Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Hoe vervul je jouw bestemming - 3
Andrew Wommack

Deel 1. Iedereen heeft een bestemming.
Deel 2. Hoe word je een levend offer?
Deel 3. Vernieuwing van je denken.
Deel 4. Volg de verlangens van je hart.

Als MP3 bestand te downloaden van: www.awmi.net

Inleiding: 
In onze meer en meer humanistische maatschappij, die God uit haar cultuur probeert te verwijderen, zijn de meeste mensen hun gevoel voor bestemming kwijtgeraakt. En diegenen die wel geloven dat ze een bestemming hebben, vooral gelovigen, hebben meestal óf geen idee wat hun bestemming is, óf geloven dat God die bestemming in Zijn soevereine wil op Zijn tijd toch wel tot vervulling brengt. Deze onderwijsserie wil je uitdagen over beide denkbeelden na te denken. 

Deel 3: Vernieuwing van je denken

Vanavond wil ik verder gaan met spreken over hoe jij jouw bestemming kunt vervullen en nog enkele zaken met je bespreken. We hebben het er al gehad over dat iedereen een bestemming hééft; een voorbestemde richting van God. En dat God je niet dwingt om die kant op te gaan. Maar er is iets voorbestemd. Het is niet zo, dat God naar jou kijkt, hoever jij bent, en dan bepaalt op welke plek Hij jou kan gebruiken. Nee, alles aan je, ieder talent, ieder vermogen, alles wat je hebt, is echt afgestemd op het vervullen van een bestemming. Een voorbestemd plan voor je leven. En alleen als je allereerst beseft dat je een bestemming hebt, en die gaat zoeken, zul je die ooit tot vervulling zien komen. Het gaat niet per ongeluk gebeuren. 

We gaan nogmaals naar Romeinen hoofdstuk 12. Het tweede punt wat ik duidelijk maakte, en dit heb ik over twee sessies uitgesmeerd, is dat je een levend offer moet worden. Dat is echt Gods allereerste plan en doel voor je leven. En als je geen levend offer bent, heeft het voor God echt geen zin om verdere instructies aan je te openbaren. Want zonder dat je totaal toegewijd en overgeleverd bent aan God zou je de hele zaak verprutsen als God een deur zou openen, óf het zou jou totaal vernietigen, omdat je gewoon niet het karakter hebt dat nodig is om het te verdragen en al deze dingen te vervullen. 

Dus het is werkelijk Gods allereerste plan en bestemming voor jou om een levend offer te zijn. Dat is niet meer dan een ‘redelijke’ eredienst. Dat is niet voor de ‘super’-heiligen. Dat geldt gewoon voor iedere Jan met de pet christen. Dat is het algemene doel, het algemene plan en bestemming voor het leven van ieder individu persoonlijk. En ik geloof dat daar ook een volgorde in zit. Als je deze eerste stap al niet vervult, waarvoor zou God je stap 2 tot en met 10 laten zien als je stap 1 niet eens doet? Het simpele feit dat velen van ons niet meer aanwijzingen voor ons leven ontvangen, laat zien dat God zoveel van je houdt dat Hij wil wachten tot je dit levende offer brengt, deze totale toewijding aan Hem maakt. Omdat Hij meer van jou houdt dan van wat jij voor Hem kunt doen. 

Ik heb dus veel tijd besteed om erover te spreken, dat het ‘eeuwige leven’ het hele doel van redding is. Maar vervolgens staat er in vers 2, nadat hij heeft gesproken over een levend offer zijn: 2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken, opdat u beproeft wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is (Telosvert.). Dit is de tweede stap, en ook die is van essentieel belang. Maar wij hebben soms de neiging ons op één ding te concentreren. We willen ons op één ding richten, maar God is niet één-dimensionaal. Er bestaat gewoon niet één ding dat álles laat werken. 

Ik geloof wel dat er prioriteiten bestaan. Ik denk wel dat we de hoofdzaken als belangrijkste moeten houden. Zoals Pastor Bob altijd zegt. En ik geloof wel dat er prioriteiten zijn, en dit gaat misschien voor sommigen een verbijsterende uitspraak worden, maar je kunt van jezelf een levend offer maken, en een echte toewijding in liefde aan God maken. Bereid zijn om overal heen te gaan en alles te doen, en nog steeds Gods goede, welgevallige en volmaakte wil missen. En sommigen denken, nee, het is of het een of het ander. Nou dat kan wel. 

En ik zal wat persoonlijke getuigenissen geven. Wat dit vers zegt is dat je allereerst een levend offer moet zijn, heilig en Hem welgevallig. En het tweede vers zegt dat je niet gelijkvormig aan deze wereld moet zijn, maar veranderd, getransformeerd worden, door de vernieuwing van je denken. En dán zul je weten wat de goede, welgevallige en volmaakte wil van God is. Het is een combinatie van dingen. Je kunt het ook op deze manier zeggen: een levend offer zijn is jezelf in God onderdompelen, God zoeken, de Geest kennen, gehoorzaam zijn aan de Geest van God en de tweede stap is, dat je ook je denken moet vernieuwen. Het is de combinatie van die twee. Het is niet het een of het ander. 

Hier ben ik echt vast van overtuigd. Ik heb persoonlijk heel wat mensen ontmoet, van wie ik denk dat ze echt een toewijding hebben gemaakt. Ze houden met hun hele hart van God. Maar ze hebben een verkeerd denken, dat ze nooit vernieuwd hebben en nooit aangepakt. En ik verzeker je, dat dát je uit de koers doet varen. Je zult gewoon ontsporen als je niet de juiste boodschap krijgt en de juiste openbaring van het Woord van God. 

Ik ga hier nog andere verzen bij behandelen, maar ik wil je een persoonlijk getuigenis hiervan geven. Ik vertel dit niet zo vaak. Ik weet niet waarom, maar ik doe het gewoon niet. Onlangs heb ik het ergens verteld. En het heeft mensen echt gezegend om dit te horen. Op 23 Maart 1968 maakte ik deze toewijding, toen God mijn leven aanraakte. En ik was echt veranderd. En ogenblikkelijk heb ik een absolute totale overgave gedaan. Ik heb het nooit meer opnieuw hoeven doen, ik heb mezelf nooit meer hoeven hertoewijden. Want er was niets meer te hertoewijden. Als iets echt is toegewijd, dan is het ook totaal overgegeven. Ik gaf mijzelf volkomen over aan de Heer. En ook al toont de Heer me voortdurend dingen die ik moet doen, dan is dat niet omdat ik niet onwillig ben naar God. Het is óf onwetendheid óf soms dat God je gewoon niet alles in een keer kan laten zien. 

Ik maakte een totale toewijding van mijn leven en ik zocht de Heer. Maar om verschillende redenen had ik nog steeds hetzelfde denken dat ik had vóór ik die totale toewijding maakte. En ik had nog steeds heel wat leerstellingen en meningen over God die onjuist waren. En toen ik naar Vietnam ging, zocht ik God met mijn hele hart, maar ik had zoveel verkeerd denken, dat verhinderde dat ik de vreugde van de Heer ervoer op de manier zoals ik zou moeten. Ik heb 13 maanden in Vietnam doorgebracht en ik zong niet van die liedjes zoals ‘Overwinning in Jezus’ dat toen heel populair was. Want ik zei, ik ben misschien van alles, maar ik ben geen huichelaar en ik ervaar geen overwinning in Jezus. 

Ik was zo bewust dat er zoveel meer in God was, dan wat ik ervoer, dat ik helemaal niet zag dat ik overwinnend was, ik leefde geen vervuld leven waarin ik alles manifesteerde zoals ik dat zou moeten doen. En dát is verkeerd denken. Ik zou nu af kunnen dwalen en hiérover gaan onderwijzen. Maar in mijn geest had ik allang overwinning in Jezus. Ik manifesteerde het alleen niet volledig. Maar ik had alles al in Christus Jezus, alles was al gedaan en ik bracht 13 maanden door in Vietnam met vragen en bedelen om dingen die ik allang had, en ik was niet snugger genoeg om dat door te hebben. 

Dus dat hinderde me, en het was een moeilijke tijd, er gebeurden allerlei dingen. En ik dacht ook dat God de oorsprong was van alles wat er gebeurde. Dat God alles soeverein beheerste en controleerde. En daarom had ik problemen die ik helemaal niet had hoeven hebben. En ik ondervond heel wat tegenslagen.
Toen ik uit Vietnam terugkwam, zocht ik de Heer voor richting in mijn leven. Jamie en ik verloofden ons, we zouden gaan trouwen. En in die periode, sommigen van jullie gaan denken dat ik overdrijf en dat ik dingen verzin, maar je kunt dit bij Jamie navragen. Sommigen zullen denken: ‘Niemand doet ooit zoiets’. Maar het is echt waar.

Wij zaten in een baptistenkerk. Dat was een rare, nogal vreemde baptistenkerk. Onze diensten gingen door tot 1 à 2 uur in de ochtend. Weet je, alle lofprijs en aanbidding die wij hier hebben, stelt niets voor met wat wij in die baptistenkerk hadden. Mensen rolden over de vloer, gillend, schreeuwend, roepend, krijsend. Het was tien keer luider dan wat wij hier vanavond hebben beleefd. Wij hadden zo’n kerel aan de piano, die zo enthousiast werd dat hij opsprong om met zijn zakdoek in de lucht te zwaaien, en als hij zijn handen van de toetsen haalde, speelde de piano gewoon door! Dat is verschillende keren gebeurd! 

