Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Het Woord is vlees geworden - 2
Andrew Wommack

Deel 1: Welk deel is Gods verantwoordelijkheid? 
Deel 2: Welk deel is jouw verantwoordelijkheid? 
Deel 3: Denk het Woord van God.
Deel 4: Geloof in wat je zegt.
Deel 5: Weersta de duivel.

Deze 5-delige serie is een vertaling van mp3 bestanden ‘The Word became Flesh’.
Als MP3 bestand te downloaden van: www.awmi.net

Inleiding:
Door middel van Zijn gesproken Woord heeft God de aarde geschapen en alles wat er in en onder is. Door het Woord heeft Hij de hemel op haar plaats gesteld en de mens geschapen. En het allerbelangrijkste is, dat het Woord vlees geworden is en Jezus (God in het vlees) geboren is. Zij Woord is het machtigste en krachtigste ding op aarde en in de hemel. Het is de absolute en onfeilbare waarheid. Zijn Woord verandert nooit en Hij zal Zijn Woord nooit breken. 
In deze vijfdelige serie behandelt Andrew Wommack de uitwerking die dit in onze levens heeft. Hij legt uit hoe God zichzelf aan Zijn Woord gebonden heeft, wat het verschil is tussen Gods verantwoordelijkheid en de onze, de rol die de duivel speelt, mits van toepassing. De macht die God ons heeft gegeven, hoe wij een wonder tot stand brengen en meer. Deze onderwijzingen, live opgenomen tijdens een recent Gospel Truth Seminar zullen je leven veranderen. 
De eerste twee delen leggen het fundament voor de derde (En het Woord is vlees geworden…) die de kern van deze boodschap bevat. De laatste twee delen geven verdere uitleg. 

Deel 2 van 5: ‘Welk deel is jouw verantwoordelijkheid?’

Prijs de Heer! Gisteravond begon ik te spreken over het gezag dat God ons als gelovigen heeft gegeven. Wij moeten gaan begrijpen wat Gods werk is, en wat Hij moet doen en wat wij moeten doen. De allereerste stap die ik gisteravond heb genomen is weerleggen wat ik het misbruik van de leer over de soevereiniteit van God noem. Dat mensen denken dat alles wat er gebeurt Gods wil is. Dat er niets kan gebeuren zonder dat God het beveelt. Als je dat gelooft, is er geen enkele reden om ook maar iets te doen. Je kunt net zo goed maar lekker feest vieren, in zonde leven, doe maar wat je wilt, want tenslotte kan er toch niets gebeuren zonder dat het Gods wil is dat het gebeurt. Dat is zo’n onzinnige leer. Ik heb in ieder geval gisteren de hele avond besteed aan het weerleggen hiervan en laten zien dat dit niet is wat het Woord van God onderwijst.

Terwijl we de Heer aan het aanbidden waren vandaag, bedacht ik dat wij de relaties die wij met mensen hebben eens gewoon als voorbeeld moeten nemen. Jezus gebruikte die logica in hoofdstuk 11 van Lukas. Hij zei: ‘Als jij terwijl je boos bent, weet hoe je goede gaven aan je kinderen moet geven, hoeveel te meer zal de Vader de Heilige Geest geven aan hen die Hem daarom vragen’ . Een voorbeeld: als mijn vrouw zoveel van mij zou houden dat ze mij kanker zou geven, omdat ik niet genoeg het Woord heb bestudeerd en ik moet vernederd en verbroken worden, en ze geeft me dus kanker, slaat een van mijn kinderen dood om mij iets te leren of doet al dit soort dingen. Ze verwoest mijn huis, of zorgt dat ik een auto-ongeluk krijg en plat op mijn rug in het ziekenhuis moet liggen. Als Jamie dat soort dingen tegen me zou doen, dan zouden de meesten van jullie zeggen: ‘Ga onmiddellijk van die vrouw scheiden’.

De meeste mensen zouden zoiets niet verdragen. Maar wij schrijven dat soort dingen aan God toe en beweren dat God degene is die al deze verschrikkelijke dingen doet. En het slaat gewoon nergens op. Als je God als een echt persoon beschouwt, een bovennatuurlijk persoon, een heilig persoon, zonder enige zonde, maar toch echt een persoon, en als Hij de mensen zou behandelen zoals waar Hij de schuld van krijgt, en dat Hij de oorzaak is van alle verkrachtingen en moorden en perversie en de afschuwelijke walgelijke dingen die gebeuren, dan snap ik niet waarom iemand ooit maar zo’n God zou willen dienen.
Dat is gewoon niet wat het Woord van God onderwijst. God bestuurt niet alles en Hij hoeft zelfs niet eens toestemming te geven aan de duivel. De duivel hoeft helemaal niet naar God toe te gaan en toestemming te vragen voor alles wat hij doet. Daar ben ik gisteravond allemaal op ingegaan.

Wat ik deze ochtend wil laten zien, is dat jíj degene bent die de duivel toestemming geeft. En ik zal hier enkele dingen over zeggen en de rest van deze ochtend proberen dit uit te leggen. Sommigen van jullie kunnen het misschien niet verteren, maar probeer me te verdragen. Ik heb ontdekt dat de waarheid niet echt moeilijk is. Het zijn gewoon al die religieuze leringen die ons afhouden van de waarheid en voorkomen dat de waarheid tot je hart doordringt. Daardoor heb ik geleerd dat je mensen soms moet shockeren. Je moet ze er soms van langs geven en iets doen om door die harde schil heen te breken. Markus 7:13 zegt dat het de tradities en de overleveringen van mensen zijn die het Woord van God van zijn kracht beroven. Dus, of het nu goed of fout is, ik dood het liefst eerst de heilige koe, en later gaan we hem wel ontleden. Amen? 

Vanmorgen ga ik het hebben over: wie maakte satan? Mensen denken automatisch: ‘Nou, God heeft satan gemaakt, God heeft alles en iedereen gemaakt’. Ik ga je laten zien dat God Lucifer heeft gemaakt als een goddelijke engel. Een gezalfde cherub en dat de mensheid satan heeft gemaakt. Wij zijn degenen die satan macht hebben gegeven. Wij zijn degenen die hem autoriteit hebben gegeven. En het is niet zo dat satan naar God gaat en toestemming vraagt, jíj bent degene die satan loslaat. Satan kan helemaal niets op deze aarde doen zonder onze toestemming en onze medewerking. Dat is een drieste uitspraak.

Laten we Genesis 3 opslaan en enkele verzen hierover bekijken. Dat gaat over de verleiding van Adam en Eva, en natuurlijk spreekt de Schrift hier over de slang die komt. Maar in 2 Korintiërs 11 gaat het erover dat satan degene is die ons bedriegt en misleidt, en in Johannes 8 wordt er gezegd dat satan de vader van alle leugen is. En deze slang loog en zei dingen om te misleiden, dus weten wij dat ook al was de slang degene die de fysieke verleiding deed, satan was de macht erachter. Satan gebruikte deze slang om zijn wil uit te voeren.

In Genesis 3:1 staat: De slang nu was het listigste van alle dieren des velds. Weet je, als je echt na zou denken over wat je in de Schrift leest, kun je geweldige openbaringen krijgen. Meestal lezen wij de Bijbel omdat wij denken dat we daar punten mee verdienen bij God. Je leest 30 minuten en het doet er niet toe dat je gedachten bij de voetbalwedstrijd zijn of wat dan ook, als je maar doorleest, dan geeft het je op de een of andere manier een streepje voor bij God. Zo vaak gebruiken we onze hersens niet. Maar denk hier eens over na. Waarom gebruikte de duivel precies een slang? Waarom niet een olifant, of een leeuw die hen kon intimideren en tot onderwerping dwingen? Waarom kwam hij niet en overweldigde Adam en Eva niet gewoon? Waarom gebruikte hij het meest listige dier. Het woord listig betekent sluw, geslepen. Waarom koos hij dat?
Het overduidelijke antwoord is, dat satan geen enkele macht had, geen enkele macht, nul komma nul, om Adam en Eva tot wat dan ook maar te dwingen. De énige macht die hij had was hen aan het twijfelen maken en dingen in twijfel trekken. En zíj moesten dan zelf tegen God een overtreding begaan. Hij kon hun arm niet omdraaien, hij kon ze nergens toe dwingen. En ik verzeker je dat dit al een enorme openbaring is.

