Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

God kennen - 2
Andrew Wommack

Deel 1. Het belang om God te kennen
Deel 2. Het leven van God kennen
Deel 3. God kennen door geloof
Deel 4. God kennen door het Woord
Deel 5. Wat het Woord over God bekendmaakt

Als MP3 bestand te downloaden van: www.awmi.net

Inleiding:
Iedere “wedergeboren” Christen kent God als Redder, maar er is meer om God te kennen dan vergeving van zonden. Nadat hij decennia lang met de Heer had gewandeld, zei de apostel Paulus dat hij ernaar verlangde om Hem meer te kennen. Wat begreep hij over het kennen van God?

2. Het leven van God kennen

Ik geloof echt dat dit onderwijs over het kennen van God een blijvertje is en dat het iets is dat je zal helpen. Het zal een groot verschil gaan maken. Waar ik deze ochtend over ga praten is naar mijn mening één van de belangrijkste dingen die ik ooit heb gedeeld. En maar heel weinig mensen kijken er op deze manier naar.

Het is zelfs zo dat ik een werknemer had die een tijd geleden bij me kwam. Hij was aan de drugs en alcohol verslaafd geweest. Hij had een vreselijk leven geleid en toen hij wedergeboren werd, kwam hij vanwege verschillende redenen bij onze bediening werken. De belangrijkste reden was dat hij onder het Woord wilde zijn. Hij begon naar mijn tapes te luisteren. Hij beluisterde waarschijnlijk wel meer dan honderd onderwijstapes. En hij vroeg me: “Als je zou moeten vertellen waar het echt om gaat, als je maar één kans had om de mensen iets te vertellen, wat zou je dan vertellen?” Ik had daar eigenlijk nooit zo over nagedacht, maar nadat ik erover had nagedacht, besloot ik dat ik zou vertellen waar ik deze ochtend over ga praten. Ik geloof dat dit iets fundamenteels is. Als de mensen hiervan doordrongen zouden raken, zou alles veranderen.

In ons programma ‘Discipelschap Evangelisatie’ dat we wereldwijd gebruiken, gaat de eerste les over eeuwig leven. Daarover ga ik deze ochtend praten. Ik heb getuigenis na getuigenis gehoord over hoe dit de focus en visie van de mensen weer op één lijn brengt en hen verder brengt. Over de hele wereld heeft het de levens van mensen veranderd.

Toen ik vorig jaar naar Oeganda ging, heeft mij dit in feite erg gezegend. De mensen daar spreken natuurlijk geen Engels en de boodschap werd vertaald. Ik was niet degene die predikte, maar afgestudeerden van het Bijbelcollege deden dat. Zij hadden deze waarheden genomen en vertaald, dus ik was er niet rechtstreeks bij betrokken. Het was niet een of andere zalving of zoiets die met mij te maken had. Hoewel het een waarheid was die God aan mij had gegeven, kwam het uit de tweede of derde hand bij deze mensen. En toch stonden deze mensen op en gaven ze getuigenissen. God had hun levens op precies dezelfde manier aangeraakt als Hij meer dan dertig jaar geleden mijn leven had aangeraakt, met dezelfde waarheden. Ik weet niet hoe ik dit moet uitleggen, maar het gaf zoveel voldoening om te zien dat het alleen maar de waarheid is, dat het het Woord is, de boodschap, waardoor de levens van de mensen worden veranderd. Het is niet een persoon, een individu, maar het zijn deze waarheden. Ik kan je verzekeren dat deze waarheden ook jouw leven zullen veranderen.

Eeuwig leven
Laten we naar Johannes 3 gaan. Deze tekst is waarschijnlijk de meest bekende tekst in de Bijbel, en ook de tekst die het minst wordt begrepen. Mensen denken: “O, ik ken die tekst.” Onthoud dat ik deze hele week over het kennen van God praat, over hoe belangrijk het is om God te kennen. Als je een persoonlijke relatie met Hem hebt, dan komt alles daaruit voort. Veel mensen willen alles wat God heeft ontvangen, maar zonder Hém te ontvangen, zonder Hem persoonlijk te kennen. Dat is als het paard achter de wagen spannen.

In Johannes 3:16 staat: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.”
Laat me je vertellen wat dit vers niet zegt. Dit vers zegt niet dat God zoveel van ons houdt dat Hij voor onze zonden stierf, zodat we niet verloren zouden gaan en naar de hel zouden gaan. Dat staat niet in dit vers. Dit vers zegt ook niet dat het doel van de vergeving van je zonden is dat je niet verloren gaat. Punt. Het zegt dat God de wereld zo lief had dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar in tegenstelling daarmee, eeuwig leven heeft.

En nu komt wat eeuwig leven niet is. De meeste mensen geloven dat eeuwig leven betekent dat je gewoon voor eeuwig leeft. Maar dat is niet waar, want iedereen leeft voor eeuwig, of je nu wel of niet gered bent. Er is niet zoiets als ‘ophouden te bestaan’. Als iemand doodgaat en dit lichaam verlaat, dan gaan onze geest en ziel ofwel naar de Heer, als we ons in dit leven aan de Heer hebben gegeven, ofwel we hebben de Heer verworpen of genegeerd en dan gaat onze ziel naar de hel en is voor eeuwig gescheiden van God. Maar iedereen leeft voor eeuwig. Er is niet zoiets als ‘ophouden te bestaan’. 

Ik vind het altijd komisch als iemand zelfmoord pleegt in de veronderstelling dat hij iets ontvlucht. Het enige wat hij doet is zichzelf in één van de twee plaatsen te brengen waar je nooit meer van terugkomt. En ik geloof dat de overgrote meerderheid van mensen die zichzelf van kant maakt geen relatie met de Heer heeft. Zoals bijvoorbeeld die vrouw in Washington D.C. die zichzelf twee weken geleden van het leven beroofde. Ze had zelfmoord gepleegd om maar niet naar de gevangenis te hoeven gaan. En ik dacht: “Tjonge, de gevangenis zou veel beter zijn geweest dan de hel.” Maar dit weerspiegelt wel de zienswijze van de wereld. Mensen begrijpen niet dat er een leven is na dit leven en dat niemand ophoudt te bestaan. Je ontvlucht niets. In de meeste gevallen haal jij jezelf een noodlot op de hals dat oneindig veel erger is dan wat je hier op aarde ook maar kan overkomen.

Niemand houdt dus op te bestaan, dus in die zin heeft iedereen eeuwig leven. Sommige mensen zeggen dat eeuwig leven betekent dat je voor eeuwig in de hemel leeft, in plaats van voor eeuwig in de hel. Het gaat hier over een leven met God. Maar kijk eens naar het laatste vers van Johannes 3. In vers 36 staat: Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Het gaat hier niet over iets dat in de toekomst zal gebeuren. En toch denken veel mensen dit. Veel mensen geloven in de Heer en ontvangen redding, zodat ze niet verloren gaan, maar in plaats daarvan naar de hemel zullen gaan. Maar dat is niet wat in Johannes 3:16 staat, omdat eeuwig leven niet iets is dat begint als we sterven en met de Heer zullen zijn. Er staat dat wie in de Zoon gelooft eeuwig leven HEEFT. Het staat er in de tegenwoordige tijd.

We moeten hier dus nog eens over nadenken. We moeten onze gedachten hierover op een rijtje zetten en beslissen wat eeuwig leven eigenlijk is. Wat onderwijst de Schrift over eeuwig leven? Ga eens naar Johannes 17. Hier spreekt Jezus. Hij had Zijn discipelen meegenomen naar de hof van Getsemane. Het was de avond voordat Hij gekruisigd zou worden. Hij ging naar deze hof toe en bad. Hij verkeerde in doodsangst vanwege de dingen die Hem zouden gebeuren, en dit is het gebed dat Hij bad.