Er kwamen bij ons mensen naar voren met grauwe staar op hun ogen. We baden voor ze en de staar viel van hun ogen op de grond. Je kon het oprapen en bekijken. Er kwamen mensen op brancards binnen die genazen. We zagen bizarre dingen gebeuren in een baptistenkerk. En het was bizar. Bizar. Maar er was ook heel wat foute leerstelling. Eén daarvan was, dat God dingen gebruikt, God zal je raken, God zal je breken, God zal je dit en dat aandoen. En vanwege die leerstelling kwam iemand naar onze kerk, Manley Beasly heette hij, en hij was een vriend van mij, en hij zei dat God hem zeven ongeneeslijke ziekten had gegeven. Ze waren alle zeven dodelijk. En God had ze hem gegeven zodat hij ze in zijn lichaam kon ronddragen. Dat was zíjn doorn in het vlees. 

En hij predikte een boodschap, dat satan Gods loopjongen was. Dat satan niets kon doen, behalve wat God toestond. En omdat ik het Woord niet kende gaf ik daar gehoor aan en gaf me daaraan over. En Manley Beasly ging naar een bevriende arts van mij, die hem een E.C.G gaf. En hij stuurde het onderzoek naar het laboratorium en vroeg: ‘wat denken jullie hiervan’? En ze zeiden: ‘Dit is een lijk. Je hebt ons een E.C.G van een lijk gestuurd’. En hij zei: ‘Nou, dan moet je hier naar dat lijk komen luisteren. Dit lijk predikt ieder avond twee tot drie uur lang’. Volgens het E.C.G. was hij fysiek dood! En toch was hij springlevend. En hij noemde God als de bron hiervan, en God deed dit allemaal met hem. Dit heeft allemaal met elkaar te maken, dus je moet deze stappen even volgen. 

Jamie en ik waren verloofd, en ik moest een medische keuring ondergaan voor onze trouwvergunning. En daar kwam uit dat ik geelzucht had. Dat is op zich niet fataal, maar je moet wel volkomen bedrust houden en als je dat niet doet, kan het je dood worden. Maar er is geen genezing voor, er is niets wat ze er aan kunnen doen, ze willen alleen dat je plat op je rug blijft liggen. Maar ik was helemaal niet van plan plat op mijn rug te gaan liggen. Ik werkte als betonwerker voor mijn levensonderhoud, en was helemaal niet van plan te gaan liggen. 

En in deze periode bad ik tot God om richting voor mijn leven en of ik wel fulltime in de bediening moest gaan. Toen kreeg ik twee dromen. En deze twee dromen, ik ga ze niet helemaal vertellen, maar ze waren demonisch. Ik werd door demonen aangevallen. En ik was nog steeds vrijgezel, en in een droom vocht ik met een vriend van me. En hij kwam boven op me, en in deze droom stompte hij zo met zijn handen bovenop mijn tanden. Ik vocht om vrij te komen. En uiteindelijk begon ik te schreeuwen en werd wakker. Ik dacht: ‘Nou, het is maar een droom’. Dus ik ging naar de badkamer en zag dat er overal bloed rond mijn mond zat. Het was niet alleen een droom. Ik was aangevallen. En ik werd bang. 

En toen kreeg ik een tweede droom, het is een lang verhaal, maar ze gingen allebei over dodelijke ervaringen. Ik werd door de duivel aangevallen en ik had beide dromen beoordeeld als demonische dromen. Dit was een demonische aanval en ik wilde daar niet aan toegeven. Maar ik mistte de kennis van het Woord, en daardoor bleef deze gedachte maar knagen: ‘Is dit misschien profetisch, gaat me zoiets overkomen’?
In die tijd reisde ik twee à driehonderd kilometer van mijn huis. Ik was in Nacogdoches, Texas en liep een ‘Dairy Queen’ binnen. En een vrouw die ik nog nooit van mijn leven had gezien, kwam naar me toe en citeerde uit Job hoofdstuk 30, ik ben het precieze vers vergeten, maar ze liep naar me toe en zei: ‘Want God spreekt op één wijze, of op twee, maar men let daar niet op. 15 In een droom, in een nachtgezicht, wanneer diepe slaap op de mensen valt’. Jij dacht dat die dromen van de duivel waren, maar het is God die tot je spreekt. 

En al mijn nekhaar ging recht overeind staan. En ik dacht: ‘Oh God, dit is dus van God’! En in die tijd kwam dus deze man naar onze kerk die predikte: ‘God heeft me zeven ongeneeslijke ziekten gegeven’. En ik ging naar een medische keuring en hoorde dat ik geelzucht had. Die is niet echt fataal, tenzij je niet gaat liggen. En ik had al besloten dat ik niet ging liggen. En al die dingen kwamen samen en het zag eruit dat mij iets tragisch zou overkomen. Toen besloot die Manley Beasly om mij speciaal uit de hele kerk uit te zoeken en over me te blijven profeteren. ‘God gaat je breken, God gaat iets doen in je leven’. En hij nam me mee uit eten. En we zaten daar met een man of 15 en hij begon over mij te profeteren: ‘Jij zult in coma raken. Je zult acht jaar lang in coma liggen, in vegetatieve toestand. Je zult volkomen van de wereld zijn. Zo zul je acht jaar lang zijn. En na die acht jaar ontwaak je en zul je als de apostel Paulus zijn en zal God je gebruiken’. 

En waar het me om gaat in dit alles is dit. Omdat ik mijzelf tot een levend offer had gemaakt, aanvaarde ik dit allemaal. Ik was bereid om dit te ondergaan. Ik was er niet blij of enthousiast om, maar als dit was wat God met mijn leven wilde doen, was ik bereid het te aanvaarden. En ik zat daar en was bereid tot deze dingen. En de mensen om me heen zaten te huilen en vonden het verschrikkelijk. Maar ik zei: ‘Weet je, als dit Gods wil voor mijn leven is, dan aanvaard ik dat’. En ik verzeker je dat ik het aanvaard zou hebben en me er aan overgegeven zou hebben. Ik was het al aan het verwachten vanwege al deze bovennatuurlijke dingen die er gebeurden. 

Maar satan overspeelt zichzelf altijd. Hij dringt altijd nét iets te ver aan. En ik zat daar met tranen in mijn ogen en ze zagen dat ze beet hadden, en ze wilden het helemaal afmaken. En hij begon te zeggen: ‘Oh man, het is vreselijk’. En begon al die dingen over mij te zeggen. Maar wat het allemaal door de mand deed vallen was dat hij zei: ‘Maar het allerergste dat mij in deze zeven jaar is overkomen is niet de ziekte, en niet alle pijn en kwelling die ik in mijn lichaam voel. Maar het allerergste is dat God me zeven jaar lang op een vasten heeft gezet van het Woord van God. Hij staat me niet toe om de Bijbel te lezen. Hij wil niet dat ik bid. De enige keer dat ik de Bijbel open sla is om tot andere mensen te prediken. En God heeft me verteld dat Hij het Boek voor me heeft gesloten om mij te breken’. 

En weet je, ik wist niet zo heel erg veel. Maar het Woord was levend voor me. En het Woord sprak tot mij, en ik had zoveel liefde en respect voor het Woord van God. En daar zat ik, een knul van 23 jaar oud, die niet veel wist, maar toen ze dát zeiden, zat ik daar met tranen in mijn ogen en iedereen om me heen aan het huilen, maar toen hij dát zei stond ik voor die hele groep op en zei: ‘Dit is van de duivel. Dit aanvaard ik niet. Je kunt me níet wijsmaken dat God ooit het Woord van God voor me zou sluiten en niet spreken’. Ik stond daar en bestrafte dit en zei: ‘In de naam van Jezus, ik aanvaard dit niet’. 

Ik zat er zó dichtbij en ik kan je verzekeren en dat ik al die dingen zou hebben gedaan, maar ik genas en ben sowieso niet in bed gaan liggen om te rusten. Ik heb daarna gebeden en God heeft me bovennatuurlijk genezen en ik kwam er overheen. Maar als ik God niet had geloofd en me eraan had overgegeven en in coma was geraakt, zou ik er niet na acht jaar uitgekomen zijn. Satan zou me gedood hebben, of ik zou nog steeds in coma liggen. Maar dat was helemaal niet de wil van God. 

Wat ik dus duidelijk wil maken is dit: ik was dus toegewijd en volkomen overgegeven aan God, maar als je leerstelling verkeerd is, zul jij jezelf overgeven aan dingen die satan in staat stellen om in je leven iets aan te richten wat helemaal niet Gods wil is. Ik kan je dus uit de eerste hand vertellen dat het níet alleen maar een kwestie is van een levend offer zijn. Hoe belangrijk ik ook vind dat het is, je moet óók je denken vernieuwen en de waarheid kennen. Want het is de waarheid die je vrij maakt. 

Ik ben ervan overtuigd dat één van de redenen dat God me naar Vietnam heeft gestuurd, is dat ik een baptist was. Ik zat in een ‘baptinksterkerk’ . Dat kwam tegemoet aan mijn behoefte om meer te zijn dan alleen baptist. Ik zei tegen mensen dat ik baptinkster was, en ik dacht dat dit wel voldoende was. Maar ik zat nog steeds op een plek waar, als God niet iets bijzonders had gedaan, ik door de doctrine zou zijn overweldigd. Wat God dus deed, was mij daar uit trekken en 13 maanden lang zat ik op een plek waar geen ander christen te bekennen was, op degenen na die ik tot de Heer leidde. Maar er was helemaal niemand die mij kon bedienen. En ik begroef letterlijk mijn gezicht in de Bijbel en ging dag en nacht het Woord bestuderen. Toen ik uit Vietnam terugkwam, was ik niet langer baptist. Amen! Het had gewoon mijn overtuigingen veranderd. Ik was anders. Het maakte werkelijk een enorm verschil in mijn leven. En daar verwierf ik deze liefde voor de Heer, en dat is het punt waar de Heer dingen begint te doen. 

