Evangelisch Gereformeerd
Overeenkomsten en verschillen

 

Evangelisch-Gereformeerd
   Home
   Blokkades
   Catechismus
   Charismatisch
   De 10 geboden
   Derde weg
   Doelgerichte gemeente
   Dorstende dominee
   Gemeentegroei
   Gergem
   IsraŽl
   Jeugdkerken
   Middelpunt
   Openbaring
   Strijden
   Theologie
   Vereniging
   Vernieuwing
   Ziekenzalving
   Links

De Opwekking komt eraan

NBV recensies

Waar was God?

Abortus - Euthanasie

Kerkgeschiedenis

Satan

Strijden tegen leer van de kerk

Nederlands Dagblad - www.nd.nl - 9 november 2004
door onze redacteur Gerard ter Horst

LEEK - Bert Bolhuis strijdt met een door hemzelf uitgeven boekje tegen de leer van de vrijgemaakt-gereformeerde kerken. Reacties blijven niet uit.Een deel van de derde druk staat nog bij Bert Bolhuis in de garage. Zelf schat hij dat zo'n 7500 exemplaren van zijn boek in omloop zijn. 

In Vrijgemaakt door de Zoon. Werkelijk vrij! ...een persoonlijk getuigenis neemt Bolhuis in scherpe bewoordingen de leer van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) op de korrel. Zelf sloot hij zich dit voorjaar aan bij de vrije baptisten in Drachten, waar hij zich opnieuw liet dopen.


Aan Bolhuis' doop en boekje - dat in eigen beheer is uitgegeven en gratis wordt aangeboden - werd dit jaar in vrijgemaakt-gereformeerde kring aandacht besteed. In een groot artikel in de (vrijgemaakte) Gereformeerde Kerkbode voor Groningen, Frysl‚n, Drenthe; in Spakenburg, waar in september een voorlichtingsbijeenkomst werd gehouden om het boekje van Bolhuis te weerspreken; en in Hardenberg, waar een groep van 25 vrijgemaakt-gereformeerden bijbelstudie houdt om de onderwerpen die Bolhuis aansnijdt, tegen het licht van de Schrift te houden.

Vrijgemaakt door de Zoon past in een langere traditie van kerkleden die hun afscheid markeren met het uitgeven van een boekje of brochure. Zo zag enkele jaren terug een boekje het licht dat eveneens was geschreven door een 'vrijgemaakte' die baptist werd. Bolhuis tekent er bij aan dat hij het boek schreef toen hij nog lid van het vrijgemaakte kerkverband was en zonder de intentie om deze kerken te verlaten. Ook zijn niet alle banden verbroken: hij is een van de vaste organisten van de vrijgemaakt-gereformeerde kerk in Haulerwijk en in Leek speelt hij weleens op het orgel bij trouw- en rouwdiensten.

Missie

Bolhuis, wonend in Leek en in het dagelijks leven directeur van een financieel adviesbureau, heeft een missie. ,,De leer in onze kerken is op een aantal fundamentele punten onbijbels. De Bijbel zit op slot door de drie formulieren van eenheid. Dat slot wil ik er af hebben.'' Onze kerken? Hij doelt op het vrijgemaakt-gereformeerde kerkverband, waarvan hij 45 jaar lid was en zich volgens eigen zeggen nog sterk mee verbonden weet.

In het boek komen ,,fundamentele punten'' aan de orde: de leer over de doop (volwassendoop versus kinderdoop) en het verbond, over IsraŽl en over wedergeboorte. Bolhuis schrijft stellig en citeert veel bijbelteksten. Tegelijk zegt hij zijn eigen rol te relativeren: ,,Ik getuig alleen, ik moet mensen niet willen overtuigen of over hen heen walsen. Het gaat niet om mijn gelijk, maar ik heb wel een boekje willen schrijven waar men niet omheen kan.''

Waarschuwen

In Spakenburg waarschuwde ds. J.J. Schreuder tijdens een vrijgemaakt-gereformeerde voorlichtingsavond dat Bolhuis' boek niet over kleinigheden gaat. ,,Het zegt dat Christus niet onze Koning is, dat we onze kinderen niet meer mogen laten dopen, dat de wet niet meer van toepassing is en dat we bijvoorbeeld het lied 'De kerk van alle tijden' niet meer mogen zingen. Wij willen dit weerleggen en er indringend en ernstig tegen waarschuwen.''

