Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Het Woord is vlees geworden - 1
Andrew Wommack

Deel 1: Welk deel is Gods verantwoordelijkheid? 
Deel 2: Welk deel is jouw verantwoordelijkheid? 
Deel 3: Denk het Woord van God.
Deel 4: Geloof in wat je zegt.
Deel 5: Weersta de duivel.

Deze 5-delige serie is een vertaling van mp3 bestanden ‘The Word became Flesh’.
Als MP3 bestand te downloaden van: www.awmi.net

Inleiding:
Door middel van Zijn gesproken Woord heeft God de aarde geschapen en alles wat er in en onder is. Door het Woord heeft Hij de hemel op haar plaats gesteld en de mens geschapen. En het allerbelangrijkste is, dat het Woord vlees geworden is en Jezus (God in het vlees) geboren is. Zij Woord is het machtigste en krachtigste ding op aarde en in de hemel. Het is de absolute en onfeilbare waarheid. Zijn Woord verandert nooit en Hij zal Zijn Woord nooit breken. 
In deze vijfdelige serie behandelt Andrew Wommack de uitwerking die dit in onze levens heeft. Hij legt uit hoe God zichzelf aan Zijn Woord gebonden heeft, wat het verschil is tussen Gods verantwoordelijkheid en de onze, de rol die de duivel speelt, mits van toepassing. De macht die God ons heeft gegeven, hoe wij een wonder tot stand brengen en meer. Deze onderwijzingen, live opgenomen tijdens een recent Gospel Truth Seminar zullen je leven veranderen. 
De eerste twee delen leggen het fundament voor de derde (En het Woord is vlees geworden…) die de kern van deze boodschap bevat. De laatste twee delen geven verdere uitleg. 

Deel 1 van 5: ‘Welk deel is Gods verantwoordelijkheid?’

Ik zal in deze serie een combinatie van verschillende dingen onderwijzen. Ik voel me gedrongen om dit te doen en ik denk dat het je echt zal helpen. Ik zal in dezelfde trant onderwijzen als sommige dingen die ik al onderwezen heb, een beetje van ‘Je hebt het al’ , en sommige delen die ik onderwijs in ‘Het gezag van de gelovige’ en nog wat andere dingen die erbij komen. Ik weet dus nog niet hoe ik het ga noemen maar in wezen gaat het over de vraag: welk deel is Gods verantwoordelijkheid en wat is jouw verantwoordelijkheid. Ik geloof werkelijk dat dit het is waar heel veel mensen het mislopen en dat zij daardoor niet de dingen ontvangen die God wil doen. Omdat zij God vragen te doen wat Hij ons heeft gezegd dat wij moeten doen. Er zijn bepaalde dingen die God moet doen, die wij uit onze eigen kracht proberen te doen. En daar is veel verwarring en misverstand over. 

Dat is één van de plannetjes van de duivel. Je moet weten wat van God is. De Schrift zegt in Jakobus 4:7 Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. Er zijn dus bepaalde dingen die van God zijn, en bepaalde dingen die van de duivel zijn. Jíj bent degene die dat moet besluiten, jij moet het onderscheid maken en je onderwerpen aan de dingen die van God zijn. En de dingen van de duivel weerstaan. 

Hier gaan we het dus over hebben. We zullen het hebben over het gezag, de autoriteit, die wij hebben, Het zal een beetje gaan over het overwinnen van demonische dingen die in je leven zijn. Ik heb dingen die ik je wil vertellen, waarvan ik denk dat ze jouw leven drastisch kunnen veranderen. Ze hebben zeker mijn leven drastisch veranderd. Ik ben in een richting verzeild geweest, waarbij ik in een periode kwam dat ik de duivel veel meer eer gaf dan hem toekwam. En de duivel had me toen bijna kunnen vermoorden. En prijs God, ik heb een paar dingen geleerd. En dit zal je enorm kunnen helpen en een groot verschil in je leven maken. 

Voordat ik begin met al deze dingen te vertellen, moet ik eerst iets weerleggen wat ik als de allerergste leerstelling in het Lichaam van Christus beschouw. Het gaat om de allerergste lering, die satan meer gebruikt dan welke ook, om mensen gevangen te houden. En ik weet gewoon niet hoe ik dit voorzichtig moet brengen. Ik moet het maar frontaal aanvallen. Amen? Laat ik vooraf zeggen dat wat ik ga zeggen sommigen van jullie zal kwetsen, maar God heeft je vanavond hier gebracht. En toen God je hierheen leidde, wist Hij al wat ik zou gaan zeggen. Dus slik maar een paar keer en blijf luisteren en denk hierover na. Misschien wil God je wel iets duidelijk maken, ook al is dit niet wat je gewend bent om te horen. Of als het je op een of andere manier kwetst, denk er dan op zijn minst over na. Ik geloof dat als jij je hart hierin kunt veranderen en geloven wat het Woord van God hierover zegt, dat dit een enorm verschil in je leven kan maken. 

Het allereerste wat ik denk dat ik moet doen is, dat ik de leringen over de soevereiniteit van God moet weerleggen. Ik heb er niets op tegen als je zegt dat God soeverein is, mits je het woord ‘soeverein’ gebruikt op de manier zoals het woordenboek het definieert. En het woordenboek stelt eenvoudig dat ‘soeverein’ betekent: de hoogste in rang, volgorde of gezag. Een platte manier om het te zeggen is dat God boven aan de voedselketen staat. Niemand is in staat om God te bevelen of aanwijzingen te geven. God is absoluut soeverein. Als je dat bedoelt te zeggen dan ben ik het daar 100% eens. Maar soeverein heeft binnen de kerk een bijbetekenis die je in het woordenboek niet terugvindt. Als je het woord ‘soeverein’ opzoekt, ik moedig je aan om thuis ieder woordenboek dat je maar kunt vinden er op na te slaan en nergens zul je vinden dat ‘soeverein’ wordt gedefinieerd in de trant van: ‘absolute totale controle, niets kan gebeuren buiten de persoon die soeverein is om’. 

Als je het hebt over een koning of over een monarch die een land regeert, betekent het dat zij wel de autoriteit zijn en het gezag hebben, maar er zijn altijd allerlei mensen die tegen dat gezag in opstand komen, dingen die buiten hun wil om gebeuren. En daarom houden ze er een politiemacht en een rechtssysteem op na om hun gezag te handhaven. Dat zou je helemaal niet nodig hebben als een soeverein heerser iedereen en alles volledig beheerste. Maar het woord ‘soeverein’ heeft tegenwoordig deze religieuze betekenis gekregen waar mensen beweren dat God alles onder controle heeft in die zin dat hij ons als een pion beheerst. Alles wat er maar in je leven gebeurt is door God gewild, bevolen en gepredestineerd. En je hebt niet echt een vrije keus of wil in deze zaken. En wat er ook gebeuren mag, Que sera, sera, wat zal zijn, zal zijn.


Er zijn dus mensen die denken dat God alles onder controle heeft. En daar zijn heel veel verschillende toepassingen van. Als je het hebt over genezing, dan zijn er mensen die bidden: ‘Heer, als het Uw wil is, genees mij’. En dan wachten ze af of het misschien Gods wil is dat ze gezond zijn. Ze bidden en leggen een vlies neer en denken dat God alles bovennatuurlijk beheerst. Ze proberen een baan te krijgen en als het niet lukt, nemen ze maar aan dat het Gods wil is die dat veroorzaakt. Dit is waarschijnlijk een overheersende gedachte in het Lichaam van Christus. Tenminste, in mijn ervaring denkt de meerderheid van de christenen dat God maar soeverein alles beheerst en bepaalt en dat er niets gebeurt wat niet Gods wil is. 

En zijn een of twee interpretaties. Óf God vereist het, en alles is Gods volmaakte wil, óf God moet alles toestaan, dus er kan gewoon niets gebeuren zonder dat God zegt: ‘Oké. Ik sta het toe’. Dus zelfs al is het niet direct Gods volmaakte wil, dan nog moet satan toestemming van God krijgen voordat hij ook maar iets kan doen. Dit is waarschijnlijk de meest dominerende opvatting binnen het Lichaam van Christus. Waarschijnlijk zijn meer christenen het hier over eens dan over wat anders dan ook. En naar mijn overtuiging is dit de ergste ketterij die er bestaat binnen het Lichaam van Christus. Het schakelt geloof volledig uit. Grote delen van de Bijbel kun je er dan eigenlijk net zo goed uitscheuren en in de prullenbak gooien, net als die ik net heb aangehaald: Jakobus 4:7 ‘onderwerp jezelf aan God en weersta de duivel en hij zal van je vluchten’.

