Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

De positieve bediening van de Heilige Geest - 3
Andrew Wommack

Deel 1. Overtuig je hart
Deel 2. De Trooster
Deel 3. De zonde van ongeloof
Deel 4. Rechtvaardigheid en oordeel

Oorspronkelijke titel: The Positive Ministry of the Holy Spirit;
Als MP3 bestand te downloaden van: www.awmi.net
Vertaling: Wiebrig Calderhead

Veel mensen zijn gaan geloven dat twijfel aan jezelf, jezelf schuldig voelen, gevoelens van onwaardigheid en veroordeling van je zonden het werk van de Heilige Geest is. Maar dat is niet waar. De bediening van de Heilige Geest is juist het tegenovergestelde van wat veel christenen denken. De Heilige Geest is de grote Trooster. Maar Zijn positieve bediening gaat nog verder. Als jij kracht in je leven wilt hebben, moet je weten en begrijpen wat ik in deze serie onderwijs.

Derde tape: De zonde van ongeloof

Prijs de Heer. Dit is het derde deel van een serie onderwijstapes over wat ik de positieve bediening van de Heilige Geest noem. Die titel is misschien wat vaag. Het verduidelijkt misschien niet helemaal waar dit onderwijs over gaat. We begonnen met 1 Johannes 3, de verzen 19, 20 en 21. We spraken erover hoe ons hart niet automatisch het goede doet. De Bijbel zegt dat we ons hart moeten overtuigen. En zelfs als ons hart ons veroordeelt, dan is God groter dan ons hart. Dat betekent dat God niet degene is die ons veroordeelt. Als we zover komen dat we ons hart overtuigen, ons hart laten ophouden ons te veroordelen en we vertrouwen op God hebben, dan zullen we grote dingen zien gebeuren. Daarover onderwees ik op de eerste tape. 

Ik zeg je dat dit krachtig is, omdat de meeste mensen gewoon maar aannemen dat het gevoel in je hart, zo van "Het lukt me niet, het gaat niet werken, ik ben niet zoals ik zou moeten zijn," dat de Heilige Geest ons deze dingen laat zien. We denken dat God ons al die negatieve dingen in ons leven laat zien. Wat ik daarentegen heb geprobeerd duidelijk te maken is dat de bediening van de Heilige Geest een positieve bediening is en niet een negatieve. De Heilige Geest veroordeelt je niet.

Op de tweede tape namen we de teksten Johannes 14:15 en 16, Johannes14:26, Johannes 15:26 en Johannes 16:7 en 8, waar Jezus de Heilige Geest de Trooster noemt. Het woord trooster betekent bemoediger, iemand die je coach is, die je voortdurend vertelt dat je het kunt doen. Als je zou afgaan op wat in het algemeen over de Heilige Geest onderwezen wordt en je zou de Heilige Geest willen omschrijven, gebaseerd op wat wij denken dat Zijn bediening is en op wat de religie ons geleerd heeft, dan zou je ertoe komen om te zeggen dat de Heilige Geest de aanklager is, of de verdoemer, Iemand die je laat zien wat verkeerd is. De mensen denken echt dat de Heilige Geest gezonden is om de zonden in ons leven te laten zien. Op de tweede tape praatte ik er heel lang over dat dit geen positieve bediening is. Als je zo'n soort vriend had, die je alleen maar zou wijzen op alles wat verkeerd is, zou je niet lang vrienden met hem willen blijven. Dat is één van de redenen waarom we de bediening van de Heilige Geest niet ten volle gewaardeerd hebben.

Laten we weer naar Johannes 16 gaan. In vers 7 zegt Jezus: "Doch Ik zeg u de waarheid. Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden."

Jezus zei dat het beter is om de Heilige Geest te hebben dan om Mij te hebben. Veel mensen kunnen dat beslist niet met elkaar in verband brengen. We denken dat we liever het fysieke lichaam van Jezus zouden willen hebben, Zijn fysieke bediening hier op aarde. Jezus zei dat het beter is om de onzichtbare bediening te hebben van de Heilige Geest die binnen in een ieder van ons leeft, omdat de Heilige Geest zo krachtig is. Hij is zo bemoedigend. Maar de meeste van ons zien dit niet zo, omdat ons geleerd is dat de Heilige Geest zegt: "Je bent een zondaar. Je deed dit verkeerd. Heb berouw of anders … Bekeer of brand. God is boos op je." We hebben dit misschien niet bewust gedacht, maar dat is zoals de kerk heeft geleerd wat de bediening van de Heilige Geest is. Hij laat je alles zien wat verkeerd is in je leven.

Waarschijnlijk heb je er nooit zo over nagedacht, maar als je naar een voetbalwedstrijd op de televisie kijkt, of een ander programma, dan komt vast wel eens de gedachte bij je op dat je eigenlijk zou moeten bidden, of het Woord bestuderen, of iets anders dan 10 uur lang voetbal kijken. Maar het lukt je niet om je van het programma los te maken. Je hebt hier niet over nagedacht, maar alles in dat programma is erop gericht om je goed te laten voelen. Het is allemaal bemoedigend. Mensen die reclamefilmpjes maken om te proberen jou hun producten te laten kopen begrijpen dat. Stel dat tijdens de "Superbowl" bijvoorbeeld een bierreclame wordt uitgezonden en terwijl jij naar die wedstrijd zit te kijken, zegt iemand in de reclame: "Waarom kijk je naar de "Superbowl? Heb je vandaag de Bijbel gelezen? Heb je vandaag gebeden? Iemand gaat op dit moment misschien naar de hel en jij verdoet je tijd met televisie kijken." Als een reclame voorbij kwam die je zou veroordelen, je vertellen hoe zielig je bent en je herinnert aan je zonden en mislukkingen, dan zou je er schoon genoeg van krijgen om televisie te kijken. Maar ze brengen grappige reclame waar je om moet lachen en die je een goed gevoel geven. Ze laten je prachtige paarden zien die in Colorado door de sneeuw rennen. Wat heeft dat met bier te maken? Hier klopt iets niet. Als ze eerlijke reclame wilden maken voor hun product, dan zouden ze een dronkaard moeten laten zien die in zijn eigen kots op een straathoek ligt. Zijn vrouw en kinderen zijn weg, zijn lever is kapot en hij ligt op sterven. Hoeveel mensen zouden erop uitgaan om hun product te kopen als ze zoiets lieten zien? Maar ze laten die prachtige scènes zien die je een goed gevoel geven. Ze hebben hagedisjes of kikkers die tegen je praten en dingen doen om je een goed gevoel te geven. Weet je waarom? Omdat ze willen dat je hun product associeert met een positief, goed gevoel.

Op de één of andere manier heeft de duivel religie gebruikt om de Heilige Geest te associëren met een negatief, slecht gevoel. De Heilige Geest is Degene die je laat zien hoe ellendig je bent, die je vertelt wat er allemaal verkeerd is en zegt: "Jij slecht persoon, hoe durf je dit te doen? Waarom denk je dat God jou zou kunnen gebruiken?" Velen van ons hebben dit niet begrepen, maar we hebben een negatieve associatie bij de Heilige Geest en vervolgens vragen we ons af waarom we het niet fijn vinden om te bidden. Waarom vinden we het fijner om naar voetballen te kijken dan om te bidden? Als ze jou tijdens een voetbalwedstrijd zouden vertellen hoe armzalig je bent en elke keer als je naar een voetbalwedstrijd keek jou eraan zouden herinneren hoe slecht de hele wereld is, dan zou je net zo min van voetballen houden als van bidden. Zo is het.

