Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Hoe vervul je jouw bestemming - 1
Andrew Wommack

Deel 1. Iedereen heeft een bestemming.
Deel 2. Hoe word je een levend offer?
Deel 3. Vernieuwing van je denken.
Deel 4. Volg de verlangens van je hart.

Als MP3 bestand te downloaden van: www.awmi.net

Inleiding: 
In onze meer en meer humanistische maatschappij, die God uit haar cultuur probeert te verwijderen, zijn de meeste mensen hun gevoel voor bestemming kwijtgeraakt. En diegenen die wel geloven dat ze een bestemming hebben, vooral gelovigen, hebben meestal óf geen idee wat hun bestemming is, óf geloven dat God die bestemming in Zijn soevereine wil op Zijn tijd toch wel tot vervulling brengt. Deze onderwijsserie wil je uitdagen over beide denkbeelden na te denken. 

Deel 1: Iedereen heeft een bestemming

Deze week ga ik in mijn lezingen spreken over: ‘Hoe vervul je jouw bestemming’. En ik voelde me echt gedrongen door de Heer om hierover te spreken. En daarom geloof ik dat dit iets wordt wat ieder van ons hier zal helpen en ik geloof dat het je zal opwekken. Ook al weet je dat God een bestemming voor je leven heeft, dan wordt die nog niet automatisch vervuld. Daarom geloof ik dat dit enkele bemoedigende dingen zal bevatten. En ongeacht waar je bent in je wandel met de Heer, of hoever je bent op dat pad om je bestemming te vervullen, ik denk dat dit je gaat helpen. 

Eén van de dingen waar ik mee wil beginnen, is te zeggen dat ik met opzet dit woord ‘bestemming’ heb gekozen. Want als je erover nadenkt, zou je kunnen praten over: ‘Hoe vervul je Gods wil in je leven’ of zoiets. Ik weet niet zeker of iedereen op dezelfde manier denkt als ik, maar het woord ‘bestemming’ houdt voor mij een betekenis in die het woord ‘wil’ niet heeft. 
Bijvoorbeeld, ik geloof dat iemand in de nesten kan zitten. Je kunt iets verkeerd hebben gedaan en de politie krijgt je te pakken of zo. Het kán Gods wil voor je zijn dat je een poosje de gevangenis in draait. Om je af te laten koelen en je een lesje te leren. Maar ik geloof nooit dat je zoiets Gods bestemming voor je leven kunt noemen. Als je dus over bestemming spreekt, heb je het over iets dat God voorbestemd heeft, voordat je zelfs maar was geboren. Ik ga daar nog wat Bijbelse voorbeelden van geven, maar ik geloof niet dat het Gods bestemming of wil was, dat wij door de problemen en moeilijkheden zouden gaan die we meemaken. Maar toch graven wij soms een valkuil voor onszelf, waardoor het Gods wil kan zijn dat je door bepaalde dingen heen moet. Maar Gods bestemming gaat over een voorbestemd, een voorbeschikt plan voor je leven. 

Het woord ‘bestemming’ heb ik opgezocht in het woordenboek en het betekent: ‘Het onvermijdelijke lot waar iemand toe bestemd is’. En een tweede betekenis is: ‘De klaarblijkelijk voorbestemde of voorbeschikte en onvermijdelijke loop van gebeurtenissen’. En die definitie bevalt mij helemaal niet. Ik ga dus een nieuwe definitie geven. De reden dat het mij niet bevalt is vanwege dat woord ‘onvermijdelijk’, wat betekent: ‘onmogelijk om te vermijden, te ontlopen of te voorkomen’. En dat is niet waar. Dat is niet Bijbels. 

Sommige mensen onderwijzen de soevereiniteit van God op zo’n manier dat ze stellen dat je hele leven al gepland is, dus ongeacht wat er gebeurt, het is allemaal Gods wil. Ik vind het vervelend om het zo hardop te moeten zeggen, want voor sommigen is het misschien nieuw en loop ik het risico dat je me verwerpt en afwijst, nog voordat we halverwege de eerste boodschap zijn. Maar ik geloof dat dit de ergste ketterij is in het lichaam van Christus. Het richt meer verwoestende schade aan mensen aan dan wat dan ook. Want in feite neemt het alle weerstand tegen het kwaad weg en word je geleerd alle klappen maar lijdzaam te verdragen, want alles wat er gebeurt is tenslotte Gods wil. En dat is gewoon niet wat het Woord van God onderwijst. God bepaalt helemaal niet alles wat er in je leven gebeurt. 

Iemand die dat gelooft zal God de schuld gaan geven voor alle moorden en alle verkrachtingen en alle afschuwelijke dingen die er gebeuren. De verdeeldheid en de ruzies en ga zo maar door. Als jij beweert dat God alles soeverein bepaalt en beheerst, dan moet je God de schuld geven van alle rotzooi die er in de wereld is. En dat is gewoon niet waar. God is daar niet de bron van. En iedere keer als ik zoiets zeg, dan komen mensen die in de soevereiniteit van God geloven. Maar ook ik geloof in de soevereiniteit van God, maar dan in de betekenis die het woordenboek daaraan geeft, niet aan wat religie er van heeft gemaakt. Maar mensen die in een dergelijke extreme soevereiniteit van God geloven worden erg boos op me als ik dit soort dingen zeg. Mensen zijn naar me toe gekomen: ‘Dat is van de duivel. Hoe durf je zoiets te zeggen’. En dan zeg ik tegen hen: ‘Als het niet Gods wil was geweest, had ik het niet kunnen zeggen’. En daar heeft tot nu toe nog nooit iemand een antwoord op gehad. Iedereen die beweert dat hij in de soevereiniteit van God gelooft, trekt ergens een grens. Maar God is niet degene die alles bepaalt.

Dus, ik wil in ieder geval het woord: ‘Bestemming’ opnieuw definiëren. In plaats van dat het een onvermijdelijk lot is, iets wat niet vermeden kan worden, heb ik het, als ik spreek over: ‘Hoe vervul je jouw bestemming’, erover dat God van te voren een plan heeft bedoeld voor ieder van ons. Ik roep mensen tot de bediening. Ik spreek over ze uit wat ik geloof dat er gaat gebeuren. En dit is wat God spreekt. Maar ik bepaal dat niet. Ze hebben nog steeds een keuze of ze daarmee willen samenwerken en of ze daarin willen wandelen of niet. Als ik zeg voorbestemd, dan bedoel ik niet dat het daarmee voorbeschikt is, zodat het onvermijdelijk is en dat het onmogelijk is dat te veranderen. 

Ik geloof dat ieder van ons door God is geschapen met een bestemming, met een doel. God heeft een plan voor ons. En dit is zo belangrijk, omdat het betekent dat God van tevoren een bestemming voor je had. Niet in die zin dat je er geen keus in hebt, dat je er niets aan kunt doen, maar Hij heeft een voorbestemd plan voor je gehad. Je bent met een doel geschapen. En dat betekent dat waar je geboren bent, het land waarin je woont. De kleur van je huid, alles aan je, je gaven, je talenten, je vermogens, alles aan je is door God ontworpen met een doel voor ogen. En daarom kun je niet zomaar zelf bepalen wat je ermee wilt doen, en zeggen: ‘Ik wil dit worden, of ik wil dat worden’. 

God heeft een plan en een doel met je leven. En de enige manier waarop jij je volle mogelijkheden kunt ontplooien, is door uit te zoeken wat Gods bestemming voor je leven is, en niet je eigen dingen bepalen. Dat is heel eenvoudig om te zeggen, maar ik geloof echt dat dit een groot probleem is. Niet alleen in de wereld, maar ook in het Lichaam van Christus van tegenwoordig. Er zijn mensen die getalenteerd zijn, en ze hebben enkele van hun mogelijkheden ontdekt, maar ze gebruiken ze maar gewoon zoals ze zelf willen en ze weten gewoon niet wat Gods plan voor hun leven is. Ze begrijpen niet dat al die dingen afgestemd waren en bedoeld voor iets specifieks. 

Weet je, ik weet niet zeker of mijn mening een juiste mening is, maar toch is dit mijn mening. Ik denk dat er heel wat mensen bezig zijn met een kerk te leiden, maar die zouden moeten rondreizen en als evangelist of zendeling moeten werken. Maar ze volgen gewoon een sjabloon en doen wat ze andere mensen zien doen. En ik geloof dat er mensen zijn die rondreizen en dat soort dingen doen, maar die pastor van een kerk zouden moeten zijn. Ik geloof dat er mensen zijn die prediken, die bestuurders zouden moeten zijn en met iemand anders zouden moeten samenwerken, om te helpen hun visie te vervullen. En er zijn mensen die wel de indruk hebben dat God een bestemming voor hen heeft, maar vervolgens volgen ze maar het voorbeeld van alle anderen. 

Toen ik net de Heer begon te dienen, trapte ik in diezelfde valkuilen. Toen ik voor het eerst besefte dat ik rond moest gaan reizen, keek ik om me heen en zag hoe andere mensen rondtrokken. En ik dacht dat het logisch was, dat als ik ging prediken, ik onderweg moest zijn om mijn geld te verdienen. En ik zat in tweestrijd, omdat ik gewoon geen tijd had om te doen wat ik wist dat God wilde dat ik deed. Eén daarvan was mijn gezin. Ik had een besluit genomen dat ik mijn gezin niet wilde verwaarlozen. En in de periode dat onze kinderen thuis waren, ging ik niet meer dan drie dagen per maand weg en ik verdiende mijn geld met reizen. Dat is nogal moeilijk voor te stellen. 

Wat er gebeurde was, dat ik gewoon het patroon volgde. Ik had een openbaring van God tot op zekere hoogte, dat Hij een bestemming voor mijn leven had en ik wist dat mijn periode als pastor voorbij was, God wilde dat ik rond zou reizen en prediken, zoals ik dat nu doe. Maar in plaats van Gods wijsheid te zoeken hoe ik dit dan moest doen, volgde ik gewoon het patroon van hoe andere mensen het deden. 

