Bijbellezingen.nl
 [ www.bijbellezingen.nl is een onderdeel van www.vergadering.nu ]

Nunspeet
Ned. Geref. Kerk - Meester Drostweg 10 - 8071 HE Nunspeet - kaartje
Op maandagen in de maanden september - april.
Aanvang 20.00 uur

U wordt van harte uitgenodigd tot het bijwonen van deze bijbelstudies in het seizoen 2009-2010
die verzorgd worden door
Bé Ottens uit Leeuwarden, Bert van Twillert uit Nunspeet, Theo du Crocq en Wijnand Heidenrijk uit Elburg.

(steeds op maandag)  7 september 2009   2 Timotheus 1 B. Ottens
21 september 2009   2 Timotheus 2 B. Ottens
5 oktober 2009   2 Timotheus 3 B. Ottens
19 oktober 2009   2 Timotheus 4 B. Ottens
       
2 november 2009         Thema-avond br. Ezinga
       
16 november 2009   Titus 1 W.A. Heidenrijk
30 november 2009   Titus 2 W.A. Heidenrijk
14 december 2009   Titus 3 W.A. Heidenrijk
       
4 januari 2010   Dubbelportretten Bert van Twillert
18 januari 2010   Dubbelportretten Bert van Twillert
1 februari 2010   Dubbelportretten Bert van Twillert
15 februari 2010   Dubbelportretten Bert van Twillert
       
1 maart 2010   Lukas evangelie Theo Du Crocq
15 maart 2010   Lukas evangelie Theo Du Crocq
29 maart 2010   Lukas evangelie Theo Du Crocq
12 april 2010   Lukas evangelie Theo Du Crocq

Hartelijk welkom ! - Neem vrienden en kennissen mee
Toegang gratis
Na afloop van de lezingen zal er een koffiepauze worden gehouden.
Er bestaat dan tevens gelegenheid tot het stellen van schriftelijke vragen,
die na de pauze behandeld zullen worden.
 
Namens de werkgroep Evangelisatie Nunspeet
Voor nadere informatie: tel. 0341-257396; 0341-258158; 0525-686761
Wij stellen het zeer op prijs, indien u de Stichting Evangelisatie en Bijbelstudie financieel wilt steunen.
U kunt dat doen door een bedrag over te maken op rek.nr. 34.75.73.134 Rabobank.
Meer info:
www.bijbelstudienunspeet.nl


Ze onderzochten dagelijks de schriften of het alzo was! - Hand. 17 :11b


www.vergadering.nu

Archief:
seizoen 2002-2003 | seizoen 2003-2004 | seizoen 2004-2005 | seizoen 2005-2006 | seizoen 2006-2007
 
seizoen 2008-2009 | seizoen 2009-2010 | seizoen 2010-2011 | seizoen 2012-2013 | seizoen 2013-2014
 | seizoen 2014-2015 | seizoen 2015-heden