Nunspeet
Ned. Geref. Kerk - Mr. Drostweg 10 - 8071 HE Nunspeet
Op maandagen in de maanden september - april
Aanvang 20.00 uur
U wordt van harte uitgenodigd tot het bijwonen van bijbellezingen in het seizoen 2006-2007.
Het eerste deel zal D.V. verzorgd worden door Bert van Twillert uit Nunspeet, het tweede
deel door Wijnand Heidenrijk uit Elburg en dhr. B. Ottens uit Leeuwarden


Spreker: L. van Twillert uit Nunspeet
Een huis om in te wonen
(Gods eeuwig voornemen, uitgebeeld in de tabernakel)

En zij zullen Mij een heiligdom maken, en Ik zal in hun midden wonen (Exodus 25 vers8).

De symboliek van de tabernakel is groot. Exact gebouwd naar het model dat God Mozes op de berg Sina toonde en gebruikt volgens de voorschriften die Hij gaf, spreekt elk detail van Gods verlossingsplan en Gods doel met de schepping en het schepsel. De hele heilsweg wordt hierin uitgebeeld, maar ook de bestemming voor Gods kinderen in deze tijd, om een woonstede voor God te zijn in de Geest (Ef.2:22) en een heilig priesterschap (1Petr.2:5) te vormen om geestelijke offers te brengen en Gods grote daden te verkondigen (1Petr.2:9). Een huis voor de Here, om bij Zijn kinderen te kunnen wonen. Het hele huis ademt Zijn heiligheid, Zijn liefde, Zijn genade, Zijn waarheid. Iemands huis vertelt ons iets over wie er woomt. Alles in en aan de tabernakel richt ons oog op de Here Jezus, de wre tabernakel (Hebr.9:11), door Wie wij altijd tot God mogen gaan in het Heilige der heiligen.


11 september 2006   Komt, laat ons binnengaan! Bert van Twillert
25 september 2006   Toen zei Ik: zie, hier ben Ik! Bert van Twillert
9 oktober 2006   Gij zijt n rein! Bert van Twillert
23 oktober 2006   Tezamen n brood! Bert van Twillert
6 november 2006   Zeven geesten voor Gods troon! Bert van Twillert
20 november 2006   Een lieflijke reuk! Bert van Twillert
11 december 2006   Het oude is voorbijgegaan! Bert van TwillertSpreker: Wijnand Heidenrijk uit Elburg
Een huis om in te wonen
8 januari 2007   Danil 9 - De 69e jaarweek W.A. Heidenrijk
22 januari 2007   Danil 9 - De 70e jaarweek W.A. Heidenrijk
5 februari 2007   Danil 9 - De 69e jaarweek (deel 2) W.A. HeidenrijkSpreker: Be Ottens uit Leeuwarden
Jezus en zijn discipelen (Joh. 13 t/m Joh. 17)
19 februari 2007   Jezus en Zijn discipelen - Joh. 13 B. Ottens
5 maart 2007   Jezus en Zijn discipelen - Joh. 14 B. Ottens
19 maart 2007   Jezus en Zijn discipelen - Joh. 15 B. Ottens
2 april 2007   Jezus en Zijn discipelen - Joh. 16 B. Ottens
16 april 2007   Jezus en Zijn discipelen - Joh. 17 B. Ottens

Hartelijk welkom ! - Neem vrienden en kennissen mee
Na afloop van de lezingen zal er een koffiepauze worden gehouden.
Er bestaat dan tevens gelegenheid tot het stellen van schriftelijke vragen,
die na de pauze behandeld zullen worden.
 
Namens de werkgroep Evangelisatie Nunspeet
Voor nadere informatie: tel. 0341-257396; 0341-258158; 0525-686761
Wij stellen het zeer op prijs, indien u de Stichting Evangelisatie en Bijbelstudie financieel wilt steunen.
U kunt dat doen door een bedrag over te maken op rek.nr. 34.75.73.134 Rabobank.


En zij zeiden tegen elkaar: Was ons hart niet brandende in ons, terwijl
Hij onderweg tot ons sprak en ons de Schriften opende? Lucas 24:32


www.vergadering.nu

Archief:
seizoen 2002-2003 | seizoen 2003-2004 | seizoen 2004-2005 | seizoen 2005-2006 | seizoen 2006-2007
 
seizoen 2008-2009 | seizoen 2009-2010 | seizoen 2010-2011 | seizoen 2012-2013 | seizoen 2013-2014
 | seizoen 2014-2015 | seizoen 2015-heden