Maar dit is niet het idee wat de meeste mensen hebben. Mensen zeggen altijd dingen als: ‘De duivel heeft me dit laten doen’. De duivel heeft nog nooit iemand ook maar iets laten doen. In de maatschappij van tegenwoordig zijn we voortdurend bezig gezag, autoriteit en verantwoordelijkheid over onze levens weg te geven. En wij zeggen: ‘Ik kan er niets aan doen. Het zijn mijn hormonen. Ik heb een chemische onbalans. Je moet begrijpen dat ik als kind misbruikt ben. Het is mijn omgeving’. Onze maatschappij zit zo diep in deze psychologie verzonken, dat het ook in de kerk is binnengedrongen. Zodat niemand meer verantwoordelijkheid neemt voor wat dan ook. En wij denken: ‘Ik kan er niets aan doen. Ik heb dit probleem en dat probleem’. En wij geven iedereen en alles de schuld behalve degene die we in de spiegel zien. Want dat is de persoon die het probleem heeft. Dank je voor dat amen.

Niet veel mensen bevalt dit. Maar dat is niet mijn schuld. Jawel, dat is het wel. Het is jouw schuld. De Bijbel zegt dat je bitter of beter kunt worden. De keus is aan jou. Hij zegt: ‘Ik zet leven en dood voor u, zegen en vloek, Deuteronomium 30:19. En dan zegt Hij: ‘Kies dan leven’. Hij geeft je zelfs het antwoord op deze vraag. Het is net een quiz hier. Kies: A leven, B dood. Hier zou je niet over moeten hoeven na te denken. Maar voor het geval iemand van jullie het moeilijk vindt welke je moet kiezen, zegt Hij: ‘Kies het leven. A is het goede antwoord’. Hij geeft je ook nog de antwoorden bij deze quiz. Het is een toets met je boek erbij. Hij zegt: ‘Ik geef jou de keuze’. Jij kiest. En dat is een fundamentele waarheid uit het Woord van God. Satan kan je helemaal nergens toe dwingen. Hij kan je onder druk zetten en als je jarenlang onder invloed van zijn leugens en misleidingen bent geweest, kun je de indruk krijgen dat je geen keuze hebt. Maar God zegt: ‘Ik geef jou de keuze. Jij kiest, het is jouw keuze’.

Dat kun je ook zien aan mensen die opgroeien in gezinnen waar veel alcoholgebruik en seksueel misbruik is. Alle kinderen groeien in hetzelfde huis en in dezelfde omstandigheden op, maar toch kiezen ze heel verschillende richtingen. Weet je waarom? Omdat jouw omgeving níet de dominante factor is. Het speelt wel een rol. Ik zeg niet dat niet dat niemand verleidingen en beproevingen heeft gehad die anderen niet ook hadden. Maar uiteindelijk blijft het jouw keus. En dat kun je bewijzen doordat kinderen uit hetzelfde gezin volkomen tegenovergestelde richtingen in hun leven kunnen gaan. Omdat God jou de keuze heeft gelaten. Niemand heeft jou gemaakt tot wat je bent. En vanaf het allereerste begin was satan niet in staat om Adam en Eva in de houdgreep te nemen en ze te dwingen en te intimideren. Hij gebruikte misleiding. En ook vandaag de dag gebruikt hij precies hetzelfde.

Satan probeert zichzelf af te beelden als een enorm hoog wezen, dat zó machtig is en zó indrukwekkend, die mensen dwingt om dit of dat te doen. En de aller-voornaamste plek die hij gebruikt om die indruk te wekken is de kerk! Als je het aan ongelovigen gaat vragen, zullen de meesten niet eens zijn bestaan erkennen. Er zijn bepaalde clubjes die aan satanisme doen, maar dat is maar een heel klein stukje. Over het geheel genomen geven de ongelovigen satan weinig eer. Maar christenen geven satan bijzonder veel eer. En er zijn hele takken van de christengemeenschap die de ‘geestelijke oorlogvoering’ hebben verheven tot het niveau waar dit zo krachtig is. Ze houden zelfs ‘geestelijke oorlog’ conferenties. Wist je dat ‘oorlog’, als je het woord ‘oorlog’ opzoekt in het woordenboek, is: ‘Een conflict tussen twee vijanden die niet verslagen zijn’. Alleen al door te zeggen dat je in oorlog met de duivel bent, geeft hem al meer eer dan hij verdient. Hij is verslagen. Er is in feite geen echte oorlog. De oorlog vindt niet plaats in de hemelse gewesten, waar je van alles moet binden en dat soort dingen. De oorlog vindt in feite plaats tussen jouw oren.

Het zijn alle gedachten, alle misleidingen waar satan mee aan komt zetten. En je voert oorlog tegen zijn gedachten. En dat is precies wat hier in Genesis 3 plaatsvond. Hij koos het meest listige dier. Daar viel hij Adam en Eva mee aan omdat hij volkomen machteloos was. Machteloos om Adam en Eva ook maar tot iets te dwingen. Hij kwam dus met woorden aanzetten. Hij kwam niet met een of ander vervaarlijk dier met enorme tanden of enorme kracht of zoiets. Hij kwam met een klein dier, dat listig en sluw was en sprak woorden om te misleiden. En het allereerste wat hij moest doen was Gods Woord in twijfel trekken. Als hij er niet in zou slagen om Adam en Eva te laten twijfelen aan wat God had gezegd, zouden ze nooit in zijn verleiding trappen. Dus viel hij het Woord van God aan. En dat is de reden dat wij het Woord van God moeten kénnen. Want als het enige wapen dat satan ooit heeft gehad misleiding is, heeft zodra jij de waarheid ként, misleiding geen enkele macht.

Iemand probeert je ergens in de val te laten lopen en probeert je wijs te maken dat hij dit zal doen en je dat zal geven. Maar jij weet de waarheid. Als jij op de een of andere manier weet dat dit een leugen is, dan maakt het gewoon niet uit wat voor plannetje het is. Het maakt gewoon niet uit wat voor leugens of bedrog zij gebruiken. Zodra jij weet dat het een oplichterstruc is, heb je de kracht van die truc al gebroken. Het is machteloos. De enige reden waarom satan mensen kan domineren komt vanwege onze onwetendheid. En vooral de kerk heeft satan gepromoot en tot een niveau verheven dat hij nooit had mogen krijgen.

Laat ik hier nog enkele dingen van zeggen. Ik zal vanochtend waarschijnlijk niet de tijd hebben om je hiervan te overtuigen, of dit helemaal uit te leggen, maar hier heb ik heel veel studie aan besteed. Er is een groot deel van het Lichaam van Christus dat denkt dat er vóór Adam al een beschaving heeft bestaan, en dat satan over deze aarde regeerde, vóór de schepping in Genesis 1. Genesis 1 zou dan de herschepping van de aarde beschrijven. Ik ga niet in alle details treden. Maar dit is mijn logica achter dit alles: ik geloof helemaal niet dat satan op dat moment al gevallen was. Ik geloof helemaal niet dat hij toen al deze demonische macht was, een bovenmenselijke engelachtige macht die losgelaten was, die God in de hof van Eden had losgelaten, gewoon om te zien of Zijn kinderen hem konden overwinnen. Dat zou hetzelfde zijn als wij onze kinderen in de achtertuin lieten spelen terwijl er een leeuw los liep met het idee: ‘Eens kijken of mijn peuter van twee deze leeuw kan overwinnen’. Naar iedere maatstaf gemeten zou dat kindermishandeling zijn. Dat is gewoon geen goed ouderschap.

Ik geloof helemaal niet dat satan hier op aarde was als dit schurkachtige wezen, met bovenmenselijke machten, die rondwaarde. Hij was daar en God schiep deze twee onschuldige mensen, die geen flauw idee hiervan hadden. Want in de Schrift zien we geen enkele waarschuwing over de duivel. Ik geloof dat satan nog steeds in zijn volmaakte staat was, en dat hij daar was aangesteld om hen te dienen. De Bijbel zegt in Hebreeën 1:14 dat de engelen allemaal dienende geesten zijn, die uitgezonden zijn om hen te helpen die deel zullen hebben aan de redding. Ik geloof dat satan nog steeds in zijn volmaakte staat was in de hof van Eden, en dat hij Gods beschuttende engel was. Zo wordt hij in Jesaja 14 genoemd, en dat God zijn allerbeste engel had gestuurd om Adam en Eva te beschermen, te dienen en te zegenen.

