Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Beperk God niet! - 3
Andrew Wommack

Inleiding:
De meeste christenen geloven dat God in Zijn soevereiniteit op aarde doet wat Hij maar wil. Is dat waar, of is het mogelijk dat Hij zichzelf heeft gebonden aan zijn eigen Woord? Als dat zo is, dan zijn de enige beperkingen in jouw leven waarschijnlijk door jou zelf aangebracht!

Als MP3 bestand te downloaden van: www.awmi.net

Deel 1: Jij bent aan zet
Deel 2: Wat je niet weet, beperkt God
Deel 3: Waar ben je bang voor?
Deel 4: Met je hart zien
Deel 5: Je zult doen wat je je hebt voorgesteld

Deel 3: Waar ben je bang voor? 

Ik ben deze week begonnen te spreken over ‘de beperkingen van God wegnemen’. Als je de bijeenkomst van gisteravond hebt gemist, toen heb ik een beetje geschiedenis hiervan weergegeven. Dit is niet iets dat ik alleen maar heb ontvangen om andere mensen te onderwijzen. Dit is iets wat God tot mij heeft gesproken. Hij heeft dit op 31 januari 2002 heel duidelijk tot mij gesproken en naar mijn mening was dat de op een na belangrijkste ontmoeting die ik ooit met de Heer had. En vanaf die tijd is alles in onze bediening met minstens het vijfvoudige vermeerderd. Sommige onderdelen wel zes tot negenvoudig. Er gebeuren geweldige dingen. En de Heer spreekt tot me dat ik hier nogmaals doorheen moet en groter moet gaan geloven. 

En gisteravond heb ik gesproken vanuit psalm 78:41 dat wij God kunnen beperken. Er staat dat zij in hun hart omkeerden en de Heilige Israëls beperkten. God bepaalt niet ‘soeverein’ wat er in jouw leven gebeurt. God heeft een plan voor jouw leven, maar jij hebt de controle, of wat God in jouw leven wil doen, gaat gebeuren of niet. Jij moet meewerken met God. Ik heb Efeziërs 3:20 gebruikt waar staat: ‘Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen.’ En die kleine zinsnede, blijkens, of naar de kracht welke in ons werkt, koppelt Gods kracht of werk door jou heen aan de vraag of deze kracht van geloof wel binnenin jou werkt. 

Gisteravond stelde ik dus vast dat wij God kunnen beperken door niet groot genoeg te geloven. Wij hebben een bovennatuurlijke God die bovennatuurlijke dingen probeert te doen, maar de meesten van ons geloven niet bovennatuurlijk. Wij denken klein, maar we moeten groot geloven. 

Deze ochtend ben ik erover gaan spreken dat als je Gods wil niet kent, dit zal beperken wat God kan doen. En ik heb voorbeelden gebruikt van Mozes en Jesaja en Paulus en Jeremia. En hetzelfde geldt voor David op basis van 1 Samuel 13:14. En ik liet zien dat al voordat ze in de schoot van hun moeder zijn gevormd, God hen heeft geroepen en geheiligd en aangesteld om profeet te zijn. En God kent geen aanzien des persoons. Hij heeft een plan voor het leven van iedereen. En het is niet aan jou om maar zelf te verzinnen en te kiezen wat je wilt doen, en dan God te vragen om het te zegenen. 

In plaats daarvan moeten wij voor God komen en ons volledig aan God toevertrouwen en zeggen: ‘God, hier ben ik. Wat is Úw doel. Waartoe hebt U mij geschapen. Waartoe dienen alle vermogens en talenten, en de tijd waarin ik leef, of ik man of vrouw ben, en al die dingen, wat is Úw doel voor mij.’ En je gaat uitzoeken waartoe Gód je heeft geroepen om te doen, en dat ga je doen. En dat is een van de sleutels om de beperkingen van God weg te nemen. Want het is onmogelijk om je volledige potentieel te bereiken, je kunt nooit alles wat je in je leven verlangt te zien gebeuren, zien gebeuren, tenzij je ontdekt wat Gods doel voor jouw leven is en daar dan aan meewerkt. Het is een proces. Het is niet een eenmalig iets, het is een proces. God laat je niet het hele ding in een keer zien. Dat hebben we dus al behandeld. 

Waar ik vanavond over wil spreken is nog iets anders wat mensen belemmert om van God te ontvangen en te doen waar God hen toe geroepen heeft om te doen. Dit zal te eenvoudig voorgesteld zijn, en sommigen zullen denken, het moet gewoon ingewikkelder zijn dan dit, maar het is gewoon angst. Er bestaat een angst, een natuurlijke weerstand tegen het onbekende. Een natuurlijke weerstand tegen verandering. 

Wij zeggen dit vaak op onze Bijbelsschool: ‘Hoeveel van jullie weten dat er meer bestaat dan wat je nu meemaakt en dat je niet wandelt in alles wat God voor je heeft.’ En bijna iedere hand gaat omhoog. En dan zeggen we: ‘Hoeveel van jullie willen ook echt iets doen en veranderen?’ En dan gaan er lang niet zoveel handen omhoog! De meeste mensen weten dat er meer is dan ze ervaren en ze bidden voor verandering, maar ze willen niet veranderen in wat ze doen! Ze zijn bang om iets anders te gaan doen. 

Dit is een definitie van krankzinnigheid: verandering willen, maar steeds maar weer hetzelfde blijven doen. En dan toch andere resultaten verwachten. Als jij weet dat er iets meer is en dat je niet in het overvloedige leven leeft waartoe God je geroepen heeft, dan moet je iets veranderen! Dat is zo overduidelijk dat het zou lijken dat iedereen dat wel moet weten. Maar toch is er angst. ‘Nou, ik voel me op mijn gemak waar ik ben.’ Nou, waar jij bent is misschien niet goed. 

Deze week heb ik met veel mensen gesproken die onder medische behandeling zijn. Ze hebben problemen, maar de medicijnen maken hen ziek. Ik heb met een vrouw gesproken die injecties neemt en ze heeft me alle bijwerkingen verteld die deze injecties geven. En ik zei: ‘Ik heb liever de oorspronkelijke problemen die je had dan al die verschillende dingen.’ Ze is niet tevreden, het bevalt haar niet hoe ze er aan toe is, maar ze is bang om te veranderen. Ze is bang om iets te doen. Ze is bang om pijn te ervaren. 

Mensen hebben zo’n weerstand en zijn zo bang om te veranderen. Maar ik zeg je dat als jij de beperkingen van God wegneemt, je met vrees moet afrekenen. Want het is riskant om God te dienen. Het is riskant! Mensen zijn gewoon bang om iets te doen, maar ze zijn niet blij met hoe ze er aan toe zijn. 

Dit doet me denken aan de discipelen die in de boot zaten en er staat dat de boot vol water was en Jezus liep op het water naar hen toe. En toen ze Hem zagen, riepen ze het uit van angst. En Hij zei: ‘Vrees niet, want Ik ben het. Wees niet bang.’ En Petrus zei: ‘Heer, als U het echt bent, zeg dan tegen me dat ik over het water naar U toekom.’ En alle mensen in de boot zeiden: ‘Je bent gek, doe dat toch niet.’ En dit is echt een beeld van onze maatschappij. God is bovennatuurlijk. Hij wandelt bovenop de dingen die andere mensen bezorgd maken. Tijdens deze economische crisis zit Jezus echt niet wanhopig zijn handen te wringen en te zeggen: ‘Oh, dit schopt al mijn plannen in de war, hoe komen we hier doorheen? Hoe moet het nu verder met het koninkrijk?’ 

David Hardesty zit in het bestuur van verschillende grote organisaties en ze hebben vergaderingen gehad, en de meeste mensen in het bestuur maken deel uit van non-profit organisaties in Colorado Springs en ze vroegen elkaar allemaal hoe het ging. En hij zei: ‘Iedereen van hen zei: we snoeien 20% terug, we moeten mensen ontslaan, we hebben plannen voor uitbreiding stopgezet. We zouden dit of dat gaan doen maar doen het niet.’ En David zei: ‘Wij halen records op ieder gebied. Wij breiden uit. Wij doen allerlei dingen.’ 
Er zijn christenen die denken: ‘We zitten in een economische crisis. Laten we de broekriem aantrekken, laten we terugschroeven en inhouden.’ En er zijn net zoveel mensen die naar de hel gaan en lijden en het evangelie nodig hebben als in welke andere tijd ook. Wij zouden moeten uitbreiden! Wij zouden dingen moeten doen. 
Maar er zijn sommige mensen die God beperken, omdat ze denken dat God door dit wereldsysteem beperkt wordt. Angst is wat mensen ertoe leidt zich terug te trekken. Maar Jezus is niet wanhopig. Jezus is echt niet van streek door al dit soort dingen. Wij zouden ook niet van ons stuk moeten zijn. Dank je voor die oorverdovende stilte. 

In zekere zin voel ik me als een eenzame stem. Ik heb niemand anders dit horen zeggen. Nee, ik neem dat terug. Ik heb Kenneth Copeland dit in een Tv-programma horen zeggen. En ik weet dat er andere mensen zijn die dit zeggen, maar wij zouden erop uit moeten gaan en er voor moeten gaan. 
Maar christenen beperken God omdat je al die Calimero’s hoort roepen dat de hemel naar beneden valt. En wij zijn daar op afgestemd en we laten ons door die angst overheersen. Maar dit is een geweldige tijd. Andere mensen verkopen dingen voor een prikkie. Dit is een geweldige tijd om te kopen en te investeren. In de vroege 80’er jaren toen de economie zo slecht was en de werkeloosheid was 10,6 of zo, kende de rest van de 80’er jaren de langste periode van onafgebroken groei in de geschiedenis van de United States. Wij bereiden ons daarop voor. Wij zijn op het punt dat het nu niet de tijd is om in angst te handelen, je moet wat geloof gebruiken. Angst verlamt je, angst zal beperken wat God kan doen. 
En mensen leven gewoon in angst. Ze zijn ziek, ze genieten niet van wat ze aan het doen zijn, maar ze zijn bang om iets anders te doen. Kijk naar dit gedeelte in 2 Koningen 7. Dit is een gedeelte dat mij altijd heeft geïnspireerd. Het volk van Israël, de 10 noordelijke stammen, waren omsingeld door de Syriërs. Ze probeerden hen uit te hongeren. Ze hadden de stad geblokkeerd en de mensen gingen dood van de honger. Ze aten zelfs hun eigen kinderen op. Ze verkochten dierenmest voor enorme sommen geld. Mensen aten mest en betaalden er grof geld voor! Ze gingen dood van de honger. Het was een vreselijke toestand. 

