Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Op God vertrouwen - 1
Andrew Wommack 

Waarin, of op wie vertrouw jij? De meeste gelovigen zullen zeggen dat hun vertrouwen in God is. Maar zodra ze in moeilijke financiële tijden komen, vervult vrees hun hart en storten ze als een kaartenhuis in elkaar. Dat zou niet zo moeten zijn. Deze tweedelige serie zal je helpen die vrees te overwinnen en je vertrouwen op de juiste plek te houden. 

Als MP3 bestand te downloaden van: www.awmi.net
Oorspronkelijke titel: In God We Trust
Vertaling: Jan Vossen 2009 

Deel 1: De hemel stort niet omlaag
Deel 2: Zaaien in een tijd van hongersnood


Deel 1: De hemel stort niet omlaag!

Vandaag begin ik met een nieuwe serie. En dit zal een beetje afwijkend onderwerp voor mij zijn. Wat ik vooral doe is gewoon rechtstreeks het Woord van God onderwijzen, vanuit de Schrift. En ik maak van daaruit opmerkingen over de maatschappij en dergelijke dingen. Ik probeer de waarheden die God me heeft geopenbaard uit de Schrift uit te leggen aan de hand van wat mensen meemaken. Maar in wezen is het gewoon recht voor zijn raap Bijbelonderwijs. 

Wat ik nu wil doen, is waarheden vanuit het Woord van God onderwijzen, maar heel specifiek ga ik commentaar geven op de economische situatie waarin wij ons op dit moment bevinden. Niet alleen in de Verenigde Staten, maar over heel de wereld. En ik verwijs vooral naar de maand oktober (2008) toen de aandelen markten in elkaar zakten, en al die banken in de problemen kwamen en de Federale overheid moest ingrijpen. En dit geldt niet alleen voor de Verenigde Staten. Maar over de hele wereld. 

In de maand oktober ben ik op rondreis geweest naar Engeland, Nederland en Rusland. En in elk van die landen sprak men over de wereldwijde economische crisis. En normaal spreek ik niet over dat soort dingen. Maar er zijn hier wat dingen aan de hand, en ik hoop dat je me wilt verdragen, maar het ergert me werkelijk verschrikkelijk. De manier waarop mensen hierover spreken maakte me echt boos. En tot op zekere hoogte kan ik begrip opbrengen voor de ongelovigen. Want ongelovigen weten niet beter. Zij hebben het Woord van God niet. Maar ik verzeker je dat zelfs onder christenen, christelijke televisie, christelijke sprekers, ze het hebben over deze verschrikkelijke crisis. En volgens mij blazen ze dit allemaal volledig buiten proporties op. Op zijn minst mag ik beweren dat er christenen zijn die op dezelfde manier in angst en vrees leven voor deze crisis als de ongelovigen. En ik verzeker je dat dat niet klopt. 

Er zou een enorm verschil moeten zijn in de manier waarop christenen op deze wereld reageren en de manier waarop ongelovigen dat doen. Maar als het om deze financiële zaken gaat, zijn er christenen die volledig in paniek zijn en precies hetzelfde doen als de ongelovigen. Ik heb deze dingen gezien en ik heb er natuurlijk een mening over. En normaal houd ik mijn mening over politiek en zo voor me. Dit is op zich geen politiek natuurlijk, maar over mijn mening in actuele zaken doe ik normaal geen serie. Maar toen ik hierover nadacht, gaf de Heer mij onderricht dat ik genoemd heb: ‘In God we trust’. En dit zal speciaal ingaan op de situatie waarin wij ons bevinden. Niet alleen in de Verenigde Staten, maar over de hele wereld hebben mensen met deze zelfde dingen te maken. En dit zal vooral een christelijke reactie hierop zijn. 

Hoe moet een christen reageren? Ik geloof dat er een enorm verschil zou moeten zijn tussen de manier waarop een christen reageert en de manier waarop ongelovigen reageren. En als ik hier doorheen ga, en we verzen behandelen, gaan we het heel speciaal hebben over hoe Isaac zaaide in een jaar van hongersnood en een honderdvoudige opbrengst ontving. Hij ging totaal tegen de algemene trend in. Hij deed dingen die in het natuurlijke volkomen dwaas leken om te doen, maar omdat hij geloof in God had, hij had een Woord van God ontvangen, en omdat hij daarnaar handelde, werd Isaac voorspoedig en haalde een honderdvoudige oogst binnen in een jaar dat helemaal niemand anders gezaaid had, omdat er een droogte was. 
Hij kreeg dus niet alleen deze honderdvoudige oogst, maar had in wezen ook nog eens geen enkele concurrentie. Hij kreeg de allerhoogste prijs voor zijn producten op de markt en daardoor werd hij zó welvarend, dat er in Genesis 26 staat dat de koning Abimelech naar hem toe kwam en hem vroeg om weg te gaan. Omdat deze ene man die God vertrouwde en deed wat God hem had gezegd om te doen, meer welvarend was dan de hele natie. Daarom stuurden ze hem weg! Ik verzeker je, een geweldig voorbeeld van zegening en welvaart. 

En ik zeg je, broeders en zusters, dat het nu niet de tijd is om in angst en vrees te handelen. Het is nu niet de tijd om te luisteren naar degenen die angst en vrees verspreiden en die de waarheid verdraaien. Ik weet dat als ik deze dingen zeg, ik sommige mensen woedend zal maken. Niet dat ik dat anders nooit doe, maar het is nog een ander ding als het gaat om een Bijbelvers, en je staat op een leerstellige waarheid van het Woord van God en dat mensen je daarover bekritiseren. Maar ik ga enkele dingen zeggen over houdingen, instellingen, waarvan ik meen dat God me die uit de Schrift heeft gegeven. Ik ga nu commentaar geven op sommige dingen die in onze maatschappij plaatsvinden. En niet alleen in de Amerikaanse maatschappij, maar zoals ik al eerder heb gezegd kom ik net terug uit Europa, en precies dezelfde dingen gebeuren daar en christenen reageren op dezelfde manier in die andere landen, in angst en vrees. En ik zal kritiek krijgen omdat ik dingen zeg die buiten de Schrift om gaan, maar ik geloof dat die gewoon gezegd moeten worden. 

God heeft me een podium gegeven om het Woord van God te spreken en misschien zal ik niet in staat zijn de ongelovigen te beïnvloeden. Maar ik geloof dat God me heeft geleid om dit podium te gebruiken om de gelovigen te beïnvloeden om niet in angst en vrees te handelen, maar op God te vertrouwen, zelfs al is de markt en de financiële situatie erg kwetsbaar en roepen mensen maar dat het de volgende depressie is. Zelfs dan zouden wij niet van stuk moeten raken. Op God vertrouwen wij. In de Verenigde Staten drukken wij dit op ons geld. En toch is het verbazingwekkend hoeveel mensen eigenlijk vertrouwen in de almachtige dollar, of vertrouwen op de aandelenmarkt, of hun goud of in al die andere dingen vertrouwen. Dit is de tijd dat wij onszelf moeten heroriënteren en laten zien dat in werkelijkheid ons vertrouwen op God is. En ik ben enthousiast en ik weet zeker dat dit onderwijs je zal helpen. 

Laat ik je eerste enkele verklaringen voorlezen. Dit is een kop die in ‘US News’ en in ‘World Report’ stond. Er staat: ‘Recessie maakt slachtoffers. Zal het leiden tot een nieuwe krach’? En een uitrekstel van dat artikel zegt: ‘Er zijn zorgen dat de kwakkelende economie op de rand van instorting staat’. Man, dat is een ferme uitspraak! Dat niet alleen de Verenigde Staten, maar de wereldwijde economie op de rand van instorting zou kunnen staan. Dit is nog een citaat. De kop zegt: ‘Het geld raakt op’. En het artikel zegt: ‘De Verenigde Staten en haar bondgenoten stevenen af op een wereldwijde financiële ramp. Ministers van financiën van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland kwamen vorige week bijeen in Frankfurt om manieren te zoeken om een wereldwijde economische ineenstorting te voorkomen’. Dat zijn nogal beroerde voorspellingen! 
Laat ik zeggen dat dit nog niet eens de allerergste voorspellingen zijn. De afgelopen twee maanden hebben we mensen de huidige financiële situatie horen vergelijken met de tijd van de grote depressie. Ik heb mensen letterlijk horen praten over dat mensen weer in de rij moeten staan voor gaarkeukens. Mensen die wanhopig zijn en alles kwijtraken wat ze hadden. En dit wordt totaal buiten proporties geblazen. Laat ik hier iets zeggen waarvan ik denk dat het je écht zal helpen. Het zal je helpen om dit allemaal weer in het juiste perspectief te zien. Deze twee citaten die ik je voorlas uit US News en World Report van Newsweek zijn citaten uit november 1974 en december 1982! En ik weet dat de meeste van jullie dachten: ‘Dat ging toch over de húidige toestand’? Want dit zijn precies dezelfde dingen die tegenwoordig gezegd worden en zoals ik al zei, vergelijken mensen dit met de grote depressie. 
Maar dit helpt ons om het in perspectief te plaatsen, door te beseffen dat we al vaker ups en downs hebben gehad. In 1974 en in 1982 waren er ook vreselijke problemen in de economie. Maar in mijn zienswijze herinner ik me het eind van het presidentschap van Carter, en toen Ronald Reagan net president werd, dat we toen een werkloosheid hadden van 10.8% en op dit moment is de werkloosheid rond 6%. En ook al is die 6% misschien hoger dan ze geweest is in de laatste twee jaar, het is nog lang niet de 10,8%. En toch hebben we dat toen ook overleefd. En in het begin van de Reagan jaren, toen hij dingen begon recht te trekken, met die hoge rente tarieven en zo, wij hadden eind jaren 70 rentetarieven van meer dan 20%! En zo kan ik wel door gaan. Het is niet mijn bedoeling om econoom te zijn en dit allemaal door te spitten, maar dit is om er op te wijzen dat de situatie toen veel erger was met rentetarieven van 20%, een gierende inflatie, en in deze citaten, die ik je gaf, zeiden ze in 1982 dat ze probeerden een wereldwijde economische ineenstorting te voorkomen. 
Diegenen van jullie die vertrouwd zijn met wat er gebeurde, er werd niet alleen een wereldwijde ineenstorting voorkomen, maar kende de rest van de 80er jaren de grootste economische groei in vredestijd van ons land in de geschiedenis van de Verenigde Staten. En hetzelfde effect werkte wereldwijd door. En de 80er jaren waren zó beroerd begonnen, veel beroerder dan het laatste stuk van 2008. De jaren 80 werden uiteindelijk de meest welvarende economische groei die we ooit hebben gehad. En ik zeg dit om dingen in hun perspectief te plaatsen. 

