www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

9 RECENSIES

DOELGERICHT LEVEN
Waarvoor leef ik eigenlijk hier op aarde?
Rick Warren
ISBN 9789063534134
paperback
352 pag.

Prijs: EUR 9,95

Wat is de drijvende kracht in úw kerk of gemeente? Dat kan van alles zijn: traditie, geld, programma's, persoonlijkheden, gebeurtenissen, gebouwen, zoekers.

Rick Warren heeft de vaste overtuiging dat een gemeente doelgericht moet zijn, geconcentreerd op de vijf nieuwtestamentische doeleinden die onze Heer Zelf aan zijn Gemeente gegeven heeft. Het Grote Gebod en de Grote Opdracht hebben niets van hun geldigheid verloren.
Doelgerichte Gemeente: zo heet het boek van Rick Warren, de voorganger van Saddleback Church in Orange County, California. Het doel van een plaatselijke kerk of gemeente is, zo zegt Warren, heel eenvoudig in vijf bijbelse principes uit te drukken. Geen nieuw Amerikaans 'merk' voor een kerk, geen slimme marktbenadering. Gewoon doen wat de Heer zegt, doelgericht werken volgens het Grote Gebod en de Grote Opdracht.
Dr. Rick Warren is de voorganger van Saddleback Church, Lake Forest, Orange County, in Zuid-Californië.
In een eenvoudige, maar doordachte en zeer inspirerende stijl weet Rick Warren leiders van kerken en gemeenten enthousiast te maken. Niet door een keuze voor of tegen bepaalde theologische modellen van gemeenteopbouw, maar door eenvoudigweg te vertellen wat hij gedaan heeft in zijn gemeente en waarom hij het zo gedaan heeft. Het gaat over doelstellingen, doelgroepen en een daarbij passende organisatie en leiderschapsstijl. Dit is méér dan een boek; dit is een gids die u tijdens een geestelijke reis van veertig dagen in staat zal stellen het antwoord op de belangrijkste levensvraag te ontdekken. Die vraag luidt: 'Waarom ben ik hier op aarde?' Aan het eind van deze reis zult u weten wat Gods doel met uw leven is en zult u het grotere plaatje kennen - u zult begrijpen hoe alle stukjes uit uw leven in elkaar passen.
Doelgericht Leven van Rick Warren is een ongelooflijk goed boek. Met een ongelooflijk lage prijs!

[ Klik hier voor de recensies van: Doelgericht leven - Dagboek ]


9. Reformatorisch Dagblad - 22 maart 2006

Doelgericht leven

Miljoenen mensen lazen het en gingen ermee aan de slag. ”Doelgericht leven” van Rick Warren is een theologische bestseller. En dat is op zich bijzonder. Warren neemt de lezer mee op een „persoonlijke geestelijke ontdekkingsreis” van veertig dagen. 

In die periode, zo belooft de schrijver, krijgt de lezer het antwoord op de belangrijkste vraag van het leven: „Waarom ben ik in ’s hemelsnaam op aarde?” Zijn boek is niet onomstreden. Ds. M. B. Gorsira, predikant van de vrije baptistengemeente in Delfzijl, schreef bijvoorbeeld: „Waar klinkt in ”Doelgericht leven” de oproep tot bekering? Waar wordt gesproken over het kruis? Waarom was dit kruis eigenlijk nodig? En is het werkelijk waar dat God glimlacht bij de geboorte van elk mens?” 

Rick Warren 
Rick Warren werd in San José in de Amerikaanse staat Californië geboren. Met zijn vrouw Kay en drie kinderen woont hij tegenwoordig in Trabuco Canyon in Californië. In 1980 stichtte hij er met zijn vrouw een heel nieuwe gemeente. Hij is nu baptistenvoorganger van Saddleback Valley Community Church. Inmiddels is ”Saddleback” een van de grootste kerken in de Verenigde Staten met gemiddeld 20.000 kerkbezoeken per weekeinde en 80.000 mensen die zich met deze kerk verbonden voelen. Een typerende uitspraak van Warren is: „Wij hebben het over de kerk als lichaam van Christus, maar we hebben de armen en de benen geamputeerd en alleen de mond is nog over.” 

Warrens is vooral bekend geworden met zijn boeken ”Doelgerichte gemeente” en ”Doelgericht leven”. Van dat laatste boek zijn wereldwijd meer dan 25 miljoen exemplaren verkocht. De omzet wordt gestimuleerd doordat in talloze gemeenten veertigdagencampagnes worden opgezet, waarbij de leden met elkaar het boek bestuderen en bediscussiëren. Het Amerikaanse weekblad Time omschreef Warren als de meest invloedrijke voorganger van de Verenigde Staten. Het echtpaar Warren geeft overigens 90 procent van de inkomsten aan goede doelen. 

Dr. Warren gaf college aan onder meer de universiteiten van Oxford en Cambridge en aan de University of Judaism in Los Angeles. Warren stelt dat hij theologie onderwijst zonder gebruik te maken van dogmatische termen en zelfs zonder zijn gehoor te vertellen dat het om theologie gaat. 

Warren is ook de stichter van Pastors.com, een internetgemeente die wereldwijd actief is en mensen wil toerusten.


8. Friesch Dagblad - 2 september 2005 - www.frieschdagblad.nl

‘Een boek dat me terugbracht bij God’ 

Het is na de bijbel het best verkochte christelijke boek van de laatste twee jaar: Doelgericht Leven van Rick Warren. Niet iedereen is er enthousiast over, maar voor ds Jurgen van den Herik uit Drachten betekende het boek een ommezwaai in zijn leven en predikantschap. 