En midden in deze toestand waren er vier melaatsen die buiten de poort zaten. Laat ik het hier oppakken, in vers 3 staat: ‘Er waren vier melaatse mannen buiten voor de poort; zij zeiden tot elkander: Waarom blijven wij hier, totdat wij sterven?’ Man, daar houd ik van! Wat gaan we doen? Hier maar blijven zitten tot we dood gaan? We moeten íets doen! Als we niets doen, gaan we dood. Er zijn sommigen van jullie die weten dat als er niets verandert, je het niet gaat redden! Er is geen schijn van kans voor je om een hoopvol, overwinnend, vreugdevol, vervuld, compleet leven te leiden. Je weet dat je leven op dit moment niet is wat het zou moeten zijn. Maar je bent bang om iets anders te proberen. 

Dat is wat deze melaatsen zeiden: ‘Waarom blijven we hier zitten tot we dood gaan? Hoelang gaan we hiermee door? Tot we sterven? ‘4 Indien wij zeggen: Wij zullen de stad binnengaan – in de stad is hongersnood, zodat wij daar zullen sterven; en indien wij hier blijven, dan zullen wij ook sterven. Welaan dan, laten wij overlopen naar de legerplaats der Arameeërs. Indien zij ons in leven laten, zullen wij leven; en indien zij ons doden, zullen wij sterven.’ 
Ik houd van deze redenering. Ik ben er dol op! 

Ik kom nog eens terug op die mannen in de boot toen Jezus aan kwam lopen, bovenop precies datgene wat hen aan het doden was. Ze waren aan het verdrinken en toch zeiden ze: ‘Petrus, stap niet uit de boot.’ Wat is het punt? Er was evenveel water ín de boot als daarbuiten! Ze waren aan het zinken! Ze zouden verdrinken als ze bleven waar ze waren, maar ik garandeer je dat al die kerels in de boot Petrus bekritiseerden: ‘Je bent stom als je uit de boot stapt!’ Maar hij zou verdrinken als hij erin bleef! Er was bijzonder weinig verschil tussen ín de boot zijn en buiten de boot zijn! Die waren allebei vol water! De boot was aan het zinken! Uit de boot te stappen was het slimste wat hij ooit had gedaan! 

Weet je, je kunt niet op het water lopen als je niet uit de boot stapt! Er zijn sommigen van jullie die wonderbaarlijke dingen in hun leven willen zien, maar je bent zo bang om iets te doen wat jou in een positie brengt dat je een wonder nodig hebt! Je speelt teveel ‘op veilig’. Je wil dat er nooit een hobbel op de weg is, maar je wilt wel een geweldig getuigenis. Dat werkt niet zo. Je hebt een beproeving nodig, voordat je kunt getuigen! Als jij een getuigenis wilt hebben, zul je door dingen heen moeten gaan. Je zult uit moeten stappen uit wat gemakkelijk is! Deze vier melaatsen zeiden: ‘Hoelang blijven we hier nog zitten? Als we hier blijven gaan we dood. Als we de stad ingaan, sterven we ook. Laten we naar de Syriers gaan. Het ergste wat ze kunnen doen is ons doodmaken. 

Sommige mensen zouden gewoon verlamd zijn van angst. ‘We kunnen doodgaan.’ Ze wáren al aan het doodgaan! Het was maar een kwestie van dagen voordat ze dood waren. Sommigen van jullie zijn aan het sterven en je beseft het niet eens! Je bent net als de kikker in de pan. De hitte wordt langzaam opgevoerd en je hele leven is verspild. Sommigen van jullie zijn 30, 40, 50, 60, 70 jaar oud en je leven is nog steeds niet vervuld. Je kunt niet terugkijken en zeggen: ‘Ik heb de wedloop gelopen, ik heb mijn loop voleindigd.’ Je hebt geen zekerheid dat je hebt gedaan wat God wil dat je doet. En toch ben je bang om te veranderen. Wat ben je bang om kwijt te raken? 
‘Nou, ik heb een huis dat bijna is afbetaald.’ Nou, dat gaat je echt geen voldoening geven! Dat verandert niemands leven. ‘Nou, ik verwacht mijn pensioen.’ Sommigen van jullie gaan niet eens lang genoeg leven om je pensioen te halen! De stress waaronder je leeft, het verdriet, de teleurstelling en de pijn is dodelijk! Je plant voor iets dat nooit gaat plaatsvinden! Man, je moet zorgen dat je leven ertoe doet. Je moet beseffen wat je aan het doen bent. Gewoon blijven zitten en sterven? Weet je, als jij je leven niet kunt aanbevelen, als je niet trots kunt zijn, trots in de betekenis van dat je dankbaar bent en waardeert, op wat God in je leven heeft gedaan en de dingen die er gebeurt zijn, en als jij niet terug kunt kijken en zeggen dat je blij bent met de dingen in je leven en zeggen: ‘Dank U, vader, voor dit geweldige leven. Dank U, vader, voor de manier waarop de dingen gaan.’ Als je dat niet kunt doen voor jouw leven, zeg ik je dat je aan het doodgaan bent. 

En hoelang blijf je daar zitten en ben je bang om iets te doen? Je bent aan het doodgaan! Het allerergste wat er kan gebeuren, is dat je doodgaat! We hebben eerder mensen gehad die naar de Bijbelsschool wilden komen en zeiden: ‘Ik red het niet, ik ben ternauwernood in staat het te overleven. Ik ben maar één stap verwijderd van op straat leven en onder de brug slapen. Wat gebeurt er dan als ik naar Colorado Springs ga?’ We hebben in Colorado Springs ook wegen en ook bruggen. Daar kunnen ze ook onder slapen! Wat is het verschil om daar te zijn búiten de wil van God en naar Colorado Springs te komen en te doen wat God je heeft gezegd te doen?

Een van de grootste lessen die God me ooit heeft geleerd staat in 1 Koningen 17 waar het over Elia gaat. En Elia gaf een boodschap af aan Achab en zei: ‘Er zal geen regen noch dauw meer zijn in jaren, totdat ik het zeg.’ En dat kon hem de kop kosten. Ze hadden al de profeten van de Heer al vermoord. En hier komt hij, spreekt stoutmoedig en gaf deze boodschap af. En hij wist echt niet wat de uitkomst zou zijn. God had hem niet gezegd: ‘Oké, als je dit gaat vertellen zal Ik je beschermen en het komt goed.’ Hij gaf hem gewoon een Woord en Elia was dapper genoeg om daarop te handelen. ‘2 Daarná kwam het woord des HEREN tot hem: 3 Ga vanhier, wend u oostwaarts en verberg u bij de beek Kerit, die in de Jordaan uitmondt. 4 Gij kunt uit de beek drinken, en Ik heb’ – voltooide tijd - de raven geboden u daar van spijze te voorzien. 5 Daarop ging hij heen en deed naar het woord des HEREN.’ - En de beek Kerit was kilometers lang. Hoe wist hij waar hij precies moest zijn? Omdat God de raven al geboden had. Raven kunnen sneller vliegen dan mensen kunnen lopen. Dus een van de manieren waarop hij wist dat hij op de juiste plaats was, was omdat God de raven al geboden had. De voorziening was daar al bij de beek Kerit. 

Maar zie je, God stuurt Zijn voorziening dáárheen waar Hij jou heeft geboden om heen te gaan! Niet naar waar jij bent! Hij zei: ‘Ik heb de raven geboden u dáár te voeden.’ Als Elia om een of andere reden had gezegd: ‘God, ik kan niet gaan. Het is te ver. Er is een droogte gaande, ik heb niet genoeg proviand. Ik zal onderweg sterven’, of wat ook zijn redenering zou zijn geweest, als hij daar was gebleven had hij kunnen bidden, hij had kunnen vasten, hij had God kunnen smeken en bedelen, hij had voorbede kunnen doen, hij had kunnen binden en losmaken en al die dingen kunnen doen, maar het was niet daar waar hij was. God was getrouw, God gaf Zijn voorziening, maar het was dáár bij de beek Kerit. 

Het is net als bij een quarterback (spelverdeler). Die gooit de bal niet waar de receiver (vanger) is, maar naar de plaats waarheen de receiver onderweg is. Je moet dus onderweg zijn om te kunnen ontvangen, om de bal te kunnen vangen. En als God je heeft gezegd dat je iets anders moet gaan doen, dan zijn er mensen die zeggen: ‘God, geef me de voorziening en dan ga ik wel.’ Nee, de voorziening is dáár! Ik heb de raven geboden om je dáár te voeden. De reden dat sommigen van jullie Gods voorziening in je leven niet zien, is omdat je niet dáár bent! Je bent hier! Je moet dáárheen gaan! Je moet doen wat God je heeft geboden te doen. 

Mensen zeggen altijd maar: ‘Ik weet niet hoe ik het moet redden als ik naar Colorado Springs Bijbelschool ga.’ Maar ze redden het ook niet waar ze zijn! Ze zijn bang om iets anders te proberen! We hebben een vrouw die zei: ‘Ik kan niet komen. Ik heb twee honden!’ Onze Bible College Director was heel beleefd en zei: ‘Voorzover ik weet, laten ze honden toe in Colorado!’ Maar ik zei tegen haar: ‘Maak ze af!’ Ik houd van dieren. Ik heb mijn hele leven honden gehad. Ik ben geen gemeen of vals persoon. Maar ik verzeker je, als een hond tussen mij en mijn bediening zou komen, dan zou ik de hond loslaten! Het maakt mij niet uit. 

Het is verbazend hoe mensen zó’n weerstand tegen verandering hebben! ‘Maar ik ken daar helemaal niemand.’ Nou, ga dan kennis maken met iemand! ‘Maar wat moet ik doen voor mijn werk?’ We hebben duizenden banen in Colorado! Ik gebruik dit maar als voorbeeld. Je kunt best blijven waar je bent. Maar wat je redenering ook is, je moet van de angst om te veranderen af. Als jij hetzelfde blijft doen, zul je dezelfde resultaten krijgen. Doe iets ánders! Het zou zelfs beter zijn om iets verkeerd te doen, dan om niets te doen. Als jij door geloof gemotiveerd bent, kan God een fout die in geloof is gemaakt, meer zegenen dan een fout die uit angst is gemaakt! Het is een fout als jij alleen maar probeert veilig te zijn en het veilig probeert te spelen. Je wilt geen kans wagen, je wilt geen risico nemen. Maar het heeft mij twintig jaar gekost om dit hoopje niks te verzamelen wat ik heb. Dat wil ik niet kwijtraken! Dus hoelang blijf je daar zo zitten? Totdat je dood gaat? Ga iets doen! 