Sommigen vragen zich af: ‘Wat is de betekenis daarvan?’ We gaan nog terug naar Genesis 3. Laten we eerst even kijken in Ezechiël 28, waar staat: 11 Het woord des HEREN kwam tot mij: 12 Mensenkind, hef een klaaglied aan over de koning van Tyrus en zeg tot hem: zo zegt de Here HERE: Volmaakt zijt gij van gestalte, vol van wijsheid, volkomen schoon. Als ik tijd had, kon ik je laten zien dat dit niet gaat over de fysieke koning van Tyrus, maar over de demonische macht achter hem.

Net zoals Jezus in hoofdstuk 16 van het boek Matteüs zegt: 13 Wie zeggen de mensen, dat de Zoon des mensen is? 14 En zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper; anderen: Elia; weer anderen: Jeremia, of één der profeten. 15 Hij zei tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben? 16 Simon Petrus antwoordde en zei: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God!
Hij zegende hem en vervolgens begon Hij erover te spreken hoe Hij gekruisigd zou worden en wat Hij zou lijden. Hoe Hij zou sterven en begraven worden. En Petrus zei: ‘Dat zij verre van U. Dat zal nooit met U gebeuren’. En hij bestrafte Jezus vanwege dat Hij zei dat Hij zou sterven. En Jezus keerde zich om en zei: ‘Ga achter mij weg satan’. Slechts enkele tellen nadat hij had gezegd: ‘Gij zijt de Christus’, waarop Jezus zei: ‘Gij zijt Petrus en op deze rots zal Ik mijn gemeente bouwen’, vlak na deze geweldige uitspraak keert Hij zich om en zegt: ‘Ga achter mij weg satan’.

Hij sprak niet tegen Petrus, maar tegen de demonische macht die achter hem aan het werk was. En dat is consequent zo. Het wordt vaak zo genoemd in de Schrift. Zoals in Efeziërs 2 , waar wij, voordat we wederom geboren werden, allemaal wandelden in overeenstemming met de overste van de lucht, de geest die werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid. De Schrift zegt dat ieder niet wederom geboren mens een demonische geest heeft die in hen werkzaam is. Dat wil niet per sé zeggen dat ze bezeten zijn, maar wel dat ze beïnvloed worden en dat satan in hun leven werkt. Dat staat in 2 Korintiërs 4:4 wier overleggingen de god dezer eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is.

Echt waar, omdat wij vleselijk zijn en de dingen op basis van externe zaken beoordelen, beseffen de meesten van ons niet hoeveel demonische invloed er in deze wereld is. Maar er gaat heel wat demonisch spul rond in deze wereld, en daar had Jezus het ook over. In Jesaja 14 waar gesproken werd over de koning van Babylon gaat deze hele passage tekeer tegen de koning van Babylon. Maar in vers 12 wordt dan gezegd: ‘Gij zijt Lucifer, de morgenster’. En wij weten dat dit gaat over satan. Dat was satans naam en functie vóór hij viel. Jesaja 14 ging dus over de koning van Babylon, maar niet echt over de koning van Babylon, maar over de demonische macht, satan, die door deze persoon heen werkte. En dit is ook zo in Ezechiël 28. In vers 12 zegt hij: Mensenkind, hef een klaaglied aan over de koning van Tyrus en zeg tot hem: zo zegt de Here HERE: Volmaakt zijt gij van gestalte, vol van wijsheid, volkomen schoon. 13 In Eden waart gij, Gods hof. En ik geloof dat dit niet gaat over de koning van Tyrus. Want toen God Adam en Eva uit de hof van Eden verdreef, plaatste Hij daar een cherub, een engel met een vlammend zwaard om de toegang te bewaken. En niemand is ooit nog in staat geweest opnieuw Eden binnen te gaan. Ik weet niet wat er precies gebeurd is, omdat de boom des Levens op dit moment overduidelijk in de hemel is. Dus God moet Eden verplaatst hebben of zoiets. In ieder geval is het onmogelijk dat de koning van Tyrus, de fysieke koning, ooit in Eden is geweest.
Dit gaat dus niet over de fysieke koning, maar over de demonische macht, satan, die door hem heen werkte. Merk op dat hier staat: Gij waart in Eden, Gods hof; alle kostbaar gesteente was uw deksel, sardisstenen, topazen en diamanten, turkooizen, sardónixstenen en jaspisstenen, saffieren, robijnen, en smaragden, en goud; het werk van uw trommelen en van uw pijpen was bij u; ten dage als gij geschapen werdt, waren zij bereid. Als je dit verder bestudeert, dan zijn de meeste geleerden het er over eens dat dit gaat over satan. En als er staat dat zijn trommelen en pijpen bij hem waren, dan gaat dit erover dat deze engel een wezen van muziek was. Er waren op de een of andere manier trommels en fluiten aan hem vastgemaakt. En hij verspreidde dus muziek. Hij was degene die de lofprijs en aanbidding in de hemel leidde. Je kunt hier een kleine uitwijding maken en je afvragen waarom muziek zo’n dominerende rol speelt in het leven van de ongelovigen. Hoe het mensen beïnvloedt en in beslag kan nemen. Mensen kunnen er volkomen door beheerst worden. En ik denk dat het een van satans dingen is.

Maar in ieder geval, waar het hier over gaat is dat de trommels en pijpen in hem aanwezig waren op de dag dat hij geschapen werd. En verder in vers: 14 Gij waart een beschuttende cherub met uitgespreide vleugels. Nogmaals, dit is het bewijs dat het niet gaat over een fysieke mens, maar over een engelwezen: 14 Gij waart een beschuttende cherub met uitgespreide vleugels. Ik had u een plaats gegeven: gij waart op de heilige berg der goden, wandelend te midden van vlammende stenen. 15 Onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werdt, totdat er onrecht in u werd gevonden: 16 door uw uitgebreide handel zijt gij vervuld geraakt met geweldenarij en kwaamt gij tot zonde. Van de berg der goden verbande Ik u en deed u weg, gij beschuttende cherub, van tussen de vlammende stenen. 17 Trots was uw hart op uw schoonheid – met uw luister hebt gij ook uw wijsheid teniet doen gaan. Ter aarde wierp Ik u neer, en maakte u tot een schouwspel voor koningen om met leedvermaak naar u te zien. En zo gaat het verder.

Het punt dat ik duidelijk wil maken, is dat dit satan beschrijft terwijl die de hof van Eden is, en het beschrijft hem hier als een volmaakt wezen. In al deze glorie en pracht. En dat hij een gezalfde en beschuttende Cherub was. Daarom geloof ik niet dat satans rebellie tegen God vóór de hof van Eden plaatsvond. Want nogmaals, dat zou een beeld van God geven, dat Hij zijn kinderen in deze hof zou plaatsen met dit gemene, gevaarlijke agressieve monster dat rondwaarde op zoek naar wie hij zou verslinden. En zonder enige waarschuwing van God, zonder enige instructies, zonder een hek of bescherming loopt die demonische macht rond om hen te verslinden! Dat zou ik nogal onverantwoordelijk vinden.

En hier is nog iets. In Openbaring hoofdstuk 12 gaat het over satan als de oude draak en dat hij op de aarde wordt geworpen. Hij is de aanklager van de broeders. En dit vers zegt dat deze draak een derde van de sterren meesleepte en op de aarde wierp. Weet je, dit zijn enkele denkbeelden, die de meesten van jullie hebben gehoord, dat een derde van de engelen samen met satan in opstand was gekomen en tegen God in overtreding was. Ik daag iedereen uit om buiten dit vers in Openbaring 12 daar ook maar enige verwijzing naar te vinden. Dit is symboliek, het is een metafoor, over de draak die een derde van de sterren meesleepte en op de aarde wierp. Het is best mogelijk dat dit over engelen gaat. Maar ik zeg dat het symboliek is. En de enige verwijzing in de Schrift hierover. Maar heel veel van ons hebben dit maar aangenomen en op basis hiervan zijn hele doctrines gemaakt over demonische rijken en alles wat er daarvoor zou zijn gebeurd. En dat op basis van één vers, dat ook nog duidelijk symbolische taal is. Nu zou het best wel kunnen betekenen dat satan een derde van de engelen meesleepte, maar zo klungelig zit onze theologie over satan in elkaar.