Als God degene is die alles bepaalt, en als er niets kan gebeuren zonder Zijn toestemming, en het allemaal ten goede werkt, en op de een of andere manier past het uiteindelijk allemaal in elkaar en is alles goed, dan is er geen enkele reden meer om je aan sommige dingen te onderwerpen, en aan andere weerstand te bieden. Want uiteindelijk is het allemaal van God! Als je dat écht gelooft, waarom zou je dan ooit naar de doctor gaan om te proberen gezond te worden, als God degene is die je ziek heeft gemaakt? Als God je iets zou proberen te leren, als dit Zijn wil was, dan bied je weerstand aan God als je probeert beter te worden!
Als je werkelijk denkt dat God de bron van alles is, dan zou je jouw ziekte volledig op zijn beloop moeten laten. Dan zou je armoede en ellende gewoon zijn gang moeten laten gaan. Blijf maar thuis zitten en bonbonnetjes eten en kijk maar TV, en doe maar waar je zin in hebt. Want als het niet Gods wil was, zou je het helemaal niet kunnen doen! En een van de dingen die me altijd opvalt als ik dit predik is dat mensen naar voren komen en woest, woest, woest zijn, en zeggen: ‘Dit is van de duivel, die door jou heen spreekt’. En ik zeg dan altijd: ‘Als het niet Gods wil was geweest, had ik dit niet kunnen zeggen’. Amen? De mensen die het niet met me eens zijn bewijzen dus altijd dit punt. Als zij zeggen: ‘Het kan nooit God zijn die jou leidt om dit te zeggen’, dan hebben ze dus precies mijn punt bewezen, dat niet alles wat er gebeurt door God gewild en bevolen is. 

Dat is gewoon fout. En het doet verschillende dingen. Eén van de dingen die het doet is dat het je volledig passief maakt. Jij zit niet meer in de bestuurdersstoel maar drijft mee met alles wat er gebeurt. En je hebt geen enkele controle en geen enkel gezag. Maar er zijn gewoon duizenden verzen in het Woord van God die dat ontkrachten. 
Laat ik enkele dingen met jullie delen. Sla eens 2 Petrus 3:9 op. Ik val midden in een redenering, maar het gaat over mensen die gaan zeggen: ‘De Heer komt nooit terug. Mensen hebben vanaf het begin af beweerd dat de Heer terugkomt en er is nog nooit iets veranderd’! En hij geeft daar een verklaring voor en zegt in feite dat het komt vanwege de genade en de lankmoedigheid van de Heer dat Hij zijn wederkomst uitstelt, omdat Hij iedereen een kans wil geven om wederom geboren te worden. En midden in deze redenering staat in 2 Petrus 3:9 De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen, Ik haal hier dus een gedeelte uit, maar let op het deel waar staat: daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. Ik weet niet hoe je het duidelijker kunt vertellen dan zo. Het is dus NIET Gods wil dat ook maar iemand verloren gaat. Er staat dat Jezus is gestorven voor de zonden van de héle wereld. 1 Johannes 2: 2 en Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld. 
Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de wéreld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft . Romeinen 10:13 AL WIE… 13 want: ál wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden. 

Dit maakt helemaal duidelijk dat de Heer voor íedereen gestorven is, niet alleen maar voor enkele geselecteerde uitverkorenen. En dit vers vat dit dus samen door te zeggen dat God NIET wil dat ook maar iemand verloren gaat en naar de hel gaat. Dát is Gods wil. Maar toch is Jezus degene die zei dat er meer door de brede poort naar het verderf zouden gaan, dan door de smalle poort naar het eeuwige leven. Jezus zei dus dat Gods wil niet automatisch gebeurt. Ik snap niet hoe je dat kunt betwisten. Ik snap gewoon niet hoe iemand kan bestrijden wat ik hier zeg. De Schrift maakt het hier heel duidelijk. Jezus gaf zijn leven voor iedereen. De verzoening is gemaakt. De prijs is betaald. Het is Gods wil dat iedereen gered wordt. Maar toch worden er mensen niet gered. En Jezus profeteerde dat er meer zouden zijn die de redding zouden verwerpen dan die haar zouden aanvaarden. Gods wil wordt dus niet automatisch uitgevoerd! 

God heeft wél de voorziening getroffen. En het is Zijn wil dat iedereen gered wordt, maar Hij heeft de keuze aan óns gelaten. God zal jouw vrije wil niet schenden. Ik heb verhalen gehoord, en ik weet zeker jullie ook wel, dat mensen er op uit gingen om te evangeliseren, en soms mensen gewoon dwongen om gered te worden. Deze man, Percy Ray, ik weet niet of iemand van jullie ooit van Percy Ray heeft gehoord, maar dat was een enorm grote kerel, woog meer dan 150 kg. En hij dreef iemand in een steegje, gooide hem op de grond en ging bovenop hem zitten, en bleef de hele nacht zitten. Hij bleef meer dan twaalf uur boven op hem zitten en zei dat hij niet zou opstaan voordat hij hem gered had. Dus werd deze man ‘gered’, tussen aanhalingstekens. Ik weet niet zeker of hij niet gewoon maar een gebedje nagezegd heeft om van Percy af te zijn. Ik weet niet zeker of hij nu wel of niet wederom geboren is. Maar technisch gesproken kun je niemand dwingen om gered te worden. Je kunt niemand dwingen gered te worden. 

God zal iemands vrije wil tot in de hel verdedigen en jouw recht beschermen om naar de hel te gaan. Niemand kan iemand anders dwingen om gered te worden. Jezus kon niet veel krachten doen in Zijn vaderstad vanwege hun ongeloof. In Markus 6:5 . Hij wílde daar wel krachten doen, maar kon het niet omdat die mensen niet wilden ontvangen. In het achtste hoofdstuk van Markus moest Hij iemand bij de hand nemen en hem buiten de stad leiden, vanwege al het ongeloof dat in die stad Betsaïda was. Omdat Hij wist dat het die man zou verhinderen zijn genezing te ontvangen. Hij moest de spotters naar buiten sturen in Markus 5 toen hij het dochtertje van Jaïrus uit de dood opwekte. Jezus moest iets doen aan het ongeloof van mensen, omdat Hij niet kon doen wat Hij wilde doen, omdat mensen zich verzetten. En Jezus functioneerde volmaakt in de kracht van God. Er staat hier zoveel in. Maar al deze dingen vertellen dat Gods wil niet automatisch geschiedt. 

Ik sprak vandaag met een vrouw die mij vragen stelde in deze trant: ‘Hoe zit het met dit en hoe met dat’. En tenslotte vroeg ik haar: ‘Kun je het er mee eens zijn dat dit, en ik wees op deze dingen, ‘niet de wil van God zijn’? En ze zei: ‘Ja’. En ik zei: ‘Als er dan één ding is, dat God niet absoluut onder controle heeft en doet geschieden, dan is die lering dat God alles absoluut controleert en beheerst vals en kun je haar niet geloven’. Het is óf helemaal waar, of het is niet waar. God beheerst en bepaalt niet alles wat in jouw leven gebeurt. 
Eén van de redenen waarom ik denk dat dit zo overheersend is en dat zoveel mensen dit aannemen is omdat het een gemakzuchtige theologie is. Het is echt gemakkelijk om naar de dingen te kijken en te zeggen: ‘Nou, het moet Gods wil zijn geweest’. Als een baby met een afwijking wordt geboren, een handicap of iets dergelijks, in plaats van gaan nadenken en je gaan afvragen of er iets is dat we anders hadden kunnen doen, of erkennen dat we in een gevallen wereld leven en sommige dingen gewoon gebeuren, is het gemakkelijker om te gaan zeggen: ‘Nou, Gods wegen zijn hoger dan onze wegen en God werkt op ondoorgrondelijke wijze. God zal hier wel een hoger doel mee hebben’. 

Ik ben wel op begrafenissen geweest en heb mensen horen praten op begrafenissen. Ze zitten daar en zeggen: ‘Wij snappen niet waarom God deze persoon heeft weggenomen’. Ze nemen maar gewoon aan dat niemand kan sterven zonder dat God je nummertje heeft afgeroepen. Het is afgelopen. God heeft een datum aangekruist en het is jouw dag om te gaan. Of je leeft of sterft dat is altijd Gods wil voor jouw leven. Maar dat is helemaal niet zo. Je kunt een pistool pakken en tegen je hoofd zetten. En dan sterf je, of het jouw dag is of niet. God bepaalt al die dingen niet. God is niet degene die dit doet. Mensen nemen maar gewoon aan dat God dit bepaalt. Maar de Bijbel zegt in Hebreeën 2 dat Jezus was gekomen om hem te vernietigen die de macht over de dood had, dat is de duivel . Dat maakt heel duidelijk dat satan degene is die de macht over de dood heeft. 

Je moet bedenken dat God ons had gewaarschuwd om niet te eten van die boom, omdat op de dag dat je daarvan eet, je voorzeker zult sterven. Hij waarschuwde ons voor de dood. Wij zijn degene die de dood verkozen hebben! Wij zijn degenen die al dit verderf begonnen zijn. Wij zijn degenen die al deze vernietigende dingen zijn begonnen. God bepaalt gewoon niet alles in jouw leven. 
Kijk ook in Romeinen 8. Ik zal een vers bespreken dat als mensen geen enkel vers in de Bijbel kennen, deze kunnen ze aanhalen. Zelfs ongelovigen halen dit vers aan! Romeinen hoofdstuk 8:28 Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Nogmaals, mensen halen dit aan. 

Ik was op een keer op een samenkomst van de Full Gospel Business Man, waar de hoofdspreker net van een begrafenis van twee jonge mensen was gekomen. Ze waren gestorven door een auto-ongeluk. Hij had op de begrafenis gesproken en had het hierover. En hij vertelde ons: ‘Ach je weet, God werkt op ondoorgrondelijke wijze en God heeft een plan en een doel hiervoor. En wij begrijpen het niet altijd, maar God heeft een doel en dit zal allemaal medewerken ten goede’. En het geval was, dat deze twee jonge mensen gedronken hadden. Ze waren dronken en reden te hard. Het regende en ze vlogen uit de bocht tegen een lantaarnpaal. Dat doodde hen beiden en hij beweerde dat God dit had gedaan! 