En op een dag zat ik te klagen. Ik denk dat je het zo moet noemen. Ik weet zeker dat de Heer het zo noemt. Over hoe ik gewoon niet genoeg tijd had en hoe ik al die dingen moest doen. En de Heer liet me met een kalender aan tafel zitten en zei: ‘Neem deze kalender en streep de dagen door dat je óf aan het prediken was, óf onderweg en aan het reizen’. En ik deed dat, en ik kwam tot een gemiddelde van 28½ dag per maand dat ik reisde. En toen zei Hij: ‘Nu, ga eens na, hoeveel van je inkomen komt uit dit reizen en prediken bij kerksamenkomsten’. Ik rekende het uit en het bleek 12% van mijn inkomen te zijn. En Hij zei: ‘Jij besteedt’, ik ben het exacte getal vergeten, maar iets van 98% van je tijd aan iets dat 12% van je inkomen genereert’. En Hij zei: ‘Waarom verander je het niet’? En ik zei: ‘Maar God, hoe moet ik dan in ons onderhoud voorzien’? Weet je, het is verbazingwekkend hoe je vastloopt in deze dingen en ten slotte zei ik: ‘Nou, als U het bent dan zal ik veranderen, maar ik ben al een jaar lang ingepland voor afspraken. Ik weet gewoon niet hoe ik moet veranderen’. En weet je, en voor de eerste en enige keer in de geschiedenis van deze bediening werd voor een hele maand aan samenkomsten om de een of ander reden afgezegd. De samenkomsten gingen niet door en dus kon ik er niet heen. En ik zei: ‘Ik plan er niets voor in de plaats, ik wil wel eens zien hoe dit werkt’. Dat was in april. En dit werd de maand met de hoogste inkomsten in de bediening die we ooit hadden gehad? Het was net alsof God tegen me sprak: ‘Ik kan dingen anders doen, je hoeft dit niet te doen op de manier die alle anderen doen’. 

Wat ik duidelijk wil maken is, dat ik denk dat heel veel mensen wel een verlangen hebben om iets voor God te doen, en krijgen ook een Woord van God, maar vervolgens volgen ze gewoon het patroon van andere mensen. En ze horen niet Gods specifieke plannen hoe zij het moeten doen. En dat is één van de redenen dat we heel wat gefrustreerde mensen hebben. 

Nu, als wat ik zeg waar is, ga ik wat verzen behandelen om dit aan te tonen, dat God jou van te voren heeft bestemd voor een specifiek doel. En ál jouw gaven en talenten en vermogens zijn allemaal toegespitst op dat ene doel. Dan is het voor mij niet meer dan logisch dat, ook al is wat je doet op zich goed, als jij niet aan het doen bent waar God je voor gemaakt heeft, zal er een groot gebrek aan succes zijn, en een groot gebrek aan vervulling en bevrediging. Je kunt dan bidden wat je wilt en verder alles doen wat je maar wilt doen, maar je zult gewoon niet die voldoening hebben. 

Ik ben er zeker van dat velen van jullie Gods bedoeling en plan voor je leven hebben gevonden, en dat je bezig bent met dit te vervullen. En daarom zullen velen van jullie in staat zijn dit te volgen. Maar ik verzeker je dat ik heel wat keren van zo’n leidersconferentie of van andere samenkomsten ben teruggekomen. En dan ben ik zó vol van de vreugde en de vrede en de aanwezigheid van God, alleen maar omdat ik weet: ‘God, ik was precies waar ik had moeten zijn. Ik weet dat ik precies aan het doen ben waar U mij voor geschapen hebt’. En daar ligt een bevrediging en tevredenheid in, die daar bij hoort, die je niet door ‘geloven’ of door wat dan ook kunt oproepen. 

En als jij niet precies bent waar God wil dat je bent, en zelfs al heb je enkele van je gaven en talenten ontdekt, maar als je Gods leiding hierin niet volgt, en dat gevoel voor bestemming niet volgt, zal er gewoon een gat binnenin je zitten. En ik denk dat er heel wat mensen zijn, zelfs een heleboel fulltime predikanten die dat zo ervaren. En dat komt alleen maar omdat je niet helemaal op je plek zit. Dit is één van de manieren waarop God me liet zien dat het tijd werd om wat anders te doen. Ik ben pastor van drie kerken geweest. Geen grote kerken, maar ik heb mijn diensten gedraaid. Prijs God. Ik heb genoeg ‘gepastord’ om te weten: ‘Dank U Jezus, dat was niet mijn roeping’. Voor een tijdje was het best goed om te doen. Maar een van de dingen was, dat ik helemaal dol was op pastor zijn toen ik het deed. Ik vond toen dat pastor zijn het aller-geweldigste was dat je in de wereld kon doen. Maar dan, opeens, zomaar in één moment verloor ik al mijn vreugde over het pastor zijn en om dat te doen. En mijn hart veranderde en dat soort dingen. Dat is één van de manieren waarop God me leidde. En Hij liet me zien dat Hij iets anders voor mij had. Het was een bovennatuurlijke, heilige ontevredenheid in mijn leven. 

Ik geloof dat een deel van die ontevredenheid die mensen ervaren, komt omdat ze niet op de plaats zijn waar God hen wil hebben. God heeft je geschapen voor een doel. En het is niet aan jou om zomaar iets te doen, omdat jij vindt dat er iets gedaan moet worden. Je wilt iets goeds doen en daarom zoek jij maar iets uit. Je hebt echt nodig, dat jij je leven leidt met een gevoel van bedoeling. Iemand zei dat hij de levens van vijftienhonderd mensen of zo had bestudeerd. En één van de kenmerken van mensen die succesvol waren, was dat ze een gevoel van bestemming hadden. Ze hadden het gevoel dat ze voor een doel waren geschapen. Daar waren ze op gericht. 

Ik verzeker je dat jij je leven niet kunt vervullen door maar te doen wat je zelf wilt en vervolgens God vragen om het maar te zegenen. Er is een zalving en een kracht die stroomt als je weet: ‘Ik ben precies waar ik zou moeten zijn’. God heeft me op een bepaalde plaats gesteld en ik ben op de juiste tijd op de juiste plaats’. Daar komt een zalving en een tevredenheid bij, waarvan ik denk dat heel veel mensen dat missen. 

Ik sprak voor de samenkomst met Paul Milligan. Hij was naar Kenia geweest en had in iemands kerk gepreekt. En iemand stelde hem voor en vertelde dat hij lid was van mijn bestuur. En deze pastor sprong opeens overeind en zei: ‘Jij kent Andrew Wommack’? En het bleek dat de vrouw van deze man was vermoord, zijn kerk viel uit elkaar en deze man stond op het punt zijn hele bediening te verliezen. En om drie uur ’s ochtends was hij opgestaan en had naar mijn programma gekeken in Kenia. En dat had zijn leven letterlijk totaal veranderd. Hij vertelde dat hij had gebeden en samen met zijn oudsten overeengestemd had, dat hij mij op een keer zou ontmoeten want hij móest me gewoon leren kennen. En hij vertelde dat hij voor een ‘arbeider in de oogst’ had gebeden en zei: ‘Jíj móet dat gewoon zijn’. En Paul vertelde: ‘Man, ik had echt het gevoel dat ik op het juiste moment op de juiste plek was’. 

Man, er is een gevoel van bestemming als je weet dat God een plan voor ons heeft. En als we dat zouden volgen, dan gebeuren er bovennatuurlijke dingen. Maar heel veel mensen leven gewoon niet met dat gevoel van bestemming. We hebben een maatschappij die meer en meer geseculariseerd raakt. En ik geloof dat dit een van de redenen is, dat mensen de evolutietheorie hebben omarmd, en er zo fanatiek over zijn, want die is helemaal niet wetenschappelijk en ook niet bewezen. Maar, het is een gemakkelijke uitvlucht om maar je eigen gang te gaan en niet verantwoordelijk te hoeven zijn voor een God die je heeft geschapen. Dan ben je vrij om te leven zoals je maar wilt, omdat we in wezen niets verschillen van een dier. Maar dat is gewoon niet waar. 

Wij zijn door God geschapen en ontworpen met een doel. En daarom is het voor ons noodzakelijk dat wij erachter komen wat dat doel is. Ik spreek vooral met predikers, het percentage kan dus anders zijn, maar normaal, in een samenkomst als deze vraag ik hoeveel mensen weten zonder een spoor van twijfel dat je precies aan het doen bent wat God van je vraagt. Dus niet dat je maar een vaag idee hebt dat Hij een bestemming voor je leven heeft, en je weet misschien wel een paar van de dingen die Hij wil, maar ik bedoel, hoeveel mensen weten werkelijk dat ze zijn waar God wil dat ze zijn?
En als ik zo’n soort uitnodiging geef en mensen die dat niet weten vraag om te gaan staan, dan gaat meestal 80 tot 90% van de geestvervulde Christenen staan om aan te geven dat ze niet zeker weten wat God wil dat ze doen. Dat is niet om iemand te veroordelen, maar ik denk dan, hoe kunnen we in hemelsnaam onze bestemming vervullen als we niet weten wat die is? Dat is net als een werkgever die een werknemer aanneemt en die komt naar het werk en hij zegt: ‘Geen functiebeschrijving, zoek zelf maar uit waar ik je voor aangenomen heb’. Kun jij je voorstellen hoe zo’n bedrijf eruit ziet? Wij hebben zo’n 100 medewerkers en zo’n 100 vrijwilligers. Kun jij je voorstellen hoe het zou zijn als we meer dan 100 mensen hier hebben rondlopen die maar doen waar ze zin in hebben, terwijl wij proberen de hele bediening rond te krijgen? Kun jij je voorstellen wat voor zootje dat zou zijn? 

