Zoetermeer
Gebouw 't Huis te Palensteyn - Schoutenhoek 158 - 2722 EP Zoetermeer
Bijbellezingen
Steeds op maandagen - De aanvang is om 20.00 uur - De toegang is vrij.
De genezingsbediening van Christus
een zestal Bijbelstudie-avonden
Spreker:
Prof. Dr. W.J. Ouweneel


29 september 2003  

 1. De melaatse; de knecht; de schoonmoeder Mt 8:1-17  

3 november 2003  

 2. Vijf genezingen Mt 9:1-8, 18-34  lezingen + vragen

24 november 2003  

 3. De doofstomme; de blinde

Mk 7:31-37; 8:22-29     Mp3's...

 5 januari 2004  

 4. De maanzieke jongen Mk 9:14-29  

 2 februari 2004  

 5. De kromgebogen vrouw; tien melaatsen Lk 13:11-17; 17:11-19  

 1 maart 2004  

 6. De blinde bedelaar Lk 18:35-43  

Hartelijk welkom ! - Neem vrienden en kennissen mee
 
www.vergadering.nu

Archief: seizoen 2002-2003 | seizoen 2003-2004 | seizoen 2008-2009 | seizoen 2009-2010