Ik zal deze verzen uit Genesis 26 over Izaäk, die zaaide in het jaar van hongersnood, veel gaan gebruiken. Maar laat ik eerst naar het 1e vers gaan van Genesis 26:1 waar staat: Eens kwam er een hongersnood in het land, behalve de eerste hongersnood, die er geweest was in de dagen van Abraham; en Izaäk ging naar Abimelek, de koning der Filistijnen, naar Gerar. We zullen hier verder gaan lezen en over verschillende dingen spreken. Er zitten enkele geweldige waarheden in deze verzen. Maar laat ik eerst zeggen dat God geen woorden verspilt. De Heer heeft niets in de Bijbel gezet alleen maar om ruimte te vullen. Als er iets in de Schrift staat, dan heeft het een reden dat het er staat. Kijk eens naar de manier waarop dit hele verhaal over voorspoed in het jaar van een hongersnood beschreven wordt. En hoe Isaac zo welvarend werd dat een koning hem uit zijn land wegstuurde, omdat deze ene man meer bezittingen had dan het hele land bij elkaar. 

Dit hele verhaal wordt in gang gezet met dit eerste vers waar staat: Eens kwam er een hongersnood in het land, behalve de eerste hongersnood, die er geweest was in de dagen van Abraham. Waarom denk je dat dit hier staat? Nogmaals, laat me er op wijzen dat God geen woorden verspilt. Er is gewoon een reden voor alles wat in het Woord staat. Ik geloof, toen ik hierop mediteerde, dat er een bedoeling mee is dat God uitlegt dat er eerder al een hongersnood was geweest. En als je een beetje bekend bent met de Schrift weet je dat later Jacob en zijn zonen naar Egypte gingen. En er was ook een hongersnood in Egypte. En dat was toen de aanleiding dat Jozef de heerser van het land werd, en de kinderen van Israel gingen in Egypte wonen. Er was dus een hongersnood vóór deze hongersnood en er kwamen nog hongersnoden ná deze hongersnood. Ik geloof dat de betekenis hiervan is, dat als je een moeilijke periode meemaakt, dat als je in een crisissituatie zit, je gewoon alles in het juiste perspectief moet blijven zien. 

Er zijn eerder hongersnoden geweest, en er komen nog hongersnoden later. Mensen hebben de hongersnoden vóór de tijd van Isaac overleefd. Isaäcs vader Abraham had een hongersnood overleefd, Isaac zou het overleven. Zijn afstammelingen zouden zoiets overleven. En laat me hier enkele uitspraken aan verbinden. Dit zul je niet op het nieuws horen, omdat ze daar graag alles als het allerergst denkbare scenario presenteren, omdat slecht nieuws nu eenmaal goed verkoopt. Ik ga over heel wat dingen erg kritisch spreken. Je hoort deze dingen over de hele wereld, het is niet alleen maar kritiek op de media in de Verenigde Staten, maar dit is kritiek op de media wereldwijd. Ik ben net in Europa geweest. Ik was in Rusland, Nederland en Engeland, vlak voor de presidentsverkiezingen van 2008. En je staat gewoon versteld als je hoort wat er over de hele wereld wordt verteld. Het komt zelfs niet een beetje in de buurt van de waarheid! Dingen worden maar beweerd en de mensen in die landen luisteren hier maar naar en ze vormen zich meningen. Ik kan je verzekeren dat de doorsnee Amerikaan zoiets zelfs nog niet eens heeft gehoord! In deze landen zijn de Media nog eenzijdiger en nog linkser dan hier in de Verenigde Staten. Ze vormen zich een mening op basis van de informatie die ze krijgen. Hoe kun je anders een mening vormen? 
Je vormt je meestal een mening op basis van de feiten die je worden verteld. Maar als je alle feiten verdraait en niets vermeldt van wat jouw standpunt niet bevestigt, dan kun je manipuleren en de mening van mensen veranderen. En dat is er gaande. Ik verzeker je dat dit over de hele wereld gebeurt. Je hoort niet veel mensen dit zeggen, maar in de Verenigde Staten hebben we vaker ergere periodes meegemaakt dan wat er nu gebeurt. Maar toch zijn er mensen die dit vergelijken met de grote depressie en gewoon wereldvreemde uitspraken doen! 

Laat ik je wat feiten geven die je niet zult horen op de nieuwsmedia. Maar ik geloof dat dit gewoon moet gebeuren, zoals de Schrift zegt in Genesis 26:1 dat er eerder hongersnoden zijn geweest, dit was niet de eerste hongersnood en het zou niet de laatste hongersnood zijn. Luister hier eens naar, dit plaatst het in het juiste perspectief en in de juiste context. Tijdens het tijdperk van de depressie, waar zoveel mensen deze financiële crisis mee vergelijken, waren er dingen gaande. De werkloosheid steeg naar 24,75% in 1933. Dat was het hoogtepunt. En het duurde tot 1939. Ik dacht dat het in 1939 nog steeds 18% was. In tegenstelling daarmee, was in augustus 2008, dat is het laatste werkloosheidcijfer dat ik heb gehad, het werkloosheidpercentage in de Verenigde Staten 6,1% En dat is een enorm verschil met de 25% die er was tijdens de grote depressie, en die duurde 10 jaar. En nogmaals wijs ik op het feit dat in 1982 het werkloosheidpercentage in de VS 10,8% was. Dat was dus bijna vier keer zo hoog als waar we nu mee te maken hebben. Maar mensen trekken vergelijkingen en beweren dat dit erger is dan toen! Het is helemaal niet erger dan toen! Het komt zelfs niet in de buurt van hoe het toen was! 

Ik verzeker je broeders en zusters dat we systematisch worden misleid, als je het politiek correct wil zeggen. Maar het zijn gewoon regelrechte leugens. Mensen blazen problemen op en proberen dingen op de meest slechte manier af te schilderen, omdat angst verkoopt! Slecht nieuws verkoopt. En het gaat allemaal om de almachtige dollar en mensen proberen kijkcijfers te halen en zo veel mogelijk mensen afgestemd te krijgen, en ze weten dat ze kunnen inspelen op een crisis. Ze gebruiken mensen hun emoties om mensen op hun zender afgestemd te krijgen. En ik verzeker je dat we systematisch worden voorgelogen! 

Als er op dit moment 4.4% werkloosheid is in de Verenigde Staten, nu op dit moment, ook al is het enigszins gestegen, het komt bij lange na niet in de buurt van de 25% van het tijdperk van de grote depressie of zelfs van de 10,8% uit 1982. Maar wat het werkloosheidpercentage van dit moment ook is, het betekent dat rond de 94% of 96% van de bevolking van de Verenigde Staten werk heeft! En ik kan je vertellen vanuit het omgaan met veel mensen die werkloos zijn, dat heel wat van hen uit eigen keuze werkloos zijn! Dat is écht zo! Er zijn er heel wat van die 4% of 5% die best aan het werk zouden kunnen zijn. 
Kijk daarom eens naar de mensen die het nu echt moeilijk hebben, en die geen werk hebben. Ik zeg dus niet dat dit onbelangrijk is. Ik geloof dat iedereen die door een financiële crisis heen gaat ons medeleven moet hebben en dat we moeten proberen hen te helpen. Ik zeg dus niet dat 6% wel aanvaardbaar is, en dat we dat maar moeten accepteren en die mensen verder maar vergeten. Dat is helemaal niet wat ik zeg. Maar ik zeg wel, dat het volkomen verkeerd wordt voorgesteld alsof dit de allerergste crisis is die ooit heeft plaats gevonden, dat mensen hun baan verliezen en dat soort dingen. Er zijn veel ergere crisissen geweest in 1933 en zelfs in de jaren 80 hadden we veel hogere werkloosheid percentages. Ik herinner me trouwens heel wat keren dat we hogere werkloosheid percentages hebben gehad dan 6%. 

In 1929 zakte de Dow Jones Industrial Index van de New York Aandelenbeurs van haar hoogtepunt van 381,17 punten in naar een dieptepunt van 41,22 punten Oktober 1929. Dat was een daling van 85%. En ook al hebben we enkele enorme afnamen gehad, en heel wat verliezen in de aandelenmarkt, het komt zelfs niet in de buurt in vergelijking hiermee. Laat me dit aan je voorlezen. Deze man, Marvin Goodfriend, professor in de Economie aan Carnegie Milham Universiteit School of Business in Pittsburgh sprak op de nationale radio omroep. Dat was in oktober 2008. En hij verklaarde dat er gewoon geen echte dreiging bestaat van een grote depressie. Die depressie duurde wel 10 jaar. Hij denkt dat dit al binnen enkele maanden gaat keren, al na de eerste paar maanden van 2009. Hij zegt, op een schaal van 1 tot 10, met de grote depressie als een 10 ziet hij dit als een drie of vier. 

Probeer ik daarmee te beweren dat er niets aan de hand is? Nee, dat is niet wat ik zeg, maar ik zeg wel dat het probleem buiten proportie wordt opgeblazen en dat op die manier angst en vrees in de harten van mensen wordt gewekt. En nogmaals, ik kan dat een ongelovige niet echt verwijten, want die heeft gewoon God niet om op te vertrouwen. Zij hebben geen beloften dat God in al hun behoeften gaat voorzien, naar Zijn rijkdom en Zijn heerlijkheid in Christus Jezus, Filippenzen 4:19. Zij hebben geen beloften dat als je gezaaid hebt, dat God hen honderdvoudig zal laten oogsten. Ze hebben gewoon niet dezelfde beloften die wij hebben. En ik kan daarom tot op zekere hoogte de reactie van ongelovigen begrijpen. 

Maar broeders en zusters, het ergert me werkelijk enorm, de manier waarop christenen als een kaartenhuis in elkaar storten en gewoon in de overdreven en opgeblazen voorstelling van deze problemen trappen. Er zijn mensen die gewoon in paniek zijn. En ik weet dat er mensen zijn die zeggen: ‘Nou, het is niet erg als je een probleem overdrijft. Als het niet anders is, maakt het mensen wat voorzichtiger. Soms is het beter aan de veilige kant te zitten dan in de hoek waar de klappen vallen’. Dat is de houding die veel mensen hebben. Maar het maakt wel degelijk verschil! Ik kan je verzekeren dat je angst in iemands hart zaait. Ik ga hier nog meer in detail op in als we in deze serie hierover spreken. Maar angst en geloof zijn tegengestelde krachten. 