Deze mannen gingen dus op weg en zeiden: ‘Het ergste wat ze kunnen doen, is ons vermoorden’ Broeders en zusters, wij houden te veel vast aan onze leventjes. De apostel Paulus zei: ‘Ik ben dood, ik ben gekruisigd met Christus.’ Hij zei: ‘Te leven is voor mij Christus, te sterven is voor mij winst.’ Weet je, zo’n vent is gewoon niet te stoppen! Hij gaat ergens prediken en ze zeggen: ‘Als je niet stopt met prediken maken we je dood.’ En hij omhelst hen en kust ze: ‘Geweldig, amen. Ik zal bij Jezus zijn.’ ‘Nou, dan stoppen we je in de gevangenis.’ Dus dan gaat hij God loven en prijzen en alle gevangenen en de bewaarder worden gered. Dus zeggen ze: ‘We laten je vrij.’ En hij zegt: ‘Geweldig’, en gaat verder met het evangelie verkondigen. Hoe stop je iemand die het echt niet interesseert of hij leeft of sterft? Voor hen is het leven Christus en het sterven gewin! 

Angst voor de dood is gevangenschap! Sommigen van jullie zijn zo bang: ‘Ik maak misschien wel een fout.’ Dat zal je zeker wel! Als je dood ging van fouten was ik allang geleden gestorven! ‘5 In de avondschemering stonden zij op om naar de legerplaats der Arameeërs te gaan. Maar toen zij bij de buitenrand van de legerplaats der Arameeërs kwamen, zie, daar was niemand. 6 Want de HERE had het leger der Arameeërs een geluid doen horen van wagens en paarden, het geluid van een grote legermacht, zodat zij tot elkander zeiden: Zie, de koning van Israël heeft tegen ons de koningen der Hethieten en van Misraïm gehuurd om ons te overvallen.’ En deze Syriers waren allemaal gevlucht. En ze hadden hun voedsel achtergelaten, het voedsel stond nog te koken, ze lieten hun goud achter, hun kleding, hun tenten. Ze hadden álles achtergelaten. 
En opeens waren deze verstotelingen, deze melaatsen, die niets hadden, die van honger dood gingen, geen enkele toekomst hadden, zij gingen erop uit en werden onmetelijk rijk! De hele buit van de vijand lag daar. En ze begonnen te eten en ze verzamelden goud en kleding. En toen zeiden ze: ‘We doen iets niet goed, we hebben een goede boodschap te vertellen.’ En zij gingen terug en vertelden de stad van Samaria wat er was gebeurd en ze werden de held van de dag. Verschoppelingen werden helden, omdat ze bereid waren een risico te lopen. Omdat ze bereid waren te veranderen, omdat ze bereid waren te zeggen: ‘Wat is het allerergste dat kan gebeuren? Dat ze ons vermoorden!’ Ze deden iets! Als ze bij de poort van Samaria waren blijven zitten, waren zij zelf gestorven, de mensen in de stad waren gestorven, op iedere manier waren ze in ieder geval gestorven!

Hoe lang blijf je daar zo zitten? Totdat je sterft? Ik kan je verzekeren, als mensen aan het eind van hun leven komen, heb ik nog nooit iemand horen zeggen: ‘Ik wilde dat ik minder risico’s had genomen. Ik wilde dat ik meer op safe had gespeeld. Ik wilde dat ik God niet geloofd had. Ik wilde dat ik Hem minder vertrouwd had. Ik wilde dat ik meer uit angst had gehandeld.’ Als mensen aan het einde van hun leven komen hebben ze spijt en zeggen: ‘Ik wilde dat ik ervoor gegaan was. Ik wilde dat ik God geloofd had. Ik wilde dat ik wat meer met mijn leven had gedaan.’ Dat is het soort spijt dat mensen hebben. 

Broeders en zusters, wij hoeven niet te wachten tot we oud zijn geworden en de dood in de ogen zien en dan geconfronteerd worden met: ‘Ik heb mijn leven niet laten tellen.’ Als jij de beperkingen van God weg wilt nemen, moet je met angst afrekenen. Angst voor verandering. Angst om het onbekende te gaan doen. Mensen zijn ziek en het bevalt hen niet waar ze zijn, maar ze zijn bang om uit te stappen en God te geloven. 

Met mij is het precies het tegenovergestelde. Ik ben liever daar buiten op het randje, vertrouwend op God, dan ‘op veilig’ te spelen. Amen? Het is een adrenalinekick, het is opwindend. Ik herinner me dat we verhuisden van ons kleine 1300 m2 gebouw naar een gebouw van 10.000 m2. De totale kosten op ons eerste gebouw was 9200 dollar per maand. De energiekosten van ons tweede gebouw bleken al 8 of 9000 dollar per maand te zijn en ze hadden me verteld dat het al gauw 16000 dollar per maand zou zijn. Alleen al de energie zou veel meer zijn dan onze totale betalingen voor het oude gebouw. Ons nieuwe gebouw zou zo’n 30.000 dollar per maand zijn. Ik vond dat een beetje beangstigend, maar ik was er gek op! Ik dacht: ‘Dit is geweldig.’ 
Ik houd van dit soort dingen! Ik kan er tegen om door angst aangejaagd te worden. Het geeft me energie. Maar ik raak verveeld als alles ‘normaal’ is. Ik houd van opwinding. Ik doe graag dingen, ik zie graag dingen die geloof nodig hebben en daar kun je aan verslaafd raken. Je kunt verslaafd raken aan het wonderbaarlijke zien. 

Het is riskant om tegen mensen te zeggen: ‘Sta op uit je rolstoel’, en ze vast te pakken en omhoog te trekken. Maar het is ook opwindend. Sommigen van jullie zouden dolgraag blinde ogen open zien gaan, maar je bent zo bang om voor iemand die blind is te bidden, want het zou wel eens niet kunnen ‘werken.’ Dat is echt een negatieve houding. Het zóu kunnen wérken. Zó zou je tegen die dingen aan kunnen kijken. Niet iedereen zal ontvangen, maar hoeveel zullen wel ontvangen? Je moet kijken naar degenen die wel zullen ontvangen. Je moet een houding krijgen, dat als je voor iemand bidt en die valt dood neer, dat je over hem heen stapt en zegt: ‘De volgende graag!’ Amen? 
Als jij bang bent, zul je God beperken. Vrees beperkt God. Vrees zet op dezelfde manier de macht van de duivel vrij als geloof de kracht van God vrijzet. En ik verzeker je broeders en zusters, mensen zijn gewoon bang. Ze zijn bang voor verandering, ze zijn bang om iets te doen. 
Ik ben bang om ‘normaal’ te zijn! Je kunt dingen veranderen, zodat je bang bent dat je God niet gelooft. Ik ben bang dat ik iets niet ga doen. Er is dus een vrees voor verandering. Mensen zijn gewoon zo bang dat ze niet durven te veranderen. Als jij niet verandert zul je geen andere resultaten krijgen. 
En er is ook een angst voor vervolging. En er zijn sommigen van jullie, die als alle belemmeringen weggenomen zouden zijn, en je weet nog niet het eindresultaat, maar je weet enkele stappen, je weet de richting waarin God wil dat je gaat bewegen, er is iets dat Hij wil dat je doet, er is iets in je hart dat jij graag zou willen doen, máár… jij bent bang. Je bent bang voor wat iemand ervan zal zeggen. 

En dit klinkt vreemd, maar wij hebben huwelijksseminars gegeven en mensen hebben daarbij enquêtes ingevuld. Ik heb met heel wat mensen gesproken en ontdekt dat dit waar is. Dit is niet maar een mening. Ik heb ontdekt dat dit waar is. Er zijn sommigen van jullie die 30,40 en 50 jaar oud zijn die bang zijn voor wat de schoonfamilie gaat zeggen! Wat je ouders gaan zeggen! Als jij inpakt en verhuist en de kleinkinderen meeneemt, wat voor kritiek ga je krijgen? En wat gaan je gezinsleden zeggen? Iedereen heeft zijn hele leven daar op die plaats gewoond en jij haalt de familie weg! Dat soort dingen. Er is kritiek en je laat de vrees voor wat andere mensen te zeggen hebben, beperken wat God tegen je kan zeggen! 
In Spreuken 29:25 staat: ‘Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de HERE vertrouwt, is onaantastbaar.’ Als jij bang bent voor mensen, zul je God beperken en zul je nooit Gods wil voor jouw leven tot stand zien komen. 

In de bediening zijn dingen die God op mijn hart plaatst om te zeggen. En soms begrijpen mensen mijn directheid en de manier waarop ik spreek verkeerd. Ze vinden dat ik grof ben of zoiets. En mensen bekritiseren mij daarom. Maar weet je wat het is? Ik ben op een bepaald punt gekomen. De Heer sprak een keer tot me en zei: ‘Als Ik je inspireer om iets te zeggen en jij bent bang dat het de mensen niet zal bevallen en dat het hen kan beledigen, wat jij dan doet, is dat jij die waarheid námens hen verwerpt. Je geeft hen niet eens de kans om zelf die waarheid te verwerpen. Jij hebt hen dan onwaardig geacht en je denkt dat ze het niet gaan aanvaarden. Jij verwerpt het en houdt het achter. Je hebt hen de waarheid niet verteld die hen vrij gaat maken.’ 

En ik verzeker je, toen de Heer me dat zei, besloot ik: ‘Ik ga de waarheid zeggen. En als jij het verwerpt is dat jouw keuze, maar ik ga het niet voor jou verwerpen.’ Predikers zijn vaak bang om te zeggen wat echt in hun hart is. Ze wéten dat deze persoon niet zal genezen, ze weten dat hun hart niet recht staat, ze weten dat er ongeloof is, ze weten dat er dingen gaande zijn. Maar toch gaan ze gewoon door, spelen het spelletje en spreken een gebed uit waarvan ze weten dat het niet zal gebeuren omdat die persoon niet ontvangt. En liever dan die persoon in liefde de waarheid vertellen, doen ze net alsof. En die persoon heeft een negatieve ervaring. Er gebeurt niets en ze komen terug en het versterkt en versterkt hun ongeloof en hun twijfel. En ze zijn slechter af dan daarvoor. 

