er gebeurt moet óf Zijn rechtstreekse wil zijn, óf moet Zijn toestemming hebben. En dat is NIET wat het Woord van God onderwijst. 

De Bijbel zegt in Hebreeën 1:3 dat Jezus de volmaakte afdruk van het wezen van de Vader is . Dat betekent dat Hij een volmaakte voorstelling is van wie en wat God is. Een exacte kopie, zo zegt de Griekse grondtekst het. Hij is de afdruk van Zijn wezen. En wat deed Jezus dan wel? Hebben we ooit ergens gezien en gehoord dat Jezus ziekte en gebrek op iemand legde? Hebben wij ooit gezien dat Jezus mensen doodde? Hebben wij ooit gezien dat God door Jezus heen mensen er van langs gaf en van alles aandeed? De enige mensen die de Heer ooit zelfs maar bestrafte waren religieuze leiders en de geldwisselaars in de tempel. 

Hij heeft nooit iemand van Gods mensen met ziekte geslagen, of met gebrek, handicaps, problemen. In plaats daarvan deed Hij uitsluitend het tegenovergestelde. In Handelingen 10:38 staat: …van Jezus van Nazaret, hoe God Hem met de heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren; want God was met Hem. Niet: door God overweldigd waren, maar die door de duivel overweldigd waren. God is NIET de bron van alle kwaad en problemen in deze wereld. En als jij met verdriet te maken hebt, dan geloof ik dat één van de dingen die jou zal vrijmaken is te gaan beseffen dat God dat NIET heeft veroorzaakt. Dit is niet Gods oordeel en straf tegen jou. 

Het is best mogelijk dat er iemand die pijn en verdriet heeft vanwege iets zoals je eigen zonden hiernaar luistert. Maar het is niet God die jou oordeelt vanwege deze zonden, je wordt geoordeeld door jezelf. Iemand krijgt bijvoorbeeld deze tape. En je zit in de gevangenis. Je hebt pijn en verdriet omdat je daar heel lang moet verblijven en je vecht tegen depressie. Je zegt wellicht: ‘Het is niet eerlijk’. Maar weet je, God heeft je dit niet aangedaan, je hebt het jezelf aangedaan. Jij hebt Gods leiding afgewezen. Ik verzeker je dat God heeft geprobeerd je uit de manier van leven die jij aan het leiden was, weg te halen. En dat Hij belemmeringen heeft opgeworpen om de dingen die je gedaan hebt niet te doen. Maar jij koos ervoor je eigen gang te gaan. Jij oogst gewoon wat jij zelf hebt gezaaid. En het is niet God die je dit heeft aangedaan. Jij oogst wat je gezaaid hebt. Jij hebt zelf je leven verwoest .

Er zijn mensen die een beroerte hebben gehad, of andere dingen. En dat komt misschien omdat je niet op je eigen gezondheid hebt gelet. Misschien was je ongezond, 50 kg te zwaar, gestrest of wat dan ook. Ik verzeker je dat God heeft geprobeerd je af te houden van die manier van leven. Maar je hebt je niet Zijn vrede toegeëigend, en je lichaam niet goed verzorgd en je oogst de gevolgen daarvan. En het is zeker niet God die je dat heeft aangedaan. 

Zeg ik daarmee dat er geen consequenties aan de zonde verbonden zijn, omdat God ons niet oordeelt en God niet degene is die ons kwaad aandoet? Nee, dat is helemaal niet wat ik zeg. Je kunt óf je eigen zaaisel oogsten in je gezondheid, of in je emoties, of van de regering. En bovendien bestaat er een geestelijke wereld en in 1 Petrus 5 staat dat satan rondgaat als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij kan verslinden. En als jij in zonde leeft, dan zegt Romeinen 6:16 Weet gij niet, dat gij hem, in wiens dienst gij u stelt als slaven ter gehoorzaamheid, ook moet gehoorzamen als slaven, hetzij dan van de zonde tot de dood, hetzij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid? 

