www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Kosher Jesus
Rabbi Shmuly Boteach
Engels
9789652295781

N.B.: Publicatiedatum: 1 februari 2012

Dit boek bestellen en meer info...

Shmuley Boteach heeft een boek geschreven dat laat zien dat Jezus voor de Joden kwam. Zoals Hijzelf ook gezegd heeft: Alleen voor het huis van Israel. Dat heidenen er na vele jaren bijgekomen zijn, is een groot voorrecht, waar we echter heel bescheiden bij mogen blijven. 
Een christen mag het echter rustig met de schrijver oneens zijn over Jezus' goddelijkheid en over Jezus' "eindigende Messiasschap". Maar 'Kosher Jesus' gaat wel je denken veranderen.
Het boek spreekt in de eerste plaats Joden aan om realistisch naar hun vrienden onder de christenen te kijken. Maar ook christenen met al hun onderlinge verschillen zal dit boek aanspreken om anders tegen Jezus en het Joodse volk aan te kijken.
(Harry Sleijster)

Bekijk ook deze presentatie van zijn boek op IBA-TV op 1-1-2012 - http://youtu.be/-6d3qrEkNyA

--


1. Amazon.com - 1 januari 2011 - www.amazon.com

Kosher Jesus by Rabbi Shmuly Boteach

'Kosher Jesus' is een project van meer dan zes jaar onderzoek en schrijven. Het boek probeert aan Joden en christenen het echte verhaal van Jezus aan te bieden, een zeer opmerkelijke Farizeese Rabbi die het Romeinse heidendom en haar onderdrukking bevocht en daarom werd gedood. Terwijl veel christenen zullen worden verward door de stelling dat Jezus nooit goddelijkheid claimde en niet de Torah afschafte, maar elke letter van de wet onderhield, vinden ze troost dat ik de meeste van Jezus' voornaamste leerstellingen terugleid naar de Joodse bronnen. Daarvoor was hij ontdaan van zijn Jood-zijn door latere schrijvers die probeerden hem af te schilderen als een vijand van zijn volk.


Dit geldt in het bijzonder van de meest beroemde redevoering van Jezus, de Bergrede, die een herformulering is van de Thora die hij bestudeerde en die hij onderhield. Een kleine steekproef: 
 - Jezus: (Matt 5:5) Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beŽrven. Hebreeuwse bijbel: (Psalm 37) De zachtmoedigen zullen de aarde erfelijk bezitten, en zich verheugen in de overvloed van vrede. 
 - Jezus: (Matt 5:8) Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen zien God. Hebreeuwse bijbel: (Psalm 24) Wie zal klimmen op de berg van de Heer met zuiver hart.
 - Jezus: (Matt 5:39) Maar als iemand je op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe. Hebreeuwse bijbel: (Klaagliederen 3:30) Laat hem zijn wang bieden aan hem, die hem slaat.
 - Jezus: (Matt 6:33) Maar zoekt eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen ook van jou zijn. Hebreeuwse bijbel: (Psalm 37:4) Verheug jezelf in de Heer, en Hij zal je geven de wensen van je hart. 
 - Jezus: (Matt 7:7) Bid, en het zal je gegeven worden, zoek, en je zult vinden, klop, en de deur zal voor je worden opengedaan. Hebreeuwse bijbel: (Jer 29:13) Wanneer je mij zoekt, zul je Mij vinden, als je me zoekt met je hele hart. 
 - Jezus: (Matt 7:23) Dan zal Ik hen openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend, ga weg van mij, gij werkers der ongerechtigheid. Hebreeuwse bijbel: (Psalm 6:9) weg van mij, alle gij werkers van het kwaad...


Het boek is ook voor Joden die zeer ongemakkelijk blijven met Jezus als gevolg van de lange geschiedenis van het antisemitisme van de kerk, de vergoddelijking van Jezus, en de Joodse afwijzing van een Messias die de Messiaanse profetieŽn niet heeft vervuld. Wij Joden zullen altijd de goddelijkheid van een mens verwerpen, het meest nadrukkelijke verbod van onze Bijbel. En wij kunnen nooit accepteren een Messiasschap van een persoonlijkheid, hoe nobel of goed bedoeld ook, die stierf zonder een tijdperk van fysieke verlossing in te luiden. Maar als christenen en Joden nu samenkomen om de majestueuze en humane Joodse staat lief te hebben en te steunen, dan is het tijd dat de christenen het diepe Jodendom en de religieuze Joodse toewijding van Jezus herontdekken, terwijl de Joden heroverwegen een verloren zoon die werd vermoord door een wrede Romeinse staat die probeerde de Romeinse cultuur en de heerschappij op te leggen op een klein maar hardnekkig volk, dat nooit zal worden gescheiden van zijn eeuwige verbond met de God van IsraŽl.