In Johannes 16:8 staat: "En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde." Mijn vrouw herinnerde mij eraan dat in de kantlijn van mijn Bijbel, en in die van de meeste Bijbels, staat dat Hij in feite aan het overhalen of overreden is. Hij overtuigt je van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Sommige mensen nemen deze tekst en zeggen: "Ha! Dat is nu precies zoals ik al dacht. De Heilige Geest is gezonden om, elke keer als ik zondig, mij mijn zonde te laten zien. En als ik zondig, dan laat Hij me zien dat ik onrechtvaardig ben. En als ik geen berouw heb, dan komt er een oordeel over mij. Hij laat me mijn zonde, mijn onrechtvaardigheid en mijn oordeel zien." Dat is precies het tegenovergestelde van wat hier staat. Hij overtuigt je van zonde en daarna gaat Jezus door om in de volgende drie verzen deze drie gebieden uit te leggen.

In vers 9 staat: "Van zonde, omdat ze in Mij niet geloven." De Heilige Geest gaat je niet veroordelen om je individuele zonden. Sommigen van jullie moeten nu misschien even slikken en zeggen dat je dat niet kunt geloven. Maar dat staat er echt. Er staat niet dat Hij je overtuigt van iedere individuele zonde die je doet. Hij overtuigt je van dé enige zonde en dat is het niet in Jezus geloven. Voordat iemand wederomgeboren wordt, is datgene waar de Heilige Geest van overtuigt niet overspel, liegen, stelen, vuile praatjes, "hoe durf je dit te denken, hoe durf je dat te doen". Dat doet de Heilige Geest niet. De Heilige Geest overtuigt van één zonde. En dat is het feit dat je niet in Jezus gelooft. Mensen gaan niet naar de hel omdat ze vreemd gaan en moorden, liegen en stelen. Voor alle zonden van de wereld is al betaald. Ze zijn allemaal afgekocht. 

Of je het nu wel of niet aanneemt; Jezus stierf voor je en Hij betaalde voor jouw zonden. Jezus hing aan dat kruis en leed onder de scheiding met Zijn Vader. Toen Hij zei: "Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?" voelde Hij jouw schaamte, jouw verontreiniging, jouw onwaardigheid. Hij citeerde Psalm 22, vers 2 en in vers 4 staat waarom God Hem verliet. "Nochtans zijt Gij de Heilige, die troont op de lofzangen Israëls." De reden dat God Jezus verliet is omdat Jezus onheilig werd, niet vanwege Zijn zonden, maar omdat Hij onze zonden op zich nam.

In 2 Korintiërs 5:21 staat: "Hem (Jezus), die geen zonde gekend heeft, heeft Hij (God, de Vader) voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem." God legde jouw zonden op Jezus en Jezus boette voor iedere zonde die je hebt begaan of ooit zult doen. Voor alle zonden in het verleden, het heden en zelfs in de toekomst is betaald. Zonde speelt geen rol meer.

Ik weet dat dit klinkt als ketterij. Er zijn mensen die zeggen: "Hoe durf je! Je denkt te licht over zonde." Nee, wat ik doe is dat ik de verzoening voor onze zonden groter maak. Ik heb de volgende illustratie. Als je een weegschaal hebt, een balans, dan is de zonde van de hele wereld als één korreltje zand aan de ene kant en aan de andere kant is als een steen het zoenoffer van Jezus. Jezus betaalde meer voor je zonden dan de straf die je verdiende waard was. Hij heeft voor meer betaald dan de zonden van de hele wereld. De toorn van God is tevredengesteld. God is niet kwaad op je vanwege je overspel, liegen, stelen, moorden of wat je ook maar gedaan hebt.

Voor je zonden is betaald en het komt allemaal hier op neer: aanvaard je dat Jezus voor je zonden heeft betaald? Als je de betaling aanvaardt, dan heeft God genoegdoening ontvangen. Hij is niet kwaad. Hij is niet langer boos op je. Hij is blij met je. Hij houdt van je, omdat je Zijn Zoon hebt aanvaardt en dat is meer waard dan alle zonden die je ooit hebt begaan.

Ook al ga je naar de kerk en probeer je een goed persoon te zijn, als je Jezus niet als je Heer hebt aanvaard, als je Hem niet je persoonlijke Heer hebt gemaakt, als jij je persoonlijk niet aan Hem hebt overgegeven, dan houdt God nog steeds van je en Hij heeft ook dan die verzoening tot stand gebracht, maar toch zal Hij, als je sterft, je naar de hel sturen, omdat je Jezus hebt verworpen. Voor iedere zonde is betaald. De enige zonde waar niet voor is betaald is de zonde van het verwerpen van Jezus. Deze zonde doet alle andere zonden in vergelijking hiermee verbleken. Hitler doodde zes miljoen Joden, maar wist je dat dit niets is vergeleken met het verwerpen van Jezus? De ergste zonde die iemand kan begaan is het verwerpen van de zondeloze Zoon van God, die zoveel voor ons gegeven heeft. Ik verzeker je dat geen hel diep genoeg of geen eeuwigheid lang genoeg is om te kunnen betalen voor de zonde dat je Jezus hebt verworpen, daarbij denkend dat je Hem niet nodig hebt of dat je jezelf kunt redden door je eigen goedheid.

Jezus heeft voor de zonden van de wereld betaald. Wat doet de Heilige Geest dus? Hij gaat niet zeggen dat je overspel pleegt en dat God je niet kan vergeven tenzij je hiermee stopt of daarmee stopt. Nee, Hij overtuigt je van de zonde dat je nog niet in Jezus gelooft. Dat doet de Heilige Geest bij ongelovigen. Hij vertelt ze dat ze Jezus nodig hebben. Hij zegt: "De reden dat je niet leeft zoals je zou moeten is omdat je Jezus niet hebt." Daarna, als je wederom geboren bent, overtuigt de Heilige Geest de Christenen niet van hun individuele zonden, maar van de wortel van iedere individuele zonde, namelijk het feit dat je Jezus niet vertrouwt.

In 1 Samuël 16:7 zegt de Bijbel dat de mens naar de uiterlijke dingen kijkt, maar dat God naar het hart ziet. Wij zijn veelal gericht op vleselijke, natuurlijke dingen. Afgaande op fysieke dingen proberen we de waarde van goed en slecht te bepalen, maar God ziet naar het hart. Daarom zegt Hij dat het er niet om gaat of je overspel bedrijft. Als jij het in je hart denkt, ben je al schuldig. Het gaat er niet om of je iemand vermoordt. Als jij in je hart je broeder haat, ben je al schuldig. 

God houdt zich bezig met het hart. Het hart heeft invloed op God. Op de tweede tape sprak ik erover dat het niet het feit van overspel is dat zo slecht is, maar het feit dat je niet van God houdt, Hem niet vertrouwt en Hem niet eert, dat je toegeeft aan je vlees. Dat is wat werkelijk verkeerd is. Dat is de zonde waar de Heilige Geest van overtuigt. Hij zegt niet dat je een overspelige bent, maar Hij komt op een positieve manier en Hij zal tegen je zeggen: "Waarom ga je erop uit en pleeg je overspel? Omdat je niet in een relatie met Mij bent. Als je in relatie met Mij zou leven, zou je niet op deze manier leven." Hij zal je ervan overtuigen dat je een diepere relatie met Hem nodig hebt. Als je een relatie met God zou hebben, dan zou je ophouden met dat overspel. Je zou het niet nodig hebben. Dat is een geweldige waarheid.

Laat me je een ander voorbeeld geven. In sommige opzichten is dit iets minder erg dan overspel, maar velen van jullie hebben ermee te kampen. Ik probeer af te vallen. Ik ben weliswaar niet 50 kilo te zwaar, maar weet je, een klein beetje zonde is beter dan een heleboel zonde. Ik heb ermee geworsteld. Ik heb van alles geprobeerd en ik beweeg heel veel. Per dag loop ik ongeveer 10 kilometer en dat doe ik al jarenlang. Maar nog niet zo lang geleden sprak de Heer tot mij. Hij zei: "Jouw gewicht is niet het probleem. Je hebt het niet nodig om af te vallen. Het probleem is dat je een vreetzak bent. Je stelt voedsel in de plaats van Mij. Je krijgt je voldoening uit eten, terwijl je dat uit Mij zou moeten krijgen. Jouw probleem is niet je gewicht. Jouw probleem is dat je gulzig bent."