Maar het is nogal een treffende beschrijving van onze wereld. Ik geloof werkelijk dat dit in de wereld aan de hand is. Mensen kiezen maar wat ze zelf leuk vinden om te doen en daardoor hebben we ook heel veel ruzie en wedijver. Mensen die ruzie maken over dezelfde dingen. God heeft het zo gemaakt dat alles volmaakt in elkaar past als we Zijn wil zouden volgen. En zelfs in de kerk, waar geruzie en gehakketak en heel veel onenigheid gaande is, komt dat omdat mensen hun eigen ding doen. Ze kijken naar hoe iemand anders iets doet en dan besluiten ze dat ze dit ook willen doen. En het is misschien totaal niet Gods plan voor je. 

Het punt dat ik duidelijk wil maken is dat God voor iedereen een voorbestemd plan heeft voor je leven, maar God gaat je niet dwingen het te vervullen! God zal tot je spreken, God zal bij je aandringen, God wil het aan je openbaren, maar het is aan jou om er achter te komen wat die wil is. God wil nog meer dat jij het weet dan dat jij het wilt weten. Maar jij moet ernaar streven. 

Laat ik hierover enkele verzen geven. Eerst Deuteronomium 30. Ik geef maar enkele verzen, maar er zijn vele verzen die hetzelfde punt duidelijk maken. Maar dit maakt duidelijk dat Gods plan voor jouw leven niet tot stand komt, zonder jouw medewerking. Jij moet het nastreven. Een vers waar ik hier ook mee zou kunnen beginnen, en ik ga het gewoon citeren en dan met die andere verder: Jeremia 29:11 Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des HEREN, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. En dan vers 12 Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen. En in vers 13 staat dan: dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart. 

Ik heb heel veel mensen horen zeggen: ‘Nou, ik heb God gevraagd me Zijn wil te tonen, maar ik heb niets gehoord’. Maar de waarheid is dat je mensen hebt, die er maar vijf minuten aan besteden: ‘God, ik geef U vijf minuten. En laat U me zien wat Uw bedoeling is, voordat ik deze baan aanneem, of dat ik dit of dat doe’. Je bent allang van plan iets te gaan doen en je vraagt de Heer alleen maar om tussenbeide te komen. Zo heeft Hij niet gezegd dat het zou gaan. Hij heeft gezegd dat je moet zoeken en dat je zult vinden als je met je hele hart zoekt. Zoals pastor Bob al zo vaak heeft gezegd: ‘Zolang als je kunt leven zonder opwekking zul je dat ook’. En dat kun je evengoed toepassen op genezing en op het kennen van Gods bestemming. Zolang je God maar gewoon vraagt om Zijn plan, Zijn bestemming te openbaren, terwijl je onderweg bent om iets anders te doen, is dat niet genoeg. Je zult tot het punt moeten komen dat je met je hele hart zoekt. Als je zover komt dat je niet langer kunt leven zonder het te weten, garandeer ik je dat je er achter zult komen. Je zult weten wat Gods bedoeling met jouw leven is. 

Maar het gebeurt niet zonder dat jij het najaagt. Deuteronomium 30:19 is een heel eenvoudig Schriftgedeelte: Ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot getuigen; het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek; kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht. Dit vers maakt bijzonder duidelijk dat God de keus niet in jouw plaats maakt. God stuurt jou niet als een schaakstuk en dwingt geen dingen te gebeuren. Hij zegt: ‘Hier is het leven, hier is de dood, kies jij maar’. Je hebt een keus. God gaat Zijn bestemming, Zijn voorbestemde plan voor wie dan ook niet dwingen, of forceren dat het tot stand komt. Jij moet dit najagen. 

De Heilige Geest zal aan je trekken. Hij is bereid om met je samen te werken, maar het hangt van ons af wil Hij met ons kunnen samenwerken. Het zal niet automatisch tot stand komen. Hier is nog een vers dat hierbij past, in 1 Samuel 13. Je kunt het beter opslaan, want sommigen van jullie hebben dit niet zelf gezien. Maar voor mij maakt het dit heel duidelijk dat God een plan, een bedoeling voor je leven heeft, maar jíj moet het najagen. 1 Samuel 13. Dit is waar Saul niet langer wachtte tot Samuel zou komen om het offer op te dragen. Hem was opgedragen dat hij zeven dagen moest wachten. Hij wachtte tot op de zevende dag, maar toen Samuel nog niet was komen opdagen, wachtte Saul niet langer en droeg het offer maar zelf op. En toen Samuel kwam, bestrafte hij hem daarvoor. En dit is een onderdeel van wat Samuel tegen Saul zei in vers 13: Samuël zei tot Saul: Gij hebt dwaas gehandeld; gij hebt niet in acht genomen het gebod van de HERE, uw God, dat Hij u geboden heeft, anders zou de HERE uw koningschap over Israël voor altijd bevestigd hebben. 

Man, dat is nogal een krachtig Bijbel vers! Weet je wat dit laat zien? Dat David niet de eerste keus van God was! Saul was Gods eerste keus. Als Saul God gehoorzaamd zou hebben zou Hij zijn koningschap voor eeuwig hebben bevestigd! En het volgende vers zegt: 14 Maar nu zal uw koningschap niet bestendig zijn. De HERE heeft Zich een man uitgezocht naar zijn hart en de HERE heeft hem tot een vorst over zijn volk aangesteld, omdat gij niet in acht genomen hebt wat de HERE u geboden had. Dit vers maakt heel duidelijk dat God niet maar soeverein alles bestuurt en regelt en alles laat geschieden wat er geschiedt. Want dit was een situatie waar Saul, als hij gehoorzaam was geweest, de koning over Israel zou zijn gebleven en zijn lijn zou in stand zijn gebleven en David zou nooit zijn aangesteld. 

En ik weet dat dit bij sommige mensen de zeepbel doorprikt. Want zij denken: ‘God bepaalt toch al deze dingen’? Nou, God hééft een plan. Maar als jij het verprutst, zou Gods plan B beter kunnen uitpakken dan jij je maar kunt voorstellen. Ik vertel dit omdat sommigen van jullie misschien het gevoel hebben dat je plan A voor je leven totaal verpest hebt, maar God kan je ook voor plan B gebruiken en dat fantastisch maken! Je kunt je moeilijk voorstellen hoe Saul en zijn afstammelingen ooit beter hadden kunnen zijn dan hoe David het gedaan heeft, maar dit vers stelt gewoon dat David niet Gods oorspronkelijke plan was. Maar God was in staat de dingen te laten slagen. 

En dan is er een klassiek vers in 2 Petrus 3 waar staat dat God niet traag is in het nakomen van Zijn beloften: 9 De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. Dit maakt het bijzonder duidelijk dat het NIET Gods wil is, dat er mensen verloren gaan, en toch gaan er mensen verloren. Gods wil komt dus niet automatisch of vanzelfsprekend tot stand. Het punt dat ik duidelijk maak is dus dat Gods plan en bestemming voor jouw leven niet automatisch tot stand komt. Jij hebt dus een keus. 

Dit waren dus drie verzen van de vele andere die dit kunnen bevestigen. Kijk eens naar Jesaja 49. Dit is een voorbeeld waar Jesaja spreekt over hoe God een plan voor hem had, nog vóór hij zelfs maar geboren was. 1 Hoort naar Mij, gij kustlanden, en luistert, gij natiën in de verte. De HERE heeft mij geroepen van moederslijf aan, van de schoot mijner moeder aan heeft Hij mijn naam vermeld. Dit is belangrijk, omdat sommige mensen denken dat God ons gewoon onszelf laat ontwikkelen, en dat op grond van welke talenten en welke mogelijkheden wij ons ontwikkelen, God op een gegeven moment besluit: ‘Hé, die heeft een mooie stem, jou ga Ik gebruiken voor een zangcarrière’. En: ‘Die heeft het vermogen om te spreken, dus die ga Ik als prediker gebruiken’. En: ‘Die persoon heeft een graad in Economie, dus die kan Ik gebruiken als bestuurder’. 
Ik geloof dat God zo helemaal niet werkt. Hier staat dat Hij hem had geroepen toen hij nog in zijn moedersschoot zat. En in vers 5 staat: Maar nu zegt de HERE, die mij van de moederschoot aan vormde tot zijn knecht, om Jakob tot Hem terug te brengen en om Israël tot Hem vergaderd te doen worden – en ik werd geëerd in de ogen des HEREN en mijn God was mijn sterkte.
Hier staat dat hij een roeping had en door God was aangesteld om Israel terug naar Hem te brengen. Dat was het doel waarvoor God hem had aangesteld, nog voordat Hij uit de moederschoot kwam. En ik denk dat dit veelbetekenend is. God kijkt niet naar je op grond van wat je natuurlijke talenten en mogelijkheden zijn. En ik denk dat hij ons vermogens heeft gegeven, wetend wat Zijn bestemming voor ons leven was. Ik zeg dus niet dat er geen verband is tussen die twee. Maar vaak roept God jou juist voor hetgeen waar je volledig ongeschikt voor lijkt te zijn. 

In feite zegt Dave dit voortdurend. Als jij er geknipt voor lijkt te zijn, heeft hij gelijk twijfels of God je wel geroepen heeft. God zal je precies voor die dingen roepen die voor jou onmogelijk lijken. Hij roept niet de mensen die geschikt zijn, Hij maakt degenen die Hij geroepen heeft geschikt. God zal jou bovennatuurlijk roepen, gebaseerd op wat Zijn bestemming met jouw leven is, nog voordat je uit de moederschoot geboren bent. 