Recensie door JURGEN VAN DEN HERIK 

Voor mij is Rick Warren een geweldige pastor geworden. Na een ingrijpende gebeurtenis in ons leven, het overlijden van ons lieve zoontje, was zijn boek Doelgerichte Gemeente het eerste theologische boek dat ik weer las. Mijn wereld lag op zijn kop en theologie bleek steeds maar niet in staat dat weer op zijn voeten te zetten. Van lieverlee probeerde ik weleens hier en daar wat te bladeren, als ik in een boekwinkel wat theologische titels tegenkwam, maar al snel werd dat weer weggelegd. Eigenaardig, hoezeer theologie niet in staat blijkt een mens als ik in een situatie van angst, boosheid en verdriet te bereiken. 

Ook de boeken van Rick Warren heb ik in eerste instantie weggelegd. Maar dat was vooral omdat het me te Amerikaans over kwam: ‘Our hamburgers are much bigger’, ,,Ja, ja, natuurlijk!’’ Pas toen ik begreep dat hij een baptistenpredikant is uit het zuiden van de Verenigde Staten en dat ik hem dat moest gunnen, werd hij plotseling mijn pastor. 

Ik las zijn boek - ik zal niet zeggen ademloos - maar met diepe zuchten; zuchten van opluchting. Wat een ruimte, wat een rust! En tegelijk: wat een beweging en een kracht. Dat je op deze manier óók tegen een gemeente aan kon kijken. 
Ik was daarom al snel enthousiast toen een tweede boek van hem in Nederland geïntroduceerd werd. Na Doelgerichte Gemeente verscheen Doelgericht Leven . Dat laatste boek is inmiddels een bestseller. Bij de introductie in Nederland sprak dr David Beer uit Engeland over dit project dat oorspronkelijk heet: 40 Days of Purpose. En dr Beer bleek als een nuchtere Engelsman helemaal niet zo onder de indruk van de Amerikaanse ‘walm’ uit het boek van Rick Warren. Integendeel. Toen verschillende van zijn gemeenteleden in Engeland aan dr Beer te kennen gaven dat hij niet moest denken dat zij een dergelijk dik boek van nota bene ,,zo’n Amerikaan’’ zouden gaan lezen, antwoordde hij dat hij dat nu juist wel dacht. En de manier waarop hij erover sprak, bood daartoe ook alle gelegenheid. Niet dogmatisch. Niet kort-door-de-bocht, maar open en ontspannen en met een zeker gevoel voor humor en understatement. 

Pluriform 
Dat bracht ons, die op die conferentie waren vanuit onze wijkgemeente Drachten-West, ertoe 40 Doelgerichte Dagen in onze wijk te introduceren. Een groot aantal gemeenteleden deed er vanaf april aan mee. Een groter aantal gemeenteleden ook niet. En dat is helemaal naar de aard en het karakter van onze wijkgemeente, die zeer pluriform is. Van vrijzinnig aan de ene kant tot evangelicaal aan de andere. 

Ik zal proberen aan te geven waarom dit boek mij zo heeft geraakt. De meeste mensen hebben moeite met ‘Dag 2’ in het boek. Degenen die niet hebben meegedaan, maar wel wat in het boek hebben geneusd, of iets van anderen erover hebben vernomen, hebben hier wellicht over gehoord. De inmiddels beruchte Dag 2 is één van de veertig dagen waaruit het project bestaat. In dit hoofdstuk wijst Rick Warren erop dat wat ons ook in ons leven overkomt aan mooie en aan verdrietige dingen, het overkomt ons niet toevallig. God heeft met alles wat gebeurt een bedoeling. 

Warren zegt dus nergens - hoewel sommigen dat er wel in lezen - dat God het kwade bedenkt, of ontwerpt, maar wel dat God niet alleen met het goede maar ook met het kwade in ons leven een bedoeling heeft. Ik zou dat een paar jaar geleden waarschijnlijk hebben afgewezen, omdat ik me niet kon voorstellen dat God met het kwaad dat een ánder overkwam, en dat zag ik gebeuren in vele gezinnen, iets voor kon hebben. Wélke bedoeling dan in Godsnaam? Maar toen ik zelf op de rand balanceerde en diep in de puree zat, bracht juist deze gedachte mij troost en rust. Ik durfde te geloven: het loopt God dus niet uit de hand. God heeft de dingen onder controle. 

Zondag 10 
En ik begon te herkennen waarom Zondag 10 van de Heidelbergse Catechismus zo’n troostrijke zondag is. Voor mij dan, in mijn situatie. Ik was niet, zoals het aanvoelde, onderworpen aan de luimen van een noodlot. God verloor nergens en nooit de grip op mijn bestaan. Regen en droogte, gezondheid en - in ons gezin nadrukkelijk de laatste jaren aanwezig: ziekte - overkwamen ons niet bij toeval. Mijn leven blijft onder Gods regie. Het gaat God niet ‘boven Zijn macht’. Hij zal alle dingen ‘doen meewerken ten goede’ (Romeinen 8:28). Mij werd dus duidelijk dat je juist mét Zondag 10 niet van de regen in de drup komt. Als je tenminste in de regen zit. Zolang alles lekker loopt en het geluk je toelacht is die belijdenis wellicht een verschrikking. Hoe kan God daarmee te maken willen hebben, met al dat lijden en verdriet in vele mensenlevens? Daar willen wij niet eens mee te maken hebben, immers? Maar als het eenmaal zover is, wat ik overigens niemand gun, ligt het plotseling toch heel anders. 

Doelgericht Leven bracht mij troostvol en met zachte hand terug bij de Bijbel, de belijdenis van de kerk, maar vooral bij God zelf. Maar ja, ik ben natuurlijk geen maatstaf. En het hoeft niet bij iedereen zo te gaan als bij mij. En ik besef dat ik ook nog moet uitkijken voor de suggestie dat mijn privé-situatie een argument wordt voor een theologische positie. Dat zou namelijk nogal manipulatief kunnen overkomen. 