Er is een vijand die rondgaat als een briesende leeuw die er op uit is om mensen hun leven te verwoesten. Johannes 10:10 zegt: De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen. En als jij in zonde leeft, is het niet God die je wel eens even zal leren, en het is niet God die je oordeelt. Maar als jij een deur open zet voor satan, zal hij binnenkomen en vreet je de kaas van je brood en je boterham ook nog. Dus, jazeker, onze zonden hebben gevolgen. En jazeker, soms kun je een rechtstreekse relatie leggen tussen zonde en de problemen en tragedies die mensen overkomen. Maar in geen geval is het dan God die hen oordeelt. Er komt nog een tijd dat God ons zal oordelen op basis van onze aanvaarding of verwerping van Jezus. Maar in het huidige tijdperk handelt Hij op basis van genade en God is NIET degene die mensen straft of tragedies in hun leven veroorzaakt. 

Man, ik geloof dat het zó essentieel is, dat je dit gaat begrijpen. Als je dit niet begrijpt, als jij wat er ook maar verdriet in jouw leven veroorzaakt aan God toeschrijft, dan zal het uiteindelijk ertoe leiden dat je een verkeerde relatie met God zult hebben. Het is een lastering van de naam van God. Het is gewoon niet Zijn natuur en karakter. De Bijbel vertelt ons dat God liefde IS. 1 Johannes 4:8 . Maar religie en hetgeen de meeste mensen van God menen te begrijpen, is dat God boos is, en dat God van streek is, en dat God degene is, die hen pijn en lijden toebrengt. Maar dat is helemaal niet waar. God is het beste dat wie dan ook van ons kan overkomen. Hij is vóór ons en niet tegen ons. 

Als wij God belasteren en zeggen dat God jouw problemen heeft veroorzaakt, is dat verkeerd. God heeft dat NIET gedaan. God is een goede God. Dat betekent niet dat alles in je leven goed gaat en goed afloopt. Omdat God niet alles beheerst in die zin dat Hij al het nare stuurt. Maar God beheerst ook niet alles zo, dat Hij automatisch alles wat goed is zendt. Jij moet kiezen. Jij moet leren samen te werken met God. Jij bent in feite degene die de keus heeft of goed of kwaad in je leven komt. Satan zal zeer zeker proberen die keus te beïnvloeden en je dingen proberen op te dringen. Maar als jij in de Heer geworteld raakt, en sterk in de Heer wordt, kun jij satan weerstaan en voorkomen dat zijn plannen voor jouw leven uitkomen. 

Als jij om welke reden ook naar deze tape luistert en je hebt God niet gezocht. En je beseft nu dat de tragische dingen in je leven niet van God kwamen, maar dat satan je heeft aangevallen. En misschien ligt de reden dat hij heeft kunnen winnen in het feit dat je God niet hebt gezocht, en dat je niet in staat was Gods kracht en genade te gebruiken, dan zou dit een geweldig moment voor je zijn om een besluit te nemen om dit nooit meer nog eens te laten gebeuren. 

Ik heb zelf in mijn eigen leven daar ook mee af moeten rekenen. Mensen waarmee ik heel goed bevriend was zijn gestorven. En ik geloof werkelijk dat als ik in het geloof met de Heer had gewandeld en had geweten hoe ik in genezing had moeten wandelen en dat soort dingen, dan had ik mee kunnen maken hoe die mensen zouden zijn genezen. Na die tijd heb ik anderen van exact dezelfde dingen zien genezen. Maar ik veroordeel mijzelf niet. Ik wordt niet boos. Ik kan me niet verbijten over wat ik niet wist. Toen ik dat meemaakte ging ik God zoeken en nu heb ik dingen geleerd. En daarom zie ik nu overwinningen waar ik vroeger nederlagen leed. Ik heb gezien dat mensen uit de dood werden opgewekt en dat blinde ogen geopend en dove oren geopend werden. Overwinningen die ik daarvoor niet kon zien gebeuren. Het is Gods kracht, maar ík moest keuzes maken en dingen gaan geloven om die dingen te zien plaatsvinden. 

