Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Op God vertrouwen - 2
Andrew Wommack 

Waarin, of op wie vertrouw jij? De meeste gelovigen zullen zeggen dat hun vertrouwen in God is. Maar zodra ze in moeilijke financiŽle tijden komen, vervult vrees hun hart en storten ze als een kaartenhuis in elkaar. Dat zou niet zo moeten zijn. Deze tweedelige serie zal je helpen die vrees te overwinnen en je vertrouwen op de juiste plek te houden. 

Als MP3 bestand te downloaden van: www.awmi.net
Oorspronkelijke titel: In God We Trust
Vertaling: Jan Vossen 2009 

Deel 1: De hemel stort niet omlaag
Deel 2: Zaaien in een tijd van hongersnood


Deel 2: Zaaien in een tijd van hongersnood.

Vandaag ga ik verder met een serie die ik ĎIn God we trustí heb genoemd. En ik heb dit onderwijs speciaal gemaakt om de angst en de paniek en het enorme ongeloof te weerleggen dat tegenwoordig wordt verspreid vanwege de financiŽle situatie, niet alleen hier in de VS, maar over de hele wereld. Mensen praten hier over en naar mijn inschatting functioneren ze in vrees, ongeloof, pessimisme. Ze zijn hun hoop kwijtgeraakt. Mensen kunnen er ís nachts niet van slapen. Dat is nog te begrijpen van ongelovigen, die geen vertrouwen in God hebben, maar wat me echt irriteert is dat christenen ook zo reageren. 
Als je naar christelijke televisie of radio luistert, praten ze erheel veel over en ze presenteren het zo alsof dit het einde van de wereld betekent. Ik heb dit punt duidelijk gemaakt vanuit Genesis 26:1, waar wordt verteld dat er een hongersnood in het land was, buiten de hongersnood die er was geweest in de dagen van Abraham. En ik geloof echt dat de reden dat dit hier zo wordt verteld, is om het allemaal in het juiste perspectief te plaatsen. Er zijn eerder hongersnoden geweest, en er zullen nog meer hongersnoden komen. Mensen hebben dat overleefd en het was niet het einde van de wereld. Ik geloof dat dit de allereerste stap is. 

Het eerste dat Jezus tegen zijn discipelen zei op de avond voor zijn kruisiging staat opgetekend in Johannes 14:1. ĎLaat uw hart niet ontroerd worden; u gelooft in God, geloof ook in Mij.í Je moet controle krijgen over je emoties. Je moet niet door paniek gedreven zijn. Je kunt niet handelen op basis van vrees. Je kunt niet opereren vanuit zorgelijkheid en al dat soort dingen. Ik verzeker je dat er mensen zijn die tegenwoordig flink op de paniekknop drukken. En als jij daar in trapt, garandeer ik je dat vrees en geloof tegengestelden van elkaar zijn. Ze zijn gewoon niet met elkaar te verenigen. En als jij de angst en vrees die zo rondgaat in deze wereld aanneemt en eigen maakt, gaat het je geloof in de Heer aantasten. Ik denk dat deze boodschap daarom erg actueel is. 

Nadat het eerste vers dus vertelt dat er een hongersnood was en dat Izašk naar Abimelech in Gerar ging, staat er in vers 2 dat de Heer aan hem verscheen en zei: Trek niet naar Egypte, woon in het land, dat Ik u zeggen zal.
Ik heb dit al eventjes opgemerkt, maar ik wil zeker stellen dat dit duidelijk overkomt. Hier was dus een crisissituatie. Er was een hongersnood en in die tijd hadden ze niet de sociale zekerheidstelsels of sociale vangnetten die wij tegenwoordig hebben. En als mensen geen gewas konden planten, als er gebrek aan voedsel was, dan gingen mensen dood. Dit was dus een levensbedreigende situatie. Er waren mensen die alles wat ze hadden verloren. Dit was dus een ernstige crisissituatie en ik denk veel ernstiger dan wat wij in onze wereld van vandaag zien. 
Kijk hoe mensen tegenwoordig reageren. Ze raken in paniek. Ik heb zelfs verslagen gelezen dat mensen hun geld van de bank haalden. Ik haal mijn nieuws van de koppen van het internet om gewoon een beetje te volgen wat er in de wereld aan de hand is. En ik heb verslagen gelezen van mensen die vertelden waar ze thuis hun geld verborgen. Mensen halen hun geld van de bank, uit angst dat die failliet gaat. Ze denken aan de grote depressie en dat soort dingen. In ieder geval, er zijn nu mensen die doen wat ieder ander aan het doen is, en ze luisteren niet naar de Heer. Ze ontvangen geen aanwijzingen van de Heer. Ze raken gewoon in paniek en doen dingen uit vrees en angst. 

Ik geloof dat Izašk, ook al staat het er niet zwart op wit, de Heer zocht en bad en deed wat hij moest doen. Er staat wel dat de Heer aan hem verscheen en hem een specifiek woord gaf. En in mijn eigen bestuderen van het Woord, in mijn eigen persoonlijke relatie met de Heer, ken ik niet dit soort dramatische ontmoetingen met de Heer zonder een zekere mate van ontvankelijkheid van onze kant. De Heer verscheen niet zomaar aan iedereen. Dit was niet een algemeen normaal verschijnsel. Ik lees dus tussen de regels door, maar ben ervan overtuigd dat Izašk de heer zocht, in plaats van te doen wat iedereen deed, in plaats van naar Egypte te gaan. Egypte was vrijwel hongersnoodvrij omdat ze de Nijl hadden en een irrigatie systeem en zo. 
Maar in plaats van te doen wat iedereen deed en zijn eigen verstand de voorrang te geven, begon hij de Heer te zoeken. Hij vroeg de Heer: ĎHeer, wat wilt U dat ik doeí? En dat is de reden dat de Heer aan hem verscheen. En dat geeft gelijk een toepassing op onze eigen situatie. Er zijn ook nu mensen die financieel in de problemen zitten en ze zijn bang en bezorgd om al deze dingen. Maar in plaats van direct te reageren en na te doen wat alle Ďchicken-littlesí doen, die denken dat de hemel instort, is dit een geweldig moment om een woord van de Heer te krijgen. Natuurlijk zouden we dat altijd al moeten doen. 

En ik wil hier nogmaals zeggen, het is niet mijn bedoeling iemand te veroordelen of te kwetsen, maar in een situatie als deze zou je lessen moeten leren. En ťťn daarvan is dat je altijd een Woord van de Heer zou moeten krijgen! Weet je, mijn vrouw en ik, wij hebben geen miljoenen en dat soort dingen, opzij gezet. Maar we hebben een beetje geld. En we bidden erover wat God wil dat we ermee doen. En we hebben de Heer gezocht en het is de verdienste van mijn vrouw, maar zij voelde, ik weet niet meer precies wanneer, maar het was rond januari of februari 2008, dat we het kleine beetje pensioenvoorziening dat wij hadden dat in de aandelenmarkt zat, zij voelde dat wij dat uit de aandelenmarkt moesten halen en in bepaalde certificaten moesten stoppen. Dat deden we dus. En daardoor zijn we niets van dat geld verloren. We hebben nog een klein bedragje, dat iemand voor ons in de aandelenmarkt had geÔnvesteerd, dat hebben we dus verloren, we zijn dus niet onbeschadigd gebleven. 

Maar zie je, als je gewoon naar de Heer luistert en God spreekt tot je, dan zal God je dingen laten zien die je moet doen. En je moet niet wachten totdat de markt in elkaar stort en dat er overal angst en paniek heerst om naar de Heer te gaan. Zo zouden we iedere dag moeten leven. Als wij zo zouden leven, zegt de Bijbel ons in Johannes 16 dat de Heilige Geest ons dingen laat zien die nog gaan komen. Dat was preciťs wat Hij met mijn vrouw deed. Hij liet haar precies zien wat ze moest doen, en het heeft ons een hele smak geld bespaard. 

De laatste uitspraak die we kregen, het geeft niet het totaal van de financiŽle crisis weer, maar de laatste berichten die we ontvingen is, dat we ťťnduizendste van het geld dat we geÔnvesteerd hebben zijn kwijtgeraakt. Eenduizendste. Dat is niet erg veel. En weet je hoe dat komt? Omdat wij de stem van de Heer horen. De Schrift zegt in Spreuken 3: 5 Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. 6 Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken. Mensen, wat een geweldige belofte. Vertrouw op de Heer en steun niet op uw eigen inzicht. 

Weet je, nogmaals, ik zeg dit niet om je te bestraffen of te kwetsen, maar als jij flink je vingers hebt gebrand en in een crisis zit en een van diegenen bent die bijvoorbeeld een hypotheek bent aangegaan, die in het begin heel laag is, maar binnen enkele jaren is de rente totaal de pan uitgerezen en nu sta je voor onteigening of zoiets. Ik zeg dit niet om je er van langs te geven, of om op je neer te kijken of neerbuigend te spreken, maar dat is in tegenstelling met de leiding die Gods Woord ons geeft. Je verpand je toekomst als je zoiets doet. En er zijn mensen die gewoon niet over hun toekomst nadenken. Maar de Schrift spreekt daarover! Ze legt uit dat voordat je de strijd aanbindt, moet je eerst gaan nadenken of je wel voldoende strijdkrachten hebt om de koning die tegen je optrekt aan te kunnen. Voor je een huis gaat bouwen, denk na of je wel genoeg hebt om de betalingen te kunnen verrichten en te doen wat je moet doen. De Schrift spreekt rechtstreeks over dat soort dingen tegen ons. 

Je zou dus altijd naar de Heer aan het luisteren moeten zijn. Maar als het niet anders is, zelfs al heb je het in het verleden nooit gedaan, je bent gewoon met het algemene denken meegegaan en hebt de manieren van de wereld je laten overheersen, ga nu in plaats van nog langer hun leiding te volgen, naar de Heer luisteren. Nou, denk hier eens over na, er zijn er heel wat van jullie die nu in de problemen zitten, omdat je met de heersende manier van denken van de wereld bent meegegaan. Je hebt onverstandige keuzen gemaakt. Je zit er tot over je oren in, je hebt dingen gevolgd die iedereen deed, en omdat er zoveel mensen waren die dit deden ging je maar met de grote stroom mee. Nu zit je in een financiŽle crisis en nu volg je nog steeds dezelfde mensen na wiens advies je in de problemen hebben geholpen? Die je nu zeggen om je overal uit terug te trekken en uit angst en vrees te handelen? Je gaat nog steeds naar hen luisteren? Dezelfde mensen die je in de problemen hebben geholpen? Op zijn minst, ga nu naar de Heer luisteren. 

