Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Hoe bereid je je hart voor?
Andrew Wommack

Over de auteur:
Het onderwijs van Andrew Wommack bereikt miljoenen christenen over de hele wereld. Dit radicale onderwijs doorbreekt tradities en leringen die soms generaties lang zijn overgeleverd, maar niet gebaseerd blijken te zijn op een grondig kennen en begrijpen van Gods Woord. Door Andrews onderwijs vallen voor veel christenen de puzzelstukjes van de Bijbel op hun plaats, waardoor het weer een springlevend boek wordt dat hen leven geeft, zoals God het altijd bedoeld heeft. 

Inleiding:
Echte gelovigen zijn niet van plan de Heer te verlaten – het lukt hen gewoon niet om hun hart voor te bereiden voor als verleiding hen plotseling overvalt. Wees voorbereid op de stormen van het leven door te leren hoe David zijn hart voorbereidde op tegenslagen. De Heer geeft ons in Psalm 10:17 een belofte, dat Hij de harten van de nederigen zal voorbereiden. Daarom is nederigheid een sleutelprincipe tot het voorbereiden van ons hart, en dit onderwijs laat dat op een zeer ongebruikelijke wijze zien. Andere sleutelprincipes omvatten het vernieuwen van ons denken, zelf kiezen waar je aan denkt, en ons door God gegeven herinneringssysteem gebruiken voor de juiste dingen. Leer wat de Bijbel vertelt over het richten van je verlangens en hoe je dat moet doen. 

Als MP3 bestand te downloaden van: www.awmi.net

Deel 1: David zette zijn hart

Laten we naar 2 Kronieken 12 gaan. Ik ben deze morgen opgewonden. Ik ga iets met jullie delen dat de Heer me ongeveer 3 of 4 jaar geleden liet zien. Dit vers sprong gewoon naar me toe, en ik heb er 3 of 4 jaar op gemediteerd en er nog niet eerder over gepredikt. Ik ga waarschijnlijk een serie doen van een hele week over dit onderwerp. Ik geloof dat het je echt gaat helpen. Ik beloof je dus dat dit nieuw is. Ik heb hier niet eerder over gesproken. Aan de manier waarop ik predik zitten goede en slechte kanten. Er komen mensen op me af, omdat ik geen aantekeningen heb, en dat soort dingen. En iemand stond op en zei dat het hem bozer maakte dan wat dan ook, omdat ik stond te prediken zonder aantekeningen. Maar een van de minpunten daarvan is, dat ik iets niet kan delen tenzij ik het helemaal doorgekauwd en overdacht heb. En ik heb hier 3 of 4 jaar op gemediteerd en er nog niet over gesproken. Dus eindelijk is het gaar. Ik weet niet hoe ik het anders moet beschrijven, maar het is net alsof je iets in de oven stopt en je kijkt af en toe of het al gaar is. 
In ieder geval, dit is mijn eerste keer om hierover te spreken. En het nadeel daarvan is dat ik nog aan het oefenen ben. Dus misschien kom ik over een jaar terug en heb er dan een geweldige serie over, maar vanmorgen krijgen jullie de eerste poging hiervan. Maar ik geloof dat het goed voor jullie zal zijn. Hier bij 2 Kronieken 12 heb ik veel tijd besteed aan het lezen van 1 en 2 Samuel, 1 en 2 Koningen, en 1 en 2 Kronieken. En de reden dat ik dat doe is geschiedenis, om door de geschiedenis van het Oude Testament heen te gaan. En de Schrift zegt in 1 Korintiërs 10 tweemaal dat je kunt leren van het voorbeeld van de oudtestamentische mensen. En de Heer heeft tot me gesproken dat ik echt niet alles hoef te leren door vallen en opstaan, want ik kan naar andere mensen kijken, wat zij gedaan hebben. Deze dingen overkwamen hen als voorbeeld voor ons, zodat wij van hun problemen kunnen leren. 

Er is een gezegde, dat als je de geschiedenis niet kent, je gedoemd bent haar te herhalen. Wij gebruiken dat in de wereld. Maar het is zeker waar in de geestelijke wereld. En dat is de reden dat het Woord van God is geschreven. Om je begrip te geven van mensen die de Heer zochten en hoe de dingen met hen gingen. En over de gevolgen als je de Heer niet zoekt en het nemen van slechte besluiten. 

Ik heb dus heel wat tijd besteed aan het lezen van de oudtestamentische geschriften. En naar deze dingen kijkend, heb ik daar veel van geprofiteerd. Laten we beginnen bij 2 Kronieken 12:13. Dit gaat over koning Rechabeam, waarschijnlijk een van jouw favoriete koningen. De meeste mensen besteden hier niet veel aandacht aan, maar er zitten enkele goede dingen in. Er staat in vers 13: ‘Koning Rechabeam betoonde zich krachtig te Jeruzalem in zijn regering; éénenveertig jaar was Rechabeam oud, toen hij koning werd, en hij regeerde te Jeruzalem, de stad die de HERE uit al de stammen van Israël verkoren had om zijn naam daar te vestigen, zeventien jaar. Zijn moeder heette Naäma, zij was een Ammonitische. 14 Hij deed wat kwaad is, want hij had er zijn hart niet op gezet de HERE te zoeken.’

Dat is een krachtig vers. Ik heb er, zoals ik al zei, een enorm lange tijd op gemediteerd. Dit vers zegt dus: ‘Hij deed wat kwaad is, want hij had er zijn hart niet op gezet de HERE te zoeken.’ In alle tijd dat ik in de bediening ben, ben ik door mijn contacten met mensen, overtuigd geraakt dat de meeste mensen kwaad doen. Je kunt het op verschillende manieren onder woorden brengen, maar veel mensen zetten hun toewijding aan de Heer niet door. Heel veel mensen vallen af van de Heer, vervallen in zonde, geven toe aan verleiding of wat dan ook. En dat is niet omdat ze een besluit namen dat ze dat wilden gaan doen. Ik ken niemand die ’s ochtends opstaat en gaat bedenken wat voor kwaad hij nu weer kan gaan doen; bedenken hoe hij tegen God kan gaan zondigen. 

Maar ik ken heel veel mensen die een echte toewijding voor de Heer hadden, God heeft iets voor hen gedaan, en ze hadden een liefde voor de Heer, maar uiteindelijk vielen ze van de Heer af. Ik wil niets negatiefs uitspreken, maar als dit hier een doorsnee groep is, kan ik je verzekeren dat in de komende 9 jaar, als ik over 9 jaar terug zou komen, er een groot gedeelte in deze kerk ongeïnteresseerd geworden is, die dan van God afgevallen zijn. Dingen in het leven zullen jou tegen God gekeerd hebben. En ik weet dat je zo niet wilt denken. Veel mensen zeggen: ‘Ik peins er niet eens over.’ Maar de Schrift zegt dat tegenslagen zullen komen. Ze komen gegarandeerd en alleen een dwaas gaat niet nadenken over wat er moet gebeuren als bepaalde dingen gebeuren. Je moet over sommige dingen nadenken. Niet op een negatieve wijze, maar je moet beseffen dat er tegenslagen zullen komen. Welk plan heb je klaar om te voorkomen dat je koud wordt naar de Heer? 

Het is net als de zwaartekracht. Je weet dat de zwaartekracht er altijd is. Als je vliegt, dan pas je de wetten van voortstuwing en opwaartse krachten toe. En zolang dat in werking is, overwin je de zwaartekracht en vlieg je daarboven. Maar zodra je die motoren uitzet, is er altijd de zwaartekracht. De zwaartekracht begint niet pas te werken als je de motoren uitzet, de zwaartekracht is er altijd. De verleiding om van de Heer weg te vallen, de verleiding om iets te doen wat kwaad is in de ogen des Heren, is er altijd. En de enige manier om dat te overwinnen is, dat je een plan klaar hebt, een of andere kracht in je leven die je helpt dat te overwinnen. 

En dit schriftgedeelte spreekt dus over Rechabeam. De reden dat hij kwaad deed in de ogen des Heren was dat hij zijn hart er niet toe gezet had om de Heer te zoeken. Dat spreekt boekdelen. Dat ene kleine vers is super belangrijk. Rechabeam is iemand die begonnen was om God te zoeken. Hij was de zoon van Salomo, de kleinzoon van David. En Rechabeam was de eerste koning over Juda nadat de natie was gesplitst. Na de dood van Salomo kwamen de stammen bij hem en zeiden: ‘Salomo heeft ons zo’n zware belasting opgelegd. Het juk is zo zwaar. Neem de belastingen weg, verlicht onze lasten en wij zullen u dienen.’ Rechabeam vroeg hen om hem drie dagen bedenktijd te geven. 
Hij raadpleegde de adviseurs van zijn vader Salomo. En de adviseurs zeiden: als je deze mensen nu dient en toegeeft en doet wat ze vragen, zullen ze je voor altijd dienen. Maar toen wendde hij zich tot de jonge mannen die samen met hem waren opgegroeid en vroeg hen: ‘Wat zeggen jullie ervan?’ En die zeiden: ‘Zeg maar tegen hen dat jouw pink dikker zal zijn dan het dijbeen van je vader.’ Ze zeiden: ‘Jouw vader tuchtigde hen met zwepen, maar jij zult hen tuchtigen met schorpioenen.’ Met andere woorden: ‘Laat hen zien dat jij de baas bent, laat je macht en je gezag gelden.’ 