Aan de andere kant besef ik dat veel mensen in dezelfde positie verkeren als ik. Wellicht kunnen sommigen van hen er wat aan hebben. Aan de troostende gedachte van die ‘omstreden’ Zondag 10. En aan die op gelijke wijze omstreden ‘Dag 2’ van de 40 Doelgerichte Dagen. 

Het verzet tegen Rick Warren is bij sommige mensen soms hevig. Ze vinden het boek te veel terug bij af. De spagaat waarin ik mij bevind is dat ik dat verzet wel herken. Ik zou dat een aantal jaren geleden ook hebben gesteund. Voor mij is het boek echter een stap vooruit. Dus ik kan me inleven in beide ‘kampen’. Over hoe te komen tot een gesprek, is een leerzame puzzel waarover ik me het komend seizoen maar eens nadrukkelijk achter de oren moet krabben. 

Ds Jurgen van den Herik is predikant van de protestantse wijkgemeente Drachten-West. 


7. Ellips - juni 2004

WAARVOOR LEEF IK EIGENLIJK HIER OP AARDE?

Rick Warren, Doelgericht leven: Waarvoor leef ik eigenlijk hier op aarde?
Boekrecensie door Dr. H. Bos
Een parel van een boek, dat ik nu bij mijn persoonlijke top 10 noteer. Dit boek is kostbaar en bepaald niet vanwege de zeer vriendelijke prijs. Een boek dat christenen en zij die zoekende zijn, niet mogen missen. Een boek met prachtige levenslessen. Het zet actief aan tot nadenken over jouw leven als christen, confronterend en ontdekkend. Rick Warren is een uitstekend didacticus en bijbelgetrouw christen. Hij heeft zijn boek in veertig hoofdstukken verdeeld, bedoeld om in veertig dagen te lezen en te overdenken.

De eerste week behandelt de vraag: 'Waarvoor ben ik in 's hemelsnaam op aarde?', gevolgd door de weekthema's: 'U bent bedoeld om God voldoening te geven', 'U bent geschapen om deel uit te maken van Gods gezin', 'U bent geschapen om op Christus te lijken' en 'U bent geschapen om God te dienen', Ook het slotthema 'U bent gemaakt voor een missie' vond ik vanuit 'mijn ruime evangelisatie ervaring geweldig inspirerend en origineel qua zienswijze.

Warren verstaat de kunst om je met regelmaat net even anders naar een bijbeltekst te laten kijken dan je bij oppervlakkige lezing doet. De lijn van dit boek is gericht op de praktijk van het christen-zijn. Warren schetst onze kleinheid als zondaars voor de Almachtige. Tegelijk maakt hij glashelder de rijkdom van ons doel en onze roeping in deze wereld. Absoluut geen vrijblijvend christendom. Een hoge roeping naar de gemeente en de wereld, getuigende van de overweldigende hoop die in ons is, door de genade en verlossing in Christus onze Here. Overgave aan God is geen passieve berusting en is niet weggelegd voor lafaards. Echt, dit boek heeft in die veertig dagen mij zo aan het denken gezet en het heeft me zo vaak de Schrift geopend op een verrassende wijze en maakte regelmatig zo'n diepe indruk op mij, dat het onuitwisbare invloed op mijn geloven en denken heeft.

Dit boek is een vreugde om te lezen. Het gaf me vele ontdekkende en ontroerende momenten waarin ik heel klein werd voor God, terwijl het me dichter bij God bracht. De gereformeerde dogmatiek zal zich niet in elk hoofdstuk van Warren herkennen, maar laat dat vooral een uitdaging mogen zijn. Inmiddels is al de tweede druk verschenen. Bij een derde druk zou ik liever de bijbeltekstverwijzingen in de leestekst vermeld zien in plaats van in het notenregister achterin. Een boek waar iedere christen er twee van mag aanschaffen: een om zelf te lezen en een om te schenken en door te geven. Voor € 9,95 een juweel van een boek voor een koopje.

6. Friesch Dagblad - 2 april 2004 - www.frieschdagblad.nl

‘Doelgerichte leven’ van Rick Warren: al 30.000 exemplaren verkocht 

Het christelijk leven samengevat in vijf doelen 

Het is al maanden het best verkochte christelijke boek: Doelgericht Leven van Rick Warren. Er gingen er in ons land inmiddels 30.000 exemplaren van over de toonbank. Het boek spreekt kerkelijken en niet-kerkelijken aan. Prof. dr Henk de Roest analyseert de theologie erachter. 

Recensie door HENK DE ROEST 

Mensen lijken vaak ‘zomaar’ te bestaan. Zij verrichten allerlei activiteiten, maken plannen, bereiden zich voor op nieuwe gebeurtenissen en laten de dingen komen zoals ze zijn. Er gebeurt van alles, maar er is geen koers. Geen richting of doel, waarnaar wordt gestreefd. Geen besef van waar het in het leven uiteindelijk om gaat. 
Soms komt de vraag naar de zin van het leven op, bij ingrijpende voorvallen bijvoorbeeld, of wanneer de vraag zich opdringt: is dit alles? Het gaat dan om de vraag naar de betekenis van het leven en misschien ook wel om de vraag naar de reden van het bestaan. Waartoe ben ik op aarde? Is het toeval of ben ik ‘bedacht’, uitgedacht met een reden? Ben ik gepland? 

In de nieuwste bestseller van de Amerikaanse voorganger Rick Warren, Doelgericht Leven , de Nederlandse vertaling van The Purpose Driven Life, wordt deze laatste vraag eenduidig beantwoord met ‘ja’. Alle kinderen zijn door God gepland en daarmee van tevoren met grote zorgvuldigheid bedacht. Omdat God, schrijft Warren, een God van liefde is. Omdat wij met het oog op de eeuwigheid zijn gemaakt, voegt hij er aan toe en het leven daartoe een tijdelijke opdracht vormt. 

