www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu

Meer links:

14-12-2004 - RD - Vragen bij samenkomsten gebedsgenezing + ingezonden
13-12-2004 - RD - Wijze kerkenraad integreert gebedsgenezing
09-12-2004 - RD - Gebedsgenezing niet onbijbels
04-12-2004 - RD - Publiekstrekker in hervormd Stolwijk + ingezonden

Reformatorisch Dagblad - 4 december 2004

Publiekstrekker in hervormd Stolwijk 
„Nigeriaanse evangelist Emenike maakt tijdens genezingscampagne pastorale brokken” 
Eunice Hoekman-van Stuijvenberg

STOLWIJK - Al een maandlang stroomt de hervormde kerk van Stolwijk avond aan avond vol met belangstellenden, nieuwsgierigen, zieken. Ze hangen aan de lippen van Victor Emenike, de Nigeriaanse evangelist die na zijn preek zieke mensen naar voren roept. „God wil dat je in een perfect lichaam leeft.” 

Victor en Judith Emenike zijn de oprichters van It Is Easy Ministries, een rondreizende wereldwijde bediening. Op hun website staat: „Tijdens hun wereldreizen bevestigt God elke keer weer Zijn Woord met wonderen en tekenen. Tumoren verdwijnen, benen groeien aan, mensen zonder trommelvlies kunnen weer horen, een jongen begint te zien door een glazen oog.” Het echtpaar was begin november in Nederland voor een vierdaagse genezingscampagne in Rijswijk. Judith Emenike, een Duitse, sprak ook in Stolwijk tijdens een tweedaagse vrouwenconferentie. Dat sloeg zo in, dat zij en haar man, die ook naar Stolwijk kwam, besloten om langer te blijven. „We hoorden dat er iets van een opwekking gaande was”, vertellen Hans en Ada Nieuwland uit Emmeloord. Samen met hun zoontje David zitten ze in een van de voorste kerkbanken van de hervormde kerk in Stolwijk. 

Ada heeft een hekel aan kritiek van mensen die niet weten waar ze over praten. „We willen zelf proeven wat hier gebeurt.” Ze geeft gehoor aan de oproep van ”pastor Victor”: „Als u ziek bent en u wilt dat God iets wonderlijks voor u doet: kom naar voren. We gaan samen met u bidden.” Een lied klinkt op: „Vader, ga genezend rond. Heel hen die verwond op Uw liefde wachten. Vader, u kunt ons genezen.” Ada is zwanger en heeft bekkenklachten. Ze gaat, samen met nog enkele tientallen aanwezigen. Een oudere man in een donkerblauwe jas stapt langzaam maar resoluut uit zijn bank. Een kleine vrouw met een hoofddoek wordt geholpen door twee anderen. „Leg uw hand op de plek waar u problemen heeft”, zegt Emenike. De mensen, om hem heen gegroepeerd, gehoorzamen. Kerkenraadsleden vormen een halve cirkel achter hen. Ze heffen zegenend hun handen op. Zachtjes prevelend, nu en dan zijn stem verheffend, bidt Emenike voor ieder persoonlijk. Op de achtergrond speelt zachte muziek. 

De oproep om naar voren te komen, volgt na een samenkomst van ongeveer tweeënhalf uur. Emenike koos als thema voor deze avond ”U bent het licht der wereld”. Zijn Engels wordt vertaald door een van de plaatselijke predikanten van de confessionele gemeente, ds. C. C. Hoogstraten. „Als ik besluit mijn licht niet te laten schijnen, zal God niet verheerlijkt worden. Zo gauw je God toelaat jou te veranderen, gaat je licht aan. Je moet toestaan dat jouw licht aangaat.” En: „Niemand heeft ooit God gezien. God heeft Zijn Zoon Jezus Christus gestuurd om te laten zien dat Hij je begrijpt en ziet. Als je Jezus ziet, ga je begrijpen hoe God eruitziet. Hoe kunnen mensen nu zien Wie Jezus is? Door naar jou te kijken.” Emenike roept mensen naar voren. „We gaan voor je bidden. Er is zekerheid van redding bij God.” Een puber met een blauwe Puma-sweater tikt zijn buurman aan en glipt langs hem de bank uit. Meer jonge mensen lopen door het gangpad. „God wil dat iedereen roodgloeiend is voor Jezus”, bidt Emenike. „Vader, we gebieden in de naam van Jezus dat de lauwheid verdwijnt.” 