Laat me hier wat dingen over zeggen. Weet je, als wij niet zo vergiftigd waren door religie, zou helemaal niemand met een beetje gezond verstand denken dat God dit had gedaan. Niemand met een beetje gezond verstand zou God de schuld geven van de dood van twee jonge mensen. Vooral niet als zíj dronken waren en zíj te hard reden en te snel door de bocht gingen. Er zijn sommige dingen die gewoon natuurlijk zijn. Ze zijn normaal. Je drinkt en wordt dronken en beschikt niet meer over al je vermogens. En zelfs als je niet dronken bent, als je te snel door een gladde bocht gaat, dan is er gewoon de wet van de traagheid dat een lichaam dat in beweging is, in die richting blijft bewegen en zich tegen verandering verzet. Daardoor ga je die kant op. Dat is gewoon een natuurwet. Dat heb ik op school geleerd. Dat is een natuurverschijnsel. God heeft die jongens niet gedood. God heeft dat helemaal niet gedaan. 

Maar mensen wíjzen op deze tekst en zeggen: ‘Hier staat toch dat God alles doet’! Nee, dat staat er helemaal niet. Nogmaals, je moet al helemaal bevooroordeeld en vooringenomen zijn om dat in dit vers te lezen. Als aan jou niet je hele leven was verteld dat God alles in je leven bepaalt, God is soeverein, God bepaalt het, dan zou je dit helemaal niet lezen in dit vers. Je moet al vervuild zijn, gehersenspoeld, om dat hier uit te halen. Ik weet dat sommigen van jullie dit niet leuk vinden. Maar ik ben hier vurig over. Want ik heb de andere kant hiervan gezien. Ik heb gezien hoeveel mensen hierdoor te gronde zijn gegaan. 

Kijk eens naar vers 28: En wij weten, dat hun, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk hun, die naar Zijn voornemen geroepen zijn. (Staten Vertaling). Het allereerste dat opvalt is dat dit vers met ‘en’ begint. ‘En’ is een woord dat samenvoegt. Het woord ‘en’ betekent dat dit is gekoppeld aan eerdere uitspraken. Wat waren de eerdere verzen? In de verzen 26 en 27 staat: 26 En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. 27 En Die de harten doorzoekt, weet welke de mening van de Geest is, omdat Hij naar God voor de heiligen bidt. 

Het gaat over de voorbede van de Heilige Geest. Als je dit in het Grieks zou uitzoeken, dan is het woord dat wordt gebruikt voor ‘komt ons te hulp’ een woord dat betekent dat Hij samen met ons vastgrijpt. En daarmee zegt dit dus dat de Heilige Geest het niet vóór jou doet, maar als jíj voorbede gaat doen en als jíj gaat zoeken en als jíj naar resultaten gaat streven, dán zal de Heilige Geest je bovennatuurlijk gaan helpen. Jij kunt het niet doen zonder de Heilige Geest en de Heilige Geest zal het niet doen zonder jou. Maar als jíj gaat doen wat goed is, God zoeken en het kwade weerstaan, dan zal de Heilige Geest je bovennatuurlijk kracht geven. 

Het belang van dit alles is dat het dus niet werkt zonder jouw medewerking. Jij moet er mee beginnen, jij moet het initiatief nemen. Maar als jij God begint te geloven, als jij voorbede gaat doen en gaat bidden: ‘Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiedde op aarde zoals in de hemel’. Dan zal de Heilige Geest bovennatuurlijk jouw gebed van kracht voorzien en áls jij dát doet, dán WETEN WIJ…
Zie je, je hoeft niet eens verder te gaan om de manier te zien waarop mensen dit vers interpreteren en totaal veranderen. Ze passen dit zelfs bij kinderen toe die dronken worden en te hard rijden en van de weg af vliegen: ‘Nou, God doet alle dingen medewerken ten goede’. Die kinderen waren helemaal niet bezig met voorbede doen en de Heilige Geest was niet aan het medewerken en samen met hen vastgrijpen. Wij passen het maar op alles en iedereen toe dat God maar soeverein alles doet geschieden. Maar dat is helemaal niet wat dit leert. 

Het begint dus met het woord ‘en’. Met andere woorden, als dat eerdere plaatsvindt, als jij bezig bent in de Heilige Geest en de Heilige Geest komt mede te hulp en doet voorbede dóór jou, dán pas kun je zeggen dat God door deze dingen heen werkt. Maar merk op dat er in dit vers helemaal niet staat: ‘en wij weten dat alle dingen van God komen’. Maar zo wordt dit vers wel uitgelegd. Mensen gebruiken dit door te beweren: ‘Hier staat het toch dat er niets kan gebeuren zonder dat God het wil’? Nee, dat staat er helemaal niet. Het geeft God niet de schuld, het zegt niet dat God de bron is van negatieve dingen. Maar als een persoon voorbede doet en de kracht van de Heilige Geest binnen in zich laat werken, dan kan God alles wat in het leven gebeurt ter hand nemen, als het normaal is of demonisch of gewoon van jezelf komt. 

Weet je, er zijn sommige dingen, dat ik denk dat de duivel soms aantekeningen maakt van ‘jou’. Dat hoorden we op onze leidersconferentie. Bob Yandian had het daarover. Dat de duivel waarschijnlijk soms zegt: ‘Hé, daar had ik nog nooit aan gedacht’. En dat hij aantekeningen maakt van de manier waarop jij je eigen leven verpest. Jij hebt een geweldig vermogen om dingen te doen, en soms denk ik dat zelfs de duivel verbaasd staat wat voor puinhoop jijzelf van dingen kunt maken. Hij leert waarschijnlijk het nodige van sommigen van ons. Het is dus niet altijd de duivel, soms ben jij het zelf die de boel verprutst. 

Er zijn verschillende oorzaken waarom dingen gebeuren. Maar ongeacht of het nu de duivel is, of dat jij het zelf verprutst, of wat er ook maar gebeurt, God kan het ten goede doen uitwerken. Dat wil nog steeds helemaal niet zeggen dat God de bron ervan is. Weet je, ik keek naar een televisie-uitzending. Ik zal de naam van deze man niet noemen, maar hij woont hier in de Dallas Fort Worth-streek en is landelijk op de televisie. En ik zag hoe hij een vrouw interviewde. Zij en haar dochter waren ontvoerd met een pistool op het hoofd, achterin een auto gestopt en ergens naar een afgelegen gebied gereden. Die kerel verkrachtte hen allebei, misbruikte hen seksueel, legde met hun gezicht op de grond en schoot hen beide achter in het hoofd. De dochter stierf, maar de moeder overleefde het. En zij zat in dat programma en zij leerden over Romeinen 8:28 en ze zeiden: ‘Wij weten niet wat Gods bedoeling met dit allemaal is geweest, we weten niet waarom God dit heeft laten gebeuren, dat weten we allemaal niet. Maar we weten dat God het allemaal doet medewerken ten goede. Er zal een bedoeling in hebben gezeten’. En ik verzeker je, ik was witheet. Ik zat te schreeuwen tegen de TV en zei: ‘Mijn Vader is NIET degene die mensen andere mensen laat verkrachten en vermoorden en dit soort dingen laat doen’. 

God is NIET degene die dit doet. God veroorzaakt dit soort dingen niet. God is niet de bron van al deze tragedies. God is niet degene die baby’s mismaakt op de wereld zet en dat soort dingen doet. En als je dat wel gelooft dan zijn er verschillende zaken mis. Een daarvan is dat het je een volkomen verkeerde visie geeft op de ware aard en het karakter van God. Weet je, als ik al de dingen zou kunnen doen waar God de schuld van krijgt dat Hij zou doen, dan bestaat er gewoon geen natie op deze aarde, zelfs al zou je naar de wreedste dictator gaan, naar de onbeschaafde volken, geen natie ter aarde die mij niet ter dood zou brengen, mij niet zou veroordelen of mij op de een of andere manier zou opsluiten, als ik zou doen waar God schuldig aan zou zijn. 

Mensen geven God werkelijk van álles de schuld. Ze zetten het zelfs in contracten. ‘Dit is een daad van God’. Dat is gewoon verschrikkelijk. En weet je hoe ze daaraan komen? Van de kerk! De kerk heeft dat gepredikt. Toen de gebeurtenissen op 11 september plaatsvonden, was ik binnen 24 uur op de televisie. We hebben programma’s gemaakt en ze op de website gezet. We hebben ze met spoed naar de Tv-stations gebracht en binnen 2 tot 3 dagen was ik te zien om te zeggen: ‘God heeft dit niet gedaan’. En ik deed dat omdat de eerste 24 uur toen ik TV keek, en nogmaals, ik zal geen namen noemen, maar de leidende evangelisten, de leiders van dit land beweerden allemaal dat dit Gods oordeel was. God zou dit gedaan hebben, omdat wij bezig zijn het openbare gebed in scholen te verbieden. En zo gaven ze God de schuld voor de dood van duizenden en duizenden mensen en beweerden dat God dit gedaan had. 