En dat deed hij. Hij gaf de mensen dat antwoord, en als gevolg daarvan splitsten 10 van de 12 stammen zich af met Jeroboam, en die werd koning over de 10 noordelijke stammen en Rechabeam bleef met 2 stammen over, de stammen Juda en Benjamin. Hij verzamelde al zijn troepen, zo’n 180.000 man, om tegen Israël te strijden om hen weer terug onder het koninkrijk te brengen. Maar er kwam een man naar hem toe, een profeet, en deze sprak tot hem: ‘Dit is niet Gods wil.’ God had die stammen afgescheurd vanwege de zonden van Salomo zijn vader. ‘En je zult niet slagen in deze strijd, bekeer je en gehoorzaam de Heer.’ En Rechabeam was gevoelig voor God. Rechabeam lastte de hele oorlog af omdat er een profeet kwam die tot hem sprak. En dat zegt heel wat. 

Rechabeam was gevoelig voor de Heer. En de Schrift zegt zelfs dat de eerste drie jaar van zijn regering alles goed ging, omdat, zegt de Schrift, hij de Heer zocht en wandelde in de wegen van David en van Salomo zijn vader. Dus in de eerste plaats was Rechabeam een man die God liefhad. Rechabeam was een man die gevoelig was voor God. Hij maakte enkele fouten, maar Rechabeam had een hart voor God. Maar de Schrift zegt dat hij uiteindelijk kwaad deed omdat hij zijn hart niet gezet had om de Heer te zoeken. 

Broeders en zusters, ik wil vandaag een echt ontnuchterende waarheid met jullie delen. Ik kan je verzekeren dat satan een plan tegen je heeft om je te laten stoppen met de Heer te volgen. En de wereld zal druk op je uitoefenen. Toen ik in militaire dienst ging, was het enige wat me in dienst geholpen heeft, iets wat ik een aalmoezenier heb horen zeggen. En ik bedoel: het énige! En ik was de assistent van de aalmoezenier! Maar de allereerste aalmoezenier die ik zag vloekte eerst 15 minuten lang en zei tegen de mannen: ‘Dit is om te bewijzen dat ik een van jullie ben en als je een probleem hebt, kun je bij mij terecht.’ En een van de aalmoezeniers die ik diende werd stomdronken en probeerde poedelnaakt seks te bedrijven met een van de door de regering binnengehaalde prostituees. Boven op een podium voor de ogen van 500 man! En dat was een aalmoezenier waar ik mee samenwerkte! Ik had dus niet veel aan die aalmoezeniers. 

Maar er was er één, dat was op de dag dat wij onze marsorder kregen om naar Vietnam te gaan, een aalmoezenier, en die ging staan. En dat was interessant, want er stonden 20 tot 30 jaar oude kerels te huilen omdat ze opdracht kregen om naar Vietnam te gaan, maar deze aalmoezenier ging staan. En hij zei: ‘Ik kan je verzekeren dat het leger een vuur is, en dat je zult smelten. Ieder van jullie zal gesmolten worden. Er is er niet een die op dezelfde manier terug zal komen als je gegaan bent. Maar jij bepaalt in welke mal jij jezelf laat gieten. Het leger zal je smelten, maar jij wordt gevormd door de mal die je voor jezelf kiest.’ En de Heer sprak daardoor echt tot me. 

In mijn leven had ik een toewijding aan de Heer gemaakt: dat ik de Heer zou dienen ongeacht wat. Ik zou God met mijn hele hart zoeken. En zeker, het leger was een vuur, het heeft mij gesmolten, dat kan ik je verzekeren. Maar ik kwam eruit, sterker dan ooit, met de Heer. Al de druk en moeilijkheden in Vietnam drukten mij gewoon sterker in de richting van de Heer. 

Het leven is zo voor een ieder van jullie. Ieder van jullie zal dingen hebben die tegen je zullen zijn. En onder die druk zullen jullie allemaal ergens in geperst worden. Maar het goede nieuws is, dat je mag kiezen in welke mal je geperst zult worden! Dat is jouw keus. En in feite is dit waar de Heer hier over sprak; over Rechabeam, dat hij zijn hart niet gezet had. Rechabeam had niet de keuzes gemaakt die noodzakelijk waren om zijn hart te zetten op het zoeken van God. Ooit deed hij dat vanzelf, omdat God in zijn leven had ingegrepen en God hem had aangeraakt. Sommige dingen werkten in zijn voordeel uit, maar hij had zijn hart er niet op gezet om God te zoeken. 

Hetzelfde woord dat hier als ‘gezet’ wordt vertaald, wordt ook met ‘vastgezet’ vertaald. Vier verschillende keren wordt het als ‘vastgezet’ vertaald. Laten we bijvoorbeeld kijken in Psalm 57. David spreekt deze Psalm uit. De subtitel alleen al, ik weet niet of dit in jouw Bijbel staat, niet alle Bijbels geven die, maar de subtitel hier luidt: ‘1 Voor de koorleider. Op de wijze van: Verderf niet.’ David schreef dit woord hier op: ‘verderf niet’. Het was een waarschuwing. Verpest dit niet, tast het niet aan. David probeerde dit te verzegelen. En dan staat er: ‘Van David. Een kleinood, toen hij voor Saul in de spelonk vluchtte.’ Het vertelt je dus wat er aan de hand was. Er zijn een aantal voorvallen zoals in 1 Samuel 22, waar vertelt wordt hoe David naar de grot Adullam vluchtte om zich voor Saul te verbergen. In de periode dat Saul op hem joeg om hem te doden. En ook 1Samuel 24 laat zien waar David en zijn mannen door Saul achtervolgd werden. 

Laat me je heel snel een klein beetje historie geven, ik wil je er niet mee vervelen, maar voor diegenen onder jullie die dit niet weten, Saul was de koning over Israël, en David was door God uitgekozen om hem te vervangen. En Samuel had David gezalfd om koning te worden en vanaf dat moment duurde het minstens 13 jaar voordat hij echt koning werd. En in die periode rebelleerde Saul tegen God, gaf zich af met hekserij, hij raadpleegde een heks in Endor. Hij rebelleerde tegen God, hij werd in feite afvallig. De man was demonisch bezeten. Hij had allerlei problemen. Hij probeerde David verschillende keren te vermoorden. En tenslotte moest David voor Saul vluchten. 
En David was naar die grot Adullam gegaan. En alle rovers, alle dieven, alle mensen die de gevangenis in zouden gaan, gingen naar David en werden zijn manschappen. En uiteindelijk had hij een groep van 600 man die hij ondersteunde, en die met hem optrokken. Dat werd zijn leger. En hij moest zich voortdurend voor Saul verstoppen. Uiteindelijk ging hij naar de koning van Gath, in het buitenland, dat was een Filistijn. Weet je nog dat hij Goliath doodde? Goliath kwam uit die streek. Hij ging naar de koning daar en toen ze zagen dat David daar gekomen was, zeiden ze: ‘Is dit niet degene over wie ze gezongen hebben: Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. En weet je wat David in die situatie moest doen? Omdat hij dacht dat deze koning hem zou doden, moest David doen alsof hij krankzinnig was. Hij begon aan de muren te krabben en liet het kwijl door zijn baard lopen en deed alsof hij knettergek was. En daarom zeiden ze: deze man kan ons geen kwaad doen, en ze lieten hem lopen. 

Het is verbazend, er zit een heleboel in wat ik hier allemaal zeg. Als je ernaar zou luisteren, zou het je echt dienen. Maar deze man was de gezalfde van God! Hij was door God uitverkoren en in Gods ogen wás hij de koning. En hij moest zich als een krankzinnige gedragen om zijn leven te redden! 

Tussen de tijd dat je geroepen bent en dat je echt Gods wil in je leven in vervulling ziet komen, kun je wat moeilijke periodes verwachten! David ging door enkele superzware tijden heen. En toch was hij nog steeds de gezalfde van God, de hele tijd. En bij een van die voorvallen, ik denk dat Psalm 57 daarover schrijft, verborg David zich met al zijn mannen. En hij zat in een grot, dat was in 1 Samuel 24. Hij verborg zich in die grot omdat Saul er op uit was getrokken om hem te vermoorden. Saul had zo’n 3000 manschappen bij zich. 

David verborg zich dus met zijn mannen in deze grot. En Saul kwam op het heetst van de dag die grot binnen en ging liggen om een dutje te. David en al zijn mannen zaten achterin die grot verstopt. En toen Davids mannen zagen wat er gebeurde zeiden ze: ‘David, dit is de dag waar de Heer over gesproken heeft. Dit is het moment om Saul te doden en het koninkrijk over te nemen. David ging er dus heen, en terwijl Saul sliep pakte hij zijn mes en sneed een stuk van zijn mantel af. Dat nam hij mee terug achter in de grot. 

