Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Beperk God niet! - 1
Andrew Wommack

Inleiding:
De meeste christenen geloven dat God in Zijn soevereiniteit op aarde doet wat Hij maar wil. Is dat waar, of is het mogelijk dat Hij zichzelf heeft gebonden aan zijn eigen Woord? Als dat zo is, dan zijn de enige beperkingen in jouw leven waarschijnlijk door jou zelf aangebracht!

Als MP3 bestand te downloaden van: www.awmi.net

Deel 1: Jij bent aan zet
Deel 2: Wat je niet weet, beperkt God
Deel 3: Waar ben je bang voor?
Deel 4: Met je hart zien
Deel 5: Je zult doen wat je je hebt voorgesteld

Deel 1: Jij bent aan zet!

Als je je Bijbel bij je hebt, laten we Psalm 78 opslaan. Ik wil een korte inleiding geven voordat ik het Woord begin te verkondigen. Meestal als ik ga prediken, ga ik gewoon staan, en ik weet niet precies hoe ik dit moet uitleggen, maar God zegt me eigenlijk op dát moment wat ik moet prediken. Dat is de manier waarop ik preek. Ik ga gewoon staan en ik deel wat God aan het doen is. En dat heeft 40 jaar gewerkt. Dat is de manier waarop ik meestal predik. Maar er waren enkele keren dat God iets bijzonders tegen me sprak. En God heeft iets heel speciaals tegen mij gezegd over déze samenkomsten, en ik ga dit vertellen. 
Hij heeft me dit maanden geleden al laten zien, want voor een groot deel hiervan was Hij met mij persoonlijk bezig over deze dingen. En ik voelde dat God wilde dat ik deze dingen ging vertellen. Ik ga nu onderwijs geven wat ik in 2002 al gegeven heb, met de titel: ‘Beperk God niet’, of ‘Haal de beperkingen voor God weg.’ 

Ik moet je wat achtergrondinformatie geven wat de reden is dat ik dit deed. Ik heb enkele keren gehad dat God mijn leven bovennatuurlijk heeft aangeraakt. Een daarvan, als je eerder naar mijn onderwijs hebt geluisterd, heb je wel gehoord over 23 maart 1968 (dat is een van de eisen voor al mijn Bijbelsschoolstudenten, die datum moeten ze kennen voordat ze kunnen afstuderen ;-). Maar wat heeft God mijn leven toen veranderd! Ik ben nooit meer dezelfde geweest. Dat heeft gewoon alles in gang gezet. En ik sta vanaf 1968 in de bediening. Maar op 31 januari 2002 was het een combinatie van dingen die in 40 dagen gebeurden. Wij moesten verhuizen uit onze kantoren. We waren uit een ruimte van 4450 m2 gegroeid en we waren op zoek naar een nieuwe ruimte. Jamie was bezig met een makelaar, terwijl ik weg was om te prediken en ze gingen kijken naar een gebouw van 9144 m2. En ik weet nog dat Jamie zei: ‘Dit moet voor altijd genoeg zijn.’ En toen ze dat zei was het: ‘Oh nee, mijn visie is veel groter dan dat’. Jamie en ik delen gewoon álles, maar ik had Jamie nog niet de volledige visie verteld van wat God tegen mij gezegd had om te doen. En daar zijn veel redenen voor, maar uiteindelijk komt het erop neer dat je bang bent dat mensen je visie verwerpen. 

In het begin toen ik net was begonnen, bleven de mensen met duizenden tegelijk weg van mijn samenkomsten. Het was gewoon verbazingwekkend. Ik predikte twee jaar lang in Seagoville Texas, en de grootste menigte die we ooit hadden was 15 mensen. De meeste keren waren het vier of vijf mensen. En het leek gewoon niet gepast om te zeggen dat je op TV zou komen en de hele wereld zou rondreizen om mensen te bereiken. Ik stopte dus met het te vertellen. Het is net als dat je een hond wil aaien en ieder keer als je dat doet, bijt hij je, dan stop je wel met aaien. Ik was dus opgehouden met mijn visie uit te spreken.

In ieder geval, ik ga dat niet allemaal vertellen, maar er gebeurden vier of vijf dingen die me lieten zien dat ik zelfgenoegzaam was. Sommigen kunnen misschien een verkeerd idee krijgen dat we niets aan het doen waren, maar we hadden onze activiteiten tussen januari 2000 en 2002 verdubbeld. Het was dus niet zo dat we niet bezig waren en geen mensen bereikt en aangeraakt hadden, maar ik was zelfgenoegzaam geworden. Ik drong niet meer aan en ik geloofde God niet voor grotere dingen en de Heer begon op een aantal verschillende manieren tegen mij te spreken over hoe ik God beperkte door mijn houding. 

En dat kwam op 31 januari 2002 allemaal samen. Het is een lang verhaal, maar de Heer opende mijn ogen en dít zijn de verzen die God gebruikte om tot mij te spreken. En wat ik ga doen, is daar doorheen lopen en je enkele van de dingen laten zien die God heeft gedaan om mijn leven te veranderen. En vanaf dat moment is alles gewoon geëxplodeerd in de bediening. Wij zien levens veranderen. Naar mijn inschatting was het de tweede meest belangrijke ontmoeting die ik met de Heer had. En ik ontdekte tijdens het reizen en het prediken dat dit dingen zijn waar wij allemaal doorheen gaan. Ik wil over heel veel verschillende zaken spreken die beperken wat God door jou heen kan doen. 
En als dit jou maar half zoveel helpt als het mij geholpen heeft, kan ik je verzekeren dat dit je leven zal veranderen. Wij kunnen hierdoor enorme dingen zien gebeuren. Ieder van jullie heeft van God een invloedssfeer gekregen. En de meesten van ons doen daar niet genoeg mee. 

Wij dienen een gróte God. Ik bedoel een bovennatuurlijke wonderbaarlijke God. Nu is het meeste van wat wij ervaren natuurlijk. Het is niet bovennatuurlijk. Ik zeg vaak dat als je leven niet bovennatuurlijk is, het oppervlakkig is. Je zou naar je leven moeten kunnen kijken en zeggen: ‘Als er geen God bestond, dan was dit nooit mogelijk geweest.’ Als jij je leven kunt verklaren met: ‘Ik heb al deze dingen gedaan, ik heb hier voor gewerkt, dit is allemaal mijn prestatie’, dan ben je nooit aan Gods plan voor jouw leven toegekomen. God heeft een bovennatuurlijk plan. En wij hebben een bovennatuurlijke God die binnenin ons leeft, en de meesten van ons beperken Hem enórm. 

Ik ga wat dingen aan jullie vertellen die echt goed zijn. Sommigen van jullie hebben dit onderwijs van mij in 2002 gehoord. Dit wordt een geüpdate versie, ik ga veel vertellen over verbeelding en hoe je een visie krijgt. En hoe je die visie moet vervullen, wat niet in die oorspronkelijke lessen zat. Dit wordt dus niet hetzelfde. Maar het is mijn getuigenis van toen de Heer tot me sprak. Dat was dus op 31 januari 2002. Tegen middernacht brak God door en het veranderde mijn leven. En op 11 februari riep ik mijn staf bij elkaar. We hadden toen zo’n 30 mensen. En ik vertelde hen wat God in mijn leven had gedaan en zei: ‘Ik weet niet hoe lang het gaat duren om dit beeld van binnen te veranderen, ik weet niet hoe lang er voor nodig is om de manier waarop ik ben, te veranderen, maar ik gá veranderen! Ik weet niet of het een week kost, een maand, een jaar, het doet er niet toe hoe lang het duurt, maar ik ga anders worden.’ Dat vertelde ik hen op 11 februari. Binnen twee weken was mijn leven totaal veranderd! Ik was totaal verbijsterd over hoe snel dingen begonnen te veranderen. En de dingen veranderden voordat ik maar de kans had gekregen om het aan andere mensen te vertellen! Het veranderde op zo’n manier dat het voor mij volkomen duidelijk was dat ík niet degene was die dit veroorzaakt had. 

Bijvoorbeeld in onze financiën. Als je hierover nadenkt, ‘11 september’ was in 2001 en dit was maar vier of vijf maanden daarna. En alle bedieningen die ik ken in de VS gingen flink onderuit. Sommigen raakten in een flinke crisis en er waren er zelfs bij die op instorten stonden! Maar onze inkomsten begonnen omhoog te gaan. En vóór januari 2002 kostte het me normaal een maand om een brief te schrijven, en dan nog een maand om haar uit te sturen, en het was dus twee maanden later dat mijn partners ervan hoorden. Maar binnen één week nadat ik dit besluit had genomen, nog vóór ik mensen erover kon vertellen was ons inkomen verdubbeld! Alles veranderde nog voordat ik iemand erover had kunnen vertellen! Het was onmogelijk dat het lag aan iets dat ik had gedaan. 