Ik vertel dit allemaal om duidelijk te maken dat het essentieel is dat je een levend offer bent en volkomen aan Hem overgegeven, en denk hier over na, God zal voor jou de God zijn, die jíj gelooft dat Hij is! Nou, God is natuurlijk wie Hij is, ongeacht wat jij denkt dat Hij is. Als jij gelooft, dat God tegenwoordig niet meer geneest en geen wonderen doet, zal God nog steeds genezen en nog steeds wonderen doen, máár, voor zover jóuw ervaring betreft zul je niet genezen worden als je niet gelooft dat het Gods wil voor je is om te genezen. Hij zal je tegemoet komen daar waar jíj bent. 

Als jij je leven lang blijft geloven dat de tijd van wonderen voorbij is, en dat de doop in de Heilige Geest voorbij is gegaan, zul je dat ook niet ontvangen. God zal je die dingen niet dwingend opleggen. Je moet je denken vernieuwen. En ik weet zeker dat iedereen hier kan getuigen dat toen je de doop in de Heilige Geest ontving, dat er daarvoor een tijd in je leven was, dat je niet geloofde dat dit bestond. Maar je moest eerst de waarheid hierover gaan zien. Je moest tot op zekere hoogte de waarheid begrijpen en controleren (in de Bijbel) en je keek het na en pas nadat jij je denken had veranderd en begon te geloven dat het Gods wil was dat je de doop in de Heilige Geest zou ontvangen, begon je het te ontvangen. Het overvalt je niet per ongeluk of stiekem. 

Weet je, Wendell Parr, ik weet niet of hij er vandaag is, maar hij heeft een getuigenis dat hij, voordat hij de doop in de Heilige Geest ontving, bang was om naar een samenkomst te gaan waar pinkstermensen waren. Want hij had gehoord dat in tongen spreken ‘op iemand was gevallen’. Hij dacht dat het een soort ziekte was, iets dat je overkwam. Hij was bang dat als hij naar zo’n samenkomst zou gaan, de ‘tongen’ hem te grazen zouden nemen. Maar zo gaat het helemaal niet. 

Je moet allereerst de manier waarop je erover denkt veranderen. En je geloof is altijd gebaseerd op wat je denkt. Als jij denkt dat God tegenwoordig geen wonderen doet, en je Hem in een bepaald licht beschouwt, is dat niet echt hoe Hij is. Maar voor jou zal Hij je tegemoet komen, daar waar jouw geloof is. Er zijn heel wat mensen die niets weten over de Heilige Geest, genezing, bevrijding en voorspoed. En daarom plukken ze ook niet de vruchten van al die dingen. En toch hebben ze God lief en kunnen ze een levend offer voor God zijn en volkomen mislopen wat God voor hun leven heeft bedoeld. 

Het is dus echt niet óf het een, óf het ander. Het werkt dus niet als jij opeens alles probeert te leren door het Woord van God. Je hebt een ontmoeting nodig, een persoonlijke relatie met God, waarbij je aan Hem onderdanig bent. Je moet intimiteit en een persoonlijke relatie met Hem hebben, én het Woord. Het is de Geest en het Woord samen. Het is niet óf het een, óf het ander. 

Ik had eens een Bijbelschoolstudente, die vond dat ik echt overdreef wat betreft mijn nadruk op hoe belangrijk het Woord van God is, en hoe God door het Woord tot mij spreekt en al dat soort dingen. En ze zeiden altijd tegen me: ‘Je legt altijd te veel nadruk op het Woord’. Ze zeiden: ‘We geloven in het Woord maar het is niet alleen het Woord. Je moet ook in de Geest zijn’. En ik wil niet beweren dat ik de volmaakte balans gevonden heb, maar zij vonden dat ik echt heel erg eenzijdig was op dit punt. Maar in ieder geval, deze vrouw kreeg een droom. En in deze droom landde ze op de stranden van Normandië. En de Heer gaf haar een keuze. Hij zei: ‘Wil je een kaart waarop staat waar de landmijnen liggen of heb je liever dat Ik steeds in je oor fluister en zeg waar iedere landmijn ligt. En je vertel, één stap naar links, twee naar voren, enzovoort’. 
En zij gebruikte die ervaring om kritiek te leveren op mijn visie. Ze zei: ‘Wat zou je liever hebben, alleen maar een boek lezen en van daaruit je koers bepalen? Of zou je liever deze stem horen die deze dingen tot je spreekt’? En ze dachten dat dit een zeer sluitend argument zou zijn tegen de manier waarop ik dacht. Maar ik zei: ‘Man, dat is een geweldige illustratie, precies van wat ik denk’. ‘Want weet je, je kunt gewoon niet alleen maar op een stem afgaan. Want satan kan tot je spreken, je eigen stem kan tot je spreken. Ga je jouw leven toevertrouwen alleen maar aan de een of andere stem in je oor? Maar als je de kaart neemt, die helemaal juist is, maar je bent niet zeker van de oriëntatie, of dat je op de juiste positie begonnen bent. Dus je gebruikt de kaart én de stem in je oor en legt die bij elkaar. En je denkt: als die twee met elkaar overeenstemmen, dan is dit God. Dat is een gegarandeerd zeker systeem’. En zo zou het moeten zijn. Amen?

Je moet én volkomen aan God toegewijd zijn én deze gevoeligheid voor de Geest hebben om door de Geest geleid te worden. Maar de Geest zal nooit in tegenspraak met het Woord zijn. En ik kan je uit persoonlijke ervaring garanderen dat het kennen van het Woord van God mij duizenden en duizenden keren het vege lijf gered heeft. Amen? Er zijn gewoon heel wat dingen die ik in mijn hart voel. En heel wat daarvan komen nooit tot bevruchting. Maar als ik iets dat in mijn hart is, zie samenvallen met het Woord en deze twee zijn het eens, dat is een onfeilbaar iets. En dan kun je altijd onderscheiden wat de goede, welgevallige en volmaakte wil van God is. 

Het punt is dus, als we het hebben over hoe jij je bestemming wilt vervullen, dat je moet beginnen met erkennen dat Gods allereerste bestemming en plan voor je leven is dat Hij wil dat je een levend offer bent. Volkomen aan Hem toegewijd en overgegeven. Dat is Gods wil en bestemming voor ieder persoon. Maar om dan verder te komen dan dat, moet je beginnen met je denken te vernieuwen door het Woord van God. 
Dat staat dus hier in Romeinen 12:2 En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, Het Griekse Woord dat hier met gelijkvormig wordt vertaald, betekent: ‘in de mal uitgieten’. En ik houd daar echt van. 
Nog iets dat gebeurde toen ik naar Vietnam ging. Toen we allemaal onze marsorders ontvingen, waren we bijna allemaal tieners. Ik was al 19 jaar en was een van de oudsten daar. We hadden tieners van 16, 17, 18 en 19 jaar oud die voor deze training waren opgeroepen. Toen ze ons deze orders gaven, begonnen deze knullen te huilen. Er stonden daar meer dan honderd mensen te huilen. Ze riepen om hun mamma! Het was zielig. Om te bedenken dat dít de mensen waren die naar Vietnam zouden gaan! In ieder geval stuurden ze een legerpredikant naar binnen om te proberen ons te helpen. Deze predikant kwam binnen en ik was assistent van een legerpredikant. 

Ik diende vier verschillende legerpredikanten. En ik twijfel of er wel een van wederom geboren was. Eén denk ik, was misschien wel wederom geboren, maar dan nauwelijks. Een van de legerpredikanten werd dronken en probeerde spiernaakt seks te bedrijven met een van de showmeisjes. Dat was één van die legerpredikanten die ik diende. Maar in ieder geval, ik heb nooit iets goeds ontvangen van een legerpredikant op dit ene voorval na. Deze legerpredikant kwam binnen en zei: ‘Jongens, het leger is net als een vuur. In dat vuur zul je smelten. Maar jijzelf bepaalt in welke mal je wordt uitgegoten’. Hij zei: ‘Je hoeft daar niet aan ten onder te gaan. Jij kunt nú kiezen om op een bepaalde manier te zijn’. En ik weet niet hoe de anderen dit opgevangen hebben, maar voor mij was het God die hier rechtstreeks tot me sprak. En ik zei: ‘Ik weet precies welke mal ik kies. Ik kies ervoor om in de mal van de Heer Jezus uitgegoten te worden’. 

En dat is precies wat deze tekst hier zegt. Weet je, het leven is als een vuur. Je zult er in smelten. Je zult dit leven anders verlaten dan je erin bent gekomen. Je zult problemen en moeilijkheden hebben. Niet door God gezonden of veroorzaakt, God veroorzaakt geen problemen in ons leven, maar je zult gesmolten worden. En of je wel of niet smelt, daar heb je geen keuze in. De enige keuze die je hebt, is in welke mal word je uitgegoten. Je kunt kiezen of deze moeilijkheden je bitter of beter zullen maken. Het is jouw keus. 