In Johannes 17:1-2 staat: Dit sprak Jezus en Hij hief zijn ogen ten hemel en zei: Vader, de ure is gekomen; verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon U verheerlijke, gelijk Gij Hem macht hebt gegeven over alle vlees, om aan al wat Gij Hem gegeven hebt, eeuwig leven te schenken.
Jezus is de schepper of bewerker van eeuwig leven en hier zegt Hij dat God Hem de macht heeft gegeven om eeuwig leven te geven aan iedereen die Hem gegeven wordt. In vers 3 zegt Hij vervolgens: Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt.

Voor veel mensen is dit teleurstellend. Ze denken dat eeuwig leven iets te maken heeft met het “zoë”-leven , het wonderbaarlijke leven waarin de bovennatuurlijke kracht van God is te zien en dat soort dingen. De Bijbel geeft duidelijk aan dat Jezus zei dat eeuwig leven is: het kennen van God de Vader en Jezus Christus die Hij gezonden heeft. Het gaat hier niet om een verstandelijke kennis, maar over een hechte intieme persoonlijke relatie. De Bijbel zegt bijvoorbeeld dat Adam zijn vrouw kende en dat zij zwanger werd en een kind baarde. Dit gaat over intimiteit. Het gaat over een wisselwerking.
Dus als je dit samenvoegt met Johannes 3:16, staat er dat God de wereld zo lief had dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gaf, zodat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar in plaats daarvan een intieme hechte persoonlijke relatie met God heeft, en God de Vader kent en Jezus Christus, die Hij gezonden heeft. 

Er is nog een andere manier om het te zeggen. Het doel van redding is niet om niet naar de hel te hoeven gaan. Het doel van redding is niet om je zonden vergeven te krijgen. Dat is niet het eerste doel van redding. Het doel van redding is, gebaseerd op Johannes 3:16, om eeuwig leven te hebben, deze intimiteit, een relatie met God. Daar gaat het allemaal om. Daartoe heeft God jou gered, om je in een intieme, hechte, persoonlijke relatie met Hem te brengen. En als dat waar is, en het is waar, dan zou je de hele betekenis van redding ontgaan als je alleen maar je zonden vergeven hebt gekregen, maar geen hechte intieme persoonlijke relatie met Jezus hebt. Dat is een behoorlijk radicale uitspraak.

Gered
Laat me aan je voorleggen dat één van de redenen dat de kerk niet die invloed op onze wereld heeft die het zou moeten hebben, zoals de gemeente uit de eerste eeuw dat had, is dat we de boodschap hebben veranderd. Wij brengen de boodschap: toon berouw of anders staat je wat te wachten! Bekeer je of brand in de hel. Geloof in Jezus zodat je niet naar de hel hoeft te gaan. In feite is dit de boodschap die de kerk predikt. 

De Bijbel zegt in Romeinen 10:17: Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. De mensen hebben geloof voor de boodschap die ze te horen krijgen. In dit land zijn veel mensen die bekend zijn gemaakt met het feit dat er een hemel is en een hel. En als je Jezus aanvaardt, hoef je niet naar de hel te gaan. Veel mensen bidden en vragen Jezus om hun Redder te zijn. Ze kennen Hem dan wel als hun Redder, maar ze kennen Hem niet intiem, van dichtbij en persoonlijk. Ze wandelen dus niet in de overvloed die God voor hen heeft. Ze zijn een slechte reclame voor het evangelie.

Ik denk dat ik nu voor de kerkbanken preek, want het is nu een vrijdagochtend en jullie zijn de fanatiekelingen. Je bent ofwel een fanatiekeling, of je bent door een fanatiekeling meegenomen. Maar tegenwoordig is het bij de gemiddelde christen zo dat je naar het bedrijf kunt gaan waar ze werken en hun collega’s weten niet eens dat ze wedergeboren zijn. Ze weten niet dat ze een verschil kunnen maken. Waarschijnlijk zijn hier in de zaal mensen die collega’s hebben die niet weten dat je in de bovennatuurlijke kracht van God gelooft. Misschien zijn die collega’s stervende aan kanker, of er zijn verschrikkelijke dingen in hun leven gaande, en ze weten niet eens dat de persoon die vlak naast hen zit gelooft dat God kan genezen. Ze zouden geschokt zijn als ze er achter kwamen. Dat is geen goede zaak.

Eén van de meeste beschamende dingen die mij gebeurde was toen mijn beste vriend van de middelbare school wedergeboren werd en me daarna op televisie zag. Hij nam contact met me op en ik ontmoette zijn vrouw en hem. We gingen ergens wat eten en we hadden een geweldige tijd met het ophalen van herinneringen. Hij vertelde me hoe hij een alcoholist was geweest, hoe hij wedergeboren werd en dat God zijn leven had veranderd. Hij vroeg me wanneer ik gered werd. Ik zei: “Ik werd gered toen ik acht jaar was.” Hij vroeg: “Bedoel je te zeggen dat je een christen was toen we kinderen waren? Je hebt er nooit over gepraat. Je hebt me dat nooit verteld.” Als ze me hadden gearresteerd voor het feit dat ik christen was, dan zou er niet genoeg bewijs zijn geweest om mij te vonnissen. En dat is geen goede zaak. Hij was echt geschokt en hij zei: “Het is haast niet te geloven. Na de middelbare school ging jij je eigen weg.” Ik zei: “Dat was omdat jij zo’n goddeloos leven leidde. Ik wilde niet door jou besmet worden.” Hij vroeg: “Waarom heb je niets tegen me gezegd?” Snap je, ik was opgegroeid in een religie waarin het niet ging om wat God had gedaan, maar om afstand te houden van onheilige mensen. Ik was een religieuze Farizeeër geworden.

Er zijn heel veel mensen die God niet bekend maken, omdat ze Hem niet echt kennen. Ze zijn slechte getuigen. De mensen kijken naar je en je bent net zo ziek, net zo arm, net zo bitter, net zo bang, net zo bezorgd als de mensen die God niet in hun leven hebben. Er klopt iets niet met dit plaatje. Maar één van de redenen dat dit zo is gekomen, is dat de boodschap die gepredikt wordt is: Kom tot de Heer en krijg vergeving van je zonden, zodat je niet naar de hel gaat. We laten ze niet zien dat een relatie met God het doel is van redding. Geloof komt door het horen en het horen door het Woord van Christus, dus mensen hebben niet het geloof voor een relatie met God. Ze weten niet dat het hier allemaal om gaat als je gered wordt.

Vriend
Laat me het op deze manier zeggen: als er geen hemel of hel was, zou Jezus nog steeds gekomen zijn om voor onze zonden te sterven, om die barrière uit de weg te ruimen, zodat we een hechte, intieme en persoonlijke relatie met Hem kunnen aangaan. Als de redding alleen maar ging om 50, 60, 70 jaar hier op aarde met God te wandelen, dan zou Jezus nog steeds voor ons gestorven zijn en onze zonden hebben vergeven, zodat we een relatie met Hem zouden kunnen aangaan. Redding begint niet als je sterft en naar de hemel gaat. Redding zou moeten starten op het moment dat je Jezus je Heer maakt en een relatie aangaat waarbij Jezus je beste vriend wordt. Als je Hem kent, dan voegt Hij een dynamiek aan je leven toe wat met niets anders te vergelijken is.

