www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

De 5 talen vd liefde | Kinderen | Tieners | Echtscheiding? | Gezond gezin | Liefde helpt | De andere kant | De taal | Huwelijk


DE TAAL VAN GODS LIEFDE
Gary Chapman
ISBN 9789063534127
fraai uitgevoerde paperback met flappen
192 pag.

Prijs: EUR 15,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

De talen van de liefde in de menselijke relaties zijn een afspiegeling van de Goddelijke liefde. Alle 5 talen van de liefde (en meer!) vinden we terug in de natuur van God.
Soms houden mensen van elkaar, en kunnen ze elkaar toch niet bereiken. Dat komt dan vaak omdat ze niet dezelfde liefdestaal spreken. Het is net als wanneer ik Engels spreek tegen iemand die alleen Duits verstaat. De één is gericht op bevestigende woorden, de ander zoekt vooral tijd en aandacht, een derde wordt getroffen door dienstbaarheid, weer een ander kan worden ontroerd door een geschenk, een vijfde is gevoelig voor fysieke aanraking.
Gary Chapman heeft in een reeks van boeken laten zien hoe menselijke relaties verdiept worden als we elkaars liefdestaal leren spreken en verstaan.
God houdt van mensen. En toch lijkt het wel of sommige mensen niet door die Goddelijke liefde bereikt worden. Het doel van dit boek is mensen dichter bij God te brengen, zodat ze zijn grenzeloze liefde kunnen verstaan. Want Hij communiceert op zijn eigen Goddelijke wijze in alle talen die voor ons verstaanbaar kunnen zijn.
Liefde is het kenmerk van de christen. Als Gods liefde door ons heen stroomt in alle vijf liefdestalen, zullen we zijn instrumenten worden om anderen te helpen de verbinding met God te maken en deel te worden van zijn gezin.
Want het begint niet bij ons, maar bij God: we houden van elkaar omdat Hij ons heeft geaccepteerd in zijn gezin en ons heeft liefgehad. We hebben zijn liefde beantwoord.
God heeft ons gemaakt om samen met Hem én met anderen te leven. Als we leren Gods liefde te uiten in alle vijf talen van de liefde, dan zal onze bruikbaarheid in menselijke verhoudingen toenemen.Het kennen en liefhebben van God zou ons hoofddoel moeten zijn, al het andere is eenvoudig achtergrondmuziek.
Dr. Gary Chapman leidt regelmatig huwelijksseminars door heel Amerika en presenteert een radioprogramma over het huwelijk. De afgelopen dertig jaar heeft hij vele echtparen en gezinnen begeleid in hun relatie. Hij is auteur van vele bestsellers. Zijn bekendste boek is: De vijf talen van de liefde.
Als het waar is, dat de mens naar Gods beeld geschapen is, dan kunnen we ervan uitgaan dat Gods liefde voor de mens anders is dan zijn liefde voor de rest van zijn schepping. We kunnen ook verwachten dat de mens in staat is om Gods liefde te beantwoorden. Onderzoek heeft uitgewezen dat de mens niet tevredengesteld kan worden totdat hij een liefdesverbinding met God aangaat.
Augustinus herinnert ons eraan dat de mens nooit echt de volledige zin van het leven vindt, totdat hij Gods liefde beantwoordt. Het menselijk hart hunkert naar de liefde van de Vader.


Nederlands Dagblad - 21 mei 2004 - www.nd.nl 

Ontdek de talen van Gods liefde

Waarom bekeert de één zich onder tranen tot God, terwijl een ander langzaam tot het inzicht komt dat God bestaat en je met Hem een liefdesrelatie kunt aangaan? Het antwoord is te vinden in het jongste boek 'De taal van Gods liefde' van Gary Chapman, Amerikaan en auteur van christelijke bestsellers.

De taal van Gods liefde
Gary Chapman. Uitg. Medema Vaassen, 2004; 192 blz., € 15,95

DOOR GERALD BRUINS

Dertig jaar arbeid als huwelijks en gezinstherapeut brachten hem het inzicht dat er vijf talen van liefde bestaan: bevestigende woorden, tijd en aandacht, geschenken, dienstbaarheid en lichamelijke aanraking. De kunst is volgens Chapman om je eigen liefdestaal te leren verstaan. Dat lijkt een open deur maar is een eyeopener. Een man die zich vooral geliefd weet als bij tijd en aandacht krijgt, voelt zich tekort gedaan als zijn vrouw van alles voor hem doet, dus dienstbaar is. Omgekeerd raakt de liefdestank van een vrouw leeg, als zij snakt naar bemoedigende woorden, maar die te weinig of nooit krijgt.