Er zijn heel veel verzen die hierover spreken, maar Spreuken 23:7 zegt: Zoals een mens denkt in zijn hart, zo is hij [KJV].’ De manier waarop jij op dít moment denkt, bepaalt welke kant jouw leven nu op gaat. En heel veel mensen denken: ‘Oh nee, je begrijpt het niet! Mij is dit overkomen en dit is mij gebeurt. En we leven nu eenmaal in een slecht economisch tij. En het is dit en dat.’ We wijzen naar al het andere en ik verzeker je broeders en zusters, ik probeer dit punt zo goed als ik maar kan duidelijk te maken, maar het is niet wat daarbuiten gebeurt wat jou beïnvloedt, maar wat precies tussen jouw oren zit is het probleem. Het is de manier waarop jij in je hart denkt, en zoals jij in je hart denkt, zó ben je! 

Iemand zegt: ‘Dat is niet zo!’ Jawel, zo is het! En iemand zegt: ‘Maar ik ben ziek, en ik heb helemaal niet gedacht dat ik ziek wilde zijn!’ Nee, maar je denken was ‘ziek’. Je hebt misschien niet zitten denken ‘ik wil kanker hebben’, maar je hebt gedacht ‘ik ben maar een mens, ik kan dit niet beheersen, het is weer ‘de tijd voor de griep’, en alle anderen zijn ook ziek, dus ik denk dat ik ook ziek wordt.’ Dat is ‘ziek’ denken! Als jij in je gedachten niet met de duivel meewerkt, kan hij ons niet van alles aandoen. De Heer beweegt door de manier waarop wij denken. En als wij God beperken door ons denken, dan gaan we blokkeren wat God in ons leven wil doen. De Schrift zegt: ‘Zoals jij denkt in je hart, zo ben je.’ 

Romeinen 12:2 zegt: ‘En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.’ 
De manier waarop Gods wil in je leven tot stand komt, is door de manier waarop je denkt. En ik zal je dit weekend met alles wat ik heb uitdagen om te beginnen groter te denken en groter te gaan zien. Het is mijn persoonlijk getuigenis dat toen ik dat deed, lang voordat er in het natuurlijke ook maar iets was dat het had kunnen losmaken, ik al bovennatuurlijke resultaten zag. En de Heer spreekt de laatste anderhalve maand dat het tijd voor mij wordt om mijn denken nogmaals uit te breiden en Hij draagt mij op om nog groter te denken. 

Wij hebben een week of twee van die dingen bij TBN gevonden. En nu al, binnen korte tijd, het is nog maar hooguit 40 dagen dat de Heer deze dingen tot mij aan het spreken is, zien wij doorbraken. Het kan volgende week al zijn. Ze hebben gezegd dat ze het na de 1e van het nieuwe jaar aan ons zouden laten weten. Het kan al komende week zijn dat wij iets zien gebeuren dat nog niet zo lang geleden voor over 15 jaar in de toekomst stond gepland, volgende week al tot stand komt. En nogmaals, ik verzeker je dat het niet gebeurt vanwege externe dingen, maar zoals jij in je hart denkt, dat bepaalt hoe je leven gaat. Als jij verandering wilt, moet je de manier waarop je denkt veranderen en de manier waarop je van binnen ‘ziet’. En daar gaat het dit weekend allemaal over. 

Ik las deze verzen dus. Er zijn een heleboel dingen, dit is maar een deel ervan, maar hier in Psalm 78 vatte de Heer samen wat er allemaal met het volk Israël was gebeurd en in wezen bestrafte Hij hen. Want Hij was zo goed voor hen geweest. Hij had hen uit Egypte bevrijd. Hij was zo getrouw geweest. Hij had al deze wonderbaarlijke dingen voor hen gedaan, maar ze keerden zich voortdurend van Hem af en vergaten wat Hij had gedaan. En Hij herhaalt al die dingen, en ik val hier ergens middenin. Maar er staat in Psalm 78:39 ‘En Hij dacht, dat zij vlees waren, een wind, die henengaat en niet wederkeert. 40 Hoe dikwijls verbitterden zij Hem in de woestijn, deden Hem smart aan in de wildernis! 41 Want zij kwamen alweder, en verzochten God, en stelden den Heilige Israëls een perk.’ 
God gebruikte dat 41e vers als een dolk in mijn hart om te zeggen: ‘Jij perkt in wat ik kan doen. Jij beperkt mij.’ Door mijn kleine denken, door mijn angsten, door mijn luiheid, zelfgenoegzaamheid, door gewoon te zeer in beslag te worden genomen door de dingen van deze wereld en niet naar Hem te zoeken. God vertelde mij dat ik beperkte wat Hij kon doen. 

En voordat ik alle dingen ga opnoemen die wij doen om God te beperken, laat ik je dit duidelijk maken. Dit moet benadrukt worden, omdat dit naar mijn mening de allerergste doctrine is in het Lichaam van Christus van vandaag. Het is waarschijnlijk de meest overheersende doctrine in het Lichaam van Christus, dit idee dat God alles soeverein onder controle heeft. Of dat het lot alles beheerst en dan ‘que sera, sera’ (‘wat zal zijn, zal zijn’, of ‘wat gebeurt is, is gebeurd’). Weet je dat die doctrine alles zal doden waar ik dit weekend over zal spreken en ik beloof je dat die jou machteloos maakt en jou als een pinball door het leven laat stuiteren.

Het is net alsof je die hendel naar achteren trekt en het balletje schiet door die kast heen. Boing, boing, boing. Er gebeurt gewoon maar waar jij tegenaan loopt en je leven wordt bepaald door wat deze of die persoon tegen je deed. En je zult altijd van streek zijn. Je bent gekwetst, je bent misbruikt toen je kind was, je hebt deze huidskleur, je had deze opleiding niet, je familie deed je dit of dat aan. Wat dan ook, mensen leiden hun hele leven, beheerst door wat iemand anders heeft gedaan. Maar ik zeg je gewoon in de naam van de Heer, dat wat andere mensen doen en wat andere mensen je aandoen, geen macht over jou heeft, tenzij jij het hen geeft! Niemand kan jou verbitterd maken, tenzij jij kiest om verbitterd te worden. Jij hebt de keuze om bitter of beter te worden [Eng.: bitter or better]. 

In onze maatschappij van tegenwoordig omarmt iedereen (behalve een deel van het christendom) voor de volle 100% het idee dat jij het product van je omgeving bent. Zij kennen je geen enkele verantwoordelijkheid voor je eigen leven toe en ze zeggen je: ‘Jij bent zo omdat je als kind mishandeld bent. Omdat je geen verjaardagstaart kreeg toen je drie jaar werd. Dat verklaart waarom jij nu een drievoudige verkrachter en een moordenaar bent.’ Ik heb dat echt een keer gezien op TV! Iemand herinnerde dat hij geen verjaardagstaart had gekregen en daarmee werd verklaard dat hij een verkrachter en een moordenaar was geworden! 
Sommigen van jullie denken dat dit bizar is, maar dit is wat mensen tegenwoordig doen. Ze zeggen: ‘Het komt omdat deze persoon dit of dat tegen me deed’ en ze nemen geen verantwoordelijkheid voor hun leven. Nou, ik verzeker je dat jij een keus hebt of je bitter of beter wordt. Niets heeft jou gemaakt zoals je bent. 
Nou, sommigen van jullie hebben moeilijkheden gehad of mogelijkheden die anderen niet hebben gehad. Ik geef toe dat dit gebeurt. Maar je kunt naar gezinnen gaan met kinderen die dezelfde genen hebben, in dezelfde omgeving opgevoed, hun ouders zijn alcoholist. Maar het ene kind wordt alcoholist en geeft de schuld aan de opvoeding en het andere kind wordt geheelonthouder en gaat precies de andere kant op. Er is niets in het natuurlijke dat jou dwingt op een bepaalde manier te zijn. Ja, we hebben allemaal verleidingen. Ja, we hebben allemaal problemen, maar jij hoeft daar niet aan toe te geven. 

Ook al is er misschien nu een recessie gaande, ik heb gewoon gekozen om daar niet aan mee te doen. Amen? Ik hoef daar geen deel van uit te maken. Jij hoeft niet door andere mensen bepaald te worden. Je hoeft je niet door omstandigheden te laten bepalen, door het lot, en dat kun jij niet bepalen, dus je drijft maar met de stroom mee op je binnenband en hoopt dat je niets raakt dat hem lek prikt en je zingt ‘Kumbaya’ terwijl je de rivier afdrijft. Die houding zal doden wat God in je leven wil doen. 

Jij moet gaan beseffen dat God jou geschapen heeft. Je bent niet geëvolueerd. Er is een groot verschil tussen jou en een hond of een kat. Je bent naar het beeld en de gelijkenis van God geschapen, de geest van God is in jou geademd en God heeft jou het recht gegeven om te kiezen. En jij kunt kiezen om anders te zijn dan je bent. Als jou niet bevalt hoe je bent, verander dan. ‘Maar ik kan niet veranderen, zo ben ik nu eenmaal.’ Haal je duim uit je mond en wordt volwassen! Neem verantwoordelijkheid voor jezelf en begin te beseffen dat jij naar het beeld en de gelijkenis van God bent gemaakt. En als jij erachter komt wat Gods wil voor je leven is, en gaat meewerken, kun jij zijn wat God wil dat je bent. God bepaalt helemaal niet soeverein alles wat er gebeurt. 