De Bijbel zegt dat in de laatste dagen de harten van de mensen zullen bezwijken van angst als ze naar de dingen kijken die op aarde plaatsvinden. En ik zeg je dat het er wel toe doet. Er zijn mensen die doodgaan aan angst. Er zijn mensen die domme beslissingen nemen uit angst. Als je de geschiedenis bestudeert, zie je dat in moeilijke tijden, in economische neergang de meeste miljonairs pas echt hun geld verdienen. Want terwijl de meeste mensen hun aandelen verkopen en hun bezittingen wegdoen, omdat ze uit angst handelen en in paniek, zijn er altijd enkele mensen die beseffen dat dit allemaal maar tijdelijk is, dat de tijden weer zullen veranderen en zij maken gebruik van de gelegenheid, en daarom komen de meeste miljonairs naar boven in moeilijke tijden. Ze kopen dingen voor een schijntje van wat ze waard zijn, omdat ze in ‘geloof’ handelen, terwijl ieder ander in paniek is. 

En ik zeg je dat de christen, en dan heb ik het hier niet alleen over een goed zakenbesluit, zou moeten investeren. Ik spreek vanuit een christelijk perspectief. Onze hoop zou zó op God gevestigd moeten zijn en ons geloof zou zó op God gericht moeten zijn, dat ook al zijn wij onderdeel van deze wereld, en ook al hebben wij geld, en moeten we wijsheid gebruiken, wij zouden moeten investeren, en met dingen van deze wereld omgaan. Wij zouden niet in paniek mogen raken. Wij zouden ons vertrouwen niet moeten stellen in dit wereldsysteem, als dat de hik krijgt bij iedere hobbel onderweg, en in elkaar storten en in vrees gaan handelen. Er zou verschil moeten zijn tussen de manier hoe christenen over deze financiële situatie spreken en de manier waarop ongelovigen over deze situatie spreken. En het heeft me echt teleurgesteld dat ik christenen precies hetzelfde zie doen. Zij gooien hun handen in de lucht en raken in paniek, net zoals de ongelovigen in paniek raken. 

Geneis 26:1 Eens kwam er een hongersnood in het land, behalve de eerste hongersnood, die er geweest was in de dagen van Abraham. Ik heb erop gewezen dat dit niet maar opvulling van dit vers is. Er is een reden waarom dit vers erop wijst dat er eerder al een hongersnood was geweest. En ik geloof dat de zin hiervan is, dat als je dit in perspectief plaatst, dat het betekent dat er eerder neergangen zijn geweest en er zullen wel vaker neergangen komen. En die hebben we ook overleefd. We hebben veel zwaardere tijden overleefd en dat plaatst dingen in hun perspectief. Het weerhoudt je van in paniek raken en in het ongeloof en de vrees gaan handelen waar andere mensen in handelen. 
Ik heb enkele statistische feiten gegeven, er zijn mensen die deze financiële crisis vergelijken met de grote depressie, terwijl ze in feite niet te vergelijken zijn. Ik heb ernaar gekeken dat er een hypotheekprobleem was, dat aan al deze bankproblemen voorafgegaan is. Banken hebben riskante leningen verstrekt. De niet betaalde hypotheken werden uitzonderlijk hoog en daardoor kwamen deze banken in de problemen en gingen dicht. En vervolgens stortte de aandelenmarkt in elkaar. Deze hele wereldwijde crisis kwam in feite voort uit de hypotheekmarkt. Maar tijdens de grote depressie was er een percentage van 50% van de hypotheken die niet konden worden betaald. Mensen die hun aflossing niet konden betalen en wiens huis onteigend werd. In augustus 2008 was het percentage hypotheken dat niet betaald kon worden 4,4%! 
En het punt is dat sommige mensen beweren dat dit de meest vreselijke situatie is. Ik heb echt artikelen gelezen waarin mensen beweren dat dit de allerergste hypotheekcrisis is die we ooit hebben meegemaakt! Nogmaals, de grote depressie kende een percentage van 50% van niet betaalde hypotheken en in augustus 2008 was dit hier 4,4%. Het is wellicht toegenomen, en er zullen nog wel dingen gebeuren, waarschijnlijk groeit het naar een maximum van 5 of 6% toe. Maar er is nog steeds een enorm verschil tussen een percentage van 50% niet af te lossen hypotheken en 6%. 

Ik verzeker je, broeders en zusters, de dingen worden gewoon buiten proportie opgeblazen, uitvergroot, en het komt feitelijk neer op leugens, vanwege de kijkcijfers en het verkopen van nieuws, en de aandacht trekken. En dat verwekt angst en vrees in de harten van mensen en het is gewoon niet zo erg! Ik zeg daarmee niet dat er geen problemen zijn, maar dat dit wereldsysteem gewoon altijd perioden van opgang en neergang zal kennen. Dit is niet de ineenstorting die vele mensen beweren dat het is. En ik geloof dat alle cijfers die ik geef dat gewoon aantonen. 
Het werkloosheidspercentage is maar 1/3 tot 1/4 van wat het tijdens de grote depressie was. Het percentage onbetaalde hypotheken minder dan 1/10 van wat het was. En laat me op dit punt ook nog zeggen dat er gewoon een grote aanpassing in de hypotheekmarkt noodzakelijk is. Want er werden zoveel riskante leningen verstrekt. Er zijn wetten aangenomen die voorrang gaven aan mensen in minderheidsgroepen. Er zijn wetten aangenomen die al deze hypotheekverstrekkers hebben aangemoedigd om slechte leningen te verstrekken die ze nooit hadden mogen verstrekken. Er zijn mensen die nooit in aanmerking hadden mogen komen, mensen die leningen kregen, waarop zelfs geen hoofdaflossing over betaald kon worden! Het enige dat betaald werd was de rente. En dat is, vergeef me dat ik bot ben, gewoon idioot! Ik weet dat mensen me hierop zullen aanvallen: ‘Je kent mijn probleem niet’ en dat soort dingen. Mensen die niet in staat zijn af te betalen op hun lening, zouden gewoon geen lening moeten krijgen! 
Ik zag vandaag onderweg hierheen iets dat ging over van die modulaire woningen. En er stond: ‘Twee jaar geen betalingen en twee jaar geen rente’. Ze laten je twee jaar in een modulaire woning wonen zonder betaling en zonder rente en zo! Dat zou gewoon niet moeten mogen. Want iemand zal voor dat geld moeten opdraaien! Je krijgt een product en dan zou er ook een betaling moeten zijn. Ik snap ook wel dat je gebruik moet kunnen maken van een goede aanbieding en zo. Maar een aanbieding zonder betalingen, dat je een huis kan krijgen zonder aflossing, je betaalt alleen maar de rente, dan graaf je gewoon je eigen graf! 
Dat soort dingen zouden nooit moeten kunnen gebeuren. Er is gewoon een aanpassing in de markt noodzakelijk en daarom is dit eigenlijk een heel goede ontwikkeling. Het zal verschillende problemen gaan rechtzetten. Als je echt over een economische crisis wilt spreken, zou je twee of drie jaar terug moeten gaan, toen het congres in de Verenigde Staten wetten aannam om mensen aan te sporen om de economie kunstmatig aan te zwengelen. Om het er beter uit te laten zien, om al dat economisch verkeer te genereren. Maar het waren gewoon slechte leningen. Er kwamen mensen die huizen kregen zonder betalingen en dat soort dingen. Dat was de crisis, toen mensen ongezonde zakenovereenkomsten gingen afsluiten. 

Laat ik hier nog wat dingen zeggen. Er zijn mensen die zó gretig zijn, dat ze in al die trucjes en lokkertjes trappen. Ik ga hier niet specifiek worden, ook al zou ik dat kunnen. Maar mensen doen me altijd die aanbiedingen, wil je niet dit en dat. En ze bieden een creditcard aan en lage starttarieven. En ik heb zelfs christenen gehad die naar me toe kwamen, die over hun financiën aan het bidden waren, en ze zagen geen uitweg. En dan kregen ze zo’n creditcardaanbieding bij de post. Daar werd dan beweerd: ‘U bent al toegelaten en betaalt de eerst zes maanden 0% rente’! En dan roepen ze: ‘Dit is van God, God heeft mijn gebed verhoord’. Ik wil zo recht voor zijn raap zijn als ik maar kan zijn. Het is gewoon niet God die jou een creditcard met 0% rente aanbiedt, omdat na die zes maanden de rente omhoog schiet boven de rentetarieven van een normale creditcard. 
Nogmaals, ik heb de cijfers niet voor me liggen, maar ik weet zeker dat de meesten van jullie die dingen eerder hebben gezien en gehoord. Maar als je een gemiddeld persoon neemt, en als je alleen maar de rente betaalt en de minimale aflossing, kan het je twintig tot dertig jaar kosten om van een schuld van $ 5000,- af te komen. Dat is gewoon belachelijk. Dat is gewoon dom. Niemand met gezond verstand zou zoiets moeten doen! Maar toch zijn dit normale praktijken geworden. 

