www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu

 Reformatorische bezwaren...
 

Reformatorische bezwaren tegen...
EO-Jongerendag
| Doelgericht levenMeer Evang-Geref...

EO-Jongerendag 2005

Drs. L Snoek heeft bezwaren tegen de EO-Jongerendag.

Na het objectieve verslag van de EO-Jongerendag in het RD van 13 juni 2005 ruimde het RD tweemaal uitgebreid ruimte in voor zijn bezwaren tegen de EO-Jongerendag. Nadat Drs. L. Snoek in een eerste artikel uitvoerig zijn afwijzende visie op veel van de EO-Jongerendag had gegeven, kwamen er enkele reacties die zijn sombere visie niet deelden. Dat was voor het RD reden om Drs. Snoek nogmaals de ruimte te geven om zijn visie toe te lichten. De meningen komen echter niet bij elkaar.Daarop volgden in het RD van 24 juni 2005 enkele 'ingezondens' :

Jongerendag 2

De heer Snoek gaf in RD 16 6 zijn mening over prediking en lofprijzing op de EO jongerendag.
Ik zag aan de foto dat Snoek zelf ook nog niet zo oud is. Mag ik niet op zijn muzikale voorkeur pleiten, dan wel gezien zijn achtergrond als leraar godsdienst op zijn bijbelkennis.

Hij noemt alleen een gedeelte uit het boek Openbaring, waar een stilte voorkomt waarin de Heere God aanbeden wordt. Mag ik herinneren aan de inwijding van de tempel, toen de grond zo dreunde van de lofprijzing dat het op onweer leek. Ook aan koning David, die zich niet schaamde om zijn bovenkleed uit te doen en dansend de ark van het verbond binnenbracht. Davids vrouw bleef kinderloos omdat zij schamper deed over haar man.

Al jaren hoor ik bij het gebedsteam dat tijdens de Jongerendag in groepen voorbede doet voor deze jeugd. Daarnaast zijn er zo'n 400 jongeren om de bezoekers te helpen en op enigerlei wijze bij te staan als er voorbede wordt gevraagd. Verder een groep van honderden nazorgers.

Gelredome heeft wachtlijsten van medewerkers die op die dag ingeroosterd willen worden. Dit maken ze nooit mee: 32.000 jongeren zijn muisstil als er gebeden wordt of er een spreker is.

Of voor deze oma de decibellen ook wel iets minder mochten, is helemaal niet interessant. Het belangrijkste is dat deze jongelui komen. Zij zoeken de Heere, zij worden bevrijd door de boodschap van Jezus' reddend werk.

Hoe was het bijvoorbeeld in Korinthe? Het heil komt naar de zondige mens, op de plaats waar deze zich bevindt. Maar gelukkig komen er ook jongeren die de Heere al kennen, en op eigentijdse wijze Hem willen loven.

We hopen de heer Snoek volgend jaar in de gelederen van de voorbidders te ontmoeten.

G. K. Schotanus Bosch
Benedendorpseweg 114
6862 WN OosterbeekLees ook het interview met Kees Kraayenoord, praise-artiest en spreker op de EO-Jongerendag 2005 in het ND:

"...Wat bij mij nog steeds indruk maakt, is dat God mij riep via een band als Stryper. Dat is muziek die nog steeds door tachtig procent van de christenen wordt verguisd: hoe kan dat nou van God zijn? Ik kan daar niet tegen. Dat geldt ook voor al die boze brieven over de EO-Jongerendag, of de artikelen daarover in het Reformatorisch Dagblad. De hoogmoed te denken dat God het op de ene manier wel doet, en op de andere niet. 

Kritiek houdt je scherp, dat is waar. Maar mensen denken te vaak: de manier waarop wij het beleven, is de enig juiste. Mensen die God aanbidden met een orgel en Statenvertaling, struikelen te snel over de verpakking. Wat is nu ware aanbidding? Gaat dat echt om het orgelspel, de juiste psalm, de berijming en het tempo? Volgens sommigen benadrukt dat de heiligheid van God. Onzin, twintig dansende ballonnen op de EO-Jongerendag, dat is ook heiligheid. Het gaat om de intentie van je hart. 

Gods heiligheid laat zich niet verpakken in een calvinistisch kerkgenootschap die het op die-en-die-manier beleeft. Begrijp me goed, ik ben er niet tegen. Als jij God zo wilt aanbidden: ga ervoor! Maar zeg niet vanuit jouw culturele achtergrond 'wat jij doet, kan niet tot eer van God zijn'. Ik denk dat ik nu zover ben dat ik ook begrijp dat beleving persoonlijk is. Ik kan nooit zeggen 'dit is dé manier'. Nee, dit is míjn manier..."


In de EO-Visie van 14 oktober 2005 meent Dr. Henk Bakker helaas de vergelijking met een 'McChurch' te moeten trekken en spreekt over "herrie". Helaas, ook hij heeft het wezenlijke van de EO-Jongerendag gemist.

 Leesmap-index


 

www.vergadering.nu