www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu

Zoeklicht - maart 2004

Vragen - vragen

door Ds. Theo Niemeijer

Hoe weet ik nu of ik met een valse of een echte profeet van de Here te maken heb? (J.A. te B.)

Antwoord:
Dit is een hele belangrijke vraag, juist omdat de Here Jezus de komst van valse profeten, vlak voor zijn wederkomst aankondigt. In ieder geval moeten we nooit afgaan op het feit, dat werkelijke wonderen het bewijs voor echtheid vormen. Men gaat er te gemakkelijk vanuit: "het gebeurt toch maar, dat moet wel van God zijn!" Het is juist, dat de Here Jezus ons voor werkelijke wonderen die echt plaatsvinden, waarschuwt. Ze vormen niet het bewijs voor Gods werk. We moeten ons door deze wonderen en tekenen niet laten (ver)leiden. Allereerst moeten leven en werk van de profeet in overeenstemming zijn met Gods Woord. Leidt zijn werk tot een diepe heiliging en toewijding tot de Here Jezus? Bindt de profeet zijn volgelingen aan Christus of aan zichzelf? Volgens 1 Johannes 4:2,3 belijdt de Geest van de antichrist niet in de eerste plaats de Here Jezus, maar andere zaken, bijvoorbeeld een gezond lichaam. Laten we dan toch ook nooit vergeten te kijken naar de vruchten die het werk van de profeet voortbrengt. Wordt er een verlangen gewekt om Gods Woord beter te leren kennen? Is er een diep verlangen naar de wederkomst van Christus? Voelt men zich gedrongen om het evangelie van vergeving en eeuwig leven in Christus te verkondigen?
Maar het allerbelangrijkste: toetst het aan Gods gezaghebbend en feilloos Woord!
 


Klik en ga naar de website van De Levensstroom...
www.wingsofhealing.nl/

Lees ook:
[ Hoe kunnen we weten of ze uit God zijn? Lees de Bode ] [ Vals of echt? Het Zoeklicht ]
[ Zijlstra in het RD ]

[ Luister naar Carly Alkema in het EO-programma  "Stem in de stilte"  (13 maart 2004) ]

De Leesmap-index


 

www.vergadering.nu