De OPWEKKING komt eraan !
Getuigen van de komende OPWEKKING

Menu

Evangelisch-Gereformeerd

De Opwekking komt eraan
   A vd Bijgaart: christenmusici
   Wim Kok: geloof en genezing
   Johan Selier: door geven
   Broeit er opwekking in NL?!
   Krol: Wereldwijde beweging

NBV recensies

Waar was God?

Abortus - Euthanasie

Kerkgeschiedenis

Satan


CV-Koers – oktober 2007
Bram Krol: “Er is een wereldwijde beweging van Gods Geest gaande”
Zendingspionier en gereformeerd predikant Bram Krol was getuige van massale opwekkingen in Congo, zoals we die kennen uit de verhalen over opwekkingspredikers als Wesley en Finney. Hij ziet een wereldwijde beweging van Gods Geest: "Christenen zijn steeds vaker getuigende christenen!”
     In boekjes als ‘Als Gods Geest neervalt’ deed ds. Bram Krol verslag van opwekkingen die bij meemaakte in onder meer Congo en Nepal. Die opwekkingen zijn geen gebeurtenissen die op zichzelf staan. Er is een wereldwijde beweging van Gods Geest gaande en het christendom krijgt een nieuw gezicht. "Het nominale, culturele christendom kalft af”, aldus Krol. "Maar christenen zijn steeds vaker sterk gericht op de Bijbel, op leven vanuit geloof en op getuigenis. Er is een duidelijke verschuiving zichtbaar naar meer evangelisch en getuigend christendom. En dát is een bijzondere ontwikkeling!'

"Wat verder moed geeft, is dat steeds meer christenen het verlangen hebben om zending te bedrijven. In Zuid Korea, bijvoorbeeld, staan duizenden christenen te trappelen om uitgezonden te worden. In de toekomst zullen zendelingen steeds minder uit Europa en de Verenigde Staten komen en steeds vaker uit landen als Zuid Korea en China!'

Wonderen
Niet zelden gaat groei van de kerk met wonderen gepaard, zo weet Krol uit eigen ervaring. “De Sherpa's in Tibet, Nepal en Noord India waren fel gekant tegen het christendom. Totdat de vrouw van één van de vooraanstaande ijveraars van de sherpacultuur baarmoederkanker kreeg. Zij had nauwelijks overlevingskans, maar kreeg een droom waarin Jezus verscheen en haar genezing voorzegde. Vanaf dat moment begon de genezing en uiteindelijk verdween de kanker helemaal. Tot ieders verbazing bekeerden deze fanatieke tegenstanders van het christendom zich tot Jezus. Zo hoor je over de hele wereld verhalen over dromen, wonderlijke genezingen en zelfs over mensen die opstaan uit de dood. Hele volksstammen komen tot geloof."

"Of hun geloof niet vaak oppervlakkig is? - In zekere zin is dat zo. Deze zomer ben ik bij de Pygmeeën in Congo geweest, diep in het oerwoud. Onder hen vindt een grote opwekking plaats. Zo'n 20.000 Pygmeeën zijn bekeerd tot het christelijk geloof, maar van de Bijbel weten ze weinig. Voorgangers vroegen mij: 'Heb je nog een bijbelverhaal?' Lezen en schrijven kunnen ze niet en al kónden ze lezen, dan hadden ze nog geen geld om een bijbel te kopen. Tegelijk is hun geloof diepgeworteld. Alles wat ze leren, passen ze direct toe. Dan kun je je afvragen: wat is er beter, een sterk geloof met weinig kennis of veel kennis met een zwak geloof?"

Botsing met islam
“In de toekomst verwacht ik vooral een botsing tussen het evangelische christendom en de orthodoxe islam. De islam verwerpt niet alleen het christendom, maar ook elke islamiet die zich niet exact aan de regels houdt. In Somalië slepen jongeren islamieten die niet volgens de regels leven met geweld hun huizen uit. Iemand die dat overkomt, verliest meestal niet het geloof in God, maar wil vaak niets meer met de islam te maken hebben. Daarom zie je dat in radicaal-islamitische landen grote aantallen moslims gegrepen raken door het christelijk geloof. In Sudan, bijvoorbeeld, komen veel moslims tot geloof in Jezus Christus. De regering streeft naar een islamitische staat, maar ziet dat ideaal door een groeiend christendom in rook opgaan."

Bram Krol is gereformeerd predikant (PKN) en zendingswerker in onder meer Congo en Nepal. Daarnaast is hij als docent theologie verbonden aan onderwijsinstellingen in Nederland, België en Congo. Zie ook. www.bramkrol.com

www.vergadering.nu