Weet je, ik was zeer introvert. Ik kon niemand aankijken als ik met hem sprak. Als iemand me, toen ik 18 jaar was had gezegd dat ik zou gaan prediken, had ik het verworpen. Toen ik 8 jaar oud was, kwam er een evangelist preken in onze kerk, een volle week. En hij nam mij samen met mijn ouders enkele keren uit eten. En hij vertelde mijn ouders: ‘Deze jongen is geroepen om te prediken. Hij is geroepen om pastor te worden’. En hij heeft een volle week geprobeerd om mij me te laten overgeven aan de roeping, zoals wij dat in de Baptistenkerk noemden. En hij wilde dat ik naar voren zou gaan en een belijdenis doen dat ik een prediker zou worden. Maar het enige voorbeeld dat ik had was een baptistenpredikant, die drie punten gaf en een gedicht. En ik wist dat ik dát niet zou worden. En acht jaar oud zei ik: ‘Mooi niet voor mij’. Ik weerstond dit dus. Maar hij was in staat iets te onderscheiden, maar ik weerstond het. 

Als jij me op mijn 18e had verteld dat God me riep om pastor te worden en als ik ook maar naar iets keek in het natuurlijke gebied in mijn leven, dan had ik gezegd: ‘Onmogelijk, onmogelijk, totaal onmogelijk’. Maar als ik nu terugkijk op mijn leven kan ik zeggen dat alles wees in de richting van wat ik nu aan het doen ben. Ik zeg dus niet dat er geen verband is tussen je talenten, vermogens, en bestemming en dat soort dingen. Maar God riep Jesaja nog voordat hij in de moederschoot geroepen werd om dit te doen. Het was niet gebaseerd op de manier waarop hij bepaalde talenten en mogelijkheden in zijn leven had moeten ontwikkelen. 

Jeremia 1 is een krachtig Schriftgedeelte. Dit zijn verzen die God speciaal tot míj sprak in 1972. In ieder geval in het laatste deel van 1972 of in de eerste maanden van 1973. In Jeremia 1 zegt vers 4: Het woord des HEREN nu kwam tot mij: 5 Eer Ik u vormde in de moederschoot, heb Ik u gekend, en eer gij voortkwaamt uit de baarmoeder, heb Ik u geheiligd; tot een profeet voor de volkeren heb Ik u gesteld. Man, dit is een geweldig Schriftgedeelte. Vóór hij ook maar voortkwam uit de moederschoot, heiligde God hem al tot een profeet voor de volken! Hoe ter wereld kun je níet begrijpen dat God een plan en bestemming heeft voor het leven van ieder enkel individu, als je zoiets leest? God heiligde hem, riep hem, stelde hem aan, om een profeet voor de naties te zijn, nog voordat hij maar geboren was. 

Hetzelfde gold voor Johannes de doper. In Lukas hoofdstuk 1 staat dat: 41 En toen Elisabet de groet van Maria hoorde, geschiedde het, dat het kind opsprong in haar schoot, en Elisabet werd vervuld met de heilige Geest. En toen hij geboren werd, begon zijn vader te profeteren en profeteerde wat hij allemaal zou gaan doen. Dat hij geroepen en gezalfd was om de harten van de vaders te doen wederkeren tot de kinderen en de kinderen tot de vaders om de weg te bereiden, om een stem in de woestijn te zijn. Al honderden jaren daarvoor was over hem gesproken in Maleachi, vóór de geboorte van Jezus was al verkondigd wat hij zou gaan doen. En Paulus zegt precies hetzelfde in Galaten 1:15 waar hij zegt dat hij van de moederschoot af aan afgezonderd was en geroepen voor het evangelie. 

Dus in ieder geval heb je hier 4 voorbeelden en de Schrift zegt in Romeinen 2:11 dat God geen aanzien des persoons kent. Het punt is dus dat God een plan, een bestemming heeft voor ieder individueel persoon in deze ruimte. En voor ieder individueel persoon op deze aarde. Of je nu een gelovige bent of niet, ik geloof dat God ieder individueel persoon heeft gemaakt. Sommige mensen denken dat ze een vergissing zijn. Sommige mensen zeggen: ‘Mijn ouders dachten dat ze klaar waren met kinderen krijgen. En wij kwamen opdagen en we waren een vergissing’. Maar weet je, in Psalm 139 staat dat God al mijn lichaamsdelen kende, nog voordat ze gevormd werden. Hij wist alles over mij. Al mijn delen waren geteld terwijl er zelfs nog niets was. Weet je, je was misschien een verrassing voor je ouders, maar je was geen verassing voor God! God kende je, en je bent door God geschapen met een bestemming, een van te voren bestemd plan, een voorbeschikt plan voor je leven. En ik geloof persoonlijk dat God heeft geprobeerd dit aan ieder individueel persoon te openbaren. Ieder persoon. Ik geloof niet dat hier ook maar één enkele uitzondering op is. Sommige mensen gaan door het leven en denken dat God nooit heeft geprobeerd hen te leiden. Maar ik denk werkelijk dat Hij dat wel heeft, gewoon gebaseerd op de Schrift. 

Weet je, ik was een keer op bezoek bij Rob Thompson. Sommigen van jullie kennen hem wel als pastor in Chicago. En dit was de eerste keer dat ik Rob ontmoette en we waren een beetje aan het kennis maken. En hij vroeg me wat mijn getuigenis was. Ik vertelde hem mijn getuigenis, dat ik wederom geboren werd toen ik acht jaar oud was, dat ik altijd God gezocht heb. Ik heb nooit een periode van rebellie gehad, nooit een woord gevloekt heb, geen druppel drank gedronken, nooit enige van deze dingen gedaan. En ik gaf hem mijn getuigenis en toen vroeg ik Rob naar zijn getuigenis. En Rob was gewoon het tegenovergestelde. 

Hij was opgegroeid in een gezin van alcoholisten, was aan de dope, was dronken, ik weet niet, zes of zeven jaar oud al. Er gebeurden vreselijke dingen met hem en hem overkwamen allerlei tragedies. En zijn hersens waren zo beschadigd dat hij rond 18, 19 in een psychiatrische inrichting kwam. Hij kon helemaal niets meer behalve kleine mozaïekjes maken. En dat was al te veel voor hem. Hij was alles kwijt geraakt. Hij kon zich heel weinig meer herinneren. En nadat hij zijn getuigenis had gegeven, nadat ik dat van mij had gegeven, voelde ik me niet goed. Ik dacht: ‘Dit is toch niet eerlijk’. Ik leek zo bevoorrecht te zijn. Ik bedoel, God openbaarde zich al toen ik heel jong was. Ik kan me nog herinneren dat ik vijf jaar oud was en in de achtertuin lag. Ik keek naar de sterren en bedacht: ‘God, er moet een reden zijn voor alles wat er gebeurt en ik bad en vroeg God om iets met mijn leven te doen’. Ik herinner me dat ik als klein kind al vaak dacht: ‘God wat is het doel van mijn leven’? Ik vertelde dat aan Rob en hij keek me strak aan en zei: ‘Luister, God heeft exact zo tegen mij gesproken als hij tegen jou sprak’. Hij gebruikte zelfs exact hetzelfde voorbeeld: ‘Ik kan me herinneren dat ik als klein kind in de tuin lag, naar de sterren keek en tot God bad. En ik zei: God, als er een God is, wat is Uw doel voor mijn leven’? Hij zei: ‘Ik had dezelfde gedachten als jij had’. Hij zei: ‘Alleen koos ik ervoor ze te negeren. Ik ging met de verkeerde vrienden om en koos dit en dat en dit’. 

God sprak exact op dezelfde manier tot zijn hart als dat hij tot dat van mij had gesproken. Ik weet niet waarom ik wel reageerde. Ik groeide in een gezin op, ik had een broer en een zus en ik was het kleintje van ons drie kinderen. En mijn broer en mijn zus zijn allebei in heel andere richtingen gegaan. Ze doen het nu prima en dienen God, maar ze zijn allebei een periode van de weg gedwaald en hebben andere dingen gedaan. En het lag dus niet alleen maar aan de omgeving. Ze zijn in precies hetzelfde huis opgegroeid, gingen naar precies dezelfde kerk, hadden precies dezelfde genen. Aan die dingen lag het niet. Om wat voor reden dan ook, toen God tot mijn hart begon te spreken reageerde ik. 

En bij ieder van jullie, als ik met je zou kunnen praten, zal er een periode in je leven zijn geweest dat je hart gevoelig was voor God. En er was een periode in je leven dat je er van droomde om iets te doen. Maar je bent een andere kant op gegaan, je hebt je hart verhard en het heeft eruit gezien dat je de eerste 15, 20 jaar van je leven je eigen gang bent gegaan. Maar weet je, God had een plan voor ieder van jullie zijn leven, dat waarschijnlijk anders was, dan wat je ervaren hebt. En er was een periode dat God heeft geprobeerd het aan je te openbaren. En ik weet zeker dat als ik persoonlijk met je kon praten, dat er een dag is, die jij je kunt herinneren dat je die grens over bent gegaan en hebt besloten het op je eigen manier te gaan doen. Ik ga mijn eigen weg kiezen. Er zijn er hier een paar die een getuigenis hiervan kunnen geven. 

Maar ik geloof persoonlijk dat God een plan, een doel, een bestemming heeft voor het leven van ieder individueel persoon. En Hij kiest ervoor het aan je te openbaren. Hij dringt bij je aan. Maar jij moet er voor open staan. Hij zal je niet overvallen. Hij zal niet over je heen walsen. Hij zal zichzelf niet aan je opdringen. In wezen, en over dit vers zal ik morgen meer spreken, zegt Hij in Romeinen 12:1 dat we een levend offer moeten zijn. En een offer in deze context moet vrijwillig zijn. Als God het zou afdwingen, zou het geen offer zijn maar moord. Je moet deze dingen vrijwillig zoeken. Je moet jezelf vrijwillig aan de Heer overgeven. En om wat voor reden ook, zijn velen van jullie afgedwaald. Misschien werd je niet opgevoed met goddelijke principes, misschien kwam het door je vrienden, misschien werd je verleid om drugs te gebruiken of wie weet wat dan ook. En daarom ben jij je eigen gang gegaan. Maar ik kan je verzekeren dat God een plan had. Een van te voren beschikt plan, waar alle gekwetstheid, alle pijn, de smarten, de fouten, de mislukkingen waar veel van ons doorheen zijn gegaan niet in opgenomen waren. 