Wist je dat dit een openbaring voor me was? Ik hield er dus mee op om te proberen af te vallen en ik begon te doen wat de Schrift zegt: "Of je dus eet of drinkt, of wat je ook doet, doe het alles ter ere van God."(1 Kor. 10:31) Ik zei: "God, ik wil U verheerlijken." Ik sla geen maaltijden over. Ik leg mezelf geen strenge diëten op. Ik reis veel en kom bij mensen thuis en ik denk dat het verkeerd is om bij iemand te komen die de hele week bezig is geweest iets klaar te maken en dan te zeggen dat ik dat niet kan eten omdat ik dit geloof en dat geloof. De Bijbel zegt dat je kunt eten wat voor je wordt neergezet. Dus eet ik alles. Ik eet alleen niet als ik vol ben. Ik eet niet meer als ik verzadigd ben. Ik ben er nog niet, ik ben nog steeds te zwaar, maar ik ben al 12 kilo kwijt. En ik heb me niet meer druk gemaakt over mijn gewicht. Het gaat erom dat mijn gewicht niet het probleem is. Het probleem is wat er aan ten grondslag ligt. 

Er zijn heel veel tekstplaatsen die ik hierover zou kunnen aanhalen. De Heer liet me zien wat er aan de hand is. Ik wil hier niet over praten, maar ik ben al bezig het te doen. In Prediker 10:17 staat: "Welgelukzalig zijt gij, land! welks koning een zoon der edelen is, en welks vorsten ter rechter tijd eten, tot sterkte en niet tot drinkerij." (SV) Eet dus voor kracht en niet uit (veel) begeerte. De enige manier om te dik te worden is door meer en vaker te eten dan je nodig hebt. Er is geen uitzondering. Je kunt niet dik worden door één maaltijd. Je zou kunnen eten tot je erbij neervalt en je komt misschien een paar pondjes aan, maar je kunt er niet dik van worden. Je moet het steeds maar weer doen en dan word je dik omdat je teveel eet. Je eet meer en vaker dan je nodig hebt. Dat is het. Zo is het maar net. 't Is raar maar waar.

Wat ik hiermee duidelijk wil maken is dat we altijd proberen: "Oh, ik moet afvallen", maar dat we niet het probleem aanpakken. Het probleem is niet je gewicht. Je gewicht is een aanwijzing dat je iets niet goed doet. Ik veroordeel je hier niet mee. God hield van me en Hij houdt nog steeds van me. Ik ben nog steeds te zwaar, maar Hij houdt van me en ik ben niet veroordeeld. Maar ik kreeg er een waarheid bij die een verschil in mijn leven heeft gemaakt. Het probleem is niet mijn gewicht. Dat onderstreept het alleen maar. Het probleem is niet drugs of alcohol. Het probleem is waarom je een leegte in je leven vult met drugs, alcohol, wellust, seks en dergelijke dingen. Omdat je niet een positieve relatie met Jezus hebt, bevredig jij jezelf met al dat soort dingen.

Als je genoeg hebt aan Jezus, dan zou je geen taart hoeven te eten om jezelf mee te vullen. Je zou geen seks, overspel, drank, drugs nodig hebben om voldoening te vinden. Als je relatie met God was zoals die zou moeten zijn, dan zou je niet van al die andere dingen afhankelijk zijn om genoeg te hebben in je leven. Dat is de wortel van iedere zonde. Iedere zonde heeft te maken met je persoonlijke relatie met Jezus. Al je zonden komen hier op neer. De Heilige Geest zegt dus niet dat je te dik bent. Nee, Hij zal vragen: "Waarom heb je niet genoeg aan Mij? Ben Ik niet genoeg? Vertrouw Mij. Heb een relatie met Mij." Amen?

Hier is een laatste voorbeeld en dan gaan we door naar het volgende punt. Het gaat erover dat jij je schuldig voelt als je kinderen iets verkeerds doen. Ik denk dat wij dit allemaal hebben, omdat we op het vlees zijn gericht. Wij zijn zo gericht op de uiterlijke dingen, in plaats van op het innerlijke gebied van je hart. Maar als je kinderen oud genoeg zijn, dan willen ze je auto gebruiken. De eerste keer vertel je ze: "Oké, je moet vanavond om elf uur, of wat voor tijdstip dan ook, thuis zijn. We vertrouwen op je. Stel ons niet teleur." Ik kan je verzekeren dat als jij elf uur zegt het doorsnee kind om vijf of tien over elf zal thuiskomen. Ze proberen hun grenzen uit, welk tijdstip je ook maar hebt genoemd, om te kijken of je het echt meent. Ze proberen hoe ver ze kunnen gaan. Dat gebeurt altijd. De ouders zeggen dus dat ze om elf uur thuis hadden moeten zijn. En de kinderen vragen: "Wat is het probleem? Ik ben maar tien minuten of een kwartier te laat." En jij zegt: "Ja, maar het is laat op de avond. Om deze tijd lopen er allemaal gekken rond. Je had een lekke band kunnen krijgen. Je had een lege tank kunnen krijgen. Er kon van alles gebeurd zijn. Je had een ongeluk kunnen krijgen." Weet je wat je kind hoort? Dat om elf uur het opeens niet meer pluis is. Dit zegt hun helemaal niets. Het komt niet bij ze op dat om elf uur alle gekken de deur uitkomen. Ze denken: "Ik ben maar vijf minuten te laat. Wat is het probleem?"

Als je er eens voor zou gaan zitten en het analyseren, weet je waar je dan echt last van hebt als jij je kind vertelt dat het om elf uur thuis moet zijn en ze komen pas om vijf of tien over elf terug? Je zou er niet bij stil hebben gestaan, maar waar je werkelijk last van hebt, is het feit dat het niet een wet was. Het staat niet in de grondwet dat ze de auto voor een bepaalde tijd mogen gebruiken. Het was een voorrecht. Je vertrouwde ze. Het was een gunst. Je gaf ze iets. Je vertrouwde ze en geloofde in ze. Je zei: "Elf uur" en ze namen je niet serieus. Ze probeerden hoe ver ze konden gaan en ze maakten misbruik van je. Dat is wat je niet lekker zit. Al die andere dingen zijn bijkomstigheden. Natuurlijk wil je dat je kind veilig thuiskomt, maar waar je werkelijk last van hebt is dat je ze jouw vertrouwen gaf en ze schonden dat vertrouwen. Je gaf ze een gunst. Je geloofde ze en ze stelden je teleur. Dat is wat een ouder werkelijk dwars zit. Maar gewoonlijk zeggen ouders dat niet tegen hun kinderen. Wat ze zeggen is dat het kind iets had kunnen overkomen, dat er van alles had kunnen gebeuren. Ze denken alleen maar aan de fysieke gevolgen. Maar als er niets is gebeurd, dan zit het je nog steeds dwars dat je geloof stelde in je kind en dat je kind er misbruik van heeft gemaakt. Dat zit je niet lekker.

Zie je, zo is het ook met God. Het is niet het feit dat we al die verwoestende dingen doen. Ik zeg hiermee niet dat deze dingen niet belangrijk zijn. Hierover heb ik ook gesproken op mijn tweede tape. God is niet boos op je. Hij heeft al voor je zonden betaald. Maar als je erop uitgaat en in zonde leeft, dan zal God je niet veroordelen, maar satan zal je dan de kaas van je brood eten en je boterham er bij. Satan komt bij je binnen als je hem daar de gelegenheid voor geeft. Hij zal misbruik maken van je zonde en hij zal een tragedie veroorzaken. Er zullen consequenties zijn. Je zult schade ondervinden. Zonde is dus niet goed. Er zijn fysieke redenen om het niet te doen. Maar waar de Heilige Geest bezorgd over is, is de reden waarom je deze zonde begaat. Omdat je relatie met God niet genoeg voor je was.

