Bijbelstudies
Luister- & Downloadpagina

Maak nuttig gebruik van je inactieve tijd.
Download en beluister ons mp3-aanbod.


BIJBELSTUDIES OP VOLGORDE van de BIJBELBOEKEN  [ Bijbellezingen op datum, klik hier... ]


Willem J. Ouweneel:   [ Dato Steenhuis... | Philip Nunn... | Diverse sprekers... ]
Bijbelboek:  Spreker:  Omschrijving:  Waar:  Wanneer:
    (MP3)        
Genesis-Deut. Ouweneel  50x De Torah  Driebergen 2011-2015
Genesis Ouweneel  28 Bijbellezingen uit 1975 Zwolle 1975
Genesis 1-11 Ouweneel  7x Oorsprongthema's ...... 2002-2003
Exodus Ouweneel  24 Bijbellezingen uit 1976 ...?... 1976
Leviticus Ouweneel  19 Bijbellezingen uit 1977 Zwolle 1977
Numeri Ouweneel  20 Bijbellezingen uit 1974 ...?... 1974
Deuteronomium Ouweneel  27 Bijbellezingen uit 1978 ...?... 1978
Jozua (Duits) Ouweneel  14 Bijbellezingen uit 1978? ...D... 1978?
Richteren (Duits) Ouweneel  14 Bijbellezingen uit 1980? ...D... 1980?
Ruth Ouweneel  4x Bijbellezingen uit 1980 Leiden 1980?
Ruth Ouweneel  3x Personen in Ruth Amsterdam 1994
Ruth (Duits) Ouweneel  4x Ruth ...D... 1981?
Ruth,Hl,Pr,Kl,Es Ouweneel  10x De Megillot  Driebergen 2015-2016
1Samuel (Duits) Ouweneel  16 Bijbellezingen uit 1982? ...D... 1982?
2Samuel (Duits) Ouweneel  11 Bijbellezingen uit 1984? ...D... 1984?
1+2Samuel Ouweneel  12 Bijbellezingen uit 1982 - David Heerde 1982
1Kon. (Duits) Ouweneel  16 Bijbellezingen uit 1986? ...D... 1986?
1Koningen Ouweneel  10 Bijbellezingen uit 1983 - Het tienstammenrijk ...?... 1983
2Kon. (Duits) Ouweneel  18 Bijbellezingen uit 1988 ...D... 1983
2Koningen Ouweneel  12 Bijbellezingen uit 1984 - Het tienstammenrijk ...?... 1984
Koningen Ouw/Steenh  8x In het spoor van de koningen (Sm+Kn+Kr) Veenendaal  
1Kronieken Ouweneel  8 Bijbellezingen uit 1986 Zwolle 1986
2Kronieken Ouweneel  15 Bijbellezingen uit 1987 Zwolle 1987
Ezra Ouweneel  3x Ezra Voorburg 1981
Nehemia Ouweneel  5x Nehemia Arnhem 1982?
Ezra/Nehemia Ouweneel  4x Ezra, 5x Nehemia Heerenveen 2006-2007
Esther (Duits) Ouweneel  3 Bijbellezingen uit 1983 ...D... 1983
Esther Ouweneel  3 Bijbellezingen uit 1987  of luister hier... Driebergen 1987
Job Ouweneel  5 Bijbellezingen uit 1985 ...?... 1985
Psalmen Ouweneel  13 Bijbellezingen uit 1972 Katwijk 1972
Spreuken Ouweneel  4 Bijbellezingen uit 1991 Amsterdam 1991
Spreuken (Duits) Ouweneel  9 Bijbellezingen uit 1991 Duitsland 1991
Prediker Ouweneel  4 Bijbellezingen uit 1982? ...?... 1982?
Prediker (Duits) Ouweneel  3 Bijbellezingen uit 1982? ...?... 1982?
Prediker Ouweneel  4x 'De zin van het leven'  ?  ?
Hooglied Ouweneel  9 Bijbellezingen uit 1982 ...?... 1982
Jesaja Ouweneel  23 Bijbellezingen uit 1988 Dinxperlo 1988
Jesaja Ouweneel  20x Jesaja  Driebergen 2016-2018
Jeremia (Duits) Ouweneel  7 Bijbellezingen uit 1983 ...D... 1983
Klaagliederen Ouweneel  4 Bijbellezingen Leeuwarden 2002
Klaagl. (Duits) Ouweneel  2 Bijbellezingen uit 1983 ...D... 1983
EzechiŽl Ouweneel  9 Bijbellezingen uit 1983 ...?... 1983
DaniŽl 7-12 Ouweneel  5x Dn 7-12 - Bijbellezingen uit 1984? ...?... 1984?
DaniŽl (Duits) Ouweneel  12 Bijbellezingen uit 1983 ...D... 1983
DaniŽl Ouweneel  4x Dn 1-12 Peer (B) 2012-2013
DaniŽl Ouweneel  12x Dn 1-12 Utrecht 2002-2003
DaniŽl Ouweneel  7x Dn 1-12 De toekomst, wat staat ons nog te wachten? Vlaardingen 2012-2013
DaniŽl Ouweneel  8x Dn 1-12 DaniŽl als blauwdruk voor de eindtijd Waddinxveen 2012-2013
DaniŽl Ouweneel  3x Zeist 2013
Kleine Prof Ouweneel  12x - Bijbellezingen Zoetermeer 1994
Kleine Profeten Ouw/Steenh  8x De Kleine Profeten en de toekomst Barneveld 2003-2004
Hosea Ouweneel  1x Hosea ...?... 1982?
Amos Ouweneel  1 Bijbellezing ...?... 1983?
Amos (Duits) Ouweneel  3 Bijbellezingen uit 1983 Duitsland 1983
Obadja Ouweneel  1 Bijbellezing ...?... 1983?
Jona Ouweneel  4 Bijbellezingen Leiden 1982
Micha Ouweneel  1 Bijbellezing ...?... 1983?
HaggaÔ e.v. Ouweneel  De Post-exeilische profeten Driebergen 2018-heden
HaggaÔ Ouweneel  1 Bijbellezing ...?... 1983?
Zacharia Ouweneel  6 Bijbellezingen uit 1982 ...?... 1982
Zacharia (Duits) Ouweneel  10 Bijbellezingen uit 1982 Duitsland 1982
Zacharia Ouweneel  4 Bijbellezingen ...?... 1993
Maleachi Ouweneel  2x Maleachi ...?... 1983?
         