Ongeacht waar jij je op dit moment bevindt, God is zó geweldig dat Hij nog steeds in staat is om een koers uit te zetten van waar je nu bent naar waar Hij bedoelde dat je zou komen. God kan je door alles heen helpen wat je hebt gedaan. Ongeacht het zootje wat je zelf van dingen hebt gemaakt. God heeft nog steeds een voorbestemd plan. En Romeinen 11:29 zegt dat de gaven en roeping van God onberouwelijk zijn. Dat betekent dat God ze nooit intrekt. Het doet er niet toe wat je hebt gedaan, het doet er niet toe of je wat dan ook verprutst hebt. Gods bestemming, Zijn voorbestemde plan voor jouw leven bestaat nog steeds. Je bent niet te ver gegaan om er nog in te kunnen passen. God heeft nog steeds een doel en een plan voor ieders individuele leven en alleen als je ontdekt wat dat is, ben je in staat om het te gaan vervullen. Ik geloof niet dat je toevallig Gods bestemming voor je leven kunt vervullen! 
En ik baseer dat op wat ik in de Schrift lees. Je ziet mensen aan wie God zich openbaart. En soms werken ze met Hem mee, en als ze met Hem meewerken zie je geweldige dingen gebeuren, zoals met Jozef. Je ziet dat het niet uitmaakt waar hij doorheen gaat, hij komt er weer bovenop. God is met hem. Je zult slagen. Het doet er niet toe wat de belemmeringen zijn. Je bent nog steeds in staat dat plan te vervullen. En dan zie je andere mensen die niet meewerken, zoals Saul waar we over lazen. God had hem opgericht en Zijn doel was dat zijn koninkrijk voor eeuwig in stand zou blijven. En dan had je kunnen lezen over de zekere genadebewijzen aan Saul in plaats van de zekere genadebewijzen aan David. God had een plan voor hem, maar Saul ging zijn eigen gang. En daardoor mistte hij God bestemming en Gods plan. En ik verzeker je dat ik denk dat er heel veel mensen zijn die dat doen. 

De allereerste stap die je moet nemen om je bestemming te vervullen, is dat je volledig overtuigd moet zijn dat God een bestemming en een plan heeft voor ieder individueel persoon hier aanwezig. Je bent door God voor een doel geschapen. En het is niet aan jou om maar te doen waar jij zin in hebt en dan God te vragen om dat te zegenen. Weet je, dat is er een van de voordelen van: als je weet dat je precies aan het doen bent wat God je heeft gezegd om te doen. 

Ik bid bijvoorbeeld nooit voor samenkomsten en ik ga God niet vragen om me te zegenen en ik vraag God niet voor al dat soort dingen. Want als je Gods leiding volgt, is het tegen de tijd dat je daar aankomt, zoals Paulus zei: ‘Ik weet dat als ik kom, dan kom ik in de volheid van de zegeningen van God’. Want hij wist dat hij God volgde. Het enige wat hij deed was wat God hem vertelde te doen. En daarom kon hij op de volledige steun van God rekenen, en dat alle zalving en aanwezigheid van God gemanifesteerd zou worden. 

Als je gewoon zou gaan doen wat God je zegt te doen, dan is er een automatische zalving op. Het zou bijzonder oneerlijk zijn van God, om je te roepen, of je te vragen iets te doen en het je vervolgens in je eigen kracht te laten doen. Want alles wat God ons vraagt te doen is bovennatuurlijk. Als het niet bovennatuurlijk is, dan is het oppervlakkig. God zal je roepen voor iets dat boven je natuurlijke vermogens ligt, zodat je van God afhankelijk moet zijn. God zal elk en iedereen van ons boven zijn macht beproeven. En je zult dus op Gods vermogens moeten vertrouwen. En in plaats van dat je dus gaat bidden: ‘Oh God, alstublieft, zegen deze onderneming, oh God, zegen alstublieft dit en dat’. Zoek gewoon uit waar God je voor geroepen heeft en dat is allang gezegend. Er is al een zegen op waar God je toe geleid heeft te doen. 

De enige sleutel is dus, dat je een relatie met God moet hebben die innig genoeg is dat je weet, dat wat je aan het doen bent door God voorbestemd is. Dat het is wat Gods plan voor je leven is. En als je dat gevonden hebt, en je begint te doen waar God je voor aangesteld heeft, hoef je God nooit te vragen je te zegenen. Niet alles wat goed is, is van God. 

Ik herinner me dat ik in Vietnam een legerpredikant had die ik assisteerde. En deze man, áls hij wederom geboren was, en hij beweerde tegen mij van wel, maar als hij dat was, dan was hij ook maar náuwelijks wederom geboren. Het was nou niet bepaald overduidelijk. In feite bediende ik aan hem, want hij vroeg mij over de Schrift, en ik moest hem helpen om zijn preken voor te bereiden. Want hij had geen flauw idee. Maar in ieder geval, ik vroeg hem: ‘Waarom ben je eigenlijk legerpredikant’? En hij zei: ‘Nou, ik wilde iets goeds doen met mijn leven. Dus ik dacht erover om arts te worden of een prediker. En als legerpredikant heb ik een gegarandeerd salaris en dat soort dingen’. Hij werd dus predikant omdat hij iets goeds wilde doen. Man, dat is helemaal geen reden om legerpredikant of dominee te zijn. 
Ik weet niet of er hier zo iemand is, maar er zijn verhalen van mensen die predikant zijn omdat hun moeder wilde dat ze predikant zouden worden! Ze heeft altijd voor een predikant gebeden. Wat een trieste reden om predikant te zijn. Omdat je moeder wilde dat je predikant zou zijn! Of het hoort zo in de familie, of gewoon omdat je helemaal niets anders kon! Ik denk dat dit zielig is. Ik lijk daar waarschijnlijk meer op dan wie dan ook hier. Ik was nooit ergens echt goed in. Dit is eigenlijk het enige dat ik ooit gedaan heb. Maar het zou een schande zijn om een inkomen als predikant te verdienen omdat ik niets anders kan. Dat is een zielige instelling.

Weet je, Paulus begon altijd met: ‘Paulus, Apostel door de wil van God, naar het gebod of de roeping van God’. Man, je hebt niemand anders nodig om je te roepen. Of iemand die het voor je uitzoekt. Of dat je een muntje opgooit en dit was de beste keus of mogelijkheid die je had. Je moet gewoon wéten dat God je aangesteld heeft om iets te doen. En als je leeft met een gevoel van bestemming, maakt het een groot verschil uit in de manier waarop je leeft. Het maakt een groot verschil of je weet dat God een bedoeling heeft. Dat je geen vergissing bent. Zelfs de dingen die je als negatief beschouwt in je leven en zwakheden, weet je, die kunnen allemaal passen in het plan en de bestemming van God. God kan die zwakheden nemen en je in die gebieden sterk maken. Als je geen idee hebt van je bestemming en niet overtuigd bent wat je gaven zijn, wat je roepingen zijn, wat Gods plan voor je leven is, dan moet je dat uitzoeken. 

Dit gaat in stappen en in fases. En in de meeste gevallen laat God je niet van het begin af aan het einddoel zien. Maar ik wil het je zó vertellen. Als jij een zeker gevoel voor bestemming hebt, als God je al íets heeft laten zien, en je volgt dat niet eens op, waarom zou God je de volgende stap laten zien, of stap nummer 3 of stap nummer 10 als je nog niet eens de eerste stap doet. Want het enige dat dit zou doen is dat je nog zwaarder verantwoordelijk wordt. In plaats van dat je schuldig bent aan het niet doen van het éne ding dat Hij je heeft gezegd, word je schuldig aan het niet doen van tien dingen die Hij je heeft gezegd. Waarom zou God je de volgende stap laten zien als je niet eens deze doet. 

Ik weet dat ik tegen heel veel predikanten spreek. Sommige van jullie werken al twintig, dertig jaar. Maar ik voel op dit moment in mijn hart dat er hier mensen zijn aan wie God meer heeft geopenbaard dan waar ze feitelijk in wandelen. En je bent bang om uit te stappen en sommige van die dingen te doen. Misschien ben je een van diegenen die gewoon een patroon zijn gaan volgen en de dingen doet die alle anderen ook doen. Je gaat voor zekerheid. Je bent wellicht niet overvloedig, maar je overleeft en je bent bang om wat je hebt te laten gaan omdat je het tenminste net redt. Maar je bent helemaal niet tevreden en blij met waar je mee bezig bent. Je weet dat God je in een andere richting aan het leiden is. Maar je bent te bang om uit te stappen. Ik geloof dat God iemand hier aan het aansporen is omdat God een doel heeft voor je leven. En de enige manier om je volledige potentieel te bereiken is uitzoeken wat dat doel is en ervoor gaan. 
En ik geloof dat zelfs als je faalt, als je echt probeert te doen wat God voor je heeft, dat God veel blijer met je is dan dat je wel een openbaring hebt gehad, en een aandrang in je hart, maar dat je bang bent om uit te stappen. Misschien omdat er een stap in geloof voor nodig is, of dat er een mogelijkheid tot mislukking is, of iets dergelijks. Weet je, God zal je altijd iets laten doen dat de mogelijkheid van falen in zich heeft. Dat noemt de Bijbel nu geloof. Het is misschien een andere manier om het te zeggen, maar dat is in principe wat geloof is. 