Als je een relatie met God hebt, als je in de aanwezigheid van God leeft, dan heb je het niet nodig om dronken te worden. Je hebt het niet nodig om te liegen en te stelen. Mensen stelen omdat ze niet naar God kijken. God is niet de bron. Je denkt dat God niet voor je kan zorgen en dat je alleen maar dingen kunt krijgen als je ze steelt en je alleen maar voordeel kunt behalen als je liegt. Het is een aanwijzing dat je niet op God vertrouwt, dat je geen relatie met God hebt. Alles komt neer op deze relatie met God. De Heilige Geest overtuigt je niet van je individuele zonden. Hij is maar met één ding bezig. En dat ene ding is dat Hij probeert om je in een diepere relatie met Jezus te brengen. Hij probeert je zover te krijgen dat je Jezus vertrouwt. Hij haalt je niet naar beneden vanwege de zonden en mislukkingen in je leven, maar in plaats daarvan probeert Hij je van dit ene ding te overtuigen, dat Jezus een relatie met je wil hebben. Het verkeerde aan de dingen die je doet is dat ze een vervanging zijn, of het tegenovergestelde, van een relatie met Jezus. Mensen, dit is geweldig. Als je gewoon maar zou begrijpen wat ik hier probeer te zeggen, dan zou dit je relatie met God radicaal veranderen. 

Je zou, elke keer als je dat gevoel van veroordeling hebt, zo van "Oh God, ik heb U weer teleurgesteld. Hoe kunt U toch ooit van me houden," dat gevoel moeten herkennen. Voordat ik deze dingen leerde, was ik er op een bepaald moment van overtuigd dat God het helemaal met me gehad had, omdat ik het met mezelf had gehad. Ik was teleurgesteld in mezelf. Ik hield niet van mezelf. En ik dacht dat God, de Almachtige, een grotere afkeer van me moest hebben dan ik van mijzelf had. Ik kwam uiteindelijk tot de conclusie dat God het met mij voor gezien hield. Ik geloofde niet dat ik naar de hel zou gaan, maar ik geloofde ook niet dat God me ooit zou kunnen gebruiken omdat ik zo'n zielig geval was. Heel veel mensen hebben precies dezelfde gedachten. Je hebt aanvaard dat de Heilige Geest je laat zien hoe slecht en zielig je bent. Nee, dat doet Hij niet. De Heilige Geest zal je altijd opbouwen en je vertellen dat God van je houdt: "Hou er toch mee op, want het is een hindernis voor je om de liefde van God te begrijpen. Je vertrouwt God niet." De bediening van de Heilige Geest is altijd positief.

Laten we weer naar Johannes 16 gaan. In vers 8 staat: "En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel." De meeste mensen vatten deze tekst als volgt op. Ze zeggen dat als de Heilige Geest is gekomen, dan zal Hij je jouw individuele zonden laat zien en, omdat je ze gedaan hebt, vertelt Hij je dat je nu onwaardig bent. Hij laat je jouw slechtheid zien. En als je geen berouw toont en doorgaat zoals je bent, dan komt het oordeel van God op je. De meeste mensen geloven dat dit de bediening van de Heilige Geest is. Maar het is precies het tegenovergestelde. Ik heb al heel veel tijd besteed om te vertellen dat in vers 9 staat dat het enige dat Hij je laat zien je relatie met God is. Hij probeert voortdurend jou in een diepere relatie met God te brengen en je dichter naar God toe te trekken.

In vers 10 staat vervolgens: "Hij zal je overtuigen van gerechtigheid, omdat Ik heenga tot de Vader en gij Mij niet langer ziet." Veel mensen verdraaien dit en zeggen dat de Heilige Geest ons onze ongerechtigheid, of ons gebrek aan gerechtigheid, laat zien. Maar dat staat er niet. Er staat dat Hij je zal overtuigen van gerechtigheid, wat betekent dat je recht voor God staat.

Laat me je dit vragen. Hoeveel van jullie hebben ooit meegemaakt dat in een kerkdienst iemand opstond en zei: "Mensen, ik deed iets en de Heilige Geest kreeg me te pakken en liet me zien hoe onrechtvaardig ik was. Hij liet me zien dat ik een zondaar was." Zo iemand staat op en vertelt hoe ellendig hij was. Hij was schuldig bevonden en nu staat hij op en zegt: "Ik heb er berouw van. Ik heb er berouw van." Ik durf te wedden dat iedereen wel eens heeft gehoord dat iemand dat zei, of dat je het zelf hebt gedaan.

Maar in vers 10 staat dat de Heilige Geest je zal overtuigen van gerechtigheid, niet van ongerechtigheid. Weet je hoe het in onze kerken zou moeten toegaan? Iemand zou moeten opstaan en zeggen: "Weet je, ik heb weliswaar niet gedaan wat ik had moeten doen en daardoor voelde ik me schuldig, maar de Heilige Geest liet me zien dat ik nog steeds de gerechtigheid van God ben, dat God van me houdt, dat ik recht voor God sta. Ik ben verlost van veroordeling en het gevoel van onwaardigheid. Vandaag ben ik de gerechtigheid van God." Ik durf te wedden dat de meeste mensen dat nog nooit iemand hebben horen zeggen.

Maar dit is waar het in dit vers over gaat. De Heilige Geest zal je niet overtuigen van je ongerechtigheid, maar Hij laat je zien dat je iets doet omdat je niet in God vertrouwt. Hij trekt je dieper in een relatie met de Heer en Hij zal je altijd verder helpen. Johannes 16:8 is een opeenvolging van dingen. De Heilige Geest is bij al deze drie dingen betrokken. Hij doet niet slechts één ding, los van de andere twee. Hij doet ze allemaal. Hij trekt je eerst in een relatie met God, zodat je Jezus vertrouwt. Daarna vertelt hij je: "Gelovige, je bent nog steeds de gerechtigheid van God," en Hij laat je zien dat je recht voor God staat, dat je in de juiste positie voor God staat, zelfs al heb je verkeerde dingen gedaan.

Sommigen zeggen nu misschien: "Dat geloof ik niet. Ik geloof niet dat ik gerechtvaardigd ben, omdat ik in zonde leef. Ik heb mijn rechtvaardigheid verloren en pas als ik berouw toon word ik weer rechtvaardig." De meeste mensen geloven dit. Maar ik heb al een aantal Schriftplaatsen aangehaald die het anders zeggen. In 2 Korintiërs 5:21 staat: "Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem." Je bent rechtvaardig gemaakt. Je wordt niet gerechtvaardigd. Rechtvaardigheid is niet iets dat je kunt verdienen.

Veel mensen begrijpen dit verkeerd. Ik ben in kerken geweest waar ik mensen hoorde bidden: "Oh God, maak me rechtvaardig." Dat is een verkeerd gebed. De enige manier waarop je dit gebed kunt bidden, en het ook nog juist bidt, is als je verloren bent. Als je verloren bent, dan kun je bidden voor redding, want op het moment dat je wedergeboren wordt, dan ben je geschapen in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Dat staat in Efeze 4:24: "en de nieuwe mens aandoet, die naar (de wil van) God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid."

Je wordt niet rechtvaardig door wat je doet. Je daden zorgen er niet voor dat je recht tegenover God komt te staan. Als jij Jezus als je Heer aanvaardt, dan ben je wedergeboren, geschapen in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. In Romeinen 5 zegt Paulus vanaf vers 15 tot het eind van het hoofdstuk vijf keer dat net zoals je geboren werd als zondaar, gescheiden van God, zo werd je, toen je wedergeboren werd, als een rechtvaardige geboren. Op dezelfde manier waarop je onrechtvaardig werd door wat Adam heeft gedaan, werd je rechtvaardig door wat Jezus heeft gedaan. Rechtvaardigheid heeft niets te maken met wat jij doet. Het heeft te maken met wat voor je gedaan is. Jezus is onze rechtvaardigheid.