En laat me dit zeggen: ik geloof dat de kerk in grote mate verantwoordelijk is voor de manier waarop de seculiere wereld de dingen benaderd. Wij kunnen hier zitten en zeggen: niemand neemt verantwoordelijkheid, alcoholisme zit in hun genen, ze kiezen er niet voor, Obesitas, zwaarlijvigheid, heeft niets te maken met jouw eigen keuzen. Maar ik heb vanavond twee mensen gehad die me vroegen om voor hen te bidden dat ze mager zouden worden. En ik heb het hen in liefde verteld, maar ik zei: ‘Hé, dat is niet hoe je mager kunt worden. Als je minder eet dan je lichaam nodig heeft, en dat langere tijd doet, zó verlies je gewicht.’ Je kunt niet alleen maar bidden en verlost worden. Je moet persoonlijke verantwoordelijkheid nemen. 

De wereld als geheel ontduikt dat. Ze proberen alles toe te schrijven aan ‘het is niet mijn schuld, iemand anders heeft mij zo gemaakt.’ Of we willen een pilletje dat het allemaal oplost. En jij kunt kritiek zitten geven op de ongelovigen, maar weet je waar een heleboel van deze dingen vandaan komt? Van de kerk! Want de kerk heeft de ‘soevereiniteit van God’ gepredikt: er gebeurt helemaal niets tenzij God het toelaat. 

Bijvoorbeeld: 11 september. Bijna iedere belangrijke leider in het Lichaam van Christus die ik op TV heb gehoord is gaan beweren: ‘Zo oordeelt God Amerika’, ‘Gód doet dit.’ Toen de orkaan Katrina toesloeg: ‘Dit is Gods oordeel over New Orleans vanwege de homoseksualiteit’ en dat soort dingen. Nou, er komt een tijd dat God zal oordelen. Maar op dit moment leven we in de dagen van genade en goedertierenheid. God is niet degene die deze dingen doet. Als God zijn oordeel zou uitstorten, was Hij heus niet bij New Orleans gestopt! Ik kan je verzekeren dat Houston niets beter is dan New Orleans of Dallas, Fort Worth of Phoenix of welke andere plaats dan ook. Als God gaat oordelen, wordt het geen symbolisch oordeel! Dit is dus niet het oordeel van God! Mensen beweren: ‘Ja maar, als God het niet had toegelaten, had het niet kunnen gebeuren.’ Dat is gewoon niet waar. 
Dit kan ik met veel verzen bewijzen, maar je hoeft niet verder te gaan dan deze hier in Psalm 78 waar de Heer tot de Israëlieten spreekt en zegt: ‘Dit had Ik willen doen. Kijk eens hoe goed Ik voor jullie ben geweest. Maar jullie tartten Mij en in vers 41 zegt Hij: ‘Want zij kwamen alweder, en verzochten God, en stelden den Heilige Israëls een perk.’ 

Wist je dat de normale lering in het Lichaam van Christus van tegenwoordig is dat God maar doet wat Hij wil en dat niemand in staat is om God te beperken. God is almachtig. God is soeverein. Weet je, ik ben het eens met dat God soeverein is, als je het woord ‘soeverein’ gebruikt zoals het woordenboek dat definieert. Het woordenboek zegt dat ‘soeverein’ betekent: de hoogste in rang, in volgorde of in gezag. Als je dát over God wilt zeggen ben ik het er 100% mee eens. God is almachtig én de hoogste in bevel, maar om te beweren dat God alles kiest, dat God alles bestuurt en bepaalt, en als jouw leven een puinhoop is, dan was het Gods wil, dat is verkeerd. Maar de kerk heeft dit gepredikt. En dit vers bewijst samen met vele anderen dat zij de Heilige Israëls beperkten! Dit zegt dat je God kunt beperken! Jij houdt God tegen! 

Het verbijstert me altijd bij begrafenissen. Mensen gaan staan en zeggen: ‘Wij weten niet waarom God deze persoon heeft weggenomen.’ Ze gaan automatisch uit van de vooronderstelling dat als je sterft het komt omdat je aan de beurt bent! En dat je niet kunt sterven tenzij het Gods wil is. Dat is niet zo. Dat is absoluut onwaar. De Heer heeft ons al vanaf het begin gezegd om niet van die boom van kennis van goed en kwaad te eten, want op de dag dat je daarvan eet zul je sterven. Hij wilde helemaal niet dat wij zouden sterven. Hij heeft ons juist gewaarschuwd om het niet te doen! 
Het is de mens die de dood binnengehaald heeft. En in Hebreeën 2 vers 14 staat dat Jezus was gekomen om hem te vernietigen die de macht van de dood had, dat is de duivel. Satan is degene die mensen vermoordt! Satan komt om te stelen, te verdelgen en te vernietigen, Johannes 10:10, maar Jezus zei: ‘Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en dat in overvloed.’ God bepaalt niet van ieder persoon wanneer die sterft, God bepaalt niet dat baby’s met afwijkingen of mismaakt worden geboren! Toen ik een kind was, hadden ze een medicijn dat ze aan zwangere vrouwen gaven. Het was tegen ochtendziekte, ik weet het niet meer zeker, dus ik kan me vergissen. Maar ze gaven dit medicijn en de vrouwen die dit namen kregen baby’s met armpjes die niet langer dan een paar centimeter werden. 
Ik herinner me dat ik baseball speelde, en ik was de werper en ik gooide de bal naar een jongen met heel kleine armpjes, die maar nauwelijks de knuppel kon vasthouden. Er werden duizenden, tienduizenden kinderen zo geboren en mensen vroegen: ‘Waarom doet God zoiets?’ En ik weet zeker dat ook christenen hebben gezegd: ‘God moet er een bedoeling mee hebben.’ Maar God deed dat helemaal niet! Ze hebben een pil geslikt die schade aanrichtte aan de baby in de moederschoot. God bepaalt die dingen helemaal niet! God is niet de auteur van het kwaad! God is een goede God. Hij is geen boze God! 

In het Oude Testament zijn er voorbeelden van de toorn van God, maar prijs God, de Bijbel maakt het bijzonder duidelijk dat onder het Nieuwe Verbond wij verlost zijn van de vloek. En Jezus is niet degene die je problemen oplegt. In Jakobus 1 staat ‘13 Laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt: Ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en Hijzelf verzoekt niemand. 14 Maar ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt.’ God is niet de bron van het kwaad. God doet deze dingen niet, maar de kerk beweert van wel. 

Dus het eerste wat ik moet doen, is je laten weten dat God beperkt kan worden. God bepaalt niet soeverein jouw leven als een pion en Hij bepaalt niet maar alles wat er gebeurt. Je kunt God niet de schuld geven van de mislukkingen in jouw leven. God heeft een volmaakt plan voor het leven van ieder individueel persoon. En als jij dat plan niet in vervulling ziet gaan, als jouw leven niet opwindend is, dan is het niet Gods schuld! 

Ik heb eerder genoemd dat ik twee weken met mijn gezin ben geweest en we hadden een geweldige tijd en ik heb genoten van met mijn gezin samen te zijn. Maar ik was zó enthousiast om weer terug te gaan en te doen waar God mij toe geroepen heeft om te doen. Wat een zegen dat ik het heerlijk vindt om te doen waartoe God mij heeft geroepen. Als jij iets doet waartoe jij jezelf moet dwingen om te doen, en als jij niet geniet van waartoe God jou heeft geroepen te doen, dan komt dat omdat je nog niet ontdekt hebt waar God je toe geroepen heeft om te doen. Je zou er enthousiast over moeten zijn. 
Als jouw leven niet bovennatuurlijk is, dan is het oppervlakkig. Als jouw leven niet goed gaat, komt dat niet omdat God geen plan heeft voor je leven, maar omdat jij er niet aan meewerkt. Je hebt dat plan nog niet ontdekt. Maar ik verzeker je dat God niet ‘soeverein’ jouw leven bepaalt en jou dwingt het uit te werken. Jij moet de dingen van God nastreven om ze te kunnen ontvangen. 

Ik had eens iemand die mij vertelde: ‘Ik bad en ik zocht God en het werkte niet.’ Houd je vinger hier, want ik kom waarschijnlijk terug bij Psalm 78, maar we lezen nu even bij Jeremia 29 en dit is een heel populair vers geworden, dus veel mensen kennen dit. In vers 11 staat: ‘Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des HEREN, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.’ Als je dit vers in zijn context plaatst, wordt het nog sterker. Want in de context spreekt dit over het oordeel van God. Want deze mensen hadden het verbond verbroken, want ze waren afgodendienaars geworden en ze deden gewoon alles tegenovergesteld aan wat God zei. En dit was een ander verbond dan wat wij tegenwoordig hebben. Gods toorn werd uitgestort en Hij had hen net verteld in dit hoofdstuk dat Hij de vijand ging zenden, ze gaan je steden veroveren, je steden platbranden, je zwangere vrouwen opensnijden, totale dood en vernietiging brengen. En midden in het uitspreken van dit oordeel zegt Hij: ‘11 Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester.’ Dit is niet mijn plan. Mijn wil voor jullie is vrede! Om jullie een hoopvolle toekomst te geven. De Heer betreurt te midden van het uitspreken van het oordeel over dit volk het feit dat Hij niet kon doen wat Hij wilde doen, omdat ze niet met Hem wilden samenwerken. 