Toen ik onlangs in Rusland was, spraken we over allerlei zaken om de verschillen te proberen te begrijpen tussen hun cultuur en mijn cultuur en al die verschillende dingen. En onze Bijbelschoolstudenten, die daar al meer dan negen jaar wonen, waren daar in de tijd dat Rusland net begon een beetje kapitalisme toe te laten en hun economie te veranderden. En zij zagen de prijzen daar met 100 tot 1000 procent stijgen. Het was gewoon een enorme toename. Sommige kenmerkende dingen of de manier waarop bespraken de Russische tolken met onze studenten daar. Sommige dingen die ze zeiden, was, dat er nu kinderen opgroeiden, van wie de ouders nog nooit zoiets gekend hadden als krediet. Iets op krediet kopen was gewoon onbestaanbaar. En nu heb je daar hun kinderen, die in de laatste tien jaar of zo zijn opgegroeid onder een semi-kapitalistische regering waar van alles te krijgen is. Er komt nu concurrentie en reclame en aanbiedingen en dat soort dingen. En ze zeggen dat een van de problemen is, dat de ouders die onder het communisme helemaal niets bezaten, nu alles wat je maar wilt krijgen in Rusland op krediet te krijgen is. En zij steken zich maximaal in de schulden en graven zichzelf een graf waar ze nooit meer uit kunnen komen. Hun kinderen groeien op met dit idee dat je maar alles kunt hebben en alles op krediet. 
Ze hebben ieder gevoel van verantwoordelijkheid of rekenschap overboord gegooid en ze zeggen dat een crisis gewoon op de loer ligt. Het heeft in Rusland nog niet zo toegeslagen als hier, maar er wordt een crisis opgebouwd, omdat een hele generatie nu opgroeit met een mentaliteit van schulden maken. Hetzelfde gebeurt in de hele westerse wereld en in de VS. En ik verzeker je dat heel wat van wat we nu zien gebeuren komt doordat mensen er ongezonde zakenpraktijken op na hielden en leningen afsloten die nooit afgesloten hadden mogen worden. En dat moet gewoon rechtgezet worden. 
Wist je dat de prijzen van huizen gewoon de pan uit zijn gerezen? Gewoon hier in het gebied van Colorado Springs hebben wij de huizenprijzen enorm zien stijgen. Ik ben niet toegerust om je de precieze getallen te geven, maar ik kan je verzekeren dat ze de laatste tien tot vijftien jaar gewoon dramatisch zijn gestegen. En een deel daarvan is veroorzaakt doordat we een enorme toevloed aan bedrijven hebben gekregen die honderden tot duizenden werknemers meebrachten. En ze kwamen vooral uit California, waar de huizenprijzen heel hoog waren in vergelijking met Colorado. Ze zagen het hier als een koopje en betaalden topprijzen. Iemand bood op een huis en anderen wilden het zo graag hebben dat ze een hoger bod deden en daardoor zijn de onroerendgoedprijzen omhoog gevlogen. Ze zijn kunstmatig gestegen, het is irreëel gestegen en daar moet gewoon een correctie op komen. 
En nogmaals, ik zeg dus niet dat er geen probleem is, maar ik zeg wel dat het bij lange na niet zo’n probleem is als wordt voorgesteld. Het wordt overdreven en gedramatiseerd door de nieuwsmedia en het is in feite gewoon een goede correctie. En mensen die er wel gezonde zakenprincipes op na houden en niet hun hele leven verpand hebben, is dit een geweldige tijd om kansen te grijpen. 

Net als Izaäk hier in Genesis 26. Het was een jaar van hongersnood. En daarom waren er mensen die niet eens hun gewas plantten. De meeste mensen zeiden: ‘Wat heeft het voor zin’. Er waren mensen die het gewoon opgaven. Er waren mensen die wegtrokken naar Egypte. Dat had Izaäk’s vader Abraham gedaan toen er hongersnood in het land was. Hij was naar Egypte getrokken. In Egypte hadden ze de rivier de Nijl en ze hadden een heel irrigatiesysteem waarmee ze het hele land konden irrigeren. Egypte was daardoor bijna hongersnood vrij. Niet volledig, want in de jaren van Jozef hadden ze een flinke hongersnood. Maar in vergelijking met heel wat landen om hen heen, bleven ze welvarend terwijl andere landen gebrek leden. 
Er waren dus heel veel mensen die in een jaar van hongersnood wegtrokken en alles deden wat ze dachten te moeten doen om te overleven. Er waren mensen die het land verlieten en hun akkers leeg lieten staan. En er was zeer zeker sprake van een afname van gewas en productiviteit tijdens een hongersnood. Mensen ontvluchtten dat land en gingen ergens heen waar ze dachten wel te kunnen slagen, ze zaaiden dus geen gewas in. En dat is gewoon een geweldige tijd, een geweldige tijd voor iemand die een gelovige is! En voor iemand die een verbond met God heeft om voorspoedig te zijn. Want niemand anders zaait zijn akkers in! Wat heeft het voor zin? Maar het is een geweldige tijd. Isaac kreeg een Woord van God. 


Lees dit maar: Genesis 26:2 Toen verscheen hem de HERE en zei: Trek niet naar Egypte, woon in het land, dat Ik u zeggen zal. Nogmaals, naar Egypte trekken waar genoeg was, en voedsel in overvloed, is hetzelfde als wat mensen tegenwoordig doen, ze verkopen hun aandelen, laten hun investeringen lopen. En er zijn mensen die hun geld van de bank halen en onder hun matras stoppen of op plekken verbergen. Weet je, dat is gewoon niet rationeel. Nogmaals, er zullen mensen zijn die zeggen: ‘Jij bent een predikant, je bent geen zakenman. Met wat voor recht geef jij hier commentaar op?’ Nogmaals ik zeg dat heel wat dingen die mensen nu doen irrationeel is. Maar ze zoeken niet de wil van de Heer, wat ze zouden moeten doen. Ze kijken gewoon naar het nieuws op de televisie, lezen de krantenartikelen, luisteren naar uitzendingen. Ze horen van een vriend die dit of dat heeft gedaan. Ze doen van alles uit paniek, uit vrees gedreven en maken groot verlies. Weet je, zelfs als jij je geld van de bank weghaalt of van een spaarrekening. Het levert misschien niet veel rente op, maar het doet tenminste wát. Maar er zijn mensen die gewoon in paniek hun geld weghalen bij deze instellingen. 
Tijdens de grote depressie bestond er nog geen FDAC programma van de regering. Spaarrekeningen waren niet verzekerd. Maar nu zijn ze dat wel. Ze hebben de garantie net verhoogd van honderdduizend naar tweehonderdvijftigduizend. Het is gewoon niet dezelfde situatie als tijdens de depressie, toen er een run op banken ontstond en er meer dan 20.000 banken in de VS failliet gingen en ontelbare mensen hun geld kwijtraakten. Het is gewoon níet dezelfde situatie. Maar toch doen mensen dat soort dingen. 

In de tijd van Izaäk waren er mensen die zagen dat er een moeilijke periode was, er was een hongersnood. Ze raakten in paniek en trokken weg naar Egypte. Ze gaven het op en lieten hun akkers braak liggen. Wat een geweldige kans voor Izaäk. En hij kreeg een Woord van de Heer. Weet je dat de Heer niet zomaar aan iedereen verschijnt? Dat is een onvoorspelbare en zeldzame gebeurtenis. En ik geloof persoonlijk dat er een reden is waarom God in de levens van sommige mensen wonderen doet en geen wonderen in de levens van andere mensen. Het wordt hier niet gezegd, maar ik lees tussen de regels door, ik geloof persoonlijk dat Izaäk, in plaats van in paniek te raken zoals alle anderen, in plaats van op weg te gaan naar Egypte, wat de voor de hand liggende oplossing was. Waarschijnlijk was dat het meest redelijke en verstandige dat je kon doen naar de norm van de wereld. Maar ik denk dat Izaäk naar God luisterde. Ik denk dat Izaäk God zocht en vroeg: ‘God, wat wilt U dat ik doe?’ En God sprak tot hem. 

Ik wil je daarom op dit punt aanmoedigen, om in plaats van te luisteren naar de paniekberichten van deze wereld, in plaats van handelen uit angst, in plaats van dingen doen waar je geen goed gevoel bij hebt, maar je voelt je ertoe gedrongen door de omstandigheden, in plaats daarvan moet je God gaan zoeken. Je moet van God gaan horen. Dít is één van de geweldigste kansen voor de gelovigen om voorspoedig te zijn en te zien hoe God hen zegent. Want andere mensen rennen in angst rond, en wij kunnen in geloof handelen. En ik verzeker je dat dit een geweldige tijd is om in te leven voor christenen. Dit is niet het eind van de wereld zoals wij die kennen, zoals het beweerd wordt. Er zijn eerder hongersnoden geweest, er zullen later nog hongersnoden komen. Er zijn eerder financiële crises geweest en er zullen nog financiële crises na komen. 
Nogmaals, het wereldsysteem gaat op en neer omdat het een onvolmaakt systeem is. En het enige wat je hoort, is wat de ongelovigen de controle hebben over de media en zij drukken op de paniekknop. Maar onthoud dat de rijkdom van de zondaar opgezameld wordt voor de rechtvaardige. Dit is een geweldige tijd voor christenen om hun geloof te gebruiken en hun verstand te gebruiken in plaats van vanuit hun emoties te reageren en in paniek te raken. Ik verzeker je dat een correctie noodzakelijk is. Wij moeten ons ervan verzekeren dat wij in God vertrouwen en niet in dit onrechtvaardige wereldse systeem. 

Ik wil ook nog op het volgende wijzen. Sommigen van jullie kunnen je ongetwijfeld de millenniumvrees herinneren die door het Lichaam van Christus waarde. Ik merkte dat voor het eerst in 1998. Ik zat te eten met een bevriende predikant. En hij begon te praten over het millenniumprobleem. Ik wist niet eens waar hij het over had. Hij moest me eerst uitleggen waar hij het eigenlijk over had. En daarna begon hij te voorspellen dat dit het begin van de grote verdrukking zou inluiden. En hij ging hierin zover, dat hij zelfs mensen pallets met voedsel liet aanleveren en hij kocht wel een jaar voedsel voorraad. 
Hij adviseerde zijn mensen om geweren te kopen om zichzelf te verdedigen. Hij voorspelde dat een grote chaos uit zou breken, en dat er geplunderd en geroofd zou worden. Hij moedigde zijn mensen aan om uit de stad te verhuizen naar het platteland, zodat ze minder mensen om zich heen zouden hebben die zouden proberen hun spullen te roven. Het was gewoon ongelooflijk hoe mensen hierop reageerden. De ongelovigen stonken niet zo erg in dat millenniumgedoe, maar de christenen hebben dit werkelijk gepropageerd. Ik herinner me dat ik hierover werd geïnterviewd door een radiostation in Dallas, waar ik al tientallen jaren op uitzond. Ik zat in een praatprogramma en de gastheer vroeg mijn mening over dit millennium gebeuren. En ik zei: ‘Ik denk niet dat er ook maar iets gebeurt. Ik denk dat het totaal niets voorstelt’. En hij ging uit zijn dak en begon me te verwijten dat ik mensen op het verkeerde spoor zette en wat ik deed was gevaarlijk. En zijn hele benadering hierover kwam er op neer dat zelfs als er niets gebeurde op 1 januari 2000, áls er niets zou gebeuren, dan waren we in ieder geval voorbereid en leden we geen schade. Maar als er wél wat gebeurt, dan zorgden mensen zoals ik ervoor dat mensen onvoorbereid zijn en enorme schade oplopen. 
Ik werd er op aangevallen. Mensen begonnen te bellen en me uit te lachen en te zeggen: ‘Hoe durf je dit te doen?’ Ik werd er van zoveel kanten op aangevallen, dat ik naar het Woord ging. En natuurlijk kun je geen enkel vers vinden dat zegt: ‘Het jaar 2000 gaat niet plaatsvinden’. De Schrift is daar niet heel specifiek in. Maar er staan wel principes in het Woord. Zoals in Johannes 14:1 waar Jezus tot Zijn discipelen spreekt op de avond vóór Zijn kruisiging: 1 Laat uw hart niet ontroerd worden; u gelooft in God, geloof ook in Mij. En ik kan je verzekeren dat het zien van de kruisiging van Jezus, zien hoe degene op wie je al je hoop gevestigd hebt dat Hij de Messias is, zien hoe Hij werd gekruisigd, moest sterven en begraven worden, dat was een enorme impact. Veel meer dan het millennium gebeuren of de financiële crisis waarin wij ons nu bevinden. En als Jezus dan tegen Zijn discipelen kon zeggen: 1 Laat uw hart niet ontroerd worden; u gelooft in God, geloof ook in Mij, dan kan ik je verzekeren dat geen millennium de mensen in paniek zou mogen brengen en al die dingen laten doen die ze deden. 
Ik begon dingen in de Schrift te zien die laten zien dat geloof volkomen anders reageert op dingen dan angst. En ik ging letten op de dingen die in de gemeente, het lichaam van Christus, gepromoot werden, en het was allemaal op vrees gebaseerd. Het was manipulatie door vrees van mensen. En daarom ging ik mij zeer sterk uitspreken. Ik ging ervoor staan en zei: ‘Zo spreekt de Heer, dit is níet het einde van de wereld, er zullen geen computers over de hele wereld crashen. Er gaat helemaal niets gebeuren’. En ik liet dit vastleggen in 1999. En ik werd er steeds explicieter in naarmate deze datum dichterbij kwam. En ik begon mijn televisie uitzendingen op maandag 3 januari 2000. En mijn allereerste programma begon ik met de tekst: ‘Als je dit programma ziet weet je dat de millenniumcrisis bedrog was.’ Zo begon ik er mee. En weet je, er is helemaal niets gebeurd. 