Sommige mensen zeggen nu misschien: "Wacht even. In Jesaja 64:6 zegt de Schrift dat al onze gerechtigheden als een bezoedeld kleed zijn." Maar hier gaat het over mensen die verloren zijn, mensen uit het Oude Testament. Jouw eigen gerechtigheid, jouw goede werken, zijn als een bezoedeld kleed. Dat is absoluut waar. Maar in 1 Korintiërs 1:30 staat dat toen je wedergeboren werd, je in Christus Jezus bent, die ons van God is geworden: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing. Jezus is nu mijn rechtvaardigheid.

Als ik als Nieuwtestamentische gelovige zou zeggen dat al mijn gerechtigheden als een bezoedeld kleed zijn, dan noem ik Jezus een bezoedeld kleed, omdat Jezus mijn rechtvaardigheid is. Dat is verkeerd. Ik ben niet een ouwe zondaar die door genade gered werd. Ik was een ouwe zondaar, maar ik ben door genade gered en nu ben ik de gerechtigheid van God in Hem. Ik ben rechtvaardig geschapen.

Voor sommige mensen is dit moeilijk te begrijpen. Ik heb een serie tapes over geest, ziel en lichaam. Ik raad je aan deze tapes te pakken te krijgen, of het boek hierover. Maar sommige mensen hebben er moeite mee en zeggen: "Ik kan dit niet ontvangen, omdat je er geen idee van hebt wat ik heb gedaan." Je kijkt in de spiegel en je ziet puisten en rimpels. Je bent gewoon lelijk en je denkt bij jezelf: "Is dit gerechtigheid? Is dit heiligheid? Is dit goed?" En je onderzoekt je emoties en je denkt bij jezelf "lieve help!", want je hebt al die verkeerde gedachten en verkeerde gevoelens. Daarom denk je dat je het niet kunt ontvangen en dat je niet heilig bent. Maar hier gaat het niet over je fysieke lichaam. In je geest, het deel van je dat wedergeboren is, ben je geschapen in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.

In 1 Johannes 4:17 staat wie je in de geest bent. Er staat: "Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid hebben op de dag des oordeels, want gelijk Hij is (hij spreekt hier over Jezus), zijn ook wij in deze wereld." Niet zoals we op de nieuwe aarde zullen zijn, maar nu in deze wereld. Hoe moet je dit begrijpen? Iemand zegt misschien dat je zoals Jezus moet leven en dat je daden even heilig als die van Jezus moet zijn. Hou toch op, zeg! Er is niemand hier die als Jezus leeft. Je leeft misschien meer als Jezus dan vroeger, maar er is niemand hier die er aanspraak op kan maken dat zijn daden precies zo zijn als die van Jezus. De gedachten die je nu op dit moment over me hebt bewijzen al dat je niet zoals Jezus bent.  Want Jezus houdt van mij. Amen.

Het gaat hier niet over je fysieke lichaam, maar over je geest, het wedergeboren deel van jou. Jouw geest is dezelfde als die van Jezus. In 1 Korintiërs 6:17 staat dat wie zich aan de Here hecht, één geest is met Hem. Het Griekse woord wat hier wordt gebruikt is "(h)eis". Het betekent "op zichzelf staand", met uitsluiting van iets anders. Het betekent niet dat we "één" zijn in de zin dat we verbonden zijn, of dat we in parallelle richtingen gaan. Het betekent volkomen "identiek", gram voor gram, molecule voor molecule. Je wedergeboren geest is nu dé geest van de Heer Jezus Christus. In Galaten 4:6 staat: "God heeft de Geest zijns Zoons uitgezonden in onze harten, die roept: Abba, Vader." En in Romeinen 8:9 staat: "Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe."

Als jij zegt dat je niet gelooft dat je de Geest van Christus hebt, dan ben je niet wedergeboren. Als je wedergeboren bent, dan heeft God de Geest van Zijn Zoon in je gelegd en dan ben je net zo rechtvaardig, heilig en zuiver in je geest als Jezus is. In Johannes 4:24 zegt de Bijbel: "God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid." Je kunt God niet benaderen in je vlees. Als je denkt dat je bij God kunt komen met "Ik heb dit gedaan en ik heb dat gedaan", dan is dat niet aangenaam voor God. Het maakt niet uit of je betere dingen hebt gedaan dan ik. Je vlees is niet in staat om, gebaseerd op je eigen prestaties, gemeenschap met God te hebben. Je moet voor God verschijnen in de geest, in de wedergeboren geest die geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. God is Geest en Hij ziet je in de geest.

Jouw geest behoudt altijd dezelfde gerechtigheid en heiligheid en dat verandert nooit, nooit, nooit, zelfs niet als je zondigt, als je tekort schiet, als je faalt, als je vergissingen maakt en stomme dingen doet, als jij jezelf en anderen beschaamt. In Efeze 1:13 zegt de Bijbel dat toen je gelovig werd, je verzegeld bent met de Heilige Geest der belofte. Je geest is vacuüm verpakt, zodat er geen onreinheid bij kan komen. Als je als Christen zondigt, dan zondig je in je fysieke lichaam. Je geeft satan dan weliswaar gelegenheid om je ziek te maken of fysieke problemen te veroorzaken, of in het gebied van je ziel te komen, je gedachten, je wil en emoties, en je kunt depressief worden en rare dingen denken, maar die zonde kan niet door de verzegeling van de Heilige Geest doordringen. Je geest is geschapen in waarachtige gerechtigheid en heiligheid en is identiek aan die van Jezus. Zoals Jezus is, zo ben jij. Je hele Christenleven lang behoudt die geest zijn identieke gerechtigheid en heiligheid, omdat het niet gebaseerd is op jouw prestaties. Het is een gave van God. Niet door werken, opdat niemand zou roemen. Mensen, dat is geweldig.

Zie je, hiervan zal de Heilige Geest je overtuigen. Hij laat je zien: "Je hebt Mij niet in dit gebied vertrouwt. Vertrouw op Mij. De reden waarom je dit probleem hebt is omdat je Mij niet vertrouwt, omdat je toegeeft aan je vlees. Je laat je emoties te keer gaan, in plaats van dat jij jezelf aan Jezus overgeeft. Je bent bezig dingen op eigen houtje te doen." Hij weet dat dit een deur opent voor veroordeling, dat je gaat denken: "Oh man, betekent dit dat God niet van me houdt omdat ik Hem niet heb vertrouwd?" Nee. Het volgende dat de Heilige Geest zal doen is dat Hij naast je komt staan en zegt:"Weet je, je bent de gerechtigheid van God. Je staat recht voor God. God is een Geest. Hij ziet je in de geest. Hij ziet je als rechtvaardig en heilig." En Hij overtuigt je van je gerechtigheid, dat je recht voor God staat. Mensen, dat is geweldig.

Broeders en zusters, jullie zitten daar allemaal als de heilige onschuld. Jullie doen net of het niet zo'n groot probleem is. Maar ik kan jullie verzekeren dat iedereen de neiging heeft zich veroordeeld te voelen als je beseft dat je er een zootje van hebt gemaakt. Je gaat dan zeggen: "Oh God, hoe kunt U van me houden?", omdat je in de spiegel kijkt en je ziet wat je hebt gedaan, omdat jij je emoties onderzoekt. Je voelt deze schuld en veroordeling en je denkt bij jezelf: "Ik hou niet van mezelf. Ik haat mezelf om wat ik heb gedaan. Ik vraag me af hoe God van me zou kunnen houden." Maar God kijkt niet naar het uiterlijk. Hij kijkt naar je hart. Hij ziet jou in de geest en je bent nog steeds de gerechtigheid van God. De Heilige Geest zal je daarvan overtuigen en je bemoedigen dat je recht voor God staat.