Broeders en zusters, God heeft 11 september níet veroorzaakt! God is niet degene die deze terroristen heeft geïnspireerd om zichzelf en al die andere mensen om te brengen. God heeft dit niet gedaan. En als jij gelooft dat God dit heeft gedaan, dan krijg je een vertekend beeld van God. Het geeft je een onjuist beeld van God en dat zal je belemmeren. De Bijbel zegt dat geloof door liefde werkt. Als jij denkt dat dit een liefdevolle God is, die al die dingen doet en alle handicaps en verminkingen veroorzaakt, en telkens als iemand sterft, en als er maar een auto-ongeluk is, en als iemand kanker heeft of wat dan ook, dat God de bron daarvan is, dan verzeker ik je dat jij geen actieve echte liefdesrelatie hebt met zo’n God. Je dient Hem misschien uit angst, maar je zult zeker niet in liefde opereren. En nogmaals, geloof werkt door liefde, Galaten 5:6 en angst zal jou belemmeren van God te ontvangen. Het is zó belangrijk dat je begrijpt dat wij een liefdevolle God hebben, die niet de auteur is van al deze dingen. 

Ook maakt het je volkomen passief in het weerstaan van de duivel, zoals ik al gezegd heb, als je gelooft dat de satan niets anders dan Gods loopjongen is. Weet je, er is hier ergens een dame, ik weet niet waar ze zit, haar naam was Pam Smith. Ik weet haar achternaam niet meer, maar ze zit hier ergens. En haar zus was een zeer goede vriendin van Jamie en mij. En ik hoorde dit onderwijs dat satan Gods loopjongen is. En ik nam die tapes mee en gaf ze aan Pam’s zuster, Debbie en zij luisterde ernaar. En op die tapes wordt verteld over een jongen die te verlegen was om te getuigen. Hij was bang om te getuigen. En hij bad en zei: ‘God, ik wil dat U mij gebruikt op wat voor manier dan ook. Als U mij moet doden, als U mij kanker moet geven, geef mij dan kanker en ik zal het geduldig verdragen. En ik zal U verheerlijken in de manier waarop ik het draag’. Hij bad dat dus en ontwikkelde leukemie. Hij stierf aan leukemie. En op zijn begrafenis werden vier mensen wederom geboren. 

En weet je, ik zat onder dat onderwijs en ik nam dat onderwijs mee. Ik gaf het aan Debbie. En weet je wat zij deed? Zij bad ook dat gebed en de volgende dag werd leukemie bij haar geconstateerd. En wij baden en vroegen God om haar te genezen. Maar we hadden God al gevraagd om het aan haar te geven. Dat was dubbelhartig. En in ieder geval Debbie stierf daaraan. En ik verzeker je dat dit gebeurde vanwege deze leerstelling, dat God alles bepaalt. Als jij jezelf opent en zegt: ‘God geef mij maar kanker’. Ik verzeker je dat God je die kanker niet zal geven, maar dat satan gretig van een dergelijk gebed gebruik zal maken. En ik weet uit eigen ervaring dat deze lering je zal vermoorden. Die lering is dodelijk. Het maakt je passief. Hoe ter wereld denk je genezing te kunnen ontvangen als je God al hebt gevraagd je een ziekte te geven? Dat is dubbelhartig. 

De Bijbel zegt in Jakobus 1:5 Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden. 6 Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. 7 Want zulk een mens moet niet menen, dat hij iets van de Here zal ontvangen, 8 innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen. Een dubbelhartig mens zegt aan de ene kant: ‘ik onderwerp me er aan, ik ontvang het’ en aan de andere kant: ‘oh God, genees me’. Dat is dubbelhartig. En een dubbelhartig, innerlijk verdeeld mens zal niets van de Heer ontvangen. 

Nogmaals verwijs ik naar deze logica. Als God degene is die alles beheerst, als God degene is die je de ziekte gegeven heeft, dan ben je dubbelhartig als je gaat proberen ervan te genezen. Als God het aan je gegeven heeft om je te vernederen en je te breken of iets van je te maken, is dat dubbelhartig. Je kunt dan niets ontvangen. Satan maakt misbruik van die passiviteit. Jakobus 4:7 zegt dat je weerstand moet bieden aan de duivel en dan zal hij van jou vluchten. Het woord weerstaan betekent actief tegen vechten. Het is niet passief. Als je zegt: ‘beste duivel, wilt u mij alstublieft met rust laten’, is dat niet de duivel weerstaan. Je moet woedend worden. God heeft ons het vermogen gegeven boos te worden. Boosheid is een van God gekregen vermogen. Ieder persoon heeft het vermogen om boos te worden. We denken dat boosheid altijd zonde is, vanwege de manier waarop het meestal wordt gebruikt. De meesten van ons worden boos op mensen en dat is niet juist. De Bijbel zegt dat wij niet strijden tegen vlees en bloed . Mensen zijn je probleem niet. Maar wij hebben wel het vermogen tot boosheid. En het is niet bedoeld voor mensen, maar het moet gericht zijn tegen de duivel en al het kwaad dat in deze wereld is. 

Dit is een beetje Andyologie, en je mag het best hierover met me oneens zijn, maar ik denk dat God ons allemaal het vermogen tot boosheid heeft gegeven. En niet alleen aan ons. God wordt zelf ook boos. De Bijbel zegt dat het begin van wijsheid is, het haten van kwaad. Er zijn bepaalde dingen die je zou moeten háten. Romeinen 12:9 zegt: Verafschuw het kwaad. Er zijn bepaalde dingen die je zou moeten verafschuwen. Wij zijn gemaakt naar Zijn beeld. En weet je, God is een rechtvaardig God en er zijn bepaalde dingen die Hij gewoon háát. Spreuken 6:16 Deze zes dingen haat de HERE, ja, zeven zijn Hem een hartgrondige gruwel: Wij zijn naar Zijn beeld en gelijkenis gemaakt en wij hebben dit vermogen tot haten en tot woede. Het zit gewoon in je aard dat er iets is dat je moet haten, dat je het vermoorden van baby’s haat, dat jij homoseksualiteit en immoraliteit haat, dat jij de dingen die je zou moeten haten haat. Er moet iets zijn dat je haat, iets dat kwaad is. Zo heeft God ons geschapen met een verlangen om te haten wat kwaad is en lief te hebben wat juist is. 

Als je dan alle regels verandert en het vermoorden van baby’s is niet langer verkeerd en immoraliteit is niet langer verkeerd. Weet je wat je dan gaat doen? Dan ga je bijvoorbeeld ‘vet voedsel’ haten. En je gaat allerlei wetten daartegen aannemen en je gaat bijvoorbeeld cafeïne haten. En je gaat bijvoorbeeld mensen haten die kleine gespikkelde uiltjes doodmaken en je gaat emissies van schadelijke lucht e.d. haten. Je zult iets gaan haten. En je zult het oké vinden als iemand mensen doodt, maar waag het niet om de gevorkte slakkeneter te doden. Waag het niet om iets te dragen waar bont in zit. Wat voor onmens ben je wel? Maar je kunt best baby’s aborteren, dat is geen probleem. Dat is een perversie. Je zult iets haten. En als jij niet haat wat God haat, dan is wat jij haat verkeerd. Amen? Prijs God. En zo beginnen dat soort dingen. 

Oké, God heeft ons dit vermogen tot boosheid gegeven en we zouden boos moeten zijn op de duivel. En de duivel weerstaan betekent dat je hem bestrijdt met alles wat maar in je is. Je moet een instelling hebben dat je niets van hem tolereert. Maar als jij denkt dat alles uiteindelijk van God is, dan schakelt het jou volledig uit. Want als jij ziekte zou bevechten, en als jij echtscheiding zou bevechten, en als jij depressie zou bevechten en het haten en zeggen: ‘ik zal niet’, en je word er woest op en als God soeverein is, hoe kun je zeker weten dat God niet deze depressie heeft gezonden, en dat God niet deze ziekte heeft gezonden? En dat Hij je niet straft of tuchtigt vanwege iets? Of dat doet om je te vernederen en je beter te maken? Als jij denkt dat God er achter zit, ben je niet in staat er echt met alles wat je hebt tegen te vechten. Je mocht eens tegen God blijken te strijden. Voor mij is dit onweerlegbaar logisch. Ik snap niet hoe iemand dat kan bestrijden. Als jij denkt dat alles van God is, dan heeft het geen zin om weerstand te bieden tegen wat dan ook. 

Weet je, diezelfde man, van wie ik je vertelde dat ik zijn onderwijs meenam, waarvan de titel was: ‘Satan is Gods loopjongen’, beweerde dat satan aan een ketting zat, net als een hond. En hij kon niet verder dan God hem toestond. Satan moest toestemming krijgen voor alles wat hij doet. Maar dat is helemaal niet waar. Dat is helemaal niet wat het Woord zegt. En uiteindelijk zei hij: ‘Zelfs je problemen, zelfs als het demonisch is, uiteindelijk is het allemaal van God’. En dezelfde man kwam naar de kerk waar ik was. En dit gebeurde na de dienst. Jamie en ik waren net verloofd en gingen onze papieren halen zodat we onze trouwvergunning konden ophalen en gaan trouwen. En ik kwam erachter dat ik deze ziekte had, wat was het ook weer, geelzucht. In ieder geval, het is meestal niet fataal, maar het is iets waardoor je zeker zes weken of zo aan je bed gekluisterd bent. Maar ik was niet van plan in bed te blijven. Ik was niet van plan zes weken lang niets te doen. Ik verdiende mijn brood met betonstorten.