Dit is precies wat hier wordt gezegd. Maak jezelf tot een levend offer en dan wordt je gesmolten, maar laat je niet gieten in de mal van de wereld, maar je wordt innerlijk veranderd. En je hebt natuurlijk gehoord dat dit woord ‘veranderd’ in het Grieks ‘metamorpho’ is, waar wij het woord metamorfose van hebben. Het spreekt over een verandering zoals een rups die een cocon spint, daar als vlinder uit komt. Als je dat soort verandering in je leven wilt, dan is de manier om dat soort verandering te ervaren door de vernieuwing van je denken. En dat komt dus door het Woord van God. Gods Woord is de manier waarop wij ons denken veranderen. 

Dus nogmaals, je moet deze twee samenvoegen. Het is niet alleen maar een kwestie van een toewijding maken en aan God onderworpen zijn. Maar je hebt óók een vernieuwd denken nodig. En ik denk dat echt heel veel mensen hier de mist in gaan. Ze hebben een verlangen naar de dingen van God, maar ze hebben hun denken niet vernieuwd. En zul jij opereren op de manier waarop je denkt. Zoals een mens in zijn hart denkt, zo is hij. En als je verkeerd denkt, zul je ook verkeerde ervaringen hebben. Dank je wel voor die oorverdovende stilte. 

Laat ik het zó zeggen: Er zijn sommigen van jullie die grote moeilijkheden doormaken en nogmaals, niet alle moeilijkheden heb je zelf over je afgeroepen. Ik heb gisteren nog gezegd dat als je nooit tegen de duivel opbotst, dit komt omdat je allebei in dezelfde richting gaat. Soms wordt er op je geschoten als je in de frontlinie staat. Niet alle moeilijkheden heb jij jezelf bezorgd, maar heel veel wel. Heel veel wel. 
Ik zou nu wel enkele mensen bij naam kunnen noemen die op die leidersconferenties zijn geweest. En als ik hun naam zeg, zouden velen van jullie weten wie ze zijn. En die hebben áltijd problemen. Ze zijn áltijd in strijd. Niet alleen maar problemen omdat ze pal staan voor het evangelie. Maar het zijn zelf veroorzaakte problemen, omdat ze in het verleden bezeerd zijn. En ze koesteren die kwetsuur en lopen daar voortdurend mee rond. Ze hebben hun denken niet vernieuwd. Ze hebben zich niet eigen gemaakt wat in Christus beschikbaar is. En omdat ze hun denken in een bepaald gebied niet hebben vernieuwd, zijn ze nog steeds gekwetst en worden ze beheerst door iets wat twintig jaar geleden in hun leven is gebeurd. En dat komt omdat ze hun denken niet hebben vernieuwd. 

Er gaan vandaag de dag leerstellingen rond, waarvan ik je garandeer dat ze je zullen verwarren en verhinderen dat je het allerbeste van God zult ervaren. Er moet dus een vernieuwing van je denken zijn, die samengaat met een toewijding maken en een levend offer voor God zijn. En als je die twee niet in balans hebt, verlies jij je evenwicht. God spreekt dus tot ons door Zijn Woord en verleent ons kennis door Zijn Woord. 

Laten we gaan kijken in 2 Petrus 1, enkele verzen die de meesten van jullie wel kennen. 1 Simon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof met ons ontvangen hebben door de gerechtigheid van onze God en Zaligmaker, Jezus Christus:2 Moge genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus, onze Heere.
Merk op dat er staat dat genade en vrede vermeerderd worden dóór de kennis van God en van Jezus onze Heere. Genade en vrede komen niet door erom te bidden. Er zijn vele verzen die hiermee instemmen. In Romeinen 8:6 staat: 6 Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de Geest is leven en vrede. Het ‘bedenken’ (gedachten van) de Geest staat gelijk aan leven en vrede. Wat is ‘bedenken’ van de Geest? Johannes 6:63 zegt: ……De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven. Gods Woord is geest. Geestelijk ‘bedenken’ betekent Woord-gericht denken. Als jij denkt in overeenstemming met wat Gods Woord zegt, brengt het leven en vrede voort. 

Voor sommige mensen brengt het geen leven en vrede voort. Het is niet in de richting van leven en vrede, het staat gelijk aan leven en vrede. Het ís leven en vrede. Er staat: het bedenken van de Geest ís leven en vrede. Als jij geen leven en vrede hebt, ben je niet geestelijk aan het denken. Ik weet dat sommige mensen dit niet leuk vinden. Zij zeggen: ‘Maar u weet niet wat mij is overkomen’, en al dat soort dingen. Het doet er niet toe wat jou is overkomen. Gods Woord bevat een antwoord voor ieder probleem dat je maar hebt. En als wij ernaar zouden kijken en het benaderen vanuit Gods perspectief zou je leven en vrede hebben. 

En ik weet dat sommige van jullie zullen zeggen: ‘Maar u bent niet in mijn omstandigheden geweest, u bent geen pastor, u hoeft niet voortdurend met die mensen om te gaan’. Nou, ik ben pastor geweest. Ik heb wel enige kennis van waar je het over hebt, maar dat is een uitvlucht. Zo gauw je gaat zeggen: ‘Mijn situatie is uniek’, heb je 1 Korintiërs geschonden. Dit is een Schriftwoord. Dit is het ‘bedenken van de Geest’. Je hebt het vers geschonden dat zegt: ‘Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan’. Zo gauw je gaat zeggen: ‘Mijn situatie is uniek’, maakt het niet uit hoeveel ik predik, hoeveel ik bemoedig, hoeveel ik wat dan ook voor je doe, jij kunt gewoon iedere instructie in de wind slaan, want tenslotte is jouw situatie ‘uniek’. 

Nee, de Bijbel zegt dat het niet uniek is. Het enige dat satan kan verzinnen zijn dezelfde dingen, de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom en de begeerten naar al het andere komen erbij en verstikken het Woord, en het wordt onvruchtbaar. Het enige dat satan doet is hetzelfde oude spul nemen, een ander papiertje eromheen en een andere strik erop, maar het is precies hetzelfde. Het geldt voor ons allemaal. Er bestaat geen beproeving dan die normaal is voor mensen. 

Weet je, het zien van Lynn en Kathy hier doet me denken aan een voorval waar Copeland me op vastgespijkerd heeft. Jamie en ik waren net getrouwd en we hadden onze eerste zoon. Dat was toen we nog steeds in onze armoede jaren waren. Mijn armoede die ik zelf veroorzaakt had. Ik hield met mijn hele hart van God, maar het ontbrak me aan de juiste kennis. Ik had het idee opgevat dat als je een prediker was, dat je dat fulltime moest zijn en dat je niet een ‘gewone’ baan kon hebben. Anders zou je God niet vertrouwen. En daardoor hadden we financieel problemen. En dat klopte niet. We hadden het zelf over ons afgeroepen. Ik had een zuiver hart, maar een dom hoofd. En prijs God dat Jamie het in die tijd met me uitgehouden heeft. 

Ik sprak met iemand die ooit zijn vrouw sloeg en naar van die toestanden ging waar ze aan partnerruil deden en al die vreselijke dingen. En hij gaf getuigenis hoe God hen had bevrijd. En ik begon te praten over sommige van de moeilijkheden die wij hadden meegemaakt. En hij zei: ‘Mijn God, en ik dacht dat ík mijn vrouw verkeerd behandeld had. Jij hebt je vrouw nog slechter behandeld dan ik, om haar dit allemaal mee te laten maken. Acht maanden zwanger en dan twee weken niets te eten en dat soort dingen’. Man, het was moeilijk en het kwam allemaal door een dom denken. Ik had een goed hart en was aan God toegewijd, maar ik begreep een aantal dingen volkomen verkeerd. En ik maakte zelf mijn leven erg moeilijk. 

In ieder geval, in deze periode zou ons eerste kind komen. We moesten $ 600,- betalen aan het ziekenhuis. Het was twee weken voor de bevalling en we hadden geen rooie cent. We konden zelfs onze huur niet betalen en moesten ons huis uit en daarom trokken we in bij Jamie’s ouders. En daar woonden we toen onze eerste zoon geboren werd. We hadden geen rooie cent. En ik was pastor van een kerk. We hadden maar twaalf mensen in onze kerk. En op een donderdagavond was niet iedereen er, een half dozijn of zo. We waren bij een vrouw thuis. En ik was zó ontmoedigd dat ik ze in wezen zei: ‘Weet je, ik kan niets prediken voor jullie. Ik heb zelf bediening van jullie nodig’. En ze lachten me allemaal uit omdat ik er altijd zo boven stond en altijd zo enthousiast was. En ze zeiden: ‘Oh, dat meen je niet echt’. Ze namen het helemaal niet serieus. En ik zei: ‘Nee, ik meen het serieus’. 