Veel mensen laten niet toe dat de Heilige Geest dit doet, omdat we denken dat het goed is om in de modder te kruipen, jezelf te vernederen, berouw te hebben en boete te doen. Veel mensen denken dat ze zoiets moeten doen. Ik sprak in Dallas, Texas, eens met een man die in Mexico was opgegroeid. Hij kwam uit een Katholieke kerk ergens in Mexico en in de vastentijd voor Pasen laten mensen zich daar daadwerkelijk kruisigen, omdat ze boete doen voor hun zonden. Een vriend van die man was gekruisigd en eraan overleden. De boete die hij zelf had gedaan was dat hij drie mijl op handen en knieën over glasscherven had gekropen. Hij trok zijn broekspijp en zijn overhemd omhoog en hij liet me de littekens zien die hij had opgelopen omdat hij drie mijl over glasscherven had gekropen om boete te doen voor zijn zonden.

Sommigen denken misschien dat dit wel erg extreem is, maar jullie doen precies hetzelfde. Je kruipt niet drie mijl over glasscherven, maar je denkt: "Ik weet dat ik verkeerd bent geweest. God, ik heb er spijt van," en je hebt het gevoel dat je een week lang niet echt van de aanwezigheid van God mag genieten. Meteen nadat je iets verschrikkelijks hebt gedaan, mag je van jezelf niet in de aanwezigheid van God terugkomen. Dat kan zeker wel, als jij je vertrouwen zou stellen op Jezus in plaats van op jouw berouw en boetedoening. Je kunt gewoon terugkeren in de relatie met God en zeggen: "Vader, dank U dat het hele probleem, de reden waarom ik dit heb gedaan, was dat ik U niet vertrouwde. Ik ben teruggekomen. Ik vertrouw op U. Ik wil een relatie met U zoals die moet zijn. Ik sta de Heilige Geest toe mij op dit moment ervan te overtuigen dat ik nog steeds rechtvaardig ben, dat ik niets heb verloren, dat ik niet helemaal opnieuw hoef te beginnen omdat ik het verknoeid heb." 

Dat is ook zo iets. Veel mensen denken dat je één stap naar voren doet en twee stappen terugvalt, zodat het lijkt alsof je nooit ergens komt. Dat is omdat jij je relatie met God baseert op jouw heiligheid, jouw goedheid, in plaats van op Jezus. Je staat niet toe dat de Heilige Geest je opbouwt. In plaats daarvan denk je dat je boete moet doen. Je moet een poosje lijden. "God, ik heb U teleurgesteld en ik wacht gewoon een poosje totdat ik genoeg geleden heb." Kijk me niet op zo'n hoge toon aan. Ik weet heus wel dat jullie dit doen.

Weet je dat veel echtgenoten dit ook doen? Je hebt er misschien niet zo over nagedacht, maar het gebeurt wel. Je man of vrouw doet iets waardoor jij je beledigd voelt en van je stuk raakt. Wat doe je dus? Je laat de ander een poosje boeten, totdat je het gevoel hebt dat die ander net zoveel geleden heeft als dat hij of zij jou heeft laten lijden. Je negeert die ander en laat hem of haar een poosje sudderen. De ander zegt dan: "Wat is er?" "… niks!" Je laat je echtgenoot een poosje boeten en als je denkt dat de ander lang genoeg geleden heeft, maak je het weer goed. Je laat de ander betalen voor die zonde.

God legde al onze zonden op Jezus en Jezus betaalde voor onze zonden. Je hoeft geen boete te doen. Je moet wel berouw hebben, maar dat betekent dat jij je omdraait. Je gaat een andere richting uit. Het is het moment waarop je erkent: "God, ik ben niet in gemeenschap met U geweest. Ik ben niet in relatie met U geweest. Ik heb U niet op de eerste plaats gezet en daarom deed ik wat ik heb gedaan." Je keert je ervan af en dan laat je de Heilige Geest jou vertellen dat je nog steeds rechtvaardig bent, dat God nog steeds van je houdt. Je hebt niet je rechte positie voor God verloren. Je relatie met God is niet gebaseerd op jouw prestaties. Het is gebaseerd op wat voor jou is gedaan. Je laat deze bediening van rechtvaardiging toe. Je laat toe dat de Heilige Geest je ervan overtuigt dat je rechtvaardig bent.

Hier is nog een aanwijzing. Dit zal sommigen van jullie verrassen, maar de Heilige Geest doet het gewoon niet zonder jou. In Romeinen 8:26 staat: "En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen."

Waar staat dat Hij onze zwakheid te hulp komt, betekent het Griekse woord dat voor "te hulp komen" wordt gebruikt letterlijk "samen staan tegen". Hiermee wordt bedoeld dat de Heilige Geest geen voorbede doet zonder jou. Maar als jij begint te bidden, dan zal de Heilige Geest samen met je gaan staan en je helpen met je voorbede. Hij doet het niet voor jou in de plaats en jij doet het niet zonder Hem. Het is een samenwerkingsverband. Hij staat samen met jou en doet het.

Op deze manier komt de overtuiging van gerechtigheid. De Heilige Geest slaat je niet om de oren zodat je dit beseft en Hij schreeuwt en gilt niet tegen je om je het gevoel te geven dat je rechtvaardig bent. Zoals we op de eerste tape uitlegden, staat in 1 Johannes 3 dat jij je hart moet overtuigen. Als je de Schrift neemt en zegt dat je de gerechtigheid van God bent, dat zoals Jezus nu is, zo ben ik nu ook, dat Jezus je gerechtigheid is, dat Jezus voor je is gemaakt: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing, als je al die Schriftplaatsen neemt en ze aan jezelf toedient, dan zal de Heilige Geest samen met jou gaan staan. Hij zal je bovennatuurlijk bekrachtigen, je geloof wordt vrijgezet en je zult overtuigd worden van je rechtvaardigheid. 

Maar het gaat niet gebeuren tenzij jij begint. Jij moet beginnen om de Schriftplaatsen te nemen en deze aan jezelf toe te dienen. Dan zal de Heilige Geest samen met jou gaan staan en je overtuigen van de rechte positie voor Hem. Velen van ons zeggen alleen maar: "Oh God, overtuig me alsjeblieft van mijn rechtvaardigheid." Zo gebeurt het niet. Jij moet beginnen. Jij moet de Schriftplaatsen die je kent nemen en ze aan jezelf toedienen. En dan zal de Heilige Geest samen met jou gaan staan. Tjonge, dat is geweldig.

Laat me iets anders zeggen. Mensen komen wel eens naar me toe en zeggen: "Broeder, ik ben zo depressief. Ik heb niet het gevoel dat God van me houdt. Wil je met me bidden dat God Zijn liefde in mijn leven uitgiet?" Nee, dat wil ik niet! Weet je, het maakt me kwaad. Het is maar goed dat ik God niet ben. Als ik God zou zijn, dan zou ik jullie allemaal in een hoopje as veranderen. Ik erger me er ontzettend aan als iemand zegt: "Ik heb niet het gevoel dat God van me houdt. Wil je alsjeblieft met me bidden?" Weet je wat je hiermee zegt? Je zegt dat je geen controle hebt over je gevoelens. Je wilt niet begrijpen hoeveel God van je houdt. Je zegt dat het de schuld van God is. God is Degene die niet van je houdt. Daarom bidt je en vraag je God om Zijn liefde in je leven uit te gieten. Je geeft de schuld aan God. Je legt de verantwoordelijkheid voor hoe jij je voelt bij God.

Als je ook maar iets meekrijgt van wat ik hier zeg, dan vertel ik je dat jij je voelt zoals jij je voelt omdat jouw hart je ofwel overtuigt ofwel aanklaagt of veroordeelt. Het is niet God die dat doet. Als jij je niet gelukkig of vrolijk voelt, of gewoon geen gevoel van liefde voor God hebt, dan is dat niet de schuld van God. God heeft al bewezen dat Hij van je houdt, omdat Hij Zijn zoon gezonden heeft. Hij heeft de Heilige Geest gezonden om ons op te bouwen en ons te bemoedigen. Als je niet bemoedigd bent, dan is dat omdat jij jezelf niet hebt bemoedigd. Maar wanneer je begint jezelf te bemoedigen, dan zal de Heilige Geest samenwerken met jou en je helpen.

