Nieuwe Bijbel Vertaling
Een serie korte recensies in de BODE
met enkele artikelen uit andere bladen

Menu

Evangelisch-Gereformeerd

De Opwekking komt eraan

NBV recensies in de Bode - Inleiding
  20050110 Bode: Genesis
  20050218 Bode: Ruth&Rechters
  20050318 Bode: Prediker
  20050418 Bode: Jesaja
  20050513 Bode: Amos&Zacharia
  20050617 Bode: Johannes
  20050901 Bode: Handelingen
  20051018 Bode: Romeinen
  20051118 Bode: 1&2TimoteŁs-1
  20051118 Bode: 1&2TimoteŁs-2
  20051118 Bode: Deuterocanoniek

  20050115 Ellips: Vertalingen
  20050205 Zoeklicht: De inleidingen
  20050310 Uitdaging: Acceptatie
  20050410 Uitdaging: VEG - NBG
  20060510 Uitdaging: Bram Krol
  20070501 Herziene Statenvertaling

  Links

Waar was God?

Abortus - Euthanasie

Kerkgeschiedenis

Satan

Gedurende het jaar 2005 zal deze lijst regelmatig aangevuld worden.
De BODE komt maandelijks met een korte recensie.

De Bode - Klik hier...

Bode - januari 2005

Lees mee met de NBV
Genesis veranderd!
door NA

Een kleine verandering kan grote gevolgen hebben. Is u dit ook al opgevallen in de NBV? Een voorbeeld hiervan is Jozef en zijn broers die Egypte verlaten om hun vader in Kanašn te begraven. Zij rouwen bij de Doornen dorsvloer (Goren Ha-atad) 'aan de overzijde van de Jordaan' (Gn50:10). De NBV vertaalt hier 'ten oosten' van de Jordaan.Wat de overzijde is, wordt echter bepaald door je gezichtspunt: sta je aan de west- of de oostkant van de Jordaan? De NBV stelt dat de schrijver zich aan de westkant bevond en sluit daardoor de interpretatie van de oostkant uit.

Maar hoe logisch is het dat als ze vanuit Egypte naar Kanašn gaan, ze eerst met een omtrekkende beweging naar de oostkant van de Jordaan reizen? Bovendien leefden er geen Kanašnieten aan de oostkant van de Jordaan. Hoe moeten we dit dŠn lezen? De plaats zou aan de westkant van de Jordaan kunnen liggen als de schrijver zelf aan de oostkant van de Jordaan staat en dus de westkant 'de overzijde' kan noemen. Dit zou een aanwijzing kunnen zijn voor het auteurschap (van Mozes). De NBV had het Hebreeuwse be'erev beter met 'overzijde' kunnen vertalen, zonder interpretatie.

Het doel van de NBV is de bijbeltekst gemakkelijker te maken voor de lezer, maar ze gaat soms haar boekje te buiten doordat ze te veel interpreteert. Ik vind dat er ook mooie kanten aan de nieuwe vertaling zijn. Zo vertaalt de NBV IsmaŽls spot met een lachende spot (Gn21:9). Dit staat dichter bij het Hebreeuws en toont bovendien de woordspeling met de naam Isaak (bet.'hij lacht').

Een interessante vertaling vinden we in Gn24:63 waar Isaak naar het veld gaat om te 'treuren' (NBV) i.p.v. om te 'peinzen' (NBG). Beide vertalingen van het Hebreeuwse werkwoord siach zijn mogelijk doordat de betekenis hiervan onzeker is. Het is duidelijk dat Isaak aangeslagen was door de dood van zijn moeder en dat hij troost vond bij Rebekka (Gn24:67). De NBV bepaalt je door het gebruik van het woord 'treuren' bij wat er staat.

Ook heeft de NBV een gemakkelijker taalgebruik dan de oudere NBG-vertaling. Zo is bijvoorbeeld 'zoon des ouderdonis' vertaald met 'omdat IsraŽl al oud was' (Gn37:3). Toch maakt u ook kennis met nieuwe woorden zoals schepel, qesita en sjekel (Gn18:6; 33:19; 45:22).Wilt u de betekenis ervan?

Er is trouwens een klein verschil met de oude versnummering. In Gn32 loopt de NBV een vers voor. Iets om op te letten bij het lezen in de gemeente.

Genesis is veranderd en het blijft raadzaam om nog steeds de tekst te vergelijken met andere vertalingen. Want zoals u inmiddels hebt kunnen zien: een kleine verandering kan grote gevolgen hebben. Mijns inziens zal de soepeler vertaling van Genesis minder leerstellige problemen veroorzaken dan het compactere Nieuwe Testament. Waardevol is het dat Genesis gemakkelijker te lezen is; we worden niet opgehouden door vermoeiend taalgebruik. Het boek Genesis zal weer fris en nieuw in onze oren klinken.


www.vergadering.nu