Bijbellezingen.nl
 [ www.bijbellezingen.nl is een onderdeel van www.vergadering.nu ]

Kootwijkerbroek
Dorpshuis de Essenburcht - Schoonbeekhof 1 - 3774 DA Kootwijkerbroek - kaartje
Bijbellezingen
Steeds op zondag om 16.15 uur
De brief aan de Romeinen

Spreker: Dato Steenhuis
(i.v.m. herstel na ziekte van Dato Steenhuis is er vervanging van september t/m december - zie ook het PERSBERICHT)
 

16 september 2012

De Tabernakel Dick van Scharrenburg

21 oktober 2012

  De Tabernakel Dick van Scharrenburg

18 november 2012

  Geest, ziel en lichaam Aart Haverkamp

16 december 2012

  Geest, ziel en lichaam Aart Haverkamp
20 januari 2013   Romeinen 6-7    De oude natuur, werkt die nog? Dato Steenhuis
17 februari 2013   Romeinen 8       Zekerheid, zicht en zegen Dato Steenhuis
17 maart 2013   Romeinen 9-11   Israel in Gods plan Dato Steenhuis
21 april 2013   Romeinen 12     Leven voor God met de gaven van God Dato Steenhuis
19 mei 2013   Romeinen 13     Getuigen in je buurt Dato Steenhuis
15 september 2013   Romeinen 14     Hoe gaan de gelovigen met elkaar om? Dato Steenhuis
20 oktober 2013   Romeinen 15     Strijden voor God Dato Steenhuis
17 november 2013   Romeinen 16     Gods boekhouding Dato Steenhuis
15 december 2013   Romeinen 1-16  Samenvatting en conclusies Dato Steenhuis

Iedereen is hartelijk welkom ! - Neem vrienden en kennissen mee
Toegang gratis
Inlichtingen:
Jan van den Brink 0342-701480 + Harry Brons 0342-471439
Gelegenheid om vragen in te dienen.
Er is kinderoppas aanwezig.
www.dehogepriester.nl | mp3...

PERSBERICHT - 3 september 2012

Kootwijkerbroek - Bijbelleraar Dato Steenhuis uit Nijverdal is herstellende van een
spoedoperatie en deze herfst nog niet in staat om de bijbelstudieserie over de Romeinenbrief
te vervolgen. Daarom een wijziging in het al aangekondigde programma. Op DV zondag
16 september en 21 oktober komt evangelist Dick van Scharrenburg uit Barneveld met een
model van de tabernakel en op 18 november en 16 december zal bijbelleraar Aart Haverkamp
september nader ingaan op een belangrijk aspect van het tabernakel onderwijs: Geest, ziel
en lichaam van de wedergeboren mens. In het dorpshuis de Essenburcht, Schoonbeekhof
1, in Kootwijkerbroek. Dato Steenhuis hoopt dan in het nieuwe jaar de Romeinenstudie te
vervolgen.

In het seizoen 2001-2002 werd al een studie over de Tent der samenkomst gegeven.
Het is fijn om na tien jaar de kennis over dit onderwerp weer op te frissen.
In het boek Exodus krijgt Mozes de opdracht van de Heere God om de tabernakel te bouwen
naar het voorbeeld dat hem op de berg Sinaí getoond is. Het is heel belangrijk, om hier meer
van te weten. Het is het Bijbelse beeld van het Huis van God. Het gaat over het Plan van
God met deze wereld door het leven en werk van Jezus Christus. Hij is de Weg naar God
voor de mens, het kan alleen door Hem. Dit geldt voor het Joodse volk de hele geschiedenis
door maar is ook van levensbelang voor de toekomst van de mens in deze tijd. De bijbelse
driedeling van de mens in geest, ziel en lichaam wordt hierbij uitgelegd.

De bijeenkomsten zijn dus D.V. op de volgende zondagen: tabernakelstudie Dick van
Scharrenburg: 16 september, 21 oktober; Geest, ziel en lichaam Aart Haverkamp: 18
november, 16 december; Romeinen Dato Steenhuis: 20 januari 2013, 17 februari, 17 maart,
21 april en 19 mei

Adres: Dorpshuis de Essenburcht, Schoonbeekhof 1, 3774 DA Kootwijkerbroek

Iedere belangstellende is van harte welkom.
Aanvang 16.15 uur, de toegang is vrij, er is oppas voor de kinderen aanwezig.

Informatie: www.dehogepriester.nl, Jan van den Brink 0342-701480, janbrink@solcon.nl,
Harry Brons 0342-471439, harrybrons@solcon.nl

Archief:
seizoen 2003-2004 | seizoen 2004-2005 | seizoen 2005-2006 | seizoen 2006-2007 | seizoen 2007-2008
 
seizoen 2008-2009 | seizoen 2009-2010 | seizoen 2010-2011 | seizoen 2011-2012 | seizoen 2012-2013
 | seizoen 2014-2017 | seizoen 2018-2019 | seizoen 2019-2020 | seizoen 2020-2021 | seizoen 2021-2022 | seizoen 2022-2023

www.vergadering.nu