In 1 Samuël 30 staat dat, toen zijn mannen van plan waren hem te stenigen, David zich sterkte in de Here zijn God. Als je het gevoel hebt dat God niet van je houdt, dan heb je het verkeerd. Verander dus. Toon berouw. Zeg tegen jezelf: "Wat stom van me om zo te denken. God heeft Zijn Zoon gezonden Die voor me stierf. Hoe durf ik te denken dat Hij niet van me houdt. Wat mankeert er aan me?" Leg jezelf de handen op en vertel jezelf dat er iets verkeerds is aan je, dan zal jij jezelf opbouwen en beseffen dat je weet dat God van je houdt. Je sterkt jezelf in de Heer. Als jij je niet blij voelt, dan heb je het verkeerd, want de Bijbel zegt dat de vrucht van de Geest liefde, blijdschap, vrede, enz. is. 

Je hebt altijd de vrucht van de Geest aan je binnenkant. Jouw geest verheugt zich altijd. Als je depressief bent, dan ben je depressief terwijl je geest op en neer springt van blijdschap en God prijst. Je geest is altijd gelukkig. Als je dus depressief bent, dan heb je het probleem opgelost. Want het betekent dan dat je niet in de geest bent, maar in het vlees. Je gaat af op je vleselijke gevoelens in plaats van op wat het Woord zegt. 

Je moet dus het Woord van God nemen en jezelf opbouwen. Je begint te zeggen: "Vader, dank U wel. In de Bijbel staat in Psalm 16:11: "Overvloed van vreugde is bij Uw aangezicht, lieflijkheid is in Uw rechterhand, voor eeuwig." God, ik heb niet de overvloed van vreugde, maar dat is niet Uw schuld." Het is niet een kwestie dat jij zegt: "Oh God, geef me vreugde," alsof Hij het probleem zou zijn. Hij is niet het probleem. Het probleem is dat je niet in de aanwezigheid van de Heer bent. Je deed iets anders. Je hebt gekeken naar "As the stomach turns" en je hebt God niet gediend. Je moet dus teruggaan en jouw gedachten richten op de Heer. Als je dan in de aanwezigheid van God bent, is er volheid van vreugde en in Zijn rechterhand is er lieflijkheid voor eeuwig.

Onze maatschappij is er een meester in om geen verantwoordelijkheid te nemen. "Het is niet mijn schuld. Ik heb een of ander gen waardoor ik een ploert ben. Ik ben als kind misbruikt en daarom ben ik zoals ik ben." Mensen, haal die duim toch uit je mond en neem je verantwoordelijkheid. Niemand heeft gemaakt dat jij een mislukking bent. 

Weet je, Christenen zijn er heel goed in om te zeggen: "Oh God, stuur een opwekking," alsof het de schuld van God is dat we geen opwekking hebben. We hoeven God niet om een opwekking te bidden. God heeft al een opwekking gezonden, aan jouw binnenkant. Je hebt dezelfde geest die Jezus uit de dood deed opstaan. Ik kan je verzekeren dat als je erop uit zou gaan en de jou gegeven mogelijkheden zou uitvoeren, zoals de Bijbel het ons zegt te doen: zoals genees de zieken, reinig de melaatsen en wek de doden op, om niet heb je het ontvangen, geef het om niet (Matteüs 10:8), als ieder van jullie dat deed en morgen iemand uit de dood zou opwekken, dan zou je alle opwekking hebben die je maar aankunt. Als ieder van jullie erop uit zou gaan in de volheid, de kracht van God en zou gaan getuigen, dan zouden we alle opwekking hebben die we maar zouden aankunnen.

God gaf ons de opdracht om de wereld in te gaan en het evangelie te prediken en wij vragen Hem om te doen wat Hij ons zei te doen. En bovendien proberen wij te doen wat Hij heeft gedaan. Hij heeft ons gered en wij proberen onszelf te redden. We proberen de gerechtigheid van God te verdienen. Hij gaf ons de opdracht erop uit te gaan en deze tekenen zullen ons volgen , en wij zeggen: "Oh God, ga en laat deze tekenen volgen." We doen het helemaal verkeerd. Je hoeft niet te bidden om opwekking. Wek jezelf op, ga erop uit en giet het over iemand anders uit. Amen? Ontdek wie je bent in Christus. Ik ben vóór opwekking, maar ik geloof niet dat het op de manier is dat het van buitenaf moet komen. Het komt van binnen uit. Ik geloof in opwekking. Wat ik vandaag de dag doe is effectiever dan God te vragen om Zijn Geest uit te storten. Ik neem de waarheden van God en deel ze met mensen, en als ik jou in beweging kan krijgen, dan ga jij erop uit en jij zorgt ervoor dat er een opwekking plaatsvindt.

Weet je, de afgelopen week heb ik mensen ontmoet die anderen naar mijn lezingen brachten. En die mensen werden wedergeboren, omdat ze werden meegenomen. Er is een kapster die zes of zeven cliënten meenam en één van hen werd gisteravond wedergeboren en zijn dove oor werd geopend. Dit gebeurde omdat iemand iets deed. Dat is effectiever dan om achter je geraniums te blijven zitten en God te vragen om een opwekking te zenden. Als je erop uit gaat, je gaat getuigen en mensen de waarheid vertelt en hen helpt, dan krijg je alle opwekking die je maar aan kunt. De beurt is niet aan God om opwekking te sturen. Hij zond een opwekking op de Pinksterdag en Hij heeft het nooit teruggenomen. Het zijn de mensen van God die opgehouden zijn met Hem samen te werken en de kracht van God door hen heen te laten stromen. Neem gewoon het Woord van God en doe het.

Dit is een sleutel tot het Christelijke leven. God heeft je alles al gegeven. Je hoeft God niet te vragen om van je te houden. "Oh God, ik voel Uw aanwezigheid niet." We bidden van die domme gebeden, zoals "Oh God, kom en wees met ons vanavond." Wat een dom gebed. Hoe dom kun je zijn en toch nog ademhalen. Amen? "Oh God, wees met ons vanavond," en Hij zegt: "Ik zal je geenszins begeven, Ik zal je geenszins verlaten. Waar twee of drie in Mijn naam vergaderd zijn, daar ben Ik in hun midden. " En wij zeggen: "Oh God, kom en wees met ons." Weet je, als God in de war kon raken, dan geloof ik dat Hij in de war zou zijn. Ik geloof dat God op Zijn hoofd zou krabben en zeggen: "Ik heb ze toch verteld dat ik ze geenszins zou begeven en geenszins zou verlaten? Heb ik dat niet gezegd? Ik weet zeker dat het ergens in de Bijbel staat." Ik kan je verzekeren dat God perplex zou zijn. En dan zeggen we: "Oh Heer, als we straks naar huis gaan, ga de rest van de week met ons mee." Hoe moet hij zo'n gebed beantwoorden? Hij heeft gezegd dat hij je geenszins zal begeven of verlaten, dus Hoe moet Hij met je meegaan als Hij al heeft gezegd dát Hij met je zal gaan?

We vragen God om ons te genezen, terwijl de waarheid is dat door Zijn striemen ons genezing is geworden . Dezelfde kracht die Jezus uit de dood heeft opgewekt is al binnen in ons. Jouw vraag of God jou wil genezen is eigenlijk een uiting van ongeloof. Je gelooft niet wat Hij heeft gezegd, dat Hij het al gedaan heeft en in je heeft gelegd. Je hebt God niet nodig om je te genezen. Wat jij nodig hebt is te geloven dat God je genezen heeft en je moet leren je gezag te nemen, tot je berg te spreken en deze bevelen te vertrekken. Neem je gezag en laat die berg verdwijnen. Maar in plaats daarvan vragen we het aan God, alsof Hij het al niet gedaan zou hebben. God heeft het al gedaan. En nu heeft hij jou de opdracht gegeven om de zieken te genezen.