Toen de Heer ons opdracht gaf om dit gebouw af te bouwen, hadden we zeker 3 miljoen uitgegeven alleen al aan de constructie. En we moesten het gebouw nog helemaal afwerken. En de Heer zei dat we het zonder lening moesten doen. Dat was op basis van een profetie die Dave Duell ons gaf bij een van onze leidersconferenties. En weet je, dat was een stap in geloof. Want we waren enorm uitgebreid. En we hadden veel meer geld nodig om onze lopende kosten te dekken dan ooit tevoren. En de Heer vertelde me om dit gebouw af te werken zonder een lening af te sluiten en gewoon te geloven dat het geld binnen zou komen. Weet je, als dat niet van God was, dan stond ik op het punt om onze bediening om zeep te helpen. Want het tempo waarop onze inkomsten binnenkwamen, was niet genoeg om drie miljoen binnen te halen. En we konden dit gebouw niet gedeeltelijk in gebruik nemen. Dat stonden ze niet toe. Je moest alle vergunningen en inspecties halen. Alle mensen die vorig jaar hier waren, weten dat we een brandwacht moesten betalen om hier op ons te passen, omdat we nog niet aan al deze dingen voldeden. 

Dus om alles af te bouwen, de vergunningen te krijgen om ons in staat te stellen om hier in te trekken, en dan te zeggen ‘ik ga geen lening afsluiten, het extra geld gaat binnenkomen’. En gezien het niveau waarop ons geld binnenkwam, had het me gemakkelijk tien jaar gekost, misschien wel vijftien jaar om dat te doen. En ik zwoer tot mijn eigen schade en zou hier niet op terugkomen. We zouden het doen. Weet je, het was een enorme gok als je naar het natuurlijke keek. Het was een enorme stap in geloof en het had alles kunnen verwoesten. 

Want in onze school, en velen van jullie weten dit niet, maar in onze andere school daarginds hadden we zo’n 120 mensen. In een zaal die eigenlijk geschikt was om hooguit 60 mensen te bevatten. We waren zo lang doorgegaan als we maar konden. We hadden mobiele toiletten buiten. In de winter moesten de mannen naar buiten om van de toiletten gebruik te maken. Weet je, de school had ter ziele kunnen gaan als we geen groter gebouw zouden krijgen. De bediening kon de telefoontjes niet meer aan die binnen kwamen en dat soort dingen. Wij móesten iets hebben, en toch voelde ik dat God me zei om het schuldenvrij te doen. Ik heb een stap in geloof gedaan die werkelijk 25 à 30 jaar bediening om zeep had kunnen helpen, of wat het toen ook was. 

Weet je, het was een enorme gok. Maar ik deed het en er was duidelijk een zalving op. Er kwam meer dan 3 miljoen dollar binnen en dat was binnen net iets meer dan een jaar. Het was 13 maanden of zoiets. En dat was extra bovenop onze normale inkomsten. En we hadden ook nog eens de grootste uitbreiding van onze bediening in die 12 maanden die we ooit maar hadden. Het was niet dat we alles maar bij elkaar schraapten, we breidden gewoon uit. Meer dan ooit. Het was het grootste ding dat ons ooit financieel is overkomen. En nu hebben we een gebouw dat zo’n 7 à 8 miljoen waard is, en we zijn er minder dan 3 miljoen op schuldig. Dat was de oorspronkelijke lening op de aankoop van het gebouw. Het was het beste wat we ooit hebben gedaan. We zijn duizend keer beter af. Het is geweldig. Maar weet je, het was ook een enorm risico. 

En sommigen van jullie hebben iets van God op je hart gekregen, om uit te stappen. En Hij heeft je ergens toe geleid. Maar je bent bang om die stap in geloof te maken, omdat je bang bent voor de mogelijkheid van falen. En toch is dat precies waar het allemaal om gaat. Het gaat om God te vertrouwen. God zal je roepen om iets te doen dat boven je natuurlijke aangeboren vermogens uit gaat. Hij zal je roepen om iets te doen waarbij de mogelijkheid van volkomen vernietiging en falen bestaat. Maar als jij gaat wachten tot je alles op een rijtje hebt zodat er totaal geen risico bestaat, ga je niets voor God doen. Zo is het nu eenmaal. 

En zie je, als jij begrijpt dat je niet maar iets doet en God vraagt om het te zegenen. Ik verzeker je, dat toen wij deze beslissing namen zei ik niet: ‘God, dit is wat ik graag wil doen, ik vraag U om mij hier in te steunen’. Zo heb ik het niet gedaan. Maar ik was aan het bidden en vroeg: ‘Heer, wat is er aan de hand’. En de Heer herinnerde me aan een profetie, een Woord van God, die Dave Duell had uitgesproken. Ik bad erover. Ik besteedde er meer dan een week aan om over te bidden en me te verzekeren, want dit was een cruciaal besluit. En het was niet zo dat ík het besluit nam en God vroeg om het te zegenen. Het was God die zei: ‘Dit is wat Ik wil dat je doet. Dit is deel van dat voorbestemde plan, dit is deel van die bestemming’. En als je dat opvolgt, is er een zalving op het doen waarvoor God je roept om te doen. Daardoor is het de grootste financiële zegen die ik ooit heb gezien in mijn bediening. God heeft ons bovennatuurlijk gezegend. 

En weet je, er zijn sommigen van jullie die God op dit moment aanspreekt. Hij heeft je voor meer voorbestemd dan wat je nu aan het doen bent. En je plant te veilig, want je bent bang om uit te stappen en dingen te doen. Wat ik vanavond over probeer te brengen is, dat God een voorbestemd plan heeft voor een ieder van jullie. En als je ontdekt wat dat is, en als je zeker weet: ‘God, dit is wat U me vertelt te doen’, dan zeg ik: ‘Ga er voor’. Want dát is waar de stroom is, dát is waar de zalving is. Je zult meer voorspoedig zijn als je daarvoor je nek uitsteekt en op het hakblok legt, en als je een mogelijke kans op mislukken neemt, dan dat je op veilig speelt. 

Maar je móet op het punt komen: Wat is het dat God me zegt te doen? Je moet op dit punt komen dat het niet zo is dat jíj zegt: ‘Dit is mijn visie, dit is waar ik voor geloof en ik vraag God om het te zegenen’. Weet je, ik hecht niet zoveel waarde aan het stellen van visie’s en doelen. Ik ben er niet tegen. Ik begrijp dat mensen dat soort dingen doen. Maar ik maak geen vijfjarenplannen en doe dat soort dingen en ga dan zeggen: ‘Hier ga ik God voor geloven’. In plaats daarvan zoek ik de Heer en zeg: ‘God, wat wilt U dat ik doe’. En God geeft me dan leiding en die volg ik gewoon. Mijn enige doel is: God kennen en doen wat Hij me zegt te doen. 

En ik vind het gewoon eng om te gaan zeggen: ‘Dit is de lijst van dingen waar ik God voor geloof, ik dring aan, en klamp me aan God vast, en ik laat niet los totdat God deze dingen doet’. Dat is gewoon niet de manier waarop ik mijn leven leid. Ik vind dat gevaarlijk. Je loopt het risico je eigen dingen daar in te stoppen. Je kunt je vergissen in wat je persoonlijke doelen zijn. En een teleurgestelde verwachting maakt het hart ziek. En het leidt ertoe dat je ontmoedigd raakt en dat soort dingen. Maar als jij gewoon je leven leidt en vraagt: ‘God, wat is úw bedoeling, wat is úw bestemming. Waar hebt U me toe geroepen?’ En dan, als God dat aan je heeft geopenbaard, moet je moedig zijn en stappen in geloof zetten. Want ik garandeer je, als God je geroepen heeft om iets te doen, dan is dat groter dan jij.

Nogmaals wil ik teruggrijpen op die illustratie die ik gebruikt heb. Wij werken allemaal voor God. Wij allemaal. Hij zou onze baas moeten zijn. Heb jij je functiebeschrijving al gehad? Weet jij precies wat Hij wil dat je doet? Weet je, wij hebben een televisieafdeling. Maar het is niet genoeg om te weten: ‘Ik zou in de TV afdeling moeten werken’. Wat is jouw taak in die TV afdeling? Daar zijn allerlei verschillende taken. Het is niet genoeg om te zeggen: ‘ik ben tot de bediening geroepen’. Nou, dat is geweldig. Maar welk deel van de bediening wil Hij dat je doet? Wat is het dat Hij wil dat je doet? Ben jij op de juiste plek? Heb jij de juiste positie? Is dit de juiste tijd? Er komen heel veel dingen bij kijken. 

Wij moeten niet een Woord van God krijgen en er een hele paragraaf van maken. Wij moeten een Woord van God krijgen en ervoor zorgen dat we precies doen wat God ons opdraagt om te doen. En ik ben er zeker van dat er mensen zijn bij wie een kleine aanpassing een enorm verschil kan uitmaken in wat er in je leven gebeurt. Misschien heeft God je wel gezalfd om iets te doen. Maar doe je het ook op de manier die God je heeft gezegd om te doen? Is dit wel Gods moment om het te doen? Of volg je gewoon maar de patronen van anderen? Je bent op een of andere Bijbelschool geweest. En daar hebben ze een busbediening, en dus ga jij ook maar op die manier evangeliseren. Weet je, dat kan best Gods bestemming voor iemand anders zijn, maar Hij kan voor jou een volkomen ander plan op het oog hebben. 

Ik verzeker je dat er in het Lichaam van Christus heel wat nageaapt wordt. Alleen maar omdat we niet die diepgang in de relatie met God hebben die ons in staat stelt rechtstreeks van God te horen wat Hij wil dat we doen. We hebben ergens een vaag idee en dan imiteren we een ander om dat te doen. En tot op een bepaalde hoogte is dat ook in orde. Paulus zei: ‘Volg mij na’. Maar ik geloof dat je een rechtstreeks woord van God nodig hebt om precies te weten hoe God wil dat jíj de dingen doet. 