En toen Saul opstond en de grot uitgelopen was, liep David achter hem aan en begon tegen hem te spreken. Hij zei: ‘Waarom luister je naar mensen die beweren dat ik het koninkrijk van je probeer af te pakken? Vandaag kun je zien dat God uw leven in mijn hand had gegeven. Ik had uw leven kunnen nemen, maar ik heb alleen de zoom van uw mantel afgesneden.’ En hij hield het afgesneden stuk voor Saul omhoog. En hij zei: ‘Ik had u vandaag kunnen doden, en de mensen die bij me waren, hebben me gezegd om u te doden en het koninkrijk over te nemen. Maar uw leven was kostbaar in mijn ogen.’ En hij zei: ‘Ik zal mijn hand nooit uitstrekken tegen Gods gezalfde. Uw dagen zullen komen om te sterven. Natuurlijk of gedood in de strijd, iets zal met u gebeuren. Maar ik zal nooit mijn hand uitstrekken tegen Gods gezalfde.’ David liet heel wat eerlijkheid zien. 

Het unieke van dat verhaal is in het eind van hoofdstuk 24, nadat David dit gezegd had, is dat Saul, die gewoon demonisch bezeten was van het idee om David te doden, neerviel en zei: ‘Is dit uw stem, mijn zoon David?’ En hij zei: ‘Omdat je dit gedaan hebt, weet ik dat je zult slagen. Nu weet ik dat je zult winnen en koning over heel Israël zult worden.’ Dit was de man die koning was en probeerde te verhinderen dat David koning kon worden. Zijn vijand beleed over hem: ‘Jij zult winnen en ik weet dat je koning zult worden. En als je koning wordt, beloof me dan dat je mijn kinderen en al mijn zaad niet van de aarde zult uitroeien.’ Dat is krachtig, om je vijand zover te krijgen dat hij neervalt en belijdt: ‘Ik weet dat jij zult winnen’! Maar dat was niet het einde van de strijd. Want Saul probeerde hem later weer te vermoorden. Maar dit was geweldig. 

En David schreef Psalm 57 over dit voorval. Dat is wat dit kleine kopje hier zegt. Laat me dit dus aan je voorlezen uit Psalm 57. Er staat: ‘2 Wees mij genadig, o God, wees mij genadig, want bij U schuilt mijn ziel; ja, in de schaduw van uw vleugelen zal ik schuilen, totdat het onheil voorbij is.’ Hij heeft het specifiek over Saul die hem probeert te vermoorden en naar hem op zoek was. ‘3 Ik roep tot God, de Allerhoogste, tot God, die het voor mij voleindigt. 4 Hij zal van de hemel zenden en mij verlossen, als Hij te schande gemaakt heeft wie mij vertrapt; sela God zal zijn goedertierenheid en waarheid zenden. 5 Ik lig neder te midden van leeuwen, vlammen spuwende mensenkinderen; hun tanden zijn speer en pijlen, hun tong een scherp zwaard. 6 Verhef U boven de hemelen, o God; uw heerlijkheid zij over de ganse aarde. 7 Zij spanden een net voor mijn schreden, zij bogen mijn ziel terneer, zij groeven een kuil voor mijn aangezicht, zij vielen daar middenin. Sela.’

Maar kijk dan hier in vers 8. Te midden van al deze ellende die hem overkwam zegt hij: ‘Mijn hart is bereid, o God! mijn hart is bereid; ik zal zingen, en psalmzingen.’ Dit woord ‘bereid’ (gerust, NBG) is hetzelfde woord dat met ‘gezet op’ is vertaald in 2 Kronieken 12:14. Met andere woorden, als het erover gaat dat jij je hart bereid moet maken, gaat het erom dat jij je hart er toe moet zetten. Je moet een besluit maken, dít is wie en wat ik ben, en dít is wat ik ga doen. Je moet besluiten wat je daden zullen zijn, vóórdat je een tegenslag krijgt. 

David had zijn hart vastgezet, toen hij in die grot was, want hier was de gelegenheid om 13 jaar strijd te beëindigen; iemand probeerde hem te vermoorden om niets. Maar David was altijd getrouw gebleven. En David had heel wat redenen. In het begin mocht Saul David bijzonder. Saul had David eerst zijn dochter Michal gegeven als vrouw. En Michal hield van David. Ze hadden een echte romance, wat in die dagen zeer ongebruikelijk was, ze hadden een goede relatie. Toen Saul probeerde David te doden, vertelde Michal dat aan hem. Ze zei: ‘Als je er vannacht niet vandoor gaat, ben je morgenochtend dood.’ En Michal legde kussens in het bed en dekte het toe. En ze deed het lijken alsof David in bed lag. En toen de soldaten David kwamen doden zei Michal: ‘Hij is ziek, hij kan niet opstaan en bij de koning komen.’ Ze gingen dus terug en David won daardoor tijd om te vluchten en uit de buurt te komen. En toen de soldaten tenslotte terugkwamen zei Saul: ‘Dood hem in zijn bed als hij ziek is. Doorsteek hem in bed.’ En ze gingen naar binnen en vonden niets dan dekens in het bed. Ze redde zijn leven. 
En weet je wat Saul deed? Hij gaf Michal aan een andere man tot vrouw. David verloor zijn vrouw, degene die zijn leven gered had. Saul deed hem dat aan. Saul probeerde hem te vermoorden. Saul probeerde hem al die dingen aan te doen. Als David zijn hart niet gezet had, als David zijn hart niet in een bepaalde richting gezet had, kan ik je verzekeren dat hij in die grot, toen hij de gelegenheid had en ieder stem om hem heen zei: ‘Dood Saul, vandaag is je kans’, zou hij Saul gedood hebben. Dat zou heel goed uitgekomen zijn. En waarschijnlijk zou niemand het hem verweten hebben. Zo gingen in die dagen koninkrijken van de ene persoon over naar een andere. Ze verwierpen de voorgaande koning. Het was allemaal op militaire basis geregeld. Niemand zou David verweten hebben. Hij had een eind kunnen maken aan een heleboel ruzie, aan heel wat problemen.

Ik kan je garanderen dat sommigen van jullie al door heel wat moeilijkheden gegaan zijn en jullie hebben gefaald de Heer te volgen. Er zijn dingen gebeurd waar je nooit op had gerekend dat die zouden gebeuren. Je bent er niet op uit gegaan met het besluit dat je tegen God zou zondigen en dat je ontrouw zou zijn aan God, maar je had niet van te voren besloten wat je met de rest van je leven zou doen. Je hebt je hart niet gezet, je hebt je hart niet in een bepaalde richting vastgezet, zodat het niet ter discussie zou staan wat je zou doen. En daarom, als jij in een bepaalde situatie komt, als je onder druk komt en satan verleid je, vallen velen van jullie er gewoon voor. Niet omdat je dat verlangt als het eenmaal gebeurt, want als je eenmaal een puinhoop van je leven hebt gemaakt, voel je je verschrikkelijk.

Ik was enkele weken geleden in een stad. Ik was daar in de gevangenis en we hadden daar een geweldige samenkomst. Het was een van de meest enthousiaste kerkdiensten waar ik van mijn leven geweest ben. Sommigen van die mannen hebben hun levens veranderd. En ik heb sommigen van hen kunnen bezoeken. Maar de meesten van hen hebben geen plan zitten bedenken om in de gevangenis te belanden. Ze hebben daar nooit een plan voor bedacht. Maar ze hadden nooit ‘gezien’ wat er zou gaan gebeuren. Het was gewoon iets in de impuls van het moment. 

Broeders en zusters, dat is de manier waarop satan ons aanvalt. Hij brengt je in situaties. Je wandelt stap voor stap bij God vandaan. Niemand loopt gewoon bij God weg, of rent bij God weg. Zeer weinig mensen zouden zoiets ooit doen. Maar het gaat op een geleidelijke manier. Ik weet zeker dat jullie allemaal die illustratie hebben gehoord van een kikker in een pan heet water. De kikker springt er onmiddellijk uit. Maar als je een kikker in een pan koud water doet en die warm je geleidelijk op dan zal de kikker blijven zitten tot hij gekookt is. Omdat het geleidelijk gebeurde en hij niet in de gaten had wat er aan de hand was. 

Dat is de manier waarop satan ons aanvalt. En de sleutel om jezelf daarvoor te bewaren is, je hart gezet te hebben. Zoals waar David het over had. Man, wat een geweldig voorbeeld. Om je hart te zetten, te fixeren. Het woord ‘zetten’ betekent dat het onbeweeglijk is, constant, niet onderhandelbaar. Het betekent dat het iets is dat vaststaat, dat voor altijd hetzelfde zal zijn. En velen van jullie beseffen dit niet, maar je kunt je hart zo ‘zetten’. Maar onze maatschappij omarmt dit idee niet. 

