De Leesmap

EO-Jongerendag 2003

  

[ 20 basisvragen | Megastudie | Jongerendag 2003 | Ronduit 2002 | Ronduit 2003 ]


Willem Ouweneel over de vervulling met de Heilige Geest

Bekijk de video van de toespraak | Luister of download het mp3 bestand (25 min)

Hieronder staat de samengevatte toespraak zoals deze te lezen was op de Ronduit-site:

Hier staat een cylinder met water. Het is net een mens. Hij lijkt wel wat op een gelovig mens. Er zit heel wat troep in dat ding. Wil je een relatie met Jezus?

Als je daar ‘Ja’ op zegt, gaan we nu een stap verder.

1. Jezus is je Heer 

Het draait in je geloof niet alleen om de vraag ‘Hoe kom ik in de hemel?’ 
Daar denk je niet aan als je jong bent. Je moet Jezus niet alleen zien als Verlosser, maar ook als de Heer die je wilt dienen. Je wilt Hem dienen vanwege alles wat Hij is als persoon. Je gaat van Hem houden. ‘Daar ga ik voor’, zeg je over Hem. Aan Hem wil je je leven toewijden. Alleen als je Hem wilt kennen als Heer, dan ga je ontdekken dat je daar niet de kracht voor hebt. Hij is niet slechts je Verlosser en Heer, maar de Heilige Geest 
moet je kracht worden. Veel christenen hebben weinig kracht in hun leven, omdat er teveel troep in hen zit.

2. De Geest is je Kracht

Veel christenen zijn al tevreden, als ze naar de hemel gaan. Maar het is veel belangrijker hoe je de aarde doorkomt. Op aarde ben je soms slap. Hoe wordt dan de kracht van Christus zichtbaar in je? Als je vol raakt van Christus, dan is dat de kracht van de Heilige Geest. 

3. Bekering en vervulling zijn nodig

Eerst moet die troep uit je leven. Je redt het niet door te zeggen, dat je 
je hart al lang geleden aan Jezus hebt gegeven. Het is belangrijk hoe je 
relatie met Hem nu is.

4. Onbeleden zonden

Er kan nog steeds troep in je leven zijn: onbeleden zonden. En je dan maar afvragen waarom er zo weinig kracht van je uitgaat. Als je die niet eerst opruimt, kómt er geen kracht.

5. Zondige bindingen

Er zijn ook zonden die je wel belijdt, maar die je toch elke dag opnieuw begaat. Een zondige binding, noemen we dat. Je zit nog gebonden aan je zonde. Zolang die binding niet ophoudt, kan Gods kracht niet komen. Dat betekent niet dat je eerst volmaakt moet worden. Als de kracht van de Heilige Geest komt, helpt Hij jou die troep weghalen.

6. Verkeerde contacten

Je kunt ook last hebben van verkeerde contacten: occulte dingen, plaatsen waar je steeds naartoe wordt gezogen. Als de kracht van de Heilige Geest je te hulp komt, dan gaan de verkeerde contacten ook voorbij. 

7. Wrok en bitterheid

Zonden, die andere mensen jou hebben aangedaan, kunnen je relatie met God in de weg staan. Wrok en bitterheid hebben bezit genomen van je hart. Je komt er maar niet vanaf: wrok vreet aan jou, niet aan de daders. 


Wat kun je doen om vol te worden van de Heilige Geest?

1. Je moet breken met blokkades. Maak ernst maken met die verkeerde bindingen, laat ze verdwijnen. 

2. Erom bidden: Luk. 11: 13. De vader in de hemel geeft de Heilige Geest aan wie Hem erom bidden. Wij gaan straks bidden om de vervulling met de Heilige Geest. Wij gaan samen de Vader vragen om de Heilige Geest. Geloof je dat? Veel christenen moeten nog leren bidden. Bidden is niet het opzeggen van een verlanglijstje. Het betekent gesprek, intimiteit met God, gemeenschap. Je mag Hem alles vertellen wat je bezighoudt. Bidden is: leren luisteren naar wat Hij zegt, in je hart, door Bijbelteksten. Leren luisteren naar de stem van de Here Jezus.

Dan word je steeds verder gevuld.

3. Bijbellezen. Niet maar een stukje, maar voortdurend, op je knieën. Zeg tegen Hem: ‘Ik wil luisteren naar wat U door uw Woord aan mij gaat zeggen, nu op dit moment. Wat me kan troosten, of wat me kan corrigeren’. Dan word je vol van de Heilige Geest. 

4. Geestvervulde prediking.

Zoek plekken op waar de Heilige Geest werkt. 
God de Heilige Geest woont in dit gebouw. Dit gebouw is geheiligd in de naam van Jezus. Gods heerlijkheid is op deze plaats. De Geest wil binnenkomen in het leven van elk jong mens die zijn hart voor Hem openstelt. Blijf bidden voor je voorgangers dat ze met de Gods Geest vervuld mogen worden. Probeer hen niet te kritiseren, maar blijf bidden voor hen. 

Wanneer ben je vol van de Heilige Geest?

1. De 'vrucht van de Geest' (Gal. 5: 22) moet zichtbaar worden. De liefde van Christus moet in je leven komen. Het is goed als je veel liefde gaat uitstralen, net als Jezus. De goedheid en vriendelijkheid van Jezus komt in je. Dan sta je pas echt voor verrassingen. Je gaat op Jezus lijken. Dat zie je niet zelf, maar anderen wel.

2. Je gaat getuigen naar niet-christenen. Getuigen lukt alleen als de Geest het woord neemt. Dan ondervind je wat Jezus voor je betekent. 

3. Profeteren. Als je Jezus’ stem gaat horen, dan zijn daar ook dingen bij voor anderen. Daardoor ga je naar anderen toe. Dat komt ook door de Heilige Geest. Je mag iets doorgeven aan anderen van Jezus.

4. Je leert aanbidden, zegt Ef. 5:18-20. Echte aanbidding ontstaat als het gaat overlopen in je leven. Stromen van levend water gaan uit je stromen. Je gaat andere mensen zegenen met wat jij hebt gekregen. Aanbidding is niet: een popconcert. Het komt van binnenuit, uit je tenen. Het is alsof je wordt opgetild naar de hemel toe, alsof je de troon van God nadert. Als je zo vol wordt van de Heilige Geest denk je niet aan de vervulling, je denkt aan HEM. 

We gaan er nu om bidden.

We gaan iets geweldigs vragen.
Verwacht grote dingen van God.

Bid in je hart:

Heer Jezus Christus, kom met Uw Geest op deze jonge mensen. Heer, U kent hun hart. U weet of ze ’t menen. We verwachten de vervulling met uw Heilige Geest. Breek onbeleden zonden en andere belemmeringen weg. Zorg dat de blokkades wegvallen, zodat U hen kunt vullen. Kom, Here Jezus, kom Heilige Geest, vul ze met Uw kracht, om zelf werk te maken van de blokkades in hun leven. Kom met Uw genezende kracht, raak hen aan, dat ze genezing mogen vinden. Laten er duizenden jonge mensen gaan getuigen, Here Jezus, van Uw grootheid. Want er zijn miljoenen jongeren die U nog niet kennen. Vul ze met Uw kracht om te profeteren, om Uw stem te leren verstaan. Laten ze ook leren door te geven, zodat ze getuigen gaan worden. Laten ze gaan aanbidden. Wij aanbidden U, wij loven Uw machtige naam, U, de Heer van deze wereld, van de levens van deze jonge mensen. Vul ze met uw blijdschap. Geprezen is Uw naam.


De Leesmap-index


 
www.vergadering.nu