Chapmans 'truc' is om de liefdestaal van de ander te leren 'spreken'. Geef je vrouw leuke cadeautjes, als dat haar eerste liefdestaal is. En geef je man aandacht, als hij zich daardoor geliefd voelt. Aan de andere kant: voel je niet te gauw tekortgedaan, als jouw liefdestaal 'bevestigende woorden' is, terwijl je partner zich voor jou uitslooft.


Opgebloeid
'De vijf talen van de liefde' is in heel wat landen een bestseller geworden. In het slop geraakte relaties herstelden en huwelijken zouden er door zijn opgebloeid. Op de golven van dit succes schreef Chapman nog zes boeken, waarin de methode van de vijf liefdestalen in meer of mindere mate aan de orde komen. Zo beschreef hij de vijf liefdestalen van kinderen en tieners en boog hij zich over de vijf principes van een gezond gezin. Chapmans methode is in feite een variant op het oerbijbelse gebod om 'de naaste lief te hebben als jezelf.

De taal van Gods liefde is de zoveelste variatie op hetzelfde thema en daarom minder revolutionair, zo je wilt ontdekkend, dan zijn eerste boek. Chapman neemt aan dat de door hem gevonden talen van de liefde in menselijke relaties, een afspiegeling zijn van goddelijke liefde, Anders gezegd: de vijf liefdestalen zijn gegrond in Gods natuur. De therapeut 'bewijst' zijn vooronderstelling door per liefdestaal veel bijbelteksten en voorbeelden uit de geschiedenis en zijn praktijk aan te halen.

Over voorbeelden gesproken, Chapman is een van die christelijke auteurs die weten hoe je een groot publiek moet bereiken: met een eenvoudige schrijfstijl, een overzichtelijke aanpak en talloze anekdotes. De taal van Gods liefde leest vlot.


Aanraking
In de Bijbel is steun te vinden voor de vijf talen van de liefde. God sprak inderdaad talloze bevestigende woorden en gaf vele zegeningen (geschenken). Aan tijd en aandacht ontbrak het bij Jezus niet, laat staan aan dienstbaarheid. Van lichamelijke aanraking is in eerste instantie minder goed een voorstelling te maken. God die jou lichamelijk aanraakt? Maar Chapman legt uit dat er christenen zijn die als ze bidden of een lied zingen, de aanwezigheid van God bijna fysiek ervaren. Hier ligt het antwoord op de vraag aan het begin van deze bespreking. Waarom bekeert de een zich onder tranen tot God, terwijl een ander langzaam tot het inzicht komt dat God bestaat? Omdat de liefdestaal van de eerste persoon 'lichamelijke aanraking' is en van de tweede persoon 'tijd en aandacht'.

Chapman rekent af met de gedachte dat christenen die voortdurend God loven en prijzen (liefdestaal: bevestigende woorden) of vaak Gods aanwezigheid voelen (liefdestaal: lichamelijke aanraking) 'geestelijker' zijn dan andere christenen. Dat is niet waar. Iemand die prijst, staat niet hoger dan iemand die dient. Ze hebben God lief in verschillende talen. Wat hebben we aan deze kennis? Je begrijpt jezelf en de ander beter in de relatie met God, schrijft Chapman.

Het is prima dat hij zijn principe van de vijf liefdestalen toepast op de Bijbel, zolang maar duidelijk blijft dat het zijn methode is. Geen model kan Gods liefde vangen. Zijn liefde is oneindig veel groter en gevarieerder dan wij beseffen. Chapmans methode dient daarom slechts als middel om grip te krijgen op de relatie tussen God en mens in een weerbarstige werkelijkheid. Gelukkig is hij zich daarvan bewust, blijkt uit een boeiende epiloog: "... wat ik in dit boek heb geschreven over de liefde van God is slechts een noot in de symfonie van Gods oneindige liefde".


EO / Visie - mei 2004


 


De 5 talen vd liefde | Kinderen | Tieners | Echtscheiding? | Gezond gezin | Liefde helpt | De andere kant | De taal | Huwelijk

www.vergadering.nu