De 4 Evang. Ouweneel  4 Bijbellezingen uit 1983 ...?... 1983
De 4 Ev. (Duits) Ouweneel  3 Bijbellezingen uit 1983 ...?... 1983
MattheŁs Ouweneel  23 Bijbellezingen uit 1983 ...?... 1983
Matt t/m Openb Ouweneel  8x Christenen achter Jezus aan (Mattheus, Marcus, etc.) Utrecht 2007-2008
MattheŁs Ouweneel  9x Mt 5-7 Bergrede Waddinxveen 2010-2011
Marcus (Duits) Ouweneel  15 Bijbellezingen uit 1977? ...D... 1977?
Marcus Ouweneel  6x Zes thema's uit Marcus  ... 2002-2003
Lukas Ouweneel  25 Bijbellezingen uit 1979 Dinxperlo 1979
Lukas Ouweneel  7x Gelijkenissen in Lucas Barneveld 2000-2001
Johannes Ouweneel  19 Bijbellezingen uit 1984 Heiloo 1984
Johannes Ouweneel  24 Bijbellezingen NIEUW ...?... 2000-2002
Johannes (Duits) Ouweneel  9 Bijbellezingen uit 1984? ...D... 1984?
Johannes Ouweneel  5x Johannes 13-17 Gesprekken in de bovenzaal Leeuwarden 2009
Handelingen Ouweneel  23 Bijbellezingen uit 1985-1987 Eindhoven 1985-1987
Romeinen Ouweneel  14 Bijbellezingen uit 1975 Gouda 1975
Romeinen Ouweneel  16x  Krimpen1 2003-2005
Romeinen Ouweneel  8x Romeinen 1-8 Principes van het geloofsleven Waddinxveen 2003-2005
Romeinen Ouweneel  8x Rom.1-8 Principes van het geloofsleven Waddinxveen 2008-2009
1Korinthe Ouweneel  16 Bijbellezingen uit 1978 Utrecht 1978
1Korinthe (Duits) Ouweneel  24 Bijbellezingen uit 1978? ...D... 1978?
1Korinthe Ouweneel  8x 1Korinthe 12 - Geestesgaven Utrecht 2008-2009
1Korinthe Ouweneel  16x  Krimpen1 2005-2007
2Korinthe Ouweneel  9 Bijbellezingen uit 1980 Utrecht 1980
2Korinthe Ouweneel  8x Krimpen 2007-2008
Galaten Ouweneel  6 Bijbellezingen uit 1981? Zoetermeer 1981?
Galaten Ouweneel  6x Vrede Zoetermeer 1993
Galaten Ouweneel  5x Nieuwegein 2004-2005
Efeze Ouweneel  6 Bijbellezingen uit 1982? ...?... 1982?
Efeze Ouweneel  24x Bijbellezingen uit 1982? Katwijk 1982
Efeze Ouweneel  8x De 7 zegeningen van Efeze 1 Apeldoorn 2008-2009
Efeze Ouweneel  8x Geestelijke zegening Krimpen 2010-2011
Efeze Ouw/Steenh  8x De Gemeente van God Veenendaal 2001-2002
Filippi Ouweneel  4 Bijbellezingen uit 1983? ...?... 1983?
Filippi Ouweneel  4 Bijbellezingen Leiden 1992
Filippi Ouweneel  4x In Jezus' voetspoor Barneveld 2004
Kolosse Ouweneel  4 Bijbellezingen uit 1984? ...?... 1984?
Kolosse Ouweneel  4x In Jezus' voetspoor Barneveld 2005
Filippi/Kolosse Ouw/Steenh  8x  ..... 1998-1999
1Thessalonika Ouweneel  4 Bijbellezingen uit 1981 Sliedrecht 1981
1+2Thessalonika Ouweneel  5 Bijbellezingen Nieuwegein 2004-2005
1Thess. (Duits) Ouweneel  4 Bijbellezingen ...D... 1981?
2Thessalonika Ouweneel  3 Bijbellezingen uit 1983 Sliedrecht 1983
1,2Thessalonica Steenhuis  8x De eerste Gemeente en haar uitzicht Houten 2009-2011
1TimotheŁs Ouweneel  4 Bijbellezingen uit 1978 Amsterdam 1978
1TimotheŁs Ouweneel  4x  Nieuwegein 2009
2TimotheŁs Ouweneel  4 Bijbellezingen uit 1979 Amsterdam 1979
2TimotheŁs Ouweneel  3x Houvast  ... 2001
Titus Ouweneel  2x Nieuwegein 2009
Titus (Duits) Ouweneel  3 Bijbellezingen ...D... 1983?
Filemon Ouweneel  1 Bijbellezingen uit 1980? ...?... 1980?
Filemon Ouweneel  1x Voorburg 1993
Filemon Ouweneel  1x Nieuwegein 2009
HebreeŽn Ouweneel  6 Bijbellezingen uit 1983? Papendrecht 1983?
HebreeŽn (Duits) Ouweneel  11 Bijbellezingen uit 1983? Duitsland 1983?
HebreeŽn Ouweneel  3x Zeist 2012
HebreeŽn Ouw/Steenh  8x Barneveld 2002-2003
Jakobus (Duits) Ouweneel  4 Bijbellezingen uit 1983 ...D... 1983
1Petrus Ouweneel  5 Bijbellezingen uit 1983? ...?... 1983?
1Petrus (Duits) Ouweneel  5 Bijbellezingen uit 1983? ...D... 1983?
2Petrus Ouweneel  3 Bijbellezingen uit 1983? ...?... 1983?
2Petrus (Duits) Ouweneel  3 Bijbellezingen uit 1983? ...D... 1983?
1-2Petrus-br Ouweneel  8x 'De brieven van Petrus' Krimpen 2008-2010 
1-3Joh.br Ouweneel  8x Je bent een kind van God Apeldoorn 2009-2010
1-3Joh.br Ouweneel  8 Bijbellezingen uit 1980? ...?... 1980?
1-3Joh.br+Jd Ouweneel  8 Christelijke gemeenschap ...?... 1990?
Johannes-br Ouweneel  8x 'De brieven van Johannes' Zaltbommel 2011-2012
Johannes-br Ouweneel  7x 'De brieven van Johannes'   2002
Judas Ouweneel  1 Bijbellezingen uit 1980? ...?... 1980?
Judas (Duits) Ouweneel  1 Bijbellezingen uit 1980? ...D... 1980?
Openbaring Ouweneel  6 Bijbellezingen uit 1999 ...?... 1999
Openb. (Duits) Ouweneel  12 Bijbellezingen uit 1978 ...D... 1978
Openbaring Ouweneel  Op 1-3 De brieven aan de zeven gemeenten Apeldoorn 2012-2013
Openbaring Ouweneel  Op 19-22 bruiloft, wederkomst, 1000jarig rijk, nieuwe hemel Utrecht 2002-2003
Openbaring    19-12-2021 Wim Grandia: 6 lezingen over Openbaring BelgiŽ 2021 
         