Bolhuis, die deze avond bijwoonde en er zelf kort het woord voerde, ontkent dit. ,,Ik heb nergens geschreven dat kinderen niet gedoopt mogen worden, en ik schrijf ook nergens dat de wet moet worden afgeschaft. Ik zet er wel vraagtekens bij, maar dat is wat anders.'' In de pauze discussieerde hij met aanwezige predikanten en enkele kerkleden, en waarschuwde voor de in zijn ogen te sussende toon. Jezus zette aan tot actie, stelde hij daar. ,,De rijke jongeling moest iets doen, Nicodemus moest iets doen, maar hier krijg je te horen: je hoeft niets te doen.''

Maar, zegt hij zelf, zijn strijd voert verder dan tegen zogeheten verbondsautomatisme, als zou voor een christen het lidmaatschap van een kerk voldoende zijn om behouden te worden. Bolhuis: ,,Het is een stap erger, ik strijd tegen de verbondsleer in reformatorische kerken.'' Hij veroordeelt de in zijn ogen vrijgemaakte leer dat de kerk in de plaats van IsraŽl is gekomen en dat kerkleden door geboorte deel uitmaken van het verbond.

Zelf spreekt Bolhuis consequent van een grote omwenteling in zijn leven en het anders leren lezen van de Bijbel. Hij benadrukt ook dat een ieder aan God moet verantwoorden wat hij na lezing van zijn boekje ermee heeft gedaan. Dat dat vergaand en bedreigend klinkt, rechtvaardigt Bolhuis onder verwijzing naar allerlei ontwikkelingen die rondom het verschijnen en verspreiden van zijn boek plaats hadden en die Bolhuis ervaart als wonderen en zegen van God. Daaruit leidt hij af dit zo te mogen stellen. Hij verwijst naar zijn boek, dat met de klemmende oproep afsluit om iets met de inhoud te doen.

Vurigheid 

In Spakenburg sprak ds. A.M. de Hullu naast een waarschuwing over Bolhuis' omgang met de wet ook enige waardering uit. ,,Ik proef in het boekje verlangen om vurigheid en toewijding. Dat verlangen deel ik.'' Ook erkent De Hullu het belang van wedergeboorte. ,,Alleen maar uit het verbond geboren zijn, is niet genoeg.''

Volgens de Hardenberger predikant G.F. de Kimpe, die in zijn woonplaats een bijbelstudie leidt over het boekje, legt de schrijver op een eigenaardige manier de Bijbel uit. Het verband en de tijd waarin bijbelteksten zijn opgetekend, komen niet of nauwelijks aan de orde, stelt De Kimpe vast. ,,Strikt genomen is het boekje de aandacht niet waard, maar het leeft wel bij een bepaalde groep gemeenteleden. En het is een heerlijke opstap om flink met elkaar door te praten over al die zaken die in ieder geval wel aan de orde komen.'' De Kimpe vindt het boekje als 'gids' veelal misleidend, maar als 'aangever' waardevol. Het komt recht uit Bolhuis' hart, zo is zijn indruk. ,,En op ťťn belangrijk punt geef ik 'm gelijk: bij ons kan iemand belijdenis doen terwijl niet echt duidelijk is of hij wedergeboren is. Wat dat betreft hanteren wij soms alleen maar een systeem.''

Terechtwijzen 

Bolhuis daagt in zijn boek uit tot reactie: 'Bent u van mening dat ik Gods Woord geweld aan doe, dan wil ik u oproepen mij aan de hand van de Bijbel zelf terecht te wijzen.' Tot die tijd vervolgt hij de uitgave van zijn 'bijbelstudie'. Als de derde druk - die samen met de eerdere drukken nu in totaal negenduizend stuks beslaat - de deur uit is, volgt ,,ongetwijfeld'' een vierde druk, laat hij weten. Dan, na een korte stilte: ,,Hoewel, als iemand mij echt weet te overtuigen dat ik het verkeerd zie, heb ik daar misschien niet de vrijmoedigheid meer voor.''

http://www.nd.nl/newsite/artikelen/20041109/dinp3140012.xml

www.vergadering.nu