De meesten van ons hebben een ‘relatieve’ theologie. Ik heb zelfs gehoord dat een president die werd geïnterviewd over christelijke dingen en morele waarden, zoiets zei dat christendom en morele waarden gerelativeerd moeten worden aan het tijdperk waarin je leeft. En dat was zijn manier om zijn standpunt over abortus en dat soort dingen te verklaren. Daar wilde hij mee zeggen dat dit ouderwets was, dat de Bijbel is verouderd en niet langer van toepassing en dat je dingen moest aanpassen aan de maatschappij waarin je leeft. 

En zie je, dat is de theologie die onze wereld tegenwoordig predikt. Ze prediken dat soort dingen. Maar broeders en zusters, je moet tot het punt komen dat je beseft dat er absoluutheden bestaan. Er zijn heel weinig mensen die daar met mij over zouden willen discussiëren. Ik sprak vorige week met een man en zei: ‘Je weet dat je het niet met mij oneens zou zijn als ik zou zeggen: dit is wat ik geloof, en dat is wat jij gelooft; en je bent volledig vrij om te geloven wat jij wilt geloven, maar dit is wat ik geloof.’ En hij zei: ‘Dat is het precies, dat is wat ik je wil laten inzien.’ Hij zei: ‘Het is prima dat jij gelooft wat je gelooft, maar laat mij geloven op de manier waarop ik geloof.’ Man, dat is wat onze wereld tegenwoordig predikt. 

Maar broeders en zusters, dat is verkeerd. Er zijn absoluutheden, er zijn consequenties van je daden. Jij bepaalt wat er in je leven gebeurt. En jij kunt je hart ‘zetten’. Je kunt je hart zo ‘zetten’ dat het niet uitmaakt in welke situatie je verzeild raakt, maar je kunt van te voren besluiten dat je God zult loven en prijzen, zoals Psalm 34 zegt: ‘2 Ik zal den HEERE loven te aller tijd; Zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn.’ 
Mensen komen naar mij toe en zeggen: ‘Maar broeder, jij hebt dit probleem niet gehad, jij hebt dit nog niet ervaren. Jij kunt gewoon niet weten wat je zult doen.’ Ik kan je verzekeren wat ik ga doen! Ik heb mijn hart gezet en ik heb besluiten genomen. Ik heb van te voren besloten wat ik ga doen, en ik zeg: duivel, probeer je allerbeste schot, gooi maar wat je hebt tegen me, maar ik ga God prijzen en er is niets wat de duivel kan doen om mij te laten bewegen van God weg te gaan. Amen? 

Nu zijn er sommigen van jullie die waarschijnlijk zeggen: ‘Ik ben er niet zo zeker van dat jij dat nooit zult doen.’ Nou, dat is dan omdat jij nooit je hart ‘gezet’ hebt, je hart nooit voorbereid hebt. Je hart nooit vastgezet hebt in een bepaalde richting. Maar het kán worden gedaan. Ik kan je verzekeren dat ik in die posities gekomen ben dat als ik ooit van God zou wegdwalen, dan zou ik het al gedaan hebben. En ik zou het nog moeten doen. Maar ik zal het nooit doen. Je kunt kiezen wat je wil zijn. Maar de meeste mensen tegenwoordig hebben hun hart voor helemaal niets ‘gezet’. Ik bedoel, ze staan nergens voor. Er zijn geen absoluutheden in hun levens. Er zijn geen toewijdingen van ‘dit is de manier waarop ik ga zijn’. 

En daarom zijn er zo een heleboel van jullie vandaag. Op dit moment houd je van God. Misschien ben je nu in zo’n situatie en je hebt gebeden en je hebt God om hulp gevraagd. En God heeft ingegrepen en je ervaart enkele goede dingen. Op dit moment ben je heel gevoelig voor God, je houdt van God. En je bent niet van plan om tegen God in te gaan. Maar je hebt ook geen plannen, geen toewijding van: ‘Dit is precies wat ik ga zijn, dit is precies de manier waarop mijn leven zal zijn en ik zal dat nooit veranderen.’ Je hebt je hart niet ‘gezet’, je hebt het niet vastgezet. En ik kan je verzekeren als er niets verandert, zúl je van die toewijding afvallen. 

Nogmaals, ik probeer niet negatief te zijn, maar ik heb duizenden en duizenden mensen bediend en gediend, die vandaag de dag God niet zoeken. Ieder van jullie die langere tijd is gebleven, kan mensen aanwijzen die ooit God liefhadden. En het is moeilijk voor jou te geloven dat ze ooit zouden wegvallen. Maar dít is de sleutel, dat jij je hart moet ‘zetten’. Je moet je gezicht ‘vastzetten’. 

De Schrift spreekt over Jezus, kijk hier in Jesaja 50. Dit geeft ons een kijkje in de houding die Jezus had. Dit is Jesaja 50, en als ik de tijd had, maar ik ga geen tijd nemen om dit te doen, maar als ik tijd had, kon ik je aantonen dat Jesaja 50 eigenlijk een profetisch schriftgedeelte is over Jezus. Dat kun je zien als je het leest in haar context. In vers 5 staat: ‘De Here HERE heeft mij het oor geopend en ik ben niet weerspannig geweest, ik ben niet teruggedeinsd. 6 Mijn rug heb ik gegeven aan wie sloegen, en mijn wangen aan wie mij de baard uittrokken; mijn gelaat heb ik niet verborgen voor smadelijk speeksel.’ Dit gaat feitelijk over de Here Jezus, over zijn kruisiging. Het gaat erover hoe Hij zich liet slaan en de mensen letterlijk de haren uit zijn baard liet trekken. En kijk naar vers 7 waar staat: ‘Maar de Here HERE helpt mij, daarom werd ik niet te schande; daarom maakte ik mijn gelaat als een keisteen, want ik wist, dat ik niet beschaamd zou worden.’ Dat is precies waar we over spreken. 

Dat is waar Rechabeam in faalde om te doen. Rechabeam faalde om een toewijding te maken en zijn gelaat te ‘zetten’: ‘Dit is wat ik ben en dit is wat ik zal zijn.’ Maar zelfs Jezus zei: ‘Ik heb mijn gezicht gemaakt als een keisteen, want ik weet dat ik niet beschaamd zal worden.’ En vers 8 zegt: ‘Hij is nabij, die mij recht verschaft; wie wil met mij een rechtsgeding voeren?’ – dat is natuurlijk de duivel. Hij wist dat satan hem zou aanvallen. ‘Laten wij samen naar voren treden. Wie zal mijn tegenpartij in het gericht zijn? Hij nadere tot mij. 9 Zie, de Here HERE helpt mij, wie zal mij dan schuldig verklaren? Zie, zij allen vergaan als een kleed, de mot zal ze verteren.’ 

In hedendaags Nederlands zegt Jezus in feite: ‘Duivel, waar blijf je nou? Wie is hij die tegen Mij zal strijden? Satan, wat denk je wel te gaan doen? Wie ben jij wel om te denken dat je Mij kunt overwinnen? Kom op: ‘make my day.’ Amen? Ik geloof dat dit de houding was die Jezus had. 

Jezus bad in de hof van Getsemane en vroeg God om deze beker aan Hem voorbij te laten gaan, omdat Hij de zonde haatte. Jezus hield van ons, maar Hij haatte het om zonde te worden. En Jezus is letterlijk voor ons tot zonde geworden. Dat is wat de Schrift zegt in 2 Korintiërs 5:21. Hij heeft letterlijk onze zonden op zich genomen. Hij is niet een beetje gestraft voor onze zonden, de Bijbel zegt dat Jezus wérd zonde voor ons, 2 Korintiërs 5:21. 

Toen Jezus uitriep: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?’, was dat een citaat van Psalm 22:2 ‘Mijn God, mijn God! waarom hebt Gij mij verlaten’, En het volgende vers zegt: ‘Omdat Gij heilig zijt en geen zonde kunt aanschouwen.’ De reden dat God Jezus verliet, was omdat Jezus letterlijk jouw en mijn zonde in Zijn lichaam op het kruis nam. En Hij onderging letterlijk afscheiding en verwerping van God de Vader, vanwege de zonde die Hij onderging. En dát was waar Jezus tegen bad. En als er ook maar één mogelijkheid was om er onderuit te komen om letterlijk zonde te worden, vroeg Jezus de Vader om het van Hem weg te nemen. Maar zodra Hij eenmaal wist dat dit was wat God voor Hem besloten had, en Hij er doorheen moest gaan, liet Jesaja 50 de houding zien die Hij had. Zodra Hij wist dat dit Gods wil was, ging Hij naar het kruis zonder dat te vrezen, zonder te huilen of te jammeren. Niet boos of verontwaardigd of depressief, maar Hij ging in de wetenschap dat God Hem ging helpen en dat Hij er doorheen zou komen. En Hij kwam er doorheen met deze houding van: ‘Satan, waar blijf je nou?’ 