En in deze situatie die we nu meemaken, zeg ik niet dat er geen problemen zijn, maar dat er een noodzakelijke correctie gaande is. Maar de angst die wordt gezaaid, en de overdrijvingen die er plaatsvinden, de vergelijking van deze situatie met die van de ‘grote depressie’ en zo, is gewoon verkeerd. En de vrees waarin ik mensen zie reageren. Ze verliezen hun vreugde en hun hoop en raken in paniek over hun toekomst. Dat is gewoon geen godvrezende reactie! Nogmaals, ik kan begrijpen dat een ongelovige zo reageert, wan zij hebben geen geloof in God. Maar voor mensen die geloof in God hebben is het onverantwoordelijk om in vrees op deze situatie te reageren. Wij moeten in God blijven geloven. Wij moeten blijven zaaien in het jaar van een hongersnood. Wij moeten onze hoop in God blijven stellen. 

Als je nu iets doms hebt gedaan, je hebt je over laten halen om je tot over je oren in de schulden te steken en je komt er nu niet meer uit. Ja, er zijn zeker wat lessen die je moet leren. Misschien moet je ophouden met denken dat de hele wereld zonder hobbels en problemen door blijft draaien. Je moet misschien wat voorzichtiger worden in de manier waarop jij je geld investeert en dat soort dingen. Ik zeg niet dat we dit maar moeten negeren en er niet iets van moeten leren. Maar ik zeg je dat de manier waarop dit is gepromoot verkeerd is en dat de angst en vrees juist problemen in mensen veroorzaakt. 
Je kunt je misschien ook wel de vogelgriep herinneren. Ik was in 2005 in Schotland en ik herinner me dat de vogelgriep voor het eerst opdook. En ze doodden pluimvee met duizenden tegelijk. Misschien wel tienduizenden of honderdduizenden in Engeland. En ze verbrandden al deze vogels en de rook steeg omhoog en mensen die ik kende in de pluimveeindustrie zagen hierdoor hun inkomen kelderen. En ik weet nog dat ik in oktober 2005 in Schotland was, en ze interviewden een van de voornaamste experts van de Britse Gezondheidszorg op de BBC. Ze vroegen hem of er een risico was dat dit virus zou muteren tot een soort dat mensen kon ziek maken. En hij zei: ‘Zonder enige twijfel’. Hij zei: ‘Het is helemaal niet de vraag óf dat gaat gebeuren, alleen maar de vraag wanneer’. Hij zei: ‘Het kan een jaar duren, of ten hoogste twee jaar, maar binnen twee jaar zal een derde van de wereldbevolking sterven aan de vogelgriep’. 
Dat kwam dus uit de mond van een hoge leidinggevende Britse volksgezondheidspecialist. Die termijn van twee jaar was in oktober 2007 verstreken. En ik weet nog dat ik in oktober 2007 in een krant las dat er op dat moment in totaal wereldwijd 12 mensen waren overleden aan de vogelgriep. Nou, het is erg genoeg dat wie dan ook aan die griep overlijdt, maar dat is natuurlijk geen schijntje van een derde van de wereldbevolking. Want dat zijn meer dan 2 miljard mensen! Maar deze man, die een hoge leidinggevende positie had, kon dit gewoon staan te beweren. Sommige kunnen zeggen: ‘Hij deed een voorspelling en zat er naast’ of misschien: ‘Het is verstandig om aan de allerergste mogelijkheid te denken’. Of: ‘Bereid je voor op het ergste en hoop op het beste’. En je kunt proberen dit op iedere manier die je wilt te vergoelijken. Maar dat soort dingen brengen schade aan mensen toe. Ik weet zeker dat er mensen in de pluimvee sector failliet zijn gegaan. Door dit soort dingen zijn ze hun bedrijf kwijtgeraakt. En er zijn mensen die dit misschien hadden willen gaan doen die daardoor niet doorgezet hebben. 

Ik weet dat er in de VS mensen voorspellingen hebben gemaakt over allerlei orkanen nadat Katrina de VS had getroffen en zo’n verwoesting had gebracht. Ze hebben een verhoogd aantal orkanen voorspeld en hun voorspellingen zijn gewoon verkeerd gebleken. En mensen zeggen: ‘Nou, je moet je op het ergste voorbereiden en maar op het beste hopen. En het is gewoon verstandig om te erkennen dat dit zou kunnen gebeuren’. Nee, dat is gewoon niet waar. Want ik verzeker je dat die voorspellingen ervoor zorgden dat jouw verzekeringspremie tegen orkanen of overstromingen en zo enorm gestegen zijn. Veel mensen raakten hun verzekering kwijt omdat ze de premie niet meer konden opbrengen. En daardoor waren ze niet meer gedekt. Het had dus wel degelijk een schadelijk invloed. En de orkaanseizoenen zijn sinds Katrina niet meer zo erg geweest. Hun voorspellingen zijn verkeerd geweest. 
Ik verzeker je dat je hier een patroon in zou moeten herkennen. Het wereldsysteem bevordert angst. Het wereldsysteem beweert dat deze situatie het allerergste is dat er in de wereldgeschiedenis is voorgekomen. Weet je, het moment dat ik dit onderwijs maak is de dag voor de presidentsverkiezingen in de Verenigde staten. Het is 3 november 2008 en ik weet niet wat de uitslag van deze verkiezing zal zijn. Ik heb een stevige mening en ik ben overduidelijk voor één kandidaat tegenover de ander. En ik vind het echt vreselijk als de andere kandidaat zou winnen. Maar laat ik het nogmaals in perspectief plaatsen. Ik leef en preek tegen mezelf. Ik doe zelf precies wat ik tegen jullie zeg. Ongeacht wie deze verkiezing ook wint, je moet je blijven herinneren dat de apostel Paulus in een systeem leefde waarin degene die de wereld beheerste Caesar was. En dat was iemand die zichzelf tot God uitriep. Er werden vreselijke goddeloze praktijken gebezigd. Er is zelfs geen enkele vergelijking te maken tussen de onderdrukking die wij van de overheid ervaren in vergelijking met die in de dagen van Paulus. En toch was Paulus voorspoedig. Paulus ging de hele wereld rond om het evangelie prediken. Hij vroeg zijn mensen zelfs in Romeinen 13 om voor de overheid te bidden dat zij dienaren voor God ten goede zouden zijn. Paulus heeft nooit gerebelleerd. Hij heeft nooit een opstand bewerkt. Hij heeft binnen het systeem gewerkt. 
En jazeker, er waren problemen. Jazeker, het zou geweldig zijn geweest als er democratie en vrijheid was geweest. En het zou geweldig geweest zijn als hij televisie had gehad en in staat was geweest de dingen te doen die ik doe. En natuurlijk, hij heeft moeilijkheden gehad, die ik, prijs God, bid dat ik ze niet hoef mee te maken. Maar mijn punt is: Paulus overleefde het. Paulus zette zijn wereld ondersteboven met het Evangelie. Paulus redde het. En hij leefde in een totaal goddeloos systeem. 

Mijn punt is dus dat ik bid en geloof dat wij wat godvrezendheid binnen de regering krijgen. En ik heb daar een mening over. Maar ongeacht wie er wint, ik ga echt niet uit de VS verhuizen. Ik ga niet de witte vlag hijsen en opgeven. Ik raak echt niet in paniek. Ik herinner me vroegere verkiezingen waarin bepaalde mensen in het ambt werden gekozen. Ik was een keer op een avond bij een groep christenen toen de uitslagen van de presidentsverkiezingen binnenkwamen. En mensen begonnen te huilen! Ze zeiden: ‘Nu is het afgelopen. Hoe kunnen we dit nog overleven?’ Maar we hebben die president overleefd. We hebben acht jaar lang die president overleefd, en we zijn gewoon doorgegaan en hebben succes gehad. We gaan gewoon door, ongeacht wie in het Witte Huis zit. Ik zeg niet dat ik geen mening heb. Ik ga stemmen, ik doe er wat aan. 
Maar het punt is, dat ongeacht wat deze wereld doet, of het nu in de politiek is, of dat het gaat om geld, of het nu in de amusementsindustrie is, en of het gaat om immoraliteit, of het onderwijssysteem, en zo kunnen we wel doorpraten over alle manieren waarop godvrezendheid in onze maatschappij onder vuur ligt, ongeacht wat er gebeurt, is mijn geloof in de Heer. Mijn vrede is in de Heer. Mijn hoop is in de Heer. Weet je, ik heb ook wat geld. Ik heb niet heel veel geld. Ik ben niet zoals sommige van die predikers waar je over hoort, die wonen in een huis van 1000 m2, die in privé-vliegtuigen rondvliegen en al dat soort dingen doen. Ik heb niet heel veel geld, maar ik ben gezegend. En ik heb wat geld dat een vriend van me voor mij in de aandelenmarkt heeft geïnvesteerd. En net als ieder ander heb ik geld verloren. Maar het heeft mij niet beïnvloed. Ik heb er niet van wakker gelegen, het heeft me echt helemaal niets gedaan. Want mijn vertrouwen is in de Heer en niet in dit wereldsysteem. En omdat ik al sowieso die instelling heb, heb ik ook geen riskante dingen gedaan. Ik heb er niet véél geld ingestoken. Ik ben daardoor niet zo kwetsbaar voor mogelijk verlies als de doorsnee persoon is. Omdat ik ten eerste gewoon dit wereldsysteem niet vertrouw. Vergeleken met veel andere mensen is mijn schade maar gering. Maar ik heb verloren. En ik stort niet in elkaar, het stelt gewoon niet veel voor. Het stelt niet veel voor. Ik zou nooit geld investeren dat ik me niet kan veroorloven om te verliezen. Niet dat ik het wil verliezen, maar dat ik het kán verliezen, omdat ik mezelf gewoon niet een dergelijk risico laat lopen. Ik doe gewoon dat soort dingen niet. Ik geloof dat dat goddelijke principes zijn. Dat zijn goddelijke gedachten.