Er is nog iets anders wat er gebeurt als jij denkt dat God degene is die tragedie en rampen in jouw leven brengt en die jou dit verdriet heeft bezorgd. Weet je wat dit met je doet? Het maakt je passief tegenover dat probleem. Ik hoop dat je dit begrijpt. Kijk naar een vers uit Jakobus 4:7 Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. Dit vers zegt dat wij ons aan God moeten onderwerpen, en de duivel moeten weerstaan. Nu, als iemands theologie hem wijsmaakt dat er niets kan gebeuren tenzij God het heeft toegestaan, als dat waar zou zijn, dan is dit vers onzin. Hoezo zou je iets weerstaan als God in feite alles onder controle heeft? 

Ik heb zelfs ooit een man een boodschap horen brengen waarbij hij satan ‘Gods boodschappenjongen’ noemde. En wat hij zei was: ‘Satan kan helemaal niets doen, tenzij God hem toestaat om het te doen’. Dus zelfs al is het satan die je met iets aanvalt, God moet het toestaan, en Hij staat het toe zodat je er beter van wordt’. Maar dat is gewoon niet waar. Dat is een leugen. Dat is een misleiding. En als jij gelooft dat God alles controleert, maakt dit jou passief. Hoe kun jij strijden tegen een ziekte of handicap als jij denkt dat God het in feite heeft toegestaan? 

Als je die logica doortrekt, en als God werkelijk kanker in jouw leven heeft gegeven om jou iets te leren, dan ben je een huichelaar als je naar de artsen gaat voor chemotherapie of een operatie om het weg te laten snijden. Als God het je toch voor een bepaald doel heeft gegeven, waarom leer je dan niet gewoon dat doel? Waarom vecht je er dan tegen? Als jij werkelijk denkt dat God de bron van alle ziekte is, dan moet je gewoon al je medicatie weggooien. Je wilt toch niet tegen Gods wil ingaan? Je kunt dan beter de volle les daarvan leren! Hopelijk zeg je natuurlijk: ‘maar dat is belachelijk. Natúúrlijk moet je proberen te genezen, je hoeft helemaal niet toe te geven aan ziekte en je daardoor laten overweldigen’. Daar ben ik het voor de volle 100% mee eens! 

Maar als iemand werkelijk gelooft dat God die ziekte op je heeft gelegd, als jij werkelijk denkt dat God de echtscheiding heeft veroorzaakt, als jij werkelijk gelooft dat God de oorzaak is, dat jouw kinderen in rebellie en opstand zijn. Als jij werkelijk gelooft dat God de oorzaak is dat je bedrijf failliet gaat, als jij werkelijk denkt dat God de oorzaak van ál je problemen is, dan zit je helemaal fout als je er tegen vecht! 

Maar natuurlijk is dat helemaal niet fout, God wil wel degelijk dat wij het kwade weerstaan en er tegen strijden en vechten! Het is juist één van de grote sleutels uit het Woord van God dat als we de duivel weerstaan, dat Hij van je zal vluchten! Maar als jij denkt dat God álles bepaalt dat in je leven gebeurt, dan maakt dat je passief. Want als God er tenslotte achter zit, dan zou je tegen God strijden! Dus de mensen, de Evangelischen, de fundamentalisten die werkelijk denken dat God alles bepaalt zijn daarom passief. Dat zijn van die ‘wat is dat is, wat zal zijn zal zijn’ mensen. En het enige dat zij proberen te bereiken is de genade, de vrede, om al deze problemen te verdragen. Maar zij zullen nooit actief tegen wat dan ook maar strijden. 