Terwijl Emenike voor ziektes en kwalen bidt, vertelt Erwin van veertien aan een belangstellend echtpaar hoe hij van zijn ADHD genas. „Emenike had al vaker mensen met ADHD genezen. Ik voel het in mijn hoofd en ik kan me beter concentreren op mijn huiswerk. Op school zeiden ze: „Wat ben je rustig in de klas.” De vrouw van de plaatselijke predikant -zelf ook predikant- verklaart de niet aflatende belangstelling aan déze genezing. Dit gebeurde op vijf november, tijdens de derde bijeenkomst. Ada zit weer in de bank. Ze is er van overtuigd dat ze genezen kan worden. „Ik voel nu niets, dus het zou goed kunnen dat er iets gebeurd is.” Wat als ze morgen last heeft van haar bekken? „Natuurlijk zou ik wel teleurgesteld zijn. Dat is menselijk. Maar we kunnen God niet naar onze hand zetten. Hij is bij machte te genezen, maar hij is ook soeverein. Daar leg ik me bij neer.” Haar man: „Of Emenike de gave van de genezing heeft, moet nog blijken, maar hij heeft in ieder geval de gave van evangelist.” 

J.M., vijfentwintig jaar, uit Veenendaal hoort maar voor 50 procent. Hij stond ook vooraan, Emenike bad voor hem. „Volgende week onderga ik een operatie, maar ik heb meer vertrouwen in de heling van Jezus.” Daarom is hij hier, voor het eerst. „Ik stond te trillen op mijn benen. Emenike zei me dat het heelproces afhangt van mijn geloof. Hij zei: „Vraag de dokter om voor de operatie nog eens naar je oor te kijken. Je zult zien dat er iets veranderd is.” Als hij niet genezen is, gelooft Joris dat „God een andere bedoeling met mij heeft. Hij heeft ook heelmeesters gemaakt. Ik geloof dat het goed komt, door een operatie of niet.”

Achterin de kerk staat Jaap van Vliet. Hij is diaken in de wijkgemeente. „Veel mensen komen voor het Woord”, merkt hij op. „Ja, er zijn ook nieuwsgierigen natuurlijk.” Van Vliet kan alle gebeurtenissen nog niet goed duiden. „Het is ons overvallen. We moeten het nog een plek geven.” Hij heeft geen mensen uit rolstoelen op zien staan. „Maar mijn vrouw is in de eerste week genezen van een depressie. En een leraar uit de omgeving merkte een dag na de bijeenkomst dat zijn knieën beter waren. Ik weet ook niet waarom de een wel wordt genezen en een ander niet. God wil dat iedereen geneest. Ik kan het niet beoordelen.” 

Voor de vierdaagse conferentie in Rijswijk, begin november, waren 3000 bezoekers verwacht. Nog geen tiende van dat aantal kwam opdagen. Van Vliet is er geweest, maar vertrok halverwege de bijeenkomst. „De sfeer sprak ons niet aan.” De diaken maakt zich zorgen over het ontbreken van nazorg. „Wij zijn daar nog nauwelijks aan toegekomen. Er zijn ongetwijfeld teleurstellingen, hoewel ik hier nog geen vervelende verhalen gehoord heb. Alles gebeurt hier in een kleine setting; er is niets georganiseerd.” Van Vliet zegt geen reden te hebben om aan de integriteit van Emenike te twijfelen. De vierdaagse conferentie werd eveneens bijgewoond door Bram van der Tocht. Volgens hem bevatten de bijeenkomsten „een hoog gehalte aan manipulatie.” Toen een slechthorende vrouw ondanks herhaaldelijk roepen van Emenike niet genas, verweet hij dit de „goddeloze” dokters die haar een gehoorapparaat hadden gegeven. Ze moest het apparaat teruggeven en haar geld terugvragen. De vrouw kon zonder gehoorapparaat mensen niet verstaan. Van der Tocht: „Emenike roept dingen als: „Je hebt het recht om door God genezen te worden” en „God wil dat je in een perfect lichaam leeft.” Wat hem vooral tegen de borst stuitte was dat Emenike „pastorale brokken maakte.” Mensen komen in een rolstoel, blind of doof het podium weer af, zijn emotioneel beschadigd, maar krijgen geen nazorg. „Er wordt zelfs geen toespeling gemaakt op mensen die niet zouden genezen.” 