Je moet zover komen dat je de mensen de waarheid vertelt. Als je naar mij toe komt en vraagt: ‘Maakt deze jurk mij dik?’ zal ik het je zeggen! Ik probeer beleefd te zijn en zeg: ‘Het is een mooie jurk, maar ja, dat doet het wel. Je ziet er dik uit!’ Ik zeg je de waarheid! Amen!
Het is grappig, maar de waarheid is dat velen van jullie zó bang zijn en zó afhankelijk van de goedkeuring van mensen. Jij hebt voortdurend nodig dat mensen je bevestigen. Het zou je totaal van slag maken als iemand je zou afwijzen. Jij zult God beperken, want ik kan je verzekeren dat God je zal leiden om dingen te doen die niet populair zijn. 

De Bijbel zegt in 2 Timoteüs 3:12, waar Paulus spreekt: ‘Trouwens, allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden.’ Als jij godvruchtig leeft zul je vervolgd worden. De enige personen die niet vervolgd worden, zijn de niet-godvruchtige personen, de niet ‘zoals God’ mensen. Als jij zoals God wilt zijn, zal God je tegen de stroom in leiden. Alle anderen zitten te jammeren en te klagen ‘we zitten in een depressie, en het is de allerergste sinds de grote depressie’. Ze zeggen maar dingen die niet waar zijn en ze herhalen de mantra die wordt uitgesproken. Ze overschatten en overdrijven de situatie en liegen gewoon over dingen. En als jij gaat staan om de waarheid te vertellen, kan ik je verzekeren dat je niet populair wordt. Iemand zal je bekritiseren, iemand zal gaan zeggen dat je een struisvogel bent en je kop in het zand steekt en niet realistisch bent. Terwijl alle anderen jammeren over oorlogen en geruchten van oorlogen, kun jij je hier verheugen want: ‘Onze verlossing nadert, hef uw hoofd op en verheug u’, zei Jezus, en mensen zullen denken: ‘Wat is er mis met jou?’ Want alle anderen praten over ziekten en gebreken. 

Wij zijn net naar Kasasa in Uganda geweest. Daar zijn we nu twee keer geweest. Dat is waar het ebolavirus begon. Daar zijn duizenden en duizenden mensen, je krijgt dit virus en je bent binnen een paar uur dood. En wij zijn daar naartoe geweest. We hebben die mensen bediend en hen de handen opgelegd. En er zijn mensen die zeggen: ‘Maar dat kun je niet doen!’ Maar ik ben prima in orde! Amen? Er zullen mensen zijn die hun ongeloof en hun vrees zullen uitspreken. En als jij een mensenbehager bent, zal de vrees voor mensen een valstrik voor je zijn en je weerhouden om te doen waartoe God je heeft geroepen om te doen. Als jij voor mensen bang bent, als jij afhankelijk bent van hun goedkeuring, zul je nooit Gods wil vervullen. Als jij voortdurend bevestiging nodig hebt, en mensen moeten je voortdurend over je bolletje aaien en zeggen: ‘Het is goed, jij bent oké’, dan ga je het nooit halen. Ik zeg dit in liefde, broeders en zusters, maar we hebben heel veel zwakke christenen die niet op de Heer vertrouwen bij wie Gods mening over jou niet alles is wat je nodig hebt. We hebben vanavond allemaal dit lied gezongen. Doug en Candy hebben ons vanavond geleid in dit liedje ‘You’re all I need’, maar er zitten hier heel wat mensen in deze zaal voor wie Jezus niet alles is wat ze nodig hebben. Als jouw echtgenoot of je vrouw of je kinderen of je ouders of de mensen met wie je werkt je zouden gaan bekritiseren, zou je thuis blijven zitten, op je duim zuigen en er dagenlang over jammeren omdat iemand je heeft afgewezen. 
Ik zeg dit in liefde, ik zeg dat dit kinderachtig is. De enige mensen die je kunnen laten vallen zijn de mensen op wie je leunt. Je moet zover komen dat je mensen liefhebt, je bent aardig voor mensen, je dient mensen, omdat het hen ten goede komt, maar het enige wat jij nodig hebt is Jezus! En als iedereen je in de steek laat behalve Jezus, ben je nog steeds gelukkig! Dan ben je nog steeds tevreden. Je kunt zover komen dat je niet de goedkeuring van ieder ander nodig hebt. Weten dat God van je houdt, is meer dan genoeg. 

Niemand houdt van afwijzing, God heeft mensen niet gemaakt om afgewezen te worden. Hij heeft ons geschapen voor Zijn behagen. Er is dus een natuurlijke afkeer van afwijzing. Niemand houdt ervan. Ik houd er ook niet van. Als jij vanavond naar mij toekomt en zegt dat je alles verafschuwt wat ik heb gezegd en je vindt mij een minkukel, word ik daar niet door gezegend. Ik word daar niet blij om, maar ik zal er vannacht niet wakker van liggen. Weet je waarom? Omdat ik weet dat God van me houdt. En met God vergeleken stel jij niets voor! Amen? 

Ik bedoel dat niet slecht, maar ik zeg alleen dat jij in vergelijking met God gewoon helemaal niemand bent! Er kwam een keer een man naar mij toe en die ging over Jamie tekeer vanwege de manier waarop zij gekleed was. En Jamie kleedt zich nooit slecht. Ze ziet er altijd netjes uit en zo. Hij was ‘charismatisch’ en zij had haar haar opgemaakt en droeg make-up en goud en ringen en zo, en hij vond dat goddeloos. Hij begon mij daarop aan te spreken en te zeggen: ‘Jij moet je vrouw tot de orde roepen’ en dat soort dingen. Ik stopte deze man en zei: ‘Hé, wie is er gestorven en heeft jou tot God gemaakt?’ En hij stopte en keek me aan en zei: ‘Wat zeg je nu?’ En ik zei: ‘Waarom zou het mij kunnen schelen wat jij van mijn vrouw vindt? Jij bent niemand. Ik interesseer me niet voor jou, ik interesseer me niet voor jouw mening.’ En hij werd zo beledigd: ‘Oh, ik kan dit gewoon niet geloven!’ En ik zei: ‘Man, jij bent helemaal niemand voor mij. Het interesseert mij geen barst wat jij vindt.’ En deze man kon het gewoon niet geloven. Maar niemand kan ruimte in mijn denken huren. Jouw mening doet er gewoon niet echt toe. Amen? 
Ik weet dat sommigen van jullie mij raar vinden. Ik vind jou raar! Ik zeg je, Jezus houdt van me. Jezus heeft tot mij gesproken en ik ben er zo van verzekerd dat Jezus van mij houdt. Het zal me niet zegenen als mensen mij haten, maar het zal mij niet tegenhouden, want ik weet dat ik aan het doen ben wat de Heer mij heeft gezegd om te doen, en dat zal ik het zeggen. En als het je niet bevalt? Daar is de deur! Ik houd van je, maar laat de deur je niet raken onderweg naar buiten! 

Ik weet dat wat ik zeg politiek zeer incorrect is. De meesten van jullie kunnen dit niet aan, omdat de maatschappij zegt: ‘Maar je mag helemaal niemand kwetsen.’ De discipelen kwamen naar Jezus toe en zeiden: ‘Meester, weet U niet dat de Farizeeërs zich beledigd voelen?’ - ‘Laat ze zich beledigd voelen, zij zijn de blinden die blinden leiden. Als de blinde de blinde leidt vallen ze allebei in de greppel.’ Hij zei een keer tegen een groep mensen: ‘Tenzij je mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heb je geen leven in je.’ En zij dachten: ‘Hij heeft het over kannibalisme!’ En ze zeiden: ‘Hoe kunnen wij nu uw vlees eten en uw bloed drinken?’ En Hij zei: ‘Voorwaar…’ Hij zei niet: ‘Oh, sorry, jullie hebben het niet goed begrepen. Laat het me uitleggen. Laat ik ervoor zorgen dat niemand aanstoot neemt.’ Het interesseerde hem niet! Hij zei: ‘Nogmaals zeg Ik tegen jullie, tenzij je mijn vlees eet en mijn bloed drinkt heb je geen leven in je!’ Hij legde zichzelf niet uit! Hij maakte het nog erger! En zijn discipelen zeiden: ‘Man, ze denken dat U het over kannibalisme hebt.’ En Hij zei: ‘Als ze niet door mijn Vader zijn geplant, zullen ze toch uitgerukt worden. Laat ze maar gaan.’ 

Ze kwamen en zeiden: ‘Er komt geen profeet uit Nazareth, de Bijbel heeft geprofeteerd dat de Messias uit Bethlehem zou komen.’ Jezus was in Bethlehem geboren. Hij had het kunnen uitleggen! Hij had hen kunnen zeggen: ‘Kijk, mijn ouders moesten zich inschrijven voor die belasting en we waren toen in Bethlehem. Weet je nog dat Herodes al die kinderen liet vermoorden? Toen zijn we naar Egypte gevlucht en daarna zijn we pas naar Nazareth verhuisd. Maar Ik ben geboren in…’ Hij had het uit kunnen leggen. Hij had hun vragen kunnen beantwoorden. Hij had hen kunnen kalmeren. Jezus gaf helemaal nergens een uitleg of verklaring voor. 

Wij zijn zo bang voor mensen. Wij zijn zo bang voor wat mensen te zeggen hebben, wij hebben iedereens goedkeuring nodig. Ik zeg niet dat je mensen niet lief moet hebben. Ik houd genoeg van mensen om hen de waarheid te zeggen. Als jij je buurman de waarheid niet vertelt, omdat je bang bent dat ze je gaan kritiseren en iets over je gaan zeggen, dan is de waarheid, dat je jezelf meer liefhebt dan hen. Je zou genoeg van andere mensen moeten houden om hen de waarheid te vertellen! Doe het in liefde, wees tactvol! Je mag het met meer tact doen dan ik, je kunt vriendelijker zijn dan ik ben, maar je móet mensen de waarheid vertellen. En je moet tot het punt komen waar je niet langer bang bent om mensen te zeggen wat de waarheid is. 