Laat ik hier enkele verzen behandelen. Man, ik heb wel vijf of zes bladzijden vol verzen die ik vanochtend van mijn computer heb gehaald over vrees. Ik kan die onmogelijk allemaal bespreken. Maar bijvoorbeeld Genesis 15:1. Abraham had in hoofdstuk 14 net miljoenen dollars buit weggegeven. Hij was tegen dit leger ten strijde getrokken en had het verslagen. En de koning van Sodom had gezegd: ‘Neemt u maar al het geld en de bezittingen, als ik mijn mensen maar terug kan krijgen’. Abraham had vele malen multimiljonair kunnen worden. Maar hij zei: Genesis 14:22 Doch Abram zei tot de koning van Sodom: Ik zweer bij de HERE, bij God, de Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde: 23 Zelfs geen draad of schoenriem, ja niets van het uwe zal ik nemen, opdat gij niet kunt zeggen: Ik heb Abram rijk gemaakt! Dat staat allemaal in hoofdstuk 14. En direct het volgende vers, Genesis 15:1 zegt: Hierna - Na wat? Nadat hij voor miljoenen aan buit had weggegeven en zei: ‘God is mijn bron’. Na die dingen - kwam het woord des HEREN tot Abram in een gezicht: Vrees niet, Abram, Ik ben uw schild; uw loon zal zeer groot zijn. En God ging hem zegenen en voorspoedig maken, en sprak tot hem hoe Hij hem voorspoedig ging maken, zowel in zijn fysieke lichaam, maar ook in financiële zaken. 

En ik denk dat de reden dat dit onmiddellijk wordt geplaatst nadat Abram miljoenen aan buit had weggeven, waarschijnlijk is omdat Abram toch iets had van: ‘Wat heb ik nu weer gedaan. Man, ik had rijk kunnen zijn.’ Hij twijfelde, er was angst en er was vrees. Angst begon toe te slaan, of in ieder geval was daar de verleiding dat dit op hem af kwam. En daarom verscheen God aan hem en zei: ‘Vrees niet, Abram, vertrouw op Mij. Laat Mij je schild en je bron zijn.’ En wij hebben natuurlijk het voordeel dat wij terug kunnen kijken op de geschiedenis. En Abram was voorspoedig en welvarend als bijna niemand ooit is geweest tot die tijd, vanwege zijn relatie met God. 
En hetzelfde zal jou overkomen, als jij op God vertrouwt. Er zijn gewoon zoveel verzen hierover. Het gebeurde zo vaak dat de Heer tegen Mozes en Jozua zei om niet bang en niet ontmoedigd te zijn. Laat ik uit Jozua 1 de volgende verzen aan je voorlezen: De Heer verscheen aan Jozua toen Mozes was gestorven en zei hem dat hij niet bang moest zijn. Iedere plaats waar hij zijn voetzool neerzette zou van hem zijn. God zou hem voorspoedig maken. God zou hem bovennatuurlijk helpen te overwinnen en al deze volken verslaan. En dan staat er in Jozua 1:7 Alleen, wees zeer sterk en moedig en handel nauwgezet overeenkomstig de gehele wet die mijn knecht Mozes u geboden heeft; wijk daarvan niet af naar rechts noch naar links, opdat gij voorspoedig zijt, overal waar gij gaat. Dit is niet beperkt tot financiële voorspoed, maar het zit erbij ingesloten. Er staat hier dat het op God vertrouwen en het Hem zoeken deze voorspoed gaat voortbrengen. 

In Jozua 1:8 staat: Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dán zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn. - Dit is toch wat iedereen wil? Ze willen allemaal voorspoed en succes. Maar ze denken het te verkrijgen door het bestuderen van al die financiële tabellen en dat soort dingen. En ze zijn totaal doordrenkt en in beslag genomen door de filosofie van deze wereld over financiën. Dit vers zegt dat als je het Woord van God voor je houdt en er dag en nacht op mediteert, dán zul je voorspoedig zijn en dán zul jij je doel bereiken. 
Nou, de aandelenmarkt zal schommelen. De financiële markten komen en gaan. Bepaalde mensen worden gekozen en anderen verliezen. En al die dingen zijn aan verandering onderhevig, maar het Woord van God verandert nooit. En als jij dag en nacht op het Woord mediteert, zal God je voorspoedig maken. En dan maakt het mij niets uit wat het wereldsysteem doet. Sommigen van jullie denken: ‘Ik geloof gewoon niet dat het zo gebeurt’. Nou, dan zal het voor jou ook niet werken! Maar ik verzeker je, als jij christen bent, zou je blij moeten zijn, je zou je moeten verheugen en God prijzen, ongeacht wat de wereld aan het doen is. Laat hén in paniek raken. Maar jij hoeft niet in paniek te raken. Wij hebben geloof in God. Wij vertrouwen op God. 

En het volgende vers zegt: 9 Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? Sidder niet en word niet verschrikt, want de HERE, uw God, is met u, overal waar gij gaat. Man, dit is een rechtstreeks bevel! Wees niet bang, noch verschrikt! Het woord verschrikt betekent eigenlijk ontmoedigd. Is iemand van jullie ontmoedigd vanwege de dingen die er zijn gebeurd? Is iemand ontmoedigd geraakt vanwege zijn pensioen, zijn plannen voor de toekomst? Hier is een gebod om niet ontmoedigd te zijn. Waarom? Omdat de Heer met ons is. En God heeft beloofd dat Hij ons nooit zal loslaten of verlaten en Hij zal ons voorspoedig maken. 
Ik zeg je, dat jij je leven niet in stukjes moet verdelen. Je moet niet aan de ene kant een geestelijke afdeling hebben waar je God prijst als iemand je aanvalt omwille van het Evangelie. Of waar als er iets op je afkomt, als het te maken heeft met de hemel en hel, dan vetrouw je hier op God. Maar als het op financiën aankomt, dan moet je met je poten in de modder. En je moet het allemaal net zo doen als de ongelovigen het doen. En als de aandelenmarkt instort, als ze de rentetarieven verhogen, en als de brandstofprijzen omhoog gaan, en als dit of dat gebeurt, dan raak je in paniek net als ieder ander. Dat stoort me werkelijk. Ik weet gewoon niet hoe ik het anders moet zeggen. Het stoort me hoe christenen zich zó laten beïnvloeden door het wereldsysteem. 
Nu weet ik wel, ik ben hier ook in deze wereld, en natuurlijk word ik er ook door beïnvloed. Waarschijnlijk ook meer dan zou moeten. Maar ik zeg: God heeft mijn leven veranderd, mijn vreugde, mijn vrede, mijn vooruitzichten, mijn hoop, mijn toekomst, mijn vertrouwen, mijn verwachtingen. Alles in mijn leven is op God gebaseerd, en Hij is dezelfde, gisteren, heden en tot in alle eeuwigheid. Hij verandert niet. En daarom verandert mijn hoop ook niet. Ik handel niet uit angst. En ik maak me echt niet zo druk over wat er in de wereld gaande is. Het maakt me in zoverre uit dat ik levens van mensen veranderd wil zien worden en aangeraakt, ik hou me daarom wel op de hoogte van dingen. Maar ook al stort dit hele wereldsysteem in elkaar, ik zal nog steeds vreugde en blijdschap hebben, en vrede in de Heer. Amen? 

Ik weet dat sommigen van jullie denken: zo kun je gewoon niet leven. Nou, maak mij niet wakker, want zo leef ik. En heel wat christenen denken hier niet eens over. Heel wat christenen denken: ‘Oh, het is allemaal verschrikkelijk en we zouden ons druk móeten maken’. Ik zag ooit een bumpersticker die zoiets zei als: ‘Als je niet depressief bent…’, ik ben vergeten hoe het er precies stond, maar er stond zoiets als ‘…dan ben je niet erg slim’, of ‘dan let je niet goed op.’ Of iets dergelijks. En ik geef toe dat er in het wereldsysteem heel veel akelige dingen gebeuren. Er zijn echt heel veel dingen waar ik me druk om zou kunnen maken. 
Maar mijn geloof is niet op deze wereld gevestigd. Paulus leefde in een veel erger politiek klimaat, een veel erger economisch klimaat. Hij had niet de technische voordelen, hij had niet de gemakken die wij hebben. Het is gewoon niet met elkaar te vergelijken. Wij zijn er echt ongelooflijk veel beter aan toe. En toch was de apostel Paulus in staat om te zeggen dat hij maar een lichte verdrukking kende. Alles wat hem was overkomen, schipbreuk lijden, vervolging, gestenigd, voor dood achtergelaten, in de gevangenis gegooid en ga zo maar verder, het was voor hem maar een lichte verdrukking. Niet omdat het zo licht was, maar vanwege de manier waarop hij er tegenaan keek. Hij zei dat hij besefte dat het allemaal maar voor een ogenblik was. Hij plaatste het in het licht van de eeuwigheid. Paulus keek niet alleen maar met fysieke ogen naar de natuurlijke dingen die je kon zien. Hij keek met geestelijke ogen in 2 Korintiërs 14:17 en 18. 
En dat is wat ik doe. En ik geloof dat christenen dit ook zouden moeten doen. Wij zijn in deze wereld, ja, wij moeten ermee omgaan. Jazeker, je moet plannen voor je toekomst, je moet het geld dat je hebt verstandig gebruiken en beheren, en verstandig investeren. Maar ik verzeker je dat je vertrouwen en je zekerheid niet in dit wereldsysteem moet liggen. Als jij vol vrees bent, depressief, ontmoedigd, als jij een van die reacties hierop hebt, als je hoop is verdwenen, als jij ‘s nachts niet meer kunt slapen, dan zeg ik dit in liefde, niet om je te veroordelen, maar ik verzeker je dat je meer vertrouwd hebt op dit wereldsysteem dan je zou moeten. Het enige dat je ooit zal laten zakken zijn die dingen waarop je hebt geleund. Je zou moeten steunen op de eeuwige armen. Je zou op Jezus moeten steunen en niet op je eigen inzicht. 