En dat is precies wat het woord ‘weersta’ betekent. Het woord ‘weerstaan’ betekent volgens het woordenboek: ‘actief strijden tegen’. Je mag gewoon niet passief zijn tegenover bijvoorbeeld kanker. Ik heb duizenden mensen bediend die kanker hadden. En één van de altijd weer terugkerende kenmerken die ik heb gezien in het karakter van mensen die kanker hebben verslagen, is de houding dat ze bereid zijn te vechten. Ze worden boos. Ze worden ontzettend boos. Kanker is natuurlijk een dodelijke ziekte en zeer hardnekkig, maar het is in feite heel zwak. Daarom moet je het continu blijven bestrijden, je kunt het niet voor een paar minuten doen en dan weer laten zitten. Maar als je vecht tegen kanker, en je wordt boos en het gaat weerstaan, is dat het gemeenschappelijke kenmerk dat ik heb gezien bij mensen die kanker hebben verslagen. Mensen die gewoon de wil hadden om te vechten. Zodra iemand die wil om te vechten opgeeft, gaan ze snel bergafwaarts en is het einde nabij. 

Ik geloof daarom dat dit weerstand bieden aan kwade dingen in ons leven een van de allerbelangrijkste zaken is waarin wij moeten functioneren. Het is één van de dingen die een verdediging tegen de duivel vormen. Maar door deze misleiding, door te denken dat God alles beheerst wat er gebeurt, en dat er niets kan gebeuren tenzij God het toestaat, wordt het vermogen om weerstand te bieden weggenomen, De wil om er actief tegen te strijden wordt weggenomen, omdat je denkt dat God hier de bedenker van is. Ik zeg je dat ik denk dat dit verkeerd onderricht over de soevereiniteit van God is. Ik geloof dat God soeverein is, als je tenminste de definitie die ik gaf gebruikt. Maar ik geloof niet in de soevereiniteit van God zoals deze wordt geleerd door de meerderheid van de kerkelijke wereld, volgens welke God alles beheerst, of alles toestaat, en dat zelfs ziekte, gebrek, armoede en dat soort dingen goed zijn, terwijl Deuteronomium 28 zegt dat ze verkeerd zijn. Want ze staan aan de kant van de vloeken en niet aan de kant van de zegeningen, net zo als er staat dat Jezus rondging, goeddoende en allen genas die door de duivel overweldigd waren, niet: die door God overweldigd. Maar een groot deel van de kerk tegenwoordig beweert dat ziekte eigenlijk van God komt. En dat mensen door God overweldigd zijn, in plaats van door de duivel. En die leerstelling is naar mijn overtuiging de allerergste doctrine in het lichaam van Christus. Het belastert God. Het zal uiteindelijk de relatie met God bederven. 

Ik prijs God, dat de Heer in staat was om mij al op jonge leeftijd te bereiken, maar als ik was blijven denken dat God degene was die mijn vader doodde toen ik twaalf jaar oud was, hoe kun je verwachten dat een kind de beste vrienden wordt met degene die zijn vader heeft gedood? Weet je, in het natuurlijke zou je zoiets nooit doen. In feite zou je iemand aanraden dat ze maar het beste zo ver mogelijk van die persoon vandaan moeten blijven. En dat is precies wat heel veel mensen tegenwoordig doen. Ik verzeker je dat het mij vrede geeft om te weten dat God een goede God is. En dat God de slechte dingen niet beheerst.

Ik herinner me nog dat ik het bericht ontving dat mijn zoon dood was. Wij waren onderweg naar Colorado Springs om hem op te zoeken. Natuurlijk was dat hij opstond uit de dood een enorm wonder en een geweldige zegen. Maar onderweg naar Colorado Springs, voordat we wisten wat de uitkomst zou zijn, begonnen mijn vrouw en ik gewoon God te prijzen en te zeggen: ‘God, dank U, dat U niet degene bent die levens wegneemt. U bent de gever van leven, niet de nemer. Dank U wel, dat U dit niet heeft gedaan. Wij prijzen U, en ongeacht wat er uitkomt, wij weten dat U een goede God bent, alleen goede en volmaakte geschenken komen van boven. U bent gekomen om ons leven te geven, en dat in overvloed. Het is de duivel die komt om te stelen, te slachten en te verwoesten’. En ik vertel je uit de eerste hand, dat ik een geweldige vrede ervoer. Ik weet dat mijn geloof levend werd gemaakt, en het geloof van mijn vrouw werd levend gemaakt, en wij zagen onze zoon uit de dood opgewekt. Omdat wij wisten dat God niet de bron was van die boze dingen. Man, dat is zó krachtig. 