Ik prijs God voor de eeuwigheid en hoe ouder ik word, hoe meer ik erover nadenk. Amen? Mijn moeder is nu 95 jaar en ze heeft me verteld dat als er iets met haar gebeurt, ik niet voor haar mag bidden. Ze zegt: “Waag het niet om me terug te halen uit de dood. Laat me dood blijven. Ik heb al mijn vrienden overleefd en ik ben er klaar voor om te gaan.” Ze praat over heengaan en bij de Heer zijn. Ik denk ook meer en meer aan de hemel, en de hemel is een geweldig iets. Prijs God voor de hemel. Maar ik klamp mij er niet aan vast en ik bid God niet dat hij me helpt het vol te houden totdat ik naar de hemel mag, omdat ik nu al een overwinnend, vreugdevol en gezegend leven leef. Amen?

Ik ben niet vol ontzag en hunkerend om naar de hemel te gaan. Ik bedoel dat ik het natuurlijk opwindend vind, maar het is ook spannend om te zien dat de levens van mensen worden veranderd. De afgelopen 24 uur hebben we gezien dat hier de levens van honderd mensen werden veranderd. We zijn op televisie en radio en daardoor veranderen de levens van mensen. Er gebeuren goede dingen. Het maakt me opgewonden wat God aan het doen is. Het maakt me opgewonden om God te kennen en een relatie met Hem te hebben. Afgelopen nacht kon ik haast niet in slaap komen, omdat ik zo genoot van de Heer. Ik heb een geweldige tijd. Daar heeft God ons voor geschapen, voor een relatie met Hem. 

Als je zegt dat je berouw moet hebben van je zonden, zodat je niet naar de hel zult gaan, dan veroorzaakt dat een heleboel problemen. Eén van die problemen is dat de mensen de indruk krijgen, zonder dat het met woorden zo precies wordt gezegd, dat je de Heer alleen maar nodig hebt voor de eeuwigheid, zodat je niet naar de hel hoeft te gaan. Maar ze zien niet wat de betekenis van God is voor je dagelijkse leven. Volgens de statistiek gelooft 95 procent van de Amerikanen dat er een God is. De atheïsten zijn maar een kleine groep. Maar als je de gemiddelde persoon op straat vraagt of hij weet dat er een hemel en een hel is, dan hebben maar heel weinig mensen hierover nagedacht, en zich aan de Heer toevertrouwd, en vergeving van zonden ontvangen. Weet je waarom dat zo is? Omdat ze zo kortzichtig zijn en niet nadenken over de langere termijn. Ze leven nu al in de hel.

Veel mensen hebben huwelijksproblemen, financiële problemen, fysieke problemen of emotionele problemen. Ze proberen de dag door te komen. Ze kunnen niet nadenken over 20, 30, 40 of 50 jaar in de toekomst. Het zou wel moeten, maar de meeste mensen doen dat niet. Ze beschouwen religie niet als relevant voor dit leven. Het gaat allemaal over de eeuwigheid, omdat de kerk het op die manier heeft gepresenteerd. “Geloof in Jezus, zodat je niet naar de hel hoeft te gaan.” We zouden een sprankelende relatie moeten hebben, zodat mensen kunnen zien dat God leeft. God spreekt tot me, God beweegt in mijn leven, ik ben genezen, God heeft in mijn financiële behoeften voorzien, ik ben niet depressief en ontmoedigd, omdat God me vreugde en vrede geeft. Als wij hierin zouden wandelen en als dit de boodschap van de kerk was, dat het om een relatie gaat, dan zouden deze mensen die geloven dat God bestaat naar God toe rennen om die relatie te vinden.

Vervolging
Op mijn achttiende maakte ik een reis naar Rome. Ik herinner me dat vlak daarvoor God mijn leven had aangeraakt en ik was ontzettend opgewonden over God. Toen we in Rome waren, wandelde ik urenlang door het Colosseum, het Forum en het Circus Maximus, al die plaatsen waar christenen waren vermoord. We maakten een rondleiding door de catacomben. Toen ik in de catacomben was, was ik verbaasd. De christenen moesten hun doden in de catacomben begraven, omdat de Romeinen alle christelijke graven ontheiligden. Dus de christenen begroeven hun doden in de catacomben. Ze groeven gaten in de gangen waar ze de dode lichamen in plaatsten en dan dekten ze dat af met een gedenkplaat. Heel veel van deze gedenkplaten waren in een heleboel verschillende talen vertaald. Ik wandelde urenlang door die catacomben en ik las die gedenkplaten op de graven van de christenen. Het was verbazingwekkend.

Ik herinner me in het bijzonder één man die had geschreven: “Hier ligt mijn vrouw en mijn zes maanden oude dochter, die in Circus Maximus zichzelf gaven voor de glorie van God.” En daarbij stond de datum. Ze waren voor de leeuwen gegooid en deze man schepte erover op, omdat het een eer was. Als je die gedenkplaten las, dan waren de meeste daarvan tragisch. Ze werden gedood, ze werden op een paal verbrand. Ze slepen zo’n paal en staken die door iemand heen en spietsten hem zo, en daarna verbrandden ze hem aan die paal. Ze werden voor de leeuwen geworpen. Ze ondergingen verschrikkelijke martelingen. Als je naar Rome gaat, dan zie je zelfs historische verslagen dat de christenen onderling gingen vechten wie aan de paal verbrand mocht worden of voor de leeuwen geworpen mocht worden. Omdat ze wisten dat het God zou verheerlijken.

Gisteravond heb ik gelezen wat Paulus zegt in Filippenzen 3, dat hij gemeenschap wilde hebben aan Zijn lijden. Als je lijdt voor de zaak van de Heer, dan zal God je bovennatuurlijke genade geven, en wel zoveel dat het tot op zekere hoogte eigenlijk goed is om te lijden, omdat de bemoediging van God zo groot is, dat dit het lijden bijna de moeite waard maakt. De christenen ervoeren dit, en er zijn verslagen van dat ze letterlijk vochten om uit te maken wie aan de beurt mocht komen, omdat de glorie, de zegen van God in zo’n mate op deze mensen zou vallen dat ze de bemoediging van God zouden ervaren. De christenen vochten erom om uit te maken wie de eer kreeg om voor de Heer te sterven.

Er zijn zelfs verslagen dat Nero zijn vingers in zijn oren stopte en vroeg: “Waarom zingen deze christenen als ze sterven?” Het stoorde Nero. Er zijn ook verslagen dat zeven Romeinen van de tribune sprongen en de piste inrenden, terwijl ze wisten dat ze meteen gekruisigd zouden worden of aan een paal verbrand, of voor de leeuwen geworpen, maar ze renden toch naar voren, omdat ze zagen hoeveel vreugde er was. Ze wisten dat God de levens van deze mensen aanraakte, en ze zagen zoveel vreugde en vrede in hun leven, dat ze bereid waren de dood onder ogen te zien, om te krijgen wat deze christenen hadden. Ze renden de piste in en beleden Jezus als hun Redder. Weet je wat dit betekent? Het betekent dat deze christenen uit de eerste eeuw een relatie hadden.

Relatie
Er zijn veel manieren om dit uit te leggen. Laten we naar 1 Johannes 1 gaan en lezen hoe Johannes zijn brief introduceert. In vers 1 staat: Hetgeen was van den beginne, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze (eigen) ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het Woord des levens.
Hij praat er hier niet over dat hij een doctoraat heeft, dat hij een geloof heeft, een regel, een dogma, een geloofsbelijdenis, doe dit, maar hij begint met te zeggen: we hebben God aangeraakt, we hebben God gevoeld, we hebben Hem gezien. Hij praat over een persoon, een realiteit, niet een of andere regel of bepaling.

