Bijbellezingen.nl
 [ www.bijbellezingen.nl is een onderdeel van www.vergadering.nu ]

Waddinxveen
 
Gebouw: Anne Frank Centrum
Jan van Bijnenpad 3
2742 VS Waddinxveen
kaartje

De lezingen worden gehouden op vrijdagavonden.
Aanvang: 20.00 uur (tot uiterlijk 22.00 uur)

De brief van Paulus aan de Efeziërs
door Prof. dr. Willem J. Ouweneel
 

 

2023 - 2024

 

 

VERVALLEN  29 september 2023

  i.v.m. persoonlijke omstandigheden afgelast

27 oktober 2023

  1. Alle geestelijke zegening, van uitverkiezing tot verzegeling  (Ef 1-14)

 24 november 2023

  2. In en met Christus in de hemelse gewesten                       (Ef 1:15-2:12)

5 januari 2024

  3. Bijzondere kenmerken van Gods Gemeente                      (Ef 2:13-3:13)

9 februari 2024

  4. Paulus’ meest diepzinnige gebed                                       (Ef 3:14-4:9)

15 maart 2024

  5. De volmaking van de gelovigen                                          (Ef 4:10-32)

19 april 2024

  6. De christelijke levenswandel                                              (Ef 5:1-21)

24 mei 2024

  7. Man en vrouw, ouders en kinderen                                    (Ef 5:22-6:4)

14 juni 2024

  8. De geestelijke wapenrusting                                             (Ef :5-24)
     
     

De opnames volgen t.z.t.: mp3... | video... of direct op het Videokanaal...


Deze lezingen worden georganiseerd door
de interkerkelijke en praktisch ingestelde werkgroep "Hart voor Waddinxveen".
Meer informatie via:
woordvoorwaddinxveen@gmail.com

Hartelijk welkom ! - Neem vrienden en kennissen mee
Toegang gratis

Archief: 
seizoen 2007-2008 | seizoen 2008-2009 | seizoen 2009-2010 | seizoen 2010-2011
seizoen 2011-2012 | seizoen 2012-2013 | seizoen 2013-2014 | seizoen 2014-2017
seizoen 2017-2018 | seizoen 2018-2020 | seizoen 2020-2021 | seizoen 2021-2022
 seizoen 2022-2023 | seizoen 2023-2024www.vergadering.nu