Inleiding

Teksten&Meningen

Relatief zwijgen

Kuen

 

De rol van de zusters in de samenkomst
Een bijbelstudie door Lex Klein Haneveld gepresenteerd op een gemeente-avond
Zwolle - juni 2004


INLEIDING

De pijnpunten

Wat zijn nu de pijnpunten bij dit onderwerp?

Hoe moet je een bepaalde tekst uitleggen?
Welke uitleg is de juiste?
Kennen we de standpunten voldoende?
Kun je afwijkende standpunten accepteren?

Hoewel ik bij de voorbereiding veel heb gestudeerd en gelezen, kan ik toch niet HET antwoord geven.
Als je met een bepaalde visie op een kwestie bent opgegroeid, heb je helemaal niet zon moeite met een uitleg die in de lijn van jouw visie ligt waar een ander wel moeite mee heeft.
Ik heb ook gemerkt dat als het om argumenten gaat, er altijd wel weer een tegenargument is.

Argumenten vr worden weerlegd in enkele brochures. Maar de argumenten die bij die weerlegging worden gebruikt zijn ook weer te weerleggen. Zo kun je door blijven gaan.

Je kunt dan wel zeggen: we moeten nagaan wat God heeft bedoeld. Maar bij de antwoorden die je geeft, loop je de kans te worden benvloed door het verleden.
Als we een aantal problemen met teksten bezien, en wat uitlegmogelijkheden tegenover elkaar zetten, loop je het gevaar dat iemand zegt: er is toch weer een tegenargument. En dan kom je in de overtreffende trap.

De vraag die je steeds zou moeten stellen: is dit nu in strijd met de Bijbel. Of: is het in strijd met Gods wil. En het antwoord op die vraag wordt heel sterk bepaald door het uitgangspunt dat je hebt. Als je vindt dat zusters moeten zwijgen, lees je heel veel teksten met een zwijgbril op. En als je vindt dat ze niet helemaal moeten zwijgen, lees je dezelfde teksten heel anders.

We gaan een aantal teksten eens bezien. Niet als laatste oordeel, maar om uitlegmogelijkheden te laten zien. Ook om die samenhang tussen paradigma en conclusie te laten zien.


We moeten ook denken aan regels voor schriftuitleg:

1. Onbegrijpelijke teksten uitleggen vanuit begrijpelijke teksten (d.w.z.: teksten die niet voor tweerlei uitleg vatbaar zijn of tegenstrijdig zijn met andere delen van dezelfde brief)

2. Alle plaatsen over het onderwerp erbij betrekken, dus het totaalconcept in het oog houden.


Vragen:

1. Kunnen verschillende uitleggingen van dezelfde tekst - die elkaar kennelijk tegenspreken - toch Bijbels gefundeerd zijn?

2. Kan er kan altijd maar n uitleg als juist aanvaard worden? Betekent dit dat iedere andere uitleg dus onjuist=onbijbels is?

3. Gaat iemand die een uitleg volgt die tot nu toe niet gehanteerd werd, bewust tegen de Bijbel in? 

4. Hoeveel vrijheid kun je een ander toestaan, als die ander een uitleg volgt, waar je zelf niet achter staat?


Op deze vragen kun je voor jezelf een antwoord geven. Maar een ander kan een heel ander antwoord geven.
Moeten we eigenlijk niet erkennen, dat we het niet zo precies weten? Ook niet na lange studie?


Kuen schrijft in zijn "De vrouw in de gemeente" enkele algemene conclusies:

Pag. 157
Geen enkele oplossing/uitleg is volkomen tevredenstellend.
Ons kennen is onvolmaakt en zolang men alleen maar hypothesen kan opstellen die niet onvoorwaardelijk overtuigen, kunnen we alleen maar op de dag wachten, waarop we zullen kennen, zoals God ons gekend heeft, om dan aan Paulus te vragen wat hij werkelijk bedoeld heeft.

Pag. 158
De vraagstelling is niet eenvoudig en het is niet genoeg om te beweren, dat men zich naar het woord van God moet richten, om de moeilijkheden met uitleg op te lossen.
Beide zijden volgen in het uitleggen de sporen van de redeneringen. Dat heeft nog een ander nut: wij leren hen te respecteren die anders denken dan wij, wanneer we zien dat ze ook een goede Bijbelse grond hebben om een andere zienswijze te hebben.

Pag. 179
Er zijn geen simpele radicale oplossingen.

Pag. 180
Er is tolerantie nodig, niemand kan zich er op beroemen, de enige waarheid te bezitten.


www.vergadering.nu/zwolle  -  Adres: Brink 13, 8021 AP Zwolle  -  Meer over 'de Vergadering'