Dus zei ik: ‘We gaan maar TV kijken naar de ‘700 club’. Dat was onze midweekse dienst. En ik zat daar met het gevoel van: ‘God, ik heb alles geprobeerd. Ik heb alles gedaan wat ik kon. Het is nog twee weken en ik heb geen rooie cent’. We hadden niets gegeten. We konden onze rekeningen niet betalen en wat dan ook. Ons hele eerste jaar dat we getrouwd waren was ons totale inkomen $ 1523,-. En we moesten $ 100,- per maand aan huur betalen, en nog gas licht en water en zo. Ik overdrijf echt niet. Zo leefden we. Het was moeilijk.
Ik stond dus op het punt om op te geven. Ik had officieel ‘de papieren nog niet getekend’, maar was het aan het doorlezen. Ik dacht erover na en stond op het punt te stoppen en het op te geven. En toen we naar de ‘700-club’ keken, was Kenneth Copeland daarop. De enige keer dat ik Kenneth Copeland ooit de ‘700-club’ had zien leiden in die tijd. En hij las uit 1 Johannes 5:4 …..dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. En hij begon daaruit te preken: ‘Je hebt wereldoverwinnend geloof’. En ik zat daar en in mijn hart zei ik: ‘Kenneth, ik heb precies hetzelfde gepredikt, ik heb het geloofd, maar het werkte gewoon niet’. En ik had die gedachte, en Kenneth zei over de televisie: ‘Vertel mij niet dat het niet werkt, het wérkt’. En ik keek naar hem en zei: ‘Maar Kenneth, ik heb het geprobeerd’. En hij zei: ‘Je moet het niet probéren, je moet het dóen’. En ik weer: ‘Maar…’ En iedere gedachte die ik maar had, beantwoordde God ogenblikkelijk. Iedere vraag die ik maar had. Het was gewoon eng en ik dacht: ‘Hoe doet hij dit’? Maar in iedere geval, deze man wilde gewoon niet opgeven en niet ophouden. Hij bleef maar zeggen: ‘Je bent een wereldoverwinnaar. Geef niet op, ga door’. En hij pinde me helemaal vast. 

Ik ging naar huis en dacht hierover na en dacht: ‘Dit is gewoon juist’. En ik ging staan en het Woord spreken en binnen twee dagen hadden we het geld binnen dat we nodig hadden. Alles was betaald, en al dat geld kwam binnen. Het was absoluut een wonder en ook hard nodig, want Jozua kwam twee weken eerder! We kregen het geld op de avond ervoor. We gingen naar het ziekenhuis en betaalden. En onderweg terug van het ziekenhuis had ik geen cent meer over. En mijn tank was leeg. Ik had niet eens genoeg benzine om het huis van Jamie’s ouders te bereiken. Ik wist niet wat ik moest doen. Ik reed een tankstation binnen. Ik voelde een aandrang om binnen te rijden. Ik reed naar binnen en zei: ‘God, ik wil niemand oplichten of wat dan ook, maar ik ga deze auto voltanken.’ Ik zei: ‘Ik weet niet wat ik moet doen’. Dus ik begon benzine te tanken. En terwijl ik aan het tanken was kwam er een man aanlopen die mij kende. Ik had hem eens geholpen tijdens een Bijbelstudie. En hij zei: ‘Andrew, hoe gaat het met je’. En ik zei: ‘Geweldig, ik heb net mijn eerste zoon gekregen’. Hij zei: ‘O ja? Weet je wat, ik betaal deze tank benzine voor je’. En ik zei: ‘Dank U Jezus’!

Maar mijn punt is dat het Woord mijn leven totaal veranderde en ook de manier waarop ik dacht. Het probleem zat in mijn verkeerde denken! Toen de Heer op 31 januari 2002 tot me sprak en zei dat ik veel te klein dacht, gebruikte Hij Psalm 78:41 en andere verzen om me dit allemaal te laten zien. En Hij liet me de gebieden zien waar ik het allemaal mis had. En ik ben er absoluut van overtuigd dat toen ik mijn denken veranderde, de hele dynamiek in de geestelijke wereld veranderde. Ik ging toen ik naar mijn bestuur en deelde alles. Er zijn wellicht wat bestuursleden hier, die me het hoorden vertellen. Ik riep mijn staf bij elkaar en zei: ‘Ik weet niet of het een week kost, een maand of een jaar, vijf jaar, tien jaar om de manier waarop jullie denken te veranderen, maar ík ga groter denken. Ik ga de beperkingen van God wegnemen. Ik zal Hem niet langer inperken’. 

Ik beleed dit dus aan mijn staf en binnen één week veranderde alles, nog voordat we in staat waren om onze partners te informeren. Het duurde anderhalve maand om een brief aan de partners te maken en te beschrijven wat God tegen me had gezegd. Maar nog voor ik een brief had uitgestuurd of wat dan ook maar had gezegd of gedaan, vlogen onze inkomsten omhoog en hadden we een record inkomen dat binnenkwam. Nog voor ik de kans had om David Harnesty ook maar iets te vertellen, belde ik hem om een bestuursvergadering af te zeggen. En hij zei: ‘Goed dat je belt, we hebben het gehad over met pensioen gaan en we willen ons bij je te voegen om de bediening naar het volgende niveau te brengen’. Voor die tijd zou ik het haast onmogelijk hebben gevonden om te denken dat zo iemand als David Harnesty mij zou komen helpen en voor mij zou komen werken. En dat ging gewoon gebeuren.

En dan Marcus en Joni Lamb. Ik ben wel vijf of zes keer op hun programma geweest. Pastor Bob was daar en hij heeft zelfs zijn radiotijd een keer opgegeven om mij daarop te krijgen. Hij was bereid om alles te doen om me te helpen. Ik had kunnen bellen en vragen: ‘Wil je met Marcus en Joni praten’. We hadden geprobeerd met hen te onderhandelen. Maar Marcus en Joni verdubbelden hun tarieven om op Daystar te kunnen gaan. We hadden al twee jaar met hen onderhandeld en het was overduidelijk dat ze ons niet wilden. Maar zij wisten niet wat er gaande was, en ik heb Pastor Bob niet gevraagd om te helpen, ik heb helemaal niets gevraagd, maar voordat we iets deden, binnen een week kreeg ik een brief van Marcus waarin hij vroeg: ‘Waarom zit jij niet op Daystar? Ik weet niet wat het probleem is, maar dat zullen we oplossen. Ga maar plannen maken voor Daystar. En we zullen een tarief met je afspreken dat werkbaar is’. 

Binnen een week veranderde alles. En weet je waarom? Omdat Gods woord de manier veranderde waarop ik dacht! En ik verzeker je dat wij heel vaak denken dat het aan al die externe zaken ligt. En dat er al die geestelijke machten zijn daarbuiten. En dat we ‘strijd’ moeten voeren en die machten naar beneden halen. Maar het is zoals Dave vanochtend zei: ‘De strijd zit tussen je oren’. En het is de vernieuwing van je denken. Zoals je in je hart denkt, zo ben je. Je moet er niet voor bidden, het is gewoon zoals je denkt! 

Als je bang en bezorgd bent, komt dat omdat je geen volle openbaring hebt over wat de Schrift zegt. Want het Woord van God zal geloof in je hart levend maken. Geloof is de overwinning die de wereld overwint. En ik garandeer je dat je een superioriteitshouding gaat krijgen. Ik weet dat sommigen van jullie denken: ‘Maar je hebt niet mijn problemen meegemaakt’. Nou, jij hebt niet mijn problemen meegemaakt. Nogmaals, wij kregen om 04:15 ’s ochtends een telefoontje dat onze zoon dood was. En het Woord kwam in mij naar boven. En voordat ik wist wat de resultaten waren, ik kon het niet helpen, ik had gewoon geen zin in verdrietig en rouwig zijn, en daarom begon ik God te loven en prijzen. En of mijn zoon nu tot leven komt of niet, dat veranderde niets aan mijn liefde voor Hem. God had mijn zoon niet gedood. God had die problemen niet veroorzaakt. En ik begon Hem te prijzen en te aanbidden. 

Het Woord kwam naar boven en toen kwamen er profetieën in mijn herinnering. En daarom begon ik te lachen en te zeggen: ‘Dit is geweldig. Dit gaat fantastisch worden’. En nadat mijn zoon vijf uur lang dood was geweest, werd hij opgewekt uit de dood. Hij is degene die gisteravond je eten heeft gekookt. En door hem hebben we een kleindochter. En dat allemaal nadat hij uit de dood was opgewekt. Het Woord van God veroorzaakte die dingen, en was ook de reden dat ik vrede had te midden van die situatie. In het natuurlijke zou je rouw en verdriet moeten hebben. Maar het kwam door het Woord van God.

Pastor Bob heeft daar vanochtend over gesproken en dit vers gebruikt: 2 Petrus 1:3 Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd. 4 Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. De kénnis heeft ons deze grote en kostbare beloften gegeven. Dit Woord is de kénnis van God. En het is door de kénnis van God dat ons alle dingen gegeven zijn. 

Als je iets ontbreekt, als je niet genezen bent, verzeker ik je dat je het Woord van God nog niet zijn volle impact op je leven hebt laten krijgen. Gods Woord is genezing voor je ganse lichaam, en leven voor hen die het vinden. Weet je, als er iets mij begint aan te vallen, dan neem ik mijn gezag op en bestraf het. Maar als ik geen ogenblikkelijke manifestatie zie, dan ga ik een ‘Gospil’ innemen. Amen? En ik ga daarover mediteren en Gods Woord is genezing voor mijn ganse lichaam en leven voor wie het vinden. En ik mediteer op het Woord. Ik spreek het Woord. Als ik financiën nodig heb, ga ik naar het Woord waar gesproken wordt over financiën. En ik kan ze citeren! Maar dat is nog niet goed genoeg! Je móet er naar terug gaan en erop mediteren tot het leven dat er in zit eruit begint te stromen. Als jij financieel achter loopt, garandeer ik je dat er openbaringskennis in het Woord is die niet in jóu is. En het is jouw verantwoordelijkheid om het uit het Woord te halen en er op te mediteren tot het openbaring binnen in jou wordt. 