De boeken van Rick Warren vormen een nieuw geluid binnen de evangelische beweging. Warren is stichter van de Saddleback Community Church in Mission Viejo, Californië. Een gemeente, die de afgelopen jaren een explosieve groei heeft laten zien. Op het eerste gezicht is er weinig verschil met Willow Creek en de andere vierhonderd megakerken. Maar de voorganger van Saddleback valt op, doordat zijn boeken geweldige oplagecijfers halen. Van zijn boek Doelgerichte gemeente , zoals de in mei verschenen Nederlandse vertaling luidt van The Purpose Driven Church, zijn meer dan een miljoen exemplaren verkocht in twintig verschillende talen en zijn laatste boek dat ik hier bespreek, staat nu al maanden boven aan de bestsellerlijst van de New York Times Book Review . 
In Nederland zijn er reeds 30.000 exemplaren van verkocht en van het origineel inmiddels meer dan vijf miljoen exemplaren. George Bush en zijn vrouw Laura zijn enthousiaste lezers van Warrens publicaties. Het tijdschrift USA Today noemt Warren in het nummer van juli 2003 de meest invloedrijke evangelist waar wij ooit van zullen horen. Rick Warren zegt in het bijbehorende artikel erop gericht te zijn om een ‘leger gelovigen’ op te bouwen: ,,Ik heb een doel. Het heet de wereld. Het hele evangelie voor de hele wereld.’’ 

Levensopdracht 
Hoe luidt volgens Warren de levensopdracht van een mens? Hij geeft een vijfvoudig antwoord. Ieder mens is bedoeld om God voldoening te geven. Dat is de eerste bestaansreden: ‘God glimlachte om uw geboorte. Hij wilde dat u zou leven en uw komst deed hem veel genoegen. U bent er voor zijn genoegen. Om Hem blij te maken. En Hij wil met u in gesprek zijn.’ 

De tweede reden is, dat ieder mens geschapen is om deel uit te maken van Gods geestelijke gezin. Waar je alleen lid van kunt worden, voegt Warren er aan toe, door binnen dat gezin wedergeboren te worden. Door te geloven in Jezus, gedoopt te worden, toe te treden tot een gemeentegezin en het leven met dit gezin te delen. 

Naast deze twee redenen voor elk individueel mensenleven geldt volgens Warren, dat ieder mens is geschapen om in zijn of haar persoonlijkheid en karakter op Christus te gaan lijken. In deze opdracht is groei mogelijk, juist door de moeilijkheden van het leven heen. Door te leren omgaan met existentiële problemen, maar ook door te leren verleidingen te weerstaan en te overwinnen. God geeft levenslessen. 

Het vierde oogmerk waarom een mens leeft, is God te dienen. Om een bijdrage te leveren, om iets aan het leven toe te voegen en daarbij is essentieel dat ieder mens gaat gebruiken wat God hem of haar heeft gegeven. Ten slotte, schrijft Warren, is ieder mens gemaakt voor een missie. God wil dat ieder mens met Hem meedoet door boodschapper van Christus te worden. Door nog één iemand voor Jezus te redden. Niets zal van grotere betekenis zijn voor de eeuwigheid dan dat. 

Ik geef deze uitvoerige beschrijving van het boek om aan te geven, dat het boek uitmunt in helderheid en geschreven is in een sterke, appellerende stijl. Indringend wordt aan de lezer een weg voorgetekend. In veertig korte hoofdstukken. 
Reeds op één van de eerste bladzijden wordt de lezer gevraagd om een handtekening te zetten, waarmee deze aangeeft de komende veertig dagen te willen gebruiken om ‘te ontdekken wat Gods doel met mijn leven is’. 

De lezer wordt bovendien dringend uitgenodigd het boek samen met iemand anders te lezen, teneinde deze veertigdaagse geestelijke reis samen door te maken. Het is hoogst noodzakelijk om met deze reis een begin te maken, zegt Warren, omdat alle mensen op een dag voor God zullen staan. De dag, waarop Hij de balans opmaakt van je leven en vraagt: ‘Wat heb je gedaan met mijn Zoon, Jezus Christus?’ en ‘Wat heb je gedaan met alles wat je van Mij hebt gekregen?’. 

Houvast 
Een doel geeft je leven bovendien betekenis, het vereenvoudigt je bestaan, geeft aan je leven houvast en richting en bepaalt je motivatie op een fundamentele manier. Je gaat leven met passie. Je ziet het leven als iets dat je wordt toevertrouwd en je weet ook dat het een beproeving is. Er gebeurt volgens Warren niets in het leven dat zonder betekenis is. Ook niet - voeg ik er aan toe - het lezen van zijn boek, en het kennisnemen van dit boek via deze recensie! 

Met deze laatste opmerking kom ik echter ook bij de gemengde gevoelens die ik bij deze benadering van het leven heb. Ik voel de hartstocht voor het evangelie en ik word geraakt door de bezieling die uit het boek spreekt. In het denken van Warren, evenals binnen de evangelische beweging als geheel (!) komt evenwel alle nadruk te liggen op de wilsbeslissing van de mens. 

Naar mijn inzicht hebben mensen als Luther en Calvijn, en ook later Karl Barth, hier met een beroep op Paulus’ brief aan de Romeinen anders gekozen. Zij spreken van een objectieve zekerheid van het heil, niet afhankelijk van mijn keuze, maar van Gods verkiezende liefde. Het gevaar van de omgekeerde benadering is een tweedeling tussen hen, die wedergeboren christenen zijn en hen die op zijn hoogst tweederangs christen zijn. We zien dit terugkomen in het punt, dat de notie van het verbond in Doelgericht Leven geen enkele rol speelt. 