Hij zei zelfs tegen Zijn discipelen die avond: ‘Zie, de overste van deze wereld komt en kan niets in Mij vinden.’ En: ‘Ik ga niet veel meer met jullie spreken. En weet je waarom? Omdat jullie in de problemen gaan komen door wat jullie zeggen.’ Jezus ging niet alle angsten en zorgen die Hij had uitspreken. Jezus was een mens die op alle punten is verzocht net als wij. Jezus wílde geen zonde worden. Jezus wilde de dood en de pijn niet ondergaan. Hij ervoer pijn, net als jij en ik zou doen als wij gekruisigd zouden worden. Jezus leed. Als Hij al zijn gevoelens en emoties uitgesproken zou hebben, had satan daar zijn voordeel mee kunnen doen. Maar Jezus wist dat satan op hem uit was en Hij zei: ‘Niet veel meer zal Ik met u spreken, want de overste der wereld komt en heeft aan Mij niets.’ Hij vertoonde dus deze houding. Jezus had al besloten wat Hij zou doen. Ik verzeker je, als er ook maar enige verandering in Jezus was geweest, als Hij aan het kruis had gehangen en zich afgevraagd: ‘Wil Ik hier wel mee doorgaan?’ dan zou zijn vlees Hem overwonnen hebben. 

Broeders en zusters, een van de redenen dat heel wat mensen de fouten maken die ze maken, is omdat ze zoveel mogelijkheden hebben opengelaten! Je moet jezelf zover brengen dat jij jezelf aan God toewijdt, zodat er gewoon geen mogelijkheden openstaan! Bij mijn vrouw en mij is echtscheiding gewoon geen optie. Toen ik ging trouwen, mijn vader stierf toen ik 12 jaar oud was, dus nam mijn oom Saffie mij apart, vlak voor ons trouwen, en hij zei: ‘Jongen, je bent een Wommack en Wommacks doen niet aan echtscheiding.’ En hij verstevigde dit nog eens met een serieuze waarschuwing: ‘Dit is niet Sears & Roebuck (Amerikaanse warenhuisketen), als ze jou niet bevalt, kun je haar niet inruilen.’ Dat was zijn manier om te zeggen: ‘Je bent toegewijd, weet je wel zeker dat je daar klaar voor bent?’ En man, wij hadden schriftverzen waar we op stonden. En ik kan je verzekeren, echtscheiding is gewoon geen optie. We hebben soms aan moord gedacht, maar echtscheiding, nooit! Amen? Nee, ik maak maar een grapje, we hebben een gezegend huwelijk. 

Maar weet je waarom heel veel mensen tegenwoordig een echtscheiding meemaken? Omdat het een ‘optie’ is! Het zou gewoon geen optie moeten zijn. Weet je, huwelijken zijn tegenwoordig echt niet anders dan in welke tijden dan ook. Maar het verschil is: de instelling van de mensen hierover. Mensen zijn gewoon niet meer zo toegewijd aan het huwelijk. Dát is het voornaamste verschil. Broeders en zusters, er zijn problemen en mensen zeggen: ‘Oh, maar er is tegenwoordig zoveel meer druk op een huwelijk.’ Ja, dat is zo, maar vijftig jaar geleden was er druk op het huwelijk die je tegenwoordig niet meer hebt. 

Bijvoorbeeld, vijftig jaar geleden hadden mensen werkweken van 70 tot 80 uur per week. Dat was normaal. Ze hadden helemaal niets. Zelfs terwijl ze zo hard werkten. De druk op mensen van vijftig jaar geleden was gewoon anders. Het huwelijk heeft altijd een bovennatuurlijk kracht nodig gehad om vol te houden. Maar mensen werkten het uit. Mensen werkten aan hun huwelijk omdat ze er een toewijding aan hadden. Tegenwoordig stellen mensen al contracten op hoe ze hun spullen zullen verdelen vóórdat ze zelfs maar getrouwd zijn! Zodat ze dat niet in de hitte van boosheid en ruzie hoeven te doen. Nou, als iemand zoiets doet, sta je al met 2-0 achter als je nog aan je huwelijk moet beginnen! Want je probeert het alleen maar. En als alles goed gaat, blijf je bij elkaar. Maar als er een probleem ontstaat, heb je al een uitweg klaarliggen. Man, je moet je schepen achter je verbranden. Je moet je op een plaats begeven waar er geen alternatieven bestaan. Dat is één reden, er zijn nog wel andere, maar dat is één reden waarom huwelijken tegenwoordig het zo moeilijk hebben, omdat de mensen niet toegewijd zijn. Ze proberen het alleen maar. Tjonge, alleen maar proberen is niet goed genoeg! Dat werkt niet. 

Er zijn mensen die ‘proberen’ genezing. Maar ze zijn er niet aan toegewijd! Je wordt toegewijd als jij je hart voorbereid. Als jij je hart ‘zet’, en besluit: ‘Dit is wat Gods Woord zegt - en wat er ook gebeuren zal, hellevuur of water, zinken of zwemmen, Gód is mijn genezer!’ Als je díe houding gaat krijgen, zul je genezen. Maar ik heb heel wat mensen genezing zien ‘proberen’, en het werkte niet voor hen! 

Ik heb ooit eens wat mensen langs gehad, ik hield een samenkomst in een kerk, die belden de pastor en kwamen langs voor gebed. En we baden voor hen, en toen zagen we hen die avond niet in de kerk. En de volgende dag zagen we hen ook niet, dus we belden hen op om te informeren hoe het met hen ging. En hij bleek in het ziekenhuis te liggen. We gingen naar het ziekenhuis om hem op te zoeken. En het bleek dat ze voordat ze bij ons langsgingen, ze het ziekenhuis al gebeld hadden, en een kamer gereserveerd. Ze waren onderweg naar het ziekenhuis en stopten onderweg om ons voor hen te laten bidden. En ze vroegen zich nog af waarom het gebed niet werkte! Dat is níet de manier waarop je dat aanpakt, broeders en zusters! Dat is níet de manier om het te doen. Je belt de prediker niet onderweg naar het ziekenhuis. Als je God gelooft, geloof God dan! 

De meeste geestvervulde mensen, de meeste tongensprekers, de meeste ‘geloofs’-mensen zijn níet toegewijd aan het onderwerp ‘genezing’. Dat is de waarheid! Er zijn hier heel wat mensen, en ik zeg dit niet - Bernie heeft me echt niets verteld - ik zeg dit niet om iemand aan te vallen, ik probeer je te helpen door het zeggen van deze dingen. Maar er zijn hier heel wat mensen die geloven dat God kán genezen. En je bidt ook voor genezing, maar je bent er niet aan toegewijd. En daarom gaat het gewoon niet werken. Dat is niet de manier waarop het werkt! 

Wij willen dit, dat iedere keer als je in de nesten zit, je tot God kunt roepen, maar zodra God geantwoord heeft, wil je weer lekker vleselijk gaan leven en kijken naar dezelfde troep op TV, zonder God te zoeken, zonder tijd te spenderen om God te zoeken. Maar je wilt wel dat God je er iedere keer uit redt als je in de nesten zit. Zo werkt het gewoon niet! Je moet een toewijding maken. Je móet je zinnen op de Heer zetten. Je moet je hart ‘zetten’, zoals David zei. Mijn hart is ‘gezet’, ik zal God lof toezingen en prijzen. 

Broeders en zusters, de reden dat heel wat mensen hier de overwinning niet ervaren die God voor hen heeft, is dat hun hart niet ‘gezet’ is. Je wankelt in je hart. Je hart gaat heen en weer. Het enige dat satan hoeft te doen, is je in een lastig parket brengen, één tikje en je valt om. Man, er is zo weinig stabiliteit. Er is geen wortel in je. Amen? Amen of wee mij? Ik zeg dit uit liefde voor je! 

Kijk naar Simson. Simson was een man die God liefhad. Maar hij had zijn hart niet vastgezet op de dingen van God. Hij was in staat om verleid te worden en eruit gekletst te worden. Je kunt naar ieder persoon gaan. Zelfs David. David die God liefhad. Man, als ik dat lees in 2 Samuel 11 en 12, waar David met Batseba zondigde, het verbijstert me gewoon hoe dat allemaal kon gebeuren. Maar weet je, er zijn allemaal stappen die daar naartoe leiden. Dat hoofdstuk begint met: ‘Het was het seizoen dat de koningen ten strijde trokken’ en David was alleen thuis en stond pas ’s avonds op uit zijn bed en ging op het dak wandelen en zag toen die mooie vrouw zichzelf baden. Mijn eerste gedachte was: ‘Als het het seizoen was dat koningen ten strijde trokken, waarom was David dan niet aan het werk?’ David deed niet waartoe hij geroepen en gezalfd was. Hij had iemand anders eropuit gestuurd. Hij was zo voorspoedig, hij had een leger, en een organisatie die werkte, en hij hoefde er niet langer zelf leiding aan te geven. Dus hij hield op te doen waartoe hij geroepen en gezalfd was, en in feite raakte hij verveeld. Hij liep weg van de dingen van God. Als David was blijven doen wat hij deed en waarin hij succesvol was, had hij dit probleem met Batseba nooit gehad. 