Broeders en zusters, ons hedendaagse religieuze systeem zit er helemaal naast. We doen dingen die erop wijzen dat we niet weten wie we in Christus zijn en wat we in Christus hebben. We hebben geen gebruik gemaakt van de positieve bediening van de Heilige Geest en we hebben Hem verhinderd ons te laten zien dat wij de gerechtigheid van God zijn. We denken dat wij iets moeten doen om rechtvaardig te worden in plaats van dat we de gerechtigheid als een gave ontvangen. Dat is omdat we al die veroordeling, die onwaardigheid omhelst hebben en we denken dat de Heer ons laat zien hoe zielig we zijn. We hebben dat als een positieve houding aangenomen. We denken dat het goed is om door het leven te gaan en daarbij steeds te bedenken hoe zielig we zijn. We zingen liederen over hoe zielig we zijn. We jammeren en klagen erover. We verheerlijken het.

Waar ik vandaan kom is country & western-muziek erg populair. Men ontdekte dat gedoe dat je een nummer achterstevoren kunt spelen. Je weet wel, als je dat doet, dan krijg je die verborgen boodschappen. Als je een lied achterstevoren speelt, weet je wat er dan gebeurt? Je vrouw komt terug. Je hond komt terug. Je vrachtwagen komt terug. Want daar gaat het allemaal om. Je weet wel, je zit daar met een glas bier te huilen om alles wat je verloren hebt. Op die manier hebben we ook een heleboel Christelijke drukte. We praten erover hoe zwaar het Christelijke leven is en we zingen hoe slecht het is, en "Oh God, help me het tot morgen uit te houden." Oh, ik haat dat gedoe. Het is kritiek op Jezus. Je verheerlijkt je vlees als je over al die troep praat. Het laat zien dat je niet weet wie je in Christus bent en wat je hebt. Er is geen reden dat je depressief zou moeten zijn. Er is absoluut geen enkele reden om depressief te zijn, om je veroordeeld te voelen. Als je de Heilige Geest zou toestaan je te laten zien wie je bent en wat God voor je heeft gedaan in je leven, dan zou je moeten juichen en God prijzen. Amen?

Je zou dat zelfs moeten doen als de dokter je zou vertellen dat je gaat sterven. We zingen die liederen van "wat een dag zal dat zijn, wanneer we naar de hemel gaan." Maar als de dokter je vertelt dat je ernaar toe gaat, dan kost het je niet de minste moeite om helemaal in te storten. Amen? Er is iets verkeerds met dit plaatje. Zelfs als je niet in genezing zou geloven, dan zou je nog de dokter om de hals moeten vallen, want het leven is mij Christus en het sterven gewin (Fil. 1:21). Dit is geweldig. Halleluja! Op de een of andere manier staat er iets geweldigs te gebeuren. Of ik word genezen, of ik zal bij Jezus zijn. Als je op de juiste manier zou denken, dan zou je op deze wijze op alles reageren. Als je arm zou zijn - hoewel ik geloof dat God wil dat je voorspoed hebt - maar als je nooit voorspoedig zou zijn, dan zul je voor eeuwig leven in een herenhuis aan een straat die met goud is geplaveid. Je zou de hele weg naar het armenhuis moeten jubelen.

We laten de Heilige Geest niet toe aan ons te laten zien wat we hebben, onze rechtvaardige positie en alle dingen die daarbij horen. Als we het Hem zouden toestaan, zou de Heilige Geest ons opbouwen en bemoedigen. De Bijbel zegt in 1 Korintiërs 14 in de verzen 2 en 4 dat als je in tongen bidt, jij jezelf opbouwt . Je sticht jezelf. In Judas 1: 20 en 21 staat: "Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de heilige Geest." We nemen dat vers vaak en gebruiken het om te zeggen dat als je in tongen bidt, jij jezelf opbouwt in je allerheiligst geloof, en dat is ook zo. Maar er staat ook: "Bewaar jezelf in de liefde van God." Als je Gods liefde niet voelt, is dat omdat jij jezelf daar niet in bewaart. Jij herinnert jezelf daar niet aan. Je bent niet het proces begonnen en je laat de Heilige Geest niet samen staan met jou. Het is alsof je een knop omdraait als je in tongen bidt. Je begint jezelf te stichten en op te bouwen en dat bevordert je geestelijke groei.

Er is dus nul en generlei reden voor een Christen die de doop met de Heilige Geest heeft ontvangen om depressief te zijn. Je hebt binnen in je een Bemoediger, een Opbouwer. Je hoeft alleen maar in tongen te gaan spreken en boem!, onmiddellijk begin jij jezelf op te bouwen. In Jesaja 28 staat dat dit de rust is, het geeft de vermoeide rust, en dit is de verademing. Als jij je niet verkwikt voelt, als je niet in de rust bent, dan moet je in tongen gaan bidden. Bouw jezelf op. Bemoedig jezelf. Zo eenvoudig is het.

Ik weet zeker dat sommigen van jullie die de doop met de Heilige Geest hebben ontvangen uren aan het bidden zijn om God te vragen: "Oh God, neem dit probleem alsjeblieft van me weg en doe dit." Je gebruikt niet wat God je gegeven heeft. En dan vraag jij je af waarom God niets heeft gedaan. Maar Hij heeft het al gedaan. Hij legde binnen in jou dezelfde kracht die Jezus uit de dood heeft opgewekt. Hij gaf je de Heilige Geest. Het enige wat je moet doen is je tot Hem wenden en gewoon in tongen gaan spreken en dan, boem!, opbouw, uitdrijving, opbeuring en bemoediging komen er aan. Hij begint je te laten zien wie je bent. Het enige wat je moet doen is om in tongen te bidden en jezelf op te bouwen. Toch maken mensen daar geen gebruik van.

Broeders en zusters, de Heilige Geest is de grootste kracht die we vandaag de dag op aarde hebben. Hij is er om ons te bemoedigen en toch hebben we Hem beperkt en Hem verhinderd Zijn bediening uit te oefenen, omdat we een verkeerde opvatting hebben. We denken dat hij de aanklager, de verdoemer is, in plaats van de Trooster. We hebben Hem niet toegestaan zijn positieve bediening uit te oefenen. In plaats daarvan beschuldigen we de Heilige Geest van dingen die de duivel doet. We staan satan toe om in de naam van de Heilige Geest dingen in ons leven te doen. Mensen, we moeten behoorlijk wat dingen veranderen.

We moeten gaan inzien dat de Heilige Geest er is om je op te bouwen en je te stichten. Als je niet gesticht, opgebouwd en opgebeurd bent, dan komt dat niet van God. Als iets ontmoedigend is, als je terneergeslagen wordt, als het je depressief maakt en je de hoop doet verliezen, dan komt dat niet van God. God kwelt je niet. God is niet Degene die problemen in je leven veroorzaakt. Eén van de meest listige misleidingen die de duivel ooit heeft kunnen toepassen is om God de schuld te geven van de dingen die hij doet. De mensen geven er aan toe en geven zich eraan over, terwijl de waarheid is dat het van de duivel is. Om de duivel kwijt te raken moet je hem weerstaan, zodat hij van je zal vluchten. 

Je moet dus veranderen. Je moet inzien dat als je niet bemoedigd bent, het niet God is die je zo maakte, maar dat jij je eigen hart toestond om je te veroordelen. Begin jezelf te bemoedigen in de Heer. De Heilige Geest zal samen met je staan, met jou samenwerken. Hij zal je opbouwen en je laten zien dat je rechtvaardig bent. Je staat recht voor God. Is dat niet geweldig? Dank U, Jezus!

Deel 4. Rechtvaardigheid en oordeel


 

www.vergadering.nu