Ik zeg je, broeders en zusters, er zijn sommigen van jullie die de waarheid kennen. Er zijn sommigen van jullie die in een situatie werken waar jouw mening beter is dan die van anderen. Jij bent wedergeboren. Jij gaat naar de hemel. Zij gaan naar de hel. Ze zijn blind. Ze functioneren onder demonische misleiding! Jij hebt een beter begrip en een betere kijk op dingen dan zij, maar je bent bang om mensen de waarheid te vertellen omdat iemand misschien kritiek op je levert. Je laat liever mensen sterven en naar de hel gaan dan iemand de waarheid te vertellen, omdat iemand iets over jou zou kunnen zeggen. Jij gaat God beperken. 

Je zult nooit Gods wil voor jouw leven vervullen als je bang bent voor mensen. De vrees voor mensen spant een strik. Er bestaat een natuurlijk verlangen naar aanvaard worden. God heeft ons geschapen om aanvaard te worden. Het is abnormaal als je op het punt komt dat wat mensen zeggen je niets doet. Maar de enige manier waarop je daar wel kunt komen, staat in 1 Johannes 4. Laat me je dat vers voorlezen: ‘18 Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.’
Het medicijn hiertegen is dus niet dat je jezelf zo gaat verharden dat het je niets kan schelen wat een ander ervan vindt. Er zou iets verkeerd zijn met je als iemand jou zou kunnen beledigen en het raakt je op geen enkele manier. Je bent niet gemaakt voor afwijzing. Je zou niet zo verhard moeten worden dat je ervan geniet dat mensen je verwerpen. Er is iets verkeerd met je als je dat doet. Maar je kunt wel zover komen dat Gods volmaakte liefde zo reëel voor jou is, dat het jouw angst verdrijft. 

Als jij bang bent om iemand de waarheid te vertellen, om te zeggen wat de waarheid is, dan begrijp je niet hoeveel God van jou houdt en heb je de aanvaarding van mensen nodig omdat je een tekort hebt aan aanvaarding door God. Als de almachtige God jou heeft aanvaard, dan kom je tot een punt waar niemand anders mee te vergelijken is. Wie kan daarmee vergeleken worden? Als de president van de Verenigde Staten mij zou opbellen en vragen om met hem te dineren, en jij zou tegen mij zeggen: ‘Laten we onze afspraak om te eten maar afzeggen, ik vind het niet interessant om met jou uit eten te gaan.’ Als de president van de VS me dan net heeft gebeld om met hem te gaan eten, is het waarschijnlijk gemakkelijk om te zeggen: ‘Nou, de president heeft me net uitgenodigd, dus geen probleem dat ik jouw afspraak mis.’ 

En zo is het. God heeft mij aanvaard. Ik vind het niet leuk als mensen mij afwijzen, ik houd er niet van om bekritiseerd te worden. Wij krijgen heel wat haatmail. Er zijn mensen die ons aanvallen, er zijn mensen die mij vurig haten. Sommige van de bekendste programma’s in het land hebben mij beschuldigd een sekte te zijn en ze hebben allerlei dingen beweerd. Dat zegent mij niet. Maar dat gaat mij niet weerhouden om te doen wat ik doe. Ik lig er ’s nachts niet van wakker. Ik vind het niet fijn, maar het gaat mij niet tegenhouden om te doen wat God mij heeft gezegd te doen. 

Je moet zover komen, dat je geen vrees voor mensen hebt. Stel dat de Heer tot je zou spreken en je zeggen dat je naar Oeganda moest gaan en lid worden van ons team en levens zien veranderen. Wij zijn daar een heel land aan het veranderen. Er zijn daar per week meer dan 250.000 mensen die ons discipelschap-evangelisatieprogramma volgen. En de levens van mensen worden veranderd. In Oeganda alleen al! De presidentsvrouw volgt het programma! Er gebeuren daar dingen. En het is geweldig materiaal. En als God tot jou zou spreken om daar deel aan te gaan nemen en jouw eerste gedachte is: ‘Wat zal de schoonfamilie daarvan zeggen?’ Of: ‘Wat zal mijn familie ervan vinden als ik verhuis naar de andere kant van de wereld?’ Als iemand anders mening jouw besluit zou beïnvloeden, dan leef je in gebondenheid. 

Als je uit liefde zou zeggen: ‘Ik moet zeker weten dat dit van God is, omdat ik mensen geen verdriet wil doen.’ Dat is iets anders. Maar ik zeg dat als je angstig bent vanwege wat iemand anders te zeggen heeft en jij weet dat God het tegen je gezegd heeft, maar je bent bang en het is moeilijk en je worstelt om het te vertellen omdat je bang bent voor wat iemand anders zal zeggen, dan heb je een vrees voor mensen. Dat is verkeerd. Broeders en zusters, dat zal beperken wat God in jouw leven kan doen. De vrees voor mensen spant een strik. Jij zult Gods kracht in jouw leven niet zien manifesteren als jij medeafhankelijk bent van mensen en hun instemming en hun aanvaarding nodig hebt. 

Mozes was een machtige leider, maar ze hebben hem vele keren willen lynchen. Iedere grote man of vrouw van God zal tegenstand hebben. Als jij godsvruchtig wilt leven in Christus Jezus zul je vervolgd worden. De enige mensen die geen vervolging meemaken zijn goddeloze mensen. Als jij godsvruchtig leeft, zal er iemand zijn die een hekel aan je heeft! Dat is de waarheid! Als iedereen dol op je is, als jij nooit iemand boos maakt, als iedereen je geweldig vindt, ben je geen godvruchtig voorbeeld. 

Jezus is het grootste voorbeeld van liefde wat de wereld ooit heeft gezien. En mensen haatten Hem omdat het licht duisternis onthult. En de duisternis kan het licht niet verdragen. Ze zullen proberen je steeds weer te veroordelen. Als je op zoek bent naar de weg van de minste weerstand zul je God beperken. Het zal je de goedkeuring van een aantal mensen kosten. Er zal kritiek en weerstand komen. Maar het goede nieuws is, dat als je de Heer blijft dienen, God die dingen uitwerkt. 

Mijn familie heeft mij behoorlijk afgewezen. Ze dachten dat ik gek geworden was. En nu zitten ze allemaal in mijn kamp, ze houden allemaal van me, ze zien allemaal wat God aan het doen is en God heeft ons gezegend. Jamie’s zus en haar zwager zijn baptisten, en zij dachten dat wij krankzinnig waren. Wij hebben heel wat discussies gehad. En ze kwamen naar mijn samenkomsten in Dallas Forth Worth en werden gedoopt in de Heilige Geest, gingen terug naar hun baptistenkerken, onderwezen het materiaal en zijn nu op zoek naar een andere kerk want ze worden niet langer geaccepteerd in de baptistenkringen. Het heeft maar veertig jaar geduurd, maar het werkt! Prijs God. God zal je er doorheen trekken als je de trek kunt verdragen. Het kan een poosje duren, maar het zal werken. 
Ik zeg je, als je zover kunt komen, dat je God op zo’n plek verheft, en dat in vergelijking met God niemand anders de vergelijking kan doorstaan. Het is net als naar de zon kijken. Als ik hier in deze heldere lampen zou kijken, zou ik naar jullie kunnen turen zonder in staat te zijn je te zien, omdat ik nog steeds vlekken voor mijn ogen zou zien. Je kunt zozeer in de aanwezigheid van God staan dat de dingen van deze wereld vervagen en jou niet overheersen, en wat mensen te zeggen hebben, beheerst je niet. 
Ik zeg niet dat je zover komt dat het je niets interesseert, maar dat je zover komt dat het je niet beheerst. Je kunt je zorgen daarover op de Heer wentelen en verder gaan. Als jij een mensenbehager wordt, zul je geen Godbehager worden. Amen of wee mij! Man, ik kan hier de hele avond wel bij stil blijven staan. Ik moet verder, maar dit is echt heel belangrijk. 

Ik sprak een vrouw in Estelline, Texas, die kankers in haar lichaam had. Drie grote gezwellen. Ze had er een achter op haar schouder, een onder haar zij en een aan de binnenkant van haar been. En ze waren zo’n 15 centimeter in doorsnee. Haar bloedvaten lagen bloot. Er droop bloed uit, ze hadden haar opgegeven en haar naar huis gestuurd, er was niets meer dat ze konden doen en ze gaven haar hooguit nog een week. En haar familie kwam mij halen. Ik ging naar haar huis en sprak een uur of twee met haar en ik bad niet met haar. Ik zei: ‘Jij moet iets gaan doen. Je moet naar onze Bijbelstudie komen.’ En ze zei: ‘Dat kan niet, ik ben stervende, ik kan niet eens uit bed komen.’ Ze hadden een katheter in haar gestoken en al deze dingen. Ze kon niet bewegen. Ze kon niet opstaan om naar het toilet te gaan en zo. Ze kon helemaal niets. En ik zei: ‘Als iemand tegen je zou zeggen: als je naar het ziekenhuis gaat, dan zul je genezen, dan zou je gaan!’ Ik zei: ‘Bel een ambulance als het moet!’ 

Ze deed het! Ze huurde een ambulance en kwam die avond naar de Bijbelstudie. Ze reed 20 km en kwam naar de Bijbelsstudie! En ik bad voor haar en die vrouw werd ogenblikkelijk genezen. Binnen een dag of twee waren die tumoren geslonken tot de afmeting van een munt. Alle bloedingen waren gestopt. Ze had een afspraak staan bij een specialist in Houston, maar het had geen zin om te gaan. Want de artsen hadden gezegd dat er geen behandeling bestond die haar kon helpen. Ze was dus niet van plan geweest te gaan, maar nu voelde ze zich zo goed dat ze toch naar die specialist ging. En hij keek naar haar, bestudeerde haar statussen. En hij zei: ‘Ik weet niet wie jou al die andere dingen heeft verteld, maar dit is alleen maar een huidkankertje.’ En hij pelde het er in het kantoor vanaf met een plaatselijke verdoving! En hij zei: ‘Er is niets met jou aan de hand, je bent volmaakt gezond. Maar laten we je vanwege deze statussen toch maar bestralen, gewoon voor het geval dat.’ 
Ze bestraalden haar dus en ze ging er bijna aan onderdoor! Ze lag bijna twee weken in intensive care en toen ze daaruit kwam, ging ik haar opzoeken en ik zei: ‘Je wist dat God je genezen had.’ En ze zei: ‘Ik weet dat God me genezen had, het was niet de bestraling, het was niet het afschrapen en geen foute diagnose.’ Ze zei: ‘God had me genezen’ en ik zei: ‘Waarom ben je dan met al deze behandelingen doorgegaan die ieder gezond persoon kunnen doden?’ En ze zei: ‘Ik weet het wel, maar mijn familie begrijpt niets van genezing en zij vonden dat ik onverantwoord bezig was. En mensen in mijn kerk hebben me gezegd dat ik alles moest doen wat de artsen zeggen.’ En ik zei: ‘Maar je hebt een allergische reactie gekregen op deze dingen, die je bijna gedood heeft, en je hebt twee weken op de intensive care gelegen!’ En ze zei: ‘Maar ik wil geen mensen teleurstellen!’ En in ieder geval, deze vrouw ging terug voor de tweede ronde van haar behandeling en ze is eraan overleden! En haar familie dacht: ‘Nou, God heeft haar niet genezen.’ Die vrouw was genezen! Het was de chemotherapie die haar gedood heeft! En weet je hoe dat kwam? Omdat ze bang was voor wat mensen zouden zeggen. Ze hield geen stand omdat ze mensen niet wilde teleurstellen. 

