www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Geloof voor beginners
Anselm Grün
Uitg. Lannoo
200 pag., € 18,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

In een multiculturele wereld, waarin met name de islam zich steeds dominanter manifesteert, stellen veel christenen zich vragen over hun eigen geloof en godsdienst. Anselm Grün gaat op zoek naar antwoorden en beschrijft de overeenkomsten en verschillen tussen christendom, boeddhisme, jodendom, hindoeïsme en islam.
Naast de christelijke kernthema's, zoals de menswording van God en de naastenliefde, laat Grün overtuigend zien hoe elke gelovige of 'zoekende' de helende kracht van het christelijk geloof op het spoor kan komen.
Een boek dat andere godsdiensten niet afwijst, maar duidelijk maakt dat interreligieuze dialoog het profiel van het christendom scherper kan stellen.
Anselm Grün (1945) is monnik van de benedictijner abdij in Münsterschwarzach. In talrijke boeken, cursussen en lezingen gaat hij in op de noden en vragen van mensen. Tienduizenden mensen bezoeken ieder jaar zijn lezingen.
'Een van de meest gelezen filosofen van het dagelijks leven, superstar van de spiritualiteit!' – Der Spiegel
Geeft antwoorden op de geloofsvragen van vandaag

Meer recensies van Grün: God ervaren | Geloof voor beginners | Je ware vrouwelijkheid ontdekken | Paulus


1. Zoeklicht - 7 maart 2009 - www.zoeklicht.nl 

Hoe christelijk is Alselm Grün?
Boekrecensie door drs. Martie Dieperink


De Duitse Benedictijner monnik Anselm Griin schrijft bestsellers over spiritualiteit, die ook door orthodoxe protestanten worden gelezen. Zijn boeken voorzien duidelijk in een behoefte en die behoefte aan spiritualiteit is legi'tiem. Enerzijds schrijft hij mooie dingen, maar anderzijds zijn er dingen die niet kloppen. |e vindt in zijn boeken een vermenging van christelijk en new age denken.


In dit boek van Anselm Grtin vinden we mooie christelijke gedachten. Christelijk geloof betekent voor hem een persoonlijke relatie met Jezus Christus. Hij wil zoekende mensen helpen dit christelijke geloof te herontdekken. Hij zegt mooie dingen over de betekenis van sacramenten waar we als protestanten nog wat van kunnen leren. Een goed advies is: "Telkens als mij Ieed trof, heeft het mij geholpen om het te aanvaarden en uit te houden door de blik gericht te houden op het kruis van Jezus" (p. 67).


Helaas heeft het boek ook een schaduwzijde. Zo raadt hij christenen aan een tijd lang zen te beoefenen. "Daarom kan het niet de bedoeling zijn om zen en christendom te vermengen. De christen moet zich eerder helemaal in de zen-ervaring onderdompelen. Hij moet 'oversteken, naar de overkant gaan' (passing over) en dan terugkeren naar zijn christelijke wijze van denken. Door die overgang wordt zijn christelijke ervaring verrijkt en omgevormd" (p. 11).


Als mensen nog terugkeren vanuit de zen-ervaring, dan is dat wel met een geestelijke besmetting. Dat is ook aan Grün te merken. Hij heeft het vermogen verloren om geesten te onderscheiden. Zo schrijft hij: "Elke religieuze weg leidt - als hij bewust wordt gegaan - tot een diepe ervaring" (p.11). Alle godsdiensten kunnen volgens hem dus tot God leiden, een typische New Age lering.


Hij houdt geen rekening met geestelijke misleiding en is zo helaas een verkondiger van dwaalleren geworden die, zoals duidelijk blijkt uit Visie nr.42 (2008), ook de noodzaak van het offer van Jezus Ioochent. God is voor hem alleen maar liefde, er is bij Grün geen plaats meer voor straf voor de zonden en het oordeel van God. We lezen in zijn boek niet over hel, satan en verloren gaan, God aanvaardt ons allemaal onvoorwaardelijk (p. 103). Het kruis is de plaats waar God Zijn liefde toont; het is niet meer de plek waar satan werd overwonnen en de mens met God werd verzoend. Hij verkondigt dus een eenzijdig evangelie. Geen wonder dat hij zo populair is. Dit willen de mensen graag horen.


(Aangehaalde paginanummers uit Geloof voor beginners, Anselm Grün, Lannoo - Ten Have, 2007)

www.vergadering.nu