ZONDAGSE SPREEKBEURTEN
Onderwerp: Spreker:  Omschrijving: Waar: Wanneer:
         
Spreekbeurten Ouweneel NIEUW: 146 losse spreekbeurten van 2007 tot heden Div.plaatsen 2007-2018
Spreekbeurten Ouweneel NIEUW: 26x Benee Awraham in Amersfoort/Soest Amersfoort/Soest 2008-2018
Spreekbeurten Ouweneel NIEUW: 39 spreekbeurten in Zeist Zeist 2008-2018
         
THEMA'S OP ALFABETISCHE VOLGORDE VAN ONDERWERP:
Onderwerp: Spreker:  Omschrijving: Waar: Wanneer:
         
Basisthema's Ouweneel 8x Het ware leven met God - De ware bekering, enz. Waddinxveen 2013-2014
Basisthema's Ouweneel 8x Het grote plan van God Utrecht 2011-2012
Basisthema's Ouweneel 6x Het normale christelijke leven Veenendaal 2010-2011
Basisthema's Ouweneel 4x Waar was God? - Genezing - Eindtijd, etc. Waalwijk 2011
Basisthema's Ouweneel 5x Waar Jezus voor kwam - koninkrijk, bergrede, etc. Zoetermeer 2009-2010
Basisthema's Ouweneel 9x God spreekt via... de schepping, Woord, profeten Utrecht 2009-2010
Basisthema's Ouweneel 7x Geloofsthema's - bekering, wedergeboorte, geloof Krimpen 2009-2010
Basisthema's Ouweneel 5x Fundamentele waarheden over het bestaan van God Rijssen 2006
Basisthema's Ouweneel 7x Fundamentele geloofsvragen Groningen 2008-2009
Basisthema's Ouweneel 6x Christelijke basisthema's: uitverkiezing, bekering, geloof... ...?... 2001-2002
Basisthema's Ouweneel 8x Christus en de 7 christelijke deugden... Apeldoorn 2007-2008
Bevrijding Ouweneel 2x Christenen... in de ban van demonen + bevrijd van... Goes 2004
Bidden Ouweneel 1x Bidden helpt echt Zutphen 2007
Discipelschap Ouweneel 8x Christenen achter Jezus aan (Matt t/m Openb.) Utrecht 2007-2008
Discipelschap Ouweneel Discipelen van Jezus in de kracht van de Geest Waddinxveen 2007-2008
Discipelschap Ouweneel Discipelschap en het Koninkrijk Ede 2004-2005
Eindtijd Ouweneel 7x De eindtijdrede Utrecht 2012-2013
Eindtijd Ouweneel 3x Eindtijd - Israel - Kerk - Wereld Maassluis 2011
Eindtijd Ouweneel Eindtijd - Midden-Oosten Rotterdam 2011
Eindtijd Ouweneel Eindtijd - Chiliasme - Opname - Verval - Opwekking Zeist 2011
Feesten Ouweneel De Joodse feesten voor een Christen .... 2002
Geloof: NGB Ouweneel De Nederlandse Geloofsbelijdenis /37 Artikelen Utrecht 1 | 2 2014-2016
Geloof: HC Ouweneel 26x De Heidelberger Catechismus Waddinxveen 2014-2015
Geloofsbelijdenis Ouweneel De Apostolische Geloofsbelijdenis /12 Artikelen des geloofs Apeldoorn 2006-2007
Gemeente     zie 'Kerk' e.a.    
Genezing   Ouweneel Opwekking - Jongerenprogramma Walibi 2009
Genezing Ouweneel e.a Symposium Genezing en bevrijding Zwolle 2009
Genezing Ouweneel De Heilige Geest en de Genezingsbediening IJsselstein 2007-2008
Genezing Ouweneel 1. Overgave | 2. Genezing en geloof | 3. EO: De verbazing Zelhem 2007
Genezing Ouweneel Genezing en bevrijding Oud-Beijerland 2006
Genezing Ouweneel Genezing en bevrijding (Principes/FAQ/Bevrijding) Delft 2005
Genezing Ouweneel De genezingsbediening van Christus Zoetermeer 2003-2004
Genezing -> Ouweneel EO-radio Man/vrouw over Genezing: wma   2003
Genezing Ouweneel Ziekte en genezing n.a.v. het boek Geneest de zieken! Drachten 2003
Genezing -> Ouweneel De EO bezoekt T.B. Joshua: video   2002
God Ouweneel Over het bestaan van God (Waarom God? Wetenschap? etc.) Den Bosch 2009