 
Volgens Van der Tocht, die lid is van een Nederlands gereformeerde kerk en van een evangeliegemeente, draait Emenike zich na een ’mislukte’ genezing van die persoon af en gaat hij naar een volgende. Toen hij Emenike met het gebrek aan nazorg confronteerde, reageerde deze slechts met te zeggen dat de namen en adressen van de betreffende personen bekend zijn. Van der Tocht: „Het is te gemakkelijk om te zeggen dat hij des duivels is. Er zijn genezingen geweest. Er is bijvoorbeeld een vrouw van haar doofheid genezen. Maar de meeste zijn niet te controleren. Ik vind bovendien dat God dienstbaar wordt gesteld aan het geluk van mensen. In Emenikes prediking is Jezus nodig om gezond te maken. Maar de Heere Jezus neemt de zonde weg. Bij Victor mis ik de diepgaande prediking.” 

Het echtpaar Emenike vertrok gisteren voor een korte periode naar Amerika. Daarna keren zij terug naar Nederland. Internist dr. H. J. Agteresch uit Capelle aan den IJssel, die deze zomer een serie over ziekenzalving in De Saambinder schreef, stelt dat we niet mogen vergeten dat we buiten het paradijs leven, zo zegt hij in reactie op de genezingscampagne van evangelist Emenike. „We leven in een gebroken wereld. Alle lijden, ziekte en ellende heeft een oorzaak, namelijk onze diepe zondeval. Verder kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat de genezingen hier een op zichzelf staand doel zijn. In de bijbelse tijd hadden genezingswonderen plaats ter ondersteuning van het Evangelie.” De internist kijkt met steeds meer huiver naar de genezingsbijeenkomsten. „Ronduit stuitend is de menselijke spreekwijze over de verheven en majesteitelijke God. Dat kan niet en mag niet.”
INGEZONDEN - RD 18 december 2004

Gebedsgenezing

Onlangs ben ik uit nieuwsgierigheid met vrienden meegegaan naar Stolwijk (artikel RD 4-12). Prof. W. J. Ouweneel sprak over de liefde van Christus voor zondaren, dat er bij Jezus redding te verkrijgen is, maar ook bevrijding en genezing.

Hij gaf voorbeelden uit het Woord, ook van de man die bad: "Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp." God wil genezen van pijn, ziekte verdriet, maar je moet er mee naar Hem toe gaan, en luisteren naar Zijn stem, wat Hij wil dat je doet.

Ik bad: Heere ik ben uit nieuwsgierigheid gekomen, u weet hoe ik verlang naar genezing, maar nu voel ik niets, ik weet het nu niet, maar als het Uw wil is dat de tijd rijp is, alstublieft.

Prof. Ouweneel bad eerst voor de ongelovigen, of de Heilige Geest hen wilde overtuigen van zonde en van de liefdevolle roep van Jezus om ook hen te redden. Er kwamen er...

Toen bad hij voor hen die ziek waren en genezen wilden worden. Ik hoorde de stem van mijn Meester, stond automatisch op en ging naar voren. Ik kwam bij ds. Hoogstraten terecht. Hij vroeg mij waarvoor ik kwam, ik vertelde hem dat er in mij nog een stuk angst zat. Hij vroeg mij of ik wist waardoor het gekomen was. Ja, tijdens de bevalling van mijn dochtertje zeven jaar geleden kwam het zo erin, en ik denk een stuk van vroeger in mijn jeugd.

Hij bad met mij, en haalde de angst eruit in Jezus' naam. Ik voelde dat het wegging. Hij vroeg de Heilige Geest om in mijn hart en lichaam te reinigen en te heiligen en te vullen.

De dag erna thuis kwam het verdriet en de pijn eruit die daaronder zat, enorm, maar die mocht ik brengen aan de voet van het Kruis , het graf in. Ik ben verlost, God heeft mij welgedaan.

(naam en adres bij redactie bekend)


De Leesmap-index


 

www.vergadering.nu