En mensen denken dat satan een derde van de engelen heeft meegesleurd naar de aarde. En het is niet overduidelijk dat Openbaring 12 dit leert. Het is mógelijk dat het dit betekent, maar de meeste mensen nemen maar gewoon aan dat satan met een derde van de engelen God aanviel en probeerde Hem te overweldigen. Denk daar toch eens over na! Als ik satan was, zou ik nog niet eens God openlijk durven aanvallen als ik 100% van de engelen achter me had. En helemaal niet als ik maar een derde had en Hij nog steeds tweederde aan Zijn kant. Dat gaat gewoon tegen elke logica in. Satan is wel een sufferd, maar niet dom. Ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. Hij is intelligent. Hij gebruikt zijn intelligentie zeker verkeerd. Ik beweer niet dat hij een genie is, maar hij is niet volkomen achterlijk. Waarom zou je God openlijk aanvallen met een derde van de engelen, terwijl Hij nog steeds tweederde van de engelen heeft? Dat slaat voor mij gewoon nergens op.

Weet je wat ik denk dat satan deed? Het lijkt op wat iemand zou doen die bijvoorbeeld een bank wil beroven. Je hebt overal van die bewakers staan. Ze hebben overal camera’s hangen en zij hebben geweren en jij hebt alleen maar een klein pistooltje. Hoe zou je al hun vuurkracht aankunnen, terwijl je nog niet eens de helft daarvan hebt. Weet je wat je zou doen? Je gaat naar binnen en grijpt een gijzelaar. En je zet het pistool tegen zijn hoofd en zegt: ‘Als iemand een vinger naar mij uitsteekt, dan vermoord ik deze gijzelaar’. En ook al hebben zij wel tien geweren, automatische pistolen, ze hebben veel meer dan wat jij hebt, maar omdat jij deze gijzelaar hebt, en ze de gijzelaar niet willen doden, kun jij tussen deze mensen met veel meer vuurkracht doorlopen, omdat zij de gijzelaar niet willen doden.

Ik geloof dat het volgende is gebeurd. Satan was de gezalfde, beschuttende Cherub in Eden. Hij was daar geplaatst om te dienen. Zoals er geschreven staat dat alle engelen dienende geesten zijn, uitgezonden om hen te dienen die de behoudenis zullen beërven. Hij was daar om Adam en Eva te dienen. Maar zoals er verder wordt gezegd: zijn luister ging te niet. Hij werd jaloers. Dit gaat samen met Jesaja 14 waar wordt gesproken over Lucifer. En in Jesaja 14 staat dat satan zegt: 13 En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; 14 ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen. Satan haatte God niet in die zin, dat hij God niet mocht en niets met Hem te maken wilde hebben, hij was jaloers op God. Hij verlangde de positie van God in te nemen. Hij was zo hoog in de rangorde, dat hij heel wat respect en aandacht had, ik wil niet zeggen aanbidding, maar hij had een heel voorname rang. Hij was de gezalfde, beschuttende Cherub maar hij was daar niet tevreden mee. Hij wilde Gods positie hebben. Ik zal als de Allerhoogste zijn, ik zal mijn troon verheffen. Ik zal hoger zijn dan God. Hoe kan satan, of Lucifer, een geschapen wezen God overwinnen, die zo’n superieure macht en kracht heeft. Natuurlijk heeft de schepper meer kracht dan de schepping. En daarbij had de Schepper ook nog eens tweederde van alle geschapen engelen behouden, en had Lucifer, tenminste als je Openbaring 12 zo interpreteert maar maximaal een derde van alle engelen.

Hoe vecht je dan tegen God zelf en overweldigt Hem en neemt Zijn plaats in? Nou, toen hij Adam en Eva zag, zag hij een zwakke plek in Gods systeem. Want alle engelen waren geschapen wezens. En nogmaals, ik speculeer hier een beetje, dat geef ik toe, maar er is geen aanleiding te geloven dat engelen ooit dezelfde autoriteit en macht hadden die aan de mensheid is gegeven. De macht die de engelen hebben is een gedelegeerde macht. Maar zodra je buiten je opdracht stapte, kon God die macht en die autoriteit ogenblikkelijk intrekken. Maar toen Hij Adam en Eva schiep, als je Genesis 1 leest, zei Hij: ‘Jullie hebben heerschappij en autoriteit. Ik geef jullie deze aarde. Hij is van jullie. Regeer erover en onderwerp haar’. En Hij stelde er geen beperkingen aan. Hij zei niet: ‘zolang als je regeert zoals Ik wil dat je regeert, kun je deze autoriteit hebben. Maar als je het verprutst, neem Ik het weer terug’. Het was een onbeperkte, ongelimiteerde beheersing en regering over de aarde.

In feite zegt Psalm 82:6, en die Psalm haalde Jezus aan in het Nieuwe Testament: 6 Wel heb Ik gezegd: Gij zijt goden, ja, allen zonen des Allerhoogste. Goden met kleine letters. Dit gaat over ons, mensen. Niet dat wij goden zijn in de zin van Goddelijke wezens, maar goden in de zin van gezag en beheersing over de aarde. Hij gaf Adam en Eva absolute dominantie en controle over deze aarde. En wat ik denk dat er gebeurde was dat satan ernaar verlangde de macht van God over te nemen. Hij wilde God overnemen. Maar hoe overwin je God? Toen hij zag dat Adam en Eva deze onvoorwaardelijke macht en autoriteit hadden gekregen, dacht hij: ‘Nu heb ik Hem’! Hij dacht: ‘Als ik maar Adam en Eva zover krijg dat ze zich aan mij overgeven, God ongehoorzaam zijn en mij gehoorzamen’. Romeinen 6:16 zegt: Weet gij niet, dat gij hem, in wiens dienst gij u stelt als slaven ter gehoorzaamheid, ook moet gehoorzamen als slaven, hetzij dan van de zonde tot de dood, hetzij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid? Dat vers was wel nog niet geschreven, maar weet je, Jezus is dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid, en God had deze dingen al vastgelegd vóór de grondlegging van deze wereld. Dit was eeuwige waarheid. En ik weet zeker dat de engelen deze principes al lang begrepen, voordat ze ooit werden opgeschreven.

En satan wist dat als hij Adam en Eva kon overhalen zich aan hem te onderwerpen, en tegen God rebelleren, dat hij hun meester zou worden. Zij gaven hun autoriteit aan hem over en dát is hoe satan de god van deze wereld is geworden. Hij wordt niet de god van het universum of iets anders genoemd. Hij kreeg zijn macht helemaal niet rechtstreeks van God. Als Lucifer had hij macht van God, maar zodra hij overtrad, hield die engelenmacht ogenblikkelijk op. En weet je, hij opereert als de god van deze wereld onder óns gezag en autoriteit. God gaf óns de autoriteit om de aarde te regeren en toen wij deze overgaven aan Lucifer, waren wíj degenen die satan maakten. God heeft Lucifer geschapen. En hij was een engelwezen, de gezalfde beschuttende cherub. Maar toen wij aan satan toegaven en ons aan hem onderwierpen, gaven wij hem ónze heerschappij om deze aarde te regeren. Onze autoriteit om deze aarde te regeren gaven wij aan de duivel en nu gebruikt satan de ménselijke autoriteit en macht om deze aarde te domineren en géén bovennatuurlijke demonische macht en autoriteit.

Nou, ik weet niet of je alles kunt volgen wat ik hier zeg, maar voor mij brengt dit satan terug tot een niveau dat ik aankan. Natuurlijk is hij geen menselijk wezen op de manier zoals wij dat zijn. Maar hij gebruikt ménselijk gezag, macht en autoriteit. En dáárom gaat satan ook rond, 1 Petrus 5:8 als een brullende leeuw op zoek naar wie hij kan verslinden. Satan kan niet zomaar iedereen verslinden die hij wil. Satan kan niet zomaar vernietigen wie hij wil. Als het aan satan lag, was iedereen doodziek, blut, zouden we elkaar allemaal uitmoorden. Er zou niets goeds zijn op deze aarde als het aan satan lag. Maar satan kan dat helemaal niet.

Zelfs niet onder ongelovigen. Ongelovigen kunnen niet volledig beheerst en bestuurd worden door de duivel zonder hun medewerking. Ook mensen die niet in Jezus geloven kunnen weerstand bieden om een leugenaar te zijn, overspel te plegen, moorden te begaan en al die dingen. Als het allemaal aan satan lag, dan zou hij iedereen van ons dat laten doen. Omdat de Bijbel zegt in Johannes 10:10 dat de dief alleen maar komt om te stelen, te verdelgen en te slachten. Als het aan satan lag, dan zou hij deze wereld in totale en volkomen chaos hebben gestort. Maar zo is het niet, zelfs niet onder ongelovigen. Zelfs ongelovigen hebben meer gezag dan de duivel. Ze moeten echt meewerken met de duivel en door leugens en misleiding aan hem toegeven om hem macht te geven om ook maar íets te doen.