God Ouweneel Over het bestaan van God Rijssen 2006
God spreekt Ouweneel God spreekt via... Utrecht 2009-2010
Heilige Geest Ouweneel De Heilige Geest: Wie/wat is Hij? Doop, vervulling, enz. Steenbergen 2014-2015
Heilige Geest Ouweneel De kracht van de Geest Numansdorp 2011-2012
Heilige Geest Ouweneel Geestesgaven Utrecht 2008-2009
Heilige Geest Ouweneel Vervulling met de Geest Herstelweek 2008
Heilige Geest Ouweneel 5x De Heilige Geest (Zalving, doop, gaven, bedieningen) Zoetermeer 2008-2009
Heilige Geest Ouweneel De Heilige Geest (Discipelen in de kracht van de Geest) Waddinxveen 2007-2008
Heilige Geest Ouweneel De Heilige Geest (Koninkrijk, occultisme en genezing) Heerde 2008
Heilige Geest Ouweneel De Heilige Geest (preken) Oud-Beijerland 2007-2008
Heilige Geest Ouweneel Dit is de tijd van Elia !!! EO.nl-special - 2 delen Hilversum 2004
Heilige Geest Ouweneel 7x Het werk van de Heilige Geest in de gelovigen Apeldoorn 2003-2004
Heilig Ouweneel  Wees heilig, want ik ben heilig (mannendag) Assen 2008
IsraŽl Ouweneel 3x Christenen en... Israel, islam, Heilige Geest Eindhoven 2015
IsraŽl Ouweneel Israel (ProfetieŽn, staat, kerk, feesten, toekomst) Katwijk 2012
IsraŽl Ouweneel Wat hebben wij met IsraŽl te maken? Apeldoorn 2002-2003
IsraŽl Ouweneel IsraŽl en Gods barmhartigheid Krimpen 2002
IsraŽl Ouweneel Het messiaanse vrederijk Eindhoven 2002
Israel video-> Ouweneel IsraŽl, de blinde vlek in de kerk: deel 1 - deel 2 < Loppersum 2013
Jezus Ouweneel 4x Het wonder van Jezus Christus IJsselstein 2008-2009
Joodse lezingen Ouweneel Lezingen op shabbat bij Benee Awraham Amersfoort 2008-heden
Joden-christenen Ouweneel 4x Komt het ooit nog goed tussen Joden en christenen? Almere 2014
Joden-christenen Ouweneel 3x Komt het goed tussen de Joden en Jezus? Zwolle 2014
Kerk Ouweneel De roeping van de Kerk in de wereld Apeldoorn 2010-2011
Koninkrijk Ouweneel 4x Het koninkrijk van God Dordrecht 2010
Koninkrijk Ouweneel 7x Het koninkrijk van God in het NT Tholen 2007-2008
Koninkrijk Ouweneel 7x Het koninkrijk van God en wij Ede 2004-2005
Kracht van liefde Ouweneel De kracht van liefde Herstelweek 2008
Kruis Ouweneel Het kruis als... (4x) Peer (B) 2011-2012
Moederhart Ouweneel Betelconferentie 2008: Het moederhart van God Zelhem 2008
Omgaan met... Ouweneel Occultisme, evolutionisme, seksualiteit, tieners Numansdorp 2010-2011
Onze Vader Ouweneel Ons dagelijks brood... en de tsunami Apeldoorn 2004-2005
Opname Ouweneel De opname van de gemeente Eindhoven 2002
Opwekking Ouweneel Komt er een grote opwekking? Den Haag 2012-2013
ProfetieŽn Ouweneel 6x De toekomst staat voor de deur Krimpen 2011-2012
ProfetieŽn Ouweneel 8x De toekomst staat voor de deur Waddinxveen 2011-2012
ProfetieŽn Ouweneel 8x De toekomst Utrecht 2016-2017
ProfetieŽn Ouweneel Troonvisioenen - Profetische blikken in de hemel Utrecht 2010-2011
ProfetieŽn Ouweneel De late regen komt eraan Middelharnis 2005-2006
ProfetieŽn Ouweneel DaniŽl 10 - De machten achter de geschiedenis Eindhoven 2001
Spiritualiteit Ouweneel Spiritualiteit | ID | Mijn geestelijke pelgrimsreis Wageningen 2005-2006
Strijd Ouweneel Strijd tegen: 1. het eigen ik 2. de wereld 3. de duivel    
Wet Ouweneel 8x De 10 geboden Apeldoorn 2005-2006
         