Ik weet dat er andere verzen zijn, die mensen soms hebben gebruikt om dit tegen te spreken. Ik heb geen tijd om hierop in te gaan. Ik heb een studie getiteld ‘De soevereiniteit van God’. Die hierop ingaat. Ik wil ook het zesdelige album noemen getiteld: ‘Het gezag van de gelovige’. Ik heb een tape over Job, getiteld ‘Job’. Ik heb een tape getiteld: ‘God is een goede God’. Ik heb vele tapes die hierover gaan en als je meer details wilt weten, als je meer vragen hebt, luister daar dan naar. 

Ik wil nog één laatste illustratie geven. Op een keer was ik aan het prediken in een kerk in Colorado Springs, en een man bracht zijn dochter mee. Ze was verlamd en zwaar geestelijk gehandicapt. Ze had geen contact met de buitenwereld. Ze ademde, maar had vanaf haar nek naar beneden totaal geen controle over haar lichaam. Ze kon niet praten, niets doen. Haar verstand werkte niet. Ze droeg luiers, ze moesten steeds haar luiers wisselen. Ze was 12 jaar oud en zat in een rolstoel. En ik deed een uitspraak, dat God NIET de oorzaak van onze moeilijkheden is, dat God ons geen dingen aandoet, en dat God een goede God is. En deze man werd daarvan boos en vertrok. Maar degene die hem mee had genomen naar onze dienst, zei: ‘Waarom wacht je niet tot na de dienst en vraag hem wat hij er precies mee bedoelde? Misschien heb je hem verkeerd begrepen, misschien kan hij het uitleggen’. 

Deze man, met zijn dochter in de rolstoel, bleef tot na de dienst. Ik ging naar hem toe om met hem te praten. En hij was echt boos. Hij citeerde mij verzen dat God dit had gedaan en dat het Gods wil was, dat zijn dochter in deze situatie was. Weet je, ik begrijp waarom mensen deze lering aanhangen. Want nogmaals, het geeft je een mogelijkheid het te verdragen. Het is gemakkelijk om te denken: ‘Dit is Gods wil’. Je hoeft niet na te denken over waarom en geen enkele verantwoordelijkheid te aanvaarden. En je hoeft niet na te denken of er misschien iets is dat je kunt doen: “Is dit van de duivel? Is er iets dat ik hier tegen kan doen? Is dit de duivel? Is er iets dat ik kan doen?” Het ontslaat jezelf van alle verantwoordelijkheid, en ik kan begrijpen waarom dat voor mensen aantrekkelijk is, maar ik geloof gewoon niet dat dit waar is, op grond van het Woord van God. 

Dus, in ieder geval, deze man begon zíjn verzen te noemen tegen mij. Ik ging míjn verzen aanhalen tegen hem, die zeggen dat God een goede God is. En we kwamen geen steek verder. Het ging allemaal om interpretatie. Tenslotte, ik wist dat ik toch niets te verliezen had bij deze man. Hij was toch al woedend op mij. Ik keek hem daarom gewoon aan en zei: ‘Wat voor vader ben je eigenlijk? Wat voor vader interesseert het niet eens of zijn dochter verlamd is, en in een rolstoel zit. Het interesseert je niet eens of ze ooit een normaal leven kan leiden en kan spelen zoals andere kinderen’. Tjonge, toen ik hem begon te bekritiseren en beweren dat het hem niet eens iets kon schelen of zijn dochter genas, toen werd hij zo nijdig dat hij mij bijna sloeg. En hij begon te zeggen: ‘Ik zou álles doen, ik zou íeder geldbedrag betalen. Ik zou álles doen, ik zou zelfs haar plaats in willen nemen, ik zou in een rolstoel willen zitten en zijn zoals zij is, als zij zoals ik zou kunnen zijn’. En toen hij dat noemde zei ik: ‘En jij denkt dat een liefdevolle God jouw dochter mínder zou liefhebben dan jij doet’? 