Toen David zondigde met Batseba en de profeet Natan kwam en hem berispte en hem dit deed inzien, weet je wat David zei? Dit greep me echt aan. Enkele maanden geleden las ik dit. Toen het gebeurde zei de Heer: ‘Hoe heb je MIJ kunnen verachten door dit grote kwaad in Mijn ogen te doen?’ En toen ik dat las dacht ik: ‘God, wat heeft dit te maken met dat David ú veracht? Hij pleegde overspel met Batseba en vermoordde haar echtgenoot om zijn zonde te bedekken, maar hoe verachtte dat u?’ Maar zie je, dat is een manier van denken. Ik sprak vorige week met iemand die zei: ‘Ik doe niemand anders kwaad, ik doe het alleen mijzelf aan.’ Hij zei: ‘Het is mijn leven. Ik mag het vernielen als ik wil.’ Maar zie je, hij realiseerde zich niet dat wij aan God verantwoording verschuldigd zijn. Iedere keer als jij je eigen leven wat aandoet, sta je tegenover degene die je gemaakt heeft, en tegenover het doel dat God voor je leven heeft. 

David bekeerde zich en dit is wat hij zei in Psalm 51 waar staat: ‘6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, en gedaan wat kwaad is in uw ogen.’ Ik las dat en dacht: ‘Wat zegt ie nu? Tegen U alleen heb ik gezondigd? Wat dacht je van Batseba? Wat dacht je van Uria? Wat dacht je van hun gezin? Wat dacht je van het kind dat stierf vanwege Davids zonde?’ En toch zag David deze kwestie in het juiste perspectief. Zie je? David zei: ‘U bent degene tegen wie ik overtreden heb.’ 

Je kunt diezelfde houding in Jozef zien. Toen Jozef verleid werd door de vrouw van Potifar, zij begeerde hem en zij probeerde Jozef tot overspel te verleiden. Jozef weigerde dat te doen. En toen ze hem dag na dag onder druk zette, zei hij: ‘Hoe kan ik dit grote kwaad doen en zondigen tegen God?’ En toen ik dat las dacht ik: ‘Maar wacht even, hoe zit het dan met Potifar? Hoe met Potifars vrouw en al die andere dingen?’ En toch noemt hij daar helemaal niets van. Zie je, hij had zijn hart ‘gezet’. Hij had een toewijding naar God. Hij had een verbond met God, van: ‘God, ik wil met U leven. Ik ben heilig, ik ben voor U apart gezet. God, ik ben de Uwe.’ 

Er zijn dingen in ons leven gaande en er zijn er een heleboel die denken: ‘Nou, ik kom er wel mee weg. Ik kan best vleselijk gaan leven en God niet zoeken en ik doe er niemand kwaad mee. Ik ben misschien niet wat ik zou moeten zijn, ik ben misschien niet alles wat ik zou kúnnen zijn, maar ik doe tenminste niet iets afschuwelijks.’ Zie je, dan heb je de verkeerde instelling! Je begrijpt niet dat God een volmaakt plan voor je leven heeft! God heeft goede plannen. God heeft mogelijkheden voor ieder van jullie, waar de meesten van ons gewoon nooit, nooit, nooit, maar dan ook nooit in de buurt zijn gekomen om verbinding mee te maken. En je begrijpt niet dat het echt Gods hart breekt als wij onze levens maar verspillen en toestaan om maar met iedere wind van leer mee te waaien en met iedere massa die maar in de buurt is mee te lopen. 

Kijk in Jeremia 29. Jeremia was een profeet die ook wel de ‘huilende profeet’ genoemd werd. Hij kreeg niet bepaald veel ‘amens’ op zijn boodschap. Jeremia had het volk er net van langs gegeven; omdat ze God verworpen hadden, zou er oordeel over hen komen. Ze zouden veroverd worden en in gevangenschap weggevoerd. Ze zouden in een vreemd land moeten leven. En midden in al dit oordeel en straf, keert hij zich om en begint positieve dingen tot hen te spreken. Ik verzeker je, God is een goede God! De enige reden dat God je ooit berispt, de enige reden dat God ooit streng met je wordt, is omdat God van je houdt en wil dat je het allerbeste van Hem ontvangt. En soms moet je gewoon echt streng worden met mensen om hen zover te krijgen dat ze het beste van God ontvangen. 

Dus midden in dit ernstige verwijt is wat de Heer begint te zeggen door Jeremia, Jeremia 29:10: ‘Want zo zegt de HERE: Neen, als voor Babel zeventig jaren voorbij zullen zijn,’ - dit gaat over 70 jaar gevangenschap in Babylon – ‘dan zal Ik naar u omzien en mijn heilrijk woord aan u in vervulling doen gaan door u naar deze plaats terug te brengen. 11 Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des HEREN, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.’ Tjonge, is dat nog eens een krachtig vers. Dit is wat ik zeg, God houdt van je. God heeft goede gedachten over je. 

Er zijn sommige mensen die boos worden als je het hebt over aan God toegewijd zijn en God zoeken. Ze zien het als iets dat hen beperkingen oplegt. ‘God gunt me ook geen enkel pleziertje. God wil mijn leven verpesten.’ Broeders en zusters, God zegt je deze dingen omdat Hij van je hóudt. En je hebt gewoon niet genoeg verstand om je eigen leven te kunnen leiden. Dat is de waarheid! Houd je vinger maar hier, ik kom hier nog op terug. 

Kijk in Jeremia 10. Dit is nog zo’n krachtig vers. Ik geloof dat ieder vers krachtig is, maar deze hebben tot mij gesproken. Jeremia 10:23 zegt: ‘23 Ik weet, o HERE, dat het niet aan de mens staat zijn weg te kiezen, noch aan een man om te gaan en zijn schreden te richten.’ Wat een diepgaand vers! Onze cultuur gelooft dit tegenwoordig totaal niet! Onze cultuur zegt: ‘He, je bent onafhankelijk. Niemand hoeft jou te zeggen wat je moet doen. Je hebt rechten. Niemand zou jouw leven mogen bepalen.’ Wij hebben totaal geen onderdanige houding. En weet je, dat is echt een belemmering in het wandelen met God. Omdat de meesten van ons zo onafhankelijk zijn: ‘Niemand hoeft mij te zeggen wat ik moet doen.’ En dat is precies het probleem: dat niemand jou kan zeggen wat je moet doen. Jij bepaalt je eigen leven en dat is precies de reden dat jouw leven zo’n puinhoop is! 

Als jouw leven een puinhoop is, komt dat omdat jíj het deed! Onze maatschappij zegt: ‘Oh nee, je begrijpt het niet. Het komt omdat ik opgegroeid ben in een disfunctioneel gezin. Daarom ben ik zoals ik ben.’ Dat is helemaal niet de reden dat jij bent zoals jij bent. Ik zeg dit in liefde, ik zeg dit niet om iemand te bezeren, maar dit is een leugen van de duivel. Het is níet jouw gezin dat je heeft gemaakt tot wie je bent. Jouw gezin heeft je misschien een mogelijkheid daarvoor gegeven, ze hebben misschien druk op je uitgeoefend, maar jij bent vandaag op de manier dat jij gedacht hebt dat je bent. Spreuken 23:7 ‘zoals een mens denkt in zijn hart, zo is hij.’ Jij bent vandaag overeenkomstig de manier waarop jij gedacht hebt. Je moet jezelf de schuld geven en niemand anders. 
Ik zeg dat niet om je te veroordelen, maar om je te zegenen. Als jij een product, een slachtoffer van de maatschappij bent, dan zul je een slachtoffer blijven, want de maatschappij zal niet veranderen! De maatschappij kan misschien een klein beetje veranderen, je kunt wat invloed uitoefenen, maar ik garandeer je dat in één generatie, het zou een wonder van uitzonderlijke afmeting zijn om onze maatschappij dan volkomen veranderd te zien. Jij zult niet meemaken dat de maatschappij veranderd. Als andere mensen jou gemaakt hebben tot wat jij bent, zul je de rest van je leven een slachtoffer blijven. 

Het is zó’n vrijheid om te ontdekken: ‘Hé, andere mensen hebben mijzelf verkeerd behandeld, andere mensen hebben me dingen aangedaan, maar ik heb een keuze, om bitter of beter te worden. Niemand heeft van mij de bruut gemaakt die ik ben. Dat was mijn eigen keuze!’ Amen? Dat is vrijheid, om dat te ontdekken. Want jíj kunt veranderen! Maar als de maatschappij het probleem is, ga jij de maatschappij niet veranderen, en jij gaat je ouders niet veranderen! 