En dán zegt Hij in het volgende vers: ‘12 Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen; 13 dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart.’ Dit zegt niet dat je maar zoekt en zult vinden. Dit zegt dat wanneer je zoekt met je héle hart, dán zul je vinden. Er zijn heel wat mensen die zeggen: ‘Oké God, als U zich in de volgende vijf minuten aan mij kunt openbaren, voordat mijn favoriete film begint. U hebt vijf minuten. Laat eens wat zien.’ Zo gaat het niet! Je zult met je hele hart moeten zoeken. 
Een andere manier om dit te zeggen is: zolang jij zonder te weten wat Gods wil voor je leven is kunt leven, zul je dat ook. Maar als je zover komt dat je zegt: ‘Ik ben doodziek van het doodziek zijn en ik ga uitzoeken wat Uw wil voor mijn leven is.’ En jij gaat met je hele hart zoeken. Er is geen persoon ooit in de hele wereldgeschiedenis die met zijn hele hart zoekt, die God niet heeft geantwoord. 

Er staat in 2 Kronieken 16:9: ‘Want des HEREN ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat.’ Met een volkomen hart wil niet zeggen dat je zonder zonde bent, of dat je geen problemen hebt. Het gaat hier om mensen die Hem met hun hele hart zoeken! En de ogen van de Heer gaan over de hele aarde. God is hier. God is in deze zaal. De Geest van de Heer is in deze zaal en doorzoekt ieder hart en zoekt: Is er iemand die echt met zijn hele hart zoekt om Mij God te laten zijn? En om Mij te laten bewegen? Als jij met je hele hart zoekt, dán zegt dit vers dat jij zult vinden. Er bestaan geen uitzonderingen.
Maar ik stel me voor dat er waarschijnlijk iemand is die zegt: ‘Nou, ik heb dat gedaan, maar het werkte niet.’ Nee. Als jij met je hele hart zoekt zul je vinden. Zo is het gewoon. 
God bepaalt dus niet alles automatisch. Hij heeft een plan voor jouw leven en Zijn gedachten zijn goed, gedachten van vrede. Maar jij moet meewerken, jij moet zoeken, en als je dat niet doet, dan kun jij God beperken! 

Laat ik hier een uitspraak doen die sommigen van jullie kan shockeren. God wordt beperkt door wat jij denkt dat Hij is! Niet omdat God zelf beperkt is, dat is Hij niet. God is onbeperkt. God is wie Hij is, ongeacht wie jij denkt dat Hij is. Maar het is de natuur van God. Toen Jezus naar de aarde kwam zei Hij: ‘Ik ben nederig en zachtmoedig van hart.’ Hij moest uitgenodigd worden. Zelfs toen Zijn discipelen bezig waren te verdrinken in het 14e hoofdstuk van Matteüs. Hij kwam over het water aanwandelen. En de reden dat Hij over het water liep was om Zijn discipelen te komen redden. Maar Hij leek langs hen heen te wandelen. Hij kwam en liet zich aan deze discipelen zien die midden in het meer van Gallilea aan het verdrinken waren. Maar Hij kwam niet aanrennen van ‘Houd vol, Ik kom eraan.’ Hij liet zich zien en zij moesten uitroepen en Hem om hulp vragen. 

Toen Hij na Zijn opstanding met de twee discipelen meeliep onderweg naar Emmaus staat er: ‘Hij deed alsof Hij verder trok, maar ze drongen bij Hem aan om binnen te komen.’ De Heer zal niet gaan bedelen ‘mag Ik bij jou verblijven?’ Hij wacht op jou om Hem uit te nodigen binnen te komen. Zo is Hij gewoon. Hij dringt zichzelf niet op. Jij hebt het recht om naar de hel te gaan. Hij zal jouw recht verdedigen. Niemand kan jou dwingen om voor God te kiezen, dus jij zult Hem moeten uitnodigen binnen te komen. Jij moet de deur openen. 
En dit vers spreekt er dus over dat God niet ‘soeverein’ alles bepaalt en over jouw leven regeert. Hij heeft een plan voor jouw leven, maar jij moet dat zoeken voordat je het kunt vinden. En je zult moeten zoeken met je hele hart. En als je dat niet doet, beperk je Hem. Dus omdat dit allemaal waar is, is de Heer voor jou wat jij gelooft dat Hij is. 

Toen ik baptist was, geloofde ik eigenlijk dat God met de apostelen overleden was. En dat wonderen niet langer plaatsvonden en dat je niet genezen kon worden, en dat de doop in de Heilige Geest en dat soort dingen allemaal was gestopt, en je sprak niet in tongen. En toen ik nog dacht dat God zo was, werden deze dingen niet aan me opgedrongen. Hij ging met me om op basis van waar ik was. Hij hield van me en aanvaardde mij en ik had een relatie met God op basis van... nou ja, het was zeer zeker niet geestvervuld, want ik bad niet in tongen. Maar Hij bekritiseerde mij daar niet om. Hij ontmoette mij zo ver als ik was. Hij had gemeenschap met mij op basis van wat ik dacht dat Hij was. 

Toen mijn vader stierf, werd mij verteld dat God degene was die Hem had weggehaald. Dat God hem in de hemel harder nodig had dan ik hier op aarde. Dat is niet waar, maar dat was mij geleerd, en dat geloofde ik. En zo had ik een relatie met God en zo was God in mijn leven. Toen ik niet geloofde dat God nog wonderen deed, raad eens, ik maakte er nooit een mee. Toen ik niet geloofde in de doop in de Heilige Geest en het spreken in tongen, raad eens: Ik sprak nooit in tongen. Toen ik niet in die dingen geloofde, kwam God me tegemoet op het niveau waar ik was, en je kunt dat ook zien in de bediening van Jezus. 

Hij zei tegen allerlei mensen: ‘U geschiede naar uw geloof.’ Bij andere mensen moest Hij allerlei dingen doen. Op de grond spugen en klei maken en dat op hun ogen leggen en Hij gaf hen opdracht om iets te doen. Hij kwam mensen tegemoet waar ze waren. Dus als jij gelooft dat God wil dat je op moet staan en een baan aannemen die je niet leuk vindt en je door de dag heen slepen, thuis komen en gaan zitten, de hele avond TV kijken, gaan slapen, opstaan en weer naar die baan die je niet leuk vindt, en je doet dit ieder dag weer, als jij denkt dat het leven hierom gaat, zal God je daarin tegemoet komen! En je zult gered zijn, én vastgeroest! En je kunt zo volhouden en nog steeds naar de hemel gaan. 

Iemand zegt: ‘Denk jij dat je de doop in de Heilige Geest nodig hebt, en in tongen spreken, en in wonderen functioneren, en in overwinning wandelen om naar de hemel te gaan?’ Nee! In feite zul je er zonder zelfs sneller komen als je niet in al deze dingen gelooft, want je zult niet in staat zijn in gezondheid te wandelen; je kunt onderweg overlijden en je gaat nog steeds naar de hemel. Maar waarom, waarom zou je dat zo willen? God is voor jou op de manier dat jij gelooft dat Hij is. En als jij gelooft dat het voor jou moeilijk is om een overwinnend leven te leiden dan zal God je daar ontmoeten. Hij zal je redden en de zekerheid van behoud geven, en je kunt je er doorheen worstelen en als je sterft ga je naar de hemel en ontdekt alles wat je hád kunnen beleven. 

Maar je kunt God voor grote dingen geloven. Jij kunt de beperkingen van God wegnemen, want jij kunt God door jouw manier van denken beperken. Dat is wat dit vers zegt en dat, broeders en zusters, is precies wat ik geloof dat de grote meerderheid van ons doet. De meesten van ons mikken nergens op en schieten dus iedere keer raak. Wij zijn zó bang! 

Er kwam eens een man naar me toe voor gebed en hij zei: ‘Oh, ik heb zo’n vreselijke pijn in mijn nek. Wilt u alstublieft voor mijn nek bidden.’ En hij zei: ‘Ik heb ook vreselijke pijn in mijn rug, mijn schouders doen pijn, en ik heb een zenuwpijn die door mijn been loopt tot in mijn voet.’ En hij noemde wel vijf of zes dingen en ik luisterde naar hem en hij zei: ‘Maar het is mijn nek die me echt dwars zit. Als u alleen voor mijn nek zou willen bidden, met de rest kan ik wel leven.’ 
Ik keek hem aan en zei: ‘Ja, ik begrijp wat je zegt. Als wij God gaan vragen om al die dingen in een keer op te lossen, gaan waarschijnlijk alle lichten in de hemel zwak branden. Ik weet niet zeker of God wel genoeg kracht heeft om vier of vijf genezingen in een keer te verrichten.’ En deze man keek me aan en zei: ‘Dat was wel erg dom wat ik zei hè?’ En ik zei: ‘God kan al die dingen echt wel in een keer genezen.’ Ik sprak vanavond alleen al twee of drie mensen die zeiden dat ze een heleboel problemen hadden, ‘maar’, zeiden ze ‘dít is het ene ding wat ik écht nodig heb’. Alsof we voor God prioriteiten aan moeten geven en we Hem niet kunnen vragen om meer dan een ding tegelijk. Hij kan geen multi-tasking aan, zoals we dat tegenwoordig noemen. We moeten het voor God een beetje gemakkelijk maken! 