In dit boek drijft het gemeentegezin van hen die voor Jezus hebben gekozen als een ark op de zondvloedwateren van de wereld. Tegelijkertijd merk ik dat ik het benauwd krijg van deze benadering. Ik vermoed, dat het komt door het zwaard dat boven het boek hangt. Wanneer een mens deze weg niet precies gaat op de manier die Rick Warren uittekent, verspeelt hij uiteindelijk het toegangsbewijs, het paspoort voor de eeuwigheid. In alle scherpte, dan opent zich de hel, door Warren in enkele regels geschilderd als ‘een voor eeuwig van God afgezonderd zijn’. 

Het probleem dat ik hiermee heb, is niet dat onze beslissingen geen gewicht in de schaal leggen, dat onze keuzes er voor God niet toe doen. Er is een bijbelse lijn, waarin gesproken wordt over het oordeel Gods. Een doorlichting van het leven. Ook de geloofsbeslissing doet er daarbij toe. Tegelijk lees ik in de bijbel dat het er ook op aankomt hoe een mens leeft. Hoe een mens reageert op een mens, die laat blijken: ‘ik heb je nodig. Wil je mij bijstaan?’ (Matteüs 25). Er zal barmhartigheid geschieden aan hen die barmhartigheid bewezen hebben. 

Ook is het de overtuiging van de Schrift, dat er recht zal worden gesproken over een wereld die vol is van onrecht. Van de aarde klinkt een roep over het onrecht dat op aarde heerst. Bij Warren kom ik deze profetische prediking niet tegen. En daar komt nog iets bij. Ik weet niet precies hoe er in het eindgericht wordt geoordeeld. Welke vragen daar worden gesteld. Ik denk wel, dat mens voor mens met Gods heilige liefde worden doorgrond en doorgelicht. En dat het tot veroordeling en beschaming kan leiden. Mij dunkt dat de boodschap van Jezus, de door Hem verkondigde wil van God, echter de universele maatstaf is voor dit oordeel. Ik kan het richtend handelen van God enkel betrekken op de persoon van Jezus. Aan Hem heeft God het oordeel gegeven. En Zijn wil is: leven! 

Gevaarlijk onbijbels is het om te spreken over het oordeel buiten deze rechter, buiten Christus om. De rechter die oordeelt, is degene die zich liet dopen door Johannes, die wenend te vinden was bij het graf van Lazarus, die de man genas die al 38 jaar ziek was, die de boze geesten uitdreef, die met innerlijke ontferming bewogen was bij het zien van de menigte mensen. De rechter is degene die gekruisigd werd en opgewekt ten derde dage. Natuurlijk schenkt de relatie tot Hem doel en richting aan het leven! Het motiveert mij ten zeerste. Ik word er echter niet benauwd van, maar weet mij in de ruimte van het heil gezet. 

Vijfvoudig doel 
Rick Warren prent het de lezer in: het leven heeft een vijfvoudig doel. Accepteer deze doelen, want anders verspeel je de eeuwigheid. Het leven wordt daarmee onder een grote spanning gezet. De toewijding aan Christus geeft aan het leven een krachtige dynamiek. Geloofsversterking, geestelijke vernieuwing en getuigend leven worden nauw op elkaar betrokken. Warren schrijft ook prachtig over vriendschap met God en het op Christus gaan lijken. Toch houd ik ambivalenties, die vooral voortkomen uit Warrens nauwkeurige weergave van het gericht dat de wereld wacht. En zijn overtuiging dat er maar één weg is: de door hem uit de Schrift gereconstrueerde weg. 

Ik acht de ruimte van het heil-in-Christus groter en merk, dat ik in de ontmoeting met Hem altijd kan opademen. 
Prof. dr H.P. de Roest is kerkelijk hoogleraar praktische theologie aan de universiteit Leiden. 


5. Oogst - maart 2004

Doelgericht leven

Vorig jaar ontving ik van een goede kennis uit Amerika een prachtig boek: The purpose driven live - Doelgericht Leven - van Rick Warren. Het was een grote zegen voor mij in mijn dagelijkse tijd met God en ik ben dan ook erg blij dat dit boek in het Nederlands verschenen is.

Het boek is niet geschreven om in één keer uit te lezen, maar dagelijks te gebruiken in de stille tijd, één hoofdstuk per dag, veertig dagen lang. Het zijn geen korte stukjes voor een meditatie van tien minuten, maar flinke hoofdstukken waar toch wel een uur voor moet worden ingeruimd om het te overdenken en te verwerken. De hoofdstukken zijn er op gericht om naderhand samen met een ander over door te praten en te bidden. Een goede zaak in deze tijd van individualisering.

Het boek bepaalt ons erbij waar het in het leven voor de christen om moet gaan. Waar leven wij voor. Wat is ons doel? Hoe leven we met God en met elkaar. Het is sterk op gemeenschap gericht. Het daagt onze cultuur uit, waarin alles consumptief, egocentrisch en aards gericht is. Het is een indringende poging het leven weer in het juiste perspectief te krijgen: een eeuwigheidperspectief, Gods perspectief.

Het boek lijkt een hype te worden, maar ik denk dat het een gezonde hype is en ik hoop dat het in veel levens blijvende resultaten mag geven. Het is een mooie uitgave en gelukkig ook nog betaalbaar.