En ik geloof dat dit precies is wat Izašk midden in deze situatie deed. In plaats van dat hij op zijn eigen inzicht ging steunen en met alle anderen naar Egypte gaan, in plaats van de makkelijke uitweg zoeken, en iets in paniek doen, hoorde hij de stem van de Heer. 2 Toen verscheen hem de HERE en zei: Trek niet naar Egypte, volg de overheersende wijsheid niet na, die de grote meerderheid gebruikte. Dat de Heer tegen hem zei: ĎTrek niet naar Egypteí, geeft aan dat de gedachte er al was. Waarschijnlijk trokken er al heel wat mensen weg in die richting. De Heer waarschuwde hem om dat niet te doen en in dat land te blijven. 
Hij had nodig dat de Heer aan hem verscheen. Maar weet je dat wij het niet nodig hebben dat de Heer aan ons verschijnt? Iemand vraagt: ĎWaarom nietí? Omdat wij het geschreven Woord van God hebben. Hij had geen bijbel. Wij hebben wel een Bijbel. En in de Bijbel vinden wij zoveel beloften, verzen over: ĎVrees niet, ik ben met je, Ik zal je voorspoedig maken. Ik zal alles waar jij je hand toe zet voorspoedig maken.í En er zijn zůveel verzen die erover spreken dat God degene is die ons rijk maakt. Dat God degene is die ons welvarend en voorspoedig maakt. God zal ons overvloedig in goederen maken en zo gaan al die beloften maar door en door en door. Wij hebben het geschreven Woord van God. Dus hebben wij niet perse nodig dat de Heer in zichtbare vorm aan ons verschijnt, of door een hoorbare stem uit de hemel. Wij hebben het geschreven, opgetekende Woord van God. En volgens de Schrift in 2 Petrus 1 overtreft dat iedere zichtbare manifestatie of hoorbare stem van God. Het geschreven Woord van God is een zekerder woord van Profetie. Wij hebben dus het Woord van de Heer en ik probeer je aan te moedigen om de huidige situatie te bekijken door de ogen van het Woord. Door de ogen van geloof, in plaats van door de ogen van dit wereldse mediasysteem dat de zaken overdrijft en overdreven voorstelt. En je kunt het ook op een andere manier vertellen: dat ze gewoon zitten te liegen. Ze verdraaien en manipuleren de waarheid en geven alleen de meest negatieve kant van dingen weer. 

Ik weet niet of velen van jullie zich dit herinneren, maar net een jaar geleden kregen we dagelijkse updates, echt dagelijks nieuws over de oorlog in Irak. Dagelijkse cijfers over de kosten van de oorlog en de aantallen mensen die omkwamen. Er waren ieder dag wel twee, vijf, een dozijn doden en ze lieten fotoís zien en allerlei dingen, omdat het negatief was, het was emotioneel, het greep mensen aan. Het maakte hun punt duidelijk, het bevestigde hun standpunt. Ze waren tegen de oorlog en wilden dat de VS eruit trok. Het paste dus bij hun vooronderstelling en daarom kreeg je een constant bombardement van dit soort berichtgeving. En toen hebben ze het aantal troepen opgevoerd en sinds die tijd is de oorlog veranderd. En ik weet de cijfers van nu niet eens meer, omdat er niet meer over wordt uitgezonden! Er gaan nu dagen, weken, een maand voorbij zonder een rapportage te horen. En nu zijn er zelfs in een maand niet meer zoveel slachtoffers als eerder in een dag. En weet je, dat goede nieuws vertellen ze gewoon niet. Ze zullen je gewoon nooit iets rapporteren dat goed is. Ze verslaan alleen het negatieve, met een specifiek doel, namelijk dat slecht nieuws verkoopt. 

Ik zeg je dat de manier waarop wij worden gemanipuleerd mij echt boos maakt. Het is propaganda. En natuurlijk wordt deze uitzending over de hele wereld gezien. En er zijn wellicht enkelen van jullie in Rusland, of in Engeland of Afrika en AustraliŽ en al die landen in de wereld die nu denken: ĎNou, de nieuwsmedia in de VS zijn echt heel slecht.í Nou, dat is zo. Ik beweer niet dat ze goed zijn. Maar ik ben in die landen geweest en ik kan je verzekeren dat het daar precies hetzelfde is. Je wordt gemanipuleerd bij de vleet. En het is de menselijke natuur die neigt naar het negatieve, naar de kritiek en gewoon helemaal niets goeds wenst door te geven. En er is zůveel goeds in deze wereld. En alleen al bij deze uitspraak van mij zijn er onder jullie die zich hierin verslikken en zeggen: ĎMaar er is zoveel slechts.í Natuurlijk is er veel verkeerd. Ik ben niet als een struisvogel, die zijn kop in het zand verbergt en het probleem probeert te negeren. Maar er is zůveel goed! Er zijn zoveel goede dingen aan de hand. Er zijn mensen die hun leven opofferen voor anderen. 

Ik ben onlangs in Rusland geweest en heb hele groepen van onze studenten gesproken die daarheen verhuisd zijn en die hun leven geven en hun levens neerleggen. En levens van mensen worden veranderd. Werkelijk dozijnen en dozijnen mensen geven getuigenis hoe hun levens volkomen veranderd zijn. Ik heb mensen gesproken die met tranen in hun ogen vertellen dat ze nooit meer dezelfde zullen zijn vanwege mensen die hun leven neerleggen en de Heer dienen. Er zijn gewoon geweldige dingen, goede dingen die er gebeuren. Maar het trieste is dat de meesten van ons over de hele wereld, dat niet horen, omdat ze het negatieve uitvergroten. 
Dus ik zeg dat in plaats van deze Calimerohouding te volgen, die maar roept dat de hemel naar beneden komt, en in plaats van naar hen te luisteren, je een Woord van God nodig hebt. En ik zeg dat niet lichtvaardig. Maar ik geloof echt dat God nu door mij heen spreekt tot mensen over de hele wereld. Je bent gaan aarzelen, je hebt de neiging je terug te trekken, je neiging is om een beschermende muur om je heen op te trekken, en je probeert te overleven en dit allemaal uit te zitten. Maar ik geloof dat als je de Heer gaat zoeken en God om ZŪjn wijsheid gaat vragen, in plaats van naar die dwazen van nu te luisteren die alleen maar angst en vrees verspreiden en dat soort dingen, vraag God om een Woord. En als je dat doet kan God je mogelijkheden laten zien, die je nooit eerder voor mogelijk hebt gehouden. Ik geloof echt dat dit een Woord van de Heer is. 

Sommigen van jullie zullen voorspoedig worden. Sommige van jullie zullen dingen zien gebeuren. Als je gewoon zou stoppen met in angst en vrees functioneren en naar God gaan luisteren. God kan je een weg uit deze situatie wijzen, en niet alleen om het te overleven, maar zelfs dat je welvarend en voorspoedig wordt. Je kunt hier beter uit komen dan je ooit tevoren bent geweest. En wat zou dat een getuigenis zijn. 
Later, als we in dit verhaal duiken, zullen we zien dat Izašk er zůveel beter uit kwam omdat hij een Woord van God ontving en dat gehoorzaamde. Hem werd letterlijk verzocht om een land te verlaten, omdat hij in rijkdom en goederen groter was dan dat hele land bij elkaar. Zij zŠgen de zegen van God op hem. En later kwam Abimelech naar hem toe en zei: ĎWij zien dat u de gezegende van de Heer bent.í Weet je, onze wereld heeft het nu nodig om christenen te zien die in plaats van last te hebben van dezelfde dingen waar de ongelovigen last van hebben, in plaats van onder dezelfde angst en vrees te leven, in plaats van ís nachts wakker liggen en je maar afvragen hoe het verder moet, Ďwat is er met mijn pensioen gebeurd, wat is er met je levensloopregeling gebeurdí, in plaats van dat je bedrukt en terneergeslagen bent, zouden ze jou fluitend je kantoor in moeten zien komen, God lovend en prijzend, nog steeds lachend, en bewogenheid laten zien, een blij en productief persoon. De wereld heeft het nodig om een paar christenen te zien die niet terneergeslagen zijn en niet aangetast zijn door wat er in de wereld aan de hand is. En weet je, ze zouden dan erkennen, je zou bijzonder opvallen als jij in geloof zou wandelen, in plaats van in vrees. Dat is hier het verhaal over Izašk, en met ons zou het precies zo moeten gebeuren. 

De Heer heeft hem in het laatste deel van het tweede vers (Genesis 26) gezegd: woon in het land, dat Ik u zeggen zal. En de volgende zin is: 3 vertoef in dit land. Man, de Heer had er niet lang voor nodig om te zeggen welk land. Direct de volgende zin al! 3 vertoef in dit land als een vreemdeling, dan zal Ik met u zijn en u zegenen, want u en uw nageslacht zal Ik al die landen geven, en Ik zal de eed gestand doen, die Ik uw vader Abraham gezworen heb. 4 En Ik zal uw nageslacht vermenigvuldigen als de sterren des hemels, en Ik zal uw nageslacht al die landen geven, en met uw nageslacht zullen alle volken der aarde gezegend worden, 5 omdat Abraham naar Mij geluisterd en mijn dienst in acht genomen heeft: mijn geboden, mijn inzettingen en mijn wetten. Man, dit was een woord van de Heer. Blijf hier. Blijf waar? Blijf op de plek waar een hongersnood heerst! Er was een grote droogte. Weet je, de meeste mensen zouden zeggen dat je niet voorspoedig kunt zijn in een dergelijke situatie. Dat kan je wel, Šls je een Woord van God hebt. 

Er zijn sommigen van jullie die op het punt staan besluiten te nemen uit dezelfde vrees en ongeloof dat onder ongelovigen rondwaart. Je staat op het punt besluiten te nemen, dat je weg gaat van de plaats die God je heeft gezegd om juist naar toe te gaan. Er zijn er misschien onder jullie die een bedrijf hebben, die een baan hebben. God heeft je geleid om iets te doen, maar vanwege financiŽle druk denk je erover om wat anders te gaan doen. Ik zeg je, als je een Woord van God hebt, moet je gewoon doen wat God je heeft gezegd te doen en je zult voorspoedig zijn. 

