Bijbellezingen.nl
 [ www.bijbellezingen.nl is een onderdeel van www.vergadering.nu ]

Waddinxveen
 
Gebouw: Anne Frank Centrum
Jan van Bijnenpad 3
2742 VS Waddinxveen
kaartje

De lezingen worden gehouden op vrijdagavonden.
Aanvang: 20.00 uur (tot uiterlijk 22.00 uur)

Abraham, geloofsheld, vriend van God
door Prof. dr. Willem J. Ouweneel
 

2021 - 2022

  mp3... | video... of Videokanaal...

10 september 2021

  1. De roeping van Abraham                 (Genesis 11:26-13:18)

8 oktober 2021

  2. Eerste verbond met Abraham          (Genesis 14-15)

 12 november 2021

  3. Tweede verbond met Abraham        (Genesis 16-17)

7 januari 2022

  4. Abraham en Lot                               (Genesis 18:1-19:23)

4 februari 2022

  5. Lot – Abimelech – Izak en Ismaël   (Genesis 19:24-21:21)

4 maart 2022

  6. Het offer van Abraham                    (Genesis 21:22-22:24)

8 april 2022

  7. Sara en Rebekka                           (Genesis 23:1-24:28)

6 mei 2022

  8. Het einde van Abraham                 (Genesis 24:29-25:11)
     

Gesprekken in de bovenzaal:

2022 - 2023

  mp3... | video... of Videokanaal...

23 september 2022

  1. De voetwassing                       (Johannes 13:1-20)

28 oktober 2022

  2. Het Vaderhuis                         (Johannes 13-21-14:4)

 25 november 2022

  3. Liefde en gehoorzaamheid        (Johannes 14:5-24)

6 januari 2023

  4. De ware wijnstok                     (Johannes 14:25-15:14)

10 februari 2023

  5. Het werk van de Geest             (Johannes 15:15-16:11)

17 maart 2023

  6. Droefheid en blijdschap            (Johannes 16:12-33)

14 april 2023

  7. Gebed voor de discipelen         (Johannes 17:1-13)

12 mei 2023

  8. Gebed voor álle gelovigen        (Johannes 17:14-26)
     


Deze lezingen worden georganiseerd door
de interkerkelijke en praktisch ingestelde werkgroep "Hart voor Waddinxveen".
Meer informatie via:
woordvoorwaddinxveen@gmail.com

Videokanaal van de lezingen op Youtube - klik hier...

Hartelijk welkom ! - Neem vrienden en kennissen mee
Toegang gratis

Archief: 
seizoen 2007-2008 | seizoen 2008-2009 | seizoen 2009-2010 | seizoen 2010-2011
seizoen 2011-2012 | seizoen 2012-2013 | seizoen 2013-2014 | seizoen 2014-2017
 | seizoen 2017-2018 | seizoen 2018-2020 | seizoen 2020-2021 | seizoen 2021-2022www.vergadering.nu