Voor jongeren
Heavenly Q Ouweneel HQ-Events 2004, 2005, 2006 Opwekking HQ 2004-2006
Heilige Geest Ouweneel Ronduitweekend: Vrij om te leven / Genezing Arnhem 2003
Heilige Geest Ouweneel Vervulling met de Heilige Geest (EO-jongerendag) video Arnhem 2003
Genezing Ouweneel Ronduit Weekend - Gaven van de Geest Utrecht  2002
         
Lezingen van Willem J. Ouweneel bij Christenen voor Israel
         
         
         
         
  Ouweneel Zeven veelgehoorde misvattingen van christenen over IsraŽl 10-01-2024
  Ouweneel Hamas uitgelegd 24-11-2023
  Ouweneel Wat iedere christen moet weten over IsraŽl en de Palestijnen 03-11-2023
         
  Ouweneel Alija: opgaan naar het land, toen en nu 08-09-2023
  Ouweneel Gods genade en eigen verantwoordelijkheid 24-07-2023
  Ouweneel Zeven overeenkomsten: scheppingsdagen en IsraŽls feesten 20-07-2023
  Ouweneel God roept zeven keer tot een mens 05-07-2023
  Ouweneel Gij zijt bij mij 09-05-2023
  Ouweneel Boekpresentatie Joods-christelijke trilogie 28-04-2023
  Ouweneel 7 dimensies zowel van Pesach als van het Heilig Avondmaal 03-04-2023
  Ouweneel De taak van de GoŽl (losser) 20-03-2023
  Ouweneel Wie is de Engel des Heren? 20-02-2023
  Ouweneel Zeven belangrijke momenten uit de heilsgeschiedenis 06-02-2023
  Ouweneel Leer gedenken 23-01-2023
  Ouweneel Jozef heeft zeven keer gehuild 09-01-2023
         
  Ouweneel Zeven keer 'Wie is wijs?' 05-12-2022
  Ouweneel De zevenvoudige boodschap van God 21-11-2022
  Ouweneel Christus, het 'ware Zelf' van IsraŽl 31-10-2022
  Ouweneel Zeven redenen om blij te zijn met de Thora! 17-10-2022
  Ouweneel Overeenkomsten gelovigen Oude en Nieuwe Testament dl.2 19-09-2022
  Ouweneel Overeenkomsten gelovigen Oude en Nieuwe Testament dl.1 12-09-2022
  Ouweneel Vier bruidegoms in de Tenach 25-07-2022
  Ouweneel De bruid in de Tenach 11-07-2022
  Ouweneel Zeven broedertwisten in Genesis 27-06-2022
  Ouweneel Zeven verschillen tussen Mozes en Jezus 01-06-2022
  Ouweneel Zeven overeenkomsten tussen Mozes en Jezus 02-05-2022
  Ouweneel De zeven kenmerken van de 'Joodse bruiloft' op de SinaÔ 20-04-2022
  Ouweneel Zeven overeenkomsten tussen Joden en christenen 04-04-2022
  Ouweneel De zeven Joodse feesten en de eindtijd 07-03-2022
  Ouweneel De zeven 'seizoenen' in de geschiedenis van IsraŽl 16-02-2022
  Ouweneel De zeven relaties die God met Israel heeft 26-01-2022
         
  Ouweneel Wederzijdse misverstanden v Joden/christenen 2: Joden 04-10-2021
  Ouweneel Wederzijdse misverstanden v Joden/christenen 1: Christenen 13-09-2021
  Ouweneel De geestelijke machten achter en rondom Israel 25-08-2021
  Ouweneel Wat is de Go'el? 07-07-2021
  Ouweneel De zeven tenten van God op aarde 14-06-2021
         
  Ouweneel 10. Babylon 18-06-2021
  Ouweneel 8. De grote verdrukking en IsraŽl - Opname/complotdenkers 04-06-2021
  Ouweneel 2. Het herstel van IsraŽl 23-04-2021
         
  Ouweneel De Messiaanse vierhoek 26-04-2021
  Ouweneel De acht bergen van Jezus in IsraŽl 14-04-2020
  Ouweneel Psalm 133 en Genesis 22-03-2021
  Ouweneel De plagen van Egypte 01-02-2021
  Ouweneel De zegen van Jacob 05-01-2021
         
  Ouweneel Jakobs strijd met een engel 07-12-2020
  Ouweneel De geestelijke machten achter en rondom IsraŽl 10-11-2020
  Ouweneel Kun je blij zijn met de wet? 19-10-2020
  Ouweneel De zevendemaandsfeesten 21-09-2020
  Ouweneel 3. IsraŽl in de toekomst 08-07-2020
  Ouweneel 2. IsraŽl in het heden 24-06-2020
  Ouweneel 1. IsraŽl in het verleden 10-06-2020
         