Ik doe in deze bediening op dit moment precies wat God me heeft gezegd te doen. En ook al voorziet God in mijn behoeften via de mensen die geven, en is dit in het natuurlijke geen goede periode om iets te doen, om uit te gaan breiden en zo, want de normale wijsheid zegt: ĎLaten we inkrimpen, laten we vasthouden en even pas op de plaats maken. Laten we sommige van onze plannen intrekken.í Dit is vanuit de vrees en alle dingen die er gezegd worden. Maar God spreekt precies het tegenovergestelde tegen mij! En dit midden in een hongersnood, midden in een financiŽle crisis. En sommige mensen zeggen: nee, dat kan gewoon niet! Als God je zegt dat je het kunt doen, kun je gewoon alles doen wat Hij je zegt te doen. 

Ik herinner me een vriend van mij, wiens dochter vlak na de 11 september aanslagen naar Afghanistan zou gaan voor een medische opleiding. Ze was arts en ze ging daar heen met een soort medische zendingsoperatie. Toen vonden die aanslagen van 11 september plaats, en de week daarna belde hij me op, met zijn dochter aan de lijn en zei: ĎZeg toch tegen haar om niet te gaan. Dit is de brandhaard van dit hele gedoe, we kunnen wel in oorlog raken. Zeg haar toch om dit niet te doen.í En weet je wat ik tegen hem zei? ĎZe zal veiliger zijn in het centrum van Gods wil dan wanneer ze hier blijft vanwege iets anders.í ĎHet hangt er helemaal van af of God haar heeft gezegd om te gaan. Als God haar heeft gezegd te gaan, ga dan!í

Ik herinner me dat een van onze Bijbelschoolstudenten niet meeging op een van onze eerste zendingsreizen omdat haar echtgenoot bang was omdat ze moest vliegen. Ze bleef dus hier achter en stierf in Colorado Springs in een auto-ongeluk. Ze was veel veiliger geweest als ze had gedaan wat de Heer haar had gezegd te doen. Dit jonge meisje waar ik het net over had, ging dus naar Afghanistan en het heeft allemaal prima uitgepakt. 
Als God je heeft gezegd iets te doen, net als ik, ga ik uitbreiden. Wij gaan zaaien en ik verwacht gewoon toename en groei in een periode van hongersnood. En ik weet dat God dit tegen me spreekt. Ik geloof dat God ook op dit moment tegen mensen over de hele wereld spreekt. Christenen: sta op. Stap uit in geloof. In plaats van terugdeinzen in angst en ongeloof, neem een stap in geloof. 

Izašk ontving dus een Woord van de Heer en de Heer zei hem in dat land te blijven, op een plaats waar hongersnood heerste. Een plaats waar het er naar uitzag dat een mislukking gewoon onvermijdelijk was. En ik zeg dat in plaats van dat je op omstandigheden afgaat, in plaats van dat je de nieuwsmedia jou in een bepaalde richting laat lokken, in plaats van dat je gewoon deel uitmaakt van de kudde, en de richting uitholt die iedereen uitholt, iedereen hetzelfde ongeloof en dezelfde angst en zorgen, moet je zorgen dat je een Woord van God ontvangt. 

Zelfs al zou de aarde van haar baan afraken, zei David, ik zal niet vrezen. Ook al storten de bergen in de zee. Niets waar wij nu mee te maken hebben is even ernstig als deze situatie, maar David zegt: ĎIk zou niet eens bang zijn als dŠt gebeurt.í Je zou in deze omstandigheden in staat moeten zijn op de Heer te vertrouwen, en we zouden een Woord van God moeten ontvangen. 

Broeders en zusters, laat me je verzekeren dat God tot je wŪl spreken. In Johannes 10 zegt Hij dat Hij de Herder van de schapen is. De schapen horen Zijn stem en weigeren naar een ander te luisteren. Het is gewoon normaal christendom dat wij van God horen. Johannes 16 vertelt dat de Heilige Geest ons de toekomende dingen zal laten zien. De Heer zal je laten zien wat je moet doen. De Heer zal tot je spreken. Breng tijd door in de aanwezigheid van God. Maak je los van het slechte nieuws en lees en luister naar het goede nieuws, zoals de Heilige Geest dat voor je uitlegt en het je in herinnering zal brengen. Luister naar de dingen die God door mij tot mensen probeert te zeggen die op het punt staan in paniek te raken en al het goede waarin je God vertrouwt hebt weer ongedaan te maken! Je hebt een Woord van God nodig. Als God je heeft gezegd dat je op die plaats moet blijven, en als het de normale wijsheid lijkt tegen te spreken, doe dan wat God je zegt dat je moet doen, en net als Izašk zul je daar een bovennatuurlijke oogst uit te voorschijn zien komen. De Heer heeft hem dus beloofd al die dingen te doen. 

Merk ook op dat in Genesis 26:5 duidelijk wordt dat deze zegening tot stand kwam omdat Abraham naar Zijn stem geluisterd had: 5 omdat Abraham naar Mij geluisterd en mijn dienst in acht genomen heeft: mijn geboden, mijn inzettingen en mijn wetten. Met andere woorden, dit gebeurde Izašk niet gewoon vanwege wie hij was, maar vanwege zijn vader en het verbond dat die had. En weet je dat hierin ook voor jou en mij een rechtstreekse toepassing is? Het gaat niet allemaal om jou, het gaat er niet om of jij alles wel juist hebt gedaan of niet. Toen jij geloof stelde in de Heer Jezus Christus, werd jij mede-erfgenaam met Hem. Maar jij bent gezegend vanwege Gods zegen op Jezus. 
Laat ik snel even vertellen dat het verbond dat er bestaat tussen jou en God, niet rechtstreeks tussen God en jou is, maar het is een verbond tussen God en Jezus. En door geloof in Jezus ben jij mede-erfgenaam in Jezus geworden. En het verbond is even zeker en blijvend als Jezus is. Hij verandert nooit en het verbond is met Hem gesloten. Daarom ben jij ontvanger van al deze zegeningen. Niet omdat jij de aller-slimste van de klas bent, niet omdat jij alles goed doet, maar omdat jij mede-erfgenaam met Jezus bent. Het komt vanwege jouw oudere broer, de Heer Jezus en jouw Hemelse Vader dat deze zegening op je is gekomen. 

Zoals ik al zei kan ik wel een uur doorgaan dit uit te diepen, want zoveel mensen laten zich door de duivel uit dingen kletsen, omdat ze zich laten wijsmaken: jij hebt het verprutst. Ik kan verschillende scenarioís hier doorspreken, maar ik heb al dit getuigenis gegeven dat mijn vrouw van de Heer hoorde, en dat we het beetje spaargeld voor pensioen dat we in de aandelenmarkt hadden eruit hebben gehaald en we hebben dat in een echt veilige overeenkomst in de geldmarkt gestopt. Je hebt het getuigenis daarover al gehoord. En de Bijbel zegt in Johannes 16, ik dacht vers 13 dat de Heilige Geest ons de dingen die gaan gebeuren zal verkondigen. En je hoort me dit vertellen en je denkt: ĎOh man, de Heilige Geest had het mij verteld, ik heb het gevoeld, ik heb het geweten, maar ik heb niet gehoorzaamd.í En zo vaak denk je dan dat je alles verdient wat je krijgt. En je gaat denken: ĎHet zal wel niet voor mij werken, want ik heb niet alles correct gedaan.í 

Izašk heeft niet alles correct gedaan. Direct nadat de Heer hem dit Woord had gegeven, nou had hij ťťn ding juist gedaan, en dat was: hij gehoorzaamde. Zoals in het zesde vers staat: 6 Dus bleef Izašk in Gerar wonen. Dat was wat de Heer hem had gezegd te doen. De verleiding was om naar Egypte te gaan waar al het voedsel en alle welvaart was. Maar in plaats daarvan ging hij tegen de natuurlijke logica in en hij ging tegen de overheersende inzichten van die tijd in, en hij gehoorzaamde God. Maar hij gehoorzaamde God niet volmaakt. Ik ga geen tijd besteden om al die verzen door te lezen, maar in de volgende paar verzen zul je lezen dat Izašk bang was dat iemand hem zou vermoorden om zijn vrouw Rebecca te krijgen. Zij was zoín mooie vrouw. En daarom loog Izašk en beweerde, dit is niet mijn vrouw, dit is mijn zuster. En dat duurde best wel lang. En uiteindelijk keek Abimelech uit zijn raam en zag Izašk zijn vrouw Rebecca liefkozen. Dat staat in het laatste deel van vers 8. De terminologie daar is, dat hij Izašk zag liefkozen met Rebecca. Ik weet niet precies wat dat voorstelde, maar het riep deze reactie bij Abimelech op. In vers 9 staat: 9 Abimelech ontbood Izašk en zei: ĎWat zie ik nu! Ze is uw vrouw! Nou, ik weet niet wat precies onder dat liefkozen werd verstaan, maar het is duidelijk niet iets dat je met je zuster doet. Amen? Dat kun je er wel uit opmaken, want Abimelech ontdekte heel snel dat dit niet zijn zuster kon zijn, maar dat zij zijn vrouw moest zijn. Hij riep Izašk dus naar binnen en ging hem verwijten maken. 

Besef je dat Izašk in deze fout zat? Ik denk dat dit echt een uitvloeisel of het resultaat was van het gedrag van zijn vader Abraham. Abraham heeft twee keer precies hetzelfde gedaan met Sarah, zijn vrouw. Hij was bereid om iemand anders zijn vrouw te laten nemen en overspel met haar te plegen, alleen maar om zijn eigen hachje te redden! Ik weet niet hoe je dat probeert te verkopen of goed te praten, maar dat is gewoon verkeerd. En Izašk zat fout. En ik weet het niet zeker, maar ik heb hier wel over gestudeerd, maar ik denk dat zijn angst ongegrond was. 9 Want toen Abimelek zag wat er aan de hand was, maakt hij Izašk verwijten en zei: Hoe hebt u dan kunnen zeggen dat ze uw zuster is?í Izašk antwoordde: ĎIk dacht: Zo kan ik voorkomen dat ik om haar mijn leven verlies.í 10 Maar Abimelech zei: ĎWat hebt u ons aangedaan! Er had nu gemakkelijk iemand van mijn volk met uw vrouw kunnen slapen, en dan zouden wij door uw toedoen schuldig zijn geweest.í 11 Daarop waarschuwde hij het hele volk: ĎWie deze man of zijn vrouw ook maar met ťťn vinger aanraakt, zal ter dood gebracht worden.í Nu, de reactie van Abimelek de koning laat zien dat hij het als een grote misdaad beschouwde als iemand de vrouw van een ander zou nemen en seksuele relaties met haar zou hebben. En hij beschermde Izašk en Rebecca. En zijn reactie laat mij zien dat er meer godsbesef, meer moreel besef in dat land was, dan Izašk bij ze veronderstelde. Ik kan dat niet bewijzen, maar je kunt ook het tegendeel niet bewijzen. 