4. Nederlands Dagblad - www.nd.nl - 13 februari 2004
Een christen moet juist minder doen

Doelgericht leven. Waarom leven wij hier eigenlijk op aarde?
Rick Warren. Uitg. Medema Vaassen, 2003; 351 blz., € 9,95

DOOR GERALD BRUINS

De titel van het nieuwste boek van Rick Warren, voorganger van de snel groeiende gemeente van Saddleback in Californië, roept in eerste instantie weerzin op. Doelgericht leven. Waarom leef ik eigenlijk hier op aarde? Het is toch niet wéér zo'n Amerikaans boek waarin je het van
gelovige krullenjongen tot geloofsheld schopt, als je maar vasthoudend Gods (lees: je eigen) doelen najaagt. Toch niet wéér een pleidooi voor een onbeperkt streven naar succes, waarin God alles goedvindt, als jij je
maar tot het uiterste inspant!

Niets is minder waar. Warren is wars van consumerende christenen, die het geloof gebruiken om zichzelf op te werken, maar geen oog hebben voor de naaste. Bij hem geen happy clappy christendom. Integendeel. Meteen al op de eerste bladzijde maakt hij duidelijk dat God op de eerste plaats staat. 'Het gaat niet om u', is een krachtige openingszin voor een christelijk boek.

Warren maakt korte metten met (christelijke) zelfhulpboeken die het pad naar aards succes plaveien. Succesvol zijn is volgens hem absoluut niet hetzelfde als het verwezenlijken van je levensdoel. "U zou al uw persoonlijke doelen kunnen verwezenlijken en naar de normen van de wereld ongekend succesvol kunnen zijn, en toch het doel kunnen mislopen waarvoor God u heeft geschapen."
De auteur pleit ervoor niet nog meer activiteiten te proppen in een toch al afgeladen agenda. Hij vindt dat een christen juist minder moet doen door zich te richten op het doel waarvoor God hem heeft geschapen. Deze boodschap werkt als een warme douche, ontspannend dus. Gelukkig, het hangt niet van ons af, maar van God, denk je bij lezing van het grootste gedeelte van het boek.

Warren draait de rollen om: het gaat er niet om dat een christen met behulp van God zijn doelen behaalt, maar dat hij zich door God laat gebruiken voor diens doelen. De voorganger heeft er vijf uit de Bijbel opgediept:
God voldoening geven, deel uitmaken van Gods gezin, op Christus gaan lijken, God dienen en leven met een missie.

Er staan in het boek veel wijze woorden over deze doelen. Niet dat ze echt nieuw zijn. Warren doet nogal eens een beroep op het gedachtegoed van onder meer C.S. Lewis en de opwekkingspredikers, maar hij weet zijn bij elkaar gelezen en geleefde inzichten keurig op een rijtje te zetten en slim te presenteren. De lezer wordt meegenomen op een reis van veertig dagen waarbij alle doelen uitgebreid aan de orde komen. Zo is dit veelomvattende, confronterende en daardoor vermoeiende boek te behappen.

Leerzaam is wat Warren schrijft over aanbidding. Het gaat niet om een devoot lied in een dienst, maar om een stijl die heel het leven doortrekt. We mogen leven in overgave aan God, waarbij ook de dagelijkse bezigheden, mits toegewijd aan God, bewijzen van aanbidding zijn. Het is sterk om het leven met God niet te versmallen tot een moment van stille tijd op een dag.

De auteur is geen voorstander van een fluwelen aanpak. Christenen die van gemeente naar gemeente overstappen, wijst hij terecht met de opmerking dat zij gemaakt zijn om de gemeente te dienen en niet andersom. En als een gelovige bij aanbidding niets ervaart, dan is het een kwestie van doorgaan, want het gaat om Gods voldoening en niet om de onze. Zelfs genieten en plezier maken zijn bij Warren onderhorig aan Gods doelen met ons leven. Lezenswaard zijn de suggesties die hij aanreikt voor een goede meditatie. Ook de handreikingen om te groeien in geloof door verleidingen te weerstaan, getuigen van een goed inzicht in de psyche van een gelovige. Dat geldt evenzeer van zijn uiteenzetting van de functie van tegenslagen en pijn in het leven van een gelovige.

Gaventesten
Minder uit de verf komt het ontdekken van gaven en talenten in het gedeelte over het dienen van God. De voorganger uit Saddleback komt niet veel verder dan het onderzoeken van aanleg en vermogens, onder meer door na te denken over waar je hart(stocht) ligt en waarmee je ervaring hebt opgedaan. Terzijde betwijfelt hij het nut van de vele gaventesten die er zijn. Ze gaan eraan voorbij dat we uniek zijn en in de Bijbel staan geen vaste definities van geestelijke gaven, luidt zijn kritiek. Logisch dat uit deze gedachtegang slechts wat algemene opmerkingen voortvloeien. De oproep om niet minder óver jezelf, maar minder áán jezelf te denken, in het voordeel van je naaste een weerkerend thema is wel weer het overdenken waard.

Als je 35 dagen met het boek geworsteld hebt, kom je eindelijk bij de ontknoping: het doel waarvoor we eigenlijk op aarde zijn, zeg maar onze missie. Die is volgens Warren dat we God bekendmaken bij de mensen. Hier ligt de grote teleurstelling van het boek. Niet dat de missie verkeerd is integendeel, ze is bijbels , wel de wijze waarop Warren de lezers opdraagt ermee om te gaan. De warme douche wordt langzaam kouder. De opmerking dat we verplicht zijn deze missie uit te voeren, omdat we anders God ongehoorzaam zijn, is nog wel te verteren, maar komt al beklemmend over. Over de schreef gaat Warren als hij ons verantwoordelijk houdt voor de niet gelovigen uit onze omgeving. "De Bijbel zegt: 'Als ( ... ) gij niet spreekt om de goddeloze voor zijn goddeloze weg te waarschuwen ten einde hem in leven te behouden, dan zal die goddeloze in zijn eigen ongerechtigheid sterven, maar van zijn bloed zal Ik u rekenschap vragen'. U bent de enige christen die sommige mensen ooit zullen kennen, en uw missie bestaat eruit deze mensen over Jezus te vertellen."