Hier is nog een andere manier om dit te bekijken, namelijk toen Jezus de demonen die ‘Legioen’ heetten uit die man wierp. Hij werd ‘Legioen’ genoemd, omdat hij een legioen demonen had. Een Romeins legioen bestond uit zesduizend man. Dus als deze symboliek iets betekent, kun je veronderstellen dat deze man dus zesduizend demonen had. Deze man was bovennatuurlijk sterk. Hij kon kettingen stuktrekken, en niemand kon hem vastzetten. Hij droeg geen kleding, leefde in de holen en sneed en verminkte zichzelf. Heel wat dingen die we tegenwoordig zien zijn niet nieuw. Ze gebeurden ook tweeduizend jaar geleden in Legioen. Hij gedroeg zich precies zoals sommige van onze popsterren en filmsterren. In ieder geval, toen Jezus die demonen uit ging drijven riepen die: ‘Oh, stuur ons niet in de afgrond, maar laat ons in deze kudde zwijnen binnengaan’. En Jezus stond deze demonen toe om in die kudde zwijnen te gaan. Daar waren er tweeduizend van. En tweeduizend zwijnen maakten zichzelf van kant en verdronken zichzelf in de zee toen die demonen in hen kwamen. Zelfs een varken heeft nog meer gezond verstand dan een heleboel mensen! Mensen lopen trots rond te paraderen en houden optochten om hun demonen ten toon te stellen in gay pride optochten en dat soort dingen. Maar varkens maken zichzelf ogenblikkelijk van kant als zij demonisch bezeten worden. Varkensverstand. Dat is echt een geweldige waarheid.

Maar dit is iets wat je uit dit verhaal kunt leren. Weet je waarom die demonen in die zwijnen wilden gaan? Omdat een zwijn een fysiek lichaam heeft. Het is niet menselijk, maar het is fysiek. God gaf het gezag over deze aarde aan fysieke menselijke wezens en aan de fysieke wezens, of het nu een hond is, een poes, een eekhoorn, een kikker. Wat dan ook maar heeft meer macht en autoriteit dan een demon. Wist je dat mos meer autoriteit heeft dan een demon? Kikkerdril heeft meer autoriteit dan een demon. Een demon wordt nog liever in de kikkerdril gedreven dan in het niets, want dan heeft hij tenminste nog iets fysieks. Hij kan daardoor iets doen. Een varken heeft meer gezag dan de duivel. De duivel heeft een dier nodig, of iemand met een menselijk lichaam, omdat God het gezag over deze fysieke aarde aan fysieke menselijke wezens heeft gegeven. En alleen als een fysiek lichaam meewerkt, kan een demon iets uitrichten. Een demon zonder lichaam heeft nul komma nul macht om wat dan ook te doen.

Iemand zegt dan: ‘Hoe zit het dan met seances. Ik heb dingen gezien en gehoord, dat ze tafels kunnen laten zweven en dat er trompetten schallen, en dat soort dingen gebeuren. Dat zijn toch die geesten zonder lichaam die dat doen’. Als je er op let, blijkt dat er altijd een medium aanwezig moet zijn. Er moet iemand zijn die deze demonen door hem/haar laat werken om dingen te kunnen doen. Ik heb meegemaakt dat demonen mij aanvielen zonder dat er ook maar iemand anders in de buurt was. Ik ben fysiek aangevallen en heb me fysiek moeten verdedigen tegen demonen. En ik erken dus dat demonen bestaan. Maar er zijn altijd fysieke menselijke wezens die deze demonen een kanaal geven om door te werken. En zij spreken vloeken uit om deze kracht op aarde vrij te zetten.

Jazeker, satan bestaat en er bestaat demonische macht. Maar die is gebaseerd op de menselijke macht en autoriteit die God aan de mensen heeft gegeven. Hij is helemaal geen bovenmenselijk wezen. Hij is een niet menselijk wezen, maar geen bovenmenselijk wezen. Hij gebuikt menselijke macht en autoriteit en hij is 100% afhankelijk van jouw medewerking, wil de duivel ook maar iets kunnen doen. Zonder jouw instemming en medewerking is satan machteloos. Hij is niet in staat om jou depressief, ontmoedigd, ziek, arm, boos, verbitterd, of wat dan ook te maken. Hij kan helemaal niets doen, zonder jóuw instemming en medewerking. God heeft jóu de keuze gegeven en je ook nog verteld wat het goede antwoord op de keus is. En Hij heeft jou verteld dat jíj mag kiezen wat het zal zijn. Leven of dood. 

Als je begrijpt waar ik het hier over heb, maakt dit alles gewoon anders. Het betekent dat jíj degene bent met alle macht en autoriteit. En natuurlijk heb ik beschreven hoe God de dingen oorspronkelijk heeft geschapen. Maar toen de mens zondigde, gaf hij deze macht en autoriteit aan satan. En ook al werk jij niet mee met de duivel, je leeft wel in een gevallen wereld, waarin miljoenen en miljoenen mensen leven die wel met de duivel meewerken. En jij zult te maken krijgen met zijn macht omdat er zoveel mensen zijn die zich aan hem overgeven en hem de ruimte geven op deze aarde. We zouden er dus nog steeds beroerd aan toe zijn, behalve, totdat Jezus kwam.

Dat kun je opzoeken in Matteüs 28. Nadat Jezus uit de dood was opgewekt, zijn dit bijna de laatste dingen die Hij zei voordat Hij in de hemel werd opgenomen. Matteüs 28:18 En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op [de] aarde. Álle macht. Zie je? Voordat Jezus naar deze aarde kwam was er het volgende gebeurd. God had deze aarde geschapen. En God is de bron van alle macht en autoriteit. Alle autoriteit komt van God. Hij is de bron van alles. Hij is de bron van alle leven, en ook de bron van alle macht en gezag. Niemand heeft wat voor gezag en autoriteit dan ook, behalve wat God hem geeft. En ik geloof dat Hij engelen alleen maar macht en gezag gegeven heeft om Hem te dienen en de mensheid te dienen. Nogmaals, Hebreeën 1:14 zegt dat ze allemaal dienende geesten zijn, uitgezonden om te dienen diegenen die behouden zullen worden. Niet alleen behouden zijn, maar ook zullen worden. Toekomstige tijd. De erfgenamen van het heil.

Aangezien God van te voren wist dat jij Hem zult gaan aanvaarden, zullen deze dienende engelen uitgestuurd worden en je leven beschermen, zelfs al leef je in zonde. God redde je vege lijf, omdat Hij wist dat je uiteindelijk tot Hem zou komen. Amen? Dus gaf Hij engelen deze macht en autoriteit maar uitsluitend om de mensheid te dienen. Maar toen Hij de mensheid schiep, gaf Hij óns een onvoorwaardelijke autoriteit over deze aarde. Satan zag dat de mens dit had ontvangen, en hij dacht: ‘als ik de mens zover krijg om dat aan mij te geven, en God wil zich aan Zijn Woord houden, immers, als Hij zei dat het onvoorwaardelijk was en dat Hij er geen beperkingen aan stelde, dus als ik de mens kan bedriegen en dat ze mij gaan dienen en zich aan mij overgeven, dan zou God Zijn eigen Woord moeten breken. Hij zou onrechtvaardig zijn als Hij die macht weer uit mijn handen zou nemen, want Hij heeft het aan de mensheid gegeven. En Hij heeft gezegd: ‘Het is van jou. Doe ermee wat je wilt’. 

En de mens heeft uit eigen vrije wil, natuurlijk door misleiding en verleiding, maar toch uit eigen vrije wil, de heerschappij over de aarde overgeleverd aan degene die wij gingen gehoorzamen: aan satan. Satan kreeg de heerschappij over deze aarde door bedrog, maar hij kreeg het wettelijk. En God zou onrechtvaardig zijn geweest als Hij gekomen was en had gezegd: ‘Afgelopen, maak de slang dood, weg met de duivel en Ik ga dit weer herstellen’. God zou dan onrechtvaardig zijn geweest en God kan niet liegen. In zekere zin heeft satan ons dus als gijzelaar genomen en gezegd: ‘God, als je mij aanraakt, zul je ook je eigen mensen moeten doden, want zij hebben het mij gegeven. Ik heb ze niet gedwongen. Ik heb ze niet onder druk gezet. Ze hebben uit eigen vrije wil gekozen’. En omdat God zoveel van de mens hield, stond Hij satan toe om deze aarde met onze medewerking te overheersen en te beheersen.