In ieder geval was het volkomen verkeerd van Izašk dat hij dit deed, en het punt dat ik dat allemaal naar voren breng, is om duidelijk te maken dat God Izašk een Woord had gegeven om niet met de meute mee te lopen, om niet te doen wat alle anderen deden. Kijk naar deze negatieve situatie, en blijf in een situatie, waarin al je normale gezonde verstand zegt om het niet te doen, maar op het Woord van de Heer gehoorzaamde hij. Er was dus medewerking van de kant van Izašk, maar hij was niet volmaakt. Hij deed niet alles perfect. Hij werd bang vanwege zijn vrouw en deed iets wat niet goed was. En de betekenis daarvan is, dat jij misschien ook niet alles juist hebt gedaan. Misschien heb je niet Gods leiding op je investeringen gevolgd. Misschien heb je een hypotheek genomen met zoín variabele rente en heb je niet aan de toekomst gedacht en een wissel op je toekomst getrokken. 
Misschien heb jij jezelf zozeer in de schulden gestoken dat je nu in een crisissituatie zit. En er is nogal een tendens die zegt: ĎIk heb me dit zelf aangedaan, en nu laat God me in mijn eigen sop gaarkoken.í Maar nee, hier heb je Izašk die iets heel verkeerd deed, en toch beschermde God Izašk en zegende Izašk. Niet omdat Izašk alles correct deed, maar vanwege het verbond dat God met Izašks vader had gesloten en dat op hem was overgegaan. 

En het is precies zo met ons. God handelt niet in jouw leven omdat jij alles goed doet. God doet dingen in jouw leven omdat je geloof in de Here Jezus stelt. En ook al heb je fouten gemaakt. Er is hier een kans om iets te leren. Nu is er een kans om in plaats van mee te lopen met wat alle anderen doen, te stoppen. Ga er bij zitten. Wees stil en weet dat Hij God is. Psalm 46:11. Luister naar de stem van de Heer. Doe wat God je zegt om te doen. En zelfs al heb je fouten gemaakt, God zal je wijsheid en leiding geven. Ik zeg je in de naam van de Heer, dat ik me echt door de Heer gedrongen voel om dit tegen mensen te zeggen. Om tegen de cultuur in te gaan. Om tegen de stroom in te zwemmen, tegen alle negatieve dingen die er gezegd worden. 

Ik geloof dat God dit inspireert. En ik geloof dat de reden is dat sommigen van jullie zo weinig stemmen hoort die zeggen: ĎGeloof God, vertrouw God. Ga ervoorí! In plaats daarvan drukt iedereen op de paniekknop en trapt op de rem. Maar er zijn sommigen van jullie die hier gewoon op zouden reageren en dit als een woord van God ontvangen. Als je zou gaan bidden, zal God je dingen laten zien. Dit zou een van de allerbeste dingen kunnen blijken te worden die ooit in je leven is gebeurd. Er zijn sommigen van jullie die nu op een punt staan waar je aanpassingen kunt maken. En je kunt financieel en emotioneel voorspoedig gaan worden. In je huwelijk, in relaties, sociale dingen. God kan je bovennatuurlijk gaan zegenen. 

Maar je můet uit die angst gaan stappen. Het is alsof vrees dťze kant op is, en geloof is de Šndere kant op. Het zijn tegengestelden. En als jij in vrees functioneert, en als jij naar deze wereld luistert en hun aanwijzingen en oplossingen volgt, kan ik je verzekeren dat je niet de richting van God op gaat. Je wandelt niet met God. God is niet in paniek. God zit niet in de hemel met zijn handen in het haar zich af te vragen: ĎHoe moet Ik ooit de wereld hier nog uit halení? Amen? Dat gebeurt gewoon niet. 

Ik herinner me nog de jaren tachtig, dat de rentepercentages wel 20% bedroegen en de mensen waren aan het jammeren en klagen en spraken erover: ĎWaar moet dit heen.í Toen hadden we brandstoftekorten en mensen zaten uren in de auto te wachten om ergens brandstof aan een pomp te kunnen krijgen. Het zag er gewoon uit alsof alles in elkaar stortte. En ik herinner me nog die tijd dat ik bedacht dat God mijn bron was, en ik maakte me niet druk om al die dingen. En weet je, we hebben het toen ook gered. De rest van de 80er jaren begon een van de meest langgerekte perioden van welvaart en voorspoed die dit land ooit heeft gekend. We zijn daar doorheen gekomen en we zullen hier ook doorheen komen, als je jezelf tot rust brengt en naar de Heer gaat luisteren. En bedenk dat Izašk hier een voorbeeld was. Hij deed niet alles juist. Prijs God, dat hij wťl naar de Heer luisterde. 

Laat ik deze voorbeelden gebruiken uit Psalm 67 en bedenk dat Izašk helemaal in angst en vrees zat, dat iemand hem zou vermoorden om zijn vrouw te kunnen nemen. En kijk naar deze verzen in Psalm 67:4 Dat de volken U loven, o God; dat de volken altegader U loven. 5 Dat de natiŽn zich verheugen en jubelen, omdat Gij de volken in rechtmatigheid richt, en de natiŽn op de aarde leidt. 6 Dat de volken U loven, o God, dat de volken altegader U loven. 7 De aarde geeft haar gewas, God, onze God, zegent ons; 8 God zegent ons, opdat alle einden der aarde Hem vrezen.
Izašk opereerde in vrees dat iemand hem zou vermoorden om Rebecca, zijn vrouw te kunnen nemen. Maar de Heer bevrijdde hem van deze bedreiging. En in plaats daarvan gebruikte de koning zijn absolute macht over dat land en zei: ĎNiemand zal deze man en zijn vrouw ook maar aanraken.í En toen Izašk dat zag gebeuren en de Heer hem bevrijdde van al zijn angsten, weet je wat ik geloof dat het resultaat was? Izašk begon God te loven en te prijzen. Wat gebeurt er als je God looft? We hebben die verzen net gelezen, maar in vers 7 staat in feite specifiek: DŠn geeft de aarde haar gewas, God onze God zegent ons. 

Dit gaat erover dat dit gebeurt nadat je God gaat loven. Ik ben er in mijn hart van overtuigd dat Izašk nadat hij van deze negatieve situatie was bevrijd, God begon te loven en te prijzen en te danken voor Zijn trouw en Zijn genade. Want Izašk deed het verkeerde ding. Het was niet juist dat hij niet voor zijn vrouw opkwam. Het nieuwe testament zegt in EfeziŽrs 5 dat een man zijn vrouw moet liefhebben zoals Christus de gemeente. Christus legde zijn leven neer voor de gemeente. De man hoort zijn vrouw te beschermen en te bewaren. Als het moet met zijn leven. En dat deed Izašk helemaal niet. Hij schoot tekort als echtgenoot, maar God zegende hem. En ik kan me gewoon voorstellen dat Izašk toen hij dit zag in lofprijs uitbrak. En volgens dit vers, als je God prijst, dŠn geeft de aarde haar gewas. En weet je wat vervolgens gebeurde hier in Genesis 26? í12 En Izašk zaaide in dat land. Dat woord Ďení verbindt het met het voorgaande gedeelte. Nadat God hem bevrijd had en nadat Izašk God begon te prijzen en te loven en te danken voor Zijn ingrijpen. En: Izašk zaaide in dat land en hij oogstte nog hetzelfde jaar honderdvoudig, want de HEER zegende hem. 

Nogmaals, dat is precies wat werd geprofeteerd in Psalm 67 vers 6: 6 Dat de volken U loven, o God, dat de volken altegader U loven. 7 De aarde geeft haar gewas, God, onze God, zegent ons; Dat is bijna woord voor woord wat hier beschreven wordt in Genesis 26:12 Als jij zou stoppen te spreken in twijfel, en in angst, vrees, zorgen en negativiteit, en in plaats daarvan God gaan prijzen. Ga God prijzen voor al Zijn beloften dat God voor je gaat zorgen. Dat God je bron is, dat God degene is die je welvarend maakt. Als wij in het Woord zouden duiken en ons vertrouwen gaan stellen in de Heer en gaan beginnen Hem te prijzen, zelfs al is het in een tijd van hongersnood. Zelfs al is het in een tijd van financiŽle crisis. Als wij God gaan prijzen, kan ik je verzekeren, dŠn zal de aarde haar gewas geven. 

Het is heel moeilijk om een honderdvoudige oogst te krijgen van een zaad dat je zaait. Zelfs al is het gťťn hongersnood. De Schrift spreekt er in Markus 4 over dat er een dertig, zestig en honderdvoudige oogst bestaat. Honderdvoudig is dus het allerbeste, dat is de absolute top. Dat is de hoogst mogelijke opbrengst. Maar Izašk ontving een honderdvoudige oogst in het jaar van een hongersnood! Waarom? Omdat hij God ging loven en prijzen. Hij had God gehoorzaamd, hij had een Woord van God ontvangen. Hij onderwierp zich er aan. Niet volmaakt, hij deed verschillende dingen verkeerd. Maar toen hij de genade van God zag die hem werd verleend, ging hij God loven en prijzen en danken. En de aarde gaf haar gewas en God zegende hem. 

Ik zeg je in de Naam van de Heer, dat ik echt geloof dat dit een woord van God voor jou is. Als jij niet maar gewoon de meute zou volgen. Als je niet zou luisteren naar de angst- en vreeszaaiers, naar de Calimeroís die het er over hebben dat de hemel naar beneden valt. Als jij dit woord van God zou aangrijpen, dat Hij alles waar jij je hand toe zet zal zegenen. Want God is jouw bron. God zal je zegenen. Het interesseert mij niet wat de economie doet. Het interesseert mij niet waar de wereld over spreekt, als jij jouw geloof vastgesteld hebt in God, als jij God zou prijzen en loven in plaats van in vrees en angst handelen, in twijfel en ongeloof, dan zul jij voorspoedig zijn. God zou jou een honderdvoudige oogst bezorgen.