Mijn persoonlijk getuigenis is, dat ik zo’n 10 jaar geleden wist dat de bediening zich begon uit te breiden en te groeien. En dat we heel veel meer geld nodig zouden hebben. Geld is altijd een probleem voor me geweest. Mijn bestuur kan je vertellen dat, ik weet niet de precieze periode meer, er zo’n 10 jaar geleden of zo een transformatie in onze financiën ontstond. En vanaf die tijd hebben we nooit meer financieel achtergelopen. En vóór die tijd liep ik altijd achter. Dave was denk ik de enige die erbij was toen mijn bestuur me in wezen vertelde dat het afgelopen was. Doe het licht maar uit. De tent gaat dicht. Ik weet dat Dave erbij was. Ik geloof niet dat Bob en David Hardesty al in het bestuur zaten. Ik weet dat Paul toen er nog niet bij was. 
Maar mijn bestuur zei toen in wezen tegen me: ‘Het is afgelopen. We moeten de tent sluiten, je bent failliet’. En ik wilde hem geen leugenaar noemen, maar dat was niet wat ik geloofde. We zaten daar: ‘Wat moeten we doen’? We besloten dus om te gaan bidden. Nee dat zei Dave niet, maar dat was de mening van het bestuur. Op papier was ik failliet. We hadden meer rekeningen dan ik ooit zou kunnen betalen. Dus we besloten om maar te gaan bidden. En terwijl we aan het bidden waren, kwam er een telefoontje binnen. Mijn moeder belde en zei: ‘Ik vond net een cheque van 60.000 dollar bij de post’. En het was van een kerk waar ik nooit naar toe ben geweest. Niet daarvoor en niet daarna. God regelde dit gewoon bovennatuurlijk. 

Waarom vertel ik dit verhaal? Ik was aan het verduidelijken dat ik vroeger gewoon heel veel financiële problemen had. Maar dat kwam niet omdat ik niet van God hield of niet aan God toegewijd was. Maar ik had geen volledige openbaring. En ik heb hem nog steeds niet volledig, maar mijn openbaring op het gebied van financiën was toen veel meer onvolledig dan nu. Ik begon dus te mediteren en nam verzen over financiën. Minstens een stuk of honderd en zette ze op mijn computer en ging ze lezen en opnieuw lezen en weer lezen. Twee jaar lang las ik verzen over financiën en mediteerde erop. En als je me er naar zou vragen, ik kreeg geen enkele openbaring die ik niet al had, en is er niets speciaals gebeurd. 
Er was niets, maar ik mediteerde gewoon op het Woord. Ik zaaide het zaad in mijn hart en concentreerde me erop. Want alle dingen die tot het leven en de godsvrucht behoort, komt door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft. Ik had meer financiën nodig, dus ik ging naar het Woord om meer financiën. En ik mediteerde erop. En toen zag ik Pastor Dean Melton, die een grote invloed op mijn leven heeft gehad, en ik zag zijn kerk functioneren. Mensen kwamen uit de gevangenis en binnen twee à drie jaar hadden ze zes huizen. Ze waren drugsverslaafd en hij nam ze onder zijn hoede en ze werden voorspoedig en er begonnen wonderen te gebeuren. Ik zag voorspoed in zijn leven functioneren op een manier zoals ik het in niemands leven zag functioneren, en dus nodigde ik hem uit op onze Bijbelschool te komen spreken. 

Ik ging erbij zitten en aantekeningen maken en was vastbesloten te gaan leren wat deze man te zeggen had. Maar ik heb geen enkele aantekening gemaakt. Twee dagen lang, drie uur per dag heb ik geen enkele aantekening gemaakt. Hij heeft niet één ding gezegd wat ik niet al wist. Maar weet je wat ik daardoor leerde? Ik zei: ‘God, ik weet deze dingen allang. Waarom werkt het niet’? En God zei: ‘Hij gelooft het’. En ik niet dus. En weet je, ik nam een besluit: ‘Dit is wat ik ga geloven’. En ‘boem’, openbaringskennis begon te komen. En toen ik dingen anders ging zien veranderde onze financiële situatie volkomen.

En wij roepen maar: ‘Het probleem zijn al die zoutzakken in mijn kerk. Als die gewoon zouden beginnen te geven’! Of: ‘Als wij maar in een meer welvarende buurt zouden wonen. Als mijn kerk maar in de buitenwijk stond in plaats van in de binnenstad. Of als ik maar dit had, of dat had, of als ik maar ergens anders was, dan zouden we die problemen niet hebben.’ Ik verzeker je, het is alleen maar wat hier van binnen zit. Het is de manier waarop je de dingen van binnen ziet. 

Als je dit maar echt zou kunnen begrijpen, dat het niet die uiterlijke dingen zijn die je beheersen. Het is de manier waarop je denkt. En de allereerste en voornaamste manier om je denken te veranderen is het Woord van God. Iedereen hier kan toegang hebben tot een concordantie of een computer. Als je financiën nodig hebt, neem de verzen over financiën. Ga erover mediteren. Opnieuw en opnieuw. Zet ze op een cassette en luister er dag en nacht naar. Blijf mediteren op het Woord, en op een dag gaat er iets gebeuren. In mijn geval kwam er iemand op mijn weg die mij uitdaagde. En dat maakte echt verschil. Maar het was het mediteren over die verzen dat de grond voorbereidde en dit allemaal liet werken. 

We zeggen: ‘Oh ja, het Woord is belangrijk’. Maar als puntje bij paaltje komt, hoeveel van jullie hebben ziekte in je lichaam? Maar je neemt niet het zaad, en begint niet het zaad te zaaien, dat zegt dat het Woord genezing is voor je ganse lichaam. Je vertrouwt wel op het feit dat je door Zijn striemen genezen bent. Je onthoudt het vers wel, maar je mediteert er niet op. Je spreekt het niet. Je gaat niet echt naar het Woord. 

Ik verzeker je, als jij je bestemming wilt vervullen, moet je een combinatie hebben van totale toewijding aan God, maar ook het vernieuwen van je denken aan het Woord van God. En het Woord van God moet absolute autoriteit in je leven hebben. En alles wat je nodig hebt, of het nu financiën zijn, of genezing, of bevrijding, of als je nodig hebt dat de zalving manifesteert en toeneemt, als je aan het geloven bent voor wonderen dan verzeker ik je: neem het Woord van God en mediteer erop. 

Dit is iets wat ik doe. Ik heb heel wat wonderen gezien, maar ik heb ook mensen níet zien genezen. Ik werd echt gezegend door wat pastor Bob deze week onderwees, dat jij je niet moet concentreren op wat er niet is gebeurd. En dat was voor mij een woord van God. Want ik was wel bezig me te concentreren op een aantal mensen die niet hebben ontvangen. Omdat ik zo graag wilde begrijpen wat er aan de hand is. Maar er hoort hier dus een balans in te zijn. Ik heb dus een Woord van God ontvangen en ga erop mediteren en het zal me helpen. 

Maar tegelijkertijd ben ik bezig met de Evangeliën door te lezen en op Jezus te letten. En ik neem ieder voorbeeld waar Jezus mensen geneest. Ik mediteer erop, mijmer en speur over deze dingen. Ik doe het al zes maanden. Ik heb nog niet een echte doorbraak gehad of een grote openbaring, maar wacht maar af. Ik blijf erop mediteren en ik verzeker je dat er na het mediteren een tijd zal komen dat er doorbraken komen. Ik zal dingen gaan begrijpen die ik nu niet begrijp, en daardoor zal ik er beter aan toe zijn. 

Ik kan niet beweren dat ik er in welk gebied ook al ben, maar ik weet precies wat ik moet doen om daar te komen. Dat is door het Woord van God. En als ik ergens in mijn leven een tekortkoming bespeur, dan ga ik me niet onbekwaam zitten voelen, en roepen: ‘Oh God, help’. En ik ga ook geen vijfhonderd mensen vragen om met me overeen te stemmen en eenparig te bidden en vragen de hemel naar beneden te bidden en dit antwoord los te peuteren. Dat is niet de benadering die ik heb. Als ik iets nodig heb ga ik naar het Woord en zoek uit welk zaad er is om in die behoefte te voorzien. En dan ga ik het in mijn leven zaaien. 

En hier ben ik nog nooit in teleurgesteld. Alles wat ik op deze manier heb gedaan, heeft gewerkt. En broeders en zusters, ik weet dat we deze dingen wel weten, maar nogmaals, als ik langs zou lopen en vragen: ‘Hoeveel van jullie hebben een probleem’, kan waarschijnlijk de meerderheid van jullie een groot probleem benoemen in je leven. Hoeveel van jullie hebben echt verzen gezocht waar je zo enthousiast over werd, dat je wist dat dit Woord je over dingen heen zou helpen, en dat soort dingen. 

Ik kan je verzekeren dat onder al de pastors die hier zijn, er heel wat zijn die afhankelijk zijn van dat ze maar bidden. En je bent zielig en je hebt een echte grote nood, maar je kunt maar niet begrijpen waarom het nog niet heeft gewerkt! Maar zo werkt het koninkrijk gewoon niet. Ik kan hier wel gaan onderwijzen over de zaaier die het Woord zaait. En wij zouden iemand idioot vinden die over deze akker gaat zitten bidden en beregening toepast, en op zijn knieën valt en gaat smeken: ‘Oh God, geef me een oogst’, maar hij heeft helemaal niets geplant! Dat vinden we idioot. Maar ik verzeker je dat er velen van ons zijn die maar bidden van: ‘Oh God, genees me’. En je kent best wel wat verzen daarover. Maar ben je er echt op aan het mediteren? Is dat wat je het allermeest en het allereerst doet? Je besteedt meer tijd aan het nadenken over wat de arts allemaal te zeggen heeft, dan wat het Woord van God heeft te zeggen. 