Weet je, er is ook niets mis met het sluiten van een lening op een gebouw, om zoiets als dit te kunnen doen. Ik ben niet als sommige mensen die beweren dat het een zonde is om een lening af te sluiten. Omdat het zonde zou zijn om in schuld te staan. Dat is niet wat ik zeg. Maar ik zeg dat het Gods wil was voor míj om dit schuldenvrij te doen. En dan kun jij wel gaan zeggen: ‘Dat ga ik ook doen’? Nou, is dat jóuw voorbeschikte plan, is dat wat God jóu heeft gezegd om te doen? Misschien is er een andere manier voor jou. 

Je hebt genoeg persoonlijke relatie met God nodig, dat Hij met je kan spreken en converseren. Mannen, jullie die in de bediening zouden moeten staan, je zou van God moeten kunnen horen. Als je in de bediening bent en God spreekt tot je, laat Hem spreken. Wat is het dat God wil doen? Ik heb vandaag een brief gelezen van John Williamsen over het trainen van leiders en dat soort dingen. En hij had een woord van God, en dit is wat God hem aansprak om te doen. 

Weet je, ieder van ons, tot de laatste man, ik geloof dat we zó dichtbij zijn. Ik bedoel, we hebben de almachtige God die binnen in ons woont, we geloven in de bovennatuurlijke macht van God. Het enige wat je nog nodig hebt is één woord. Eén kleine aanpassing. Eén woord van God om gewoon álles te veranderen, om de bovennatuurlijke kracht en vermogens van God vrij te zetten. Ik ben er absoluut van overtuigd dat God ieder van jullie persoonlijk kent, en jouw situatie. En het enige dat ervoor nodig is, is dat als jij God en Zijn woord duidelijk kunt horen spreken, God iedere bediening die hier zit kan nemen en je zult gewoon explosieve groei ervaren. Enorme resultaten. Grotere manifestatie van financiën dan die je ooit gehad hebt. Voor God is er geen probleem. Het enige probleem is, dat wij ons eigen ding doen en daarin verstrikt zijn. 

Het is niet aan mij om te oordelen. Ik zal geen namen noemen, maar ik denk aan één prediker, die een van de meest beroemde predikers was van onze generatie. Hij deed allerlei dingen en kreeg toen het verlangen om een ding van ik geloof $ 20 miljoen te bouwen. En het bleek ‘een Ismaël’ te zijn. En sinds dat is gebeurd, is die bediening in elkaar gestort. Ze bestaan nog wel, maar ze hebben nauwelijks nog enige invloed. Het komt niet meer in de buurt van de impact die ze ooit hebben gehad. En ik geloof dat het gekomen is omdat ze begonnen zijn hun eigen ding te doen. En ik verzeker je dat het een doodskus is. 

Je kunt nooit zover komen dat je gewoon maar je eigen ding kunt gaan doen. Ik heb het zelfs mijn eigen staf hier verteld. En ik heb verschillende dingen gepredikt, ook een onderwijs over Jozef, dat dit punt duidelijk maakt. Ik geloof dat het gevaarlijkste moment in ieders bediening het moment van succes is. Want als je klein bent, en je worstelt, en er komt niemand naar je kerk, mensen blijven met drommen tegelijk weg, dan heb je weinig keus. Je móet wel op God vertrouwen want je hebt niets anders. Maar als je een kerk met 2 à 3 duizend leden hebt, dan komt er een financiële stroom binnen en kun je dingen in het vlees gaan doen. En dan zullen er een periode lang nog steeds financiën binnenkomen. 

Onze bediening doet het op dit moment best goed en God zegent ons echt. En ik ben er van overtuigd dat als ik nu op zou houden met God te dienen en God te zoeken dat de zaden die ik heb gezaaid nog steeds zouden opkomen en we nog een lange periode voorspoedig zouden zijn. Ik kan best mijn gang gaan en mijn eigen ding gaan doen. Ik kan best gaan roepen: ‘We gaan dit of dat doen’, en dan honderd of tweehonderdduizend dollar per maand uitgeven en iets doen. Maar weet je, zoiets kan ik een poosje doen. Het duurt misschien zes maanden tot een jaar voordat het me ingehaald heeft. 

Tien, vijftien jaar geleden kon ik me nog niet eens veroorloven iets te doen dat vijfhonderd dollar kostte. Ik bedoel, we leefden zó dicht bij het randje. Mijn bestuur, al die mensen hier van mijn bestuur kunnen je vertellen dat als ik een fout van vijfhonderd dollar had gemaakt, dat het de bediening had kunnen laten kelderen. Zó dicht zaten we op het randje. Nu kunnen we een fout maken van een miljoen of een half miljoen dollar en ik kan mijn eigen ding gaan doen. Maar als het niet van God is, zal het dezelfde vernietigende kracht hebben als in de tijd dat het om vijfhonderd dollar ging. Je kunt je dit gewoon niet veroorloven. 

Maar de meeste van ons hebben de neiging meer van God afhankelijk te zijn als je met de rug tegen de muur staat, maar als je succes hebt en de dingen beginnen te draaien, hebben we de neiging ons eigen ding te gaan doen, omdat we denken: ‘Oké, ik denk dat ik dit nu wel kan doen. Er is een financiële stroom op basis waarvan ik dit kan doen’. Dat is gevaarlijk. En ik denk dat dit heel wat mensen overkomt. 

Als je dit idee hebt waar ik over gesproken heb, dat je een bestemming hebt, en dat het is voorbeschikt. God heeft je niet maar opgewonden als een klok, je in de goede richting gezet en je gevraagd om maar zo goed mogelijk je best te doen. God heeft een doel voor jou, een bestemming. Hij heeft een plan voor jou. Ik bedoel een heel specifiek plan voor jouw toekomst. Niet alleen om mee te beginnen, maar ook het einddoel. Hij heeft een plan voor álles onderweg, de hele weg lang. En Hij gaat dat niet aan jou opdringen, maar de enige manier waarop jij ooit je volledige potentieel bereikt en succes zult hebben, is door Gods plan te volgen, op iedere stap onderweg. 

Als je daar een gevoel van hebt, geloof ik dat het één van de dingen is die je op het spoor houdt als je op het punt komt dat je een fout kunt maken. Als je dus wél een financiële stroom hebt, en in staat bent je eigen ding te gaan doen, en als je dan deze instelling hebt: ‘God, ik ben hier niet gekomen door mijn eigen ding te doen. En ik zal zeker niet in staat zijn stand te houden als ik mijn eigen ding ga doen’. Als je van God afhankelijk blijft en erkent dat je een bestemming voor je leven hebt, maakt dat een verschil. Het maakt verschil in de manier waarop je leeft. Je moet je leven leiden met een gevoel voor bestemming. Je moet beseffen dat iedere dag als je opstaat, God een doel heeft met die dag. 

Je moet deze week leven met een geloof in bestemming, dat je hier niet per ongeluk bent gekomen. Dit is door God voorbestemd geweest. Je moet geloven dat God je hier gebracht heeft, al deze predikers, de muzikanten, alle mensen die hier zijn, waar je ontmoeting mee hebt. Er zijn Goddelijke mogelijkheden tot relaties hier aanwezig. En er zijn dingen die God hierdoor wil bewerkstelligen. Dus je moet hier deze week iedere dag komen en zeggen: ‘God, ik geloof dat ik hier met een bedoeling ben. Er is een reden waarom ik hier kwam. Ik heb iets te ontvangen’. En als je deze week met een gevoel voor bestemming leeft, met je antennes uitgestoken, zul je veel meer resultaat krijgen dan als je hier komt en het is een leuk uitje voor je en je gaat je hier vermaken en je eigen ding doen. Je moet beseffen dat God een bestemming en een bedoeling heeft voor alles. En als je zo gaat leven, zul je een ander leven hebben dan wie zijn eigen plannen maakt en God vraagt ze maar te zegenen. 

Is dit niet goed? Ik heb dit voorbeeld eerder gebruikt, maar als je hier op een van die smalle weggetjes rijdt, en er zit iemand voor je die heel langzaam is, en er is geen mogelijkheid om te passeren, want er zitten steeds van die heuveltjes en dat soort dingen, en je krijgt geen mogelijkheid om in te halen, je gaat maar heuvel op en af, en er is verder niemand op de weg, maar als je iemand in een helikopter boven je zou hebben, die wel over de heuvels kan kijken, en je hebt met hem contact, kan hij je vertellen of het veilig is om in te halen, ook al zit je op een helling. Met andere woorden, jóuw visie geeft je misschien niet die vrijheid, maar iemand met een betere visie dan jij kan het je vertellen en je daardoor helpen de goede beslissingen te nemen. 

En zo is het ook met God. Jij kunt niet ver genoeg kijken om in staat te zijn de juiste besluiten te nemen, alleen maar op basis van je eigen wijsheid. Maar als je met God in contact staat, en je zou denken dat predikers contact met God zouden moeten hebben, als wij zouden luisteren en God tot ons laten spreken, kan God je precies vertellen wanneer het tijd is om met dat bouwprogramma te beginnen, wanneer het tijd is om uit te stappen en deze of die dingen te doen. En ik verzeker je, als je zou vertrouwen op het feit dat jij niet God vraagt om het te doen, maar dat God jóu instructies geeft, en je zegt: ‘Nú is het moment om te versnellen en dit of dat te doen’. En als jij die instructies opvolgt, man, we zouden zó voorspoedig zijn. We zouden voorspoedig zijn en slagen waar andere mensen zouden worstelen.

Weet je, God heeft mij er goed voor laten staan. Er zijn miljoenen dingen die ik heb gedaan, en als ik erop terugkijk, en als het niet van God was geweest, had dat het eind van alles betekend. Maar op die momenten zelf, dacht ik daar zelfs niet eens aan. Het was geen strijd, omdat ik overtuigd was, dat dit was, wat God me had gezegd te doen. En ik volgde dat gewoon op. 