  Ouweneel De komst van de Koning en het Koninkrijk 06-12-2016
  Ouweneel IsraŽl en de verwachting van Gods Koninkrijk 22-08-2016
         
  Ouweneel 3. Vragen aan Lody B. van de Kamp en Willem Ouweneel 08-07-2015
  Ouweneel 2. Wat ik mooi vind aan het Jodendom 01-07-2015
  Ouweneel 1. Lody van de Kamp Ė Wat ik mooi vind aan het christendom 24-06-2015
         
Lezingen van Willem J. Ouweneel bij Vrij-Zijn Conferenties (bij de video's van Vimeo moet je eerst inloggen)
         

feb-2014

1 Je hebt mij betoverd met ťťn blik van je ogen - 1 Willem J Ouweneel video...

feb-2014

2 Je hebt mij betoverd met ťťn blik van je ogen - 2 Willem J Ouweneel video...

feb-2014

3 Je hebt mij betoverd met ťťn blik van je ogen - 3 Willem J Ouweneel video...

okt-2013

1 Van vloek naar zegen - 1 Willem J Ouweneel video...

okt-2013

2 Van vloek naar zegen - 2 Willem J Ouweneel video...

okt-2013

3 De zegen van Abraham voor jou - 1 Willem J Ouweneel video...

okt-2013

4 De zegen van Abraham voor jou - 2 Willem J Ouweneel video...

jun-2013

1 Kerk en koninkrijk - 1 Willem J Ouweneel video...

jun-2013

2 Kerk en koninkrijk - 2 Willem J Ouweneel video...

feb-2013

1 Vader en Rechter - 1 Willem J Ouweneel video...

feb-2013

2 Vader en Rechter - 2 Willem J Ouweneel video...

okt-2012

1 Heilige Geest, wie bent U? - 1 Willem J Ouweneel video...

okt-2012

2 Heilige Geest, wie bent U? - 2 Willem J Ouweneel video...

mei-2012

1 De kracht van de Heilige Geest - 1 Willem J Ouweneel video...

mei-2012

2 De kracht van de Heilige Geest - 2 Willem J Ouweneel video...

feb-2012

1 Defensieve of offensieve strijd? - 1 Willem J Ouweneel video...

feb-2012

2 Defensieve of offensieve strijd? - 2  Willem J Ouweneel video...

feb-2012

3 Het kruis, meer dan verlossing - 1 Willem J Ouweneel video...

feb-2012

4 Het kruis, meer dan verlossing - 2 Willem J Ouweneel video...

okt-2011

1 Liefde en almacht, gaat dat samen? - 1 Willem J Ouweneel video...

okt-2011

2 Liefde en almacht, gaat dat samen? - 2 Willem J Ouweneel video...

okt-2011

3 Prachtige God - 1 Willem J Ouweneel video...

okt-2011

4 Prachtige God - 2 Willem J Ouweneel video...

mei-2011

1 De gunst van God op ons leven - 1 Willem J Ouweneel video...

mei-2011

2 De gunst van God op ons leven - 2 Willem J Ouweneel video...

mei-2011

3 Je bevrijding vieren - 1 Willem J Ouweneel video...

mei-2011

4 Je bevrijding vieren - 2 Willem J Ouweneel video...

feb-2011

1 Gods plan verstaan - 1 Willem J Ouweneel video...

feb-2011

2 Gods plan verstaan - 2 Willem J Ouweneel video...

feb-2011

3 Gods kracht verstaan - 1 Willem J Ouweneel video...

feb-2011

4 Gods kracht verstaan - 2 Willem J Ouweneel video...

feb-2011

5 Gods kracht verstaan - 3 Willem J Ouweneel video...

okt-2010

1 Het koninkrijk vol liefde - 1 Willem J Ouweneel video...

okt-2010

2 Het koninkrijk vol liefde - 2 Willem J Ouweneel video...

okt-2010

3 Het koninkrijk vol geloof - 1 Willem J Ouweneel video...

okt-2010

4 Het koninkrijk vol geloof - 2 Willem J Ouweneel video...

okt-2010

5 Het koninkrijk vol hoop - 1 Willem J Ouweneel video...

okt-2010

6 Het koninkrijk vol hoop - 2 Willem J Ouweneel video...

mei-2010

1 Wat betekent het dat Christus in mij leeft? - 1 Willem J Ouweneel video...

mei-2010

2 Wat betekent het dat Christus in mij leeft? - 2 Willem J Ouweneel video...

mei-2010

3 De vrijheid in - 1 Willem J Ouweneel video...

mei-2010

4 De vrijheid in - 2 Willem J Ouweneel video...

mei-2010

5 Laat het feest maar beginnen Willem J Ouweneel video...

feb-2010

1 Krachten van de toekomende eeuw - 1 Willem J Ouweneel video...

feb-2010

2 Krachten van de toekomende eeuw - 2  (Nieuw ) Willem J Ouweneel video...

feb-2010

3 Profeteren kun je leren - 1 Willem J Ouweneel video...

feb-2010

4 Profeteren kun je leren - 2 Willem J Ouweneel video...

feb-2010

5 Gezalfde gelovigen Willem J Ouweneel video...
         
         
         