Satan nam ons dus als gijzelaar en ging er vandoor, en God deed hem niets, omdat Hij ons niet wilde doden. Hij stond satan dus toe om te gaan heersen. Maar dit is waarom Jezus in het vlees moest komen. Weet je, ik heb geen tijd om dit allemaal te behandelen. Hopelijk kan ik dit in stukjes verdelen en de rest vanavond vertellen. Want dit is té belangrijk dat ik er snel overheen wandel. Maar in een notendop is dit waarom Jezus in het vlees moest komen, want het gezag over deze aarde was uitsluitend aan wezens gegeven die vlees hadden. En God had geen vlees. God is geest. Johannes 4:24 . En God had het recht niet om deze aarde te beheersen en te regeren. Ik weet dat sommige mensen hier aanstoot aan nemen. ‘Wat zeg je nú’? Het is niet omdat Hij geen God zou zijn, maar vanwege Zijn heiligheid. Hij had het gezag om over deze aarde te heersen aan fysieke menselijke wezens gegeven. En God is gewoon niet fysiek. En om Zijn integriteit in stand te houden en geen leugenaar blijken te zijn, moet Hij gewoon blijven handelen naar de wetten die Hij zelf heeft vastgelegd.

Het probleem was, zoals de Schrift zegt, dat de Heer zocht en zich verbijsterde dat er geen voorbidder was, dat er niemand in de bres stond . Daarom zei Hij: ‘Mijn eigen rechterarm zal bevrijding brengen’. Met andere woorden: God zocht onder alle mensen of er iemand was die deze situatie kon herstellen en de heerschappij terug kon nemen. Maar wij waren allemaal vervuild en ongeschikt, omdat we allemaal zonde hadden. Niemand van ons kon het menselijk ras redden, omdat wij allemaal onder satans heerschappij waren. Wij hadden ons allemaal overgeleverd aan zijn heerschappij door zonde. We waren dus allemaal aan satan onderworpen en niemand van ons was in staat om ons te bevrijden. En dat is dus de reden waarom Jezus mens moest worden. Man, dit zegent mij. Ik weet niet of jullie allemaal op deze manier denken, ik ben misschien een beetje raar door de manier waarop ik denk. Maar ik dacht dit zo vaak: ‘God, waarom hebt U vierduizend jaar gewacht na de val van Adam en Eva voordat U naar deze aarde kwam’? En ik heb me zo vaak afgevraagd: ‘Waarom bent U mens geworden? Had U de mensheid niet op een andere manier kunnen verlossen? Waarom moest Jezus een persoon worden?’ Het draait allemaal om dit gegeven: het gezag. God gaf gezag over deze aarde aan fysieke menselijke wezens. En God was niet fysiek. Want God is Geest.

Kijk eens naar dit vers in Johannes 5. Ik ben nog niet klaar met Matteüs 28, maar dat doe ik vanavond wel. Kijk wat Jezus zei in Johannes 5 vers 27. Laten we even teruggaan en lezen vanaf vers 25: ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De tijd komt en is nu, dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen, en dat wie hem horen, zullen leven. 26 Want zoals de Vader het leven heeft in Zichzelf, zo heeft Hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in Zichzelf; 27 en Hij heeft Hem macht gegeven ook gericht te oefenen, omdat Hij de Zoon des mensen is.

De meeste mensen hebben hier niet over nagedacht, maar als je deze term: ‘de Zoon des mensen’ in de Bijbel gaat bestuderen, verwijst de term ‘de Zoon van God’ altijd naar de goddelijkheid van Jezus en de term ‘de Zoon des mensen’ verwijst altijd naar zijn menselijkheid, het feit dat hij in een fysiek lichaam is gekomen. En dus staat hier dat de reden dat Hij dit gezag had, vanwege dit fysieke lichaam is. Dat is wat Jezus het gezag gaf.

In zekere zin had satan de mens in gijzeling genomen en gezegd: ‘God, u kunt me niet aanraken, want ik heb de fysieke mensheid en die heeft zich vrijwillig aan mij onderworpen. Zo hebt u het in elkaar gezet. U hebt hem onvoorwaardelijk gezag en autoriteit gegeven. Hij heeft zich aan mij onderworpen en u kunt er niets aan doen zonder de mensheid zelf aan te tasten’. Dus God was bijna vierduizend jaar niet in staat met de duivel af te rekenen omdat die een gijzelaar had. Dat was de mensheid. Maar weet je wat God deed? God werd zelf een gijzelaar. Amen? God werd een van die mensen, maar Hij was een zondeloze gijzelaar, die satan niet als heer had, en nu had satan een groot probleem, omdat God zijn gijzelaar was geworden. En mensen, God heeft de duivel er van langs gegeven, hem vernietigd en alle macht en autoriteit teruggenomen.

En wij zijn niet langer alleen maar fysiek. Wij zijn nu wederom geboren. En Hij heeft in Matteüs 28 gezegd: ‘Alle macht in hemel en op aarde is Mij gegeven’. Hij had altijd al de macht in de hemel, maar op de aarde vierduizend jaar lang niet, omdat de mens die macht aan de duivel had gegeven. En wij waren degenen die satan ‘gemaakt’ hebben en hem op deze aarde losgelaten hebben. Maar nu heeft Jezus het teruggenomen. Hij heeft nu alle macht in de hemel en op aarde. En zelfs onder de aarde, want Hij kwam uit de hel met de sleutels van de dood en van de hel in Zijn handen.
En weet je wat Hij dan doet? Hij heeft net dat gezag en de autoriteit aan Zijn mensen teruggegeven. Wij hebben nu macht in de hemel en op aarde. Met één uitzondering. Het is nu anders dan bij Adam. Adam had een onvoorwaardelijke autoriteit, die volledig en uitsluitend in hem gelegd was. Maar óns gezag is een gedeeld gezag, dat wij samen met Jezus delen. En weet je, zelfs als jij het verprutst, zelfs als jij nu jezelf voor 100% aan satan uit zou leveren, Jezus zal dat nooit doen. En het is dus een gezamenlijke rekening. Er zijn twee handtekeningen nodig om iets te laten gebeuren. En ongeacht of jij de werken van satan weer onderschrijft, Jezus zal de werken van satan nooit onderschrijven. Er zit dus een veiligheidspal op. Het zal nooit meer teruggaan naar de duivel!

Satan is een verslagen vijand. Hij opereert nu volledig illegaal, en het is alleen maar omdat mensen niet weten dat hij verslagen is en mensen het idee hebben dat hij zo’n superieure macht en zo’n superieure autoriteit heeft, dat wij ons laten intimideren. Maar satan is een grote nul. Hij heeft totaal geen recht meer om over ons te heersen. En als je de waarheid kent en weet, kun je hem vierkant uitlachen. Amen?
Weet je, ik heb zoveel ervaringen hiermee, maar laat ik je er een vertellen. Ik zat een keer in een vliegtuig, samen met mijn medewerker Philip Moore. Wij waren onderweg naar Phoenix, Arizona en het zat helemaal vol. Wij hadden de laatste twee stoelen op de laatste rij. Philip zat aan de gangkant en ik in het midden.

En daar was een figuur die bij het raam zat. Ik bedoel, het was nogal een typetje, met zo’n Frans alpinopetje op, rood haar en een baard tot op zijn middel. En die baard zat vol met troep, in de klit en hij moest er dingen uitknippen. En daarom zaten er gaten in zijn baard en dat soort dingen. En zijn haar was zo lang dat het over zijn rug hing. En zijn vingernagels waren wel drie centimeter lang en daar groeide groene en gele troep onder. De man stonk een uur in de wind. Hij droeg een legerjas en stonk. En hij was zo arrogant als wat. Terwijl we nog bij de gate stonden rookte hij al twee sigaretten. En de stewardessen kwamen naar hem toe en zeiden: ‘Mijnheer, wilt u die sigaret uitdoen’? En hij vloekte en tierde en bekte ze af. Ze waren zo geïntimideerd dat ze hem maar lieten roken.