Weet je, ik gaf tapes gratis weg. En toen ik dat in het begin begon te doen waren er zoveel mensen die me daar voor bekritiseerden. Venetta Copeland kwam naar me toe en bestrafte me ‘in de naam van de Heer’: ‘zo zegt de Here, gij zult die tapes verkopen’. En mensen deden allerlei dingen tegen me en zo. Maar weet je, het was gewoon iets dat God in mijn hart legde. Ik dacht er niet over na, ik zag er geen voordeeltje in. Het was gewoon: ‘Dit is wat God me zegt te doen’. Maar als ik er nu op terugkijk, is dit een van de beste dingen die we ooit hebben gedaan. Er zijn zoveel meer mensen die aangehaakt zijn op mijn bediening, alleen maar omdat het gratis is. 

En niet alleen maar omdat het gratis is voor hén. Maar er zijn mensen geweest die me vertelden: “alleen maar omdat je het gratis maakt voor andere mensen kun jij gewoon geen oplichter zijn”. Daardoor stellen ze zich open om te luisteren en te ontvangen. Ze laten daarom hun voorzichtigheid en voorbehoud vallen. En het is het beste dat ooit is gebeurd. Ik sprak onlangs met onze computerman, en we hebben gewoon 130 van mijn onderwijzingen gratis ter beschikking gesteld op het web. Je kunt ze als mp3 downloaden en luisteren. En het is waarschijnlijk meer dan 200 uur van mijn onderwijs. En ze zijn allemaal gratis en vrijelijk beschikbaar op het web. En de reacties vliegen gewoon de pan uit. Gewoon door van mond tot mond reclame. We hebben er nog nooit voor geadverteerd tot nu toe. En sommige mensen zeggen: ‘Kijk eens naar al het geld dat je misloopt’. En ik zeg: ‘Kijk eens naar al de mensen die we bereiken’. Ik zaai zaad in hun leven. En weet je, het komt wel naar me terug. Ik zal er om gezegend zijn. Wacht maar gewoon af, we zullen er voor gezegend worden. 

Het is verbazingwekkend voor predikers, het is heel wat gemakkelijker om te prediken ‘geef en je zal gegeven worden’ als jij degene bent die het offer ontvangt. Maar als jij degene bent die weggeeft wordt het heel wat moeilijker. Maar weet je, het werkt! Het werkt! 

Er zijn heel wat dingen die ik heb gedaan, waarvan ik op het moment dat ik het deed niet eens besefte hoe belangrijk het was. Maar het heeft volmaakt uitgewerkt. En het is gewoon omdat ik weet dat God een plan heeft, en ik concentreer me op mijn relatie met Hem. En als God me zegt iets te doen, dan doe ik het. En God laat me er gewoon stralend uit zien. God zal je succesvol maken. 

Ik kan zelfs zover gaan te stellen dat als iemand hier echt werkelijk moeite en worsteling heeft, dat het waarschijnlijk komt omdat je niet duidelijk Zijn instructies opvolgt. Want God maakt geen fouten. Nou zullen we allemaal moeilijke tijden meemaken, ik beweer niet dat je nooit een probleem zult hebben, maar ik zeg wel, dat als dit voortdurend zo is, als je er al tien, twintig jaar mee worstelt, en het lijkt er wel op alsof je gewoon geen stap verder komt, dan is er iets niet in orde. Dat is niet de manier waarop God je leidt. Je hebt misschien enige informatie en enige leiding van God, maar je doet de dingen niet op de manier waarop God je leidt, want God zou je naar succes leiden. God is een vermenigvuldiger, geen verdeler. Amen? 

De Heer wil dat het evangelie dat je predikt de mensen bereikt. Hij wil de levens van mensen veranderen. Iedereen kan moeilijke tijden meemaken, maar ik verzeker je, dat je daar niet in moet blijven. God wil dat je slaagt. En succes hoeft niet te betekenen dat iedereen hier een kerk met meer van vijfduizend leden moet hebben. Maar je móet kunnen slagen. 

Nou, Tim Morris daarachter, is pastor in een plaats, ik dacht dat het, 1200 mensen of zoiets is? En je hebt gewoon niet het potentieel voor kerkgroei in zo’n plaatsje als in een stad van een miljoen mensen. Lawson Perdue hier, was ooit pastor in ‘Kid Carson’. En hoeveel mensen had je in je kerk? Zo’n honderd mensen? Maar er woonden maar zo’n 300 mensen in het hele dorp. Weet je, dat was gewoon een enorm succes. En hij had een gebouw dat was afbetaald. En hij gaf heel veel aan zending en over de hele wereld. En het was een super succesvolle kerk. Maar hij had maar honderd leden, en ‘Kid Carson’ is misschien niet gelijk het eind van de wereld, maar je kunt het van daaraf zien, zo dichtbij. Dat is een succes.

Maar vat niet verkeerd op wat ik zeg. Je hoeft niet per se een kerk van twee, drieduizend mensen te hebben zoals sommigen hier, maar je moet doen en slagen in dat waar God je toe geroepen heeft om te doen. Er zou een gevoel van tevredenheid moeten zijn, en weten dat je precies bent waar God wil dat je bent. En misschien heb je het doel nog niet bereikt, maar je bent precies op het punt waar je op de weg naar toe zou moeten zijn. Je bent misschien nog niet gearriveerd, maar je bent in ieder geval op weg. Je zou in de juiste richting aan het gaan moeten zijn. Amen?

Dus laat ik je het volgende vragen. Ik weet dat we hier heel veel predikers hebben en dat soort mensen. Voor sommigen van jullie kan dit vernederend zijn, maar hoeveel van jullie zouden gewoon eerlijk willen zijn en zeggen: ‘Ik heb wel enig idee, maar ik weet niet precies wat Gods bestemming en plan voor mijn leven is. En ik kan het op geen enkele manier per toeval vervullen. En dus wil ik een besluit nemen en zeggen: God, ik wil Uw bestemming voor mijn leven weten’.
Dat is de eerste stap. Je kunt het niet vervullen als je niet weet wat het is. Het gaat niet per ongeluk gebeuren. Net zo min als een medewerker een bedrijf binnen kan gaan en maar raden wat de werkgever nodig heeft. Je werkgever moet je een werkbeschrijving geven en precies vertellen wat je moet doen. 

Ik wil dus vragen, hoeveel van jullie hier vanavond zijn eerlijk en nederig genoeg om te zeggen: ‘Weet je, ik weet gewoon niet precies wat mijn bestemming is. En ik wil het weten. En ik ben dit weekend hier en geloof dat God me dingen gaat laten zien. En ik wil dat ontvangen’. Als jij dat bent, en je weet het niet zeker, wil ik dat je gaat staan waar je bent en ik zal je voorgaan in gebed en we gaan geloven dat deze week een keerpunt in je leven wordt. 

Nog iemand anders? Ik ga bidden dat het niet voor je zal werken als je blijft zitten. Je zult moeten gaan staan als je dit gebed wilt ontvangen. Weet je, vanaf de tijd dat de Heer mijn leven aanraakte, 23 Maart 1968 weet ik dat ik een bestemming heb. En ik heb er niet altijd een heldere kijk op gehad, maar ik wist wel dat ik er een had. En ik heb de stappen genomen die hij me liet zien en ik heb nu de helderste kijk erop ooit. Maar weet je, ik kan me zelfs niet eens indenken hoe je jezelf gemotiveerd en op koers kunt houden als je niet weet waar je naar toe moet. Hoe bepaal je of je enige voortgang boekt als je niet eens weet welke kant je op moet? Dit is essentieel. Dit is werkelijk heel belangrijk. Nog iemand anders? 

Vader, ik dank U voor al deze mensen, en Vader, wij vernederen onszelf vanavond en ontvangen het Woord. Vader wij geloven dat U net als bij Jesaja, net als bij Jeremia, net als U bij Johannes de Doper en Paulus deed, dat U hebt gezegd dat U hen geroepen hebt en apart gezet voor Uw werk, nog terwijl ze in de moederschoot waren.
Vader, ik dank U dat U al deze mensen die hier staan van te voren bestemd hebt. U hebt een bestemming voor hen. En Vader, het is voor U duidelijk, en U wilt het ook aan ons duidelijk maken. Vader, daarom vernederen wij ons voor U door te zeggen: ‘Vader, we weten het niet zeker. We hebben misschien wel enig begrip, maar er is geen helderheid. En Vader, wij vragen U om aan ons helder te openbaren, om duidelijk te spreken’. 

Vader, wij nemen deze week deze tijd en vragen U om het aan ons te openbaren. Vader, om ons duidelijk zonder een spoor van twijfel Uw plannen en doelen te openbaren. Alles waar U ons voor geschapen hebt. Wij zijn juist daarvoor op dit moment op deze wereld gekomen. Om in staat te zijn iets te verwerkelijken. Wij willen zeker weten wat dat is. Wij willen zeker weten dat wat wij doen, is wat U wilt dat wij doen. 

En Vader, als wij weten wat onze gaven en roepingen zijn, willen wij ook weten hoe we ze moeten gebruiken, op de manier zoals U wilt dat wij ze gebruiken. Vader, wij willen een verheldering. Wij willen bevestiging.
En Vader, ik geloof dat U dit deze week op mijn hart hebt gelegd, om dit te onderwijzen en daarom geloof ik ook dat dit is wat er zal gebeuren. 
Vader, ik geloof dat deze mensen niet zijn opgewekt om angstig te zijn, maar opgewekt zodat ze informatie ontvangen en dat er openbaring kan komen. Wij geloven in een bovennatuurlijke overdracht van visie en van wijsheid, hoe we die visie moeten bewerkstelligen. Dank U Jezus.
Vader, wij stemmen overeen en ontvangen. Vader, wij verwelkomen de Heilige Geest om hierin te stromen en Vader dat Hij ieder woord dat in de verschillende preken is gebracht zal nemen en in de liederen die zijn gezongen, en al het andere, en wij danken U voor openbaring. Dank U Jezus. 

Deel 2. Hoe word je een levend offer?


 

www.vergadering.nu