Laat ik hier enkele verzen nemen: ‘Psalm 27:1 Van David De HERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HERE is mijns levens veste, voor wie zou ik vervaard zijn? 2 Toen boosdoeners op mij afkwamen om mijn vlees te eten – mijn tegenstanders en mijn vijanden – zijn zij zelf gestruikeld en gevallen. 3 Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart vreest niet; al verheft zich een krijg tegen mij, 
nochtans blijf ik vertrouwen. De Heer is mijn licht, waarom zou ik bang zijn? Ik weet dat sommige van jullie zeggen: “Maar dat slaat niet op financiën, dat heeft niets te maken met investeren. Het heeft niets te maken met mijn levensloopregeling, het heeft niets te maken met mijn pensioenrekening, het gaat hier over geestelijke dingen. 

Ik heb geen tijd om een getuigenis te geven, maar een van de geweldigste ervaringen die ik ooit heb gehad, kwam doordat ik dit vers zóng! Jamie en ik kregen een ontruimingbevel, vlak nadat wij getrouwd waren. We waren nog maar enkele maanden getrouwd. En ik maakte fouten. Ik begreep een aantal dingen niet. Ik dacht dat als je predikant was, je geen wereldse baan mocht aannemen. Ik dacht dat je van God afvallig was, als je God niet volledig voor je financiën vertrouwde. En dat was fout, ik begreep het in die tijd niet goed. En daarom gaf ik al het geld weg dat ik voor ons huwelijk had gespaard. We waren failliet en kregen een ontruimingsaankondiging.
We gingen die avond naar een samenkomst. En onderweg daarheen stonden Jamie en ik op het punt onze vreugde en blijdschap kwijt te raken. Ons geloof kwijt te raken. Hier stonden wij, een pasgetrouwd stel op het punt om uit onze woning te worden gezet. Het zag eruit of wij mislukt waren. Maar weet je, ik nam deze verzen en begon ze te zingen. Jamie en ik zongen ze de hele weg naar de samenkomst. Het is een lang verhaal, ik zal niet in detail treden, maar God heeft de situatie wonderbaarlijk gekeerd. De volgende ochtend om 03:00 uur voorzag God bovennatuurlijk in mijn nood en daarom zeg ik dat dit niet alleen op geestelijke zaken betrekking heeft. Dit werkt ook op het gebied van financiën. 

Je kunt zeggen: De Heer is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? Moet ik vrezen voor de aandelenmarkt? Zal ik vrezen voor de mensen die het monetaire systeem beheersen? Moet ik vrezen voor al die ‘chicken-littles’ die denken dat de hemel naar beneden komt en dat alles in elkaar stort? Of vrees ik God? Je kunt God vertrouwen. 
Kijk ook hier naar Psalm 46:2 God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. 3 Daarom zullen wij niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelden de bergen in het hart van de zee. 4 Laat bruisen, laat schuimen haar wateren, laat de bergen beven door haar onstuimigheid. sela. Nou lees dit gewoon, dit zegt: wij zullen niet vrezen. En er staat zelfs dat we niet zullen vrezen al zou de aarde zelf zich verplaatsen. Wát een uitspraak! Weet je, nogmaals, ik wil niet beweren dat er geen enkel probleem is. Ik wil niet ontkennen dat sommige mensen behoorlijk in de knel zitten. Maar ik zeg wel dat de problemen die we nu zien, de financiële problemen waardoor mensen in paniek raken en in zoveel ongeloof en vrees gaan handelen, en ik denk dat de meesten van jullie het er mee eens zijn, dat dit probleem lang niet zo erg is als dat de aarde uit elkaar zou spatten of verbranden en ophouden te bestaan. Dat zou voor mij toch een beetje erger zijn dan de crisis die we op dit moment zien. 
3 Daarom zullen wij niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelden de bergen in het hart van de zee. Denk er gewoon eens aan wat dat zou bewerken. Mensen hebben het over de opwarming van de aarde en dat het zeeniveau een paar centimeter zou stijgen of zo. Maar wat zou er gebeuren als iedere berg van deze aarde in de zee gestort zou worden? Denk eens aan de vloedgolven, de tsunami’s die dat zou veroorzaken! Denk je eens in hoe de oceanen dan zouden stijgen. Denk eens aan de steden in de kustlanden die daardoor zouden worden verwoest! Het zou zelfs mogelijk zijn, dat als de bergen verdwenen, de hele aarde onder water zou komen te staan, als alle bergen in de zee zouden storten. 
En hij zegt dan: ik zal niet vrezen, ook al zou dat gebeuren. 4 Laat bruisen, laat schuimen haar wateren, laat de bergen beven door haar onstuimigheid. Als David kon zeggen dat hij niet zou vrezen, zelfs al zou de aarde verplaatsen, al zouden de bergen in de zee storten, als hij zozeer vertrouwen en geloof in God kon hebben, dan kan ik je verzekeren dat dit in vergelijking met de kleine en onbetekenende problemen van nu niets voorstelt. En ik weet dat sommigen van jullie boos worden omdat je vindt dat ik de situatie te lichtvaardig opvat. Ik zeg dat dit in vergelijking met elkaar niets voorstelt. 

Ik moet aan een vers denken. Ik kan me de verwijzing op dit moment herinneren, maar de Heer spreekt ergens tegen Zijn volk ‘als het voetvolk je al afmat, hoe denk je ooit de ruiterij aan te kunnen? Met andere woorden, als dit kleine probleem je al zo dwars zit, hoe kun je dan ooit problemen aan als de grond die zich verplaatst en de bergen in zee storten en zo? Ik verzeker je, broeders en zusters, het feit dat zoveel christenen van de kaart zijn, en ontmoedigd en vol angst, spreekt van ongeloof, ze zijn hun hoop kwijt. Ze zijn niet in staat geweest te slapen. Dat is een enorme aanklacht tegen ons gebrek aan vertrouwen in de Heer. Er zou echt helemaal geen enkel, maar dan ook geen enkel verschil in jouw leven moeten zijn vanwege de financiële situatie. 
Iemand roept: ‘Ik ben al mijn spaargeld kwijtgeraakt’. Nou, je hebt een lesje geleerd. Als je vertrouwen in de Heer is, God kan alles wat je verloren hebt weer aan je teruggeven. Je hebt nu wijsheid ontvangen, dat je er geen ongezonde businesspraktijken meer op na houdt, en je kunt hier van leren en profiteren. Je bent nu gewoon beter af! Dank je wel voor die oorverdovende stilte. Laat ik dit even snel doorlopen. Er zijn zoveel verzen hierover, ik heb gewoon geen tijd om ze allemaal te behandelen. Maar ik wil op sommige van deze verzen nog even wijzen. 

Kijk in Spreuken 3:21 Mijn zoon, laat ze niet wijken uit uw ogen, - dat gaat over de woorden van God - bewaar overleg en bedachtzaamheid, 22 dan zullen wij het leven voor uw ziel zijn, een sieraad voor uw hals. 23 Dan zult gij uw weg veilig gaan, zonder dat uw voet zich stoot. Heel wat mensen hebben hun voet gestoten (of zijn gestruikeld) vanwege de financiële crisis, omdat ze hun leven niet baseerden op het Woord van God en geen gezonde, vaste Bijbelse principes volgden in de manier waarop ze met hun geld omgingen. 24 Indien gij u nederlegt, zult gij niet opschrikken, maar gij zult u nederleggen en uw slaap zal zoet zijn. Dat is iemand wiens vertrouwen op de Heer is. Ik wil je vragen, kun jij misschien niet slapen vanwege de financiële situatie? Heeft het je ‘s nachts wakker gehouden? Als dat zo is, ik ben niet boos op je, ik ben niet kwaad, ik probeer alleen maar over te brengen dat je niet op God vertrouwt op het gebied van financiën.
Jij kijkt naar het wereldsysteem. En als het wereldsysteem de hik heeft, als het een neergang kent, dan reageer jij daarop en raakt beangstigd en al dat soort dingen. Dat zou helemaal niet zo moeten zijn. Je zou in staat moeten zijn lekker in je bed te liggen en je slaap zou zoet moeten zijn. En je zou niet bang moeten zijn voor plotselinge vrees. 25 Vrees niet voor plotselinge schrik, noch voor de ondergang der goddelozen, als hij komt. 26 Want de HERE zal uw betrouwen zijn, Hij zal uw voet bewaren, zodat hij niet gegrepen wordt.

Kijk als contrast hiermee ook eens in het Hooglied 3:7-8. Salomo schrijft dit en hij was de rijkste mens, zozeer dat de Heer zegt dat er nooit zo iemand vóór hem was, noch dat er ooit zo iemand na hem zou komen die zó rijk was. Kijk dan naar de rijkste persoon in de wereld van tegenwoordig, en Salomo was nog veel rijker. Hij had nog veel meer geld en kijk wat hij hier schrijft. De schrijver beschreef de rijkdom en de voorspoed die Salomo allemaal begeleidde. En de schrijver zegt in Hooglied 3:7-8: Zie, dat is Salomo’s draagstoel, omringd door zestig helden, uit de helden van Israël, 8 allen het zwaard houdend, geoefend ten strijde, elk met het zwaard aan zijn heup vanwege de verschrikking in de nacht. 
Hier heb je de rijkste mens ter wereld. Zijn levensloopregeling was volmaakt. Hij had een pensioen klaarliggen, waarmee hij zich nooit zorgen om geld hoefde te maken. Geld stelde voor hem gewoon niets voor. Maar toch moest hij 60 man rond zijn draagstoel (eigenlijk bed) hebben, met getrokken zwaard, uit zoveel angst dat mensen hem misschien zouden willen vermoorden. In contrast daarmee is er zijn vader David, van wie geen aanwijzing bestaat dat er ook maar iemand bij zijn bed de wacht moest houden. David had natuurlijk ook een paleis en ik ben er zeker van dat daar ook wachters waren en allerlei van dat soort dingen. Maar David leefde niet in de angst waar Salomo in leefde. En hier kan ik zoveel verschillende dingen uit halen. 
Als jouw vertrouwen in rijkdom is, als jouw vertrouwen in de fysieke en natuurlijke dingen is, dan zul je gewoon nooit vrede kennen. Want er zal altijd het risico zijn dat er iets mee gebeurt. Nogmaals, ik heb niet veel geld. Ik heb wel wat geld, maar mijn vertrouwen is daar gewoon niet in. Als ik alles wat ik had kwijt zou raken, zou ik nog steeds blij zijn. Ik zou nog steeds in de Heer vertrouwen, en ik zou het allemaal terugkrijgen. Want God is mijn bron. God is nog steeds de persoon waar al die welvaart vandaan kwam. Ik zou nog steeds op Hem vertrouwen, en als ik het allemaal kwijt zou raken, zou ik het allemaal terugkrijgen. Sommigen van jullie betwijfelen dat en zeggen: ‘Ja het zal wel, dat is voor jou gemakkelijk te zeggen’. 