In ieder geval, er gebeurden heel veel dingen. Ik kreeg twee dromen. En in deze dromen had ik, ik zal niet alles vertellen, want het is een nogal lang verhaal, maar het kwam er op neer dat het vreselijk was. In één daarvan viel een kerel mij aan en ik werd wakker en dacht ‘oh, het is maar een droom’. Maar toen ik naar de badkamer ging om mijn gezicht te wassen, bleek dat ik bloedde van al deze dingen. Satan had me aangevallen. Dit was niet alleen maar fysiek, het was echt demonisch. Het waren afschuwelijke dromen. Ze joegen me de stuipen op het lijf. Het joeg me angst aan, maar ik ging deze dingen verwerpen. In ieder geval, ik had deze dromen al opzij geschoven, als ‘dit kan niet van God zijn’, maar toen kwam dit onderwijs, dat er niets kan gebeuren tenzij God het veroorzaakt. En dat God de bron is van al deze negatieve dingen. En dit plantte een beetje twijfel in me. Misschien is dit toch van God, die probeert je te waarschuwen. 

Ik was opgegroeid in Arlington, Texas, maar ik ging naar Nacogdoches, Texas, een restaurantje binnen. En een vrouw die ik nog nooit eerder had gezien liep naar mij toe in dat restaurantje en zei: ‘God spreekt eenmaal, ja tweemaal, in visioenen in de nacht. Als een diepe slaap over de mens komt. Jij dacht dat die twee dromen van de duivel waren, maar ze zijn van God’! En man, al mijn nekharen gingen overeind staan. Ik was nog baptist, en ik ging aan het twijfelen. Misschien is dit wel van God. En toen kwam deze man die onderwees dat satan Gods loopjongen is en vertelde dat verhaal van die jongen die bad en leukemie kreeg, en was gestorven. En vier mensen werden wederom geboren op zijn begrafenis. En hij kwam naar onze kerk en hij predikte hier een boodschap over. 

In ieder geval, al die mensen spraken tegen mij, en ik had net die diagnose gekregen dat ik geelzucht had. En als je niet het bed hield, kon je er aan overlijden. Je ging er meestal niet aan dood, maar als je geen behandeling toepaste, kon je eraan sterven. Het was best een ernstige situatie. Ik zat dus in deze crisis. Ik had deze dromen en die profetie, en deze kerel in de kerk beweerde: ‘God zal je in coma brengen’. Hij ging over mij profeteren en zei: ‘Je zult acht jaar lang in coma liggen. En het is God die jou in een coma brengt om jou te breken en je tot een beter persoon te maken. En als jij uit deze coma komt zul je als de apostel Paulus zijn’. 

En vanwege deze leer ‘het moet wel van God zijn’, en dit zijn de soort dingen die God doet , gaf ik eraan toe. En Jamie en ik gingen uit eten. We waren wel met een dozijn mensen of meer. We gingen samen uit eten en deze kerel zat tegenover me aan tafel. En hij sprak al deze profetieën uit, dat God me in een plant zou veranderen. En daar zat ik, ik was niet van plan in bed te gaan liggen, zes weken lang om over die geelzucht heen te komen. Ze zeiden: ‘als je het niet doet, kun je sterven of in een coma raken’. Alles leek in elkaar te passen. En ik dacht: ‘Dat is het dan, dit is wat God gaat doen’. Hij had me zover gekregen. En omdat ik een volledige toewijding aan de Heer had gemaakt, als dit Gods wil voor mij was, was ik bereid het te aanvaarden. 

En ik zat daar en zei: ‘Goed, ik aanvaard het. Als dit Gods wil is, dan ontvang ik het’. En deze kerel ging het er dik bovenop leggen met dit allemaal tegen mij te zeggen. Maar de duivel zal altijd zijn hand overspelen. Hij kan zichzelf niet beheersen. Hij is een ego-maniac. Hij had me te pakken. Ik hing aan het draadje, en zei: ‘Ik aanvaard het’. Ik zat daar met tranen in mijn ogen, en zei: ‘Ik aanvaard het, ik zal alles doen wat God wil dat ik doe, ik zal in een coma raken en al die dingen’. En toen zei hij: ‘En het allerergste deel hiervan is, dat God je 8 jaar lang niet zal toestaan de Bijbel te lezen’. Hij zei dat behalve als ik moest preken, dat God me niet zou toestaan de Bijbel te openen. Ik zou niet in staat zijn de Bijbel te bestuderen. Nou wist ik niet veel, maar dit wist ik wel beter. Ik wist dat God nooit iemand zou verbieden om het Woord te bestuderen. Ik weet nog, toen dát gebeurde, ik weet niet meer precies hóe ik het deed, maar ik stond op en zei: ‘Dat is níet van God’. En ik verwierp het. Ik stond op en zei hem dat ik het allemaal verwierp. En Jamie en ik moesten in feite met die kerk breken en eruit stappen en mensen die zogenaamd vrienden waren en al die dingen achter ons laten. En iedereen zei dat ik in rebellie was.

Ik wilde me nog wel onderwerpen aan acht jaar in een coma liggen, maar op geen enkele manier wilde ik me onderwerpen aan zonder het Woord te zijn. Amen? Ik was er zó dichtbij, het scheelde maar een haar en ik was ten onder gegaan. En dat kwam allemaal vanwege deze lering die ik hier aan het weerleggen ben. Het maakt je passief. Ik bedoel: als God alles controleert, als je op de een of andere manier kanker hebt, en God heeft je het gegeven, óf hij gaf het aan je, óf Hij heeft het toegestaan, als je dat werkelijk gelooft, dan wordt je passief op de manier zoals ik dat was. 
De waarheid is, dat de meeste mensen die dit verkondigen het zelf niet echt geloven. Ze geloven het selectief. Ze geloven het wanneer het makkelijk uitkomt. Zo gauw je de gedachte niet kunt verdragen of onder ogen zien: ‘God, heb ik dit verprutst? Heb ik dit probleem veroorzaakt?’ De meeste mensen kunnen dat niet aan, dus dan is het heel gemakkelijk: ‘Nou, het moet wel Gods wil geweest zijn. God is soeverein. God werkt op ondoorgrondelijke wijze. God is degene die verantwoordelijk is dat twee vrouwen werden ontvoerd en verkracht en door het hoofd geschoten. Want God doet het medewerken ten goede.’ Dat is gewoon ziek. Alleen religieuze mensen zouden ooit in zoiets trappen. Niemand anders zou daar instinken. 

Zijn jullie nog steeds in Romeinen hoofdstuk 8? Het begint dus met: ‘én wij weten’. En dat koppelt het aan het voorgaande gedeelte. Dat zegt nog steeds niet dat God het veroorzaakt heeft, maar alleen dat God het ten goede kan laten medewerken. En dan staat er: 28 En wij weten, dat hun, die God liefhebben. En dat perkt het aantal mensen voor wie dit opgaat enorm in. Niet iedereen heeft God lief. En als jij rond kijkt, naar de doorsnee mensen, wie het ook maar is en zegt: ‘Nou, alle dingen werken mede ten goede’, dan klopt dat niet. Dat hangt er namelijk helemaal vanaf of je de Heilige Geest door je heen laat bidden. Het zegt helemaal niet dat God het veroorzaakt heeft, alleen dat hij het ten goede kan uitwerken en het is ook nog beperkt tot diegenen die God liefhebben. En ik geloof niet eens dat alle wederom geboren christenen daaronder vallen. Er zijn mensen die wederom geboren zijn, maar God niet liefhebben. Er zijn wederom geboren christenen die gered zijn als een soort verzekeringspolis. Het gaat uiteindelijk nog steeds allemaal om hen en dat zij de vergeving van hun zonden ontvangen. Maar je kunt niet bepaald stellen dat ze in vuur en vlam staan voor God. 

Ik denk dus dat je niet eens kunt stellen dat dit voor iedere Christen geldt. Dit is voor de christenen die vurig zijn, die God dienen en God liefhebben. Dat beperkt het nogal. En dan is er nog een voorwaarde aan gesteld omdat er staat: 28 En wij weten, dat hun, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk hun, die naar Zijn voornemen geroepen zijn. (Staten Vertaling).
Wat is het voornemen van de Heer? 1 Johannes 3:8 zegt: Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou. Jezus’ doel of voornemen was om naar de aarde te komen en de werken van de duivel te verbreken. Als jij dus niet bezig bent met de werken van de duivel te verbreken, als jij de duivel niet weerstaat, zal het niet ten goede uitwerken. Als jij aan de duivel toegeeft, en als jij je armen opent en zegt: ‘o duivel, dank je dat je wilde komen in mijn leven. God heeft je losgelaten en houd je aan de lijn en op de een of andere manier zal jij me beter maken’. Als jij dat omarmt in plaats van weerstand te bieden, dan zal het niet ten goede uitwerken. 

Je zult de duivel moeten weerstaan, je zult God lief moeten hebben en in de kracht van de Heilige Geest functioneren. Als je al deze dingen doet en de duivel probeert iets tegen je te ondernemen, dan kun je zeggen: ‘Je doet je best maar duivel, het zal ten goede uitwerken’. Dat peperen we de duivel in met deze tekst. Dit is dus een geweldig Bijbelvers, maar het enige dat het zegt is, dat als je al deze dingen doet en God zoekt en als de kracht van de Heilige Geest binnen in jou werkzaam is, dan kan God, wát de duivel dan ook in jouw leven wil doen, het overwinnen. God kan dat negatieve pakken en ten goede doen uitwerken. 