Broeders en zusters, ik zeg dit in de naam van de Heer. De Heer spreekt nu rechtstreeks tot sommigen van jullie en God probeert je over te halen op Hem te vertrouwen. Ontvang een woord van God. Ga doen wat God je zegt te doen. Zet je hand daaraan. Zorg ervoor dat je doet wat God je heeft gezegd te doen en jij zult voorspoedig zijn in een jaar van hongersnood. In een tijd van financiŽle neergang, als iedereen het opgeeft, kun jij voorspoedig zijn. Ik geloof dat echt, dit is de Heer die tot je spreekt. Hij zaaide dus in dŠt land. En hij ontving in datzelfde jaar een honderdvoudig oogst. 

En in vers 13 staat er: Hij werd rijker en rijker, schatrijk werd hij: merk op dat er in vers 13 staat, hij werd rijker en rijker, schatrijk werd hij. Weet je waar dit over spreekt? Hier wordt een woordbeeld gebruikt. Ik weet niet of iemand ooit een waskaars heeft gemaakt. Ik heb zelf nooit een waskaars gemaakt, maar ik ben wel eens op zoín tentoonstelling geweest waar ze lieten zien hoe dingen honderd of tweehonderd jaar geleden werden gemaakt. Ze hebben daar zoín vat vol was en verhitten dat tot het vloeibaar is. En dan hebben ze een lont die ergens overheen hangt. Ik heb zoín ding gezien waar ze vijftig van die lonten over een stok hebben hangen. En die machine doopt die lonten in de was, en haalt ze weer naar boven. En dan blijft en enkele tellen daarboven hangen. En in die paar tellen zorgt de koude lucht dat die was verstijft tot een klein laagje over die lont. En dan wordt het zaakje weer ondergedompeld. Zo maakten ze vroeger kaarsen. Ze doopten ze steeds weer opnieuw en opnieuw en opnieuw onder. En iedere keer brachten ze zo een nieuwe laag aan en zo hadden ze uiteindelijk een kaars. En zo maakten ze vroeger kaarsen. 
En de beschrijving hier spreekt erover dat Izašk rijker en rijker werd en dat het niet maar in ťťn keer gebeurde, het was niet een eenmalige investering. Het is niet iets als een aandeel dat op de markt komt en opeens wordt het de volgende ĎGoogleí of iets dergelijks. Zie je, dit is een van de problemen die mensen met voorspoed hebben, dat ze altijd op zoek zijn naar het winnende lot. Ze hebben een loterij mentaliteit. Ik ga hier enkele dingen zeggen waar niet iedereen blij van wordt, maar het is wel de waarheid! En ik verzeker je, als je onderhand nog niet bij zinnen bent gekomen, dat het denken van veel mensen over voorspoed precies de reden is dat ze zo in de problemen zitten en dat dit hen allemaal is overkomen. 
De statistieken laten zien dat 80% van de mensen die loterijbriefjes kopen, de Ďarmení zijn. En weet je hoe dat komt? Mensen die geld hebben, mensen die geslaagd zijn, hebben in de gaten dat een loterijmentaliteit gewoon niet werkt! Er is een kans van een op vierhonderduizend miljoen of wat dan ook, dat je de loterij wint. De kansen zijn zů minimaal. Ik verzeker je, dat als er slechts ťťn kans op de vierhonderdduizend miljoen zou zijn dat je een ziekte zou overleven, dan zou helemaal niemand verwachten het te overleven. Maar als het over de loterij gaat, denken mensen: ĎIk ga dit of dat doen en ik wordt in ťťn klap rijk.í Er zijn mensen die werkelijk honderden, duizenden dollar besteden aan het kopen van loten.

Ik zeg deze dingen niet om iemand te kwetsen, ik probeer je inzicht te verschaffen. Maar winnaars doen dat soort dingen niet. Mensen die op Gods manier voorspoedig zijn gaan geen loterijbriefjes kopen! Ik zeg niet dat je van de duivel bent, ik zeg ook niet dat het zonde is als je loterijbriefjes koopt, maar ik zeg wel dat het een manier van denken is die ingaat tegen wat Gods woord zegt. Dit vers, en er zijn vele andere verzen die zo spreken, zegt dat Izašk steeds rijker werd (geleidelijk proces!). Het was geen eenmalig succes. Het was niet de enige keer dat hij iets deed wat goed was. Hij bleef constant God dienen, Hem gehoorzamen en naar de stem van God luisteren. Hij zaaide op de plekken waar God het hem opdroeg. 

En in principe is dit de manier waarop je voorspoedig bent, het is een zeer eenvoudige formule om rijk te worden. Je geeft gewoon minder geld uit dan je verdient. En dat doe je een lange tijd opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw. En misschien kost het tien jaar, twintig jaar, vijftig jaar, maar uiteindelijk zal je voorspoed jouw kant op zien komen als je minder uitgeeft dan dat je verdient! Zo werkt het gewoon. Maar in onze cultuur is krediet verkrijgbaar. 0% rente en zo. En natuurlijk is er helemaal niets gratis. Als ze je 0% rente voor een jaar aanbieden, ga je op het moment dat de rente eraan komt dubbel en dwars betalen! 

Net als bij autoís. En dit is Andyologie . Ik kan je hier geen Bijbelvers over laten zien, maar dit is iets waarnaar ik heb geleefd. Als jij een auto op krediet gaat kopen, en je hebt die auto op een krediet van meer dan 3 jaar, is de kans dat die auto nog steeds in goede conditie is en nog steeds goed functioneert, na vier, vijf en zes jaar neemt dat zeer snel af. En de kans is, als je een lening van vijf of zes jaar op die auto neemt, de kans dat die auto ermee ophoudt en je hem moet vervangen binnen die periode. Je moet nog steeds betalen voor een auto die het niet meer goed doet of die total loss is of zo. Dat is gewoon niet verstandig. Indien mogelijk zou je nooit een auto op afbetaling moeten kopen, maar als het niet anders kan, schaf er dan een aan die je niet langer dan 3 jaar hoeft te betalen. 

Maar mensen doen je aanbiedingen over 60 maanden. En je maandlasten worden een stuk minder. Maar als je alles bij elkaar optelt, heb je na die 60 maanden twee tot drie keer voor die auto betaald vanwege alle rente. En mensen kijken naar de maandelijkse aflossing en zeggen: ĎMaar het bedrag is laag.í Ja, omdat je alle rente over die hele periode uitsmeert. Maar je bent beter af met een hogere afbetaling en koop dan maar een mindere auto om aan het bedrag te komen dat jij je kunt veroorloven en zorg ervoor dat je het binnen twee tot maximaal drie jaar kunt afbetalen. 

Maar mensen hebben niet deze instelling dat ze aan de toekomst denken. Ze denken nu op dit moment, wat kan ik krijgen? ĎOh, ze bieden me het eerste jaar rentevrij aan. Ze doen geen betalingen, ze sturen helemaal geen geld op. Ze doen helemaal niets en dan gokken ze erop dat alles over een jaar beter is, en misschien is dat helemaal niet zo. En dan heb je opeens een bezitting waarvoor je moet dokken. En het komt allemaal in als een forse afbetaling, en je bent gedwongen te betalen. Broeders en zusters, dat is gewoon dom. Ik weet geen betere manier om het te zeggen. 

Ik ben helemaal niet tegen iemand, maar zie je, de Schrift spreekt erover dat Izašk geleidelijk rijker en rijker werd. En ik kan daar wel miljoenen toepassingen van maken. In onze bediening zijn er mensen die kijken nu naar mij. We hebben bijbelschoolstudenten die naar ons toe komen. Ze zien onze voorspoed en ze zien hoe wij dingen doen. We reizen de wereld rond en onze TV uitzendingen zijn over de hele wereld te zien. En de levens van mensen worden veranderd. En ze willen daar graag middenin springen en dat ook allemaal ervaren. Maar ze beseffen niet dat ik al veertig jaar in de bediening ben en dat ik ook mijn magere jaren heb gehad. En dat ik jaar na jaar na jaar ben blijven doen wat God me heeft gezegd te doen en steeds een beetje vooruitgang heb gemaakt. En ik heb stap voor stap en laag voor laag toegevoegd. En ik ben toegegroeid naar het punt waarin ik invloed heb en mensen in toenemende mate bedien. Dat gebeurt over een lange tijdsperiode.

Maar die loterijmentaliteit waarin je denkt dat je daar kunt zitten en alle wetten van voorspoed en welvaart overtreden. Dan volg je geen verstandige dingen. Je zit maar op de bank te kijken naar van alles en nog wat. Je zoekt de Heer niet. Je bidt niet, je doet helemaal niets, maar je denkt dat op een dag je schip wel binnenloopt, maar je hebt er nooit een uitgezonden. Je hebt niet gegeven, je hebt niet gedaan wat de Heer je zei te doen. En ik verzeker je dat die uitkeringsafhankelijke loterijmentaliteit je voorspoed de das om doet.

Hier staat dat Izašk geleidelijk aan rijker werd. En hij ging verder. Met andere woorden, hij bleef zich in de richting bewegen die de Heer hem aanwees. Hij bleef op het doel gericht. Hij ging verder. Hij stond niet stil. Hij deed dingen. Hij ondernam dingen. Weet je, het is verbazingwekkend wat er kan gebeuren als je gewoon Ūets gaat doen. Wat dan ook. Hoezeer God dŠt kan zegenen. Hoezeer God kan zegenen waar jij je hand toe zet. Hoezeer Hij een honderdvoudige opbrengst kan geven. Maar als jij je hand helemaal nergens toe zet, dan zal honderd keer niks nog steeds niets zijn. En ik hoor altijd maar weer mensen die op zoek zijn naar een baan, maar die direct directeur willen worden. Ze willen een geweldige functie en totdat die zich aandient, zitten ze thuis maar niets te doen en uitkering op te strijken en maar te klagen waarom zij niet welvarend kunnen worden. 
Ik denk niet dat het verkeerd is om te streven naar een betere baan of een directeursfunctie of zo iets. Ga ervoor. Maar ga ondertussen Ūets doen! Ga bij McDonalds werken! Neem een baan zodat je Ūets doet! Als ik in de situatie zou zijn dat ik moest gaan werken bij McDonalds, kan ik je verzekeren dat ik vanwege mijn geloof in God en mijn werkhouding en mijn positieve instelling, ůf een andere baan zou verwerven ůf ik werd de eigenaar van die McDonalds. En ik verzeker je dat als je eigenaar wordt van een McDonalds, en je verwerft er nog een paar, kun je rijk worden. Maar heel veel mensen vinden dat allemaal maar te min. Ze willen daar niet beginnen. Maar je moet voorwaarts gaan. Je moet iets doen! En je wůrdt rijk. Maar je zit niet thuis te wachten tot een of ander wonder gebeurt. 

