Bijbellezingen.nl
 [ www.bijbellezingen.nl is een onderdeel van www.vergadering.nu ]

Utrecht
Op zondagavonden - Aanvang: 19.30 uur
 
 
Appèldiensten in de Eykpuntgemeente

Gebouw 't Eykpunt
Eykmanlaan 1
Utrecht   -   
kaartje

De Nederlandse Geloofsbelijdenis ( NGB... )
(2014-2016)
door Willem J. Ouweneel
  

 28 september 2014

  1. Wie is God? art. 1-2

2 november 2014

  2. De openbaring van God art. 3-7

  30 november 2014

  3. De goddelijke drie-eenheid art. 8-9

 21 december 2014

  4. De godheid van Christus en van de Heilige Geest art. 10-11
25 januari 2015   5. Schepping en voorzienigheid van God art. 12-14
15 februari 2015   6. Erfzonde en uitverkiezing art. 15-16
15 maart 2015   7. De menswording van Christus art. 17-19
19 april 2015   8. Het werk van Christus art. 20-21

MP3's: http://www.eykpunt.org/pub/activiteiten/appeldiensten

De NGB is in 1561 opgesteld door dominee Guido de Brès en is dus twee jaar ouder dan de HC. In deze belijdenis probeerde De Brès aan de Spaanse koning Filips II de inhoud van het gereformeerde geloof uit te leggen, om hem te bewijzen dat de Nederlandse protestanten geen ketters waren, maar stonden in de traditie van het aloude orthodox-christelijke geloof.

De NGB is de invloedrijkste protestantse geloofsbelijdenis die in het Nederlandse taalgebied ooit is opgesteld. Het is daarom zeer de moeite waard dat alle orthodoxe protestanten in Nederland er kennis van nemen. Vanaf najaar 2014 tot voorjaar 2016 hoopt Prof. Ouweneel (systematisch theoloog) in Utrecht (kerkgebouw ‘’t Eykpunt’, Eykmanlaan 1, steeds 19:30) in zestien avonden de christelijke leer te behandelen aan de hand van de 37 ‘artikelen’ waaruit de NGB bestaat (twee, soms meer ‘artikelen’ per avond).

Ouweneel is evangelisch theoloog. Dat betekent echter niet dat de serie bedoeld is om de NGB voortdurend vanuit evangelisch standpunt te bekritiseren, integendeel. Er zullen hier en daar zeker kritische kanttekeningen gemaakt worden, maar de positieve nadruk ligt toch op het uitgebreide geloofsgoed dat gereformeerde en evangelische christenen gemeen hebben. De serie bijbellezingen zal zich dan ook richten op alle belangstellende christenen. Gereformeerde christenen zullen hopelijk belangstelling hebben voor de evangelische belichting van de NGB. Evangelische christenen, wie de HC misschien helemaal niets zegt, zullen hopelijk toch belangstelling hebben voor een behandeling van de grondslagen van het christelijk geloofsgoed.

 
Hartelijk welkom ! - Neem vrienden en kennissen mee
Toegang gratisArchief:
seizoen 2001-2002 en 2002-2003 | seizoen 2003-2004 | seizoen 2004-2005 | seizoen 2007-2008 | seizoen 2008-2009
seizoen 2009-2010 | seizoen 2010-2011 | seizoen 2011-2012 | seizoen 2012-2013 | seizoen 2013-2014 | seizoen 2014-2015
 | seizoen 2015-2016 | seizoen 2016-2017 | seizoen 2017-2018

www.vergadering.nu