Ik heb dit vers heel wat keren gebruikt in mijn leven. Ik weet nog toen ze me kwamen vertellen van onze uitgever. We hadden hen $ 28.000 betaald om ons eerste boek te publiceren, En $ 28.000 was toen wat nu een miljoen voor me zou zijn, gewoon een reusachtige som geld. Wij waren echt tot het uiterste gegaan en onze partners hadden dit bij elkaar gebracht. En we hadden de boeken al van te voren gekocht. En toen ging de kerel aan wie wij het geld hadden overhandigd er met alles vandoor. En wij hadden niets. En we verloren niet allen de $ 28.000 maar we hadden nog $ 40.000 extra nodig om dat boek opnieuw uitgegeven te krijgen. Een totale schadepost van $ 68.000 en dat was enorm. Dat was 6 maanden of een jaarinkomen voor ons in die tijd. En toen mijn staf me dat kwam vertellen, je kunt het hen vragen. We hebben een vriend van ons hier, Mike Martin. Hij was degene die het me kwam vertellen en je kunt het hem vragen. Toen hij het me vertelde, stond ik een paar tellen lang na te denken wat dit allemaal te betekenen had en toen ging ik roepen: ‘Halleluja, Prijs God!’ En zij dachten dat ik volkomen doorgedraaid was en dachten dat ik ze niet meer op een rijtje had. Ze vroegen: ‘Wat is er aan de hand’? En ik zei: ‘De Bijbel zegt dat als je een dief betrapt dan moet hij het zevenvoudig vergoeden of alles wat hij bezit geven om het terug te betalen’. Ik ging even zitten rekenen met een potlood. Zeven keer € 68,000 en telde het op en zei: ‘Zoveel gaan we dus dit jaar terug krijgen’! En weet je, toen onze jaarafsluiting kwam, was het bijna tot op de dollar $ 400.000 en nog wat, wat het ook precies was, meer inkomsten dan wat we het jaar daarvoor hadden ontvangen. Amen. En omdat ik positief had gereageerd en omdat ik van God hield. En omdat ik de duivel weerstond, kon God het doen medewerken ten goede en gingen we er flink op vooruit. Het was in feite iets goeds wat ons overkwam. 

En precies hetzelfde is ook hier gebeurd toen die tornado het oude gebouw had getroffen. Ik hoorde ervan en ging op internet kijken. En binnen een uur was daar pastor Bob die er stond met zijn cowboyhoed op, die verklaarde: ‘Dit heeft God niet gedaan, dit heeft de duivel gedaan. Maar God gaat ons tweevoudig vergoeden vergeleken met wat we eerder hadden’. En zo was ook het verslag van de volgende zondagsamenkomst. Er kwamen journalisten en die verwachtten een kerk in zak en as aan te treffen. Maar ze vertelden: ‘Het leek wel alsof jullie de loterij hadden gewonnen! Mensen waren verheugd en blij en prezen God. Waar prijzen jullie God voor? Dat Hij jullie kerkgebouw verwoest heeft?’ Nee, God heeft dat niet gedaan. De duivel heeft het gedaan! Maar omdat jullie God liefhadden, omdat jullie baden en de duivel weerstonden en deden wat je moest doen, heeft God het ten goede gekeerd en hebben jullie nu iets wat twee keer zo groot is als daarvoor. Amen? Prijs God. 

Mensen, God kan alle dingen doen medewerken ten goede, maar dat wil niet zeggen dat God er de bron van is. Als jij dat denkt, zul je passief worden. En je gaat voor de duivel bidden. De Schrift zegt in 1 Petrus 5:8 Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Hij kan niet zomaar iedereen verslinden. Als het aan de duivel lag, als hij het voor het zeggen had, zou ieder van ons vernietigd zijn. We zouden allemaal sterven, allemaal in de nesten zitten. Satan kan niet iedereen vernietigen. En weet je, één van de dingen die satan toegang geeft, is deze leerstelling, dat God alles controleert, en dat er niets kan gebeuren zonder dat God het toestaat. Daarom zou satan in wezen Gods loopjongen zijn. Dat geeft hem gewoon vrije toegang. Dat stelt hem in staat om jouw legerplaats binnen te dringen. Je laat je verdediging vallen. Je doet je deuren wagenwijd open. Tenslotte kan er niets binnenkomen als het niet Gods wil is. Je hebt geen bewaking, je hebt geen verdediging. Je bestraft en weerstaat niets. Alles is Gods wil. Hoe dom kun je worden en nog steeds ademhalen. Maar ik heb ook zo gedacht. Ik probeer niet om jou te veroordelen, ik zeg alleen, broeders en zusters, dit kan je de das omdoen. Dit zal je leven verwoesten. 

En ik weet dat heel veel van jullie denken: ‘Maar hoe zit het dan met die verzen? Dat als je geduld wilt krijgen, en dat beproeving volharding uitwerkt’. Mensen noemen dat. Het komt uit Jakobus 1 , en Romeinen 5 zegt soortgelijke dingen. En mensen zeggen op basis hiervan: ‘Als je wilt groeien in geduld en volharding, dan kun je alleen groeien door moeilijkheden en beproevingen. Daarom beproeft God je en snoeit je’. En al dat soort dingen.

Als moeilijkheden je beter zouden maken, dan zouden de mensen met de meeste problemen de allerheiligste en de allerbeste zijn. En dat is gewoon niet waar. De Schrift zegt in Romeinen 15:4 dat: wij in de weg der volharding en van de vertroosting der Schriften de hoop zouden vasthouden Volharding komt door het Woord van God, en geduld is een vrucht van de Geest, (Galaten 5:22 ) 

Nu is het wel waar dat, tenzij je problemen krijgt, waardoor je de gelegenheid krijgt je geduld en volharding te beoefenen, je de volle kracht van je volharding en geduld niet kunt ontplooien en niet haar volledige uitwerking zult zien. Dat zal ik niet ontkennen. In deze wereld zullen we beproevingen hebben. En als jij, wat God je geleerd heeft, gaat gebruiken en ernaar handelt, zul je er beter van worden. Maar alleen als je tegen die problemen vécht. Als je eraan toegeeft, zul je niet beter af zijn. 

Ik vergelijk dit altijd met dat toen ik in dienst moest en naar Vietnam werd gestuurd. Ik kreeg eerst de basisopleiding en toen de gevorderde training. En vanaf 19 juni, dat ik opgeroepen werd tot januari toen ik naar Vietnam gestuurd werd, dus zes maanden lang, kregen wij training hoe we dingen moesten doen. Hoe je moest schieten en handgranaten gooien, mijnen opblazen en tijgeren en al die dingen doen. Ze leerden je hoe je een vijand met blote handen kon doden en al de booby traps maken. Ze leerden ons al dit soort dingen. Maar het was gewoon training. Maar weet je, als je echt in Vietnam komt, is er een enorm verschil tussen iemand die alleen getraind is, en iemand die deze training in gevechtssituaties in de praktijk heeft gebracht. Dat is gewoon niet te vergelijken. In feite was het heel beangstigend om een gloednieuwe rekruut Vietnam binnen te zien komen. Die waren gevaarlijk. Daar kan ik lang over praten, maar er zijn zoveel dingen. 

Ik herinner me een keer op bunkerwacht dat we rustig onze rantsoenen zaten te eten. Het was tegen zonsondergang en een gloednieuwe rekruut deed bunkerwacht met ons. En hij was zó opgewonden: ‘Man, kan ik gewoon met handgranaten gooien als ik dat wil. Mag ik schieten’? We zeiden: ‘Doe maar waar je zin in hebt’. We waren altijd bezig met handgranaten gooien en dingen afschieten. In ieder uur na zonsondergang hadden we één minuut. Dat noemden we de maffe minuut. Mensen die bunkerwacht hadden, schoten in die minuut alles af wat ze hadden en bliezen alles in de omgeving op. Zo hielden we bunkerwacht. Niets kon dat overleven. Het deed er niet toe of je ze zag of niet. Wat buiten het terrein lag ging er aan. Zo ging dat. Er waren dus altijd explosies en dat soort dingen. 
In ieder geval, deze nieuwe rekruut was helemaal opgewonden, want bij de basisopleiding moest je wachten tot een instructeur achter je zei dat je het mocht doen. In Vietnam kon je handgranaten gooien wat je wou, en schieten met je geweer. En deze rekruut was helemaal enthousiast. Wij zaten dus onze rantsoenen te eten en deze rekruut zei: ‘Mag ik een handgranaat gooien’? ‘Doe maar wat je wilt’. ‘Mag ik er nu een gooien’? En hij was echt opgewonden. Wij zeiden: ‘Gooi maar als je zin hebt’. En deze kerel pakte een granaat en trok aan de pin, en die pin zat vast en hij rukte er woest aan. En terwijl hij dat deed schoot die granaat uit zijn hand en rolde zo onder mijn voeten. Man, ik gooide mijn eten in de lucht en sprong achter een rots en verschool me achter een rotsblok. En we wachten maar, maar hij ging niet af. Maar later bleek, ik had oefening gehad met van die ananas granaten waar geen veiligheidspin op zat, maar dit was een nieuw type handgranaat, het honkbaltype, waar een veiligheid op zat. Ik wist niet dat er een veiligheid op zat en verwachtte dat hij zou ontploffen. Maar hij had de veiligheidspin er niet uitgetrokken. Die trokken we eruit en gooiden hem weg. Maar in ieder geval, we zeiden tegen deze kerel, blijf jij maar onder in de bunker zitten, wij doen jouw bunkerwacht wel. Hij had wel driehonderd of meer handgranaten in die kist van hem zitten. Hij had wel opleiding gehad, maar geen praktijkervaring. 