De psychologie van tegenwoordig vertelt mensen: ‘Jij bent zo vanwege je ouders.’ En sommige ouders zijn dood en verdwenen en jij laat nog steeds je ouders je leven verpesten! Word wakker! Haal je duim uit je mond. Het doet er echt niet toe wat er twintig jaar geleden met je gebeurd is. Wat is je smoes dat je zo’n slechte volwassenheid hebt? Jouw ouders hebben je niet gemaakt tot wat je bent. Ze hebben je misschien gelegenheid gegeven, maar ze hebben je niet zo gemaakt. 

Ik ben zonder vader opgegroeid. Mijn vader stierf toen ik 12 jaar oud was. En daarvoor stierf mijn vader eigenlijk tien jaar eerder, hij was uit de dood opgewekt. Het was echt een wonderbaarlijke gebeurtenis. We begrepen niet veel over genezing en zo, hij was ziekelijk. Mijn vader kwam altijd thuis en ging onmiddellijk slapen. Mijn vader heeft nooit een baseball met mij gegooid, nooit een spelletje met me gedaan. Mijn vader heeft nooit iets met mij gedaan. Ik heb niet echt een vader aan hem gehad. En hij was dood toen ik 12 jaar was. En dat heeft me nooit pijn gedaan. Ik begreep de situatie, ik was er nooit boos of verbitterd over, ik ben nooit door een periode van rebellie gegaan. Ik heb me nooit van God afgekeerd. 

Volgens de mentaliteit van tegenwoordig kun je nooit normaal opgroeien met een dergelijke jeugd. Sommige mensen betwijfelen wel of ik wel normaal ben opgegroeid, amen? Maar vanuit mijn gezichtspunt was ik nooit verbitterd, ik ben nooit door een periode van rebellie gegaan, ik heb me nooit gekwetst gevoeld. Ik heb me nooit afgewezen of verworpen gevoeld, ik wist niet dat ik zo zou moeten zijn! Ik heb zelfs nooit nagedacht over wat ik niet had. Tot ik onlangs met verschillende mensen sprak, die het hadden over hun problemen. En ze hadden er een excuus voor. Ze gooiden het op hun jeugd: ‘Want ik had geen sterke vaderfiguur.’ Maar ik had zelfs niet eens een vaderfiguur! En toch ben ik niet homoseksueel geworden! Broeders en zusters, het is een leugen! 

Dit zijn gedachtespinsels. Ons wordt geléérd hoe we deze dingen moeten geloven. Ik zag iemand die op TV werd geïnterviewd en hij was een van de meest vooraanstaande psychiaters van het land, gespecialiseerd in meervoudige persoonlijkheidsstoornissen. En ze ondervroegen hem over al die meervoudige persoonlijkheidsstoornissen die tegenwoordig gediagnosticeerd worden. En het aantal daarvan is gewoon wel tot 1000% gestegen. En ze vroegen hem: ‘Waarom denkt u dat dit tegenwoordig zoveel voorkomt.’ En hij zei: ‘Dat komt door de psychiaters.’ Hij was psychiater! En ze vroegen: ‘Hoe bedoelt u dat?’ En hij zei: ‘Ik heb met honderden, duizenden personen te maken gehad met meervoudige persoonlijkheidsstoornissen en ik heb er niet een ontmoet die niet eerst bij een psychiater was geweest.’ Hij zei: ‘Je kunt zo’n probleem nooit zelf verzinnen, het moet je geleerd worden. Het is een aangeleerd kenmerk’! En dat was een vooraanstaande psychiater die dat zei. 

Ik zeg je, er zijn er heel wat van jullie die aan dingen toegeven omdat je misbruikt bent. Ik heb met een vrouw te maken gehad in Stricker, Ohio. Deze vrouw werd misbruikt vanaf haar vijfde totdat ze 14 jaar oud was. Haar grootvader bedreef iedere dag van haar leven seks met haar in die hele periode. Volgens onze manier van denken moet die vrouw totaal in de war zijn. Ze werd wedergeboren toen ze 14 jaar oud was. En de Heer maakte haar vrij van alle pijn, alle ellende en bitterheid. Zij beleed het, kwam er voor uit en haar ouders waren er zo boos over, toen ze daarachter kwamen, dat ze hun vader onterfden en uit de familie gooiden. Maar omdat dit meisje niet boos was op hem, omdat ze haar grootvader niet haatte, zeiden ze: ‘Jij bent in ontkenning’ en zij wezen háár af. En vanaf de tijd dat ze 14 was tot haar 26e, toen ik met haar sprak, zei ze: ‘Mijn ouders hebben vanaf die tijd niet meer met me gesproken, omdat ze zeggen dat er iets niet met mij in orde is, omdat ik mijn grootvader niet haat. En omdat ik niet in de war ben door al deze dingen.’ Ze zei: ‘De Heer heeft mij veranderd, ik ben vrijgemaakt, ik houd nu van mijn grootvader. Ik kan met hem praten, ik ben niet verbitterd.’ En de maatschappij verwerpt deze dame omdat ze niet verward is. 

Wij geven alles en iedereen de schuld. Maar het is niet aan de mens om zijn eigen schreden te richten. Wij zijn niet slim genoeg om ons eigen leven te dirigeren. Wij moeten leren ons aan God te onderwerpen. Je moet beseffen dat God je niet gemaakt heeft tot wat mensen tegenwoordig een ‘vrij moreel wezen’ noemen. Het is waar dat je de keuze hebt. God heeft je de keuze gegeven, maar het was zijn bedoeling dat jij altijd aan Hem onderworpen zou zijn en Zijn leiding zou volgen. Laat het zijn leiding zijn die de keuzes voor je maakt. Dit hele idee van tegenwoordig dat je een individu bent en dat niemand je zegt wat je moet doen, dat stinkt gewoon. Het verhindert mensen om God te dienen. God heeft je niet gemaakt om zo te zijn.

We gaan weer terug naar Jeremia 29:11 ‘Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des HEREN, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.’ God heeft een goed plan voor je leven. En broeders en zusters, de meesten van ons verprutsen dat plan tegenwoordig vanwege verkeerde besluiten. Het leven bestaat uit een serie besluiten, een serie keuzes. En je moet beseffen dat de voornaamste keuze van je leven is: Wat ga je met je leven doen? Wie ben jij? Aan wie geef jij je over? De keuze ‘ik ga het zelf wel bepalen’ is geen optie. Wie dat kiest, heeft de duivel gekozen. Zelfgericht zijn, je eigen dingen doen, levert je over aan satan. Satan is daar dol op. Je hoeft niet eens bewust voor de duivel te kiezen. Kies voor jezelf en je hébt de duivel verkozen. Satan is degene die jouw ‘zelf’ als zijn landingsplaats kiest. Als uitvalsbasis in jouw leven. 

God heeft een volmaakt plan voor jou. Als jij je aan God overgeeft en beseft dat Gods gedachten over jou gedachten van heil zijn, en niet van onheil, dan probeert God je niet te vertellen wat je moet doen om je leven te verwoesten. God heeft je niet gezegd om je hele leven bij één persoon te blijven in je huwelijk omdat Hij wil dat je de rest van je leven in een ellendig huwelijk blijft. God heeft dat gezegd omdat Hij weet dat het beter voor je is. Het staat in Maleachi 2 dat God de echtscheiding haat. Hij haat niet mensen die gescheiden zijn, Hij haat de echtscheiding, omdat Hij ziet wat het met mensen doet. Echtscheiding is niet het antwoord. Het is nooit het antwoord [diepe stilte in de zaal] …dit gaat meestal wel vanzelf weer over.
Ik bedoel, dat past gewoon niet bij onze moderne theologie. Zelfs kerken verwerpen dat. Maar dit is wat God heeft gezegd. God heeft gedachten van heil voor je, niet van onheil. En in vers 12 staat: ‘Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen; 13 dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart.’ Is dat even een krachtig vers! 

Ik weet dat sommigen van jullie hier zijn, die naar de kerk kwamen en je hebt enig verlangen naar de dingen van God. Misschien een bepaald besef: ‘Mijn leven is losgeslagen, ik heb hulp nodig.’ Maar er zijn ook die gaan gewoon uit frustratie naar de kerk gaan. Je verwacht niet echt iets, maar je probeert het maar eens. Je komt naar de kerk en als je niet je wonder hebt ontvangen tegen de tijd dat je weer de deur uitgaat, dan voel jij je gerechtvaardigd om te zeggen: ‘Ik heb God de kans gegeven. Ik ben naar de kerk gegaan en mijn leven is niet veranderd. Ik heb het geprobeerd. Ik heb geroepen: God verander mijn leven en er is niets veranderd.’ 

Weet je dat de Bijbel dit niet onderwijst? Dit is wat de Schrift onderwijst: ‘13 dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw hele hart.’ Er zijn tegenwoordig mensen die willen dat God in hun leven ingrijpt en de dingen in hun leven rechtzet, en alles weer op de rails zet, en je geeft Hem 10 minuten om het te doen. En daarna ga je gewoon weer verder met je leven zoals je bezig was. Je zoekt God niet, je houdt niet van God, je dient God niet. Je doet niets en dan vraag je je af waarom God niet over de brug is gekomen. God is geen magische geest, waarbij je maar over de bol hoeft te wrijven en je antwoord komt eruit. 