Dus in ieder geval, ik zat naast hem en ik begon met hem te praten, zoals: ‘Wat doet u voor de kost?’. En toen vroeg ik hem: ‘Wat voor werk doet u?’. Ik weet niet of iemand van jullie oud genoeg is om je Dobey Gilles te herinneren. En Manor, in Dobey Gilles? Maar toen ik het woord ‘werk’ liet vallen, ging hij helemaal van: ‘Werk’? Hij zei: ‘Waarom zou ik werken’? Man, de overheid betaalt mij een prima levensonderhoud. Ik zit in de bijstand. Ik haal mijn voedsel uit de afvalbakken. Dit kapitalistische systeem heeft 10% werkelozen nodig om het in stand te houden’. En hij was tegen alles en iedereen. Hij was boos op de hele wereld.
Dus, ik begon met hem te praten en zei: ‘Weet je dat zelfs Adam en Eva een baan hadden? God gaf ze al werk te doen toen ze nog zondeloos waren . God heeft je geschapen om te werken. En je zult je veel beter voelen als je werkt. In plaats van een profiteur van de maatschappij te zijn, kun je een bijdrage leveren aan de maatschappij’. Maar hij werd beledigd. En hij was boos en zat uit het raam te staren. We stonden nog steeds geparkeerd bij de ‘gate’ en waren nog niet eens van de grond en hij zat naar buiten te staren. We vertrokken en ik bleef maar met hem praten over: ‘Je zou echt moeten, weet je, God heeft een plan en een doel voor je leven. Je zou uit moeten zoeken wat Gods wil is. God heeft iets beters voor je’. En ik sprak tegen hem over de Heer. En deze kerel draaide zich om, en hij was demonisch bezeten, je kon het in zijn ogen zien, en hij stak zijn neus zo in mijn gezicht, en schreeuwde tegen mij, voor al die mensen: ‘Jij spreekt nu tegen een discipel van de Maharisji…’ en dan zo’n lange naam. In het gesprek bleek dat een naam voor satan te zijn. Hij was een satanspriester onder Anton Levey. Hij beweerde dat hij wel 20 mensenoffers had gebracht, dingen zoals hun hart uitsnijden. Hij bracht mensenoffers en hij was een satanist. En hij hield zijn neus bijna tegen die van mij aan. En hij schreeuwde maar: ‘Je praat wel met een discipel van de heer…..’, enzovoort.

Nou, hoe zou jij hebben gereageerd? Ik verzeker je dat sommigen van jullie Philip zouden hebben gepakt en gezegd: ‘oh, laten we bidden, we moeten Jezus bidden om ons te helpen.’ Mensen, ik heb wel demonen uitgedreven. En als die demonen zich manifesteerden voordat ik ze uitdreef dan hoorde je mensen in de zaal: ‘Jezus, Jezus, Jezus, Jezus’. Zo snel als ze maar kunnen. Alsof het een of ander soort amulet is. Je houdt je bijbel omhoog en houdt zo de duivel op een afstand.

Weet je, het maakte mij woest. Deze kerel naast mij had me uitgedaagd! Hij leunde achterover en keek me aan met die vreselijke blik. En ik stak mijn neus tegen zijn neus en kwam bij hem terug en zei: ‘Jij spreekt met een discipel van de Heer Jezus Christus en mijn God is vele malen groter dan jouw god’! Je had het moeten zien toen ik dat deed. Deze man schoot van intimidatie in angst. Ik bedoel: van agressie naar totale vrees en schrik. Hij sprong overeind van zijn stoel en drukte zijn rug tegen het raam. Hij keek naar me en blafte als een hond. En hij begon met zijn tanden te klapperen en al dat soort dingen. En ik bedoel, het was gewoon bizar. En ik gaf hem gewoon de volle laag.
Ik zei: ‘Je bent een ‘loser’. Jouw god is een ‘loser’. Wat een zielig voorbeeld ben jij. Je moet je eten uit de vuilnisbakken halen. Je stinkt, je moet bedelen bij andere mensen om in leven te blijven. Jouw god is een ‘loser’. Hij is niet eens in staat om voor jou te zorgen. Mijn God zorgt uitstekend voor mij’. En ik bleef hem er van langs geven. En het was gewoon grappig. We deden dit helemaal tot in Phoenix. Het was een vlucht van anderhalf uur. En er zaten twee Filippijnse dames in de stoelen voor ons. En toen die man begon te blaffen en zo, keek ik even, en zij waren zo klein dat ze niet boven de stoelen uitkwamen, maar ik zag die ogen zo groot als dit, die over de leuning staarden. En vijf of zes rijen voor ons waren opeens gewoon leeg! En het was een volle vlucht, iedere stoel was bezet. Maar in vijf of zes rijen voor ons zat niemand. En de stewardessen lieten zich anderhalf uur lang niet zien. Ze kwamen niet te voorschijn. Ze hebben zelfs geen drankje geserveerd. Ze drukten hun neus.

Philip zat hier langs het gangpad in tongen te bidden, zo snel en zo vurig als hij maar kon. En ik gaf die kerel er van langs: ‘Je bent een ‘loser’. En hij zei: ‘Ik hou van mijn duivel, ik sterf voor mijn duivel’. En ik zei: ‘Dat heb je al gedaan. Je bent morsdood en je hebt het niet eens in de gaten’. En hij zei: ‘Ik heb al deze mensen harten uitgerukt en ik heb al deze mensenoffers gebracht. En ik kan je vervloeken en dan ben je binnen 30 minuten dood’. En ik zei: ‘Doe je best, ik daag je nu uit’. De Bijbel zegt dat een ongegronde vloek geen doel treft’ . Ik zei: ‘Ik daag je uit, ga je gang. Vervloek me dan’! En hij kromp ineen en sprong tegen de muur. En ongeveer halverwege de vlucht stond hij op en ging naar het toilet. En toen hij terugkwam, was hij aan het fluiten en aan het zingen en deed alsof alles prima in orde was. Hij had geen enkel probleem meer. Hij ging dus weer naast mij zitten, en ik keek hem aan en zei: ‘Je weet dat Jezus van je houdt’. En hij sprong overeind en begon weer te blaffen en te klappertanden en al die dingen. En zo ging dat door tot we in Phoenix, Arizona landden.

Weet je, als ik had gereageerd van: ‘God, alstublieft, help me’, en dat soort dingen, dan had hij me te grazen genomen. Maar ik wist dat hij geen enkel gezag en geen enkele macht over me had. Ik daagde hem dus iedere keer als hij beweerde iets te doen uit en tartte hem om het te proberen. Dit is gewoon een levendige illustratie van het feit dat wíj degene zijn met de macht en de autoriteit. Maar wij hebben de duivel ons laten intimideren, terwijl hij totaal geen macht heeft om iets te doen.

In ons huis in Arlington, Texas was een slaapkamer waarin mijn grootmoeder is overleden. Mijn grootmoeder was dement geworden en was de draad kwijtgeraakt. Ze was haar verstand kwijt en was een paar keer zonder kleren de straat op gegaan. En toen ze stierf liet ze enkele demonen achter in die kamer. Maar wij wisten niet wat het was. Ik herinner me, mijn nicht Rachel is hier, en toen haar oudere zus Lee nog maar een baby was en mijn zus haar kind meenam naar ons huis, hielden wij die kamer dicht. We gebruikten haar niet. Niemand wist waarom, maar niemand wilde die kamer binnengaan. Wij hielden Bijbelstudies in ons huis, en ze gebruikten iedere kamer in huis om te bidden en elkaar te bedienen, maar niemand ging die kamer binnen. We wisten niet waarom, maar iedereen had een hekel aan die kamer. Wij gingen daar niet naar binnen.

Maar, in ieder geval, toen mijn zus met Lee thuiskwam, was ze nog geen jaar oud. Ze lag lekker te slapen toen ik haar voor het eerst zag. Joyce kwam binnen en legde haar in dit wiegje dat in die kamer stond. En toen werd ze wakker en begon te huilen. We haalden haar eruit en ze viel in slaap. Legden haar weer in die kamer en ze begon te huilen. Zodra we haar eruit haalden viel ze weer in slaap. In ieder geval na verloop van tijd beseften we dat er met die kamer iets niet in orde was.