Maar je beperkt God gewoon met dat soort denken. Je moet beseffen dat God ontzagwekkend is! De meesten van ons leven zó ver beneden onze privileges! Als je de doorsnee christen neemt, en ik neem voor jullie mijn pet af, velen van jullie komen zelfs uit andere landen en andere staten. Ik geef op niemand van jullie af, ik ben blij dat jullie hier zijn, maar als je de doorsnee christen in deze zaal neemt, en die naast je niet geredde buurman zet, of als je iemand die niet wedergeboren is, die samen met jou werkt, dan zou je in heel wat gevallen zou je niet eens kunnen zeggen wie de christen is. 

Er zijn er heel wat van jullie die iedere keer als de kou en de griep langskomt ziek worden, net als de mensen die God niet kennen. En er zijn er heel wat van jullie, en nogmaals het is niet mijn bedoeling om op jullie af te geven, maar er zijn sommigen van jullie die depressief en terneergeslagen zijn vanwege de economie, omdat je op de wereld bent afgestemd en luistert naar wat de wereld te zeggen heeft, in plaats van dat je op het Woord van God gaat staan. In plaats van je te verblijden. De Bijbel zegt: als je al deze dingen ziet geschieden, schreeuw van vreugde. Verheug je, want je verlossing nadert. Als jij op het Woord van God afgestemd zou zijn en niet op de angst en de vrees van de wereld, zou jij je verheugen en God loven en prijzen, omdat dit ding op zijn eind begint te lopen, dit is ons beste moment! Je kunt je verheugen, maar ik kan je verzekeren dat er mensen zijn, die in deze zaal zitten, die in elkaar zijn gestort als een kaartenhuis, net als al je ongeredde buren en vrienden en collega’s op je werk. 
Ik zeg dat niet om iemand te kwetsen, ik zeg het om ons de ogen te openen. Er zou verschil moeten zijn met iemand die God niet kent. Wij zijn levend en zij zijn dood! Je zou verschil moeten kunnen zien tussen een levend en een dood persoon! Je zou moeten opvallen als een ‘genezen duim’ Een vriend van mij, Dave Duell vertelde dat hij een keer een samenkomst had in een kerk en iemand stierf. Ze belden 112 en die sjouwden de halve kerk naar buiten voordat ze de overledene vonden! Er zou verschil moeten zijn! Weet je, als de dingen die we hier vanavond zongen waar zijn, dat ‘Hij overwon de dood’, dan zou er een verschil in je moeten zijn als je de dood tegenkwam. Je zou iemand uit de dood moeten kunnen opwekken. En als die dan niet uit de dood opstaat, weet je in ieder geval waar die heen is, en hoef je niet te weeklagen als andere mensen die geen hoop hebben. Er zou verschil moeten zijn tussen wedergeboren mensen en mensen die niet wedergeboren zijn. 

Ik zeg al deze dingen, broeders en zusters, want wij hebben middelmatigheid omarmd. Wij hebben aanvaard om onder de maat te leven! De meesten van ons kijken rond en: ‘Oh ja, wij weten dat Jezus heeft gezegd dat wij de zieken kunnen genezen, de doden opwekken, de melaatsen reinigen, demonen uitwerpen. En de werken die Ik doe zult gij ook doen en grotere werken dan deze, want Ik ga tot de Vader.’ Johannes 14:12. Wij kennen die verzen, maar de meesten van ons leven daar niet in. De meesten van ons bewegen zich daar niet eens naar toe. Ik zeg dit niet om iemand te veroordelen. Maar ik zeg je: als jij niet in beweging komt en iets anders gaat verlangen, zul je niets anders verkrijgen! 
Dit gaat niet plaatsvinden als lotsbepaling. Het gaat ook niet soeverein plaatsvinden, dat God gewoon iets bijzonders van jou máákt. God heeft jou een vrije wil gegeven en God respecteert jouw vrije wil volkomen. God gaat je helemaal nérgens toe dwingen. Jij moet zelf in beweging komen of je zakt naar de bodem! Amen? 

Kijk ook naar dit vers in Deuteronomium 7. Dit is dezelfde context. Mozes spreekt hier vlak voor zijn dood. Hij maakt zich klaar om de berg Nebo op te gaan en hij geeft de allerlaatste instructies aan de Israëlieten, en hij doet precies hetzelfde wat David deed in Psalm 78. Hij verwijt de mensen: ‘Hoe vaak hebben jullie je tegen God gekeerd en verhinderd dat Gods wil zou geschieden.’ Het was nooit de wil van God dat de kinderen van Israël 40 jaar in de woestijn zouden zwerven. Zijn wil was dat ze uitgeleid zouden worden, een periode doorbrengen bij de berg Sinaï, waar ze de verbonden en de geboden van het koninkrijk ontvingen en daarna zouden ze het beloofde land binnentrekken. Maar de mensen stuurden spionnen uit in hoofdstuk 13 van het boek Numeri. En die raakten overweldigd door angst toen ze de lengte van de reuzen zagen en daardoor beperkten ze God. Zij geloofden God niet en zo stopten ze wat God wilde doen. 

Mozes haalt dit allemaal weer op, en de Heer spreekt door Mozes en geeft hen instructies voor de volgende keer dat ze het land gaan intrekken en veroveren. Hij vertelt hen al deze beloften, hoe de Heer al deze volken uit het land zal verdrijven. Vanaf vers 16: ‘U zult al de volken verteren die de HEERE, uw God, u geeft. Laat uw oog hen niet ontzien. En dien hun goden niet, want dat is voor u een valstrik. 17 Wanneer u in uw hart zegt: Deze volken zijn groter dan ik; hoe kan ik hen ooit uit hun bezit verdrijven?’ 
Lange tijd heb ik dat gelezen als: Als ú in uw hart zegt: deze volken zijn groter dan ik, hoe kan ik hen ooit uit hun bezit verdrijven? Maar als je dit zó interpreteert bestaat hier geen antwoord op. Zie je dat? Sommigen van jullie zagen het. Dit vers zegt: Als u in uw hart zegt: deze volken zijn groter dan ik; hoe kan IK (God) hen dan ooit uit hun bezit verdrijven? Als jij twijfelt, als jij zegt: God, deze taak is te groot. God, ik kan dit niet doen, nou, dan kan God het niet door jou heen doen. Het is ‘naar de kracht die in jou werkzaam is’ 

Efeziërs 3:20 zegt: ‘Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is,'… 
De meeste mensen stoppen daar en zeggen: ‘Hij is bij machte te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken.’ Punt! Ik ben wel in honderden kerken geweest waar ik zei: ‘Hoeveel van jullie geloven dat God ver boven alles wat wij bidden of denken zal doen?’ En ik herinner me dat een keer de pastor op de eerste rij opstond en riep: ‘Ja broeder, amen!’ En ik zei: ‘Dat is niet waar!’ Hij keek me zo aan en ik zei: ‘Kijk, hier staat het: ‘overeenkómstig de kracht die in ons werkzaam is.’ Het woord ‘overeenkomstig’ betekent ‘in verhouding tot’ of ‘in de mate van’ de kracht die in ons werkzaam is. Als jij geen kracht hebt, geen geloof dat binnenin jou is opgewekt, als jij God niet voor iets gelooft, kan God níet doen ver boven wat jij bidt of denkt! God moet door iemand heen werken! God gebruikt altijd een persoon. 

Zie je, dit gaat volledig in tegen dit onderwijs over de soevereiniteit van God, dat God gewoon soeverein beweegt. Er bestaat niet zoiets als dat God onafhankelijk van mensen beweegt! God beweegt dóór mensen. God heeft altijd een man of een vrouw nodig. Er moet een persoon zijn door wie God heen spreekt. Dank je wel voor die ene halleluja en die ene amen! De rest van jullie zit hier nog over na te denken, maar ik verzeker je dat dit is wat de Bijbel zegt! God riep Mozes. Weet je waarom? Omdat er een persoon moest zijn met een fysiek lichaam waar God doorheen kon werken. 

Ik kan hier een zijpad inslaan en een week lang onderricht geven over de autoriteit van de gelovige. God heeft het gezag over deze aarde aan fysieke menselijke wezens gegeven. En toen God dat deed, beperkte dat wat Hij kon doen, omdat Hij zelf Geest is. Johannes 4:24 zegt dat God geest is. En God gaf de heerschappij over deze fysieke aarde aan mensen met fysieke lichamen. Dát is de reden dat Jezus mens moest worden! 

Ik vroeg mij dit voortdurend af: ‘God, waarom moest U Jezus sturen? U bent toch God? U had alles kunnen doen. Waarom moest U uw Zoon sturen en Hem laten kruisigen en dit allemaal laten doormaken? Dit is natuurlijk een heel grote vraag met een heel groot antwoord, maar de korte versie hiervan is: Omdat God Geest is en de heerschappij over deze aarde aan fysieke menselijke wezens heeft gegeven. God moest daarom mens worden, want wij mensen waren allemaal gecorrumpeerd. Wij konden onszelf niet verlossen. En God moest daarom afdalen en mens worden om met de duivel af te rekenen. Hij moest een fysiek menselijk wezen worden. En Jezus liet God op zo’n manier door Zich heen werken dat satan volkomen op zijn nummer werd gezet. 