Vers 2: - het leven toch is geopenbaard en wij hebben gezien en getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons geopenbaard is. - Onthoud dat de Schriftuurlijke definitie van eeuwig leven niet is dat je voor eeuwig leeft, maar dat je op een intieme manier God kent en de Heer Jezus Christus. Johannes gaat door in vers 3: hetgeen wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En ónze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. 
De reden dat hij deze brief schreef was om mensen in een relatie te brengen. Hij zegt: “Ik schrijf jullie dit niet zodat jullie de hel kunnen vermijden, en zodat je nooit naar de hel hoeft te gaan, en dat je de verdoemenis van de hel voor eeuwig kunt vermijden.” De reden dat Johannes schreef was om mensen in gemeenschap te brengen met God, in een relatie. Hij sprak over zijn persoonlijke relatie.

Maar broeders en zusters, voor de meeste christenen is dit niet het doel. De meeste christenen komen tot de Heer omdat ze hebben gehoord dat ze naar de hel gaan vanwege hun zonden, en daarom hebben ze berouw, zodat ze niet naar de hel hoeven te gaan. En ook al is dat waar, en zelfs als dat het enige doel was van redding, dan zou dat beter zijn dan we verdienen en dan zou ik dat prediken, maar er is veel meer dan dat. Aan de hel ontsnappen is eigenlijk onbelangrijk. Dat is misschien iets verschrikkelijks om te zeggen, maar in verhouding tot het kennen van God, is niet naar de hel hoeven te gaan echt onbelangrijk. Het doel van God te kennen is om een relatie met Hem te hebben, niet om de hel te ontlopen.

Als je net hebt gebeden en Jezus hebt gevraagd om in je leven te komen, en als je nu je hoofd boven water probeert te houden en probeert genoeg religieuze goedkeuring in je leven in stand te houden, zodat je niet zult sterven en naar de hel gaan, dan heb je het hele doel van de redding gemist. Maar de meeste mensen komen niet verder. Ik zeg je dat het doel van redding is om Jezus te kennen, en als jij Jezus als je Heer hebt beleden, als je zonden zijn vergeven, als je op weg bent naar de hemel, en als je niet een levende en spannende relatie met God hebt, dan mis je jouw redding. Je zonden kunnen dan wel vergeven zijn en jij kunt op weg zijn naar de hemel, maar je mist het doel van redding.

De Heer houdt van ons en de Heer wil een relatie. Hij is niet alleen maar Degene die ons verloste van de hel. Het is niet omdat God Zich verantwoordelijk voor ons voelde, omdat Hij onze Schepper is en Zich daarom verplicht voelde om iets aan de rotzooi te doen, die Hij had geschapen, en daarom vergaf Hij ons onze zonden, zodat we niet naar de hel hoefden te gaan. Dat is een opvatting over God die niet compleet is. God houdt hartstochtelijk veel van ons. Vanaf het moment dat Adam en Eva tegen Hem rebelleerden, zocht Hij hen op in de hof en Hij zei: “Adam, waar ben je.” Hij ging op zoek naar hen. Ze waren naakt, verward en beschaamd en Hij maakte kleren om ze te bedekken. De Heer wandelde en praatte nog steeds met hen. De hele geschiedenis van het menselijk ras ging het erom dat God probeert weer een relatie te hebben met Zijn mensen.

Bij Mozes verzamelde God, voordat Hij de tien geboden gaf, allereerst alle Joden bij de berg Sinaï. Hij had hen voor Zichzelf afgescheiden en hen geheiligd. Hij kwam naar beneden op de berg en er kwam vuur naar beneden op de berg, er waren trompetten en er was een hoorbare stem. God begon weer met een hoorbare stem tot Zijn volk, de hele natie Israël, te spreken. God probeerde met ons te wandelen en te praten en gemeenschap met ons te hebben. Maar de mensen kwamen bij Mozes en zeiden tegen hem: “Laat God niet tegen ons spreken. Hij is zo heilig en wij zijn zo onheilig. Hij zal ons vernietigen. Ga jij maar met Hem praten en vertel ons dan wat Hij heeft gezegd.” Maar dit was niet Gods plan. God wilde praten. Hij wilde de hele natie terugbrengen in een relatie zoals Hij met Adam en Eva had gehad. Hij wilde weer met de mensen wandelen en praten. Maar wij zeiden: “O nee, God, we kunnen U niet verdragen.” Wij zorgden ervoor dat God mensen ging gebruiken en Zich door mensen heen ging manifesteren.

Toen Jezus kwam, plaatste Hij Zichzelf binnenin ieder van ons. God wil een hechte, intieme, persoonlijke relatie met ons. God wil iedere dag weer opnieuw met ons wandelen en praten en gemeenschap met ons hebben. Ik zeg je, als jij dit zou doen, zou het je leven gewoonweg veranderen.

Vertel me eens hoe je eenzaam zou kunnen zijn als de Almachtige God iedere dag met je zou praten. Ik kan het niet rijmen en ik begrijp het niet als iemand zegt dat hij eenzaam is. Daar kan ik gewoon niet bij. Als je eenzaam bent en als je de Almachtige God bij je hebt en de gemeenschap met de Heilige Geest, en als je in tongen kunt bidden wanneer je maar wilt en jezelf kunt opbouwen in je allerheiligste geloof, dan begrijp ik niet hoe mensen depressief kunnen zijn. Ik ben in meer dan veertig jaar niet depressief geweest, en ik heb een heleboel deprimerende dingen meegemaakt. Sommigen van jullie denken nu misschien: “Dat geloof ik niet.” Tja, dan zal het niet voor jou werken.
Maar ik kan je vertellen dat sinds ik me realiseerde dat God van me houdt en dat God bij me is, ik zeker wel deprimerende dingen heb meegemaakt. Dingen zaten me tegen, net zoals bij ieder ander. Maar ik dacht eraan dat God van me houdt. Mijn persoonlijke relatie met God weerhield mij ervan om me eenzaam te voelen. Je kunt niet depressief zijn als je toegang hebt tot deze relatie met God. Als iemand depressief is, denkt hij niet aan wat God voor hem heeft gedaan. Je hebt geen gemeenschap met Hem. Je kijkt naar je problemen en houdt rekening met een doemscenario. Je wandelt in angst en ongeloof in plaats van in geloof. Voordat je depressief kunt worden, moet je eerst al deze dingen doen.
Iemand zegt nu misschien dat dit niet zo is. “Het gebeurt gewoon en ik heb niets gedaan.” Ja, je hebt wel wat gedaan. Je hebt je focus gericht op die negatieve dingen.

Focus
Ik heb deprimerende dingen meegemaakt. Op dit moment zelfs zijn er deprimerende dingen gaande in mijn leven. Als ik jullie een paar van mijn problemen zou vertellen, dan zouden de meeste van jullie medelijden met me hebben. Ik kan jullie het gevoel geven dat jullie het eigenlijk wel goed hebben. In mijn leven zijn op het ogenblik heel veel nare dingen aan de hand. Weet je, Cam is hier en haar broer vecht voor zijn leven. Maar zij is hier en ze aanbidt de Heer, en dat doet ze niet omdat er iets anders is waar ze niet aan kan denken. Ze heeft ervoor gekozen om de Heer te aanbidden en zich te focussen op God. Het is verkeerd om te denken dat jij er niets aan kunt doen. Je kunt er wel wat aan doen. Jij kiest waar jij aan denkt.
Ik begrijp dus gewoon niet waarom iemand depressief, verslagen, eenzaam en bitter kan zijn. Dat is omdat je niet in een relatie met God bent. Als we zouden beginnen om Hem te leren kennen en God jou te laten opbouwen, dan zou God je bemoedigen.
Maar als je collega je schade berokkent en over je lastert? Mensen komen steeds bij me en zeggen dan: “Maar jij hebt er geen idee van wat die en die over me heeft gezegd.” Als kritiek je zou kunnen doden, dan zou ik er niet meer zijn.
Ik kan je vertellen dat ik gekidnapt ben geweest, men heeft mij met de dood bedreigd, er zijn verschrikkelijke dingen met me gebeurd, en dat is nog niet eens zo lang geleden. Er gebeuren een heleboel dingen in mijn leven, maar dat heeft niets te maken met hoe God over me denkt, en ik ga met alles gewoon naar de Heer.