Broeders en zusters, je zult Gods wil niet vervullen, tenzij jij zó verzekerd bent in de Heer, dat je niet langer nodig hebt door iemand anders gewaardeerd te worden en goedkeuring nodig hebt voor wat jij denkt dat God jou heeft gezegd te doen. Want als jij dat soort leven leidt, zul jij beperken wat God in jouw leven kan doen. Je kunt zo gewoon niet leven! Dat is vrees! De vrees voor mensen spant een strik. 

Mensen zijn bang voor een mislukking. Ik denk dat de grootse fout van alles is: niets doen! Dat is mislukking. Dit is iets wat je misschien zal verrassen. Maar weet je wat de grootste angst was, die ik in 2001 had, toen de Heer me aansprak dat ik God beperkte? Weet je wat mijn grootste angst was? Succes! Ik was bang voor succes! Want er gaan meer mensen ten onder aan succes dan aan moeilijkheden. Sommigen van jullie begrijpen dat niet, maar het is absoluut waar. Ik kan je honderden mensen noemen, die ik persoonlijk heb gekend. Die prima begonnen zijn. Zoals bijvoorbeeld Samuël die tot Saul zei: ‘Toen u klein was in eigen ogen, heeft God u tot koning gezalfd, maar nu bent u arrogant geworden.’ Het succes had hem gecorrumpeerd. 1 Samuël 15:17,22 . 
Hij was van God afhankelijk toen het buiten zijn eigen vermogens lag, maar na een poosje begon hij zijn eigen persberichten te lezen. Hij begon te denken dat hij zelf al deze dingen wel kon doen en in plaats van te wachten op de man Gods, offerde hij een offer, wat koningen niet mochten doen. Hij overschreed zijn grenzen en begaf zich op het terrein van de priesters, hij was niet langer afhankelijk van God. Succes heeft meer mensen te gronde gericht dan moeilijkheden en mislukkingen ooit hebben gedaan. 

En ik heb dat zien gebeuren en daarom ben ik me bewust, dat als je eenmaal gaat zien hoe God je gebruikt en dingen gaan gebeuren, dat er een verleiding tot arrogantie en dat soort dingen ligt. En daar wilde ik niet in terecht komen. Ik was in de positie dat ik gebruikt werd en de levens van mensen aanraakte, maar nog niet tot op dat punt dat het een verleiding voor me werd om er arrogant over te worden en het was veilig. En ik zou daar gewoon kunnen blijven. 

Uiteindelijk is er hetzelfde medicijn voor al deze verschillende soorten vrees. De Heer sprak 1 Johannes 4:18 tot mij: ‘Volmaakte liefde drijft de vrees uit. Want de vrees houdt kwelling in. Wie vreest is niet volmaakt in de liefde.’ Hij zei: ‘Andrew, Ik ben al 34 jaar aan je aan het sleutelen en je zult Mij gewoon moeten vertrouwen, dat ik je kan bewaren, en ik kan je hart behoeden en je helpen op Mij gefocust te blijven, zodat je niet verandert en iets anders wordt.’ Het kwam uiteindelijk neer op mijn vertrouwen en mijn relatie met God. En de volmaakte liefde was de manier waarop ik ermee afrekende. 

Sommige mensen zijn echt bang zijn voor succes. Het is gemakkelijker om voor iemand te werken. Laat hen maar liever alle problemen aanpakken, dan dat jij die verantwoordelijkheid op je nemen en je dingen gaat doen en het risico van mislukking gaat lopen. Het is gemakkelijker om te blijven zitten en in te klokken op een baantje dat je haat, maar waar je verzekerd bent van je salaris, en zolang je geen enorme fout maakt, ben je verzekerd dat ze je in dienst houden en dat jij je bonussen haalt. En je leeft een middelmatig leven. En je sterft en je verlaat dit leven en hebt helemaal ‘op veilig’ gespeeld. Er zijn sommige mensen die bang zijn voor succes! Ze zijn bang dat als ze uitstappen, het hen meer zal kosten. Maar je moet tot het punt komen dat je zó door Gods liefde gedomineerd wordt, dat je zó op hem gefocust bent, dat deze angsten jou niet beperken, en dat je beperkt wat God in je leven kan doen en kan spreken. Je moet tot een punt komen waar vrees niet langer een deel van je leven uitmaakt. Broeders en zusters, wij hebben heel wat christenen die onzeker zijn, die niet zeker weten dat God van hen houdt. 

David zei het volgende: ‘Al zouden de bergen wankelen en in het midden van de zee geworpen worden’. Hier is nog een voorbeeld dat ik graag gebruik! Mensen hebben het over opwarming van de aarde. En dat de zee de komende 10 jaar een paar centimeter gaat stijgen! Denk eens wat er zou gebeuren als alle bergen zouden verdwijnen en in zee worden geworpen. Het zou wel meer dan enkele centimeters zijn. Het zou een totale vloedgolf veroorzaken plus geen enkele berg om die golven tegen te houden! Als alle bergen van het land verwijderd werden en in zee gestort zou de zee overal overheen spoelen en al het land van de hele aarde zou verdwijnen. En David zegt: Al zouden alle bergen in zee gestort worden, dan zou ik niet vrezen. 
Dat was geen symboliek, dat was geen overdrevenheid, hij zei: ‘Mijn geloof in God is meer realiteit voor mij dan deze hele wereld.’ Mensen storten als een kaartenhuis in elkaar vanwege de opwarming van de aarde. We hebben net een van de koudste winters achter de rug, die iemand maar heeft meegemaakt, en het verbijstert mij dat de ‘global warming’ mensen zeggen: ‘Zie je wel, dat bewijst dat er sprake is van ‘global warming.’ Als het heet is, bewijst dat ‘global warming’ en als het koud is, bewijst dat ‘global warming!’ Wat er ook maar gebeurt, het bewijst dat zij gelijk hebben! Het bewijst helemaal niets. Alleen dat zij hun kop in het zand steken en allerlei dingen negeren! 

Ik zeg je, als jij angstig bent, als jij denkt dat de aarde zo kwetsbaar is en dat de dingen anders zullen gaan dan wat God in de Bijbel heeft geprofeteerd, als jij daar bang voor bent, zul je ook bang zijn voor mensen. Je zult bang zijn voor de kritiek, je gaat niet doen wat God je heeft gezegd te doen. Broeders en zusters, wij moeten voor de Heer gaan, en ons bekeren en zeggen: ‘God vergeef me dat ik zo bang voor mensen ben geweest. Vergeef me dat ik U zo beperkt heb.’ 

Saul was iemand die de goedkeuring van mensen nodig had. Toen ze hem gingen zalven tot koning, verborg hij zich in een mand omdat hij bang was voor mensen. Sommigen denken: dat was nederigheid. Nee, dat was zelfgerichtheid, het was een laag zelfbeeld. Dat is geen nederigheid. Dat is zelfzucht. Eigenlijk zijn mensen met een laag zelfbeeld, dus mensen die timide en schuw zijn, dat zijn zeer trotse mensen. Ze zijn op zichzelf gefocust! Mensen die nodig hebben dat ieder ander hen aanvaardt zijn supertrotse mensen. Superzelfgerichte mensen. Op zichzelf gefocust. 

Weet je wat echt een nederig iemand is? Dat is iemand die niet gaat bóven wat God over hen heeft gezegd, en ook niet gaat beneden wat God over hen heeft gezegd. Ze zullen ook geen negatieve houding hebben over zichzelf. Ze zijn gewoon objectief ze geloven gewoon wat God zegt. En als God zegt: ‘Je bent een kwal’, bekeren ze zich en veranderen. Als God zegt: ‘Je bent een zegen en Ik houd van je’ dan zeggen ze: ‘Dank U’, in plaats van ‘Oh nee, het is onmogelijk dat U van mij kunt houden.’ Een echt nederig persoon is iemand die niet echt een probleem heeft, hij aanvaardt kritiek of lof of wat dan ook. 

Er zijn mensen die naar mij of die naar predikers toe kwamen en zeiden: ‘Oh, dank u dat u mij genezen hebt’, en natuurlijk is het niet de prediker die je genezen heeft. Ik heb predikers gekend, die als mensen dat doen, zeggen: ‘Oh nee, nee, doe dat niet, geef mij geen eer, nee niet voor mij.’ En ze sloven zich helemaal uit: ‘Oh, ik ben het niet, ik ben het niet.’ Maar een vriend van mij, Dave Duell, vertelde een verhaal van toen hij in Afrika was en daar gebeurden enkele genezingswonderen en de volgende dag liep hij over straat. En de mensen kwamen op hem af om hem aan te raken. En zijn eerste gedachte was: ‘Nee, nee, ik ben het niet, het is Jezus.’ Maar de Heer stopte hem en zei: ‘Dave, wat zou jij hebben gedacht als Ik toen Ik op dat ezeltje Jeruzalem binnenreed en de mensen wierpen hun jassen en palmtakken op de grond en ze riepen: ‘Hosanna, glorie aan God.’ Wat zou jij hebben gedacht als het ezeltje had geroepen: ‘Ik ben het niet, Ik ben het niet!’ Niemand zou hebben gedacht dat het de ezel was dan de ezel zelf. Niemand denkt dat jij het bent, ze proberen de persoon die binnenin jou leeft te bereiken. 

