www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu


DOELGERICHT LEVEN DAGBOEK
Rick Warren
ISBN 9789063534318
genaaide paperback, handzaam formaat
160 pag.
Prijs: EUR 9,95

Veertig dagen lang, iedere dag: extra tijd voor God. Je loopt het risico dat je leven totaal op z'n kop wordt gezet. Veertig dagen lang, elke dag een kernpunt van je geloofsrelatie met God. Lezen in de Bijbel. Bidden. Dit dagboek bevat de kernteksten en samenvattingen uit het boek Doelgericht Leven, en er is ruimte voor eigen notities.

Snel online bestellen

Nederlands Dagblad - 5 januari 2005 - Artikel: Amerikaans blad TIME positief over Warren

Nederlands Dagblad - 31 december 2004 - www.nd.nl

door Reina Wiskerke

Doelgericht Leven Dagboek

Al bij de eerste zin van de inleiding zwemt de lezer in een fuik waar hij maar moeilijk uit kan komen. ,,Voordat u geboren werd, stond dit moment van uw leven in Gods planning. Het is niet toevallig dat u ervoor gekozen hebt om 'Doelgericht Leven' te lezen. God verlangt ernaar dat u het leven ontdekt zoals Hij het geschapen heeft om te leven, hier op aarde, en voor altijd in de eeuwigheid." Afgezien van de theologische complicaties, klinkt zo'n zin pretentieus. Alsof het handzame dagboek eerder een notitieboek van de Amerikaanse voorganger Rick Warren op het niveau staat van de Bijbel. Gods woord is onmisbaar voor de eeuwigheid, een handboek niet. Analoog aan het eerder verschenen boek Doelgericht Leven wordt de lezer in veertig dagen door een aantal 'geloofsdoelen' geloodst. Wie nuchter omgaat met de geestelijke dwang in dit boek, kan een beter zicht krijgen op de kernvraag: waarvoor leef ik eigenlijk op aarde? Er is ruimte voor notities, maar die is voor zulke grote levensvragen erg beperkt. Dit dagboek kan er een zijn zoals een dagboek is bedoeld: als hulp bij het bijbellezen, in de relatie met God. Of iemands leven dan totaal op zijn kop is gezet, zoals wordt gesuggereerd, hangt gelukkig vooral af van de Heilige Geest. Dat geeft rust.


Boekrecensies:  Doelgericht leven | Doelgerichte gemeenten


www.vergadering.nu