Broeders en zusters, er is een levensstijl voor nodig. Je moet een besluit in je hart nemen dat jij God zult gaan zoeken. En dat besluit kún je nemen! Jij kunt je hart ‘zetten’. Jij kunt je hart vastzetten op bepaalde dingen. En waar jij je hart ook op zet, daar wordt je ook gevoelig voor. 

Ik zou hier een zijpad op kunnen gaan. Dat ga ik niet doen, maar ik heb een tape-serie over ‘Hardheid van hart’ die je echt zal helpen. Je kunt je hart gevoelig maken voor alles waar je het gevoelig voor wilt maken. En je kunt je hart ook verharden voor waar jij het voor wilt verharden. De meeste mensen zijn zich daar niet van bewust. En dus doen ze het onbewust. Maar de meesten van ons zijn voor God ongevoelig geworden, alleen maar door verwaarlozing. Omdat we God niet gezocht hebben met ons hele hart. Omdat we niet onze volledige aandacht op God gericht hebben. En waar je je aandacht niet op richt, daar word je automatisch verhard voor. Ongevoelig. 

Ik heb eerder mensen bij me gehad, die zeiden: ‘Broeder, hoe kun je nu zoveel verzen citeren, hoe onthoud je waar die verzen staan. Ik kan gewoon niet onthouden waar die verzen staan. U moet wel een fotografisch geheugen hebben.’ Nee, dat is helemaal niet zo. Je kunt in mijn hele kantoor navragen, ze sluiten soms weddenschappen over wat ik nu weer zal vergeten. Ik ging zelfs ooit eens kamperen en ze sloten weddenschappen over hoeveel spullen ik zou vergeten bij die kampeertocht. Broeders en zusters, ik heb geen fotografisch geheugen. Maar ik kan je verzekeren dat ik duizenden, zo niet tienduizenden verzen kan citeren, omdat mijn focus daar ligt. Dat is waar mijn hart is. 

Vorig jaar zag ik de Supercup. Maar eerlijk, ik kan je zelfs niet eens vertellen wie er speelden in de Supercup van vorig jaar. Nu weet ik weer dat Dallas de ene was, maar ik zou niet weten tegen wie ze gespeeld hebben. Maar ik keek naar de Supercup en ik kan het me niet herinneren. Sommigen van jullie kunnen zich er álles van herinneren. Je weet ieder detail. Je kunt me de statistieken vertellen, je kunt me de eerste punten vertellen, die het team maakte. Je kunt me al die dingen vertellen. Ik zag precies dezelfde informatie die jij zag. Maar weet je waarom ik het me niet kan herinneren? Omdat mijn hart daar niet ligt. Weet je waarom jij het je wel herinnert? Vul het zelf maar in! 

Weet je waarom sommigen van jullie hetzelfde vers kunnen lezen, maar je kunt het niet in je hart bewaren? Omdat dit niet is waar je hart is. Je kunt het wel lezen, net zoals ik voor die TV zat en het programma zag. Maar het werd niet opgeslagen, omdat het niet is waar mijn hart is. Het wordt niet opgenomen, omdat je hart er niet is. 

Als jij je hart op God ‘zet’, als jij zover komt dat God het belangrijkste ding in je leven is, word je wat mensen een fanatiekeling noemen? Je wijdt jezelf voor 100% toe aan het zoeken van God, en het is niet een eenmalig gebeuren. Het is een levensstijl. Dat woord: ‘bereidde zijn hart niet om de Heer te zoeken’. Je bereidt niet iets binnen een seconde voor. Het woord ‘bereiden’ geeft aan dat het tijd kost. Het kost een inspanning over een langere periode. Je kunt een levensstijl ontwikkelen waarbij het je natuur wordt om de Heer te zoeken en voortdurend op zoek te zijn naar de dingen van God. 

Broeders en zusters, dat kun je doen. Er staat: ‘Híj bereidde zijn hart niet.’ Het was niet Gód die zijn hart niet bereidde. God wil graag ieder hart van ons op Hem gericht hebben. Ik heb nog zoveel andere verzen die ik dit weekend met jullie zal delen over hoe God je hart zal bereiden. Er zijn bepaalde dingen die je kunt doen. Bijvoorbeeld zo handelen als een bliksemafleider die deze gevoeligheid voor de Heer gewoon aantrekt. We zullen enkele dingen vertellen, waarvan ik je beloof dat die je hart totaal kunnen veranderen. En als jij je zou openstellen en de dingen waarover ik spreek gaat ontvangen, dan geloof ik dat je tegen het einde van deze sessie een hart kunt hebben dat op God gericht is. 

Het moet vastgezet worden. Het gaat er ook over dat bepaalde dingen uitgehard moeten worden. Ze moeten gefixeerd worden. Net zoals je beton stort. Je kunt er een afdruk in maken, maar dan moet je het laten opdrogen en uitharden voordat het blijvend is. Je kunt je hart richten om de Heer te zoeken, maar dat moet je vasthouden. Je moet daar een periode in wandelen voordat het echt gefixeerd wordt, gezet op de dingen van de Heer. 

Maar we zullen je op zijn minst gaan helpen om enkele dingen in je leven vast te stellen, waarvan ik je beloof dat die je hart tot de Heer zullen trekken. En als je daaraan gehoor geeft, kan het echt een verschil in je leven uitmaken. Ik weet dat de meesten hier vandaag de Heer willen dienen. Dat is de reden dat je in de kerk bent. In onze maatschappij hoef je niet naar de kerk te komen. Hopelijk ben je hier omdat je naar de dingen van God verlangt. 
Maar ik kan je verzekeren, als dit een doorsnee groep is, en ik heb geen manier om vast te stellen dat dit zo is, maar als dit een doorsnee groep is, dan is er zeker 50% van jullie die nog nooit je hart erop gezet heeft om God te zoeken. Je hebt je hart niet bereid. Je hebt het niet op de dingen van God gefixeerd. Je bent nu gewoon in een periode van je leven, waar het je wel iets lijkt om te doen, en als het ongemakkelijk was geworden, was je hier niet geweest. Ik kan je verzekeren dat dat een gevaarlijke situatie is om in te zijn. 
Dat is net zoiets als in zo’n Boeing 747 zitten en de motoren eraf gooien. Ik kan je garanderen dat de zwaartekracht nog steeds werkzaam is. Satan gaat nog steeds rond en hij doet alles wat hij maar kan om je van God weg te trekken. 
Je hebt het privilege, de gelegenheid, dat jij je hart kunt ‘zetten’, je hart kunt fixeren en een besluit kunt nemen, waarvan ik je verzeker dat die het resultaat van je leven zal bepalen. Jij kunt kiezen of je een succes of een mislukking zult zijn. Jij kunt kiezen of je een goede of een slechte relatie met God zult hebben. De keuze is aan jou. Als jij de Heer met je hele hart zoekt, zul je Hem vinden. Er zijn enkele goede verzen hierover. Dus, als het mogelijk is, kom weer en laat je bedienen en het zal je helpen. 

Laten we bidden: Vader, wij houden van U en danken U voor Uw Woord vandaag. Ik vraag U Vader om onze harten te openen en geef mensen deze openbaring dat wíj moeten kiezen. En Vader, wij moeten onze harten ‘zetten’ om U te zoeken. Vader, ik vraag dat U dit tot een echte openbaring maakt voor mensen die nu maar gewoon verder leven en geen structuur hebben en geen toewijding in hun leven. Ze laten zichzelf maar voortdrijven en heen en weer geslingerd worden met iedere golf van leer die maar langskomt. Ze laten hun moraal door deze maatschappij bepalen en nemen die waarden over en al deze dingen. Vader ik vraag U om vandaag tot hen te spreken, help hen te beseffen dat ze hun hart moeten ‘zetten’. Ze moeten het bereiden, het fixeren op de dingen van God en U laten dicteren wat hun hart zal zijn, hoe het gefixeerd moet worden. Vader, ik vraag U om tot deze mensen te spreken. Dank U, Heer Jezus. 

Vader, ik vraag U voor mensen wiens hart in de verkeerde richting is gefixeerd. Het is al ‘gezet’, ze gaan voor andere dingen. Vader, ik vraag U hen te helpen tot het punt te komen dat ze beseffen, dat U degene bent met goede plannen voor hun leven. U bent degene die gedachten van heil voor hen heeft en niet van onheil. En Vader, dat zij zich omkeren en U gaan vertrouwen en U hun hart laten veranderen en terugbrengen naar hoe het hoort te zijn. 

Vader, ik prijs U. Ik geloof dat de Heilige Geest dat vandaag doet en de mensen een berouwvol hart geeft, om ons te bekeren van onze eigen zelfzuchtige dingen en ons laten beseffen dat het niet aan een mens is om zijn eigen stappen te richten. Dank U, Heer Jezus. 
 

www.vergadering.nu