www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu


L. Floor, De vrucht van de Geest
Groen, Heerenveen 2004
9789058294517
120 blz.; prijs 13,50

Ellips - oktober 2005

Meer Geest in de gemeenten

Boekrecensie door KLAAS VAN DER ZWAAG

Het werk van de Heilige Geest houdt kerkelijk Nederland bezig

Het werk en de gaven van de Heilige Geest blijven kerkelijk Nederland terecht bezighouden. Wie verlangt niet naar een verlevendiging van de gemeente? In dit artikel bespreekt dr. Van der Zwaag enkele recente boeken over genoemd thema.
Dr. L. Floor, voormalig hoogleraar Nieuwe Testament aan de Christelijke Universiteit van Potchefstroorn, zegt in zijn boek De vrucht van de Geest dat het gevaar niet denkbeeldig is dat door de enorme belangstelling voor de gaven van de Geest en het werk van de Geest in de wereld er minder aandacht is voor het persoonlijke geestelijk leven. Hij waarschuwt dat we de gaven van de Geest niet belangrijker achten dan de vrucht van de Geest. De gaven dienen om de vrucht van de Geest, die in het hart van de gelovige groeit, in de gemeente te laten groeien. De verandering van het hart, de innerlijke vernieuwing door de Heilige Geest, is de belangrijkste voorwaarde voor het dragen van de vrucht van de Geest en voor geestelijke groei (105).

De vrucht van de Geest is liefde, de som van alle christelijke deugden, aldus Floor. Het eerste wat de Geest in het leven werkt is liefde, blijdschap en vrede. Dat is niet alleen individueel, maar ook in het geheel van de gemeente. De gemeente is een lichaam dat door de Geest tot leven komt. Maar hetzelfde lichaam wordt ook door de Geest van Christus gevoed. Het doel van de geestelijke groei is Christus.

Floor wijst ook op het naar buiten gericht zijn van de gemeente in de lofprijzing. Geen gebed brengt ons dichter bij de Here dan een lofprijzend gebed. De Schrift spreekt over een toename in geestelijke groei. En deze groei is zowel gave als opgave. Maar wat God als opgave aan ons voorbehoudt, schenkt Hij tegelijk ook als genadegave (103).

Dit is een bespreking van 5 boeken in één boekbespreking.
Lees ook de andere besprekingen:

P. de Vries, Vreugde in God: De betekenis van de leer van de Drie-eenheid voor het geloof en de geloofsbeleving
Groen, Heerenveen 2003; 360 blz.; prijs 24,95
L. Floor, De vrucht van de Geest
Groen, Heerenveen 2004; 120 blz.; prijs 13,50
W.J. 0uweneel, Meer Geest in de gemeenten
Medema, Vaassen 2004, 252 blz.; prijs 15,95
M.D. Geuze, Profetie: Onmisbaar voor de christelijke gemeente
Gideon, Hoornaar 2004; 167 blz; prijs 9,95
Chr. Love, De strijd tussen vlees en Geest
Koster, Barneveld, 316 blz.; prijs 21,50

Bovengenoemde boeken bieden veel inzicht in het werk van de Geest, in de gelovige en in de gemeente. Al zijn de invalshoeken van de auteurs divers (reformatorisch of evangelisch), ik heb in deze boeken niet alleen het allesbeslissende belang van het werk van de Heilige Geest weer eens duidelijk onderstreept gezien, maar ook de verantwoordelijkheid van de gelovige. Dat de mens afhankelijk is van de Geest, betekent niet dat hij maar passief moet zijn. Hij wordt juist opgeroepen om de middelen te gebruiken en de plichten te volbrengen, maar wel in afhankelijkheid van de Geest. Dat heilige samenspel tussen de soevereine Geest en de menselijke plichten is een rode draad in bovengenoemde boeken en biedt veel stof voor bezinning op de christelijke gemeente in deze tijd. 


www.vergadering.nu