In 2002 hadden we hier in Colorado bosbranden en het vuur kwam binnen een kilometer van mijn huis. En er was een gedwongen evacuatie. Wij moesten weg. En we hadden onze foto’s gepakt en onvervangbare documenten. En we hebben even nagedacht om al onze spullen in een vrachtwagen te laden en te verhuizen. Maar we besloten gewoon op God te vertrouwen. En toen we weggingen baden we voor ons huis, geloofden dat het zou blijven staan, en dat was ook zo. We zijn aan het vuur ontsnapt, maar toen we wegreden zei Jamie, en ik was het 100% met haar eens: ‘Dit is allemaal maar materie, het is niet belangrijk. Onze relatie met God, die is belangrijk’. En: ‘We hebben plezier gehad met deze dingen te verkrijgen en ook al verbrandt het allemaal, ook al verliezen we het allemaal, we zullen het allemaal weer terug krijgen en ik zal er van genieten het weer terug te krijgen’. 
Je kunt mij er niet van beschuldigen dat ik gemakkelijk praten heb. Ik heb er naar geleefd. Ik heb echt dingen meegemaakt en kan in alle oprechtheid zeggen dat het er niet toe doet wat mensen doen. Ik zal voorspoedig zijn, mijn hoop is in de Heer. En als jouw vertrouwen geschokt is, dan is dat een zeker teken dat het in iets anders was gevestigd dan in God. Ik zeg het niet om te kwetsen maar om te helpen, zodat we ons geloof weer op het juiste spoor kunnen zetten. 

Jesaja 41:10 zegt: 10 Vrees niet, want Ik ben met u; zijt niet verbaasd, want Ik ben uw God; Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met de rechterhand Mijner gerechtigheid. Dat zijn sterke verzen! Ik weet dat sommigen van jullie geld hebben verloren op de aandelenmarkt. Misschien ben je in paniek, misschien vraag jij je af wat er gaat gebeuren, maar denk terug aan waar en wie je was vóórdat God je al dat geld gaf? Er is een periode geweest waarin de meeste van jullie niets hadden. En door je geloof in God en je vertrouwen in God heeft God je voorspoedig gemaakt en je hogerop gebracht. En als je nu wat van je kapitaal bent verloren, ik zeg niet dat je daarom een feestje moet gaan bouwen, maar het zou je ook niet moeten verpletteren. God is degene die je op de eerste plaats al die dingen heeft gegeven, en God is je kracht! Wees niet ontmoedigd. Hij zal ons versterken.

Vers 11 zegt: Zie, allen die tegen u in woede ontstoken zijn, staan beschaamd en worden te schande; de mannen die u bestrijden, worden als niets en komen om; 12 gij zult hen zoeken, maar niet vinden, de mannen die u bestoken; zij worden als niets, ja vernietigd, de mannen die tegen u oorlog voeren. 13 Want Ik, de HERE, uw God, grijp uw rechterhand vast; die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u. 14 Vrees niet, gij wormpje Jakob, gij volkje Israel! Ik ben het, die u help, luidt het woord des HEREN, en uw Verlosser is de Heilige Israels. Man, dat vind ik leuk! Vrees niet, gij wormpje Jakob. Dat wil zeggen, je hoeft helemaal niet het slimste jongetje uit de klas te zijn! Misschien zeg jij wel: ‘Je hebt gemakkelijk praten Andrew, jij kunt dit en jij dient al zolang de Heer’. Wij plaatsen mensen zo gemakkelijk in verschillende categorieën, dit zal voor jóu werken, maar voor mij werkt het niet. 
De Heer zegt: ‘Vrees niet gij wormpje Jakob’. Israël had echt niet de allerbeste geschiedenis met de Heer! Ze hadden ongeloof gehad in Hem, hadden tegen Hem gerebelleerd, waren tot afgoderij vervallen, ze hadden alles verkeerd gedaan! Ze hebben fout na fout, na fout, na fout gemaakt en toch zegt de Heer hier: ‘Ik ben met je! Vrees niet gij wormpje Jakob, hier ben ik de Heer uw Verlosser, de heilige Israëls’! 

Jesaja 43:1 Maar nu, zo zegt de HERE, uw Schepper, o Jakob, en uw Formeerder, o Israël: Vrees niet, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn. 2 Wanneer gij door het water trekt, ben Ik met u. Heeft iemand van jullie het gevoel dat je door diep water heen gaat? Onrustig water, dat er stormen in je leven zijn, dat je problemen hebt? Hij zegt: ‘Ik ben met je’, en: ‘gaat u door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen; als u door het vuur gaat, zult u niet verteren en zal de vlam u niet verbranden.’ Zie je, neem deze verzen in geloof aan, als je misschien wel door een vuur heen gaat. Ik geloof echt dat misschien de meerderheid van de mensen die naar dit programma kijken niet echt een belangrijke daling van hun inkomen hebben gezien. Persoonlijk ken ik helemaal niemand die een daling van zijn inkomen heeft gezien. Ik ken wel iemand die heel veel geld in de aandelenmarkt had geïnvesteerd en veel heeft verloren. Maar als hij gewoon bezig blijft, krijgt hij dat allemaal weer terug. Uiteindelijk komt het allemaal weer terug. Maar buiten die persoon ken ik zelf helemaal niemand die zijn baan is kwijtgeraakt. Ik weet dat er heus wel mensen zijn voor wie dit geldt, maar het is gewoon niet de meerderheid. 

Maar zelfs al ga jij door zoiets heen, deze tekst zegt dat de vlam je niet zal verbranden. God belooft dat als jij je tot Hem wendt, dat Hij je hier doorheen zal halen. En Hij zal de dingen die satan van je heeft gestolen aan je terugbezorgen. En je zult een wijzer mens zijn geworden door dat alles heen. Er is gewoon geen reden om in deze situatie in paniek te raken. Vanwege de tijd zal ik het een en ander over moeten slaan.
Maar laat ik in ieder geval nog Jesaja 51:7 met je delen: Hoort naar Mij, gij die de gerechtigheid kent, gij volk, in welks hart mijn wet is. Vreest niet voor de smaad van stervelingen, wordt niet verschrikt vanwege hun beschimpingen. Vers 12: Ik, Ik ben het, die u troost. Wie zijt gij, dat gij bevreesd zijt voor een sterfelijk mens, voor een mensenkind, dat als gras wordt weggeworpen; 13 dat gij vergeet de HERE, uw Maker, die de hemel uitspande en de aarde grondvestte; dat gij bestendig, de gehele dag, verschrikt zijt vanwege de grimmigheid van de verdrukker, wanneer hij uit is op verderven? Waar is nu de grimmigheid van de verdrukker? Wat een geweldige verzen. De Heer zegt: ‘Ik ben degene die je troost, waarom ben je bang voor mensen? Waarom ben je bang voor die dingen’? En kijk naar Jesaja 51:13 ‘En je vergeet de Heer je Maker’? 

Laat me dit in liefde zeggen, ik wil niet de ernst van de dingen waar ik wat over ga zeggen kleineren, het is niet mijn bedoeling je te kwetsen en ik ben er niet op uit je te beledigen, ik zeg dit uit liefde, maar broeders en zusters, mensen die in paniek zijn geraakt, mensen die ’s nachts niet kunnen slapen, mensen die hun hoop zijn kwijtgeraakt, die nu ontmoedigd zijn, somber over hun toekomst, mensen die zich bezorgd maken. Waar gaat dit allemaal naar toe? Alles is buiten beheersing geraakt. Mag ik dit met liefde en respect zeggen? Je bent God vergeten. Je bent vergeten dat God degene is geweest die je alles had gegeven wat je nu denkt te hebben verloren. Je bent vergeten dat God onze bron is, niet deze wereld. Filippenzen 4:19 zegt dat de Heer in al mijn behoeften zal voorzien naar Zijn rijkdom en heerlijkheid door Christus Jezus. Het is dus niet gebaseerd op de economie van deze wereld. 

Onze bediening hier functioneert heel anders dan de meeste bedieningen. De meeste bedieningen spreken erover dat er in de zomertijd zo’n afname van inkomsten is. En daar houden ze in hun planning rekening mee. Ik geloof God me altijd en overal gezegend heeft. En op de een of andere manier, en ik begrijp heus wel de logica dat mensen met vakantie gaan en hun geld voor vakanties gebruiken, daar is heus wel een logica voor, maar op de een of andere manier omzeilt God dat allemaal en wij zijn ook in de zomer voorspoedig. Ik begrijp dat andere mensen dan problemen hebben, en ik geef geen kritiek op hen. Maar ik zeg dat God míjn bron is, en dat God in mijn behoefte voorziet naar Zijn rijkdom en heerlijkheid in Christus Jezus. En prijs God, wij zullen voorspoedig zijn, maakt niet uit wat deze wereld doet. Dat is mijn belijdenis, dat is wat ik geloof en ik kom er niet op terug. En ik nodig je uit om met mij in geloof te gaan staan. 

Besef dat de hemel niet uit de lucht valt, dit is niet het einde van de wereld. Hou toch op met naar de ‘chicken-little’s’ daarbuiten te luisteren die maar dingen zeggen voor de kijkcijfers en om jouw geld te krijgen. Ik verzeker je dat dit je van nut kan zijn. 

Deel 2: Zaaien in een tijd van hongersnood


 

www.vergadering.nu