Warren gebruikt hier de Bijbel selectief, waar hij zich overigens wel eens vaker schuldig aan maakt. In het door hem aangehaalde bijbelvers (Ezechiël 3:18) wordt de profeet aangesproken op zijn opdracht om de Israëlieten te wijzen op het rechte pad. De vraag is of je zo'n vers zo maar op ons van toepassing mag verklaren. Als je de Grote Opdracht zo presenteert, kom je uiteindelijk uit bij... jezelf. De volle verantwoordelijkheid voor het heil wordt bij de mens gelegd.

Natuurlijk hebben wij de opdracht anderen van God te vertellen, maar altijd vanuit het vertrouwen dat God de zijnen heus wel weet te bereiken. Of moeten we Warrens betoog zo begrijpen dat we verslagen zijn door de omvang van onze taak, zodat we het zelf niet meer kunnen en Gods kracht vervullen in ... zwakheid? Dan is Warrens boek een prima aansporing om je bewust te worden van Gods doelen met jouw leven.


Lees het artikel in het Nederlands Dagblad (6-2-2004): Bestseller VS ook in Nederland populair


3. CV-Koers - februari 2004

Boekrecensie door Aad Kamsteeg

Ik ken een plaatselijke gereformeerde kerk die deze maand concreet aan het werk gaat met het boek Doelgericht leven van Rick Warren. Warren is voorganger van de snel gegroeide gemeente van Saddleback in Californië. Hij werd bekend door zijn eerdere publicatie Doelgerichte gemeente. Nederlandse kerken doen bij hun gemeentegroei al hun winst met de door Willow Creek en Redeemer aangedragen principes en methoden, en Saddleback lijkt zich daar nu bij te voegen.

Neem nu die gereformeerde kerk. Eind februari, veertig dagen voor Pasen, van oudsher in de kerk een tijd van bezinning, begint men er onder het thema ‘discipelschap’ met een gemeentebreed project. Gemeenteleden worden uitgenodigd elke dag een van de veertig hoofdstukjes uit Warrens boek te lezen, het aangegeven bijbelvers uit het hoofd te leren en na te denken over de gestelde vraag. Aanbevolen wordt op de huiskring of bijbelgroep over persoonlijke ervaringen door te praten.

Intussen zal in zes kerkdiensten worden ingegaan op de zes thema’s van Doelgericht leven: 1) Waarvoor ben ik in hemelsnaam op aarde? 2) U bent bedoeld om God voldoening te geven, 3) U bent geschapen om deel uit te maken van Gods gezin, 4) om op Christus te lijken, 5) God te dienen, terwijl u 6) gemaakt bent voor een missie. Voorts wordt in die kerk de mogelijkheid opengesteld om onder andere via e-mail pastorale hulp te krijgen. 

Warren is niet bescheiden in wat hij beoogt. Hij schrijft dat de lezer van zijn (werk)boek aan het eind van de reis zal weten wat Gods doel met zijn leven is, sterker, hoe alle stukjes van zijn leven in elkaar passen. En nog sterker: Zoals dat vroeger steeds in perioden van veertig dagen gebeurde bij Noach, Mozes, David, Elia en anderen, ,,zullen de komende veertig dagen ook uw leven totaal veranderen’’. Mijn vraag is dan: Wat als dat niet gebeurt? Is het mogelijk dat sommige vragen over mijn leven pas in de hemel worden beantwoord? En kunnen er ook meer factoren zijn die ‘totale verandering’ verhinderen?

Veel spreekt aan in Warrens tweede boek. Dat geldt bijvoorbeeld zijn inzet dat wij bij God moeten beginnen om te weten te komen waarom wij op aarde zijn. Terwijl wij God graag willen gebruiken voor onze doelen, vraagt Hij juist ons te laten gebruiken voor Zijn doelen. Tegelijk heb ik de indruk dat Warren zijn betoog ook wel eens baseert op los gebruik van teksten, zonder hun betekenis te laten afhangen van het kader waarin zij staan. Het is, kortom, zinvol na die veertig dagen nog eens bij die gereformeerde kerk te informeren.


2. Friesch Dagblad - 29 januari 2004 - www.frieschdagblad.nl

Al 8000 exemplaren verkocht van ‘Doelgericht Leven’

Een ‘anti-zelfhulp’ bestseller 

Recensie door LODEWIJK BORN 

Leeuwarden - Een boek voor nog geen tien euro op de markt brengen, terwijl het eigenlijk nauwelijks kan voor die prijs. Die gok nam Uitgeverij Medema uit Vaassen met het nieuwe boek van Rick Warren, Doelgericht Leven , de vertaling van The Purpose Driven Life.

Op 18 december kwam het boek uit en inmiddels zijn er – in vier weken tijd – 8000 exemplaren van verkocht. Volgende week komt er een tweede druk uit van 6000. Het is daarmee het snelst verkochte boek bij Medema ooit. 
Dat Nederland voor een goede verkoop zou kunnen zorgen, leek gezien de voorgeschiedenis mogelijk. In de Verenigde Staten is het boek een bestseller met meer dan tien miljoen verkochte exemplaren. Daarmee piekte het boek aan de top van de lijsten van de meest verkochte boeken van onder andere New York Times, Amazon.com en USA Today . 
Doelgericht Leven is het vervolg op Doelgerichte Gemeente . De auteur, Warren, is voorganger van de Saddleback Church in Zuid-Californië. Wat in 1980 nog een bijbelstudiegroep was, is nu uitgegroeid tot een kerk met 15.000 actieve leden. Daarmee past Saddleback in het rijtje van megakerken waarvan Willow Creek Community Church in Chicago een ander bekend voorbeeld is.