Vorige week sprak ik met iemand die erg bitter was. Iemand uit de kerk had hem slecht behandeld en hij was meer dan twintig jaar niet naar de kerk geweest. Ik vroeg: “Hadden die mensen die kritiek op je hadden, deze voorgangers en zo, de littekens van spijkers in hun handen, of de littekens van spijkers in hun voeten? Hadden ze een speer in hun zijde gekregen?” Hij zei: “Welnee.” Ik zei: “Waarom ben je dan kwaad op God voor wat iemand anders deed? Dat gaat tegen alle logica in.” Hij zei: “Ja, maar zij hebben mij dit aangedaan.”

Het probleem is dat je afhankelijk bent van mensen, maar je zou een persoonlijke relatie met God moeten hebben. De relatie met God die de meeste van ons hebben, is niet zo sterk dat we bij Hem kunnen komen. In plaats daarvan zijn we afhankelijk van mensen. De enige mensen die je ooit zullen laten vallen zijn diegenen waar jij op leunt. Als je op niemand anders leunt dan op God, dan zul je nooit teleurgesteld worden. Je hebt een persoonlijke relatie met Jezus nodig, en ik kan je verzekeren dat dit een heleboel problemen zal oplossen. Je kunt je bitterheid, je pijn, je hartzeer en je angst kwijtraken. Een persoonlijke relatie zal daarvoor zorgen. En hiertoe heeft de Heer ons geroepen. Dat is het doel van redding. Broeders en zusters, als we met minder genoegen nemen, dan mis je het hele doel van redding. Wij proberen dan de voordelen van redding te krijgen zonder God op een hechte, intieme en persoonlijke manier te kennen. Dat is gewoonweg verkeerd.

Dienen
Hoe zou jij je voelen als je kinderen bij je kwamen omdat ze iets van je willen? Ze willen geld, ze willen de sleutels van je auto, ze willen dit en ze willen dat. Ze gebruiken je gewoon. Ze zuigen het leven uit je, maar ze willen geen relatie met je. Ze willen niet met je praten. Ze willen niet bij je zitten of met het gezin aan tafel zitten. Ze willen er met hun vrienden op uit trekken. Maar ze zien jou als degene die alles kan leveren. Weet je, een ouder vindt dat niet leuk. Natuurlijk wil je dingen aan je kinderen geven. Ik zeg niet dat God je niet wil zegenen, maar God wil óns meer dan wat we Hem kunnen geven. Hij wil onze dienst niet, Hij wil ons. En als Hij ons krijgt, dan krijgt Hij ook onze dienst. Al het andere zal daaruit voortvloeien.

In de kerken wordt vaak gepreekt dat we een werk voor God moeten doen. “Op een dag zul je voor God staan en dan zul je worden beoordeeld. Zul je daar staan en je opgelaten voelen? Zul je daar staan en je beschaamd voelen?” In de kerk waarin ik opgroeide zongen we liederen zoals “Zullen er wel sterren zijn in mijn kroon, als het avond wordt en ik me voorgoed neerleg?” Of “Moet ik met lege handen gaan? Moet ik mijn Redder zo ontmoeten, met geen enkele ziel waarmee ik Hem kan begroeten?” De mensen renden dan naar voren en ze wilden allemaal gaan getuigen. Weet je waarom? Niet omdat ze van God houden en niet omdat ze van mensen houden, maar omdat ze van zichzelf houden. Ze zagen het voor zich hoe ze op een dag opgelaten en beschaamd daar zouden staan. Dus stonden ze op en deden ze iets om voor zichzelf een kroon te verdienen, zodat ze niet beschaamd zouden zijn als ze voor de Heer zouden staan. Het was allemaal eigenbelang. Maar dat is niet de manier.

Als mensen een relatie met God zouden aangaan, zou je hen niet hoeven te dwingen om uit te gaan en iemand te vertellen hoe goed God is. Als jij een relatie met God zou aangaan, en als je de goedheid van God zou ervaren, zou jij je mond niet dicht kunnen houden. Het is zoals bij kleine kinderen die kerstcadeautjes krijgen. Je zegt niet tegen je kinderen: “En nu ga jij erop uit en je vertelt al je vriendjes hoeveel dit speelgoed heeft gekost en hoe geweldig je vader is. Ga erop uit en maak ze allemaal jaloers, omdat de fiets die zij hebben gekregen niet zo mooi is als jouw fiets.” Je hoeft dat niet tegen je kinderen te vertellen. Je moet eigenlijk het tegenovergestelde doen. Je moet tegen hen zeggen: “Ga niet naar buiten om je vriendjes jaloers te maken omdat jij zulke mooie spullen hebt gekregen.” Je moet ze een beetje temperen. Zo zou het ook in het Lichaam van Christus moeten zijn. Als mensen een relatie met God hadden en als ze blij waren met God, dan zouden we klassen moeten hebben om te leren: “Ga er niet opuit en probeer niet iedereen jaloers te maken en zich veroordeeld te laten voelen.” Wij zouden de mensen moeten afremmen. Maar in plaats daarvan proberen we ze de deur uit te duwen om iets te doen, omdat ze niet weten hoe goed God is.

Alles wordt uitgesteld tot de toekomst. We zingen: “Wat een dag van vreugde zal dat zijn als we naar de hemel gaan” en “Hoe zalig zal het eens zijn”, maar in het ruwe heden is het maar treurig gesteld. We hebben tegenwoordig die liederen op de radio, waarin gejammerd en gepuft wordt hoe moeilijk het is en, o God, kom en help me, en dat soort dingen. Ik kan je zeggen dat ik heel vaak de christelijke radio uitzet en naar ‘recht toe recht aan’ ongeloof ga luisteren, omdat het gemakkelijker is om ongeloof te onderscheiden dan te zigzaggen door al dat christelijke gesnotter, geklaag, gekweld zijn en gepraat over hoe slecht alles is. Dat zijn domme liederen. De aller-domste liederen vind je in het christendom. Het is verschrikkelijk, al dat gejammer en gepraat over hoe slecht het is. Die mensen kennen God niet. Ik kan je zeggen dat mijn slechtste dag als een christen beter is dan mijn beste dag als een niet-christen. Amen? Dat is echt zo. We vergroten en versterken de verkeerde dingen. God wil een relatie met ons.