Nu is satan een vijand van wie de tanden zijn uitgerukt. Hij kan helemaal niets doen, hoogstens je dood sabbelen. Het enige wat hij doet is tegen ons liegen en ons intimideren, en satan kan helemaal niets tegen je doen zonder jouw instemming of medewerking. En het probleem is dat wij daarin meer hebben ingestemd en meegewerkt dan we zouden moeten. Het vindt plaats door intimidatie en dat soort dingen. 
Voordat je groter kunt gaan geloven, en groter denken, en de beperkingen voor God weg kunt nemen, moet je gaan erkennen dat jij hier iets in te zeggen hebt. God gaat niet zonder jouw medewerking door jou heen stromen. Jij zult moeten zoeken om te vinden en je moet met je hele hart zoeken en als je dat niet doet beperk je God. 

Als jij in je hart zegt: ‘Deze volken zijn sterker dan ik, hoe kan ik hen verdrijven?’ dan kan God die volken er niet uitgooien. Tenzij Hij een persoon heeft om doorheen te werken. God heeft altijd een persoon om doorheen te werken. En nogmaals zeg ik dat de ogen des Heren hier vanavond zijn en Hij zoekt en vraagt: ‘Is er hier iemand die wil zeggen: God, ik wil gebruikt worden. God, ik wil mijn volledige potentieel bereiken. God, ik wil meer zijn dan ik ben, ik wil niet natuurlijk zijn, ik wil bovennatuurlijk zijn. Ik wil wandelen in de kracht van God. Ik wil dat het zo is, dat als ik sterf, ik gemist wordt.’ Als jij niet op het randje leeft, neem je teveel ruimte in beslag. Je moet ergens geloof voor hebben. Zorg dat je leven ertoe doet. 
Ieder van jullie heeft een invloedssfeer. Ik besteed iedere maand miljoenen dollars om op TV te zijn en de dingen te doen die ik doe. Maar ik kan je garanderen dat ieder persoon hier een invloedsfeer heeft, mensen die jou kennen en op jou letten, die nooit van mij zullen horen, die ik nooit zal bereiken. Het maakt niet uit of ik 10 miljoen dollar per maand uitgeef. Ik zal nooit de mensen bereiken die op jou letten. Ieder van jullie raakt iemand die ik niet kan bereiken. Ieder van jullie heeft een invloedsfeer. En het is geen kwestie van wat voor jou uitkomt of gemakkelijk is, en of dit jouw TV kijkschema aantast of niet. 

Je moet beseffen dat als iemand op jou let en onder jouw invloedsfeer staat, en als jij Gods potentieel niet bereikt, als jij niet doet waar God je toe geroepen heeft, dat iemand van het getuigenis verstoken zal blijven zonder de kracht van God in je leven te zien. Een ieder van jullie. Iedereen. Er is hier helemaal niemand die geen leider is. Weet je hoe ik een leider definieer? Dat je iemand hebt die jou volgt. En ieder van jullie heeft wel iemand die naar jou kijkt en jou volgt. En als het niets anders is, dan kijken ze naar jou en raken erdoor ontmoedigd. Ze volgen dat en het zorgt ervoor dat ze om zich heen kijken en zeggen: ‘Helemaal niemand doet iets.’ We hebben mensen nodig die gaan staan en zeggen: ‘Prijs God’, en tegen de stroom ingaan. Je kunt tegen de stroom inzwemmen. Je kunt anders zijn en de dingen doen die Jezus zei dat wij kunnen doen. En je moet beseffen dat dit niet gaat gebeuren zonder jouw medewerking. 
Jij maakt het in zekere zin mogelijk. Ik zeg niet dat jij God kunt manipuleren en God van alles kunt laten doen. Jij kunt God helemaal niets laten doen. God is God en jij niet. Maar God heeft een plan voor jou, en dat gaat Hij je niet door je strot duwen. Het is totdat jij jezelf oppept en jíj gaat aandringen en volharden en zeggen: ‘God, ik ben doodziek van doodziek zijn. Ik wil iets belangrijks doen, ik wil dat mijn leven telt. Ik wil het overvloedige leven hebben dat U mij beloofd hebt.’ Totdat jij je in die richting gaat bewegen is God niet in staat Zijn volmaakte wil voor jouw leven te laten gebeuren. 

Dus in zekere zin maak jij het mogelijk. God heeft het plan al voor jou klaarliggen, maar jij moet ervoor kiezen om deel te nemen. Jij moet ernaar streven. Het gebeurt gewoon niet zonder jouw instemming en medewerking. Dit is dus een van de eerste dingen die de Heer tot mij sprak: ‘Andrew, Ik heb een plan voor jouw leven dat groter is dan wat jij hebt aanvaard.’ En het was helemaal niet zo dat ik er opstandig tegen was, ik had het aanvaard. Maar toen in het begin van mijn bediening, zoals ik je al heb verteld hoe ik begonnen was, bleven de mensen in grote drommen van mijn samenkomsten weg. 
Het was gewoon nog niet passend, het was de tijd nog niet en ik heb 30 en nog wat jaar nodig gehad om te groeien en dingen te doen en het was gewoon de tijd nog niet. Dus heb ik die visie opzij moeten zetten, omdat het gewoon nog niet de tijd was. Ik was nog niet gegroeid. Ik was nog niet rijp genoeg voor het punt dat ik het kon doen. Het was gewoon nog niet de tijd. Ik was zelfgenoegzaam geworden! Ik raakte eraan gewend dat alles ooit nog in de toekomst zou plaatsvinden. Ik zeg niet dat ik God niet zocht en niet probeerde mee te werken. Ik was niet onwillig, maar toch was er een zelfgenoegzaamheid in mijn hart en op 31 januari 2002 trok God bij mij aan de bel en zei God tegen mij: ‘Jij beperkt God.’ En ik verzeker je dat het verschil uitmaakte en ik heb onmiddellijk beleden: ‘Ik ga doen wat God me heeft opgedragen te doen.’ En ik ga het belijden, en het maakt mij niet uit wie het hoort, als het je niet bevalt is dat jouw probleem, niet het mijne. En ik ben begonnen het uit te spreken en ik verzeker je, de transformatie is absoluut ontzagwekkend. 

Ik was van plan dit aan het begin van mijn boodschap te laten zien. Ik heb vier gebieden van verandering uitgezocht, die zijn veranderd vanaf 31 januari 2002 tot januari 2009. En we hebben daar wat grafieken over. Dit is het totale aantal mensen. Dit laat je zien dat in 2001 het jaar voordat de Heer tot me sprak, toen hadden we gemiddeld 5500 contacten per maand. In 2008 hadden we gemiddeld 32.000 contacten per maand. En dat komt alleen maar omdat ik anders naar dingen ben gaan kijken. Wat is de volgende? De telefoongesprekken. We hadden zo’n 2000 telefoontjes per maand, en nu zitten we op 19.000 telefoontjes per maand. We hebben zelfs een keer 22.000 telefoontjes gehad. Dat is het hoogste aantal in een maand. Het aantal nieuwe mensen die met de bediening contact opnemen was in 2001 960 per maand en nu 4300 per maand, dat is het gemiddelde over 2008. We hebben een keer 7000 gehad, in november. Het is dus nog steeds stijgende. En dit zijn onze inkomsten. We kregen minder of rond de 210.000 dollar per maand in 2001 en nu hebben we rond de 1,2 miljoen als gemiddelde in 2008 en feitelijk zijn we nu aan het punt gekomen dat we 1,3 miljoen nodig hebben. En dat is nog zonder ons Bible College. Onze Bible College cijfers zitten hier niet in. We zitten dus op de 1,5 miljoen per maand die we nodig hebben. 

De enige reden dat ik dit deel is je een fysiek bewijs te geven dat wat ik zeg waar is. Ik zie Jerry en Judy White, en er zijn zoveel mensen hier die ik al ken uit het gebied rond Phoenix vanaf 1980, die komen hier al bijna 30 jaar en ze blijven me opzoeken. En ik heb gepredikt met alles wat ik heb, al die tijd dat ik hier kom. En toch, vanaf 2002 lijkt het wel alsof er een bom ontploft is. De bediening is geëxplodeerd. Het aantal levens van mensen die veranderd worden, ieder gebied van onze bediening is veranderd. Ik denk dat we dit jaar op ieder terrein een record gevestigd hebben, behalve het aantal brieven. En ik denk dat dat gedeeltelijk komt omdat mensen stoppen met snail-mail en we e-mails krijgen en elektronische transfers en dat soort dingen. En er was nog één ander ding dat zijn de nieuwe partners. Daarin hebben we nog geen record in gevestigd. Maar met al het andere hebben we records gevestigd op ieder gebied. 