Het punt is, het is niet alleen maar opleiding, je moet echt in staat zijn het in de praktijk toe te passen. Dat krijg je alleen maar in de praktijk. Het is waar dat je een betere soldaat wordt als je de veldslag overleefd hebt. Maar wat zou je denken als alle soldaten dit wisten en zouden zeggen: ‘Ik ben een nieuwe rekruut en heb al deze kennis, maar ik zal niet echt goed zijn, tenzij de vijand langskomt’. En als de vijand komt, rennen ze op hem af en omhelzen hem en zeggen: ‘Oh, ik ben zó blij dat je gekomen bent om een goede soldaat van mij te maken’. Nee, de vijand is echt niet gekomen om je een betere soldaat te maken, maar om je dood te maken. En alleen als jij de vijand bestrijdt en de kennis die je hebt gekregen benut en toepast, zul je er beter van worden. Als jij ook maar iets minder doet, of de vijand gaat omhelzen, dan is het afgelopen met je. 

Het is hier precies hetzelfde. Het is waar dat weerstand bieden en tegen ziekte vechten je een sterkere Christen maken. De volgende keer zul je sterker zijn en ben je er beter aan toe, Maar het geloof komt door het Woord. En de ervaring die je opdoet in het vechten tegen de duivel zal hier aan toevoegen en je wijsheid en inzicht geven en je al doende moed geven. Maar als je die ziekte gaat aanvaarden, of verwelkomen of erom bidden, zul je eraan sterven. Dat is gewoon verkeerd. Maar toch is dit wat heel veel mensen leren. 

Weet je, ik ga dit weekend nog heel wat andere dingen onderwijzen, er is nog zo veel. Ik kan over dit onderwerp wel twee of drie avonden vullen. Maar laat me nog snel enkele dingen vertellen uit het Oude Testament. Iemand zegt waarschijnlijk: ‘Maar hoe zit het dan bijvoorbeeld met dat God Mirjam trof met melaatsheid. Dat heeft God gedaan en jij beweert dat God dat niet doet’. In feite zeg ik steeds dat God een goede God is, en als het goed is, is het van God en als het slecht is, is het van de duivel. Sommige mensen zeggen: ‘Maar God sloeg Miriam met melaatsheid. En God stuurde een engel des doods die 185.000 mensen op één nacht doodde. Deuteronomium 28 zegt dat God je zal treffen met de tering, de koorts en de honingdauw, met zweren en slagen, en jij zegt dat God dat soort dingen niet doet. Dat God dit niet beheerst en controleert’. 

Nou, in het Oude Testament zijn voorbeelden waar God mensen met al dit soort dingen treft. Het was geen zegen. Het was een oordeel. Het was een vloek. Maar onder het Nieuwe Verbond heeft God alle oordeel en alle vloek op Jezus gelegd. Jezus heeft ons verlost van de vloek van de wet. En onder het nieuwe verbond is God NIET degene die deze dingen doet. Je zult voorbeelden kunnen vinden waar God dit gedaan heeft, en dat Hij het ook in de toekomst zal gaan doen als er in de toekomst een oordeelsdag aanbreekt. Maar God is NIET degene die dit veroorzaakt. Hij heeft alle oordeel op Jezus gelegd. 

Je weet dat de Schrift in Jesaja 5:20 zegt dat mensen in de laatste dagen kwaad goed zullen noemen en goed kwaad. En dat gebeurt vandaag de dag. En zoals ik al eens eerder heb gezegd, ze zeggen: ‘Het is goed om een baby te doden. Dat is gewoon de vrije keus van een vrouw. Dat is goed. Maar vlees eten is verkeerd’. En alles wordt tegenwoordig omgedraaid. Maar weet je, het zijn niet alleen de verloren mensen die dit doen. De kerkmensen doen hetzelfde. Door te zeggen: ‘Oh, dit is echt God die mijn nek gebroken heeft en mij verlamd gemaakt heeft, omdat ik Hem niet zocht. En zo heeft Hij mij naar Zich toegetrokken’. ‘Zo vernedert God jou’. En dat soort dingen. 

De kerk doet dezelfde dingen, door kwaad goed te noemen en goed kwaad. Maar als je Deuteronomium 28 leest dan sommen de verzen 1 t/m 14 de zegeningen op die komen door het dienen van de Heer. En daar vind je voorspoed, gezondheid, overwinning op ieder terrein van je leven, geest, ziel en lichaam. En vervolgens sommen de verzen 15 t/m 65 op wat de vloeken zijn. En daar vind je allerlei ziekten, kwalen, builen, uitslag en schurft, stormen, zware schade veroorzakende winden, tornado’s en dat soort dingen, orkanen. En ziekte, er staat zelfs: 61 Ook allerlei ziekten en slagen, die in het boek van deze wet niet beschreven zijn, zal de HERE over u doen komen, totdat gij verdelgd zijt. Dus iedere ziekte en kwaal en tegenslag. Dat gaat dus over íedere ziekte en íedere kwaal. Er wordt er geen enkele uitgezonderd. Al die dingen worden aan de kant van de vloeken opgesomd. 

Het is net alsof je hier een grote kaart ophangt. En je schrijft ‘zegeningen’ aan de ene kant en ‘vloeken’ aan de andere kant. Je trekt een lijn in het midden. En de verzen 1 t/m 14 dat is wat God een zegening heeft genoemd, en daar wordt ziekte nergens een zegen genoemd. Nergens wordt daar armoede een zegening genoemd. In plaats daarvan worden al deze dingen, ziekte en armoede en gebrek aan de kant van de vloeken geschaard. God definieert deze dus als een vloek. En Christus heeft ons van de vloek verlost. Als je dit ooit door elkaar haalt en gaat denken dat God achter jouw problemen steekt, dan zal dat je passief maken. Want als je even verstandig bent, haal je het niet in je hoofd om je tegen God te verzetten. Als God degene is die het heeft toegelaten of verzonnen, dan maakt het je passief en maakt het je tot een gemakkelijke prooi voor de duivel om maar binnen te komen en je te vernietigen. 

Als wij dus over het gezag van de gelovige gaan praten en het gaan hebben over wat jouw rol in het geheel is, dan is het heel belangrijk om dit heel goed te begrijpen: dat er een God is die een goede God is, die niets dan goede plannen voor jou heeft. Zijn gedachten zijn alleen maar gedachten van heil en vrede en niet van kwaad, om jou een hoopvolle toekomst te geven. God wil dat jij voorspoedig bent. En dan hebben wij ook nog een vijand, de duivel, waar geen enkel goeds in woont. Hij is een leugenaar en een bedrieger. En zijn plannen zijn alleen maar om te roven, te slachten en te verderven. Als het slecht is, dan is het van de duivel. En als het goed is, dan is het van God!
Dat heeft wel wat uitleg nodig, want sommigen van jullie denken dat een nieuwe partner krijgen ‘goed’ is. Maar dat is niet zo als je met iemand getrouwd bent. Amen? Dus soms kun jij wel denken dat het goed voor je is om iets te stelen. Maar dat is niet goed. Je hebt wel wat aanwijzingen nodig van wat goed is. Maar als het in overeenstemming is met het Woord van God, als het goed is, dan is het van God.

God is niet de auteur van de nare dingen in je leven. Wij moeten van dit idee af dat alles wat er gebeurt door God gewild of bevolen is. Als dat zo zou zijn, waarom zou iemand van ons ooit nog iets doen? Waarom bid je nog voor gekozen volksvertegenwoordigers? Waarom nog bidden voor de genezing van mensen? Waarom bid je nog voor opwekking in dit land? Waarom zou je ook maar iets doen? Daar is geen reden toe, want alles gebeurt toch volgens Gods plan? Alles gaat toch zoals God het wil. Waarom maak jij je dan druk over mij, dat ik deze boodschap predik? Want als God niet wilde dat ik het zou prediken dan zou ik het niet kunnen prediken. Dat is gewoon niet slim. Ik ben op niemand boos, want ik heb ooit ook zo gedacht en ik heb je al verteld dat ik dat tot mijn eigen schade heb gedaan. Het heeft me bijna de das omgedaan. En ik heb gezien hoe andere mensen hieraan onderdoor gingen. En ik verzeker je dat ik zoveel mensen heb gezien, die onder deze doctrine leefden dat God alles controleert. En tot op zekere hoogte kan ik begrijpen waarom mensen dit doen. Want het ontslaat hen van alle verantwoordelijkheid. Jij hoeft niets meer te doen en wat er ook gebeurt, het is allemaal van God. En op een bepaalde manier geeft het zin aan wat onzinnige mensen doen. Want je denkt: ‘Nou, God werkt op een ondoorgrondelijke wijze’. En daardoor ben je in staat het een plaats te geven. 