Weet je, Jamie is geweldig. Ze houdt het huis goed schoon. Ze is georganiseerd. Jamie heeft haar kruiden op alfabetische volgorde staan. Als je een specerij wilt vinden, dan ga je de plank alfabetisch af en dan vind je het. Als ik iets kwijt ben dan denk ik: “Wat zou een logische plaats zijn om dit neer te zetten?” En dan vind ik het ook altijd op die plek terug. Jamie is super georganiseerd. Ze heeft een bordje bij de voordeur met “Voeten vegen” en “Schoenen uit”. Ik waardeer het dat ze het huis zo schoon houdt en al die dingen doet. Het is een voordeel en een zegen. Maar ik ben niet met haar getrouwd omdat ze een goede huishoudster is, omdat ze goed kan koken of omdat ze mijn kleren wast. Toen we gingen trouwen vertelde ik Jamie dat ik de rest van mijn leven met haar wilde delen. Ik trouwde met Jamie omdat ik van Jamie houd en graag bij haar ben. En dat ze ook nog al die andere dingen doet is geweldig, maar daarom ben ik niet met haar getrouwd. Als zij zich drukker zou maken om het huis schoon te houden, de kleren te wassen en dit te doen en dat te doen, dan over mij, dan zouden juist die dingen die nu een zegen zijn een vloek worden. Als het zover zou komen dat, als ik het huis binnenkwam en mijn laarzen niet uitdeed, ze tegen me zou schreeuwen: “Hoe durf je mijn tapijt vuil te maken!”, als ze meer van dat tapijt zou houden dan van mij, dan zou ik jaloers worden op dat tapijt.

In de Bijbel staat precies hetzelfde. In het Oude Testament had de Heer de offers ingesteld, maar Hij zegt: Houd op met die zinloze offergaven. Ik heb een afschuw van jullie wierook. Weet je waarom? Omdat ze al deze dingen tot in het kleinste detail ritueel naleefden. Ze veroordeelden andere mensen omdat zij het niet goed deden. Ze telden het aantal stappen dat ze op de dag van de sabbat liepen, ze hielden al die rituelen, maar ze kenden God niet. Hij zegt: Jullie hart is verre van Mij.

De Heer wil jou. Hij wil niet je geld. Hij wil niet je dienst. God wil jou. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar het zegent me om te denken dat de Almachtige God míj wil, dat de Almachtige God van mij houdt. Dat heeft op 21 maart 1968 mijn leven veranderd. Ik ontdekte dat God van me houdt. Niet van iets anders. Hij houdt niet van me om wat ik voor Hem kan doen. Het is niet zo dat ik iets presteer en dat Hij daarom van me houdt. God houdt van mij ongeacht mijn prestatie. God houdt van míj. God draagt mijn foto in Zijn portemonnee. God houdt van me. Dat veranderde mijn leven. Ik begon een intieme relatie met God te hebben en ik verzeker je, per ongeluk diende ik God meer dan ik ooit eerder opzettelijk had kunnen doen. 

Als jij iemand vertelt: “Nu moet je naar de kerk gaan, je moet je tienden betalen, je moet getuigen, je moet je Bijbel lezen,” dan verzeker ik je dat je God niet kent. Wanneer je eenmaal de liefde van God ervaart, dan kun je er niet genoeg van krijgen. Niets anders is ermee te vergelijken. Voetballen haalt het niet bij Jezus. Sport is niet te vergelijken met Jezus. Al die dingen waarmee wij ons leven vullen zijn niet te vergelijken met Jezus. Als je begint een relatie met Hem te hebben, dan zal al het andere in je leven op zijn plaats vallen. Alles. Je zult bemerken dat jij je niet meer druk maakt over dingen waardoor je nu nog zo in beslag wordt genomen. Wij zijn geobsedeerd door materiële, onbelangrijke dingen, omdat ons leven zo oppervlakkig is. We zijn gericht op wie deze week doorgaat in Idols. Nou vraag ik je! Wie kan het wat schelen? “Oh, hoe durf je dat te zeggen?!” Nou, als je tijd met God doorbrengt, dan doen al die idolen er niet toe. Ik ben al verontwaardigd over de naam van die show, laat staan dat ik wil weten wat er in gebeurt.

Gemeenschap
We moeten komen tot gemeenschap met God en dan valt alles in perspectief. Het is niet moeilijk. Helemaal niet moeilijk. En dit is waar alles om gaat. Er zijn heel veel plaatsen in de Schrift waar gesproken wordt over het zegenen van de Heer, Zijn naam verhogen en dat soort dingen. Ik ga die teksten nu niet allemaal opzoeken, maar ze zijn religieuze clichés geworden. We gaan naar de kerk en dan zeggen we: “Zegen de Heer, zegen de Heer.” Maar daar gaat het helemaal niet om als je alleen maar de woorden zegt. Dan betekent dat niet dat je de Heer hebt gezegend.

Deze teksten impliceren dat God een echt persoon is en gevoelens heeft. Hij kan gezegend worden. God wordt ook gezegend. Hij vindt het heerlijk als je van Hem houdt, als je Hem dient. Dat zegent God. Alleen maar je handen omhoog doen en zeggen: “Zegen de Heer”, hoeft helemaal niet te betekenen dat je God zegent. Maar als je van Hem gaat houden en een relatie met Hem hebt, dan wordt God gezegend. Je kunt God dienen. In Handelingen 13:2 gaat het over mensen die vastten, baden en God dienden. Misschien vraag jij je af: “Wat heeft God dan van mij nodig?” Als je zegt: “Ik houd van U”, dan dien je God en dan wordt God gezegend.

De meeste mensen denken dat God geen behoeften heeft. Maar die heeft Hij wel, omdat in de Bijbel in 1 Johannes 4:8 staat dat God liefde is. Iedere persoon die van een ander houdt, heeft de behoefte om die liefde tot uiting te brengen, maar ze willen die liefde ook beantwoord zien. Ze willen zien dat het de persoon van wie ze houden zegent. Wij maken tragedies van onbeantwoorde liefde. God houdt van ons. Als jij zegt: “Vader, ik houd ook van U. Dank U”, dan zegen je God daarmee. Wij kunnen iets aan God geven.

Ik nam mijn twee zonen eens een dagje mee om paard te gaan rijden. Ze waren toen drie en vijf jaar oud en ze mochten allebei een vriendje meenemen. We gingen paardrijden, we speelden in een kreek, we maakten een schommel en zwaaiden over de kreek heen, we bouwden een dam en we werden smerig, en we reden op onze paarden. We aten ongezond, we deden alles waar Jamie, als ze mee was geweest, iets over gezegd zou hebben. We aten ongezond, we werden smerig, en we hadden een geweldige dag.
Toen de dag voorbij was, wasten we de jongens, we brachten ze naar bed en deden hun gebedjes met ze, en terwijl ik de kamer van Peter, mijn jongste zoon, uitliep, zei hij: “Pap...” En ik zei: “Ja?” En hij zei: “Pap, je bent een goede papa.” Weet je wat dat bij mij teweegbracht? Het zegende me. Hij zei niet tegen mij: “Vader, ik zegen je.” Hij zei gewoon: “Pap, je bent een goede papa.” Dat was zijn manier om dankjewel te zeggen. En weet je wat het bij mij veroorzaakte? Ik wilde hem meteen uit bed halen en die hele dag weer opnieuw met hem beleven, alleen maar om hem te horen zeggen: “Pap, je bent een goede papa.”

Dankbaarheid
Sinds die tijd zeg ik tegen God: “U bent een goede God. Vader, dank U voor een fijne dag. Dank U dat ik gezond ben. Dank U dat U me zegent. Vader, dank U voor alle goede dingen die U in mijn leven doet.” En elke keer als ik dat doe, dan geloof ik dat het God zegent. En het maakt dat God me nog meer wil zegenen. Weet je, dat is een relatie met God hebben.
Wat gaat er door je heen als je iets voor iemand doet en die ander neemt het gewoon en loopt weg zonder zelfs maar dankjewel te zeggen? Maar de meesten van ons doen dat. Het is een kenmerk van de eindtijd dat mensen ondankbaar en onheilig zijn. Ik weet zeker dat er hier in de zaal mensen zijn die denken: “Maar ik moet genezen worden. Ik heb geld nodig. Ik heb dit en dat nodig.” Maar kijk eens naar wat God al voor je heeft gedaan. Je zou dankbaar moeten zijn voor wat je al hebt. Dank God dat de dingen zo goed zijn als ze zijn. Dus je voet doet pijn? Ik durf er iets onder te verwedden dat hier mensen zijn die niet eens een voet hebben en die dolgraag een voet zouden hebben die pijn doet.