Reviews

Shmuley heeft een boek geschreven dat laat zien dat Jezus voor de Joden kwam. Zoals Hijzelf ook gezegd heeft: Alleen voor het huis van Israel. Dat heidenen er na vele jaren bij gekomen zijn, is een groot voorrecht waar we heel bescheiden bij mogen blijven. Een christen mag het rustig met de schrijver oneens zijn over Jezus' goddelijkheid en over zijn "eindigende Messiasschap". Maar Kosher Jesus gaat je denken veranderen.
Het boek spreekt in de eerste plaats Joden aan om realistisch naar hun vrienden onder christenen te kijken. Maar ook christenen met al hun onderlinge verschillen zal dit boek aanspreken om anders tegen het Joodse volk aan te kijken. 
(Harry)

Shmuley Boteach's antwoord aan 'Joden Voor Jezus' is het schrijven van een boek dat goed had kunnen heten: Jezus Voor Joden. Altijd controversieel, zal het nieuwe boek van Shmuley het debat stimuleren onder de Joden, tussen christenen en Joden, en bij alle mensen die geven om pricipiŽle zaken van het geloof. Geschreven met  Shmuley's gebruikelijke openhartigheid, humor en toegankelijkheid, zal Kosher Jesus zeker het denken veranderen en open maken. Wat kun je nog meer vragen van een boek. (Alan Dershowitz, auteur van Trials van Sion)

Jarenlang heb ik gevraagd mijn vriend Shmuley dit boek te schrijven. Kosher Jezus is een van zijn belangrijkste, stof tot nadenken, en het stimuleren van boeken. Ik vier dit boek en het potentieel ervan om het dialoogvenster te provoceren en te verheffen onze hoge idealen van eenheid en begrip. - Cory A. Booker, burgemeester van Newark

Praten open en eerlijk over Jezus en hoe anderen bekijken hem kunnen alleen mensen bij elkaar te brengen. Dit boek is een must-read voor iedereen die bereid zijn om iets wagen uit hun comfort zone in hun reis naar echt begrip en vrede. - Glenn Beck, # 1 New York Times bestseller auteur en oprichter van GBTV.com


Over de auteur
Shmuley Boteach is een van 's werelds leidende relatie-experts wat betreft waarden en spiritualiteit. Hij is de auteur van zesentwintig boeken, die zijn vertaald in achttien talen, en zijn columns, en radio- en tv-optredens zijn vaste hoofdbestanddelen in de media over de hele wereld. Rabbi Shmuley heeft met vooraanstaande christelijke geleerden gedebatteerd en gesproken over Jezus en het christendom, reeds meer dan twintig jaar. 

En zijn columns over het jodendom en het christendom zijn verschenen in de Wall Street Journal, Jerusalem Post, Huffington Post, Washington Post, London Times, Guardian, en vele andere toonaangevende publicaties. Rabbi Shmuley werd door Newsweek magazine gezien als een cultureel fenomeen en als de meest beroemde rabbijn in Amerika. Hij wordt regelmatig genoemd als een van de tien meest invloedrijke rabbijnen in de Verenigde Staten. 

Rabbi Shmuley woont in Englewood, New Jersey, met zijn Australische vrouw Debbie. Ze hebben negen kinderen. 
Volg hem op Twitter: http://twitter.com/#!/RabbiShmuley 


Debat over Jezus tussen Dr. Michael Brown en Rabbi Shmuley Boteach

Rabbi Shmuley Boteach over Jezus (2 delen)
   Een debat tussen  and Rabbi Shmuley Boteach. De Rabbi spreekt op deze beide clips.
Deel 1 - De feiten over Jezus' veroordeling: www.youtube.com/watch?v=Km9Up16oa7A 
Deel 2 - De christelijke claims op Jezus: www.youtube.com/watch?v=y73_FQ2X56A 

Meer van het debat tussen Michael Brown vs Rabbi Shmuley Boteach (3 delen)
Deel 1 - Gezamenlijke grond: https://www.youtube.com/watch?v=fxpX1V-fYCU
Deel 2 - Gezamenlijke grond: https://www.youtube.com/watch?v=ld-PGgogh6w
Deel 3 - Wie doodde Jezus?: https://www.youtube.com/watch?v=CXNQng5mIA4

(De hele afspeellijst van 12 delen begint hier...)
 


Meer:

Rabbi Shmuley Boteach in het evolutiedebat

'Dawkins loog over afgang in evolutiedebat'
- www.katholieknieuwsblad.nl
In de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen speelt ook de evolutiekwestie weer op. Bestaat er enig hard bewijs dat nieuwe soorten uit evolutie kunnen ontstaan, en zo ja, is de theorie daarover een zuivere wetenschap zonder ideologische bijbedoelingen? Krijgen alternatieve theorieen wel een eerlijke kans? Is Amerika in academisch opzicht nog wel een vrij land?...............

Richard Dawkins geeft toe aan Intelligent Design > https://www.youtube.com/watch?v=BoncJBrrdQ8
Een korte video, waarin de 'grote' atheÔst Richard Dawkins ongemerkt toe redeneert naar Intelligent Design. Het mag van alles wezen, maar noem het niet GOD !!!


Lees ook het boek 'Steen door de ruit' van Bart Repko over de plaats die Israel in onze theologie heeft gekregen. Repko roept gelovigen op om, na vele eeuwen van zwijgzaamheid en onderdrukking van het Joodse volk, hun stem te verheffen. De Bijbelse opdracht verwoord in Jesaja 62 om niet te zwijgen 'om Sions wil', en om stenen op te ruimen, krijgt op de muur betekenis. Vele duizenden gelovigen wandelden inmiddels met hen mee.
Waar God uitroept: 'brandend van liefde neem ik het op voor Jeruzalem en Sion', wordt deze goddelijke passie voor IsraŽl door de kerk nauwelijks gedeeld. Tweeduizend jaar christendom maakte de kerk tot de aartsvijand van het Joodse volk. Gods volk. De kerk staat bij IsraŽl in het krijt.

www.vergadering.nu