En op een dag, toen ik aan het bidden was en door het huis heen liep, daagde het opeens bij me: ‘weet je, daar is iets demonisch aan die kamer en ik ga er mee afrekenen’. Ik ging naar binnen, deed de deur achter me dicht en ging binden en bestraffen en gebood dat ‘ding’ om te vertrekken. En al mijn nekhaar ging recht overeind staan. En terwijl ik aan het bidden was, bedacht ik mezelf: ‘Oh, dank U Jezus dat ik de demonen in deze kamer niet kan zien’. Want ik stelde me deze enorme demonische machten voor, met slagtanden en al die dingen, die op het punt stonden mij te verslinden en de naam van Jezus stelde me maar ternauwernood in staat om daar tussen in te lopen en dat soort dingen.
Maar terwijl ik aan het bidden was, sprak de Heer tot me en zei: ‘Nee, je zit er helemaal naast. Als je deze demonen kon zien, dan zou blijken dat het kleine onooglijke dingen in de verste hoek zijn. Lelijke domme kleine dingen die doodsbang zijn. Maar ze hebben een enorme mond. Ze kunnen alleen maar praten en intimideren, maar ze stellen niets voor’. En weet je, toen ik het beeld dat ik van binnen had veranderde, en ze niet langer zag als deze enorme dingen, en zag dat ik degene was met alle macht over deze kleine onooglijke dingen, toen opeens werd ik stoutmoedig en vrijmoedig en schudde alles van me af. En die avond hield ik in die kamer een Bijbelstudie. En ik heb niemand er ook maar iets van verteld, maar iedereen ging gewoon die kamer in om te bidden. Het was gewoon anders. En daarna hebben we nooit meer een probleem gehad.

Ik verzeker je, dat hoe jij de duivel ziet heel veel invloed heeft op hoe je reageert en wat je doet als de duivel op je afkomt en verleiding en verdrukking op je los wil laten. Als je de dingen waar we het nu over gehad hebben begrijpt, verzeker ik je dat het satan tot hanteerbare afmetingen ineen doet krimpen. Als je maar begrijpt dat God niet deze demonische macht heeft geschapen en losgelaten op het mensenras. God heeft een goddelijke engel geschapen die, naar ik geloof, in de hof van Eden tot overtreding is gekomen. En wij zijn degenen die satan zijn macht en gezag hebben gegeven. De mensheid heeft satan geschapen. God schiep Lucifer. En wij zijn degenen die satan ‘gemaakt’ hebben. En hij kan helemaal niets doen zonder jouw toestemming en medewerking. Als je dat begrijpt, stop dan met medewerken. Zorg dat je de waarheid kent. Stop met zijn leugens te geloven en ga weerstand bieden.
Ik verzeker je dat ziekte van je zal wegvluchten, depressie zal van je wegvluchten. Mensen hebben vaak kritiek op me en zeggen: ‘Jij hebt geen bewogenheid, jij zegt altijd maar, zo is het en als je geen overwinning hebt, haal je duim uit je mond en wordt volwassen. Jij hebt geen enkel mededogen met wie dan ook’. Maar dat is omdat ik werkelijk geloof dat satan een verslagen vijand is en dat wij hem toestaan om ons te verdrukken. En jij wilt maar dat ik kom zeggen: ‘Oh ja, het is allemaal heel erg, het is allemaal heel zwaar’. Ik geloof dat gewoon niet. Ik geloof dat wij ons laten verslaan door een verslagen vijand. En dat hoeft helemaal niet. Dus ik ben wel degelijk bewogen met mensen, maar ik ben bewogen door je de waarheid te vertellen in plaats van je te komen zeggen dat het inderdaad allemaal heel erg is.

Weet je, een vriend van ons was een keer op een van onze leidersconferenties en er was een echtpaar. Je had bepaald geen gave van onderscheiding nodig om te zien dat ze depressief waren. Dat was wel overduidelijk. En ze vroegen om gebed en deze vriend ging naar hen toe en ze waren aan het huilen en ze hadden echt pijn, en hij zei: ‘Mijn kleine kinderen, zo spreekt de Heer, wees niet ontmoedigd. Als Ik God niet was, zou Ik me ook depressief voelen’. Ik vond het echt bijzonder grappig en ik lachte en lachte. Maar zij stelden het niet echt op prijs. Ze wilden dat iemand bij hen zou komen en ook met hen verdrietig en treurig zou zijn en meepraten hoe erg het allemaal was. Maar ik vond het geweldig: ‘Als Ik God niet was, zou Ik ook depressief zijn’. Maar die mensen wilden eigenlijk zeggen: ‘God, dit is zó erg, dat ik twijfel of U het wel aankunt’. Maar weet je, God wringt niet vertwijfeld in zijn handen, Hij is niet van streek en maakt zich geen zorgen’.

Mensen, wij zijn de overwinnaars. Wij zijn meer dan overwinnaars door Christus. Laat ik deze ochtend afsluiten met te zeggen dat als je wederom geboren wordt, dan wordt je uit het koninkrijk van de duivel overgebracht in het Koninkrijk van Gods geliefde Zoon . En dan heeft Hij in Handelingen 1:8 gezegd: ‘maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt’. Je hébt autoriteit, maar je hebt geen kracht totdat je de doop in de Heilige Geest hebt ontvangen. En dan gebeuren er veel verschillende dingen. Ik heb geen tijd daar nu op in te gaan. Maar er zijn gaven, bovennatuurlijke gaven, vermogens die ver boven menselijke vermogens uitgaan. En ik kan je verzekeren, als ik niet de doop in de Heilige Geest had ontvangen en in tongen bad, was ik niet in staat geweest met dit soort satanische priesters af te rekenen. Ik had vele van de dingen die ik heb gedaan niet kunnen doen.

Het is mijn getuigenis, precies zoals het Woord van God zegt, dat toen ik de doop in de Heilige Geest ontving en in tongen bad, dat kracht, gezag in mijn leven begon te stromen. Ik begon wonderbaarlijke dingen zien gebeuren. Ik bedoel, bovennatuurlijke dingen. En ik verzeker je dat de doop in de Heilige Geest géén extraatje is. Het is extra in die zin dat je het niet onvermijdelijk móet hebben. Je kunt best naar de hemel gaan zonder de doop in de Heilige Geest. In feite zul je er waarschijnlijk sneller heengaan omdat je geen enkele kracht zult hebben om in deze wereld te overwinnen. Je zult ergens aan sterven, satan zal je verslaan en je doden. Je kunt nog steeds naar de hemel gaan zonder de doop in de Heilige Geest, maar als jij in de overwinning wilt staan, is het absoluut noodzakelijk dat jij de doop in de Heilige Geest ontvangt en de gave van spreken in tongen en de andere gaven die daar bij komen.

Als er hier iemand is die dat niet heeft ontvangen, als je deze kracht van de Heilige Geest niet in je leven hebt stromen, dan moet je dit nu ontvangen. Want alles waar ik vandaag over gesproken heb, is voor jou onmogelijk toe te passen in je leven zonder de doop in de Heilige Geest. De mensen die in de Bijbel demonen uitwierpen waren mensen die met de Heilige Geest vervuld waren. En mensen die de Heilige Geest niet hadden, de zeven zonen van Skevas , Joden die demonen probeerden uit te drijven, die demonen vermoorden deze kerels bijna.
Je hebt deze doop in de Heilige Geest nodig. Als er nu iemand is vandaag die dat niet heeft, we willen graag met je bidden. En ik weet dat er veel mensen zijn die denken, gisteravond kwam een man naar me toe die zei: ‘Ik ben al gedoopt toen ik een kind was’. Ik heb het niet over de waterdoop. Alleen maar omdat ik het woord ‘doop’ gebruik, dit gaat niet over de waterdoop. Dit gaat om een ervaring, waar de zalvende kracht van de Heilige Geest bovennatuurlijk op je komt en dat bovennatuurlijk gaven beginnen te functioneren. En Jezus zei: ‘maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt’ Als je dat niet hebt, heb je het nodig. Het is absoluut essentieel. Is er iemand hier die zegt: ‘Ik heb dat niet maar ik heb het nodig dat deze kracht in mijn leven gaat functioneren en ik wil graag dat je voor me bidt. Is er iemand zo? Als jij dat bent, wil ik je vragen je hand op te steken. Mensen hier aan deze kant. Nog iemand anders, mensen daar aan die kant…
[Einde van de geluidsopname.]

Deel 3: Denk het Woord van God.
 


 

www.vergadering.nu