         
Dato Steenhuis:    [ Willem Ouweneel... | Philip Nunn... | Diverse sprekers... ]
Bijbelboek:  Spreker:  Omschrijving:  Waar:  Wanneer:
    (MP3)        
Genesis 37-50 Steenhuis  9x Het leven van Jozef Veenendaal 2013-2014
Genesis 37-50 Steenhuis  7x Jozef, lessen en profetie Emmen 2007-2008
Exodus 1-34 Steenhuis  18x Mozes, Gods Profeet Dinxp1 | 2006-2008
Leviticus Steenhuis  1x Leviticus 23 De feesten des Heren in vogelvlucht Zwolle 2005
Koningen Ouw/Steenh  8x In het spoor van de koningen (Sm+Kn+Kr) Veenendaal  
Job Steenhuis  8x Job Dinxperlo 2005-2006
Psalm 23 Steenhuis  9x Psalm 23 Ermelo 2005-2006
Hooglied Steenhuis  9 Studies over Hooglied - De bruid Dinxperlo 2011-2012
Hooglied Steenhuis  9 Studies over Hooglied Sliedrecht 2011-2012
Jesaja Steenhuis  5x Jesaja - Christus in Jesaja Sliedrecht 2013
Jesaja Steenhuis  9x Jesaja Dinxperlo 2012-2013
Jeremia Steenhuis  14x Veenendaal 2006
Ezechiel Steenhuis  9x EzechiŽl 1-23 Sliedrecht 2004-2005
Ezechiel Steenhuis  9x 'De profeet EzechiŽl' Houten 2009-2011
Ezechiel Steenhuis  12x 'De profeet EzechiŽl' Kootwijkerbroek 2014-2015
DaniŽl Steenhuis  16x Dn 1-12 Veenendaal 2003-2004
DaniŽl Steenhuis  7x Dn 1-12 Zwolle 2007-2008
Kleine Profeten Ouw/Steenh  8x De Kleine Profeten en de toekomst Barneveld 2003-2004
Hosea en JoŽl Steenhuis  7x Hosea en 2x JoŽl  ? 2010-2011
Zacharia Steenhuis  8x Zacharia in onze tijd Houten 2004-2005
Zacharia Steenhuis  8x Zacharia Kootwijkerbroek 2016-2017
Maleachi Steenhuis  8x Maleachi Sliedrecht 2015-2016
Maleachi Steenhuis  8x Maleachi, een merkwaardige profetie Emmen 2010-2011
         
MattheŁs Steenhuis  9x Mt 24 Rede over de laatste dingen Dinxperlo 2009-2010
MattheŁs 24 Steenhuis  8x MattheŁs 24 Sliedrecht 2009-2010
Johannes Steenhuis  25x Johannes-evangelie Veenendaal 2004-2006
Romeinen Steenhuis  21x  Veenendaal 2006-2008
Romeinen Steenhuis  16x  Zwolle 2008-2010
Romeinen Steenhuis  12x Romeinen Kootwijkerbroek 2012-2013
Efeze Ouw/Steenh  8x De Gemeente van God Veenendaal 2001-2002
Filippi/Kolosse Ouw/Steenh  8x  ..... 1998-1999
1,2Thessalonica Steenhuis  8x De eerste Gemeente en haar uitzicht Houten 2009-2011
HebreeŽn Ouw/Steenh  8x Barneveld 2002-2003
HebreeŽn Steenhuis  10x Veenendaal 2008-2009
HebreeŽn Steenhuis  14x Het betere en het meerdere Zwolle 2010-2012
Jakobus Steenhuis  4x 'De brief van Jakobus' Veenendaal 2009-2010
1,2Petrus-br Steenhuis  8x 'De brieven van Petrus' Veenendaal 2010 
Openbaring Steenhuis  29x Veenendaal 2002-2003
Openbaring Steenhuis  16x 'Onthulling en feest' Houten 2007-2009
Openbaring Steenhuis  21x Veenendaal 2010-2012
         
THEMA'S OP ALFABETISCHE VOLGORDE VAN ONDERWERP:
         
Basisthema's Steenhuis 8x Bruidegom en bruid (Gezien, geroepen, gekroond, enz) Dinxperlo 2015-2016
Basisthema's Steenhuis 9x Jahweh (Negen schilderijen van onze Heer Jezus) Sliedrecht 2014-2015
Basisthema's Steenhuis 9x De Bijbelboeken (Negen schilderijen van Jezus) Tiel 2006-2007
Basisthema's Steenhuis 9x Fundamentele christelijke waarheden Veenendaal 2004-2005
Bijbelboeken Steenhuis 24x Genesis-Hooglied (Schilderijen van Jezus) Tiel 2006-2010
Bruidegom Steenhuis 8x Bruidegom en bruid Dinxperlo 2015-2016
Discipelschap Steenhuis Discipelschaptraining - Matt.5-7     1999
Feesten Steenhuis De feesten des Heren Emmen 2008-2009
Gezegend Steenhuis Gezegend met alle geestelijke zegen Sliedrecht 2017-2018
Jezus Steenhuis ea 8x Wie is de Heer Jezus Emmen 2012-2014
Kerk Steenhuis De kerk, meer dan je denkt Zwolle 2005-2006
Kerk Steenhuis De kerk, wandeling tussen de kandelaren Emmen 2011-2012
Kerk Steenhuis Wat gebeurt er met de kerk? Sliedrecht 2016-2017
Offers Steenhuis Het offer in Gen. Ex. Lev. Num. en het NT Houten 2006-2007
ProfetieŽn/toek. Steenhuis 7x Met feestkleed naar de Olijfberg Emmen 2015-2016
ProfetieŽn/toek. Steenhuis 4x Studies over de toekomst Sliedrecht 2008-2009
ProfetieŽn/toek. Steenhuis 9x Studies over de toekomst Sliedrecht 2013-2014
ProfetieŽn Steenhuis De toekomst is begonnen Emmen 2009-2010
ProfetieŽn Steenhuis Maranatha-lezingen / ProfetieŽn: Leven in de eindtijd Dinxperlo 2008-2009
ProfetieŽn Steenhuis Maranatha-lezingen / ProfetieŽn: Leven in de eindtijd Veenendaal 2007-2008
ProfetieŽn Steenhuis Maranatha-lezingen / ProfetieŽn over de volken Veenendaal 2006-2007
ProfetieŽn Steenhuis Maranatha / ProfetieŽn over toekomstige gebeurtenissen Veenendaal 2005-2006
Spruit Steenhuis 8x De Spruit en de Bruidegom Emmen 2016-2017
Tabernakel Steenhuis 8x Het Huis van God vandaag Houten 2005-2006
       