Het boek draait om de vraag: ‘Waarom ben ik op aarde?’ In zijn boek geeft Warren antwoorden op deze en andere levensvragen, aldus uitgever Henk Medema. ,,Het boek stelt eenvoudig, indringend en effectief de belangrijkste issues uit een mensenleven aan de orde’’. 

Al ver voor de verschijning kreeg Medema vragen over het boek, waarvan nu blijkt dat het ook gekocht wordt door ,,een volstrekt buitenkerkelijk publiek, zoals dat ook gebeurd is in de Verenigde Staten’’. Medema: ,,Het is een boek dat de basiselementen van het christelijk geloof in begrijpelijke taal uitlegt’’. 

In Duitsland verscheen Doelgericht Leven in de tweede week van november. Daar werden er in vier weken tijd 13.000 stuks verkocht. 

Nieuwe beweging 
In mei vorig jaar kwam bij Medema al het boek Doelgerichte Gemeente uit, waarvan er binnen vijf maanden meer dan 4500 exemplaren over de toonbank gingen. Eind september werd op De Betteld in Zelhem een conferentie gehouden rondom de introductie van het boek waar meer dan zevenhonderd deelnemers waren. 
Warren zelf zegt in interviews dat zijn boek Doelgericht Leven ,,geen succesformule, maar een nieuwe beweging is’’. ,,Een doelgerichte gemeente bestaat uit doelgerichte mensen. Het is een concept dat door individuen, maar ook door een hele kerk gebruikt kan worden.’’ 

Nadat The Purpose Driven Life in 2002 in de VS verscheen, is daar een zesweekse ‘40 Days of Purpose-campagne’ gestart. In iedere deelnemende kerk houdt de voorganger iedere week een preek over een deel van het boek, en gemeenteleden worden aangemoedigd om veertig dagen lang elke dag een hoofdstuk te lezen. In de VS deden in 2003 zesduizend gemeenten mee. Dit jaar komen daar nog eens 14.500 bij. 

Ook in Nederland komt een nationale campagne, waarvoor inmiddels een team is gevormd. Er is een Stichting Doelgerichte Gemeente opgericht. Hierin zitten twee voorgangers die al werken met het gemeente-opbouwmodel: Richard Klomp (Rafaël-gemeente Amersfoort) en Bram Meulenberg (De Stek in Katwijk). 

Uitgeverij Medema heeft twee websites geopend: www.doelgerichtegemeente.nl en www.doelgerichtleven.nl. Hier staan links op naar andere vernieuwingsbewegingen zoals Agapé en het Evangelisch Werkverband in de Protestantse Kerk in Nederland. 

De Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) gaan Doelgericht Gemeente gebruiken via het gemeenteopbouwplan ‘We Build People’ . 

In Fryslân is Evangelische Gemeente de Salvator in Leeuwarden bezig via het concept. In Sneek werkt de Evangelische Gemeenschap Sneek met het boek, evenals bijvoorbeeld de Noorderwijk en Zuiderwijk van hervormd/gereformeerd Sneek. 

Op 19 en 20 maart 2004 is er een conferentie over het boek Doelgericht Leven. ,,Gedurende die conferentie zullen alle materialen, nodig voor de actie ‘40 Doelgerichte dagen’, beschikbaar zijn, inclusief het promotiemateriaal om gemeenteleden enthousiast te maken voor deze actie’’, aldus Eugene Poppe, voorzitter van de Kerngroep Doelgerichte Gemeente. 

De campagne ‘40 Doelgerichte Dagen’ heeft overigens niets met de lijdenstijd te maken. De naam van de campagne is ontleend aan het feit dat het boek Doelgericht Leven veertig hoofdstukken omvat en het getal 40 in de bijbel een bijzondere betekenis heeft. 


1. Het Zoeklicht - www.zoeklicht.nl - 10 januari 2004

Doelgericht leven

De Amerikaanse dominee, Dr. Rick Warren, maakte wereldwijd grote indruk met zijn boek
`Doelgerichte Gemeente`, waarin hij de bijbelse principes uiteenzet volgens welke zijn groeiende kerk werkt. `Kenmerk voor leven is groei`, zegt hij, daarom moet een levende gemeente ook groeien. Is er geen groei dan is er geen leven. Zijn kerk groeide van vier personen naar megakerken van tienduizenden actieve leden. Datzelfde principe "waar leven is, is groei" geldt ook voor het persoonlijk geestelijk leven. Daarom zijn tweede boek: "Doelgericht leven`. Elke bladzijde van dit boek vraagt als vanzelfsprekend naar een zelfonderzoek: waar heb ik dit principe in mijn leven toegepast, of juist nagelaten? Het zijn bijbelse principes, die alles te maken hebben met de keuzes die een mens in zijn leven maakt. `Als we ons niet aan God overgeven, dan geven we ons wel over aan de opvattingen of verwachtingen van anderen, aan geld, aan wrok, aan angst, aan trots, aan onze lustgevoelens of ons ego. We zijn gemaakt om God te aanbidden en als we Hem niet aanbidden, dan creëren we andere dingen (afgoden) om ons leven aan te geven. Het staat u vrij om te kiezen waar u zich aan overgeeft, maar u kunt niet kiezen voor consequenties die uw keuze heeft' (pag. 85). De Gemeente van Christus is de plaats waar gelovigen een doelgericht leven kunnen leiden. Velen vallen omdat ze zich van het Lichaam (de gemeente) hebben losgemaakt, zich hebben afgezonderd van Gods gezin en geen verantwoording afleggen tegenover geestelijke leiders`.
Een rijk boek met enorm veel praktische geestelijke lessen. Van harte aanbevolen.Boekrecensies:  Doelgericht leven | Doelgerichte gemeenten


Doelgerichte gemeente in Dordrecht - Lees de evaluatie van een geslaagd project

www.vergadering.nu