Als iemand naar mij toe komt en zegt: ‘Dank u voor mijn genezing’, dan kan ik dat vertalen. Ik weet dat ik het niet ben, die hen genezen heeft. En zij weten dat ik hen niet genezen heb. En ik zeg gewoon: ‘Prijs God’, en ga verder. Dat is een nederige reactie. Maar te zeggen: ‘Oh, ik ben het niet, ik ben het niet’, dat laat gewoon je eigen arrogantie zien en je eigen onzekerheid. Amen? 

Sommige mensen denken dat Saul heel nederig was. Nee, hij was zelfgericht. Hij was onzeker, hij had een laag zelfbeeld. Hij was zó afhankelijk van de goedkeuring van mensen. Hij was zó bang dat mensen hem tot koning zouden maken, en dat hij zou falen. En hij was bang dat hij mensen zou teleurstellen. Daarom verborg hij zichzelf. Maar toen hij koning werd en Nachas versloeg, kwam opeens iedereen hem lof toezingen, en hij gaf daaraan toe en raakte opgeblazen van trots. En toen David kwam en Goliath versloeg en ze gingen zingen: ‘Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden’ staat er in 1 Samuël 18, dat Saul vanaf die dag jaloers was op David en zocht hem te doden. 

Al zijn problemen ontstonden omdat hij de waardering van mensen wilde en toen iemand anders de erkenning begon te krijgen probeerde hij hem te vermoorden. Hij werd onzeker en hij ging dingen doen. En Samuel had hem opgedragen te wachten totdat hij zou komen en een offer brengen. En Saul zei: ‘Ik kon niet langer wachten, want de mensen liepen weg en wat zouden de mensen wel denken.’ Hij deed dus iets waarvan hij wist dat hij het niet mocht doen. En Samuel bestrafte hem daarvoor en zei: ‘Omdat je dit hebt gedaan heeft God het koninkrijk van je weggenomen en aan iemand gegeven die beter is dan jij.’ En hij draaide zich om, om weg te lopen. En Saul greep zijn mantel beet. En toen hij dat deed scheurde deze af en Samuel keerde zich om en zei: ‘God heeft het koningschap uit jouw handen gescheurd.’ 
Hier heb je dus Saul die door God verworpen werd, het koninkrijk werd hem afgenomen, hij verloor de gunst van God, God week van hem. Zijn hele leven lag in scherven en Samuel keerde zich om, om weg te lopen en Saul zei: ‘Het doet er niet toe, maar kom toch mee en bewijs mij eer voor het gezicht van de mensen.’ Gód had hem verworpen! Maar dat deerde hem niet. Het enige wat hem interesseerde was: ‘Eer mij toch voor het aangezicht van de mensen, maak mij niet te schande, kom en offer samen met mij.’ En Samuel heeft daar zijn hele leven om getreurd. 

In contrast daarmee staat dat Davids eigen zoon tegen hem rebelleerde en probeerde het koninkrijk over te nemen. Toen David vertrok om te vluchten voor zijn leven, begonnen ze met de ark van het verbond uit Jeruzalem te halen, want de ark van het verbond was een symbool dat God met hem was. Maar David zei tegen hen: ‘Zet de ark weer terug op zijn plaats’ En ze zeiden: ‘Maar, dat is de zegen van God.’ En hij zei: ‘Als het God behaagt om mij terug te brengen dan kom ik terug naar de ark, en als God klaar is met me, laat Hem doen zoals het Hem behaagt.’ Dát is zekerheid. 

Dat is de reden dat David een man naar Gods hart was. Hij deed helemaal niet alles goed. Hij beging overspel, en moord om zijn overspel te verbergen, maar hij hield van God. Hij was zeker in God. Hij deed het niet volmaakt. In feite staat de mislukking van David in 2 Samuël 7: in de tijd dat de koningen ten strijde trokken bleef David in Jeruzalem. En hij stond op van zijn bed tegen de avond. Met andere woorden, hij kwam zijn bed pas uit tegen de tijd dat iedereen naar bed ging. Weet je wat dat betekent? Hij verveelde zich! Hij deed niet waartoe hij gezalfd was om te doen. Hij was niet ten strijde getrokken. 
Hij was zo voorspoedig dat hij thuis bleef en hij stuurde Joab uit om de veldslag te voeren en hij bleef thuis, lag de hele dag te slapen om ’s nachts rond te spoken. Voorspoed wiegde hem in een toestand van valse geborgenheid. Maar toen hij eindelijk weer tot zichzelf gekomen was, zei hij: ‘Als het God behaagt zal Hij mij naar de ark terugbrengen, en zo niet, wat God ook maar wil is prima.’ Dat is iemand wiens toewijding aan God is. En hij was voorspoedig waar Saul het niet was. Saul werd gekweld en David was voorspoedig. 

Wij praten vandaag de dag nog steeds over de zekere genadebewijzen van David. En ieder persoon hierbinnen heeft de geschriften van David gelezen en God heeft je daardoor aangesproken en bemoedigd, omdat deze man tegen de stroom in ging. En mensen bekritiseerden hem, maar hij deed wat God hem had gezegd te doen. 
Ik verzeker je, dat als jij de beperkingen van God wegneemt, als jij succes in je leven gaat zoeken, dan moet je tot het punt komen waar Gods mening over jou de mening van miljoenen mensen waard is. Je moet tot het punt komen waar het je niet meer uitmaakt wat mensen te zeggen hebben. Ik ga niet meer naar mensen luisteren. De vrees voor mensen spant een strik. En je zult op het punt moeten komen waar God absoluut de allereerste in je leven is. 

Broeders en zusters, ik zeg dit in liefde, maar de meeste christenen hebben dat punt niet bereikt. De meeste christenen zijn werkelijk meer gedomineerd door wat ze zien, horen, ruiken en voelen, en door mensen in fysieke lichamen, meer dan door God die niet gezien kan worden. En dat zul je moeten omkeren. Je zult tot het punt moeten komen dat God meer realiteit voor je is. En dat Zijn mening meer voor je betekent, je daar meer om geeft, dat meer gewicht in de schaal legt dan wie of wat dan ook. Als je dat niet doet, zul je God beperken! Want dan zul je grenzen hebben aan wat je zult doen, of aan wat je niet zult doen, omdat de vrees voor mensen je zal stoppen of weerhouden om voorwaarts te gaan. 

Maar God heeft een plan voor ieder persoon hier. En als jij dat plan wilt vervullen, zul je zover moeten komen dat je zegt: ‘God, ik ga overal heen, ik doe alles en zeg alles wat U mij ook maar zegt om te doen.’ En als je dat doet, kan ik je garanderen dat het de kracht van God in je leven vrijzet. God zoekt naar mensen die Hem op die manier willen vertegenwoordigen. Die de waarheid zullen zeggen en zich niets aantrekken van wat anderen daarover te zeggen hebben. 
Waarom zijn wij zo bang voor mensen? ‘Oh, ik raak al mijn vrienden kwijt.’ Als zij je verwerpen, omdat jij God wilt gehoorzamen en dienen, zijn het sowieso geen vrienden van je! De Schrift zegt dat er niemand is die huis of vader of moeder of broeder of zuster of land heeft verlaten omwille van Mij die niet honderdvoudig terug zal ontvangen in dit leven, met vervolging. En in de toekomende wereld eeuwig leven. 
Ik heb heel wat vrienden verloren. Heel wat mensen hebben mij aangevallen. Ik ben met de dood bedreigd. Ik ben ontvoerd. Ze hebben me bespuugd. Ze hebben me belasterd, mensen hebben mijn tapes en boeken verbrand, ik ben voor Jim Jones uitgemaakt. Ik heb heel wat meegemaakt. Maar ik heb duizenden en honderdduizenden mensen die van me houden, van wie de levens zijn veranderd. Ik heb in dit leven honderdvoudig terugontvangen en dat zul jij ook! Kijk niet naar degenen die je in de steek laten. Die waren vanaf het begin al niet echt met je! Je zult nieuwe broeders en zusters ontmoeten. God zal in je behoeften voorzien. - Ik preek beter dan jullie luisteren! Dit is goede prediking! 

Ieder van ons heeft wel dingen. We moeten alleen over de vrees voor mensen heen zien te komen. Vrees beperkt God. Dus haal de beperkingen van God af, houd op met bang te zijn voor mislukking, houd op met bang te zijn voor verandering, houd op met bang te zijn voor mensen. Houd op met bang te zijn voor succes! Kom tot het punt waar je gewoon God liefhebt. Doe dat en ontwikkel dat. God zoekt iemand die de beperkingen wegneemt. Hij kent geen aanzien des persoons. Het maakt niet uit of je man of vrouw bent, de kleur van je huid doet er niet toe, wat je opleiding is doet er niet toe. Het doet er niet toe of je een boertje uit Texas bent. Dat kan ik je bewijzen! 

God schept behagen in het gebruiken van mensen die in het natuurlijke niet veel vóór schijnen te hebben. Omdat als Hij die gebruikt, alle eer en glorie naar God gaat! Mensen kijken er dan naar en zeggen: ‘Dat is niet die persoon, dat moet wel God zijn!’ Het doet er niet toe wat je wel bent of wat je niet bent. Als jij gewoon de beperkingen van God af zou nemen en jezelf beschikbaar maken. God zoekt naar iemand die dat wil doen. God onderzoekt hier vanavond echt ieder persoon om iemand te vinden die zal zeggen: ‘Dat zal ik doen. Ik zal alles zijn, ik doe alles, ik zeg alles, ik ga overal heen, ik geef alles op.’ Als je dat echt meent, zal God op zo’n bovennatuurlijke manier in je leven werken dat ik je kan verzekeren: je zult totaal veranderd worden! Ik geloof dat zonder enig voorbehoud. 

Wij zien mensen naar onze Bijbelschool komen. En het is niet zo dat wij de aller-slimste en de allerbeste mensen binnenkrijgen, ik bedoel het zijn niet allemaal mensen van topkwaliteit. Wij krijgen mensen binnen die gebroken en gekwetst zijn en die problemen hebben, en hun levens zijn totaal verpest. Maar ze zitten onder het Woord en beginnen dit te horen en beginnen zich te ontwikkelen. Wij zien mensen gebroken en vernield binnenkomen en ze gaan krachtig en sterk weer weg. En dat gebeurt opnieuw en opnieuw en opnieuw. En we zien dat duizenden keren bij mensen gebeuren! 