         
         

Philip Nunn:     [ Willem Ouweneel... | Dato Steenhuis... | Diverse sprekers... ]
Specifiek zwijgen Nunn Nieuw boek: Specifiek zwijgen - over de deelname van vrouwen... Eindhoven 2018
Je denken Nunn Vernieuwing van je denken (Rom.12:2) 2 delen Eindhoven 2018
Andere geesten Nunn Omgaan met andere geesten - Conferentie Voorburg Voorburg 2017
Wat is Vergadering Nunn Lees: Waarom kies ik verbonden te blijven met Broederbeweging Focus-artikel 2015
Geloven Nunn 2x Apologiek: Waarom zou ik geloven? Eindhoven 2015
Broeders Nunn 1x Waarom kies ik verbonden te blijven met Broederbeweging Ermelo 2015
Homoseksueel Nunn 1x Interview met Everhard: Homoseksueel zijn Putten 2015
Maleachi Nunn 1x De boodschap van Maleachi Eindhoven 2015
Lijden Nunn 1x Lijden, wat heeft het voor zin? Brunssum 2015
Jezus volgen Nunn 1x Your next step Bladel 2014
Liefde Nunn 1x De liefde van God Menen (B) 2014
Geest Nunn 1x Horen wat de Geest zegt Voorburg 2014
Rentmeester Nunn 1x Eigenaar of rentmeester Apeldoorn 2014
Voldoening Nunn 1x Bedoeld om God voldoening te geven Eindhoven 2014
Bedieningen Nunn 1x Werk in de Gemeente - Bedieningen Eindhoven 2014
Ontmoetingen Nunn 1x Ontmoetingen met de Heer Jezus Doetinchem 2014
Huwelijk Nunn 1x Het christelijke huwelijk, samenwonen, scheiding, hertr... Eindhoven 2014
Groeimomenten Nunn 1x Groeimomenten in Petrus' leven Eindhoven 2014

Oudere lezingen 2008-2013, klik hier...  

Homoseksueel Nunn 1x Interview met Everhard: Homoseksueel zijn Putten 2012
Homoseksueel Nunn 1x Homoseksualiteit - Is de Bijbel duidelijk genoeg? Eindhoven 2012
         
         
         
Diverse sprekers:
Jozua 1-10 Ch Linggam  3x Geloof onder tegenstand Rotterdam 2011
Nehemia Brunt  13x Nehemia Alblasserdam 2015-2016
Romeinen Brunt  20x Alblasserdam 2013-2014
Efeze Brunt  8x Zwijndrecht 2014-2015
HebreeŽn Brunt  18x Alblasserdam 2015-2016
Romeinen Lammers  8x Eindhoven1 2006-2008
Huwelijk Lingeman, W  13x audio: Verbonden voor het leven   2016
Huwelijk Lingeman, W  12x video: Verbonden voor het leven + 13x Vragen... 2017
Heilige Geest A v d Sande  12x Lessen over de Heilige Geest Winterberg (D)  2016

 

N Gooskens  De onzichtbare wereld (Noortje Gooskens op de BetEl Conf.) Ambt Delden

2009

       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

ONLINE  BIJBELSTUDIES  LEZEN:
Indien bijbelstudies hierboven ontbreken zijn ze misschien te lezen:


Oude sporen - index - veel bijbelstudieboeken op pdf...
Volle Evangelie Bijbelstudies op pdf...
 
 DUITS:
 Veel Nederlandse boeken van 'de broeders' zijn vertaald in het Duits...
 
         

VEEL MEER BIJBELLEZINGEN:
 
Onder deze link - https://1drv.ms/f/s!AkOZaW0pHd_LziXjJoIWddt2z-ml - vindt u deze lezingen ook en nog veel meer.
Sprekers daar zijn Willem Ouweneel, Dato Steenhuis, H.L Heijkoop, J.G. en J.Ph. Fijnvandraat, en vele anderen.
Ook vindt u er vele conferenties, mannendagen, Geestelijke Liederen, etc. Zoek in de Index Onderwerpen... van OneDrive.

Nog meer bijbellezingen in "De Bijbel voor jou", oude en nieuwe...
 [ Bijbellezingen op datum - klik hier... ]

Meld het s.v.p. even als een link niet werkt of als u een foutje vindt.
De volgende link werkt niet:
Vul hier de anti-spam code in: 1234 :
Vul eventueel uw emailadres in :
www.vergadering.nu