Bijbellezingen.nl
 [ www.bijbellezingen.nl is een onderdeel van www.vergadering.nu ]

Nunspeet
Ned. Geref. Kerk - Meester Drostweg 10 - 8071 HE Nunspeet - kaartje
Op maandagen in de maanden september - april.
Aanvang 20.00 uur

4 september 2017   Mattheüs 24 Theo Du Crocq   mp3's...
18 september 2017   Mattheüs 25 Theo Du Crocq
       
       
2 oktober 2017   1. G. Tomassen
16 oktober 2017   2. G. Tomassen
30 oktober 2017   3. G. Tomassen
       
       
vrijdag (!) 17 november 2017   Thema-avond voor jong en oud Razzak Avakhti
       
       
27 november 2017   1. G. Vochteloo
11 december 2017   2. G. Vochteloo
       
       
8 januari 2018   Geestelijke verleidingen in de eindtijd: Theologische Bert van Twillert
22 januari 2018   Geestelijke verleidingen in de eindtijd: Charismatische Bert van Twillert
5 februari 2018   Geestelijke verleidingen in de eindtijd: Occulte Bert van Twillert
       
vrijdag (!) 16 februari 2018   Thema-avond voor jong en oud Razzak Avakhti
       
5 maart 2018   1. Jacques Brunt
19 maart 2018   2. Jacques Brunt
       
       
vrijdag (!) 6 april 2018   Thema-avond voor jong en oud Razzak Avakhti

Hartelijk welkom ! - Neem vrienden en kennissen mee
Toegang gratis
Na afloop van de lezingen zal er een koffiepauze worden gehouden.
Er bestaat dan tevens gelegenheid tot het stellen van schriftelijke vragen,
die na de pauze behandeld zullen worden.

Namens de werkgroep Evangelisatie Nunspeet
Voor nadere informatie: tel. 0341-250914 / 250708
Wij stellen het zeer op prijs, indien u de Stichting Evangelisatie en Bijbelstudie financieel wilt steunen.
U kunt dat doen door een bedrag over te maken op rek.nr. 34.75.73.134 Rabobank.
Meer info: www.bijbelstudienunspeet.nl


Ze onderzochten dagelijks de schriften of het alzo was! - Hand. 17 :11b


www.vergadering.nu

Archief:
seizoen 2002-2003 | seizoen 2003-2004 | seizoen 2004-2005 | seizoen 2005-2006 | seizoen 2006-2007
 
seizoen 2008-2009 | seizoen 2009-2010 | seizoen 2010-2011 | seizoen 2012-2013 | seizoen 2013-2014
 | seizoen 2014-2015 | seizoen 2015-2016 | seizoen 2016-2017 | seizoen 2017-heden