Het doet mij denken aan de bijen. Je kunt zo’n gewone werkbij hebben, maar als je die voert met de koninklijke vloeistof, veranderen ze van een werkbij in een koningin. Het hangt er gewoon vanaf waarmee je gevoed wordt. Wij zien mensen binnenkomen die in alle opzichten middelmatig en doorsneemensen zijn, maar we voeden hen met het Woord van God en ze vertrekken als krachtige machtige mensen die uitgaan om de wereld te veranderen! Ik geloof niet dat God de persoon aanziet, ik geloof niet dat je de allerslimste of meest getalenteerde moet zijn om door God gebruikt te worden. Maar als jij jezelf gewoon beschikbaar zou maken en je geeft je zelf aan God over en je staat toe dat deze dingen beginnen te werken, weet je, het Woord van God zal je gewoon transformeren. 

De Heer is op zoek naar mensen die Hij kan gebruiken en door wie Hij heen kan stromen. En jouw reactie zou moeten zijn: ‘Heer, zoek niet verder, hier ben ik. God, U hoeft niet verder te zoeken, stop hier maar.’ En als je bereid bent om dat te doen, zal God geweldig in jouw leven gaan bewegen. Amen? Prijs de Heer. 

Misschien ben jij je vanavond van een probleem bewust geworden. De manier om van deze angst bevrijd te worden, is dat alleen volmaakte liefde de vrees uitdrijft. Als je deze materialen niet hebt, schaf het materiaal aan over het begrijpen van de volmaakte onvoorwaardelijke liefde van God. Het hangt niet af van of jij alles goed doet en volmaakt bent. God houdt van ons omdat Hij liefde is, niet omdat jij zo lief bent. Wij hebben materiaal om de genade van God en de goedheid van God te gaan begrijpen. Het is niet omdat jij goed bent, maar omdat Hij goed is, en Hij houdt van je. En als jij die liefde van God zou kunnen begrijpen, zou het je veranderen. 

Het is de liefde van God die mijn leven heeft veranderd. De liefde van God heeft de vrees voor mensen binnenin mij verbroken. De liefde van God heeft die schuwheid en verlegenheid binnenin mij verbroken, waardoor ik niet voor mensen kon spreken. En nu lijkt het wel alsof ik niet meer kan ophouden! Amen? De liefde van God zal je veranderen. De liefde van God zal je in staat stellen dingen te doen die je niet eerder hebt gedaan. Amen! 

Vader, ik houd van U en ik dank U voor deze waarheden. Ik dank U, Vader, voor het Woord van God en ik bid dat de Heilige Geest deze waarheden zal nemen en ze uitvergroten en ze zal toepassen in het hart van ieder individueel persoon. Zodat zij hier een openbaring van zullen krijgen. Vader, ik bid dat de Heilige Geest toepassingen zal maken, zodat mensen de gebieden in hun leven zullen zien waar ze de vrees voor mensen zien. En de angst om afwijzing, die hen hindert en tegenhoudt om te doen waartoe U hen hebt geroepen om te doen. 

De Heer spreekt op dit moment tot mij dat er sommigen van jullie hier zijn, die heel goed weten waartoe God je heeft geroepen om te doen. Maar je bent timide, omdat je bang bent voor de verwerping door mensen. God heeft vanavond rechtstreeks tot sommigen van jullie gesproken. En je weet de wil van God, maar je bent niet stoutmoedig, je stapt niet uit, je bent niet ijverig om het te doen, omdat je weet dat er kritiek op je af zal komen. Dat beperkt God. De Heer spreekt vanavond rechtstreeks tot sommige mensen. Je weet dingen die je zou moeten zeggen, dingen die je zou moeten doen, besluiten die je zou moeten nemen, maar je bent gewoon bang. Je hébt al van God gehoord en je vraagt God om uit te leggen hoe dit allemaal gaat werken en hoe de dingen moeten uitwerken. Denk aan Elia die het eerste Woord dat God hem gaf uitsprak, zonder te weten dat God hem een tweede Woord zou geven tot zijn bescherming. Je moet gewoon getrouw zijn aan wat God je al heeft verteld. 

Je moet uitstappen. Laat de scherven maar vallen waar ze willen, laat mensen jou afwijzen als ze zo nodig moeten, laat mensen boos zijn. Dat is niet jouw verantwoordelijkheid. Je kunt niet met elke persoon in vrede wandelen. Jezus deed dat niet, jij kunt het ook niet! Jij moet doen wat God op jouw hart heeft gelegd. Er is wijsheid nodig om het te doen, je kunt van God aanwijzingen ontvangen hoe je dat moet doen met de minste schade, maar doe het! Je móet het doen! Dat is een Woord van God tot mensen hier vanavond! Je weet al wat God je heeft gezegd te doen. Je bent alleen voorzichtig, aarzelend, angstig om het te doen vanwege de verwerping die op je af zal komen. 

Dit is niet voor iedereen hier, maar er zijn hier sommige mensen, je hebt al van God gehoord en dit is een Woord, rechtstreeks voor jou. Je moet hier iets mee doen. Geloof zonder werken is dood. Als jij weet dat God al tot je gesproken heeft, maar je hebt Hem beperkt, omdat je bang bent voor de kritiek van mensen, dan wil ik dat je gaat staan. En door te staan zeg je: ‘Ik bekeer me hiervan en maak een toewijding dat ik met God verder zal gaan. En ik zal gaan doen wat God me heeft gezegd te doen. En ik ga me geen zorgen maken om wat mensen te zeggen hebben.’ Als jij dat bent, wil ik dat je gaat staan waar je bent. Ik zal je leiden in een gebed van bekering hierin, en om een toewijding om je gang te gaan en te gaan doen waar God je toe geroepen heeft om te doen en je laat de vrees voor mensen je niet tegenhouden. 

Dank U, Jezus! Heel wat mensen gaan staan! Ik denk dat ik de juiste boodschap heb voor de juiste groep. Dank U, Jezus. Weet je, de vrees voor mensen is niet iets dat je in een keer overwint. Je moet voortdurend in relatie met God zijn en je toewijding en liefde voor Hem versterken en bevestigen. Want nogmaals, niemand houdt van verwerping. Het is niet iets waarvoor je bent geschapen om te ondergaan. Maar vanwege de gevallen wereld en de prins van deze wereld, de macht van de lucht die werkzaam is in andere mensen zal er verwerping komen en je zult er gewoon mee om moeten gaan. Het is niet een eenmalige zaak maar een levenslange zaak. Je zult hier voortdurend mee om moeten gaan. 

Nog iemand anders? Ik zeg je als je hierop reageert, geloof ik dat dit je vrij zal zetten. Als jij uitgaat en doet wat God je heeft gezegd te doen, zul je echt geweldige resultaten gaan zien. Sommigen van jullie zullen doorbraken beleven. Alleen maar het besluit in je hart nemen, en tegen dat je thuis bent zullen er al doorbraken zijn! Nog voordat je ernaar handelt, alleen maar omdat je klaar bent om erop te handelen, omdat je het nu in je hart al hebt gedaan. Maar je moet er vervolg aan geven en doen wat God je heeft gezegd te doen. Prijs de Heer. 

Vader, ik dank U voor al deze mensen. Vader, ik geloof dat dit een Woord van U is, dat U rechtstreeks tot deze mensen spreekt. Ze hebben zichzelf vernederd, ze hebben toegegeven dat ze de vrees voor mensen een valstrik voor zichzelf hebben laten zijn. Vader, op dit moment bekeren wij ons daarvan. Vader, wij verwelkomen de bovennatuurlijke goddelijke liefde om binnen te komen en de vrees uit te drijven. Vader, wij verleggen onze focus. Zoals Petrus op het water wandelde, luisteren we niet langer naar de mensen in de boot. Wij kijken niet langer naar de wind en de golven, wij kijken alleen nog maar naar Jezus, de auteur en voleinder van ons geloof en wij geloven dat we in staat zullen zijn op water te wandelen en te overwinnen wat ons ook maar dreigt te verdringen. 

Vader, wij geloven dat uw bovennatuurlijke macht door ons heen zal stromen en dat deze vrees voor mensen wordt uitgeworpen. Wij ontvangen wijsheid om te weten hoe we hier vervolg aan moeten geven en deze dingen te doen op een goddelijke manier. Maar Vader, wij nemen een besluit, en ongeacht of het correct begrepen of gezien wordt, wij zullen gehoorzamen wat U ons zegt te doen. En Vader, wij gaan het doen. Wij zullen niet toestaan dat vrees voor mensen een valstrik voor ons zal worden. En wij danken U daarvoor. 
Wij danken U dat U op dit moment mensen vrijmaakt. Vader, er vindt bevrijding plaats en mensen zullen vrijmoedig worden om te gehoorzamen en te doen waartoe U hen geroepen hebt om te doen. Wij danken U en ik geloof dat er wonderbaarlijke verandering in hun levens plaats zal vinden. Prijs God! Wij stemmen overeen en wij ontvangen dat in Jezus naam. Amen! Amen! Stemmen jullie in? Prijs de Heer. Jullie kunnen gaan zitten. 

Ik zeg je, broeders en zusters, ik geloof dat mensen hun levens veranderd worden. Weet je, ik heb niet de mogelijkheid van ieder van jullie een getuigenis te krijgen maar ik weet in mijn hart dat dit woord mensen aan het veranderen is. Dit zijn echt praktische dingen die een verschil in je leven gaan uitmaken. En ik geloof dat velen van jullie gaan terugdenken aan 1, 2 en 3 januari 2009 als een belangrijk keerpunt in je leven omdat dit het moment is vanaf waar je alles zag gaan gebeuren. Je moet hier een aantekening van maken en het niet vergeten. 

De Bijbel zegt: ‘Vergeet niet één van Zijn weldaden.’ God spreekt tot sommigen van jullie en de reden dat Hij ons zegt om niet te vergeten is, dat wij een neiging hebben om te vergeten. Je moet dus je uiterste best doen om zeker te stellen dat je dit niet vergeet, dat je wat God tot je leven spreekt levend en fris houdt, want ik geloof dat het je leven gaat veranderen. 

Deel 4: Met je hart zien


 

www.vergadering.nu