Geestelijk gezind zijn is leven en vrede. Als je geen leven en vrede hebt, ben je niet geestelijk gezind. Ik hoef er echt niet bij te zijn als jij jouw tuin inzaait, om te zeggen wat je erin gezaaid hebt. Ik hoef alleen te kijken als er iets is opgegroeid. En dan kan ik je precies vertellen wat je in je tuin geplant hebt. En ik verzeker je, als jij depressie hebt, vrees, ontmoediging en je bent arm en je bent ziek, kan ik je precies vertellen wat je in je tuin geplant hebt. Ik kan je niet alle details geven, maar ik kan je verzekeren dat het niet Gods Woord was. Gods Woord is: geestelijk gezind zijn en dat is gelijk aan leven en vrede. Als je iets anders hebt dan leven en vrede, dan ben je niet geestelijk gezind. Als je ontmoedigd bent, zijn het niet je problemen die je ontmoedigen. Het is je gebrek aan geestelijke gezindheid. Het is je gebrek aan de dingen beschouwen vanuit Gods gezichtspunt. Er is voor echt álles een vers. 

Toen ons inkomen nog zo’n tien- tot twaalfduizend dollar per maand bedroeg, was dat nog voordat ik die openbaring over financiën had en dat soort dingen. En we hadden het moeilijk en hadden strijd. En we hadden zevenentwintigduizend dollar bij elkaar gespaard om een boek te publiceren. De harde kaft versie van ‘Life for today’ – de evangeliën. Zevenentwintigduizend dollar. En er was nog een fout die ik maakte, waar Paul Milligan me echt bij geholpen heeft. Ik dacht, dat als we 15.000 exemplaren konden maken, dat we de prijs van vijftien dollar per boek dan naar beneden konden krijgen tot 8 à 9 dollar per boek. Ik bespaarde heel wat geld als ik 15.000 exemplaren liet maken. Fout. Paul leerde me precies op tijd hoe management werkt. 

In ieder geval was het een domme fout. Maar ik had mezelf toegewijd aan deze zevenentwintigduizend dollar en die moesten we van te voren betalen. De verkoper van de grote uitgeverij van Nicky Cruz leed hier schade door, en Charles Stanley, ons is allemaal hetzelfde overkomen bij deze maatschappij. Het was het allereerste boek dat ik ooit publiceerde. We hadden zevenentwintigduizend dollar bij elkaar geschraapt. Dat was meer dan twee maanden van ons inkomen. We hadden het van te voren betaald. En toen kwam mijn staf naar me toe. ‘Ik weet niet hoe ik het je moet vertellen, maar deze verkoper is er met al het geld vandoor. Niet alleen heb je het boek niet, maar de uitgever zegt dat het drieënveertigduizend dollar kost om het nu te drukken. 

Ik was dus al zevenentwintigduizend dollar kwijt, maar nu had ik ook nog eens extra drieënveertigduizend dollar nodig om het af te maken. En dat in een tijd dat ons inkomen zo’n tienduizend dollar per maand bedroeg. We hadden niet eens vijfduizend dollar extra per maand. Weet je, zoiets zou je kunnen ontmoedigen. Ik weet nog dat ik daar stond, en er ongeveer tien seconden over nadacht. Maar weet je, prijs God, voor het Woord van God. ‘Boem’, zo uit mijn hart sprong Spreuken 6 vers 30 en 31 , dat zegt: als je een dief betrapt moet hij het zevenvoudig vergoeden, of alles wat hij heeft, om terug te betalen. En ik begon God te prijzen. 

En ik zei: ‘Man, geweldig’. En ik weet nog dat ze me aankeken van: ‘Wat, heb je niet begrepen wat we zeiden?’ En ik pakte een pen en vermenigvuldigde 7 keer 27 en zocht uit hoeveel dat was en begon God te prijzen en zei: ‘Dit jaar, gaan we zóveel extra inkomsten ontvangen, dat is bijna het dubbele’. En weet je, dat jaar ontvingen we bijna tot op de cent nauwkeurig dat bedrag. Het dubbele van wat we ooit ontvangen hadden. En weet je, dat is het Woord van God. Ik raakte gewoon nooit van streek, ik werd niet bang of onzeker. Ik stond precies 10 seconden even perplex en toen kwam dat Woord tot me, en het Woord maakte het verschil. 

Ik zeg je, broeders en zusters, wij zitten hier maar en doen alsof het ons aan de middelen ontbreekt en dat we hulpeloos zijn. En ‘oh, het is echt zwaar en kijk eens wat de duivel me aandoet’. Ik heb wel bewogenheid, maar niet veel medelijden als de waarheid is, dat we álles hebben wat we nodig hebben, én het Woord van God ons ál deze dingen heeft gegeven. En wij zitten hier maar te worstelen met dingen, die gewoon alleen maar te wijten zijn aan onze onwetendheid, zodat we de problemen hebben die we hebben. 

Je hebt niet alleen een liefde voor de Heer nodig, en een toewijding aan de Heer, en een verlangen om Zijn wil te zien geschieden, maar je moet óók je denken vernieuwen. We moeten ín het Woord van God zijn en we moeten zover komen dat het Woord van God meer realiteit is voor ons dan wat de arts heeft te zeggen, of wat de advocaat heeft te zeggen, of wat het nieuws heeft te zeggen. 

Ik verzeker je dat bij iedereen die worstelt, en dan heb ik het niet over vervolging, maar over voortdurend mislukken en voortdurende strijd, het komt omdat je ergens niet je denken hebt vernieuwd door het Woord van God. Dat is hard, maar het is waar. Het is helemaal waar. Maar zegt iemand: ‘Dat veroordeelt me. Je zegt dat het allemaal mijn schuld is’. Ja, dat is precies wat ik zeg! Ik ben blij dat je het eindelijk door hebt. Amen! 

Weet je, mij veroordeelt het niet om te weten dat het aan mij ligt! Het zegent me. Als God mijn probleem is, als God degene is die alles zo zwaar en zo moeilijk maakt en je moet maar worstelen en volhouden en hoopt ooit in de verre toekomst het allemaal wel te zullen begrijpen. Weet je, dat is ellendig! Dan moet je maar genoegen nemen met minder dan het beste. Maar als God álles heeft voorzien, zoals Pastor Bob deze week zei, dan zijn álle dingen al het jouwe. Alles wat je nodig hebt ís er al. En als ik het niet zie manifesteren, komt het niet omdat God het niet heeft gegeven, maar omdat ik niet weet hoe ik het moet ontvangen. Ik moet dus het Woord van God induiken, en de manier waarop ik ontvang veranderen. Amen?

Ik zeg je, als je dit zou ontvangen als een Woord van God, dan kun je hier weggaan en zeggen: ‘God, ik heb het misschien nog niet zien gebeuren, maar ik weet nu tenminste wat ik moet doen’. Je moet je op de eerste plaats aan God overgegeven, en toegewijd zijn, en zeker weten dat je doet wat Hij je gezegd heeft om te doen, in plaats van je eigen ding doen. Je moet zeker weten dat je niet in trots en arrogantie je eigen koninkrijk probeert te bouwen in plaats van Gods koninkrijk. Je moet ervoor zorgen dat je werkelijk een levend offer bent. Maar daarna moet je ook je denken vernieuwen. Je moet zover komen dat je het Woord ként. En als je dan iets niet ziet werken in je leven, ga naar het Woord van God. En los het op! Vraag God om openbaring. En ik verzeker je dat het Woord van God je alles zal geven wat je nodig hebt. 

Ik wilde in dit hoofdstuk naar die andere verzen gaan, waar het erover gaat dat het Woord van God een meer zekere profetie is dan zelfs een hoorbare stem of een zichtbare manifestatie. Ik wil niets afdoen aan het bovennatuurlijke en speciale manifestaties, maar er is gewoon niets dat boven het Woord uit kan gaan. Er is gewoon niets dat belangrijker is, dan wat het Woord van God te zeggen heeft. Er kunnen best andere dingen zijn, die langs kunnen komen en het bevestigen, nogmaals, ik ben daar niet tegen, maar niets zal beter zijn dan dit. Als zelfs een engel iets zegt dat niet overeenkomt met wat Gods Woord zegt, laat die vervloekt zijn. Amen? En als wij deze houding zouden krijgen en in het Woord gaan, kan ik je verzekeren dat alles wat je nodig hebt hierin is. 

Sommigen van jullie hebben me waarschijnlijk al eerder deze illustratie horen geven, maar rond de tijd dat ik die kerk verliet en dat allerlei dingen gebeurden, dat was nog voor de tijd dat Jamie en ik getrouwd waren, knielde ik voor mijn bed en was aan het bidden: ‘Oh God, hoe kom ik toch van waar ik nu ben naar waar U wilt dat ik ben.’ Dat leek zo’n enorme onoverkomelijke kloof. En ik had niet eens een rolmodel voor me. Dat was nog voor ik van Copeland en Hagin had gehoord. Ik had geen enkel voorbeeld. Ik kende helemaal niemand die op die manier leefde en ik zei: ‘God, hoe kom ik daar’? Ik herinner me dat ik mijn ogen open deed, en mijn Bijbel lag voor me op mijn bed. En ik voelde dat de Heer tot me sprak: ‘Als jij gewoon in dat Woord duikt, dan zal Gods Woord je alles leren wat je moet weten’. En vanaf toen begon ik mezelf helemaal in het Woord te storten. 