Dit is krachtig. Ik spreek nu op dit moment heel wat mensen aan. Misschien heb je toegegeven aan sommige van dit soort financiŽle deals. En je bent op zoek naar een of andere wonderbaarlijke interventie. Maar er zijn een aantal dingen die je kunt leren. Als jij moeilijkheden hebt en in dit soort financiŽle problemen zit, is een van de dingen dat er niet eventjes snel een oplossing voor bestaat. Ik heb een vriend waar ik echt zeer op gesteld ben. Een van mijn beste vrienden, maar een van zijn fouten is, dat hij altijd op zoek is naar een dealtje dat miljoenen, ja miljarden dollar binnen gaat brengen. Hij droomt altijd groot. En op een bepaalde manier is dat goed. Maar tegelijkertijd, hij is ongeveer in dezelfde tijd in de bediening begonnen als ik, en hij heeft een goed woord, en hij heeft een openbaring van God, en er is geen enkele reden dat hij niet voorspoedig zou moeten zijn en mensen bereiken, en hij zou net zoveel kunnen doen als ik doe, maar hij worstelt steeds maar financieel, hij zit in de problemen. En ťťn van de redenen is, dat hij altijd maar op zoek is naar de loterij. Hij is altijd maar op zoek naar dat ťne ding dat hem over alles heen helpt. En in plaats van dat hij het beetje bij beetje doet en geleidelijk rijk wordt, is hij maar op zoek naar een ťťnmalige deal. 

Dit is ťťn van de dingen die je hieruit moet leren. Sommigen van jullie hebben je spaargeld genomen, en alles wat je hebt en je hebt ergens op gegokt. Je hebt ergens naar uitgekeken. En ťťn van de dingen die je moet leren is dat je moet gaan spreiden. Kijk ook maar naar de volgende paar verzen. Hier staat in Genesis 26:13 Hij werd rijker en rijker, schatrijk werd hij :14 hij bezat grote kudden schapen, geiten en runderen en een groot aantal slaven en slavinnen. De Filistijnen werden jaloers op hem. Eťn van de dingen die dit vers zegt, is dat hij een diversiteit had. Het was niet alleen maar schapen of geiten. Het was niet alleen maar runderen. Het was niet alleen maar slaven en slavinnen. En vanuit de voorgaande verzen kunnen we ook afleiden dat hij akkerbouwer was. Want hij zaaide en ontving een honderdvoudige oogst. Izašk ondernam dus veel verschillende dingen. Sommige mensen zetten alles in op ťťn ding. En als er dan maar het minste of geringste tegenzit zijn ze onmiddellijk in de problemen. Dat is geen wijsheid. 
Dit zijn enkele van de lessen die wij hier uit kunnen leren en die zijn gewoon hier in de Schrift te vinden. Izašk werd rijker en rijker. Hij ging voorwaarts, hij bleef doen wat God hem had gezegd te doen. En merk op dat er staat dat hij toenam tot hij echt schatrijk werd. 

Eťn van de allereerste dingen die ik mijn studenten leer, in de eerste lessen, over de integriteit van het Woord, dat zijn de allereerste klassen vanuit Markus 4. Dat gaat over een gelijkenis van iemand die het zaad in de grond plantte en er staat dat hij ging slapen en opstond, nacht en dag, en hij wist niet hoe het werkte, maar de aarde bracht vanzelf vrucht voort. Eerst de halm, dan de aar en dan pas het volle koren in de aar. Dat onderwijst dat er stappen zijn, stadia, aan de vermeerdering. Je stopt niet je zaad in de grond en boem, de volgende dag heb je een oogst met alle vrucht eraan. Nee, er is een tijdsperiode voor nodig. En je krijgt eerst de halm en dan pas de aar en dan pas het volle koren in de aar. Er is dus groei, en er zijn stappen en stadia in dit alles. En dit is niet alleen van toepassing op akkerbouw. Het is van toepassing op bedieningen, het is van toepassing op relaties, het is van toepassing op voorspoed, financiŽle welvaart, het is van toepassing op wijsheid. Alles! Het is gewoon een sleutel tot het koninkrijk van God dat er stappen en stadia zijn. Je moet rijk grůeien. Je moet God blŪjven zoeken. Je moet stap voor stap toenemen en vooruit gaan. En deze hele mentaliteit waarbij alles in ťťn grote klap opeens komt opdagen, dat is gewoon een onbijbels idee. 

Hier in het Colorado gebied hebben we enkele gokhuizen in Cripple Creek Colorado. En toen die net open gingen zijn er zelfs enkele van onze Bijbelschoolstudenten naar toe geweest om te gokken! En ze hebben niet heel veel geld uitgegeven. Het was niet zo dat ze daar alles wat ze hadden zijn kwijtgeraakt. Maar er waren mensen die als ze hun schoolgeld moesten betalen, het beetje wat ze hadden namen en er mee gokten in de hoop dat ze zouden winnen. En ze baden ervoor! En ik heb echt even speciaal onderwijs hierover moeten geven. Ik heb die verzen nu even niet voor me, maar er zijn zoveel verzen over, dat rijkdom, door ijdelheid verkregen, het leven kost aan de eigenaar daarvan. Met andere woorden, er is een verkeerde manier om rijkdom te verkrijgen en een goede manier om rijkdom te verwerven. 
Als je rijkdom op de verkeerde manier verwerft, neemt het je leven weg. In Spreuken 10:22 staat: De zegen des HEEREN, die maakt rijk; en Hij voegt er geen smart bij. God kan je voorspoedig maken maar je kunt ook rijk worden door goddeloze methoden. En in ieder geval, zonder dat ik hier weer een heel onderwijs over begin, het hele concept achter gokken, waar je ťťn dollar inlegt en vijfduizend terug ontvangt, is een goddeloos concept. God zal zoiets nooit zegenen. 

God zal de loterij niet voor je vervalsen. Hij zal geen gokkasten voor je bewerken. Dat is gewoon Gods systeem niet. Amen? Ik weet dat sommigen van jullie nu verbijsterd zijn en echt teleurgesteld! Maar ik verzeker je dat dit niet de manier is om welvarend te worden. En de hele reden dat we in deze financiŽle crisis zitten is, omdat mensen juist deze wetmatigheden waarover ik vanuit de Schrift spreek aan hun laars gelapt hebben. En ze zijn zichzelf tot aan de nek in de hypotheken gaan steken. Als ze me dat soort hypotheken geven, leningen waarop alleen maar de rente wordt afbetaald en helemaal niets van de hoofdsom, dat is dom. Sorry dat ik zo bot ben, maar hoe dom kun je zijn en nog steeds ademhalen! Als je een huis koopt van honderdduizend dollar. Dat is tegenwoordig een goedkoop huis. En het enige dat je afbetaalt is de rente, dan is het gewoon krankzinnig. Uiteindelijk ga je meer dan een miljoen betalen! Tien keer zoveel dan wat het waard is! Zoiets zou je helemaal niet moeten doen. 

Maar zo zijn mensen die de gezonde Bijbelse principes aan hun laars lappen en helemaal niets doen. Ze geven niet minder uit dan dat ze verdienen, alleen maar omdat er iemand te vinden is die het ze verstrekt, een hypotheek op je toekomst! Steek je hoofd maar in de lus! En dat is wat er tegenwoordig aan de hand is. Wat nu gebeurt is gewoon een noodzakelijke correctie. We hadden gewoon hard nodig dat de bodem uit deze emmer zou vallen. Want mensen namen zoveel domme beslissingen. We hadden het gewoon nodig om weer in de realiteit terug te komen. We hebben gewoon weer een dosis realiteitszin nodig. 

En ik verzeker je broeders en zusters, je kunt welvarend worden, maar niet op de manier als deze wereld dat probeert te bereiken. Je moet dat gewoon niet doen door jezelf tot over je oren in de hypotheken te steken. Je eigen toekomst verpanden, de toekomst van je kinderen verpanden! Er zijn goede en verkeerde manieren om welvarend te worden. En Izašk deed het op de juiste manier. Hij ontving een woord van God, hij ging tegen de stroom in. Terwijl iedereen naar Egypte trok bleef hij daar en hij zaaide in het land in een jaar van hongersnood, omdat hij een Woord van God had. Hij loofde en prees God. En God gaf hem de opbrengst. En hij groeide over een periode van tijd rijk. Omdat hij bleef doen wat God hem opdroeg om te doen. 

Ik weet dat er sommigen van jullie zijn, die God heeft geleid en je bent uitgestapt en je hebt van die dingen gedaan. En nu, vanwege de financiŽle crisis denken sommigen erover om de handdoek in de ring te gooien en een andere richting in te slaan. Je wil je dromen opgeven en dat soort dingen. Ik verzeker je, dat is de manier waarop de wereld denkt. Als God tot je gesproken heeft, en je moet je ervan verzekeren dat wat je aan het doen bent door God geleid is en dat het niet je eigen vlees was, of in ongehoorzaamheid aan God, maar als jij doet wat God je heeft opgedragen te doen, moet je dat blijven doen. Je moet God vertrouwen. Je moet stoppen met het met de stroom meedrijven. Je moet tegen de stroom in gaan. Ga beginnen God te prijzen en te belijden dat God je bron is. Zorg ervoor dat je vertrouwen in God is en niet in het economische systeem. 
Als je dat doet, en je blijft het doen, als je voorwaarts in dŪe richting blijft gaan, dan zul je beginnen te groeien en je zult rijk worden en je zult groot worden. En God zal je voorspoedig maken. Het is geen loterijmentaliteit, waarbij je maar de dobbelstenen gooit en opeens, boem, ben je welvarend. Het verbijstert mij hoeveel mensen zo denken. En het verbijstert me helemaal hoeveel christenen zoín instelling hebben en ze willen maar dat God op de een of andere manier zijn toverstafje over hen heen zwaait en ze worden voorspoedig. 

