www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


God speelt geen enkele rol in mijn leven
Wilkin van de Kamp
Crosslight Media,
266 pagina's, € 15,95
ISBN 9789090222417
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Is het niet geweldig als je kunt zeggen: 'God speelt geen enkele rol in mijn leven, Hij is de regisseur!' Helaas speelt de almachtige God nog veel te vaak wel een rol in het leven van velen van ons. Wij laten ons denken en doen beïnvloeden door de tijdgeest en menen het draaiboek voor ons leven zelf te kunnen schrijven.
In dit zeer uitdagende boek nodigt Wilkin van de Kamp je uit om te ontdekken hoe het hemelse draaiboek voor je leven eruit ziet. Aan de hand van veel voorbeelden uit zijn eigen leven, en het indrukwekkende verhaal over zijn adotiezoon, laat Wilkin zien dat God geen enkele rol wil spelen in je leven. Geen bijrol en zelfs geen hoofdrol. Hij is de regisseur!
Als God de regisseur van je leven is, betekent dit dan dat alles voorbeschikt is? Heeft God tot in detail het verloop van je leven bepaald? Is je leven een zorgvuldig geregisseerd toneelstuk waarop je geen invloed hebt? Is je sterfdag bij God bekend? Mag je je levenspartner zelf uitzoeken of heeft God die voor je bestemd? Hoe kun je vol overgave (weer) geloven in de almacht van God? Hoe kun je leren Gods stem te verstaan? En hoe kun je Gods plan voor je leven ontdekken?
In dit boek helpt Wilkin je af te rekenen met een leven waar jij de regisseur was en waarin je God een rol liet spelen in het script dat jij zelf bedacht had. Als God regisseur van je leven gaat worden zul je dat merken hoe verrassend eenvoudig het is om zijn plan voor je leven te ontdekken en te gaan wandelen in Gods bestemming voor je leven.

Lees ook het interview in 'Uitdaging'...


2. Bodem - februari 2008 - www.bodem-online.nl 

God speelt geen enkele rol in mijn leven
Hij is de regisseur!

Recensie door Bodem-redactie

Dit is een verhaal, én een Bijbelse boodschap. In de even hoofdstukken beschrijven Wilkin en Aukje van de Kamp (de bekende voorgangers van de Euregio gemeente in Aalten) hoe God de regie voerde in hun eigen leven, en in het leven van hun geadopteerde zoon Carlos. Afkomstig uit Peru, als driejarige vondeling, blijkt hij een bestemming en een bediening te vinden onder de armste straatkinderen in datzelfde land, samen met zijn vrouw Mariella.

Wilkin en Aukje vertellen hoe zij er, niet alleen als ouders maar ook via de Nederlandse organisatie Pan de Vida steeds meer bij betrokken raken. Daartussendoor speelt de opkomende (en intussen gelukkig weer genezen) kanker die bij Aukje werd geconstateerd. Tussen twijfel en geloof heen en weer geslingerd, kiezen ze voor het geloof in de grote God. De warmte van Gods aanwezigheid is op de bladzijden voelbaar en tastbaar.

In de oneven hoofdstukken geeft Wilkin Bijbels onderwijs over de manier waarop God de regie over ons leven wil voeren. Jij moet een 'rol' spelen, die je op het lijf is geschreven, waarvoor je gescreend bent. Hij, God, is
de Regisseur. Een heel mooi beeld. In feite is het 'plan' dat God heeft met ons leven dan het script van de regisseur. Zoals je leven dan ten slotte gestalte krijgt, is het niet maar een kwestie van gehoorzaamheid, kadaverdiscipline, maar van levende, bewuste interactie met Hem.

Hier en daar word ik wat nieuwsgierig naar de verdere nauwkeurige theologische uitwerking, maar daarvoor is dit boek niet bedoeld. Het is een boek dat de lezer uitdaagt, zegt de achterzijde van het omslag en dat is ook inderdaad het geval: je zou maar al te graag willen weten hoe zo'n 'script' bij jezelf werkt.


1. Uitdaging - december 2007

Van de Kamp brengt sterke boodschap

'God moet geen rol in jouw leven spelen', staat op de achterflap van het boek. Enigszins verrassend, totdat de clou naar boven komt: God wil geen bijrol, zelfs geen hoofdrol. Hij is de Regisseur.

Boekrecensie door Inga GrievinkVan de Kamp vindt dat God nog te vaak een rol speelt in het leven van christenen. In veel levens heeft hij een plekje, maar in weinig levens heeft hij de regie in handen. In zijn boek laat hij door middel van theorie en praktijk zien hoe je als mens moet vertrouwen op het script dat God heeft geschreven voor jouw leven.

In elk 'oneven' hoofdstuk toont Van de Kamp aan dat God de Regisseur moet zijn, hoe dat kan en welke blokkades daarvoor uit de weg geruimd moeten worden. In elk 'even' hoofdstuk vertelt hij het verhaal van zijn zoon Carlos, geadopteerd door Van de Kamp en zijn vrouw toen hij drie was.

De praktijkstukken beperken zich niet tot het leven van Carlos. In combinatie met de vele Bijbelteksten (262) en voorbeelden uit zijn eigen leven, legt Van de Kamp uit hoe God ons leven in wil richten. Hij laat zien hoe we kunnen leren van grote Bijbelse personen zoals Mozes. Hij geeft antwoord op moeilijke vragen: als God de Regisseur is, betekent het dan dat alles in mijn leven voorbestemd is? Dat alles gaat volgens Gods wil? Houdt het in dat mijn sterfdag bij God bekend is? Mag ik mijn levenspartner zelf uitzoeken of heeft God er een voor mij bestemd? Van de Kamp probeert al deze vragen te beantwoorden door middel van de Bijbel. Ook maakt hij gebruik van theorieën van andere christenen die hierover nadachten, zoals Derek Prince en ds. Arie van der Veer.

Als je God de leiding geeft, ga je ook zijn stem verstaan, aldus Van de Kamp. Dat hoeft niet moeilijk te zijn. Het vraagt bovenal een gereinigd geweten en een geheiligde intuïtie. Wanneer dit heeft plaatsgevonden zul je volgens Van de Kamp iedere dag Gods stem beter leren verstaan. "Christen zijn betekent niet dat ik mij een aantal leerstellingen eigen maak en vervolgens daarnaar probeer te leven. Het is een bovennatuurlijke wandel met een levende, dynamische God, die met mij communiceert."

Het boek daagt de lezer uit om in zijn leven God de Regisseur te laten zijn. De boodschap is ijzersterk: wanneer kies je ervoor om de regie van je leven uit handen te geven? Daarvoor zijn keuzes nodig. Kiezen om te leven in geloof, kiezen om 'een leven te leiden volgens Gods plan'. Van de Kamp laat zien hoe je deze keuzes kunt maken en hoe belangrijk deze keuzes zijn.

Het boek laat het niet bij een theoretisch verhaal. Juist de combinatie theorie en praktijk maakt dat het niet bij zweverige en theoretisch correcte uitspraken blijft.

Van de Kamp laat in dit boek zien wat God kan doen wanneer iemand ervoor kiest om God de regie te geven en welke bijzondere dingen daaruit voortvloeien. Het is geen ‘successtory', wel een echt verhaal over Gods leiding wanneer je Hem vertrouwt.

www.vergadering.nu