Als we gewoon maar dankbaar zouden zijn en God de eer geven, dan zou je angst verdwijnen. Angst en zorgen zijn de grootste hindernissen om je genezing te ontvangen. Als je een relatie met God zou hebben, dan zou dat zoveel problemen oplossen. Je genezing zou veel beter gaan, je zou meer voorspoed hebben, je zou optimistischer zijn. Het komt er allemaal op neer dat mensen God niet kennen en geen relatie met Hem hebben.

Zo’n vijfentwintig tot dertig jaar geleden sprak ik op de radio over deze dingen en er was een vrouw in de Huntsville-gevangenis. Die zat daar wegens een dubbele moord. In de gevangenis was ze wedergeboren geworden, maar ze zat in eenzame opsluiting en ze kon tegen niemand getuigen. Dus daar zat ze dan, wedergeboren en geestvervuld. Maar haar hele leven was een puinhoop geweest. Ze had haar familie beschaamd. Haar man en kinderen wilden niets meer van haar weten, omdat ze mensen had vermoord. Ze had de families van de mensen die ze had vermoord leed berokkend. Haar hele leven was waardeloos geworden. Nu parasiteerde ze ook nog op belastinggeld en ze kon niets goedmaken door aan andere gevangenen te getuigen, omdat ze in eenzame opsluiting zat. Ze vroeg letterlijk aan God om haar te doden en haar thuis te halen, want ze wilde sterven en aan alles ontsnappen. Ze verlangde naar de hemel.

Ze hoorde me vertellen dat God liefde is en dat God ernaar verlangt dat wij op onze beurt van Hem houden, dat we Hem op deze manier kunnen dienen en dat we Hem kunnen zegenen door alleen maar “dank U” te zeggen. Deze vrouw schreef mij een brief. Ik zal die brief nooit vergeten. Er zijn vlekken van tranen op die brief. Toen ze de brief schreef kwam ze niet eerder dan in 1999 in aanmerking voor vrijlating. Het zou in ieder geval nog twintig jaar duren. Ze schreef dat het als een oogwenk zou lijken, omdat ze nu een doel in haar leven had. Ze besefte dat ze God kon zegenen. Het maakte niets meer uit dat ze in eenzame opsluiting zat. God is blij met haar. God troont op de lofzangen van Zijn volk. Deze vrouw was gewoon God aan het prijzen en ze schreef dat ze vrijer was dan ooit te voren. Ze was helemaal vrij. Ik dacht: “Zij is vrijer en ze heeft meer vrijheid in haar leven dan de meeste mensen die niet in de gevangenis zitten. Omdat ze gemeenschap heeft met God.” Hier was dus die vrouw in eenzame opsluiting die schreef dat zij voor het eerst in haar leven vrij was. Ze ervoer vrijheid. “Jullie zullen de waarheid verstaan, en de waarheid maakt je vrij.” 

Broeders en zusters, God houdt van ons. God wil je. God waardeert je. En Hij wil dat je Hem zegent. Hij wil dat je gewoon tijd met Hem doorbrengt. Je hoeft helemaal niet wat te doen. Nogmaals, de kerk heeft juist gezegd dat de enige manier waarop we God kunnen zegenen is door erop uit te gaan en een werk voor God te doen. Ik groeide op in een kerk waar we het volgende rijmpje tegen elkaar vertelden: “Mary had een lammetje, maar het werd nooit een schaap, het kwam bij de baptisten en stierf door gebrek aan slaap.” Ik bedoel maar, je moest altijd wat doen. Je moest de hele tijd werken. Ik ging altijd naar de kerk, ik was altijd aan het getuigen, ik deed altijd wel iets. En ik werd een menselijke “doener” in plaats van een menselijk wezen.
Maar God wil alleen maar jou en Hij zou je ook hebben als jij eerst jezelf aan Hem zou geven en tijd met Hem zou doorbrengen en zeggen: “Vader, het is moeilijk voor mij om te geloven dat U werkelijk door mij gezegend kunt worden, maar gebaseerd op wat het Woord zegt, zegen ik U. Dank U voor een prachtige dag. Dank U dat ik in een vrij land leeft. Dank U dat de dingen zo goed zijn als ze zijn.”

Als we kijken naar het politieke stelsel , dan zijn sommige mensen heel negatief en verslagen door alle kritiek en zo, maar denk eens aan Paulus. Hij leefde in een situatie die vele keren erger was. Denk er eens aan wat er allemaal in Beiroet in Libanon gaande is met de Hamas die daar de touwtjes in handen heeft. Het zou allemaal veel erger kunnen zijn. Je zou God moeten prijzen dat het hier zo goed gaat als het gaat. Dank U, Jezus, dat wij de slechte kandidaten hebben die we hebben. Dank U dat het niet erger is. O God, het zou zoveel erger kunnen zijn.

Dank God voor alle dingen, en als je God zegent, dan wordt jouw relatie met God opgebouwd. Je zou alle vreugde hebben en opeens zouden alle lasten van je rug vallen zoals het water van de rug van een eend afglijdt. Je zou ontdekken dat jij je niet meer zorgen maakt over dingen waar je eerder over in zat. Daarom zou je gelukkiger zijn. Een vrolijk hart bevordert de genezing. Je zou niet meer hoeven te vechten tegen het grootste deel van de ziektes waar je nu nog mee worstelt als je gewoonweg in de vreugde van de Heer zou wandelen. Alles in je leven zou veranderen.
Wij zijn zo humanistisch geworden. We vergeten alle geestelijke dynamiek en we kijken naar voedsel als het antwoord op al onze problemen, naar een levensstijl die je zou moeten volgen. We vinden iemand die al heel oud is geworden en we gaan naar die persoon toe en onderzoeken wat ze eten. Ik vind het verbazend dat een deel van de Japanse bevolking erom bekend staat dat ze zo lang leven. De onderzoekers gaan af op het feit dat ze rijst en vis eten. Maar waarom houden ze er geen rekening mee dat in de Bijbel staat dat als je je vader en moeder eert je een lang leven zult hebben? De Japanners doen dit, zelfs tot het punt dat ze hun voorouders vereren. Ze eren hun vader en moeder en hebben eerbied voor de oudere mensen. Maar daar wordt geen rekening mee gehouden.

In de Schrift staat dat een vrolijk hart de genezing bevordert is. Maar men onderzoekt nooit of iemand gelukkig is geweest. Ze kijken alleen maar naar wat ze eten of naar hun lichaamsbeweging. Persoonlijk ben ik van mening dat lichaamsbeweging en dieet maar twintig procent bijdraagt aan je gezondheid. Vrolijk zijn, een positieve houding hebben, in de aanwezigheid van God zijn, je vader en moeder eren, God zoeken en van Hem houden, al deze dingen zijn veel belangrijker dan wat je eet. 