Ik zeg je, broeders en zusters, God heeft ons álle uitrusting gegeven. Het is niet Gods fout. Het is óns gebrek aan gebruik maken van wat Hij ons gegeven heeft. Ik wil je dus vanavond aanmoedigen om een levend offer te zijn, maar ook om je denken te vernieuwen door het Woord van God. Houd je hart puur. Houd je houding en instelling puur, maar werk ook aan je hoofd. Verander je denken. En als je die twee combineert, als je hart en je denken samenkomen, dan wordt je een geweldige kracht. Amen? 

Morgenochtend zal ik het volgende deel hiervan bespreken, en dat zal goed zijn. Eigenlijk zijn er drie dingen, want allereerst moet je beseffen dat God een bestemming voor je leven heeft. En vervolgens moet je een levend offer zijn. Je kunt nooit succesvol je bestemming vervullen als je niet volledig aan God bent toegewijd. Maar je moet ook je denken vernieuwen. Ik verzeker je, dat als je deze dingen niet oppakt, zul je het nooit vervullen. Satan zal je misleiden en hij zal je op een dwaalspoor brengen als je niet de juiste informatie hebt. Amen? 

Prijs God. Vader, we houden van u en we danken u voor de waarheid. Vader, dank u voor het Woord van God. Vader, dank u, dat mensen letterlijk hun leven gaven, werden gemarteld en stierven om de Bijbel in een taal te kunnen vertalen die wij kunnen lezen. Vader, mensen zijn vervolgd, vreselijke dingen zijn er gebeurd. Vader, u hebt mensen geleid om letterlijk hun leven op te offeren om ons het Woord te geven. Vader, dank U wel dat U dat gedaan hebt. 

Vader, wij bekeren ons ervan dat wij het Woord van God niet op de allereerste plaats hebben gesteld en het niet zijn volle uitwerking in ons leven hebben laten werken. Ik weet dat hier vanavond mensen zijn die problemen hebben. Ze hebben U gesmeekt en gebeden en de poorten van de hemel bestormd. Ze hebben gepleit en gesmeekt, maar Vader, ze hebben hun denken niet vernieuwd. Ze zijn niet naar het Woord van God gegaan. 

Vader, ik bid vanavond in liefde, dat U die mensen gaat aanmoedigen. Vader, laat ze zien dat ze alleen maar het Woord van God hoeven te nemen. Laat de Heilige Geest ze naar de verzen leiden die hun leven kunnen veranderen, en laat ze dan dag en nacht erop mediteren. Dan zullen ze hun wegen voorspoedig maken en ze zullen succesvol zijn. Vader, ik dank U. Ik geloof dat U mensen aanspoort en Vader, er zijn mensen die hier weg zullen gaan en nooit meer het idee hebben dat ze niet in staat zijn met situaties af te rekenen. Omdat ze weten dat Uw Woord voor álles een antwoord heeft. Vader, ik dank U voor de bemoediging. 

Ik geloof dat mensen hier weg zullen gaan en mensen van het Woord zullen worden. We zullen mensen worden voor wie het Woord van God meer realiteit is dan wat wie dan ook te zeggen heeft. Meer dan wat onze ogen ons vertellen, meer dan wat onze oren ons vertellen. Vader, wij zullen luisteren en Vader, wij zullen gedomineerd en geleid worden door het Levende Woord van God. Vader, dank U voor dit geweldige geschenk, en Vader, wij willen er volledig gebruik van maken. Dank U Jezus. Prijs God. Prijs de Heer. 

Weet je, ik ervaar dat de Heer op dit moment zegt dat er sommigen van jullie zijn die problemen hebben in je kerken. Er gebeuren dingen en je weet wat het Woord zegt. Maar toch zie je dingen gebeuren die anders zijn dan wat het Woord zegt. Er is hier geen enkel probleem, behalve dat je niet volledig toegewijd bent aan het Woord alleen. Je bent óók gevoelig voor die andere dingen. Die hebben vrees in je hart geplant. Je hebt de meningen van andere mensen, en de omstandigheden, de natuurlijke, fysieke feiten in overweging genomen en deze dingen op gelijke hoogte met het Woord van God gesteld. 

Sommigen van jullie hebben vanavond ontvangen wat de Heer tot je heeft gesproken door mij, en je kunt je nu bekeren en zeggen: ‘Vader, vergeef me en ik zal het Woord van God opnieuw verhogen. Ik heb een Woord van U gehad en U hebt me verteld wat het eind van deze situatie zal zijn’. Ik ga terug naar Uw beloften, ik keer terug naar de Woorden die U in mijn hart hebt gesproken en ik ga daarop staan. En zelfs al zou de hele hel losbarsten, ik ga niet wijken van het Woord van God’. 

Als er sommigen van jullie zijn, die dit nu willen doen, kan ik je verzekeren dat je problemen opgelost zijn. Het kan even duren voordat je de verandering in het fysieke gebied ziet, maar in het geestelijke gebied vindt het al plaats en het duurt maar kort voordat je het ziet plaatsvinden. Amen? 

Weet je, ik geloof dat ieder van ons sterker in het Woord zou kunnen zijn. Ik vraag niet iedereen om te reageren, maar er zijn hier mensen die een Woord van God hebben ontvangen, maar je hebt er niet naar gehandeld, want je bent meer gedomineerd door het woord van iemand anders, of door natuurlijke dingen. Je hebt het Woord, maar je moet je bekeren en terugkeren naar dat Woord. En als dit op jou slaat, nogmaals, iedereen zou hier op kunnen reageren, maar ik zeg dat hier mensen zijn die weten dat ze andere dingen het Woord van God hebben laten verdringen. Als jij jezelf wilt vernederen, dan vraag ik je te gaan staan waar je bent. En ik zal je in gebed voorgaan en we zullen een verklaring afleggen. En we gaan doen wat het Woord van God zegt en deze omstandigheden overwinnen. 

Als dit op jou slaat, vraag ik je te gaan staan waar je bent. En we keren terug naar het Woord van God. Het enige dat je hoeft te doen is het Woord dat God je heeft gegeven te nemen en het te gelóven. Zo eenvoudig is het! Niemand ‘verliest’ zijn genezing, niemand ‘verliest’ zijn visie. Alsof jij je sleutels ergens gelegd hebt en niet meer weet waar ze liggen. Zo werkt het niet. Weet je wat er gebeurt? Je stopt met geloven. Je gaat een andere boodschap geloven. Je gaat iets anders geloven, dat anders is dan wat het Woord zegt. Daar gaat het om. Als je om wat voor reden ook afgedwaald bent van het Woord dat God je gegeven heeft, wil ik je vragen om jezelf te vernederen en te gaan staan. En we gaan bidden en ik geloof dat God het gaat veranderen. Amen. 

Vader, ik dank U voor al deze mensen die hier staan. U kent iedere individuele situatie en ik dank U dat zij naar hun eigen belijdenis hier staan en dat U al tot hen gesproken hebt. U hebt hen al een Woord gegeven. Net zoals U dat aan Petrus gaf: ‘Kom’! En dat ene Woord had genoeg kracht in zich om alle krachten van de natuur te overwinnen om op water te wandelen. Vader, ik dank U voor het Woord dat U tot ieder van hen hebt gesproken en voor de visie die U in hun hart hebt geplaatst. 

Vader, op de eerste plaats bekeren wij ons ervan dat we een ander woord, een andere visie ons hebben laten overheersen. En wij keren ons daar nu van af, en zeggen: ‘In de naam van Jezus is dat verleden tijd’. En Vader, wij nemen dit Woord en wat U tot deze mensen hebt gesproken, en wij keren terug tot wat U hebt gezegd. En wij geloven dat Uw Woord voor eeuwig is gevestigd. Dat het groter is dan wat satan ooit tot ons heeft gesproken. Het is groter dan wat een arts heeft gezegd. Zijn diagnose stelt helemaal niets voor in vergelijking met het Woord van God. De mening van een bankier stelt niets voor in vergelijking met het Woord van God. De mening van wie dan ook stelt niets voor in vergelijking met wat U hebt gesproken in ons hart. Romeinen 3:4, wij laten God waarachtig zijn en alle mensen leugenaars. 

Vader, wij zijn niet boos op mensen, maar spreken uit dat Uw Woord de waarheid is, en dat niemands woord kan worden vergeleken met Uw Woord. Vader, dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft, ons geloof. Vader, wij geloven Uw Woord. En nu op dit moment gaan wij weer terug naar het Woord van God en zetten de kracht vrij en het potentieel in wat U hebt gesproken tot ons. Wij bevelen de omstandigheden om te veranderen. Wij bevelen het geestelijke gebied om te veranderen. Nu op dit moment. Wij bevelen gebouwen om te manifesteren, in de naam van Jezus. Wij gebieden mensen om te genezen en bevrijd en gered en vergeven te worden. Wij gebieden de zalving van God, die U al binnen in ons hebt geplaatst, om te beginnen te werken zonder belemmeringen. Wij weigeren om toe te geven aan de vrees voor mensen. Vader, wij spreken Uw Woord over ons uit, dat Hij die ons gezalfd heeft en ons heeft apart gezet, God is. Vader, wij danken U dat Uw Woord absoluut waar is, en dat deze visies uit gaan komen. Halleluja! 

Deel 4. Volg de verlangens van je hart.

 


 

www.vergadering.nu