Deuteronomium 8:18 zegt: Maar gij zult aan de HERE, uw God, denken, want Hij is het, die u kracht geeft om vermogen te verwerven, ten einde het verbond gestand te doen, dat Hij uw vaderen gezworen heeft Ė zoals dit heden het geval is.
God geeft je geen geld. Er staat niet dat God je geld geeft. Er staat dat God je de kracht geeft om vermogen te verwerven. God geeft jou een zalving en jij moet uitstappen en daarmee werken. Je moet je hand ergens toe zetten. Je moet iets beginnen te doen. Je moet meer gaan produceren dan je verbruikt en als je dat een leven lang consequent doet, garandeer ik je dat iedereen die dat doet voorspoedig zal zijn. Maar het probleem is, dat er heel wat mensen zijn die meer uitgeven dan ze verdienen ťn ze hebben deze loterijmentaliteit. Ze gebruiken geen wijsheid. Ze weten dat ze onderweg zijn naar een afgrond en zitten maar te bidden, dat God ze zal bevrijden voordat hun variabele rente de lucht inschiet. Ze gebruiken ongezonde zakenpraktijken. 

Ik verzeker je dat er een aanpassing hoort te zijn. En wat wij zien is gewoon een noodzakelijke natuurlijke aanpassing op al deze hebzucht en zelfzucht en uitspattingen en dat soort dingen. Er moet gewoon een verandering komen. Dus in ieder geval geeft God je geen geld. Hij geeft je een vermogen, de kracht om geld te verwerven. En je kunt welvarend worden net als Izašk. Je moet de stem van de Heer horen. Je moet bereid zijn tegen de stroom in te gaan. Toen iedereen Gerar verliet en naar Egypte ging, bleef Izašk in een plaats die andere mensen in de steek lieten. Hij gebruikte hun eigen grond! Hij zaaide zŪjn zaad in hķn grond omdat zij de plek verlaten hadden vanwege een hongersnood. En hij verkreeg een honderdvoudige oogst t
En kijk hier eens naar in Genesis 26:14 daar staat: hij bezat grote kudden schapen, geiten en runderen en een groot aantal slaven en slavinnen. De Filistijnen werden jaloers op hem. Merk op dat als het over zijn welvaart gaat, dat het gaat over dingen die toenemen. Kudden brengen jongen voort! Schapen krijgen lammetjes! Runderen krijgen kalveren. Slaven krijgen kinderen. Dit waren allemaal vermenigvuldigende bezittingen. Als je welvarend wilt worden, moet je stoppen met zoveel geld te stoppen dingen die in waarde afnemen. Zoals autoís. Je kunt een auto kopen van 15 a 16 duizend dollar en je rijdt hem de showroom uit en binnen twee dagen is hij al 10 tot 15 honderd dollar minder waard. Daar wordt je wellicht niet blij van, maar zo is het. Ik garandeer je dat dit afnemende bezittingen zijn. Je moet een auto 20 tot 30 jaar houden voor het een klassieker wordt en in waarde gaat toenemen. Het is een afnemende bezitting. 
Je hebt natuurlijk een voertuig nodig om ergens te komen, maar je moet hier wel wijsheid in gebruiken en niet zoveel geld storten in iets dat in waarde vermindert. Televisies! Prijs God dat je een tv hebt om naar mij te kijken. Ik zeg niet dat het verkeerd is en dat je er geen mag hebben. Ik zeg wel dat je niet naar alles moet kijken wat er op is. Zoveel goeds is er niet te zien. Maar een TV, als je die koopt, dat zijn afnemende bezittingen. Aan veel van de computerspullen die we kopen, spenderen we zoveel geld, en binnen twee jaar zijn ze al verouderd. Toen wij onze eigen computers gingen kopen om de bediening te draaien heb ik 60.000 dollar besteed aan een computersysteem om deze bediening te laten draaien. En het was twee of drie jaar later al zo langzaam en verouderd dat ze het wilden updaten. Ik heb het met tegenzin en weerzin laten vervangen. En ik vroeg wat ik met de oude moest doen. Ze zeiden: ĎGebruik maar als anker voor een boot of zo.í 
Ik zei: ĎDat was 60.000 dollar en jij vertelt me dat het alleen maar goed is als anker voor een bootí? Ze zeiden: ĎHet is verouderd, niemand wil het meer.í 

Je moet je geld steken in dingen die in waarde toenemen in plaats van afnemen. En dat is ťťn van de dingen van Izašk hier. Merk op dat het gaat over kudden die groeien. Bezittingen van runderen die toenemen. Grote aantallen slaven die toenemen. En merk op dat er staat dat de Filistijnen hem benijden. Hoeveel van ons kunnen zeggen dat de ongelovigen ons benijden? Ik ben er nog niet op dit gebied, maar ik ben in ieder geval onderweg. En ik kan je verzekeren, dat ik mensen heb die 12 jaar geleden autoís voor me kochten. En dat waren mooie autoís. Ik heb er niets aan uitgeven. Het waren giften. Mensen gaven me die autoís. En ik heb ongelovigen gehad die commentaar op mijn auto gaven en ik zei: ĎDit was een gift.í En ik weet nog een man, bij wie ik voer voor mijn paarden kocht. Hij zag dat en kon het gewoon niet geloven. En hij zei: ĎMan, denk je dat God dat voor mij wil doení? 
En ik heb mensen meegemaakt die naar de zegeningen van God in mijn leven keken en mij benijdden. Ik zeg niet dat ik daar over opschep en dat het mijn bedoeling is om mensen jaloers te maken. Maar ik zeg wel dat er een tastbaar bewijs van de zegen van God in ons leven zou moeten zijn. 

In deze economische neergang of teruggang of hoe je het wilt noemen, zijn er enkele lessen die je zou moeten leren. En zoals ik al zei zul je moeten beseffen dat je rijker moet groťien. Er zijn bepaalde principes die je moet volgen. Je moet dingen opnieuw en opnieuw doen. Je moet waardevermeerderende dingen aanschaffen. En als je dat doet garandeer ik je dat ongelovigen de zegeningen van God in je leven zullen gaan zien. In plaats van dat je in angst en vrees opereert, en in geloof gaat spreken, als jij gaat spreken over de goedheid van God en gaat spreken dat dit een geweldige tijd is, en je bent enthousiast over de toekomst, dan ga je opvallen als een aardbei in de yoghurt. En ik verzeker je dat het de ongelovigen gaat opvallen. Zij zullen er acht op slaan. En het kan een geweldig effect hebben. Je kunt zien dat mensen daardoor wederom geboren worden. Je kunt zien dat levens van mensen worden veranderd doordat jij hierin gaat functioneren. 

Dat gebeurde hier ook met Izašk. En dit is nog een ander punt. In vers 15 van Genesis 26 staat: en daarom maakten ze alle putten die de knechten van zijn vader Abraham indertijd hadden gegraven onbruikbaar door ze vol te gooien met aarde.
Omwille van de tijd ga ik dit niet allemaal voorlezen. Het komt er op neer dat Izašk afwijzing te verduren kreeg. Hij kwam onder vuur en kritiek vanwege de zegeningen van God op zijn leven. Als jij werkelijk zou beginnen voorspoedig te zijn, en mensen zien de zegeningen van God, zul je een van deze twee reacties oproepen. Mensen zien de gunst van God en zullen naar je toe komen om te genieten van je zegen en ze willen dat jij voor hen bidt en hen gaat helpen. Dat gebeurde hier. In vers 16 staat: Het kwam zover dat Abimelech tegen Izašk zei: ĎU kunt maar beter bij ons weggaan, u bent veel te machtig voor ons geworden.í En verderop staat er Abimelech naar hem toekwam. In vers 27 staat: En Isaak zei tot hen: Waarom komt gij tot mij, daar gij mij haat, en mij van u weggezonden hebt? 28 Daarop zeiden zij: Wij hebben duidelijk gezien, dat de HERE met u is; daarom zeiden wij: laat er toch een verdrag onder ede tussen ons zijn, tussen ons en u; en laten wij een verbond met u sluiten: 29 dat gij ons geen kwaad zult doen, evenals wij u niet aangeraakt hebben, en evenals wij u enkel goed gedaan hebben en u in vrede hebben laten heengaan; nu zijt gij de gezegende des HEREN. Deze mensen, die hem hadden gevraagd om weg te gaan, omdat hij welvarender was dan hun hele natie, deze zelfde mensen kwamen om zijn zegen vragen en wilden een verbond met hem aangaan. 

In principe zullen er twee reacties zijn. Er zullen sommige mensen zijn die positief reageren en willen dat je voor hen bidt en ze willen dat je hen uitlegt hoe zij ook welvarend kunnen worden. Zij willen voordeel halen uit de zegen van God op jouw leven. De andere reactie zal zijn zoals deze Filistijnen die jaloers op hem waren en de putten vol gingen gooien. Ze probeerden hem te vervolgen en het moeilijk voor hem maken en zijn voorspoed tenietdoen. Dit gebeurt altijd omdat mensen in wezen onzeker zijn, en zelf willen ze niet veranderen. En als ze zien dat jŪj succes hebt in een tijd van hongersnood, terwijl ieder ander op de paniekknop drukt, en jij gaat gewoon door en hebt succes en God voorziet in al jouw behoeften, en jij kunt op vakantie en zij zijn zo bang dat ze niet weg durven omdat de brandstofprijzen zo hoog zijn, of omdat ze bang zijn voor dit of dat, en jij doet wel allerlei dingen, dan zullen mensen ůf positief reageren en vragen of jij voor hen wilt bidden, zij bewonderen je daarom, ůf er zijn mensen die tegen je in het geweer komen en je gaan bekritiseren omdat zij niet met jou mee kunnen komen. Dezen zijn bang dat het voor hen nooit zal werken. En in plaats van dat toe te moeten geven hoe jij in een schril contrast met hen staat, en dat zij niet in alle overvloed leven die God voor hen heeft, is het voor hen de gemakkelijkste manier jou naar beneden halen. Zij gaan je dus aanvallen en bekritiseren in de hoop dat ze jou naar beneden kunnen halen en in diskrediet brengen en daarmee hopen ze de overtuiging weg te kunnen halen die ze voelen als ze zien dat jij voorspoedig bent. 

