Nieuwe Bijbel Vertaling
Een serie korte recensies in de BODE
met enkele artikelen uit andere bladen

Menu

Evangelisch-Gereformeerd

De Opwekking komt eraan

NBV recensies in de Bode - Inleiding
  20050110 Bode: Genesis
  20050218 Bode: Ruth&Rechters
  20050318 Bode: Prediker
  20050418 Bode: Jesaja
  20050513 Bode: Amos&Zacharia
  20050617 Bode: Johannes
  20050901 Bode: Handelingen
  20051018 Bode: Romeinen
  20051118 Bode: 1&2TimoteŁs-1
  20051118 Bode: 1&2TimoteŁs-2
  20051118 Bode: Deuterocanoniek

  20050115 Ellips: Vertalingen
  20050205 Zoeklicht: De inleidingen
  20050310 Uitdaging: Acceptatie
  20050410 Uitdaging: VEG - NBG
  20060510 Uitdaging: Bram Krol
  20070501 Herziene Statenvertaling

  Links

Waar was God?

Abortus - Euthanasie

Kerkgeschiedenis

Satan

Gedurende het jaar 2005 zal deze lijst regelmatig aangevuld worden.
De BODE komt maandelijks met een korte recensie.

De Bode - Klik hier...

Uitdaging - maart 2005

Nieuwe Bijbel Vertaling:
Advies VEG bestuur aan achterban:
'Blijf naast de NBV ook de NBG'51 gebruiken'


GENT ZWIJNAARDE Het bestuur van de Vrije Evangelische Gemeenten (VEG) in BelgiŽ roept haar leden op om naast de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) ook de 'oude' NBG'51 vertaling te blijven gebruiken.

Al eerder liet de VEG merken niet zo gecharmeerd te zijn van de NBV. Het VEG bestuur liet al eerder weten vooral de bijbelkritische inleidingen te betreuren. "Ook hebben wij vastgesteld dat er op verschillende plaatsen betrekkelijk vrij met de bijbeltekst is omgegaan: De NBV geeft meer dan eens aanvullingen, weglatingen of interpretaties bij de vertaling." In het bijzonder vindt het VEG-bestuur het jammer "dat men de eenheid in de Schrift niet altijd meer tot uiting laat komen." Als voorbeelden noemt men de bewoordingen van de belofte aan Abraham (Genesis 12:3, 22:18) "waarin geen verwijzing naar Jezus meer gezien kan worden, zoals Paulus die aangeeft in Galaten 3:16", de beschrijving van de rechtvaardiging van Abraham (Genesis 15: 6 "die niet overeenstemt met de rechtvaardiging uit het geloof (Romeinen 4:5,6)" en de weergave van Jesaja 53:5 "waar men leest dat de Knecht in plaats van de straf voor 'onze vrede' een tuchtiging voor 'ons welzijn' onderging, waarmee het verband met Romeinen 5:1 verdwijnt."

Het VEG bestuur vindt dat de theologische benadering van de Bijbel op deze manier in de vertaling zijn sporen na, "wat mogelijk ook verklaart waarom men een belangrijk begrip als 'bekering' in de NBV niet meer terugvindt."

Tegelijk realiseert het VEG bestuur dat het vrijwel ondoenlijk is om de NBV volledig af te wijzen. "Zelfs als wij het in de prediking of in de bijbelstudies zouden vermijden eruit voor te lezen, zullen velen deze vertaling toch gebruiken, omdat de NBV nu overal aangeboden wordt." Men zegt voorts te begrijpen dat er ook behoefte is aan een moderne vertaling. "Al te veel mensen kunnen de Bijbel alleen nog begrijpen in de versie van Het Boek."

Toch roept het VEG bestuur haar achterban op om waakzaam te zijn. "We komen in een situatie terecht zoals die nu in de grotere taalgebieden bestaat, waar men in de gemeenten leeft met verschillende vertalingen die tegelijk gebruikt worden, en waar men dan ook steeds de verschillende vertalingen met elkaar moet vergelijken. Dit moeten wij dan ook in de toekomst leren, zodat we in staat zijn op te merken waar eventueel bepaalde aspecten van de inhoud van de Bijbel minder goed weergegeven zijn."

Het VEG bestuur ziet overigens ook een lichtpuntje, namelijk dat het bijbelgenootschap een uitgave voorbereidt zonder de inleidingen. "Dit zou tegemoet komen aan een van onze grootste bezwaren." Niettemin: "Als u kunt beschikken over een dergelijke uitgave, geven we de raad bij het lezen van de Bijbel, te vergelijken met de vertaling van 1951, een vertaling die u vanwege de concordantie toch nog zult gebruiken, of met een andere vertaling die de Bijbel wel als het ene en onfeilbare woord van God benaderd heeft, zoals bijvoorbeeld de Statenvertaling."


www.vergadering.nu