Eindhoven
Gebouw "De Bron" - Elburglaan 51 - 5651 EH Eindhoven
De lezingen worden steeds gehouden op maandagen, meestal de eerste maandag van
de maand.  De aanvang is om 20.00 uur; pauze: 21.15 uur; vragen: 21.30 uur
Het boek Romeinen
Overwinnend leven, vandaag en morgen

Alle hoofdstukken worden behandeld in een vogelvluchtvorm.
Elke avond wordt zelfstudie materiaal ter beschikking gesteld, waardoor een verdere uitwerking mogelijk wordt (in uw eigen Bijbelstudiekring). U zult op de avonden zelf ook verder worden geÔnformeerd over naslagwerk dat u ter beschikking zal worden gesteld via Internet. Hierdoor kan ieder nog eens de hoofdpunten nalopen, die per lezing aangereikt zijn door br. Lammers.

We zijn erg dankbaar u een dergelijke studiewijze van Gods Woord aan te mogen bieden. Het is ons gebed dat velen hiervan gebruik zullen willen maken. Het boek Romeinen, zoals u wellicht weet, behandelt de basisprincipes van ons christelijk geloof. Ook voor de (ver)gevorderde christen blijft het nuttig en noodzakelijk om die basisprincipes van het geloof te kennen, om van daaruit ook te kunnen leven.
 


Spreker: Ronald Lammers
(Ronald Lammers is voorganger van de BijbelGemeente te Venray)


 4 september 2006

Rom.1:1-15 & 16:25-27 Het fundament van overwinnend leven
Het evangelie

2 oktober 2006

  Rom.1:16 - 3:31 De weg tot overwinnend leven
De rechtvaardiging door geloof

 6 november 2006

  Rom.4:1 - 5:11 De zegeningen van het overwinnend leven
De rechtvaardiging door geloof

11 december 2006

  Rom.5:12 - 6:14 De kracht van overwinnend leven
De overvloed van genade

8 januari 2007

  Rom.6:15 - 7:26 De strijd in het overwinnend leven
De gave van gerechtigheid

5 februari 2007

  Rom.8:1-39 De hoop in het overwinnend leven
Leven als rechtvaardigen

5 maart 2007

  Rom.9-11 Het overwinnend leven voor Jood en heiden
Het verleden, heden en de toekomst van IsraŽl

2 april 2007

  Rom.12:1 - 16:24 Overwinnend leven door te dienen
Dienen als rechtvaardigen

Informatie:
A. van Klinken: 0492-560360, email: ajm.van.klinken@solcon.nl 
 
Hartelijk welkom ! - Neem vrienden en kennissen mee
Na de lezing is er pauze met koffie. Daarna beantwoording van vragen.
Boekentafel aanwezig.

De website van 'Eindhoven': www.vergaderingeindhoven.nl 
www.vergadering.nu

Archief:
seizoen 2002-2003 | seizoen 2003-2004 | seizoen 2004-2005 | seizoen 2005-2006