Het is gewoon verbijsterend en het begon allemaal toen ik begon te beseffen dat ik God aan het beperken was met wat Hij in mijn leven kon doen, omdat ik te laag mikte. Ik deed wat God me had opgedragen te doen, maar ik deed het niet met de ijver en het vuur en de verwachting die God wilde dat ik zou hebben. En ik heb dat besluit genomen en mijn leven is totaal veranderd. En ik wil je gewoon vanavond bemoedigen. Ik geloof dat God je hier heeft gebracht. 
Je bent hier misschien gekomen omdat je denkt: ‘God, ik heb genezing nodig’ of iets anders. En prijs God, we zullen gaan bidden en we zullen zien dat mensen genezen. Maar weet je, dit moet je ook ontvangen. Ik geloof dat God dit voor jou op mijn hart heeft gelegd. Ik geloof dat hier mensen zijn, die zoals ik al zei, je mikt nergens op, en dat raak je dan iedere keer. En sommigen van jullie zeggen: ‘Oh, ik wou dat de dingen anders waren’, maar jij voelt zelf geen enkel vermogen en geen verantwoordelijkheid om er ook maar iets aan te doen. Je bent dus maar aan het bidden en je vraagt God om verandering, maar je blijft maar dezelfde dingen doen die je al tientallen jaren doet. En je bent gefrustreerd en je vraagt je af, waarom er niets verandert. 

Nou, ik zeg je dat de verandering binnenin jou begint. Het begint ermee dat jij een toewijding maakt en een besluit neemt, dat je zegt: ‘God, ik aanvaard verantwoordelijkheid. Ik geloof dat U een plan voor mijn leven hebt, het is niet dat ik U iets laat doen, maar ik moet mijzelf opwekken en gaan bewegen voordat U Uw wil in mijn leven kunt vervullen.’ En ik geloof dat God jou dit weekend hier heeft gebracht om opgewekt te worden, en je uit te dagen. 
Laat ik toegeven dat dit wellicht heel ongemakkelijk voelt. Er zijn mensen die echt van slag raken als ik dit soort dingen onderwijs. Want er zijn mensen die zeggen: ‘Maar zeg je nu dat mijn leven er helemaal niet toe doet?’ Nee, ik zeg dat het niet voldoet aan wat God bedoeld heeft dat het zou zijn. En je moet dat aan gaan pakken. Er zijn sommigen van jullie die tot het besef moeten komen dat je je tijd aan het verspillen bent. Dit is geen generale repetitie. Dit is het enige leven dat we krijgen. 

Er komen steeds mensen naar mij toe: ‘Denk je dat dit de laatste generatie is? Denk je dat Jezus nog tijdens jouw leven terugkomt?’ Nou, ik zeg altijd dit: ‘Het is in ieder geval míjn laatste generatie.’ Amen? Het doet er niet echt toe voor mij of Hij nog dit jaar komt of wanneer dan ook. Wat ik moet doen, dat moet ik nú doen. En ieder dag dat ik niet doe waar God mij toe geroepen heeft om te doen is gewoon een verspilde dag. Ik moet bezig zijn met de dingen van mijn Vader. Ik moet die dingen doen. En dat moet ieder van ons. En het zal sommigen van jullie wellicht verontrusten dat je gaat beseffen dat je 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 of 80 jaar geleefd hebt en nog nooit hebt ontdekt wat Gods doel met je leven is. Maar bedenk dat Mozes 80 was voordat hij echt Gods plan vond en dat begon te vervullen. En Mozes heeft een enorme impact gehad. Je bent nooit te laat. Zolang je nog ademt is het niet te laat. Amen? 

Mijn moeder is vandaag 96 jaar geworden. Vandaag is haar verjaardag en ze heeft het laatste jaar nogal wat gezondheidsproblemen gehad. In augustus hebben ze haar naar een hospice gebracht, want ze dachten dat ze de nacht niet zou overleven. Maar nu is ze weer thuis en ze wordt ieder dag weer sterker en beter. Ze loopt weer rond. Ze heeft me vandaag verteld dat ze misschien mij nog begraaft! Want ze wordt sterker. Maar mijn punt is dat sommige mensen zeggen: ‘Wat kun je nog betekenen als je 96 bent?’ Nou, er zijn twee vrouwen die voor haar zorgen en bij haar thuis komen en die zeggen dat ze zoiets nog nooit gezien hebben. Zij is zó’n zegen voor hen. Ze is nu 96 en ik kan je er een lang verhaal over vertellen, maar ze was wees en heeft nooit geweten wie haar ouders waren. Ze heeft vreselijke dingen meegemaakt. Ze zat in een boot met 7 mensen en zij was de enige die niet kon zwemmen, maar ze was de enige die het overleefde. Haar beste vriendin is verdronken, en twee redders verdronken. Haar man stierf toen ze 46 was. Ze had nog twee jongens in huis en voedde ons op. Mijn broer verspilde haar geld. Ze verloor het geld dat haar man haar had nagelaten. 
Ze heeft dus alles waar mensen maar over kunnen klagen en jammeren meegemaakt. We spraken enkele weken geleden met mijn moeder en ze zei: ‘Ik heb zó’n gezegend leven gehad, ik heb nog nooit iets ergs meegemaakt in mijn leven. Ik weet niet waarom God zo goed voor me is, ik weet niet waarom alles in mijn leven zo perfect is.’ Ze heeft meer problemen gehad in haar leven dan de meeste mensen die hier in deze zaal zitten, maar zij kan gewoon niets slechts bedenken dat er is gebeurd. En die twee dames die voor haar zorgen zeggen: ‘Ze verandert ons leven, ze is verbazingwekkend.’ Zij heeft een invloedssfeer en beïnvloed mensen! Ze geeft een goddelijk voorbeeld. Het maakt niet uit of je 96 bent. Zolang je ademhaalt is er iemand die naar je kijkt en jij hebt het vermogen om het verschil te maken. 
Maar het gaat niet gebeuren als jij maar voor de TV blijft hangen en je duimen zit te draaien en zegt: ‘God, als U me nodig hebt, kom me dan maar halen.’ Je zult moeten zoeken. En dan zul je vinden. Je zult moeten beseffen dat God jóu verantwoordelijkheid heeft gegeven over je leven. En Hij beschouwt dat als een heilige zaak. Hij zal zijn weg niet aan je opdringen. Je zult moeten zoeken om te vinden. En ik ben hier om je het goede nieuws te vertellen, dat God je graag Zijn wil wil laten zien. En Hij wil nog liever iets in jouw leven doen, dan jij wilt dat Hij het doet. Dat kan ik je verzekeren. 

Sommigen van jullie voelen je misschien gefrustreerd - ‘ik heb de Heer gezocht en de dingen hebben gewoon niet gewerkt.’ Nou, we hebben een vijand die tegen ons opkomt. We leven in een gevallen wereld. Dit zal tegen de stroom inzwemmen zijn. Het zal meer moeite kosten dan met de stroom meegaan, maar ik beloof je dat God voor je is, en als jij meewerkt, zal God je bereiken. 

Ik was 12 jaar toen mijn vader stierf en ik weet nog dat ik op zijn begrafenis was. Ik zat op de eerste rij en keek naar de open kist. Ik luisterde naar zijn favoriete lied, dat was ‘Hoe groot zijt Gij’, dat ze aan het zingen waren. En ik herinner me dat ik, 12 jaar oud, zittend op de eerste rij, dacht: ‘God, dit ziet er niet uit alsof U groot bent. Mijn vader is dood.’ Ik had zes maanden lang voor hem gebeden dat hij zou blijven leven. En het zag eruit dat mijn gebeden niet hadden gewerkt en dat er geen verhoring was. En ik herinner me nog dat ik dacht: ‘God, als U groot bent, openbaar Uzelf dan aan mij. Laat me zien wat U wilt dat ik doe.’ 12 jaar oud en ik wist niet eens wat ik zei. Maar ik beschouw dat als het moment dat God in mijn leven begon te werken. 
Zes jaar later had ik pas die ontmoeting met de Heer, maar hier zat een jongen van 12 jaar die zei: ‘Heer, als U groot bent, openbaar Uzelf dan aan mij’, en ik geloof werkelijk dat God dat gebed heeft verhoord. Dat gebed is het enige dat ervoor nodig is, maar je moet wel oprecht zijn. En ik meende het echt. Ik wilde echt weten wat Gods plan voor mijn leven was. En God heeft het aan me geopenbaard zodra ik oud genoeg was om het te begrijpen en te ontvangen. 
Ik verzeker je dat Gods ogen vanavond hier zijn, kijkend en zeggend: ‘Is er iemand die meer wil, die naar iets meer in zijn leven zoekt, die in plaats van een deel van het probleem te zijn, een deel van het antwoord wil zijn?’ Als je gewoon vanuit je hart zou uitroepen, zal God je tegemoet komen. 

Ik weet niet hoeveel van jullie ooit van Dwight L. Moody hebben gehoord. Hij was een geweldig evangelist. Hij had een derderangs opleiding, maar hij predikte voor iedere koning en koningin uit zijn tijd. Hij heeft de hele wereld bereisd en predikte voor honderdduizenden mensen, nog voordat ze microfoons hadden. Hij was een machtige man Gods en weet je wat zijn leven veranderde? Hij was al wedergeboren, maar hij ging naar een kleine opwekkingssamenkomst en daar was een man al een week lang voor 50 mensen aan het prediken. Er was geen een persoon tot bekering gekomen. En Dwight L. Moody liep als jongeman daar binnen en zat achter in de zaal. En die man zei: ‘De wereld moet nog zien wat God door één man kan doen die totaal aan Hem is overgegeven.’ En Dwight L. Moody stond op en zei: ‘Door de genade van God zal ik die man zijn.’ En hij deed het niet volmaakt, maar hij zette drie of vier continenten op zijn kop voor de Heer. Hij zag honderdduizenden mensen wedergeboren worden en hij heeft nog steeds invloed tot op de dag van vandaag door het Moody Bible Institute in Chicago. Er is er ook een in Schotland. En hij heeft nog steeds invloed op de wereld. Omdat iemand zei: ‘Door de genade van God zal ik mijzelf volledig aan de Heer geven.’ 
God kent geen aanzien des persoons. Hij doet dat hier vanavond ook. Hij wil hier vanavond precies hetzelfde doen. Maar je moet jezelf wel beschikbaar stellen. Amen? Prijs God. 