Sommigen van jullie vinden dit misschien te eenvoudig gesteld, maar ik denk echt dat dit aan de wortel van alles ten grondslag ligt. In Spreuken 13:10 staat dat twist en strijd alleen maar uit trots voortkomen. Er staat niet dat dit een van de hoofdoorzaken of een belangrijke oorzaak is. Er staat in feite dat de ťnige oorzaak die twist veroorzaakt trots is. Zelfzuchtigheid. De dingen vanuit een zelfgericht standpunt bekijken. Als deze mensen de putten dicht beginnen te gooien en Izašk aan te vallen, kwam dat omdat ze zelfzuchtig waren en dachten, hoe zit het met ons? Deze man is in ůns land en een vreemdeling. En toch is hij voorspoediger dan wij. En zij benijdden hem. Ze waren jaloers. In Jakobus 3:16 staat: want waar naijver en zelfzucht heerst, daar is wanorde en allerlei kwade praktijk. Dit is een ingang voor satan in het leven van mensen. 
En toen dus de zegen van God op Izašk kwam, kwam er ook vervolging en afwijzing. Dat is precies wat de Schrift profeteert. Jezus zei tegen zijn discipelen in Markus 10: 29 Voorwaar, Ik zeg u, er is niemand, die huis of broeders of zusters of moeder of vader of kinderen of akkers heeft prijsgegeven om Mij en om het evangelie, 30 of hij ontvangt honderdvoudig terug: nu, in deze tijd, huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers, met vervolgingen, en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. De Heer sprak hier over een honderdvoudige opbrengst in dŪt leven. Zegeningen en voorspoed voor ons dus, maar Hij zei: ĎMet vervolging.í 
Weet je, als je de dingen op Gods manier gaat doen, kan ik je verzekeren dat iemand je erom gaat aanvallen. Iemand zal tegen je opstaan. Als jij nooit tegen de duivel opbotst, komt dat omdat jullie allebei dezelfde kant opgaan! Als jij omdraait en tegen de stroom in begint te gaan, zul je bekritiseerd worden. Mensen zullen tegen jou van leer trekken. En sommigen van jullie zeggen: ĎDaar zit ik niet op te wachten.í Nou, wat wil je dan? Wil je net zo ellendig zijn als alle anderen? Wil jij oogsten wat alle anderen oogsten? Het blijft mij verbazen hoeveel mensen graag de positieve resultaten willen zien die het Woord van God belooft, maar niet willen doen wat het Woord zegt. Ze willen geen kritiek of vervolging verdragen. En er zijn echt heel veel mensen die het liefst als alle anderen willen zijn. Zelfs al zijn alle anderen er ellendig aan toe. Ook al handelen de mensen in vrees en paniek. Ze zijn liever ellendig met de grote meute dan gezegend en dat ze door mensen bekritiseerd worden. 

Ik heb die verzen uit Jesaja 51 al gebruikt waar staat: 12Ö.Wie zijt gij, dat gij bevreesd zijt voor een sterfelijk mens, voor een mensenkind, dat als gras wordt weggeworpen; 13 dat gij vergeet de HERE, uw Maker, die de hemel uitspande en de aarde grondvestte. Als jij de mensen die je bekritiseren jou laat manipuleren en jou tot dingen drijven die je niet wilt, dat kun je vergoelijken wat je wilt, maar in feite ben je de Heer vergeten. Je vertrouwt niet op God. Ik zeg deze dingen niet om kritisch te zijn, maar ik probeer je de ogen te openen. 
Broeders en zusters, als het aankomt op deze fysieke wereld, hebben de meeste mensen hun zondagse gezicht, hun geestelijke gezicht. Ze vertrouwen God als ze naar de kerk gaan. Ze bidden voor bepaalde zaken. Maar als het op geld aankomt, als het aankomt op je oudedagsvoorziening, als het om de basale dingen van het leven gaat, vertrouwen de meeste mensen op dit financiŽle systeem en als dat kapseist, als de dingen niet functioneren, hoor je mensen overal de paniekknop indrukken. Ze zeggen dat de hemel neerstort en dat onthult dat hun vertrouwen niet echt in God is. 
Ik verzeker je dat God degene is die je zou moeten vertrouwen. Niet alleen in crisistijden, maar je zou God altijd moeten vertrouwen. Als wij ZŪjn richtlijnen zouden volgen, als we de principes van het Woord van God zouden vertrouwen waar Hij zegt: ĎZijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebbení, als wij die richtlijnen op zouden volgen, kan ik je verzekeren dat je gewoon hongersnoodresistent bent. Je kunt crisisresistent zijn. 

Mijn vrouw en ik, en ik aarzel om dit te zeggen, want ik zeg dit niet met enige bedoeling om wie dan ook te bekritiseren, maar mijn vrouw en ik functioneren in goddelijke principes in financiŽn. Wij geven grote delen van ons inkomen weg. Wij geven altijd minder uit dan we verdienen. Wij gebruiken wijsheid en dat soort dingen. En in ieder geval, door de genade van God hebben wij een huis dat volledig betaald is. Wij zijn er niets schuldig. Wij hebben drie voertuigen. We hebben er vier als je mijn Ďlaadschopí meerekent die ik nodig heb voor het onderhoud van mijn grondgebied. Die zijn allemaal betaald. Ik ben helemaal niemand iets schuldig. Dat komt omdat wij hierin functioneren. En wat kan het iemand schelen wat het wereldsysteem doet? Wat kan het je schelen wat zij doen? Ik ben niet in dit wereldsysteem opgesloten. 
Je hoeft helemaal niet op de manier te leven die ieder ander doet. Ik weet gewoon niet hoe ik dit beter moet overbrengen dan ik doe. En ik weet dat er velen zijn die zeggen: ĎJe moet gewoon terug en de Bijbel prediken.í Ik prťdik de Bijbel. Dit zijn Schriftuurlijke principes. Sommige mensen zeggen: je moet gewoon over de eeuwigheid blijven praten en de eeuwige waarden en wat er in de hemel gaat gebeuren. Als de principes van geloof en van het vertrouwen op God alleen maar op zondagochtend zouden werken, en alleen maar in bepaalde omstandigheden, maar als het niet praktisch is en niet werkt in je leven, dan betwijfel ik of je wel echt het ware geloof te pakken hebt. 
Ik vertrouw God overal, in ieder gebied van mijn leven. Ik probeer deze instructies zo goed als ik maar kan op te volgen. En ik verzeker je dat ik dit in liefde zeg. Maar als jij in Gods systeem zou gaan functioneren, als jij God op de allereerste plaats zou zetten, dan bid ik in de naam van Jezus, als jij financieel klem zit, stop niet met geven! Stop niet met geven. Er zijn mensen die alleen maar geven als het uitkomt. Ik verzeker je, als je het moeilijk hebt, moet je juist je geven verhogen! Je moet zaad in de grond stoppen. Eet het niet allemaal op, anders zul je in de toekomst met honger rondlopen! 

Ik verzeker je: geen paniek! Begin in geloof te functioneren, vertrouw God. Zaai in het jaar van hongersnood. En als je dat doet en dit opvat als een Woord van de Heer, zoals Izašk deed, kan ik je verzekeren dat God je voorspoedig gaat maken. Dit zou een van de beste momenten in je leven kunnen zijn. En er můet een correctie plaatsvinden. Onze financiŽle situatie is volkomen uit de hand gelopen. En hier kunnen positieve dingen uit voortkomen. Je kunt hier lessen uit leren die je de rest van je leven goed zullen doen. En wat je ook verloren hebt, als je iets verloren hebt, God kan het aan je teruggeven als God je bron is. 

Ik wil je gewoon uitdagen. Als jij je tot de Heer keert en Hem oprecht aanroept zal de Heer zich aan je bewijzen. In Maleachi 3:10 staat: Stel mij maar eens op de proef, zegt de HEER van de hemelse machten. Breng alle tienden naar mijn voorraadkamer, zodat er voedsel in mijn tempel is, en zie dan of ik niet de sluizen van de hemel voor jullie open en zegen in overvloed op jullie land laat neerdalen.
Ik kan me weinig plaatsen in de Bijbel herinneren waar de Heer zegt: probeer Mij maar eens uit. Beproef het, zie eens of het niet werkt! De meeste dingen zijn gewoon geboden. Hij is God, wij niet. Hij zegt ons wat we moeten doen, en jij gehoorzaamt of je gehoorzaamt niet. Maar als het om dit gebied van financiŽn gaat, dan zegt de Heer: ĎProbeer het eens uit.í Test het. Zie eens of het niet gebeurt? 

Sommigen van jullie denken dat dit gewoon te goed is om waar te zijn. Zoals ik beschreven heb, geÔsoleerd zijn van de dingen van de wereld, waarin het niet uitmaakt wat er in de wereld gebeurt, zal het je een vertrouwen en een zekerheid en een veiligheid opleveren in de Heer, ongeacht wat het wereldsysteem doet. Ongeacht wat het politieke systeem doet. Dat kan echt gewoon zo zijn. 

Weet je, ik hoor de Heer zeggen: ĎProbeer het. Test Mij. Stap uit in geloof en begin God te zoeken.í Vraag God om je te helpen. In plaats van in angst te handelen, ga God vragen om tot je te spreken wat je moet doen. En ik beloof je dat als je dat met een oprecht hart doet en uitstapt, zal God zichzelf aan je openbaren en ik zeg in de Naam van de Heer dat je voorspoedig zult zijn in het jaar van hongersnood. Jij zult zien hoe God je voorspoedig maakt. En dit zal een van de geweldigste dingen in je leven zijn. Je zult terug kunnen kijken op wat voor mislukkingen en wat voor moeilijkheden je ook maar had, en je zult kunnen zeggen: ĎPrijs God, dat was precies het ding dat mij hielp om te beseffen dat ik iets groters dan mijzelf nodig had om op te vertrouwen.í 

En dit kan een geweldig moment voor je zijn om je te bekeren en al je vertrouwen en zekerheid in God te leggen. Ik beloof je dat God in je nood zal voorzien. En ik bid dat je dit zult ontvangen als een Woord van God en ernaar handelt. En als je dat doet, is er bij God geen aanzien des persoon en net als Izašk kun jij zaaien in een periode van hongersnood en een bovennatuurlijke opbrengst oogsten.
Prijs God. 


 

www.vergadering.nu