Mijn moeder is 95 en ze heeft haar hele leven ongezond gegeten. Bij haar geboorte werd ze wees en ze werd door mensen geadopteerd. Natuurlijk maakten de kinderen op school haar belachelijk en riepen haar na: “Jij bent een wees. Jij bent geadopteerd.” Als tegenwoordig mensen dit soort dingen te horen krijgen, dan zouden ze zwaar gekwetst zijn. Het zou hen verwonden als zij belachelijk werden gemaakt. Maar mijn moeder reageerde met: “Mijn ouders hebben mij uitgezocht. Jouw ouders moesten het doen met wat ze kregen.” Ze zei: “Mijn ouders houden van mij.” Toen mijn vader en moeder trouwden, waren er vrouwen in Fort Worth, Texas, die erg op mijn moeder leken. Mijn vader wilde uitzoeken of ze misschien aan mijn moeder verwant waren en of ze familie van haar waren. Maar zij zei: “Waarom wil je weten of ze familie zijn? Ze kunnen mij niet schelen. Ze wilden mij niet hebben en ik heb een familie. Mijn familie accepteerde me.” Ze voelde zich niet onzeker. Ze prees God en ze eerde haar ouders. En nu is ze 95 jaar en het gaat nog steeds geweldig met haar.

Wij zijn steeds zo vleselijk. We zoeken voor alle dingen naar een fysieke of chemische oorzaak. Geestelijke dingen zijn veel belangrijker. Als je gemeenschap zou hebben met God, van God zou houden, met God zou wandelen, dan zeg ik je dat je leven zou veranderen. Je zou productiever gaan worden in je bedrijf of je werk. Je zou de top bereiken. Als je een gelukkig persoon zou zijn, dan zouden de mensen het heerlijk vinden dat er iemand is met een positieve houding, die een prettige atmosfeer schept en dingen kan veranderen. Aan de andere kant vinden de mensen het verschrikkelijk als je zo negatief bent dat je voortdurend al het leven zuigt uit iedereen om je heen.
Als we in de vreugde van de Heer zouden wandelen en als Hij onze kracht was, dan kan ik je verzekeren dat jij er fysiek, financieel en in relaties op vooruit zou gaan. Je zou niet meer hoeven te bidden voor meer dan de helft van alles waar je nu voor moet bidden, als je alleen maar God zou kennen en het hele doel van redding in jouw leven begint te werken.

Je doel zou niet moeten zijn om genezen te worden. Je doel zou niet moeten zijn om het beter te krijgen. Je doel zou moeten zijn om God te kennen. En daar vloeit alles uit voort wat God is en heeft. We denken dat het veel gemakkelijker is om naar een bijeenkomst te gaan waar iemand met zijn handen over je heen wappert en dan krijg jij je genezing, zodat je terug kunt gaan naar je favoriete soap op de televisie. Maar eigenlijk is dat veel moeilijker. Het is echt veel moeilijker. Ik kan je zeggen dat ik niet die worstelingen heb die sommigen van jullie hebben, omdat ik God zoek, en in de aanwezigheid van God ben en met God wandel. Ik heb lang niet die zorgen en problemen die jullie hebben.

Het is moeilijk om God niet te dienen. Ik zeg je, het is veel beter. Dit is wat het eeuwige leven is. Het is om God nu te kennen. Het is om een intieme relatie met Hem te hebben. Daar gaat de redding om. Zelfs vergeving van je zonden was niet het belangrijkste doel. Het was omdat God een relatie met je wilde hebben en het kwam toevallig zo uit dat de zonde als een barrière tussen jou en God in de weg stond. En daarom heeft Jezus je zonden vergeven, omdat je geen relatie met God zou kunnen aangaan als je zonden niet vergeven waren en jij nog steeds met schuld beladen zou zijn. Dus God moest iets doen met die zonden en Hij vergaf ons onze zonden. Maar Hij haalde die barrière weg, zodat Hij een relatie met je zou kunnen hebben. Het is de allergrootste tragedie om vergeving van je zonden te hebben en dan geen gebruik te maken van wat die vergeving voortbrengt. En de overgrote meerderheid van de christenen zitten in zo’n situatie.

Ik vertel jullie, broeders en zusters, dat God van je houdt. Ik zou wel willen dat ik met ieder van jullie apart kon praten. Ik zou wel willen dat ik dit op de een of andere manier realiteit voor je kon maken. Ik bad vandaag met een vrouw, Emily, die genezing nodig had. Ze zei: “Ik bid voor andere mensen en de kracht van God stroomt gewoon door me heen, en toch word ik zelf niet genezen.” De Heer gaf me een woord voor haar, dat het is omdat ze zonder meer gelooft dat God van de andere mensen houdt, maar ze heeft er moeite mee te geloven dat God ook van haar houdt. Iedereen kent zichzelf beter dan de andere mensen.
Dit geldt voor een heleboel mensen. Sommigen van jullie zouden mededogen hebben met iemand anders in dezelfde situatie waarin je zelf bent, maar je kunt je niet goed voorstellen hoeveel God van jou houdt. Maar God houdt van je. Ik weet niet hoe ik dit beter kan uitleggen dan zoals ik het nu al doe. God houdt van jou. God wil een persoonlijke intieme relatie met jou.

Doel
Nu heb ik nog niet verteld hoe je die relatie kunt krijgen. Maar voordat ik erover ga praten hoe je dat doet, moet je dit allereerst als je doel in je leven hebben. Je moet dit een prioriteit maken. Je moet ernaar zoeken en jagen. Velen van ons hebben dit nooit als hun doel van redding gezien. Het doel waarom wij gered werden, was dat we niet naar de hel hoefden te gaan. En we zoeken God zo af en toe, als we het nodig hebben in ons leven. Maar we zetten God niet op de allereerste plaats in ons leven. Als dat bij jou ook zo is, dan moet je dat vandaag veranderen. Je moet allereerst zeggen: “God, ik wil U kennen.” Dat is de eerste stap. Vanavond en de rest van deze bijeenkomsten ga ik met jullie praten over hoe je het kunt doen, hoe je een krachtige relatie met God kunt hebben. Dat zal je helpen. Maar het zal je niet helpen als je het niet allereerst een doel, een hartenwens in je leven maakt. Dat moet je allerbelangrijkste prioriteit worden.

Ik weet dat hier mensen zijn die echt op zoek zijn naar wat God kan aanbieden, maar je bent niet op zoek naar God. Je wilt alles wat Hij in je leven kan doen, maar je wilt niet werkelijk Hem. Dat moet je veranderen. Je moet daarover berouw hebben. Je moet God vragen om je te vergeven dat je Hem alleen maar gebruikt en nooit terugkomt en Hem bedankt, dat je één van die tien melaatsen bent die gereinigd werden, maar slechts één persoon kwam terug en zegende de Heer en dankte Hem voor alles wat Hij had gedaan. De meesten van ons hebben alleen maar genomen en genomen en genomen, en feitelijk niets teruggegeven, omdat ze denken dat ze niets hebben wat God zou willen. God wil jou. Hij wil alleen maar jou. Hij wil een relatie met jou. Dit is eigenlijk bijna-te-goed-om-waar-te-zijn nieuws.

Sommigen van jullie denken: “Maar als ik God was, zou ik niet met mij willen zijn.” Maar God ziet het anders. God ziet je in de geest. Hij ziet de persoon die Hij heeft gemaakt. En God wil een relatie met jou. Is dat even goed nieuws? Het is bijna-te-goed-om-waar-te-zijn nieuws. Dank U, Jezus. Halleluja. Ik moedig je aan om je dit toe te eigenen.

In deze eerste twee bijeenkomsten heb ik geprobeerd je duidelijk te maken dat dit het doel is van redding. In de volgende bijeenkomst ga ik met je praten over wat je kunt doen om dit te begrijpen en een relatie met God op te bouwen. Ik geloof dat het je zal helpen. Het zal een verschil maken in je leven. Amen.


Deel 3. God kennen door geloof

 


 

www.vergadering.nu