Maar ik verzeker je dat er heel wat krankzinnige dingen in deze wereld gebeuren die niet Gods wil zijn. God controleert dat níet. Wij zijn gewikkeld in een strijd tussen goed en kwaad. En het goede wint niet altijd. Omdat wij er niet altijd mee samenwerken. En wij weerstaan de duivel niet altijd. En er gebeuren dingen die niet Gods wil zijn. Er zijn mensen die sterven, en het is niet Gods wil dat zij sterven. Er zijn mensen die lijden. Er zijn huwelijken die kapot gaan. En het is niet Gods wil dat die huwelijken kapot gaan. Er zijn bedrijven die niet goed lopen. En er zijn mensen die angstig en verschrikt zijn. En jij vraagt God om je van depressie te verlossen en jij vraagt je af waarom God het niet doet. Het is niet God die jou niet heeft bevrijd, jij bent het die jouw gezag en autoriteit niet gebruikt, die de waarheid niet heeft begrepen. En de waarheid maakt je vrij. 

Er zijn allerlei dingen die op deze aarde plaatsvinden, die God niet bedacht heeft en ook niet heeft gewild en niet heeft toegestaan. En tot je dat helder krijgt, kun je niet ver komen met de Heer en zul je niet veel in je leven zien gebeuren. Ik bedoel, dit is nog babymateriaal. Dit is ‘Christendom les 1’. Als je hierin twijfelt, zul je de kracht van God niet zien manifesteren in je leven. Dit is gewoon fundamenteel materiaal. Dit zijn dingen die je vanaf de eerste dag dat je wederom geboren werd zou moeten weten en er nooit meer over in de war moeten zijn. Je moet gewoon weten welke dingen van God zijn en welke dingen van de duivel. Dat is een vertrekpunt. En als je dat eenmaal hebt vastgesteld, kun je gaan uitzoeken welke dingen onder jouw gezag staan, wat God aan jou heeft gegeven, waar jij voor verantwoordelijk bent gemaakt en hoe jij dat vrijzet. En daar gaan we de rest van deze week over praten. 

Maar ik verzeker je dat dit het vertrekpunt is. En ook al zijn er velen van jullie die dit al gehoord hebben, en je bent het er al mee eens, toch hebben we nodig hieraan herinnerd te worden. Want dit is niet normaal, dit gaat lijnrecht in tegen wat het grootste deel van religie onderwijst. En ik verzeker je dat je dat zo vaak hoort dat het net hersenspoeling is. Het slipt toch naar binnen en je vraagt je toch weer af of God dit niet op de een of andere manier heeft gedaan. God is níet degene die de problemen in dit land veroorzaakt. Dit is níet Gods oordeel over dit land. Als iemand de schuld heeft, dan is ‘9/11’ het gevolg van onze keuzes. Wij hebben God gezegd dat we Hem niet meer in het openbare leven willen hebben. Ga weg uit onze scholen, we halen de tien geboden weg. Maar het is niet zo dat God ons daarvoor straft; wij hebben hem gewoon gevraagd weg te gaan. God is een heer. Wij wilden Hem niet, en dus doet Hij een stapje terug. En de bovennatuurlijke bescherming waar dit land onder geweest is, staat nu op het spel en dat is niet omdat God boos is. God heeft allang voor alles betaald. 

Maar je moet wel met Hem samenwerken. Je moet Hem wel verwelkomen. Als jij je van God afkeert, verzeker ik je dat satan op de loer ligt om je te grazen te nemen. Satan zal toegangen tot je leven vinden, maar dat is niet Gods oordeel wat over je komt. Het is net als dat iemand een paraplu boven je houdt en zegt: ‘Hier, ik wil je tegen deze regen beschutten’. Ze houden die papaplu boven je hoofd, maar jij zegt: ‘Ik wil jouw paraplu niet’. En je loopt er onder uit en wordt nat. En dan ga je zeggen: ‘Waarom heb je me nat gemaakt’? Zij waren niet degenen die je nat gemaakt hebben, zij waren er om je te beschermen. Maar jij bent degene die wegliep. Jij bent onder die beschutting weggegaan en dus oogst je de gevolgen daarvan. 

God is niet de auteur van jouw problemen. God is een goede God. God houdt van je. Er zijn hier misschien vanavond mensen die hierover verward zijn. Misschien vanwege wat jou geleerd is, weet je wel dat God bestaat, maar je houdt Hem op een afstand. Je bent alleen tot op zekere hoogte aan God toegewijd, omdat je bang bent dat als je te dichtbij komt, Hij misschien je baby doodt, omdat Hij zoveel van je houdt. Dat is in wezen wat er overal beweerd wordt. En vanavond helpt het je hopelijk om te begrijpen dat God een goede God is. God is niet de auteur van deze dingen. 

Er is een heel beroemd persoon. Ik zal je zijn naam niet noemen, maar dit is een van onze TV ‘modellen’ van tegenwoordig, Hij is een uitgesproken atheïst. En hij heeft gezegd dat hij de dingen die hij doet, doet om te proberen de cultuur van de USA te veranderen. Hij wil ons afbrengen van de Christelijk/Joodse ethiek en hij heeft verteld dat de reden dat hij zo antichristelijk is, is omdat zijn zus ziek werd toen hij nog jong was. En zij stierf en de kerk beweerde dat God dit had gedaan. En hij heeft zijn vuist gebald en gezegd: ‘Als er een God is, dan haat ik hem’. En hij is zeer invloedrijk. Jullie kijken allemaal naar zijn programma’s en hebben naar hem geluisterd. En hij heeft invloed op jullie en dat kwam allemaal omdat christenen God voorstelden als degene die zijn zusje gedood had. 

Ik verzeker je dat er tegenwoordig heel veel fout gaat omdat mensen God de schuld geven van de tragedies in hun leven. En God is daar gewoon niet de auteur van. God bestuurt je niet als een pion. Hij heeft ons een vrije wil gegeven. Hij heeft al Zijn vermogens aan ons ter beschikking gesteld, maar het werkt niet automatisch. Jij moet wel meewerken. En je moet een paar zaken leren. En dit is een van de aller-voornaamste dingen. Je moet herkennen dat sommige dingen van God zijn, Daar moet jij je aan onderwerpen. En andere dingen zijn van de duivel en die moet je weerstaan. Dat is een vertrekpunt. Amen? 

Vader, ik bid voor al deze mensen hier vanavond. En Vader, ik vraag U om hier helderheid over te geven. Ik weet dat er zoveel andere verzen zijn die verkeerd uitgelegd worden. Er zijn zoveel dingen die ik nog had kunnen zeggen en uitleggen. Maar Vader, ik bid dat Uw Heilige Geest hier vanavond is en dat U helderheid verschaft aan mensen. En Vader, wij begrijpen dat U dingen niet automatisch bestuurt, dat heel veel van de verwoesting in ons leven het gevolg is van onze eigen verkeerde keuzes. Sommige zijn het gevolg van de duivel. Sommige gewoon het gevolg van de gevallen en bedorven wereld waarin wij leven. Dingen gebeuren. Maar Vader, ik geloof dat U nu mensen afkeert van dit fatalisme dat U ieder dingetje zou besturen en dat U de bron van deze tragedies zou zijn. Vader, ik geloof dat het Woord van vanavond mensen vrijmaakt. Ik geloof dat dit mensen vrijmoedig maakt om op te gaan staan tegen de dingen die van de duivel zijn. Om weerstand te bieden met alles wat ze hebben, zonder enige angst dat ze wellicht tegen God zouden strijden. Omdat zij weten dat U alleen maar de auteur bent van iedere goede en volmaakte gave. 

Dus Vader, ik dank U. Ik geloof dat deze woorden mensen helpen en vrijmaken. Dank U Jezus. En satan, ik heb je ontmaskerd. Ik heb jouw leugens ontmaskerd. En ik geloof dat jij vanavond zult moeten vluchten uit de levens van mensen. Uit die gebieden die zij aan jou hadden uitgeleverd, in het idee dat dit Gods oordeel was, of Gods manier om hen te zegenen, dat het tuchtiging was, of wat dan ook. Wij verwerpen dit. Wij verwerpen deze leugens. Wij verwerpen de ziekten en gebreken, de problemen en de pijn en de smarten. Wij verwerpen ze en binden deze dingen en zeggen: ‘Jullie zullen ons niet langer knechten. Wij nemen autoriteit over onze eigen levens en wij staan en weerstaan jou, satan en bevelen jou om te vluchten en te verdwijnen in al deze gebieden’. En Vader, ik dank U daarvoor. 
Ik dank U vader, dat mensen vrijgemaakt worden. Dank U Jezus. Wij bidden dit eensgezind en ontvangen dit . Prijs de Heer. 

Weet je, ik geloof dat er nu op dit moment mensen zijn, die op de een of andere manier passief geweest zijn. Dat kan in verschillende gradaties zijn geweest. Maar hier zijn mensen die gedeeltelijk passief zijn geweest tegenover de ziekte en het gebrek in hun leven. Omdat je dacht, misschien was het Gods oordeel, misschien tuchtigt God je, misschien probeert God je iets te leren. En vanavond, nu je deze houding hebt veranderd, nu ben je er aan toe om te weerstaan. Om actief tegen de duivel te vechten, En ik geloof dat je deze ziekten en gebreken nu kunt zien veranderen. Jouw passiviteit was wat satan in staat stelde binnen te komen en te blijven. De Bijbel zegt dat jij de duivel moet weerstaan en hij zal van jou vluchten. Jij hebt God gevraagd om de duivel uit je leven te verjagen, Maar God bestraft de duivel niet. Jij moet weerstand bieden. En hij zal van jou vluchten. 

Deel 2: Welk deel is jouw verantwoordelijkheid? 
 


 

www.vergadering.nu