Dank U, Jezus. Vader, ik dank U voor het Woord van God. Dank U voor de dingen die U in mijn leven hebt gedaan. En dank U, Vader, voor de manier waarop U mij hebt aangeraakt. En ik bid dat de Heilige Geest dit hier zal gebruiken om de levens van mensen aan te raken, om hen op te wekken, zodat wij geen genoegen nemen met middelmatigheid. Vader, wij zullen niet zijn zoals ieder ander. Vader, ik bid dat er een verlangen zal zijn in de harten van de mensen hier vanavond, en dat U hen hebt opgewekt en dat wij beginnen de dingen van God na te streven en niet stoppen tot we die gevonden hebben. En dat wij niet afgeleid zullen worden, dat wij niet op een zijspoor belanden en ons bezig houden met allelei dingen van deze wereld, maar Vader, dat wij bezig zullen zijn met Uw dingen. Vader, ik bid dat de Heilige Geest dit zal nemen en mensen in deze hele zaal vanavond zal opwekken. 

Vader, de eerste stap in het wegnemen van de beperkingen voor U zal zijn te erkennen dat wij die stap in geloof moeten nemen. Wij moeten gaan streven, wij moeten de gaven die in ons zijn opwekken. Wij nodigen U uit om dat te doen. Vader, ik verwelkom de Heilige Geest om te komen en de levens van mensen aan te raken, om hen te transformeren. Dank U Jezus. 

Weet je, ik heb het gevoel dat de Heilige Geest hier vanavond zegt dat er sommigen van jullie zijn die het gevoel hebben dat God je overgeslagen heeft. Dat er voor jou niets bijzonders is. Dat jij gemiddeld bent, zo’n doorsnee persoon. Ik zeg in de Naam van de Heer, dat jij geen vergissing bent. Je bent door God geschapen. God heeft een volmaakt plan voor jouw leven. En ongeacht hoever je daar van afgedwaald bent, ongeacht hoe onmogelijk het voor je lijkt om weer op het spoor te komen, de almachtige God is in staat een koers uit te zetten, van waar jij nu bent, terug naar het middelpunt van Zijn wil. Maar je moet stoppen Hem te beperken. Je moet stoppen met zeggen dat Hij dat niet kan doen. Je moet stoppen te zeggen dat er niets speciaal is aan jou. Je moet stoppen met zeggen dat je te ver bent gegaan. Je moet jezelf vernederen en deze verzen geloven dat de ogen van de Heer hier vanavond zijn, zoekend naar iemand die Hij kan aanraken, iemand die Hij kan trekken en aan wie Hij Zichzelf en Zijn plan kan openbaren. 

Dank U, Jezus. Ik geloof dat dit een speciaal woord is voor sommige mensen hier vanavond. Sommigen van jullie hebben echt geworsteld met het gevoel dat je niet veel voorstelt. God spreekt tot jou dat jij krachtig kunt zijn, dat je Zijn wil voor je leven kunt vervullen. Halleluja. Dank U, Jezus. 

Ik weet dat ieder hier binnen meer kan doen. Wij kunnen de Heer beter zoeken, wij kunnen onszelf meer overgeven. Niemand hier is al aangekomen, maar sommigen zijn wel vertrokken. We bewegen ons in de juiste richting. Ik spreek dus niet tot iedereen. Maar als dit woord op jou slaat, en je hebt het idee dat er niets speciaals is, dat God geen specifieke bedoeling voor je leven heeft, en als God vanavond tot je gesproken heeft en je voelt dat dit woord voor jou is, dan wil ik je vragen om te gaan staan, waar je ook bent. En ik zal je voorgaan in gebed en wij geloven dat God jouw leven gaat veranderen. Als jij dat bent, dan wil ik dat je moedig genoeg bent om nu te gaan staan, waar je bent, terwijl ieders hoofd omhoog is en je ogen open, en dat jij jezelf vernedert en gaat staan en zegt: ‘God, ik wil Uw volmaakte wil voor mijn leven zoeken en vinden.’ Dank U, Jezus. 
Nog iemand anders? Ik weet dat er anderen zijn die nog blijven zitten en denken: ‘Oh, dit is voor mij, maar ik blijf zitten en het zo ontvangen.’ Ik zal bidden dat dit niet zal werken, tenzij je gaat staan. Je zult moeten gaan staan. Ik vraag je om iets te doen! Dit is niet veel. Gewoon gaan staan. Een heleboel mensen zijn gaan staan. Je dacht dat je dit gebed wel illegaal kon meedoen? Je zult jezelf onder de machtige hand van God moeten gaan vernederen en Hij zal je verhogen. Prijs de Heer. 

Als je correct hebt begrepen wat ik heb gezegd, als je hier juist op hebt gereageerd, dan is het nogal een uitspraak. Als er zoveel mensen zijn die gaan staan en zeggen: ‘Ik weet niet zeker of ik écht de Heer gezocht heb, om te zorgen dat Zijn wil in mijn leven geschiedt en dat soort dingen,’ geen wonder dat je problemen had, je kunt de wil van God niet per ongeluk vervullen. Het gebeurt niet zonder jouw medewerking. Mensen, dit is nogal een uitspraak. En ik verzeker je, als je dit ontvangt, zal de Heer zichzelf aan je beginnen te openbaren. God zal gaan bewegen. Je zult bovennatuurlijke dingen mee gaan maken. Ik geloof dat dit je leven kan transformeren. En door de invloed die jij hebt, kan dit de levens van duizenden mensen beïnvloeden. Is dat niet geweldig? Dank U, Jezus. 
Vader, ik dank U voor al deze mensen die hier gaan staan. Dank U, hemelse Vader, voor hun verlangen, voor hun gevoeligheid waar U hen vanavond mee hebt aangesproken. En zij reageren op wat U hebt te zeggen. Dank U, Vader. 

Ik voel dat de Heer zegt dat Hij verheugd is dat Hij op sommigen van jullie tientallen jaren heeft gewacht voor jij op een plaats komt waar je zegt: ‘God, ik wil U. Ik wil uw wil boven wat dan ook.’ Sommigen van jullie zijn bezig geweest je eigen ding te doen en nu ben je klaar om te doen wat God wil dat je doet, en God is niet boos. Ik voel de vreugde van de Heer, God zegt dat Hij blij is met jou. Sla jezelf niet in elkaar, dank U, Vader. 
Vader, ik dank U voor al deze mensen en nu nodigen we de Heilige Geest uit om te komen en een vuur binnenin deze mensen te ontsteken. Vader, ik bid dat de kracht en het vuur van God zal zijn zoals de Schrift zegt, dat Zijn Woord in ons binnenste brandt, dat Uw Woord als vuur in onze beenderen is opgesloten en dat we niet in staat zullen zijn ons in te houden. Vader, ik bid dat er een vuur ontstoken zal zijn binnenin de mensen dat alle zelfgenoegzaamheid en middelmatigheid verbrandt. En dat wij verantwoordelijkheid gaan nemen voor onze levens en geloven dat U een volmaakt plan hebt, en dat wij niet gaan stoppen tot we het gevonden hebben. 
Vader, wij zetten dit vuur vrij in deze mensen en ik dank U dat het binnenin hen brandt. Ik dank U dat de hoop nu oprijst. Ik geloof dat er velen van jullie zijn die ook, al weet je geen specifieke details, de aanwezigheid van de Heer voelen. Je weet dat God tot je spreekt en er is hoop in je hart dat jij gaat vervullen wat God voor je heeft. Er begint nu enthousiasme in je binnenste op te komen. Spoel dit niet weg met een uur TV kijken. Ga de aanwezigheid van God binnen en prijs Hem en wakker die vlam aan. Dank U, Vader. Ik geloof, Vader, dat dit begonnen is. Ik geloof dat U een goed werk begonnen bent dat U ook zult voltooien en dat U door zult gaan deze mensen te leiden en aan te sporen, totdat ze het doel voor hun leven vinden en het dan beginnen te vervullen. Dank U, hemelse Vader. 

Vader, wij stemmen overeen en wij ontvangen dit en wij danken U. Wij geloven dat U trouw bent en rechtvaardig om wat wij U toevertrouwen te bewaren. Wij maken een toewijding om U te zoeken, Vader, tot wij Uw wil voor ons leven kennen. En ik geloof dat U ons daaraan gaat houden. U zult ons blijven herinneren, U zult iedere keer als we te druk worden, als we door de dingen van de wereld gedomineerd worden, weer in ons leven terugkomen, en U brengt ons terug in deze plaats. En Vader, ik dank U dat U dit doet. En wij prijzen U van te voren voor de geweldige resultaten, in Jezus’ Naam. Amen. Prijs God. Halleluja. 


Deel 2: Wat je niet weet, beperkt God


 

www.vergadering.nu