Kijk, deze man kon over leerstelling met mij redetwisten. Hij kon een vers uit zijn context halen en misbruiken. En hij kon beweren dat ik míjn verzen uit de context gebruikte en misbruikte, en zo konden we nooit tot overeenstemming komen op basis van interpretatie van deze dingen. Maar toen kwam het neer op ‘God is liefde’ en je zegt: ‘Zou jij iemand behandelen op de manier zoals jij denkt dat God jou heeft behandelt?’ Als jij mensen zou treffen met AIDS en kanker en hartaanvallen, auto-ongelukken en verwoeste levens, en die dit soort dingen doen, dan bestaat er geen beschaafd land in de wereld dat je niet zou oppakken en in de gevangenis gooien. En niemand met enig gezond verstand zou ook maar bij jou in de buurt willen zijn, als jij zo zou zijn. Maar religie beweert dat God zo zou zijn en vraagt zich vervolgens af waarom mensen niet dicht bij God willen zijn. En waarom mensen van God weglopen en waarom ze niet naar de kerk willen komen. 

Nee, God is niet de auteur van deze problemen. Ga er gewoon even over nadenken dat 1 Johannes 4:8 zegt: ‘God is liefde’, is dat de manier waarop liefde zou werken? Iemand zegt: ‘Nou, het is ook geen liefde om iemand te laten sterven als Hij God is’. Nou, ik heb het feit al vastgesteld dat God ons de keuze heeft gegeven. Hij wil van niemand dat die verloren gaat, maar Hij zal je recht om naar de hel te gaan beschermen. En weet je, wíj zijn degenen die de verkeerde keuzes maken. En ‘Mijn volk gaat te gronde door een gebrek aan kennis’ zegt Hosea 4:6. En door deze tape, door dit onderwijs probeert God tot je te spreken, maar weet je, jíj hebt de keus of je zult ontvangen.

En als het gaat om het omgaan met verdriet dan geloof ik dat je allereerst moet beseffen dat God niet degene is die de situatie die jou verdriet bezorgd heeft veroorzaakt. En dat zal zorgen dat je naar God toe rent in plaats van God weg. Je kunt wel tijdelijk een zekere verlichting ervaren van het idee dat het gebeurt om een of andere verlossende, verbeterende reden. Maar op de lange duur kan ik je verzekeren, en ook op grond van mijn ervaring met mensen, dat je verbitterd zult raken, boos. En dat is niet goed. De waarheid zal je vrij maken, Johannes 8:32. En de waarheid is, dat God níet degene is die deze problemen in je leven heeft veroorzaakt. God is een goede God. Alleen goede en volmaakte geschenken dalen af van de vader der lichten. 

En als jij zou beginnen Hem te prijzen en te danken, en zou zeggen: “Vader, ik weet dat U mijn probleem niet bent, U hebt mij dit niet aangedaan”, dan zou er geloof binnenin je opwellen. De Heilige Geest zou beginnen overeen te stemmen met de waarheid en je zult ontdekken dat God zal voorzien in je behoeften en je zal sterken en bemoedigen. 

Nogmaals, er is zó veel meer. Ik heb een onderwerp aangesneden dat we wel dagen achtereen kunnen bespreken. En ik wil je aanmoedigen om van deze tapes gebruik te maken. Dit is een waarheid die mij heeft gezegend en ik bied ze jou aan. Niet met de bedoeling om je te veroordelen, of te verwarren, maar om de zaken recht te zetten. God is NIET de bron van onze problemen. Prijs God. Jezus is gekomen om je leven te geven en het je overvloedig te geven. Dank U Vader voor Jezus en dat Hij ons heeft verlost van de vloek van de wet. En als ik deze dingen verkondig aan mijn broeders en zusters, dan vraag ik de Heilige Geest om dit te gebruiken om hen te bemoedigen en te verlichten in de Naam van Jezus. Amen. 

Deel 3. God is niet de oorzaak van jouw verdriet

 


 

www.vergadering.nu