Bijbellezingen.nl
 [ www.bijbellezingen.nl is een onderdeel van www.vergadering.nu ]

Waddinxveen
 
Gebouw: Ontmoetingskerk
Groensvoorde 3
2742 DJ Waddinxveen
kaartje

De lezingen worden gehouden op vrijdagavonden
Aanvang: 19.45 uur: aanbidding en lofprijzing
              20.00 uur: opening van de avond

 
Gratis "boek": Discipelen van Jezus in de kracht van de Geest
4 lezingen over de Heilige Geest + 4 lezingen over discipelschap
door Willem J. Ouweneel
 

 21 september 2007

  1. Zalving en verzegeling met de Heilige Geest. Lees... + vragen... + mp3

 19 oktober 2007

  2. Doop en vervulling met de Heilige Geest Lees... + vragen... + mp3

 30 november 2007

  3. De vrucht van de Heilige Geest Lees... + vragen... + mp3

 11 januari 2008

  4. De gaven van de Heilige Geest Lees... + vragen... + mp3

 15 februari 2008

  5. Navolging van Christus Lees... + vragen... + mp3

 14 maart 2008

  6. De liefde tot de Meester Lees... + vragen... + mp3

 11 april 2008

  7. De prijs van het discipelschap Lees... + vragen... + mp3

 16 mei 2008

  8. De discipel en de Geest Lees... + vragen... + mp3

Deze lezingen worden georganiseerd door
de interkerkelijke en praktisch ingestelde werkgroep "Hart voor Waddinxveen".
Meer informatie via: bidders@hotmail.com

Binnenkort kunt u de lezingen uitgetypt vinden via  www.hartvoorwaddinxveen.nl

Hartelijk welkom ! - Neem vrienden en kennissen mee
Toegang gratis

Luister lezingen van Willem Ouweneel:
Het ware leven met God (2013-2014)
Daniël en de eindtijd (2012-2013)
De Toekomst staat voor de deur
(2011-2012)

Lees lezingen van Willem Ouweneel:
De Bergrede (2010-2011)
Gelijkenissen in Lucas (2009-2010)
Geloofsleven (Rom.1-8) (2008-2009)
Discipelen in de kracht van de Geest (2007-2008)

Archief: 
seizoen 2007-2008 | seizoen 2008-2009 | seizoen 2009-2010 | seizoen 2010-2011
seizoen 2011-2012 | seizoen 2012-2013 | seizoen 2013-2014 | seizoen 2014-2017
 | seizoen 2017-2018 | seizoen 2018-2020 | seizoen 2020-2021 | seizoen 2021-2022 | seizoen 2022-2023www.vergadering.nu